10+10 copia

info

 

                                      gezondheidwitteroos.jpg
                                                 Gezondheid
                                         

Gezondheid kunnen we definiëren als een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welbevinden.

Gezondheid van lijf en geest. Gezond zijn en gezond blijven kunnen we bereiken door beweging, goede voeding, middels goede gedachten woorden en daden.

Niets in het leven dat ons gezond laat zijn staat los, van het hierboven beschreven, dit houd niet in dat wij geen gebreken zouden hebben of supermensen zijn. Maar juist het gegeven dat wij tevreden zijn, respect hebben voor ons zelf, dat wij ons zelf koesteren, en zo ook de ons omringende natuur, familie, vrienden onbekenden en bekenden. 

Gezondheid houd in je zelf te kennen, te respecteren en te accepteren met al je hebbelijk-, en onhebbelijkheden, zo ook je medemens, open te staan voor vernieuwing, in beweging te blijven, anderen te inspireren, vrij zijn van geest, behulpzaam kunnen zijn, vreugde aan het leven te beleven, en de natuur in al zijn openheid te kunnen aanschouwen en te respecteren, en te kunnen genieten, van wat de natuur ons zoal te bieden heeft. 

Blijf in beweging  " InMotion ", zoek nieuwe doelen, nieuwe uitdagingen, ontwikkel je zelf. 

 

Auteur: Antoinette Meesters.

 

 

www.universelevrede.nl

info@universelevrede.nl

 

 

 

 

gezondheidwitteroos.jpg

 

Index

Het wezen van de geneeskunst is:


De lever als regulator van onze Gezondheid


De moderne tijd en stress


Ademhalen


Gezonde voeding

Een natuurlijk ritme


De helende kracht van water

 

Een gezonde geest in een gezond lichaam

Vegetarische recepten


Een nieuwe vorm van onderwijs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

natuurgeneeskunde.jpg

 

 

Het wezen van de geneeskunst

 

Het wezen van de geneeskunst is: geest en stof zo in elkaar te laten vloeien, dat geest de leiding over de stof krijgt. Dan verkeert men in de toestand van gezondheid, die de weg tot vervolmaking vrij maakt. Aldus C.Sypkens en Stephanie Sypkens-van Andel+ (Mazdaznan).

Waar het hier om gaat is dat wij de verantwoordelijkheid gaan ervaren voor ons eigen lichamelijk en geestelijke gezondheid en welzijn. Daarvoor dienen wij een zienswijze te ontwikkelen waar binnen wij erkennen dat ons lichaam niet gescheiden is van onze geest. We zijn een eenheid, en dat niet alleen met die van ons zelf, maar met alles wat leef, en ooit geleefd heeft.

We zijn verbonden met alles om ons heen datgene wat wij inkaderen als zijnde de natuur. De seizoenen, de wateren, de luchten, vuur, aarde, ether, de dieren wereld de plantenwereld, planeten, de mineralen en al wat meer dat ik hier even niet vermeld.

 

De manier waarop wij omgaan met dit gegeven heeft invloed op ons algehele gezondheidstoestand en welzijn. En dit niet alleen op ons zelf maar op de gehele natie en de wereld waartoe wij behoren.

Niet alleen ons omhulsel ons lichaam, maar verder dan dit gegeven, onze ziel staat in verbinding met ieders levende en niet levende Zijn. Hoe ontmoeten wij elkaar?

Gaan we voorbij dit gegeven dan wordt het platvloers. We zijn meer dan dat!. Houden van zegt houden van het wezen dat wij Zijn. Respect voor ons eigen wezen, kunnen we uitdragen in een respect naar buiten naar alles wat ons omringt.

 

De geneeskundige wetenschap krijgt de taak de mensen te leren hoe zij gezond kunnen leven.

Gezonde voeding heeft een geneeskrachtige invloed, en niet alleen voeding maar ook de wijze van bereiding, en het verteren ervan. Hoe zijn onze gedachten, waar naar neigen ze? want ook ons denken en datgene wat we uitspreken heeft een verregaande invloed op ons geestelijk en lichamelijk welzijn.

Zoals u leest herkent u misschien het belang van gezondheid niet alleen voor onszelf maar ook de voor de generaties die ons volgen, en de verandering begint bij ons zelf, bij de erkenning ervan en het nemen van de eigen verantwoordelijkheid erin. 

In deze categorie komen vele mogelijke doelen in zicht, neem er uw voordeel uit, en misschien zien wij ons, vriendelijke groet Antoinette. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de lever

De lever als regulator van onze gezondheid

De poortader

De lever als de grote ontgifter

Symptomen van toxische belasting

Stress

Gedachten zijn krachten

Helpende geneesfactoren

Een natuurlijke levenswijze

Adem

Algemene levervoedings adviezen

 

De lever beheerst uw leven. Deze wonderlijke klier is het centrale laboratorium van uw lichaam en de geraffineerde processen die zich in dit orgaan afspelen, vormen de chemische grondslag voor het krachtige kloppen van uw hart, voor de soepelheid van uw bloedvaten, de goede werking van uw spijsvertering, de helderheid van uw brein en de kracht van uw spieren.

De lever is een wonder van goddelijke techniek. De bijzondere bouw en het grote aantal levercellen zijn er reeds aanwijzingen voor dat de lever in ons lichaam een zeer speciale opdracht heeft te vervullen.

Met zijn gewicht van 1500 gram is de lever het grootste orgaan van ons lichaam. Een leverlobje bevat ongeveer 350.000 levercellen en als u dan ook nog weet, dat de lever ongeveer een miljoen van deze uit talrijke cellen bestaande lobjes bezit, leert men begrijpen waarom zij als een wonderorgaan alles kan verwerken en gifvrij maken wat haar via het poortaderstelsel uit de spijsverteringsorganen wordt toegevoerd.

 

Dit donkerrode, min of meer koepelvormige orgaan ligt tegen de onderkant van het middenrif gevlijd, rechts boven in de buikholte, goed beschermd door de onderste ribben. Een enkele levercel is microscopisch klein, cilindrisch gebouwd en vier- tot zeshoekig. Ze heeft een celkern, is echter aan de buitenkant niet glad zoals andere lichaamscellen, maar gegroefd. Met miljoenen op een rij, aaneengeregen tot heel fijne snoeren, worden zij omspoeld door een voortdurende stroom van bloed. De lever filtreert 600 liter bloed in 24 uur. Door de aaneenvoeging met de aangrenzende cellen vormen deze groeven fijne kanaaltjes. De kanaaltjes in het midden van de celwand dienen voor de afvoer van de gal, terwijl de kanaaltjes aan de randen van de cel fijne bloedvaten zijn.

 

leverlobje

 

Tussen de levercellen ontspringen de galkanaaltjes, die zich verzamelen tot galbuisjes. Op drie van de zes hoekpunten van de doorsnede van een leverlobje vindt men bij elkaar de zogenaamde driehoekjes van Kiernan, een takje van de poortader, een arterietakje en een galbuisje(leveracinus).

 

De poortader, is te vergelijken met een fraai ontwikkelde boom, die een krachtige stam heeft met een prachtige kruin met duizenden takjes. Deze duizenden adertakjes zijn verbonden met de duizenden kleine zuigapparaatjes en fijne opnemingsbuisjes van de gehele darm en voeren nu alle verteerde stoffen ter verdere bewerking naar de lever. Dit deel van dit voedselrijke bloed wordt door de poortader aangevoerd uit de darm; een ander deel, rijk aan zuurstof, komt door een tak van de grote lichaamsslagader rechtstreeks uit het hart. De beide stromen van bloed worden, even voordat zij langs de cellen vloeien, in de lever dooreen gemengd.

 

De lever heeft een unieke eigenschap: zij is bij wijze van spreken onsterfelijk. Als de cellen van hart of hersenen afsterven, kunnen zij niet vervangen worden, maar die van de lever kunnen wonderlijk genoeg steeds opnieuw worden gevormd. Maar ook de lever bezwijkt wel eens onder de enorme inspanning die zonder ophouden van haar wordt gevergd en op den duur leidt zo’n overbelasting tot de zo gevreesde cirrose. Als de levercellen ondanks hun opmerkelijke regeneratievermogen te snel afsterven, blijft er een stug, vezelig weefsel over. Als de lever door dit noodlottige proces wordt bedreigd, zendt zij gelukkig noodseinen uit . De beginnende leveraandoening doet op gelaat en schouders der slachtoffers een spinvormig netwerk van adertjes verschijnen. De patiënt  klaagt over een gevoel van afmatting; de spieren verslappen en de geslachtsdrift is verdwenen. De lever is opgezet en bij laboratoriumonderzoek blijkt, dat zij het gehalte aan onmisbare eiwitstoffen in het bloed, niet meer op peil kan houden. De vroeger gezonde levercellen worden door vet overwoekerd en sterven af, als gevolg van de slopende inspanning, om hun chemische werk, in ongunstige omstandigheden naar behoren te verrichten.

De levercellen worden veelal vernield door voedselgebrek, gevolg van een te zware chemische krachtinspanning. Hoewel de lever vatbaar is voor vele kwalen, waaronder kanker en virusziekten als serumgeelzucht en infectieuze hepatitis, is statistisch aangetoond dat het afsterven van levercellen bovenal het gevolg is van ondervoeding.

Waar het dan om gaat is dus dit stille en dodelijke voedselgebrek van de menselijke levercellen te bestrijden, in het bijzonder bij hen die reeds aan ernstige alcoholische levercirrose lijden. De behandeling? Rust, een uiterst voedzaam dieet met een grote dosis leverextract, gedroogde biergist, B-complex en andere vitaminen, en uiteraard geen alcohol.

 

Wij moeten echter nog bedenken, dat niet alleen de waardevolle voedingsstoffen, maar ook alle giftige stoffen van slecht, ongeschikt en gedeeltelijk bedorven voedsel, alle conservering - en bespuitmiddelen, alle kleurstoffen en aroma’s. Ja zelfs alle medicamenten en chemicaliën, die wij slikken, eveneens via het poortaderstelsel in de lever worden gevoerd. Al deze verkeerde dingen zouden wij de lever moeten besparen, want zij worden alleen begeerd door het verdorven gehemelte, dat van de genietingen waaraan het gewend is, geen afstand wil doen, of zij berusten anderszins op de grote en kleine hartstochten en gemakken, waarmee de mens rekening wenst te houden.

Wie zich in de eerste plaats overgeeft aan culinair genot en bovendien als gevolg van zittend werk weinig beweging en weinig goede ademhalingsmogelijkheden heeft, zal steeds meer te lijden krijgen van stuwingen in het poortaderstelsel en in de lever, wat mettertijd kan leiden tot ziekte en ziekelijkheid. Bij hen echter, die voor normale voorwaarden zorgen door zich aan gezonde voeding te houden en ernaar streven, het evenwicht tussen geestelijke en lichamelijke werkzaamheden te handhaven, kan het grote laboratorium van de lever alles aan wat hem wordt opgedragen. Wat via het poortaderstelsel in de lever komt, wordt zo meesterlijk verwerkt dat de holle ader niets doorlaat, wat het lichaam op de een of andere wijze overlast zou kunnen aandoen. Wanneer wij dus voor een goede functie van de lever zorgen, is dat veel belangrijker dan de gehele verdere gezondheidszorg, globaal genomen, zijn kan.

 

De lever als de grote ontgifter

Men gaat er steeds meer van uit dat chronische ziekten, vormen zijn van vergiftiging van het metabolisme (stofwisseling) Vooral de darmen zijn een inlaat voor gifstoffen en spelen derhalve een belangrijke rol, bij het ontstaan van ziekten. ( zie ook ankertje nr.160: Schimmels, suiker en allergie, ankh-Hermes).

Door opname van allerlei schadelijke stoffen via onder andere de voeding en het drinkwater, kan er in het lichaam een ophoping ontstaan van gifstoffen in weefsels en organen. 

De lever is de vuilverwerkingdienst van het lichaam. Zonder de lever zouden we niet in staat zijn, in ons sterk vervuilde milieu, in leven te blijven. Dat de meeste van ons, in ons vervuilde land nog betrekkelijk gezond kunnen blijven functioneren, ook bij een hoge mate van blootstelling, aan een veelvoud van giftige stoffen in lucht, water, bodem en voedsel, heeft te maken met de manier waarop deze giftige stoffen, in de lever onschadelijk worden gemaakt.

Het slijmvlies van het maag-darmkanaal vormt een barrière tussen het lichaam en de darminhoud. In deze barrière kunnen ‘gaten’geslagen worden.

Waardoor wordt dit slijmvlies nu een soort gatenkaas? Doordat het slijmvlies regelmatig in contact komt met gifstoffen raakt het ‘lek’.

Er zijn ongeveer 70.000 verschillende chemische stoffen in omloop. Hieronder de belangrijkste gifstoffen (toxines):

-uitwendig gif (exogene toxines)- bijvoorbeeld afkomstig van het milieu (o.a. uitlaatgassen, formaldehyde, drukinkt enz.), alcohol, drugs, medicijnen, genotmiddelen, voedseladditieven, bestrijdingsmiddelen, niet-functionele voeding;

-inwendig gif (endogene toxines)- bijvoorbeeld afkomstig van een dysbiose (een composthoop in de darm die onder andere kan ontstaan als verkeerde schimmels en andere parasieten groeien in de darminhoud door onder andere antibioticamisbruik en verkeerde voeding), afvalstoffen door een inadequate stofwisseling;

-emotioneel gif- bijvoorbeeld afkomstig van negatieve gedachten, ruzies, jaloers gedrag, depressie, agressie, onverwerkte emoties, stress.

 

Al deze stoffen komen in de bloedbaan en worden door de lever geëlimineerd. Wanneer de toxines niet snel genoeg afgebroken en verwijderd worden, ontstaat er een ophoping van giftige stoffen in het lichaam. De systemen die daar het meest door beïnvloed worden zijn: het zenuwstelsel, het hormoon systeem, het immuunsysteem en het maag-darmkanaal. De lever wordt tegenwoordig enorm belast door deze toxines. De lekkende darm zorgt voor nog meer aanvoer. Wanneer de lever niet goed functioneert spreekt men van een disfunctionele lever. Dit is niet hetzelfde als een zieke of beschadigde lever. Er zijn mensen die te snel ontgiften en anderen die te langzaam of normaal ontgiften. Te snel en te langzaam ontgiften geeft beide problemen voor ons lichaam. Men noemt deze langzame slechte ontgifters in Amerika niet voor niets de “canaries” ofwel de kanariepietjes van de huidige maatschappij. Kanaries werden immers voeger in de mijnen gebruikt om te signaleren wanneer er giftige gassen vrijkwamen. Dit moesten de vogels bekopen met de dood. Veel mensen fungeren tegenwoordig ook als ‘kanaries’, omdat zij ons laten inzien dat wij steeds verder omkomen in ons eigen gif. Ik hoop dat er niet nog meer mensen en dieren moeten overlijden om ons te doen beseffen dat wij verkeerd bezig zijn. Of je nu langzaam of snel ontgift, het enige verschil is een snelle of langzame dood.

Ontgiften betekent, dat wij toxische of irriterende, belastende stoffen uit onze voeding en onze omgeving verwijderen, onze voedselkeuze veranderen en overgaan op functionele voedingsmiddelen, onze woon- en werkomgeving aanpassen en tevens proberen ons van emotionele giften te ontdoen. Sommige mensen staan aan meer giftige stoffen en meer emotioneel gif bloot dan anderen, maar wij moeten vooral rekening houden met de individuele gevoeligheid voor toxische stoffen. Stress, maar ook ‘giftige’ relaties kunnen we opvatten als een giftige manier van leven.

 

symptomen van toxische belasting(vergiftigingsverschijnselen) die het gevolg kunnen zijn van een slecht ontgiftings systeem in de lever.

-Darmen: diaree, breiige ontlasting, gasvorming, verstopping, onverteerd voedsel in de darm, slechte adem, opgezette buik, stinkende ontlasting, okergele, groene ontlasting.

-Lever: verhoogde leverfuncties, leverpijn, verhoogde bloedvetten, bloedsuikerproblemen.

-Zenuwstelsel en immuunsysteem: depressie, angst, concentratiestoornissen, vermoeidheid, prikkelbaarheid, leerstoornissen, allergie.

-Huid: eczeem, jeuk, vette of droge huid, blauwe plekken, broze nagels.

-Longen: astma, hyperventilatie, bronchitis, slijm ophoesten.

-Blaas en nieren: stinkende urine, koffiekleurige-urine, urineweginfecties, oedeem, hypertensie.

-Vagina en prostaat: witte vloed, schimmelinfecties, vergrote prostaat, prostaatontsteking.

-Hormonaal: hormoonstoornissen ( schildklier, pancreas, eierstokken e.d.)

-KNO: loopneus, slijmvliesontstekingen, loopoor en dergelijke.

 

Het lichaam probeert met alle mogelijke middelen een verstoring te corrigeren. Indien we de huid gaan dichtsmeren met corticosteroidzalven, de ontstekingen behandelen met antibiotica ( met het risico op canidiasis) en anti-diaree pillen, hormoonpillen en dergelijke gebruiken, kun je je voorstellen dat het gif geen kant meer op kan en de lever nog meer belast raakt, met alle consequenties van dien.

Zo kunnen we langzaam vollopen met gif en ons een chemo-kar, ofwel een rondlopende gifbom voelen.

Stress geeft door toenemende oxidatieprocessen, die op hun beurt weer vrije radicalen (chemische agressieve stofjes) leveren, een ander soort gif dat ons tegenwoordig bedreigt.Stress-gif belast eveneens de lever. Wat is nu eigenlijk stress en welke vorm is belastend voor de lever? 

 

Stress

Stress is een vaag begrip, het woord stress is in ons taalgebruik zo ingeburgerd dat het woordenboek deze Engelse term als vanzelfsprekend vermeldt. De daarbij gegeven omschrijving zal niet iedereen aanspreken, het woordenboek beperkt zich tot het geven van een geneeskundige betekenis: een toestand die bepaalde afweermechanisme in werking doet komen. Deze formulering is aanvechtbaar en in ieder geval onvolledig, de term ‘stress’ betekent veel meer. We kunnen stress opvatten als een signaal van de wanverhouding tussen de draaglast en de draagkracht.

 

Tot de draagkracht behoren onder andere:

-cognitieve (kennis) vaardigheden die iemand aangeleerd heeft om met belasting om te gaan;

-emotionele vaardigheden die men in het leven heeft aangeleerd om met belasting om te gaan: optimisme, flexibiliteit, verwerken van negatieve emoties;

-sociale vaardigheden;

-adaptieve capaciteiten op het gebied van lichamelijke vermogens: conditie, nutriëntenstatus (aanwezig zijn van voldoende vitamines en mineralen e.d.), erfelijke immuniteit (biologische factoren);

-sociale ondersteuning, sociale hulpverlening (maatschappij, gezin, partner);

-persoonlijkheid: qua sterkte, introversie of extroversie, vaardigheden, behoeften enzovoort.

 

Tot de draaglast behoren:

-elektrostress. De elektrische en magnetische processen die in het lichaam het leven bewaken en reguleren zijn zo subtiel dat ze slechts met uiterst gevoelige methoden zichtbaar te maken zijn. Uit deels miljoenenmaal sterkere kunstmatige geproduceerde elektromagnetische velden die ons tegenwoordig overal omringen, dringen stralen het lichaam, binnen die deze levensprocessen verstoren. Daar waar stroom geproduceerd, getransporteerd of verbruikt kan straling voorkomen die in celprocessen ingrijpt. Genetische informatie beïnvloedt en daardoor een ziekteveroorzakende uitwerking heeft. Elektrische leidingen, magnetrons, elektrische apparatuur, computers, hoogspanningsleidingen,  en dergelijke zijn dus stressveroorzakers die onder andere onverklaarbare vermoeidheid, hoofdpijn, slaapstoornissen, nervositeit, pijnen, krampen, reuma en zelfs kanker tot gevolg kunnen hebben.

Geopatische stress; elektromagnetische velden en aardstralen in de woning of werkplek kunnen ziek maken.

-milieustress; uitlaatgassen, pesticiden, watervervuiling etc.

-voedselstress; voedingsadditieven, voedselbederf, e.d.

-medicatiestress; misbruik van medicijnen, vitamines en mineralen.

-emotionele stress; angst, bedreiging, slecht nieuws, media nieuws, reclame, e.d.

-fysieke stress; operatie, ongeluk, gebrek aan slaap, overwerkt, overtraind zijn, ontstekingen.

-genotsmiddelenstress; tabak, alcohol, koffie, drugs.

 

Minder gemakkelijk zichtbaar maar ook heel indrukwekkend is wat ons eigen voertuig, ons lichaam, in een dag verzameld. We inhaleren uitlaatgassen, vervolgens is er onze dagelijkse verslaving aan koffie, thee, alcohol, en suiker en dan de warme maaltijd met groenten met insecticiden en vlees met antibioticaresten. Op het werk kunnen we schadelijke stoffen binnen krijgen bij het maken van een kopie, bij lijmen of bij het inhaleren van sigaretten rok. Voor onze uiterlijke verfraaiing krijgen we een portie binnen omdat we geparfumeerde zeep, deodorant, huidverzorgingcrèmes en haarlak gebruiken. Kortom, wij zijn een onzichtbare vuilnisbak: ons lichaam is ook een chemo- voertuig geworden. Er is met recht sprake van een wanverhouding tussen draaglast en draagkracht.

 

Gedachten zijn krachten

Met betrekking tot de psychische betekenis van de uitdrukking ‘wat heb je op je lever’, kun je, je de volgende vragen stellen.

1.    Welke emoties blokkeren mijn energie(vermoeid makende) en welke emoties maken juist energie (energiek)vrij?

2.    Kan ik emotionele indrukken goed omzetten en verwerken? Heb ik te veel of te weinig emotionele impulsen? Overschrijd ik een grens of houd ik me te veel aan grenzen?

3.    Staat de aanmaak van levenskracht bevorderende emoties in goede verhouding (balans) met de aanmaak van destructieve emoties?

4.    Kan ik onderscheid maken tussen wat goed is en wat ‘vergif’ voor mij is? Ben ik in staat mijn negatieve emoties goed te ontgiften (verwerken) of te transformeren?

 

Er zijn veel signalen die omgezet kunnen in ziekmakende impulsen voor het lichaam. Een aspect neem ik als voorbeeld, omdat dit met name in de huidige tijd  een grote rol speelt, namelijk het gevoel van woede. Deze energie heeft een enorme invloed op het menselijk gedrag, de geestelijke en lichamelijke gezondheid en in het bijzonder op de lever. Het gezegde ‘wat heb je op je lever, wordt meestal gebruikt om uitdrukking te geven aan een niet geuite agressie, vijandigheid, wrok, boosheid, teleurstelling, frustratie. Hoewel er bepaalde verschillen zijn, maak ik bij dit voorbeeld geen onderscheid, het is allemaal brandstof voor het zelfde vuur. Het is de bedoeling aan te geven hoe we kunnen onderkennen dat er naast het lichamelijke spijsverteringsvuur ook een emotioneel vuur is, alsmede om manieren te suggereren om deze onder controle te houden of op een constructieve wijze te gebruiken. Zo kan men naast de juiste lichamelijke voeding ook de juiste voeding aan het emotionele vuur geven.

Een juiste onderkenning, een goed begrip en kanalisering van deze altijd aanwezige emotie kunnen je hele manier van leven veranderen, het geriefelijker, productiever maken. Daarnaast zal zo zelfs ziekte (o.a. van de lever) kunnen worden voorkomen.

 

Helpende geneesfactoren

Het is goed als wij leverstoornissen tijdig onderkennen en er maatregelen tegen nemen. Wanneer zoetigheden en in vet gebakken spijzen ons tegenstaan, functioneert onze lever onvoldoende en moeten wij voorzichtig zijn. Een beproefd geneesmiddel bij leverstoornissen is rammenas. Deze heeft intussen alleen maar een geneeskrachtige uitwerking, als wij er heel weinig van innemen, namelijk dagelijks slechts een theelepeltje met sap, want grotere hoeveelheden verergeren de toestand. Ook het sap van worteltjes of fijngeraspte worteltjes hebben bij leverstoornissen een gunstige uitwerking. Openbaren deze zich in sterke mate, dan is het nuttig voor een of twee dagen een worteldieet in te lassen.

Deze kuur kan door bittere salades van paardenbloem, cichorei en door andere bittere kruiden ondersteund worden. Het is noodzakelijk, vette en in vet gebakken spijzen, alsmede zoetigheden, vruchten en vruchtensappen te vermijden, opdat de lever tot rust kan komen en eventueel opgeven van gal kan worden tegengegaan. Als de aandoening over is, zal het goed voor ons zijn om nog enige tijd een geschikt leverdieet in te lassen.

We beginnen ochtends met een glas wortelsap met knäckebröd, dat we met heel weinig boter, met gistextract en tarwekiemen of sesamzaad beleggen. Voor het warme eten maken wij een groentesoep, in de schil gekookte aardappelen of zilvervliesrijst, alsmede gestoofde groenten en salades klaar. Een en ander wisselen wij als volgt af. De eerste dag kiezen we groentesoep, die wij van verse groenten met weglating van sluit of andere koolsoorten klaarmaken.

Als toebehoren nemen we volkorenbrood, belegd met kwark, moeskruiden, knoflook en schijfjes tomaat, Bovendien nemen we nog wat sla. Naderhand drinken we nog wat graankoffie met weinig melk en zonder suiker. De tweede dag maken we zilvervliesrijst klaar met gestoofde groenten zoals venkel of prei en bittere sla. Na het eten gebruiken we nog een glas versgeperst wortelsap.

De derde dag laten we in de schil gekookte aardappelen met wat kwark of heel weinig boter volgen. Ook voor deze maaltijd kiezen we salades als fijngeraspte worteltjes, spinaziesla of wittekoolsla.

Zoals reeds vermeld, mogen koolsoorten niet worden gekookt daar deze dan nog ergere stoornissen zouden veroorzaken. Ook dienen voor de toebereiding van maaltijden zo mogelijk alleen biologisch gekweekte groenten en salades te worden gebruikt. De salades maken we met wat olie en gecondenseerde wei of citroen aan, maar nooit met azijn.

Als we nog dorst hebben, drinken we met bron- of mineraalwater verdunde molkosan (Dr.Vogel) Als avondeten nemen we haver-, gerste- of zilvervliesrijstsoep met een beetje groente erbij en vervolgen sla. Ter afwisseling kunnen we voor het avondeten ook belegd volkorenbrood met sla en graankoffie met weinig melk en zonder suiker nemen. Vruchten blijven we vermijden totdat onze toestand weer geheel gestabiliseerd is.

 

Een natuurlijke levenswijze

onze voorouders bleven bij hun eenvoudig maal, bij haver-gortpap, zelf gedroogde vruchten, onbespoten fruit, roggebrood en betrekkelijk weinig eiwit, tot op hoge leeftijd gezond en sterk.

Alles wat ze aten, was zuiver en krachtig. Ook de eenvoud van hun maaltijden bevorderde de gezondheid, want al te grote afwisselingen en veelzijdigheid stelt dikwijls hoge eisen aan onze spijsverteringsorganen. Wij leven immers, zoals bekend, niet van datgene wat wij eten, maar van hetgeen wij verteren.

Een eenvoudig maal van zuivere natuurlijke kost in een vredige, rustige stemming bekomt ons beter dan allerlei heerlijkheden, die wij gejaagd of zelfs geërgerd verslinden. Nee, onze voorouders kenden het gejacht, de onrust en onzekerheid van onze dagen nog niet en evenmin de vele gemakken. Verkorte werktijden, vakanties, en snipperdagen waren voor hen onbekend. Ze genoten na een lange dag vol werk uitsluitend de voordelen van een rustige, ontspannende vrije avond en een ongestoorde slaap tijdens de nacht.

Toen waren radio en televisie onbekend en er bestond voor hen dus niet het gevaar, dat ze zich, zoals hede ten dage, na volbrachte dagtaak opnieuw urenlang inspannen en druk maken. Ook het nuttige goud van de morgenstond was dagelijks een nieuw geschenk voor hen. Geen wonder, dat zij met onze cultuurziekten onbekend waren en dat vooral  aan de lever niet dezelfde hoge eisen moesten worden gesteld als tegenwoordig.

Bovendien beschikten de mensen toen over nog meer afweerkrachten en weerstandsvermogen dan thans. Om die reden was ook het aantal leverlijders en kankerpatiënten gering, ondanks de langere werktijden en de grotere lichamelijke inspanning. Daar wij echter het rad der geschiedenis nu eenmaal niet kunnen terugdraaien, is het ook niet meer mogelijk, dat we tot de eenvoudige levenswijze van onze voorouders met al haar onvervalste voordelen terug keren.

 

Adem

Voor het bevorderen van een goede spijsvertering en stofwisseling en het reduceren van de emotionele, mentale e lichamelijke stress symptomen, speelt de ademhaling een belangrijke rol. Met name de ‘middenrif’-adem is van groot belang voor de lever. De middenrif is een krachtige spier, die als een volmaakte perspomp omlaag gaat, op de lever, milt en ingewanden drukt en aan de gehele circulatie van het poortaderstelsel en abdominale bloedcirculatie nieuw leven geeft. Wat is de rol van de middenrifpomp?

-Door de pers en zuigkracht oefent zij invloed uit op de aan en afvoer van bloed en lymfe naar de organen in de buikholte.

-Door de systematische compressie heeft zij invloed op de darmfuncties. Door deze inwendige massage helpt zij dus mee aan ons metabolisme (stofwisseling).

-Door druk uit te oefenen op de lever vergemakkelijkt het middenrif het stromen van de gal en werkt ook hier vanwege zijn ritmische beweging positief op de andere leverfuncties. Voor een goede leverdrainage.

 

Oefening 1:

Ga op je rug liggen en trek je knieën wat op. Zorg dat je voeten plat op de grond staan. Leg je handen op je buik, net onder de navel. Laat je armen ontspannen liggen. Maak je nek wat langer, zodat je kin naar de borst gaat. Laat dan je nek en schouders ontspannen. Adem vervolgens rustig uit, met een pff-klank en laat de adem zo makkelijk mogelijk over je onderlip naar buiten stromen. Wanneer deze oefening goed gaat, ga dan verder.

Adem rustig uit met de pff-klank en trek daarbij de spieren van je onderbuik een beetje aan, zodat de buik nog iets platter wordt. Pers niet alle lucht eruit! Adem weer rustig in en oefen dit weer even. Adem vervolgens rustig uit met de pff-klank en trek de spieren van de onderbuik en van je bekkenbodem aan. Dat zijn dezelfde spieren die je gebruikt om urine en ontlasting op te houden. Forceer niets. Span je billen niet aan, maar doe dit rustig.

Voel ook even of je voeten en hielen nog ontspannen plat op de grond staan. Laat alle spanning los en adem vanzelf weer in, naar de ruimte die er nu ontstaan, omdat je de spieren weer hebt losgelaten. Adem in tot aan je handen op je buik. Je buik wordt wat boller: houd dit even zo. Oefen dit weer een paar maal. Laat dan alles los en rek je uit.

(Bij de pff klank kunt u ook uw lever als groen ervaren en er liefdevolle gedachten naar sturen)

 

Oefening 2:

Je ligt weer net als bij oefening 1. Vind je het prettiger om je benen te ontspannen, dan is dat goed. Leg eventueel een opgerolde deken of een heel dik kussen onder je knieën. Adem rustig uit met een pff-klank en trek je onderbuik en bekkenbodemspieren wat aan. Tuit je lippen tot een ‘oe’, zodat de lucht langzaam door je mond naar binnen gezongen wordt. Je hoort nu een hol, donker geluid (een soort oe-klank). Je voelt hoe je buik weer omhoog gaat. Adem weer rustig uit met een pff-klank.De oe-adem oefening met het ‘donkere’ geluid geeft je de mogelijkheid je keel te ontspannen. Dardoor is er nog meer ontspanning van je middenrif en bekken, zodat het lage ademen beter verloopt. Wanneer je weet hoe de grotere ontspanning voelt, ga je weer ademen door je neus.

 

Adem is leven. Voor veel zieken betekent hij genezing. Iedere astmalijder kan door een juiste ademhaling voor de helft van zijn ziekte afkomen. Zelfs hij, die aan een angina pectoris lijdt, zal door een juiste ademhaling al de helft van zijn ziekte genezen. Ontstekingen en stuwingen verdwijnen, als we op de juiste wijze ademen. Ook de lever en alvleesklier profiteren ruimschoots van een doelbewuste ademhalingsgymnastiek. Laten we dus op een juiste wijze leren ademen.

Het ademen door de mond is altijd verkeerd. Bij grote koude kunnen wij dan kouvatten, eventueel zelfs longontsteking oplopen en sterven. Met het ademen door de neus is het anders gesteld. Niet voor niets hebben wij in onze neus een verwarming, die ervoor zorgt, dat de lucht aangenaam wordt verwarmd. In de tropen werkt deze zorgzame inrichting in omgekeerde zin, want daar heeft het ademen door de neus bij te hete lucht de functie van een koelinstallatie. In onze neus beschikken wij dus over een voor treffelijk automatisch wekende airconditioning.

 

Algemene levervoedingsadviezen

-Geen koffie, thee, alcohol,chocolade,suiker.

Wel alternatieve koffie en kruidenthee en eventueel medicinale kruidenthee, zoals:

Bij leverstuwing: agrimonie, salie, berberis, Maria-distelzaad; bij leverzwelling: paardebloemwortel, salie, leverkruid, hepatica tormentil; bij overmaat aan gal: tijm, pepermunt; bij virusinfectie; berberis, paardebloemwortel, duizendguldenkruid, mariadistelzaad, rozemarijn; bij te weinig gal: paardebloemwortel en klitwortel; bij galstenen: stinkende gouwe, temoe lawak, duizendblad, berberis;

-         Dierlijke eiwitten beperken, geen varkensvlees. Goede eiwitten zijn: magere kwark, biogarde, ongebrande verse noten, granen. Met mate kan gevogelte (scharrel) gegeten worden. Vis is ook een goede bron, maar gezien de huidige vervuiling is het niet aan te raden vaak vis te eten.

-         Voorzichtig met voedingsmiddelen die bij leverkwalen problemen kunnen geven, namelijk: nachtschade (tomaat, komkommer, paprika, aubergine, courgette), tarwe, rogge, sinaasappel, mandarijn, peulvruchten (met name bruine bonen, witte bonen, sojabonen) en zware eiwitten zoals gebakken vlees en gebakken ei.

-         Voorzichtig met galdrijvers, zoals: spinazie, postelein, rabarber, eigeel en de bovengenoemde koffie.

-         vetarm eten, met name de gebakken en de verborgen vetten (bijv.)patat) vermijden. Vetten die weinig problemen kunnen geven: met mate koud geperste sesamolie (niet verhitten) en roomboter. De vetten gebruiken met minder zware voedselcombinaties, zoals met groenten.

-         Haver en gerst zijn juist goed voor de lever, eveneens bittere groenten, zoals witlof, andijvie, radijs, rettich.

-         Neem extra beta-caroteen in de vorm van wortelsap. Een glaasje van 150cc per dag kan al wonderen doen.

-         Kooktechniek: bij voorkeur kort koken, stoven, grillen. Niet bakken of frituren.

-         Fijne rouwkost en gekiemde zaden zoals taugé, alfalfa zijn aan te raden de lunch en het diner met heel fijne rauwkost en gekiemde zaden starten.

-         De heetwaterkuur is de meest goedkope leverdrainage die er bestaat. Deze kuur is niet alleen aan te bevelen bij elke ontgiftingskuur, maar ook om vaker te doen, bijvoorbeeld bij aanvang van elk seizoen (met name voorjaar en herfst want dat zijn de “levertijden” van het jaar) Heetwaterkuur: (met 1 mespunt gemalen gemberwortel of met gemalen geelwortel) Kook ’s morgens ongeveer 1200cc Spa reine of norwater gedurende twintig minuten. Giet daarna de overgebleven liter kokend water in een thermoskan en drink hier gedurende  de dag telkens slokjes van. Het water moet zo heet zijn dat je het net kunt drinken zonder je tong en mond te verbranden. Drink iedere keer zovel dat je er een aangenaam gevoel in de maag van krijgt. Heb je een keer weerzin tegen het drinken forceer dan niets. Mocht het water te warm voor je zijn, laat het dan iets afkoelen. De heet waterkuur helpt mee om de afvalstoffen uit het lichaam via darmen, nieren en huid uit te scheiden. Dit hete water werkt krachtiger dan een liter Spa-blauw onverhit. Tevens wordt de verteringskracht verbeterd en de stofwisselingsenergie vergroot.

-         Groentesappen: wortelsap heeft een reinigende werking op de lever. Het is verstandig een paar druppels olie aan wortelsap toe te voegen, aangezien de vitamine A in het sap wel oplosbaar is in vet en niet in water. Een paar druppels olie zorgen ervoor dat de caroteen gemakkelijker in het lichaam wordt opgenomen. Bietensap ontgift het bloed en verbetert de zuurstofopname in de lichaamcellen. Maar rode bieten hebben een vrij hoog suikergehalte. Bovendien kan er veel nitraat in zitten, daarom is het goed steeds wat vers geperst citroensap of een lepeltje vitamine c-poeder eraan toe te voegen.

-         Ontbijt: zuurdesembrood, niet meer dan 2 per keer. Met: kruidenboter, cashewpasta, notencreme, biopaté, avocado, boter met pesto, tahin, mierikswortelpasta, humus, linzenpaté

-         Tussendoor: zuurdesem of knäckebröd of rijstwafels met bovengenoemd beleg, of biogarde, viili, kefir met vlokken, bijvoorbeeld havervlokken, boekweitvlokken, gerstevlokken (bij voorkeur van tevoren geweekt)

-         Dranken: heetwaterkuur, groentesappen, kruidenthee, namaakkoffie, verdunde reformsappen, verse bouillon.

-         Lunch: zie ontbijt, of groenteschotel (geblancheerde groenten), heel fijne rauwkost met a. granen: zilvervliesrijst, bulgur, gierst, quinoa, en dergelijke, of b) rundvlees (met mate), of c ) gevogelte: kip, kalkoen, (geen ei), of d) vis (bij voorkeur kwik vrije vis), of e ) zaden, noten (eventueel twaalf uur geweekt om ze licht verteerbaar te maken)

-         Voorzichtig met nachtschade zoals tomaat, komkommer, aubergine,, courgette en paprika. Positief voor de lever is: witlof, broccoli, paksoi, mierikswortel, waterkers, knoflook, uien, chinesekool (schermbloemigen) Geen peulvruchten (wel met mate sperziebonen, snijbonen)

-         Dressing: koud geperste oliesoorten (geen saffloer)

-         Tussendoor: zelfgemaakte soep.

-         Snack: droog geroosterde zonnebloempitten, pijnboompitten, maischips met avocado-dip, limazoutjes, mannazoutjes.

-         Fruit: een tot twee uur voor het diner of lunch vers fruit ( geen citrus, meloenen, kersen, druiven, bananen) Bij intolerantie voor fruit eventueel verwarmen (bijv. warme appel, peer)

-         Diner: grote portier groenten met granen of (met mate) wild of gevogelte of vis of rundvlees (bij voorkeur grillen)

-         Gesmolten boter als jus of koudgeperste olie over de maaltijd doen nadat alles van het vuur af is. Dus niet verhitten.

-         Geen toetje.

-         ’s Avonds: na 20.00 uur geen zware gerechten meer nemen, aangezien het lichaam dan de lever- en galtijd ingaat. Wel eventueel een licht maaltijd, bijvoorbeeld knäckebröd met biopaté of biogarde met havervlokken (geweekt) of glas geitenmelk (eventueel warm)

 

bronnen: het wonder van het menselijk lichaam; uit reader Digest, De lever; van dr.A.Vogel, Wat heb je op je lever? Marijke de Waal Malefijt.

 

Indien uw interesse gewekt is, zijn er vele wegen die u behulpzaam kunnen zijn.  Bijvoorbeeld internet of bibliotheken. Bovenstaande boeken bijvoorbeeld, geven een bredere uitleg, over de niet door mij aangehaalde leverziektes, kwalen onder andere kanker. Doeltreffende verzorging, middelen en behandelingen. De galblaas en haar ziekte en genezing. Voedingkwesties. Waardebepaling van het voedsel, menu’s en recepten.

Blokkades, stofwisselingstypen, reinigingskuur, voedingsadviezen, yogaoefeningen, hormonale disbalance etc.

Marijke de Waal Malefijt: Wat heb je op je lever? ISBN 90-202-4302-0 Ank Hermes

A.Vogel uitgeverij ‘gezondheidsnieuws’ , ’t Harde tel. 05250-2855

 

                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De moderne tijd en stress

 

herfst boom

 

uitdagingen

Hoe om te gaan met stress

De vier sleutels van de poort naar genezing:

aanvaarden

vertrouwen

vergeving

onderwerping


Vader

God

Heer

 

 

De meeste mensen zijn geneigd stress te zien als een omgevingsfactor, die te maken heeft met de complexiteit, van de beschaving van einde van de twintigste eeuw, het zich in het nauw gebracht zien, en belast voelen door combinaties van omstandigheden, waarover men weinig of geen controle heeft, en waar men het onschuldige slachtoffer van is! Bovendien doen artsen er vaak lang over, voordat ze onder de oppervlakte gaan zoeken, om uit te vinden wat er aan de ziekte ten grondslag ligt. Het wordt de artsen met de paplepel ingegoten, dat de verantwoordelijkheden van een arts bij het lichaam beginnen, en bij het lichaam eindigen. Ook de patiënt zelf is geneigd de eigen ziekte te zien, als iets dat toevallig met de toestanden in hun leven te maken heeft. Als de arts toch een pogingen onderneemt, om op de eigen verantwoordelijkheid te wijzen, wordt daar door de patiënt vaak, afwerend op gereageerd. Artsen die toch een poging doen, om: patiënt en lichaam ergens te ontmoeten, begonnen zich af te vragen, ‘waarom? en wat?’ , verbaasde zich  te ontdekken, dat de bron van een aantal ziekten, terug te vinden was, in de emotionele, en psychische patronen van de betrokkenen. Een groot deel van de ziekten, was ‘psychosomatisch’ oftewel het fysieke gevolg van oorzaken, die op een dieper niveau, van het menselijke wezen lagen. Je zou die ziekten kunnen zien, als symptomen van een emotioneel, mentaal of spiritueel ziektebeeld.


De medici heeft inmiddels ingezien, dat een groot aantal ziekten een psychologische component hebben. De term psychosomatisch, wordt voornamelijk gezien als een indicatie, dat er een of andere functie verstoord is, zonder dat daarvoor fysieke grond aanwezig is. (Het zit tussen je oren)

Een groot deel van het probleem, ligt in het denken van het huidige westerse medische model. Deze denkwijze neigt om mentale en psychische functies, van het lichaam te scheiden, en als een soort bijkomstige verschijnsel te beschouwen. Voor de orthodox opgeleide arts, is het moeilijk om te aanvaarden, dat mentale en psychische activiteiten in staat zijn, invloed uit te oefenen, op het functioneren, van het lichaam.  Het begrijpen van de verbanden tussen lichaam en geest, laat nog steeds veel te wensen over. Hoewel in de laatste tien jaren biofeedback-technieken, beginnen aan te tonen, dat het fysieke lichaam, door de geest beïnvloed kan worden.

Hebben we niet op een bepaald moment in ons leven de ervaring gehad, te blozen van schaamte of verlegenheid, hartkloppingen te hebben van opwinding of het uitbreken van koud zweet te ervaren bij angst.

 

We weten uit eigen ervaring dat het geveld worden door een stevige kou, een zere keel, griep, blaasontsteking of wat onze speciale zwakke plek ook mag zijn, steevast volgt op een periode waarin we op de een of andere manier te veel stress hebben ondervonden. We zijn mogelijk te ver, over onze geestelijke en lichamelijke grenzen gegaan. Door deze situatie heeft er een verminderde werkzaamheid van ons immuunrespons plaatsgevonden, waar wij voor onze bescherming afhankelijk van zijn.

Hans Selye, de vader van het begrip ‘stress’, heeft eens gezegd, dat stress het gevolg is van ‘chronische overstimulatie, en dat ‘stress’ de mate van slijtage en vermoeidheid van het lichaam aangeeft. Selye, ziet stress als het dalen van het vermogen van het lichaam, zich aan veranderende omstandigheden aan te passen, wat tot gevolg heeft het al te vaak aan een al te hoog uitdagingsniveau, bloot te staan. Het uitputten van de bijnierfunctie, wordt geacht in dit proces een zeer grote rol te spelen. Dit kan ik beamen, omdat mijn bijnieren nog lang na mijn burn-out niet in orde waren.

 

Er wordt tegenwoordig heel wat over stress gepraat en de meeste mensen denken dat stress, iets is dat uit de omgeving voortkomt. Iets dat voort komt uit het gecompliceerde, overvolle moderne leven. Het is gewoon het gevolg, zo denkt men. Als ze er maar even tussenuit konden!!!, weg van alles, weg van het gejacht en gedraaf van het moderne leven, naar een plek waar de zon altijd schijnt en waar geen telefoon is, waar geen verkeer is, en geen dreiging van een atoombom, geen blauwe brief in de bus valt, of geen werkloosheid is, dan zouden ze bevrijd zijn van de moderne duivel:stress. Vergeet het maar gerust. Stress komt voornamelijk voort, uit je eigen gemoedstoestand.

Er is net zoveel stress binnen de vredige begrenzing van een klooster, als binnen de met dossiers bekleden muren, van een kantoor. Stress komt namelijk uit onze eigen geestestoestand voort, en is iets dat wij zelf door middel van onze respons, op de uitdagingen van het leven creëren

 

 

 

helendekrachtvanwater.jpg

 

Uitdagingen

 

Uitdagingen kunnen we echter niet uit de weg gaan. Uitdagingen zijn zelfs goed voor ons, als het niveau van de uitdaging tenminste niet zo groot is, dat we ze niet aan kunnen. De uitdagingen van het leven, zijn onze kansen de lessen te leren waarvoor wij op aarde zijn gekomen. Het zijn als het ware de oefeningen, in het grammaticaboek van het leven, want we moeten nooit vergeten dat het leven, in de eerste plaats een leerervaring is. Een universiteit voor de geest, bedoeld om deze te helpen groeien en te evalueren. Alle gebeurtenissen in het leven, zijn gelegenheden om te leren. Kanker is een gelegenheid, om iets te leren. Er zijn mensen die tegenwoordig rondlopen met de oprechte gedachte: God zij dank heb ik kanker gekregen, ik heb daar namelijk ontzettend veel door kunnen leren, dat enorm van belang was.

Het is nooit goed, om voor een uitdaging uit de weg te gaan. Dat wel doen is je onttrekken aan de school van het leven, oftewel een les in het boek overslaan. Als we dat doen, of we vragen iemand anders om het voor ons op te knappen, is dat net zoiets als het antwoord achter in de antwoordenlijst opzoeken of mammie vragen, om de som voor ons te maken, in plaats van ons eigen huiswerk te doen. Als we zo leven, gebeurt er precies hetzelfde als op school: we moeten het gewoon nog eens overdoen.

 

We moeten leren onze geest te her programmeren, dat we in staat zijn de uitdagingen waarmee we geconfronteerd worden, aan te kunnen. Er zijn in het leven vele gebieden, die normaal gesproken stress opleveren, en waar we doorheen moeten – geboren worden is daar misschien wel het beste voorbeeld van- en dat zijn allemaal uitdagingen waar we in het leven mee om moeten leren gaan. Geboren worden, ophouden met zuigen op een speen, met je broertje en je zusje leren leven, voor het eerst naar school gaan, van school veranderen, een puber worden, een eerste baantje krijgen, voor het eerst iemand het hof maken, trouwen, een kind krijgen, succes hebben, geen succes hebben, scheiden, met pensioen gaan, het zijn allemaal stress gebieden waar we doorheen moeten. Maar die gebeurtenissen op zich, hebben geen stress. Wat van belang is, is de betekenis die wij eraan geven.

 

Het is dus geen goed idee door het leven te gaan, met een plank voor je hoofd en op ieder moment dat er iets tegenzit te roepen: “waar heb ik dit nu aan verdiend?’ Dat is meer een vraag van een schooljongen, dat verontwaardigd aan zijn onderwijzer vraagt, waarom hij zo’n moeilijke som moet maken. Het antwoord van God, die alles liefheeft en die een oneindig wijze leraar is, klinkt altijd het zelfde: ‘Omdat je nu op dit moment klaar bent voor deze les’. Het leven is een spirituele school, en alle probeersels en uitdagingen zijn oefeningen uit het leerboek van het leven, en moeten gedaan worden. Je kunt je les niet leren zonder de oefening te doen.

Als je, je oefening nu niet doet, moet je haar alsnog doen en de context van de les is dan misschien anders, maar het blijft dezelfde les.

Het idee van het bestaan van de menselijke ziel, voor de geboorte wordt door de christelijke leer van tegenwoordig niet geaccepteerd, nadat de Kerk er in de zesde eeuw de banvloek over uitsprak; het kwam nog wel voor in de geschriften van bisschop Origenes, die leefde van 186-253n.Chr. Hij was een van de meest kundige theologen van het vroege christendom. Hij zij dat de ziel al voor de geboorte bestond, en op aarde kwam om gezuiverd te worden, van de gevolgen van een prenatale val, en dat de ziel nog de vage omtrekken had van een bovenzintuiglijke waarheid; het was aan de goddelijke Logos, om die waarheid te achterhalen.

 

 

 

vlinder060

 

Hoe om te gaan met stress

 

4sleutels; deze houden in, dat we de metafysica gaan betreden, de spirituele dimensie van de mens. De poort naar genezing, waar we allemaal doorheen moeten.

 

 

valeriana_repens-echte_valeriaan-09%5B1%5D

Aanvaarden

 

De 1e-sleutel, van: “Aanvaarden”. We moeten allemaal leren, ieder van ons, dat ‘alles samenwerkt om het goede te bereiken’. Elk ding, elk voorval in ons leven, is er in feite voor ons eigen goed en vind nu, op dit moment, plaats. We moeten leren alle zegeningen te zien en te ervaren, ons gegeven door een God die alles liefheeft, zelfs als we midden in de diepste ellende en het grootste verdriet zitten. Gods wegen zijn ondoorgrondelijk, en het goede kan verscholen zitten in iets dat niet tot de stoffelijke wereld behoort. We leven niet alleen om te genieten op fysiek niveau. Zo kan het ook best zijn, dat het goede niet direct duidelijk waarneembaar is. Vaak zijn we pas heel veel later in staat het goede te zien, dat uit een bepaalde gebeurtenis is voortgekomen, als we er na lange tijd op terugblikken.

Vaak leren we onze belangrijkste lessen uit ons diepste verdriet. Op de momenten dat je een zware beproeving doormaakt. Een gebed eerlijk en oprecht bidden op moeilijke momenten in ons leven is ontzettend moeilijk, maar het moet gebeuren. Als we dat eenmaal kunnen, en vanuit het hart oprecht menen, beginnen we de les van aanvaarding, te leren verstaan.

Gebed: “dank u, God, voor de zegeningen van de vreugde die mij overkomt, maar ik dank u nog meer voor de zegeningen van het verdriet, dat mij ten deel valt, want daaruit heb ik het meest wonderbaarlijke licht ontvangen.

Het is alsof we een bepaalde bladzijde, uit het onderwijssysteem van de universiteit van de geest gekozen hebben. Het enige doel van het leven is bepaalde lessen te leren, en bepaalde ervaringen op te doen en daarom is elke ervaring belangrijk, ook al is het een traumatische. Onze blik op het leven op aarde is zo beperkt, dat we onmogelijk op ieder moment een duidelijk idee kunnen hebben, van hoe belangrijk een bepaalde gebeurtenis is. We moeten zelfs elk verdriet, als een zegening beschouwen.

Het gebeurt vaak dat we niet een aan God denken als alles op rolletjes gaat, denken we gewoon het als iets van zelfsprekend is. Pas als de dingen tegen zitten, als alles rampspoedig verloopt, richten we ons ineens tot God. In het uur van nood zijn er geen atheïsten te vinden! Degenen die per schip de zee opgaan, zijn zich heel levendig bewust van de kracht van God. De meeste mensen die varen, zijn dan ook gelovig. Varen doe je nooit alleen maar op rustig water en voor de wind. Pas als je tegen storm in moet, begin je te leren wat varen is.

 

vlinderopbloemmodernetijdenstress.jpg

Vertrouwen

 

De 2e-sleutel:  van “Vertrouwen”. Wat we moeten leren erkennen, is dat er voor alles gezorgd wordt- nu, op dit moment en dat de onsterfelijke woorden van de Meester letterlijk genomen dienen te worden: “Maakt u geen zorgen over wat te eten, noch over wat te drinken, noch over de gewaden die u aan moet trekken, want uw Vader in de Hemel weet dat u deze dingen nodig heeft. Ga op zoek naar het koninkrijk Gods en naar zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u gegeven worden’. Niets heeft voor mij meer waarde dan deze woorden. Mijn huidige bestaan baseert zich hierop.

Als mens kan ik beamen, dat het juist is uit eigen ervaring zijn deze woorden waarheid. Ook ik maakte mij zorgen, dezelfde zorgen die ook u maakt, wat moet ik aan, heb ik nog wel geld op het einde van de maand, ik wil graag dat boek, of deze jas. Kom ik wel op tijd,etc. Door mijzelf te laten leiden door God’s wil, komt alles op het moment dat het bestemd is. Ik zit nooit zonder inkomsten, ik krijg mijn momenten van rust, als die door God gewenst is, kleding die nodig is, komt op mijn pad, soms zomaar, voor niets, of ik loop een 2e hands zaak binnen en daar hangt al iets klaar, of er ligt een mooi boek plotseling, het boek op het juiste moment, juist bestemd voor dit moment. Ik hoef mij geen zorgen te maken over voeding, dat wat voor mij bestemd is, kan ik kopen, dat wat niet de bedoeling is kan ik laten gaan. Maar voor alles geld eenvoud en tevredenheid en acceptatie, dat niet alles kan of moet zijn. Alles komt zoals het komt, mijn wil of moeten zijn niet aan de orde. Ik kan de wens uitten en een verlangen, maar of het ook op mijn pad komt op dat moment dat ik dat wil! Nee, maar door rustig af te wachten, komt mijn wens toch nog uit of ook niet.

Dat zijn de acceptaties die en mens heeft te leren. Geld is zo een vorm van energie, en géén middel tot macht. We hebben het allemaal nodig om ons zelf te onderhouden, maar wordt vaak als middel toegepast om aan onze overdadige of overbodige wensen te voldoen. We willen er steeds meer van en we willen er steeds meer mee doen, maar de vraag blijft of dat dit gaat op een natuurlijke manier, of gaat het onder druk, van het heilige moeten. Het rustig kunnen afwachten, en het vertrouwen kunnen voelen, dat het goed is zoals het is. Zelf op dit moment dat ik dit nu schrijf is het juiste moment voor mij. Want alles wat ik voor dit schrijven nodig heb is aanwezig. Dit zijn enkele voorbeelden van de vele zegeningen, die mij dagelijks geboden worden, en het zijn echt niet allemaal prettige, soms moet ik mij ook berusten, maar het vertrouwen is aanwezig dat God een speciale bedoeling met mij heeft. Het geeft mij rust en een vredig gevoel. Het waarom is mij nu nog niet geheel duidelijk, als de tijd is aangebroken weet ik waarom.

 

Dit betekent dat we onze waarde-oordelen moeten herzien en opnieuw gaan invullen. We moeten kijken wat er echt belangrijk is. We leren dat God’s bedoelingen op elk moment subliem zijn, en gediend zullen worden. “Alles op zijn tijd’ ook al ligt dit vaak niet in onze bedoeling en willen we iets gelijk hebben, het liefst gisteren al. Als datgene waar we op uit zijn niet gebeurd, betekent dat meestal dat het niet in de bedoeling ligt. We hebben natuurlijk de vrijheid om onze eigen weg te gaan, en om kost wat kost iets te bereiken. Maar als het ingaat tegen het goddelijke plan dat er voor ieder van ons bestaat, erkennen we meestel al gauw, dat al onze pogingen vruchteloos zijn, doordat er steeds weer obstakels op onze weg komen.

Er is heel wat vertrouwen nodig om met de stroom van het leven mee te kunnen gaan en het goddelijke doel zelfs in de moeilijkheden die op ons pad komen te herkennen. We moeten leren onze wensen ons moeten, niet vooruit te laten lopen, voordat we ze bereikt hebben. Dit betekent natuurlijk niet dat we geen vooruitziende blik mogen hebben. Jezus prees de vooruitziende blik van de rentmeester, hoewel hij diens gedrag niet vergoelijkte. We moeten leren onze plannen zo goed mogelijk te maken, op grond van de gegevens die ons ter beschikking staan en ze dan, nadat we ze gemaakt hebben, opzij zetten en laten liggen totdat de tijd gekomen is om ze uit te voeren. Wat er dan gebeurt, is dat wat we geplant hebben gewoon niet uitkomt en dat zullen we moeten accepteren. Wat we vooral niet moeten doen is constant bezig zijn ons plan te herzien, en als maar doorgaan het uit elkaar te rafelen, en opnieuw in elkaar zetten. Dat is niets anders dan je schuldig maken aan voortdurend gepieker en de alomtegenwoordige en alles liefhebbende God die ons de kracht geeft te doen wat wij nodig hebben, niet vertrouwen.

‘Onthoud dit! Geen mus valt naar benêe, of onze vader in de Hemel weet ervan. Ben je niet meer dan vele mussen waard? We moeten in het heden leren leven, in het alom aanwezige nu, van dag tot dag, van uur tot uur, van minuut tot minuut. Onze zorgen al van te voren bedenken, is ze vorm geven in een wereld van de gedachten en als we dat eenmaal gedaan hebben, hebben we daarmee de eerste stap gezet in de richting waaraan we vorm hebben gegeven. Hoe vaak horen we niet zeggen: Ik ben altijd al bang geweest, dat zoiets zou gebeuren!. Gedachten zijn na liefde, de sterkste krachten die er bestaan.

Alles dat ooit geschapen is, is eerst in gedachten begonnen. De kosmos zelf wordt in stand gehouden door de gedachten van de Schepper. Als we een huis bouwen, vindt er een scheppingsdaad in onze gedachten plaats. We denken erover, bedenken waar we het willen hebben, hoe we willen dat het eruit ziet hoeveel kamers, hoeveel deuren, hoeveel ramen erin moeten zitten. Pas nadat we het huis als het ware in onze geest gebouwd hebben, stappen we naar de architect en laten het uitgedachte huis op papier zetten zodat de bouwers aan het werk kunnen. De eerste creatieve daad van het nieuw te bouwen huis had in onze gedachten plaatsgevonden. Hieruit volgt dat we een bewaker bij onze gedachten moeten zetten. Negatieve gedachten kunnen ravages aanrichten, positieve gedachten kunnen genezen.’ Ik vraag niet om de verte in te zien’ ga liever op stap. We hoeven ons alleen te realiseren dat we op elk moment omring zijn van een grote hoeveelheid welwillende helpers, die altijd maar één gedachte van ons verwijderd zijn.

 

 

 

vlinder045

Vergeving

 

De 3e-sleutel:  van“Vergeven”. We moeten absoluut leren de luiken van het verleden te sluiten. Want het verleden, met alle vernederingen en beledigingen van dien, met alle teleurstellingen en ellende, is verleden. Dat is afgelopen, voorbij, je kunt het niet terug roepen. Alleen als we verdriet van het verleden uit de kooi van ons geheugen terugroepen tot in onze borst, kunnen herinneringen ons nog verwonden. Laat de doden de doden begraven, zei Jezus tegen een jongeman die eerst zijn vader wilde gaan begraven en bewenen voordat hij als discipel de Meester zou volgen.

Het verleden heeft geen plaats in de toekomst. Het verleden kan op geen enkele manier veranderd worden: die gedachte is zeer ontnuchterend. Geen enkel woord ooit gesproken, kan ‘ongesproken zijn’ geen enkele gedachte’ ongedacht’; geen daad ongedaan; een gelegenheid die voorbij is gegaan, is voorbij,. Spijt, wroeging, treuren, schuldgevoelens, zijn allemaal zinloos. Ze zijn niet bij machte het verleden uit de weg te ruimen, want dat blijft eeuwig hetzelfde. De herinnering aan het verleden kan alleen maken dat je nog vaster besloten bent dezelfde ‘fout’ niet nog eens te begaan. De grote geestelijke wet ‘Wie wind zaait zal storm oogsten.’ Wat we gezaaid hebben, door middel van gedachten, woorden of daden, zullen we ook oogsten – ooit, ergens: en als dat niet in dit leven gebeurt, dan in een verder weg gelegen stadium van onze geestelijke reis.

Hetzelfde geld voor degene die ons verwond hebben. Ook zij zullen oogsten wat ze gezaaid hebben. Net zoals zij anderen verwond en pijn gedaan hebben, zullen zij zelf een zelfde mate aan pijn ervaren als die ze anderen hebben aangedaan. Evenzo, zal al het goede en zullen alle zegeningen die zij anderen hebben gedaan ook hun gedaan worden, ergens onderweg. ‘de volle maat, klein en groot, zal door de mens in uw boezem terugkeren’, zei de Meester. ‘Maar zo wie een van deze kleinen, die in Mij geloven, ergert, het ware hem nutter dat een molensteen aan zijnen hals gehangen en dat hij verzonken ware in de diepte der zee.’

En dit is geen straf en beloning, maar eenvoudigweg, en onveranderbaar de wet van oorzaak en gevolg. De rechtvaardigheid van God is volmaakt en absoluut. Verlossing en vergiffenis hebben daar niets mee te maken. Die zijn van een heel andere orde. Vandaar dat pogingen-of gedachten- tot wraak of wroeging, of met de bedoeling iemand iets nog wel betaald zetten, schadelijk zijn en volgens precies de zelfde wet op degene die dit doet-of denkt-terug zullen slaan. Alleen een bewuste daad van liefde, kan de eeuwige cirkelgang doorbreken en het heen en weer zwaaien van de pendel, een halt toeroepen. En zo zijn wij dus gehouden, onze vijanden lief te hebben en mededogen te voelen  voor degene die ons verwond hebben en die onvermijdelijk op een gegeven moment dezelfde pijn zullen moeten ondervinden.

Deze gedachte is zeker voldoende, om een ieder mededogen te doen voelen. Hoe vaak hoor je niet zeggen: ‘Dit zou ik zelfs mijn ergste vijand niet toewensen’, als iemand door een ramp getroffen wordt.

Het evangelie leert ons de andere wang toe te keren, onze vijanden lief te hebben, goed te zijn voor degenen die ons pijn bezorgen, want dat is de enige manier om de eeuwige beweging van het karma te neutraliseren. “hebt uw vijanden lief’

We moeten onszelf leren te vergeven. Zwelgen in gevoelens van schuld en wroeging is op fysiek niveau uiterst schadelijk en verlost ons op geen enkele manier. Het vergiftigt ons, we worden ziek en ontwikkelen gezwellen. Voortdurende wrokgevoelens zijn lichamelijk zeer schadelijk. Het zijn nutteloze, destructieve emoties.

We moeten leren onszelf met inbegrip van deze fouten lief te hebben. Dit betekent niet dat we onszelf op een narcistische en egoïstische manier van onszelf houden. Het betekent onszelf de waarde toekennen, van ware kinderen van God, die ons als Zijn kinderen liefheeft, hoe onwaardig we ook zijn. De ware waarde van een mens hangt niet af van wat hij bereikt, of van wat hij bezit, maar van zijn individuele waarde als menselijke ziel, met zijn hele potentieel aan goddelijkheid. Als we terug kijken naar al ons falen, moeten we leren ons zelf te accepteren, maar ook beseffen hoe zwak en onvolmaakt we ook zijn, er geen reden is om zo te blijven.

De weg naar verbetering ligt altijd open en het enige dat ons in dit leven te doen staat, is die weg te gaan. Hoewel we in het verleden gefaald hebben, wil nog niet zeggen dat we dat een tweede keer moeten doen. De mogelijkheid onszelf lief te hebben, met al onze onvolkomenheden te respecteren, is absoluut essentieel voor onze genezing, aangezien naast ingehouden wrok, waarvoor je jezelf niet vergeeft van alle emoties de meeste schade doet.  Dit is de reden waarom in God’s wijsheid het sacrament van boetedoening en absolutie aan de mens gegeven is.

Ook moeten we leren andere mensen te accepteren voor wat ze zijn en niet voor wat we zouden willen dat ze waren. We bevinden ons niet allemaal op hetzelfde punt. Van onze reis naar groei en evolutie, ook al zijn we op het zelfde moment op aarde. We komen uit verschillende richtingen, van andere wegen en hebben verschillende ervaringen achter ons.

 

 

goudsbloem_vlinder1

Onderwerping

 

De 4e-sleutel   van: de “Onderwerping”. Ieder van ons moet leren het pad dat voor hem ligt, te gaan, hoe onzeker we ons ook voelen. We dienen ons te realiseren dat we de kracht gekregen hebben om wat voor taak dan ook te vervullen, als we dat maar inzagen. Er is in ieder van ons een laatste reserve  aan kracht en moed waar we niet van bewust zijn totdat ze getest wordt. Het is dus helemaal niet nodig je ongeschikt te voelen, aan jezelf te twijfelen of gebrek aan zelfvertrouwen te hebben. God vraagt van niemand zichzelf te over treffen en we hebben altijd de kracht Zijn wil te doen geschieden. Het is onze taak onze ogen wijd open te houden om de wegwijzers te kunnen zien. De keuze om die wegwijzers al dan niet te volgen, is de onze, altijd, maar als we ze niet volgen moeten we de gevolgen daarvan dragen. We moeten eerlijk en in volmaakte oprechtheid leren bidden uit de bodem van ons hart: “Uw wil geschiede”.

Er is een heel mooi gebed dat aan Charles Foucauld wordt toegeschreven; hij was de stichter van de Kinderen van Jezus, een orde die armen en gebrekkige in grote steden bijstaat en die op verlaten plaatsen meditatie en contemplatie beoefent. Het gebed heet: Het dagelijks overgeven aan de wil en de doelstellingen van God.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ademhaling.jpg

Vader

 

Vader, ik geef mij over aan U Doe met me wat U wilt. Wat dat ook moge zijn, ik ben U dankbaar. Moge in mij alleen Uw wil en doel gediend zijn. Op deze dag, zoals in al Uw schepselen, ik vraag U om niets anders. Vader, aan U geef ik mijn geest, met alle liefde van mijn hart. Ik heb U lief mijn Vader en ik geef mijzelf, geef mijzelf over, met mateloos vertrouwen omdat U mijn Vader bent.

 

Als we dit gebed ons eigen kunnen maken en diep vanuit ons hart kunnen bidden, steeds weer, dan branden we ons niet meer aan het leven.mogen we dan ons leven biechten de schoonheid van Uw vrede. Het stress niveau dat we in onszelf teweeggebracht hebben, wordt veel lager, de bronnen van de zelfgenezing raken ontstopt en maken onze geest en ons lichaam weer gezond. Dan worden we waarlijk heel op elk niveau en zijn in staat Gods werk hier op aarde te verrichten. We ervaren een Universele Vrede.

Door dagelijkse meditatie oefenen we ons in het bewust worden van de aanwezigheid van God binnen in ons en om ons heen. Dit op elk gebied van ons dagelijkse bestaan. Want het Koninkrijk Gods is binnenin ons, niet in de wereld buiten ons. Meditatie keert ons af van de vergankelijkheid van de wereld om ons heen en we richten ons naar binnen. De vier lessen worden een deel van ons denken zonder dat we daar enig bewuste poging voor hoeven doen. Meditatie is en God’s geschenk; een door God gegeven middel waarmee de mens aan zichzelf kan werken en het niveau van zijn bewustzijn kan verhogen, de Goddelijke Vonk is in ons in ieders hart en is de kern van alles wat God geschapen heeft.

De wereld van vandaag heft meer behoefte aan een Godbewustzijn. We moeten beseffen dat God overal om ons heen is en binnen in ons is. We kunnen het Goddelijke overal om ons heen leren herkennen, in alles wat levend is. De kracht van het universum is in alles aanwezig en de kracht is de liefde van God.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matralia moedergodin.jpg

 

God

 

Waar kan ik heen, als ik uw geest verlaten wil?

Waar kan ik heen, als ik wil zijn waar U niet bent?

Als ik opklim naar de hemel bent U daar,

Als ik afdwaal naar de hel, bent U daar ook.

Als ik op ochtendwieken mij naar zee laat

Waaien, wijd en ver,

Dan zal ook daar Uw hand de kronkels in mijn pad

Met liefde vergezellen

Zeg ik dat heel toevallig duister mij omhult,

Dan wordt mijn nacht tot dag gemaakt,

Ja, duister is geen duister meer met U,

Maar nacht wordt helder als de dag;

Het donker en het licht zijn even in Uw ogen.

Psalm 139:7-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

salomons1

 

HEER

 

 

Heer, maak ons tot het werktuig van Uw vrede.

Waar haat is, laat ons liefde zaaien;

Waar krenking is, vergeving;

Waar onenigheid, vereniging;

Waar twijfel, vertrouwen;

Waarvergissing, de waarheid;

Waar wanhoop, hoop;

Waar droefheid, blijdschap;

Waar duister is, het licht.

 

Goddelijke meester, geef dat wij niet veeleer gaan zoeken

Getroost te worden, dan te troosten;

Verstaan te worden, dan te verstaan;

Geliefd te worden, dan lief te hebben.

 

Want het is in geven..

Dat wij ontvangen;

Het is in vergeven, dat wij vergeven worden;

Het is in sterven, dat wij geboren worden in een

Eeuwig, oneindig leven.

Het gedicht Heer van Fransiscus van Assissi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ademhalen

mooievlindermodernetijdenstress.jpg

voorwoord

Ga-Lhama

Ademhaling

Onze onovertroffen longen

Diep ademhalen

Zoek de zuivere lucht op

gezondevoeding en ademhaling

mazdaznan

voorbereidende lichaamshouding/ademhalingsoefening

ademhalingsoefening

grondingsoefening

 

 

Voorwoord

Ademhaling is leven. Maar hoe functioneren onze longen en wat kunnen we ertoe bijdragen, dat onze longen gezond blijven. Maar onze adem doet veel meer, het helpt bij het verteren van onze voeding en wat ook belangrijk is, onze adem draagt er toe bij dat wij ons kunnen ontwikkelen. In het volgende neem ik u mee, om u ervan te overtuigen, dat onze adem tot ons gehele welbevingen bijdraagt.

Ga-Lhama

Als ware meesters, staan we open voor de positieve krachten die ons omringen, zodat deze door ons heen kunnen stromen en tot uitdrukking kunnen komen en wij in staat zijn, om positieve gedachten, woorden en daden te creëren.

De kosmische kracht het Ga-Lhama, is overal aanwezig. Door ons ervoor open te stellen laten we het in ons stromen. 

Dr.Ha’nish schrijft in “de Macht van den Adem “, over het Ga-Lhama, het volgende: Ga-Lhama, is niet een nieuw woord. Het werd 142.000 jaar geleden al gebruikt. Daarvóór zelfs, om het beginsel van het leven aan te duiden. Men had toen al gezien, dat er een bewustzijn is, dat tot het bewustzijn van de zintuigen kan leiden, waardoor het verborgene, het onbekende, het onbegrijpelijke, het mysterieuze, het wonderbaarlijke tot onze kennis kan komen en voor de zintuigen kan worden vereenvoudigd, wanneer het op het plan, van de aarde wordt gebracht.

Ga-Lhama is niet de “logos” van de Grieken of de “geest” van de moderne filosoof. Het is het werkelijke fundament van uw eigen bestaan en het doordringt de hele oneindigheid, in ruimte en tijd, in het Avestisch “Zarvan Akarana” geheten. Ge ademt het in, maar omdat ge de aanwezigheid ervan niet kunt begrijpen, kunt ge het niet vasthouden, ge verliest het weer vanwege de korte tijdsduur waarin ge het tot u genomen hebt en omdat ge de macht mist het aan te trekken. Zodra ge u ervan bewust wordt en ge het verlangen voelt het in u op te nemen. Wordt ge ervan vervuld en door de steeds sterker wordende aanwezigheid, van de Ga-Lhama komt ge in harmonie, met het oneindige en uw individualiteit kan, zich onbegrensd ontplooien.

Met iedere ademhaling, neemt ge nieuw leven in u op; met iedere uitademing geeft ge die kracht aan  de oneindigheid terug, als dankzegging aan de eeuwige.

Voor zover:  Dr.Ha’nish 1841-1936

Met Ga-lhama, wordt niet de ademhaling bedoeld, Ga-lhama staat voor de kracht van Goddelijke oorsprong, die alles doordringt en doet leven.

Ga-lhama is in al het levende aanwezig in ons en het gehele universum. Het is de kracht die in alles werkzaam is en wordt zichtbaar wanneer we kijken met de ogen van het hart. Ga-Lhama wordt ook vertaald als: universele energie,licht van God, kosmische energie, liefdes energie, levens fluïde, Chi of Ki, Prana,  genoemd.

Ademhaling

Heel direct omschreven doet de ademhaling het volgende: Bij de ademhaling of respiratie stroomt er lucht via de neus of mondholte, door de luchtpijp (trachea) met zijn vertakkingen naar de longen. De longen bevatten longblaasjes of alveoli waar de gasuitwisseling plaatsvindt, waarbij zuurstof vanuit de lucht wordt opgenomen in het bloed en CO2 (koolstofdioxide) en waterdamp wordt afgegeven aan de lucht. Deze zuurstofarme en CO2-rijke lucht wordt vervolgens weer uitgeademd door de neus of de mond. Door de ademhaling vindt deze gaswisseling dus plaats en dit maakt het leven mogelijk.

Het ademen gebeurt door een prikkel vanuit het ademhalingscentrum in het verlengde merg van de hersenstam Deze prikkel wordt gevormd door de koolzuurconcentratie in het bloed. Stijgt deze concentratie, dan wordt krachtiger geademd om de concentratie terug te brengen op het optimale niveau. CO2 wordt overigens geproduceerd door verbranding van voedingsstoffen, om lichamelijke arbeid mogelijk te maken. Ook in rust houdt deze verbranding (stofwisseling niet op. Het lichaam moet op temperatuur blijven, en de ademhaling vereist spierarbeid. Met ademhalingsspieren worden die spieren bedoelt die meehelpen met het ademen. Dit zijn het middenrif, de spieren van de buikwand, de tussen ribspieren en de supra-claviculaire (boven het sleutelbeen gelegen) spieren. Zij worden gebruikt bij het inademen of bij het geforceerd uitademen. Bij het inademen zullen de spieren trachten het volume van de borstholte zo groot mogelijk te maken, zodat de longen, die zich in deze borstholte bevinden, kunnen uitzetten en zich maximaal kunnen vullen. De druk in de borstholte wordt op dat ogenblik negatief ten opzichte van de buitenlucht, waardoor de lucht in de longen wordt gezogen. Bij het uitademen ontspannen de spieren zich en door de elasticiteit van de longen, verkleint opnieuw het volume van de longen en de borstkas, wordt de druk in de longen hoger en zal de lucht weer naar buiten worden gestuwd.

Bij een optimale ademhaling, wordt er via de neus ingeademd,( 400-500 ml per ademhaling) gebruikt men buik-, flank- en borstademhaling en wordt de lucht door de neus weer uitgeademd met een frequentie van 12 tot 15 keer per minuut. Bij een volwassene wordt hierbij in rust gemiddeld 300 ml zuivere zuurstof per minuut door de longen opgenomen.


Onze onovertroffen longen
 

We gaan niet zo goed om met onze longen, we laten ze in de verdrukking zitten door onze slechte lichaamshouding: we stellen ze bloot aan roet, mist, stof en rook. In een gemiddeld mensenleven pompen we ze vijfhonderdmiljoen keer op – een slijtageproef waartegen geen maaksel van mensenhanden bestand zou zijn. Ondanks deze beproevingen dienen onze longen, de meeste van ons lang en trouw.

Waar we ook wonen, in het ijzige noorden, de dorre woestijn, de roeterige stad, onze longen moeten altijd een soort lucht hebben die veel op die van het tropische moeras lijkt: warm, vochtig en stofvrij. Als de rook en het stof dat wij inademen, werkelijk in de fijnste luchtkanaaltjes van onze longen zouden terechtkomen, zouden we binnen enkele uren verstopt zijn. Als bacteriën er ongehinderd in zouden kunnen komen, zouden we aan verwoestende infecties bezwijken. Ter voorkoming van zulke rampen heeft de natuur een ongelofelijk ingewikkelde klimaatregelinginstallatie verzonnen.

Deze begint met de neus, waarvan de bijzondere bouw een indruk geeft van zijn belangrijkheid. Doordat hij grotendeels bestaat uit soepel kraakbeen, kan hij worden platgedrukt en gedeukt, en toch blijven functioneren. Haartjes aan de binnenkant houden de grootste stofdeeltjes tegen, en in het voorbijgaan wordt de lucht verwarmd. Maar het grootste deel van de verwarmingstaak rust toch op de meer naar binnen gelegen neusholte, waarvan de beenderen bekleed zijn met weefsels die overvloedig van bloed worden voorzien. De lucht wordt, wanneer ze langs die weefsels strijkt, verwarmd als door een radiator.

Bij koude zetten de bloedvaten uit om meer warmte te leveren; als het warm is, trekken ze zich samen.

Een onderdeel van de uitgebreide bevochtigingsinstallatie zijn de klieren die vocht uitscheiden in de neusholte en wel een liter per dag. Daarbij komt nog het traanvocht waarmee de ogen voortdurend worden gewassen, en dat door de traanbuisjes naar de neusholte wordt afgevoerd. Hier begint meteen de strijd tegen de bacteriën die we elke dag bij miljoenen inademen. Een merkwaardig enzyme, lysozyme genaamd, een van de krachtigste bekende bacteriëndoders, komt voor in traanvocht en slijm.

De ingeademde lucht bevat nog steeds meer stofdeeltjes dan we op den duur zouden kunnen verdragen. Om die te helpen verwijderen zijn de luchtwegen bekleed met kliertjes die een kleverige slijmlaagje afscheiden. Dat verdraagt zich ten opzichte van de stofdeeltjes als een vliegenvanger. Deze “vliegenvanger” zou in korte tijd hopeloos vervuilen als er niet een wonderlijk mechanisme bestond: een eigen reinigingsdienst van de luchtwegen. Microscopische “trilharen” staan langs de route twaalf keer per seconden heen en weer te zwiepen. Doordat ze zich in de ene richting sneller bewegen dan in de tegenovergestelde, stuwen ze de vuildeeltjes omhoog, naar de keel. Als het vuil daar wordt ingeslikt, kan het in het maagdarmkanaal geen kwaad meer.

Soms stellen we deze reinigingsdienst zwaar op de proef, bijvoorbeeld wanneer we roken. Vergeefs pogend de ontelbare miljoenen rookdeeltjes te vangen, scheidt de keel overmatig slijm af. Dat slijm wordt zelf een prikkelende substantie: het moet worden uitgehoest. Bij het hoesten wordt de lucht in de longen afgesloten doordat het strotklopje de luchtpijp of trachea van boven afsluit. Wanneer het klepje dan openspringt, stroomt de lucht met geweld van een ontploffing naar buiten. Het hoesten, dat we zelf misschien zo vervelend vinden, is een noodzaak tegen vervuiling. Maar minder gezond voor onze stembanden, die door het hoesten een optater krijgen. Er zijn oefeningen die op zachtere wijze het overtollige slijm verwijderen, waarmee we onze stembanden beschermen. 


Diep ademhalen

Maar weinig mensen, hebben er enig idee van dat de ademhaling elk aspect van ons leven beïnvloedt. Wij zijn geneigd om onze ademhaling te negeren, om te doen alsof wij er onafhankelijk van zijn. Toch is onze ademhaling wat wij zijn: zij is onze levenskracht, en gaat ons lichaam in en uit. Wanneer de ademhaling stopt is het leven voorbij. Wanneer de ademhaling diep en regelmatig is, is het leven krachtig. Als ze oppervlakkig is en onrustig is, wordt het leven verzwakt en bedreigd.

Ademhalen geeft ons brandstof die ons in leven houdt. Hoe we ademhalen is van invloed op hoe we zuurstof in ons lichaam opnemen. De zuurstof voedt de hersenen, het zenuwstelsel en elke cel van ons lichaam. In de westerse cultuur wordt deze onontbeerlijke lichaamsfunctie, die ons diepste wezen raakt, vreselijk mishandeld. Vanaf de geboorte wordt er al mee geknoeid en in de meeste gevallen wordt er door onze gebruikelijke medische handelswijze bij de geboorte ernstige schade aan toe gebracht.

Wanneer de baby wordt geboren, heeft hij nog niet de gelegenheid gehad zijn longen te gebruiken. Het kind heeft alle zuurstof die het nodig had toegevoerd gekregen via de navelstreng, die het met de moeder verbond. Bij de geboorte zijn de longen niet meteen klaar voor gebruik. Er is een kritische, belangrijke overgangsperiode van ongeveer vijfenveertig minuten. In deze tijdsspanne moet het kind gelegenheid krijgen om zich zelf aan te passen aan het ademen met de longen. In die tijd mag de navelstreng nooit worden doorgesneden. Tot het kind helemaal zelfstandig kan ademen, blijft het afhankelijk van de zuurstof die nog steeds via de moeder komt. In de tussentijd moet het kind op de buik van de moeder worden gelegd, het hoofdje bij de vertrouwde hartslag. Terwijl het langzaam zelf begint te ademen, moet het rustig kunnen blijven liggen. Pas dan nadat men alle resterende, zuurstofrijke vloeistoffen uit de navelstreng heeft gedrukt, volgt het tijdstip om de navelstreng af te binden. De meeste vroedvrouwen kennen deze methode en passen haar ook toe. Deze handelswijze legt de basis voor een juiste ademhaling.

We zien in ziekenhuizen in ziekenhuizen dat en pas geborene kind volgens de regels van het ziekenhuis worden behandeld. De snelle bevalling is het criteria dat boven al het andere uit gaat. Het kind niet in staat zelf te ademen wordt ondersteboven gehouden en op de billetjes geslagen en als het ware gedwongen om te ademen. De koude luchtstroom en bedenk dat het kind tot nu toe alle elementen van het leven toegevoerd kreeg met een temperatuur van 37 graden, stroomt nu in de nog onvoorbereide longetjes. Dit is een factor dat later in het leven tot astma en andere ademhalingsstoornissen bijdraagt. Bovendien beschadigt de dreun die de arts uit onwetendheid gaf, bloedvaatjes in de ruggengraat. En dat werkt in tal van gevallen de plotselinge wiegendood in de hand. Een kind is namelijk bij de geboorte biologisch zover ontwikkeld dat het heel teder en voorzichtig behandeld moet worden, en niet geslagen! Dieren tonen bij de geboorte het tedere, liefdevolle, instinctieve gedrag dat wij, ‘superieure’ mens, hebben verloren.

De ruwe behandeling is voor de rest van ons leven van invloed op onze ademhaling. Hoe moet onze ademhaling dan zijn? De ervaringen bij de geboorte hebben vele onder ons ertoe geleid dat ze werden weerhouden om normaal zoals het bij mensen bedoeld is te ademen. Daarom moeten we later, wanneer we ontdekken dat we niet goed ademhalen ‘leren te ademhalen’


Zoek de zuivere lucht op

Het is bijna onmogelijk om in onze tegenwoordige tijd echte zuivere lucht te hebben, toch kunnen we er zelf veel aan doen om zo zuiver mogelijke lucht tot onze beschikking te hebben. Maar wat we ook doen er is nooit de verzekering dat we de best mogelijke lucht zullen hebben. Maar er is niet veel nodig om ons voor te stellen dat de lucht ver van de bewoonde wereld, de beste is die we kunnen vinden. Gelukkig voor ons heeft de natuur haar eigen verdedigingsmechanisme en is voortdurend bezig de lucht schoon te maken en te zuiveren. We kunnen zelf kiezen waar we wandelen of onze sport bedrijven. Doen we dit in een stad waar u uitlaatgassen van duizenden auto’s op u in laat werken of kiezen we voor een verlaten weggetje in de vrije natuur! De lucht in de vrije natuur is vers omdat de planten en bomen die er groeien ons kooldioxide opnemen en zuurstof afgeven.

Lang geleden toen wij mensen nog in harmonie met de natuur leefden, omringd van planten, waren we automatisch aangepast om onze biologische behoefte aan frisse lucht te bevredigen. Nu zijn we ver van een juist begrip van onze werkelijke behoeften verwijderd. Zover, dat we ons, na een week in een bekrompen ruimte te hebben vertoefd, op onze enige vrije dag vrijwillig opsluiten in winkelcentra waar geen frisse lucht is.

Beweging is een element van de gezondheid, omdat het een belangrijke rol speelt bij de zuurstofvoorziening van het lichaam. Wanneer u maar kan ga wandelen. De beste tijd om te wandelen en lichaamsbeweging te nemen is ’s morgens, dus voordat alle auto’s zijn gestart en al luchtvervuilend hebben rondgereden.

Elke sportbeoefenaar weet, dat de ademhaling de eerste plaats inneemt, als hij op zijn gebied iets wenst te presteren. Ook is elke zangeres zich ervan bewust, dat zij een juiste ademhaling moet aanleren om het gewenste succes te kunnen behalen. Ook bij het spreken is een goede basis belangrijk de stem steunt op de ademhaling. Zelfs de jongste blokfluitleerling moet leren, op de juiste wijze te ademen en hij zal constateren dat hij door de fluitles niet alleen muzikale vorderingen maakt, maart dat zich door een juiste ademtechniek ook een heerlijke eetlust ontwikkelt. Maar ook dat door deze vorderingen ook het voedsel beter zal verteren, daarbij heeft men het gebed, dat op een uitademing opgelezen werd, voor dat men gaat eten, uit het oog verloren. Ook de komma’s in een regel van een geschreven stuk geeft balans en rust. Er zijn nogal mensen, die door een verkeerde ademtechniek, bij een logopedist terechtkomen. De stem steunt op en goede ademhalingstechniek.

Adem is inderdaad leven. Voor veel zieken betekent hij genezing. Iedere astmalijder kan door een juiste ademhaling voor de helft van zijn ziekte af komen. Zelfs hij, die aan angina pectoris lijdt, zal door een juiste ademhaling al de helft van zijn ziekte genezen. Ontstekingen en stuwingen verdwijnen. Als we op de juiste manier ademen. Zelfs de lever en de alvleesklier profiteren ruimschoots van een doelbewuste ademhalingsgymnastiek.

Wie ademt, leeft! Wie diep en goed ademt, leeft bewuster! Laat ons daarom, zolang we leven, het geschenk van de ademhaling op de juiste waarde schatten en er dankbaar gebruik van maken.  


Gezonde voeding en ademhaling

Laten we eens kijken naar de voeding en wat de ademhaling hiermee te maken heeft. In het boek het abc van de gezondheid geschreven door

George Ubben, dan staat daar dat: we zonder voedsel bijna zo’n 6 weken kunnen leven, zonder water leggen we het loodje na een dag of drie, maar zonder lucht…? Bijna nergens wordt de adem in verband gebracht met onze voeding, men beschouwt haar als een apart, hiervan losstaand iets.

Er is echter een direct verband: ons voedsel wordt verbrand en zonder zuurstof vindt deze verbranding niet plaats. Het een is niet mogelijk zonder het ander. Er blijkt ook een minder bekend verband te bestaan tussen de manier van ademhalen en ons voedsel. Hoe meer je, je namelijk verdiept in de ademhaling en hiermee oefent, hoe minder voedsel je nodig blijkt te hebben.

Ik zou niet durven zeggen, dat ademhalen voedsel kan vervangen, wat ik wel weet is, dat planten uit licht via een subtiele stofwisseling voedsel produceren.

Ook zijn er overleveringen, zelfs vrij recente, waaruit blijkt dat bepaalde mensen maandenlang en soms zelfs langer zonder voedsel kunnen leven, zonder directe aanwijsbare nadelige gevolgen. 

Het is mogelijk dat door een goede ademhaling die stoffen in je opgenomen worden die genezend op je in werken. Zelf doe ik dit als volgt: ik adem snuffelend in ( meestal met mijn gezicht naar de zon gericht, om contact te zoeken met de bron ) en stel mij voor dat ik alles opsnuif wat voor mijn gezondheid belangrijk is. Houd het dan even vast, en adem dan langzaam weer uit.

Door de ademhaling, stelt de mens zich in directe verbinding met de kosmos. Op het moment van de evolutie van de mens en de aarde en de aarde zijn vaste vorm kreeg, was dit voor de mens het moment ergens zijn voeten neer te zetten met het doel het totale bewustzijn te bereiken. Door zijn armen te spreiden zijn hoofd gericht naar de zon en bewust het licht inademend, trekt de mens alle elementen tot zich die in de kosmos voorradig is. Bij iedere adem teug gaat zijn bewuste aandacht mee met de adem richting zijn longen en zo naar zijn bloed. Met een geconcentreerde aandacht volgt hij de opgenomen elementen. De omzetting van die volgeladen adem teug maakt “van deze hel een paradijs” omdat zijn denken zich verfijnt, etherischer wordt en in een hogere trilling beland. Zodat het denken in de hersenen zich steeds meer met de geest in het hart kan gaan verbinden. De ademoefeningen in volledige concentratie zorgen voor deze omzetting. 

Positieve gedachte en een goede ademhaling, maakt het gebruik van een pilletje, al gauw overbodig. Maar ook: een goede ademhaling, creëert al gauw een positieve gedachte. Door de ademhaling oefeningen, consequent te beoefenen heb ik lichamelijk ervaren, dat de behoefte aan voeding minder wordt en de behoefte aan volwaardige natuurlijke voeding zich vergroot. Ook de aandacht, voor het bereiden van frisse en natuurlijke producten geeft mij veel voldoening, diep in mij wetende van het kleine wonder dat zich dan in mij voltrekt, wanneer de bereiding liefdevol gebeurt. Als dank aan de grote schepper, die het mij mogelijk maakt, om deze producten te kunnen bereiden en te mogen eten. Want we zien voeding nog te veel als noodzakelijke gewoonte, maar  zo gewoon is dit niet


Mazdaznan

De belangrijkste en de eerste lichamelijke functie, die wij in ons leven tegenkomen, is de ADEMHALING.

De ademhaling is het grondbeginsel van het leven, en het ritme van de inademing en de uitademing, met het daartussen liggende binnenhouden en buiten houden van de adem, bepaalt of en hoe het verstand, en het lichaam zich zullen ontwikkelen.

Alle pijn of ziekte waaronder wij lijden, vindt zijn oorsprong in onvoldoende uitademing. Als het koolzuur en de andere afvalgassen, in het lichaam blijven, storen ze niet alleen de zuurstofmenging van het bloed, maar ze maken het bloed ziek, door de afzetting van afgewerkte, uitgeleefde of bijtende stoffen.

Wij ademen niet genoeg in, om het leven te kunnen vernieuwen, en niet genoeg uit, om de longen te bevrijden van koolzuur en andere in het longweefsel, achterblijvende gassen, die uit de stofwisseling in het lichaam ontstaan, en die het lichaam kwijt moet; die afvalgassen werken giftig en ze mogen niet opnieuw, in de bloedsomloop worden toegelaten.


Voorbereidende lichaamshouding/ adem-oefening

Om optimaal van de oefeningen gebruik te maken, is een goede lichaamshouding van belang, Mazdaznan schrijft hierover het volgende:  

-De lichaamshouding moet een zekere trots uitdrukken, geen trots op kleren, diamanten, geld, auto’s of huizen, maar op het begrijpen van ons eigen wezen, dat wij telkens nader komen. Daarom mogen wij het hoofd omhoog houden, mogen wij onszelf commanderen en welgemoed het leven inzien, waar wij onszelf het geluk bereiden, dat ons beschoren is...

-De borst is gewelfd, maar de spieren van de hals mag men niet aantrekken, want de longen zouden zich anders niet vrij kunnen bewegen, in de verruimde borstholte. De spieren van het onderlijf, worden in de richting van de maagstreek getrokken en de spieren van de nierstreek worden naar de ruggengraat getrokken, zodat men zich voelt, alsof men een wespentaille krijgt. Gedurende drie minuten, blijft de houding onveranderd en als men enige malen per dag deze kleine oefening doet, zal zij iedere keer met grotere ontspanning kunnen gebeuren, totdat het lichaam zich geheel aan deze houding heeft gewend en er hoegenaamd geen inspanning meer nodig is om de hele dag eraan vast te houden...

-Of wij nu zitten of staan, de romp dient altijd volstrekt recht te zijn. Leun nergens tegen; het lichaam moet volkomen ontspannen zijn, behalve de spieren, die het lichaam in zijn stand houden. De buik moet worden ingetrokken. Houd de schouders naar achteren. Het optrekken van de schouders bij het inademen verhoogt de ademcapaciteit niet en duidt slechts op spanning. Hef de borst omhoog gedurende het inademen en houd haar zo, zelfs bij het uitademen. Laat de borst in geen geval terugzinken. De longen moeten volmaakt vrij zijn in hun beweging binnen de borstholte...

-Adem is het oerprincipe van het leven en het ritme van inademen – uitademen, afgewisseld door

inhouden – buitenhouden, bepaalt de ontwikkeling van lichaam en geest. Want alle ziekte, pijn of smart, die wij lijden, vindt zijn oorsprong in onvoldoende uitademing. Alle ophoping van koolzuur en andere gassen stoort niet alleen de zuurstofmenging van het bloed, maar belemmert het, door het afzetten van dode, zieke en andere stoffen. ...Inademen altijd door de neus, uitademen door de mond!... 

inleiding op de oefeningen :

-graag de volgende REGELS ter harte nemen:

Beoefen nooit de ritmische ademhaling, voordat u geleerd hebt uw longen tot het uiterste te ledigen, met de geringst mogelijke inspanning.

Om de longen geheel en zonder moeite te ledigen ontspannen we de spieren van kaak, hals, borst, buik en ledematen, het proces van de ontspanning in de geest volgend van stap tot stap, tegelijkertijd langzaam uitademend.

Elk van de oefeningen mag, ongeacht de beoogde heilzame resultaten ervan, op zich niet langer duren dan DRIE MINUTEN...

Doe in geen geval uw ademhalingsoefeningen ... bij elkaar in totaal langer dan 10 minuten om de 4 uur ...  

Door de Mazdaznan ademoefeningen wordt uw longinhoud groter, door dat de borstkas zijn optimale grootte gaat innemen. Verder kan door het regelmatig blijven oefenen voorkomen worden, dat geleidelijk aan de borstkas (bijvoorbeeld als onderbewuste reactie op irritatie door luchtvervuiling of spanning) door de spieren samengetrokken wordt en blijft, hetgeen de ademhaling beklemt en beperkt. Ook is het lichaam bij de toestand van volledige inademing sterker dan "leeg". Probeer maar eens uit:

Hurk achter een stoel pak hem met linker- en rechterhand vast, adem uit; probeer nu op te staan, zodat de stoel mee opgetild wordt. Probeer ditzelfde nú eens met volledige inademing, houd de adem vast: het gemak waarmee een en ander al dan niet lukt is duidelijk verschillend. 

 " Wanneer wij een stoel willen verplaatsen, hurken wij erachter , pakken wij hem vast met beide handen, de armen volledig ontspannen houdend, en op het ogenblik zelf dat wij op willen staan terwijl we de stoel optillen,ademen wij in en onze wil zal de stoel optillen en neerzetten waar wij willen, zonder enige moeite. Zo sparen wij energie en wij concentreren onze vitale krachten in plaats van ze te versnipperen"... 

Ga onder aan een trap staan, adem eerst uit; loop nu snel de trap op, zonder op de adem te letten. Probeer hetzelfde nu anders: adem volledig in , houd de adem vast en loop nu eens de trap op. Op de macht van de adem zal het (wanneer het goed gedaan wordt) nu veel beter gaan.


Ademhalingoefening

Ook deze ademhalingsoefening komt uit de leer van Mazdaznan en wanneer u  dagelijks een de onderstaande ademhalingsoefening doet, zult u versteld staan van de positieve invloed die ervan uit gaat.

Iedere emotie staat ook in direct verband met onze ademhaling, echter ook andersom staat iedere ademhaling weer indirecte verbinding met onze emoties, welke op hun beurt weer een belangrijke rol spelen bij de opname van ons voedsel. Voedsel en adem zijn onlosmakend met elkaar verbonden!

Vroeger werd iedere maaltijd voorafgegaan door gebeden en de lange uitademingen brachten zo de juiste sfeer voor de opname van het voedsel. Probeer eens de heilzame werking te ervaren van de lange uitademing, bijvoorbeeld direct na het ontwaken.

Yima-oefening

Na een lange uitademing ( waarmee u altijd moet beginnen), diep en ontspannen rustig inademen, dan langzaam alles, maar dan ook alles, uitademen, daarna enkel tellen in deze ontspannen uitademende toestand blijven, terwijl u helemaal niets doet. Dan langzaam weer zuurstof in laten stromen tot er niets meer bij kan en direct weer ontspannen uit laten stromen. Hebt u alles uitgeademd dan volgt op deze uitademende toestand een ontspannen rust van bijvoorbeeld twee tellen meer.

Voer dit langzaam, zonder ook maar iets te forceren op, tot u zonder moeite zo’n 20 tellen in uitgeademde toestand kunt blijven. Herhaal deze oefening ’s avonds terwijl u al in bed ligt, vlak voor het slapen gaan en langzaam zult u merken dat klachten en andere storingen verdwijnen als sneeuw voor de zon.

Zijn er overdag problemen, laat u zich er dan niet door beheersen, maar doe uw lange uitademing iedere keer als u er maar aan denkt.

Herhaal deze adembeweging twee- of meermalen; in totaal zijn drie minuten voldoende; in die tijd heeft het bloed  een omloop volbracht.

Airyama-oefening

Dit is de tegenhanger van de boven beschreven oefening; de Airyama-oefening biedt hulp bij neerslachtigheid, prikkelbaarheid, of geestelijke overlading, en brengt hoofd en hart tot rust. Houding en ontspanning zijn als bij de vorige oefening. Adem langzaam en volledig in door de neus. Probeer nog iets meer in te ademen, als u meent dat de longen gevuld zijn. Houd dan de adem in en tel in gedachten; iedere keer komt u verder. Kunt u de adem niet langer vasthouden, adem dan ontspannen uit in zuchten. Zodra de longen leeg zijn, begint de langzame inademing opnieuw. Drie minuten oefenen.


Grondingsoefening

Het belang van een goede gronding, wil ik u niet onthouden en is tevens van groot nut, bij het beoefenen van ademhalingsoefeningen. Het voert tot een algehele ontspanning. Grondings oefeningen en ademhalingsoefeningen horen voor mij bij het dagelijkse ritueel en dragen bij tot een algehele gezondheid, en zijn toepasbaar op allerlei momenten van de dag.

Als we niet gegrond zijn, zijn we niet stabiel. We missen dan ons middelpunt, hebben geen greep op onszelf, verliezen de vaste grond onder onze voeten of vallen ten prooi aan dagdromen en fantasieën. We verliezen het vermogen om te bevatten, te bezitten of vast te houden. Als we de grond onder onze voeten verliezen dwaalt onze aandacht af van het huidige moment en lijken we niet in het ‘hier en nu’ te leven. In deze toestand voelen we ons machteloos en willen we, gevangen in een vicieuze cirkel, ook niet in het hier en nu leven. Onze grond is onze wortel en daarom is ons eerste chakra er naar genoemd. Door onze wortels krijgen we voeding, kracht en stabiliteit, en groeien we. Zonder deze verbondenheid zijn we afgesneden van de natuur, van onze bron. We zijn gemakkelijk te manipuleren- een toestand die door Starhawk in Dreaming the Dark, als vervreemding wordt omschreven.

Onze wortels zijn ons verleden, de herinneringen aan hetgeen geweest is, aan onze raciale en culturele erfenis en aan de onverwoestbaarheid van de materie waaruit we zijn opgebouwd. Dit verleden strekt zich uit van ons lichaam, tot aan de herinneringen die in dit lichaam liggen opgeslagen en de basisinstincten die het product vormen van een lang evolutieproces. Als we weer in contact treden met deze wortels, worden we als mens een stuk sterker.

Als we gegrond zijn voelen we ons laag, nederig en dicht bij de Aarde. Rustend op de grond voelen we ons van binnen veilig omdat we niet kunnen vallen. We leven in een ongecompliceerde toestand van geluk. We voelen ons stil, evenwichtig en helder vrij van stress van het alledaagse leven, waardoor onze vitale levenskracht groter wordt.

Doormiddel van gronden neemt ons bewustzijn geleidelijk vaste vorm aan op het fysieke vlak. Het aardse vlak dient als toetssteen voor onze opvattingen. Dat wat grond, substantie en waarde heeft, zal in staat zijn zich te manifesteren, zoals ook al die dingen die we voortdurend doen en denken uiteindelijk een concrete vorm krijgen.  

Grondingsoefening2

Ga in een gemakkelijke stoel zitten, je rug recht en je voeten stevig op de grond. Haal diep adem Voel hoe je lichaam, al in- en uitadement, expandeert en samentrekt. Voel je benen, je voeten en de vloer of de grond waarop ze rusten. Voel de stevigheid van dat contact. Voel de stoel onder je. Voel het gewicht van je lichaam op de stoel drukken en hoe de zwaartekracht het vanzelf naar beneden drukt, moeiteloos, zonder tegenwerking.

Richt je aandacht op je voeten. Oefen een lichte druk op je hielen uit en voel hoe je benen contact maken met de Aarde door middel van de energie die erdoorheen stroomt. Zorg ervoor dat deze druk niet omslaat in spanning, waardoor de spieren in je benen verkrampen, maar voel hoe een subtiele energiestroom van je eerste chakra – de onderkant van je ruggengraat- naar de Aarde omlaag stroomt.

Gronden – ruiterstand:

De ruiterstand is de basis oefening om ons lichaam direct met de kracht van de aarde te verbinden en het vermogen te ontwikkelen om ons in het eigen lichaam te verankeren. Daardoor winnen we aan stabiliteit en zekerheid. Het doel van de ruiterstand is het ontwikkelen van grotere zelfverzekerdheid en standvastigheid. Tal van oefeningen zoals ook de ademhalingsoefeningen na eigen ervaringen bouwen op deze aardende houding voort. De oefening kan ook gevisualiseerd worden wanneer u zit.

-Ga rechtop staan, de benen staan op schouderbreedte uiteen, de bovenbenen zijn ietsje geopend, de knieën zijn licht ontspannen en u ‘rust’ –zoals op de rug van een paard- in uw eigen bekken; het bekken zelf is licht naar voren gekanteld, zodat u in geen geval met een holle rug staat.

-Verdeel uw gewicht zo gelijkmatig mogelijk over beide voeten en per voet over vele draagpunten. Vermijd verkrampte of opgetrokken tenen.

-Richt op uw uitademing uw aandacht op en in uw voeten.

-Blijf rustig zo staan en wortel u door de ademhaling in de aarde.

Hulp daarbij is dat u, visualiseert dat er uit uw voeten wortels groeien die diep in de aarde groeien. Vraag ook moeder Aarde hulp en zij zal u tegemoet komen.

 

Bronnen:

Mazdaznan
Harvey & Marilyn Diamond, “Een leven lang fit”,
encyclopedie, Reader’s Digest,
Dr. Vogel,
Maitreyi D.Piontek; De tao van de Vrouw,
Abc van de voeding, George Ubben,
Maitreyi D.Piontek; De tao van de Vrouw,
Chakra werkboek: Anodea Judith Mull.

Antoinette Meesters
www.universelevrede.nl

 

 

 

 

 

 

Gezonde voeding

voeding 1

 

De artikelen op deze website wordt enkel weergegeven als vrijblijvende informatie en zijn geen vervanging voor een geneeskundige behandeling of geneeskundig of voedingskundige advies van welke aard ook. Raadpleeg altijd uw huisarts voor alles wat met uw gezondheid te maken heeft.

 

 

Ademhaling en voeding

gezondheid en eten zonder vlees

het verteren van vlees

hartziekten

kanker

gevaarlijke chemicaliën in vlees

ziekten in vlees

voeding zonder vlees

hoe duur vlees eigenlijk is

de oplossing voor het voedselprobleem

levende koeien zijn een waardevol bezit

vlees kost meer dan u denkt

schade aan het milieu

voedselgebrek als oorzaak van oorlog

bespaar geld door vegetarisch te eten

productiedieren

afbouw intensieve veehouderij

diervriendelijk uit eten

stichting wakker dier

bio-industrie en de mens

industrie en milieu

rapporten

omgaan met stress

hoe is met voeding stress te vermijden

voeding om te gebruiken bij stress

voedsel om te vermijden

overgewicht

proteïne

de bouwstenen van het leven

stofwisseling

problemen met proteïnerijke voeding

beweging

kankerrisico

wat is kanker?

T-lymfocuten

Vezels vechten tegen kanker

Vet verhoogt het kanker risico

Dr.Moerman

Het belang van groenten

alcohol

vegetariërs zijn er beter aan toe

vegetarische voeding krachtig voor de gezondheid

het tegen gaan van hartziekten

het verlagen van de bloeddruk

voorkomen en omkeren van diabetes

galstenen, nierstenen en osteoporose

astma

zuivelproducten

gezonde bronnen van calcium

algemene zorgen

vitamine B12

essentiële vetzuren

groenten, fruit en fyto-oestrogenen voor onze gezondheid

vegetarische voeding en gezondheid

sport

tips

vegetarische voeding

koken zonder ei

de top5 van levensverlengers

vegetarische recepten

 

 

 

 

Ademhaling en voeding

In zijn boek het abc van de voeding gaat de auteur Georg Ubben, in op het belang van een goede ademhaling. Georg Ubben natuurgenezer en Mazdaznan gezondheidsdeskundige en een persoonlijke vriend, heeft zijn overtuiging ook doorgevoerd in de begin jaren van 1980 in zijn centrum voor ontwikkeling van: lichaam spiritualiteit en voedingsgewoonte “Rivendel”te Kranenburg Duitsland. Vlak over de Nederlandse grens bij Nijmegen.Het boek het abc van de voeding, wordt in verschillende universiteiten in Nederland, als belangrijk leesonderdeel, in de lessen gebruikt. Het boek geschreven in 1980, is nog op heden uniek. Misschien zal er een hernieuwd interesse ontstaan, zodat het boek opnieuw, zal worden uitgegeven. ABC van de voeding

Onderstaand citeer ik George Ubben uit zijn boek; het abc van de voeding, hfdst.1 Adem.

Zonder voedsel kunnen we bijna zo’n 6 weken leven, zonder water leggen we het loodje na een dag of drie, maar zonder lucht…?

Bijna nergens wordt de adem in verband gebracht met onze voeding, men beschouwt haar als een apart, hiervan losstaand iets.

Er is echter een direct verband: ons voedsel wordt verbrand en zonder zuurstof vindt deze verbranding niet plaats. Het een is niet mogelijk zonder het ander. Er blijkt ook een minder bekend verband te bestaan tussen de manier van ademhalen en ons voedsel. Hoe meer je, je namelijk verdiept in de ademhaling en hiermee oefent, hoe minder voedsel je nodig blijkt te hebben.

Ik zou niet durven dat ademhalen voedsel kan vervangen, wat ik wel weet is, dat planten uit licht via een subtiele stofwisseling voedsel produceren.

Ook zijn er overleveringen, zelfs vrij recente, waaruit blijkt dat bepaalde mensen maandenlang en soms zelfs langer zonder voedsel kunnen leven, zonder directe aanwijsbare nadelige gevolgen. ( Antoinette: Het is mogelijk dat door een goede ademhaling die stoffen in je opgenomen worden die genezend op je in werken. Positieve gedachte en een goede ademhaling maakt het gebruik van een pilletje al gauw overbodig. Maar ook: een goede ademhaling creëert al gauw een positieve gedachte. Door de ademhaling oefeningen consequent te beoefenen heb ik lichamelijk ervaren dat de behoefte aan voeding minder wordt en de behoefte aan volwaardige natuurlijke voeding zich vergroot. Ook de aandacht voor het bereiden van frisse en natuurlijke producten geeft mij veel voldoening, diep in mij wetende van het kleine wonder dat zich dan in mij verstrekt wanneer de bereiding liefdevol gebeurt. Als dank aan de grote schepper die het mij mogelijk maakt om deze producten te kunnen bereiden en te mogen eten. Want we zien voeding nog te veel als noodzakelijke gewoonte, maar  zo gewoon is dit niet)

George: Ook weet ik, dat ik nog nooit een zieke ben tegengekomen die niet ook een gestoorde ademhaling had!

Ons voedsel heeft omgekeerd ook weer en invloed op onze ademhaling. Bij beter eten en volwaardige voeding is er een snelle invloed in positieve zin op de ademhaling merkbaar!

Doe dagelijks een de onderstaande ademhalingsoefening en u zult versteld staan van de positieve invloed die ervan uit gaat.

Iedere emotie staat ook in direct verband met onze ademhaling, echter ook andersom staat iedere ademhaling weer indirecte verbinding met onze emoties, welke op hun beurt weer een belangrijke rol spelen bij de opname van ons voedsel. Voedsel en adem zijn onlosmakend met elkaar verbonden!

Vroeger werd iedere maaltijd voorafgegaan door gebeden en de lange uitademingen brachten zo de juiste sfeer voor de opname van het voedsel. Probeer eens de heilzame werking te ervaren van de lange uitademing, bijvoorbeeld direct na het ontwaken.

Na een lange uitademing ( waarmee u altijd moet beginnen), diep en ontspannen rustig inademen, terwijl u nog op uw rug in bed ligt, dan langzaam alles, maar dan ook alles, uitademen gedurende 7 tellen, daarna enkel tellen in deze ontspannen uitademende toestand blijven, terwijl u helemaal niets doet. Dan langzaam weer zuurstof in laten stromen tot er niets meer bij kan en direct weer 7 tellen ontspannen uit laten stromen. Hebt u alles uitgeademd dan volgt op deze uitademende toestand een ontspannen rust van bijvoorbeeld twee tellen meer. Voer dit langzaam, zonder ook maar iets te forceren op, tot u zonder moeite zo’n 20 tellen in uitgeademde toestand kunt blijven. Herhaal deze oefening ’s avonds terwijl u al in bed ligt, vlak voor het slapen gaan en langzaam zult u merken dat klachten en andere storingen verdwijnen als sneeuw voor de zon.

Zijn er overdag problemen, laat u zich er dan niet door beheersen, maar doe uw lange uitademing iedere keer als u er maar aan denkt.

Kijk nu nog eens naar regel twee:”Alleen fris, niet gedenatureerd vers en zuiver voedsel…” , adem zo veel mogelijk niet bedorven, zuivere, verse lucht. Ademen is voor ons de meest fundamentele gebeurtenis. Zonder ademhalen is er geen leven, met een slechte gebrekkige ademhaling ontstaat er ook direct beter leven!

Ik zou u daarom willen voorstellen, om de lucht die we inademen te willen zien als ons voedsel en datgene wat voor ons voedsel geldt ook te laten gelden voor ons voedsel de lucht, de lucht die we inademen, die we consumeren, waar we van leven. 

Gezondheid en eten zonder vlees

Miljoenen mensen over de hele wereld stappen over op een vegetarisch dieet. Ze worden door verschillende motieven gedreven: sommigen worden vegetariër om gezondheidsredenen, anderen uit economische overweging en weer anderen uit ethische of religieuze beweegredenen.

Vele verlichte geesten en idealisten uit het verleden waren vegetariër en steeds meer beroemdheden van nu worden het, om maar een paar  namen te noemen: Homerus, Pythagoras, jezus Christus, Johannes, Boeddha, Confucius, Socrates, Plato, mattheus, petrus, Augestinus, Fransiscus, van Assisi, Leonarde Da Vinci, Michelangelo, Rubens, Voltaire, Benjamin Franklin, Ralph Waldo Emerson, Abraham Lincoln, Leo Tolstoy, Domela Nieuwenhuis, Rudolf Steiner, Mahatma Gandhi, Henriette Roland Holst en de musici Michel Jackson, Todd Rundgen, George Harrison, Carlos Santana, Graham Nash, Paul McCartney, Nina Hagen, alsmede wereldkampioen worstelen 1981 Chris Campbell en het koninklijke paar prins Charles en prinses Anne van Engeland.

De motieve waarom mensen stoppen met het eten van vlees zal vervolgens aan u bekend worden gemaakt:

De vraag die vroeger altijd over vegetarisch eten werd gesteld, was of het wel gezond was om geen vlees te eten en ander en ander dierlijk voedsel te eten. Tegenwoordig is het discussie punt echter geworden, of het gezonder is om vegetarier te zijn dan vleeseter. Jane E. Brody

                                            New York Times-nieuwsdienst

Is het menselijk lichaam beter ingesteld op een vegetarisch dieet of op voeding met vlees? Op zoek naar een antwoord op deze vraag moeten we twee zaken goed beschouwen: de anatomie van het menselijk lichaam en de lichamelijke gevolgen van het eten van vlees.

Laten we beginnen waar eten begint. Wat kan de anatomie van de hand en de mond ons vertellen? De tanden van de mens zijn, net als die van herbivoren, erop berekend om plantaardige voedsel te vermalen en te kauwen. Mensen missen de scherpe voortanden om vlees te verscheuren die kenmerkend  zijn voor carnivoren. Vleesetende dieren verslinden hun voedsel meestal zonder te kauwen en hebben dus geen maalkiezen nodig en ook geen kaak die in staat is zijdelings te bewegen. Ook de menselijke hand, zonder scherpe klauwen en met de opponeerbare duim, is meer geschikt voor het oogsten van fruit en groenten dan voor het doden van en prooi.

Het verteren van vlees

Als het vlees in de maag is aangekomen, zijn er maagsappen nodig die rijk zijn aan zoutzuur om het te verteren. De maag van carnivoren produceert zuur dat meer dan 10 maal zo sterk was als van de mens en van herbivoren.

Een ander belangrijk verschil tussen de vleeseter en de niet vleeseter ligt in het spijsverteringskanaal, waar het voedsel verder verteerd wordt en waar de voedingstoffen in het bloed worden gebracht. Een stuk vlees is gewoon een gedeelte van een lijk en als het bederft vormt het giftige afvalstoffen binnen het lichaam. Daarom moet vlees zo snel mogelijk uit het lichaam gewerkt worden. Dit is de reden dat het spijsverteringskanaal van een carnivoor slechts drie keer de lengte van zijn lichaam beslaat. De mens heeft net als niet vleesetende dieren een spijsverteringskanaal dat minstens zes keer zo lang is als zijn eigen lichaam en het snel ontbindende vlees wordt dus veel langer binnengehouden, wat tot gevolg heeft dat er ongewenste giftige stoffen vrijkomen.

Die giften tasten onder andere de nieren aan. Deze belangrijke organen, die het bloed zuiveren van afvalstoffen, komen zwaar onder druk te staan door de grote hoeveelheid gif uit het vlees. Zelfs mensen die maar weinig vlees eten, vergen drie keer zoveel arbeid van hun nieren als vegetariërs. De nieren van iemand die jong is, kunnen hier misschien tegenop. Maar bij het ouder worden groeit het risico van nierziekten zeer.

Hartziekten

Nog een aanwijzing dat het eten van vlees onnatuurlijk  voor de mens is, vinden we in het gegeven dat het menselijk lichaam niet in staat is om een overdaad aan dierlijke vetten te verwerken. Carnivoren kunnen praktisch onbeperkte hoeveelheden cholesterol en vetten verteren zonder dat ze daar nadelige gevolgen van ondervinden. Bij proeven kregen honden twee jaar lang een half pond botervet aan hun dagelijkse voeding toegevoegd. Hierbij trad totaal geen verandering op in het cholesterol van het bloed.

De niet vleesetende diersoorten daarentegen zijn maar ten dele in staat meer cholesterol of verzadigde vetten te verwerken dan het lichaam nodig heeft. Na jaren van overconsumptie ontstaat er een vette afzetting (plaque) op de binnenwanden van de slagaders. Dit veroorzaakt arteriosclerose, aderverkalking. Omdat deze afzetting van plaque de bloedtoevoer naar het hart gedeeltelijk afsluit, neemt de kans op hartaanvallen en beroertes en stollingen in het bloed toe.

Meer dan de helft van het aantal sterfgevallen in Europa wordt veroorzaakt door hart en vaat ziekten. Al in 1961 verklaarde de Journal of the American Medical Assosiation da 90 tot 97 procent van het aantal hartziekten zou kunnen worden voorkomen door een vegetarisch dieet.

Deze conclussie wordt onderschreven door dr.ir. R.J.J. Hermus van de landbouw hogeschool in Wageningen nadat hij het Vierde Internationale Symposium over arteriosclerose in Tokio bijgewoond had: “Wij zijn het er, als voedingsdeskundigen, zo langzamerhand unaniem over eens, dat een min of meer vegetarische voedingswijze het enige en beste cholesterolverlagende dieet is. En minder cholesterol betekent minder kans op vaatvernauwing en het gevreesde hartinfarct.”

Een vegetarische voedingswijze zou ons dus binnen korte tijd al van een welvaartsziekte nummer 1, af kunnen helpen.

Kanker

Nog een bewijs voor de ongeschiktheid van de menselijke ingewanden om vlees te verteren is het verband dat talloze publicaties leggen tussen kanker van de dikke darm en het eten van vlees. Een van de oorzaken van het ontstaan van kanker bij een vleesrijk dieet, is dat een dergelijk dieet rijk aan vetten en arm aan vezels is. Het gevolg is een trage doorgang van het voedsel door de dikke darm, waarbij giftige afvalstoffen volop de kans krijgen. Dr Sharon Fleming van de faculteit Voedingsleer van de Universiteit van Californiee in Berkleley schrijft: “Voedingsvezels lijken bij te dragen aan het terugdringen van darm en rectumkanker.”Het is bovendien bekend dat vlees tijdens de vertering metabolische steroïden vormt, die carcinogenen (kankerverwekkende) eigenschappen bezitten.

Het aantal onderzoeksresultaten dat verband legt tussen vleeseten en andere vormen van kanker groeit in een onrustbarend tempo. De National Academy of Siences melde in 1983 dat “ mensen misschien veel vormen van kanker zouden kunnen vermijden door minder vet vlees te eten en meer groenten en granen.” En in zijn Notes on the Causation of Cancer (opmerkingen over de oorzaken van kanker) schrijft Rollo Russel: “Mijn onderzoek wijst uit dat van vijfentwintig volkeren waar veel vlees gegeten wordt, er bij negentien veel kanker voorkomt en slechts bij een heel weinig. En dat van de vijfendertig volkeren die weinig of geen vlees eten, er bij geen enkel veel kanker voorkomt.

Enkele van de meest schokkende gegevens in het kankeronderzoek zijn aan de dag gekomen bij het nagaan van de werking van nitrosaminen. Nitrosaminen worden gevormd wanneer secundaire aminen, die bijvoorbeeld veel voorkomen in bier, wijn, thee, tabak reacties aangaan met chemische conserveermiddelen in vlees. De Food and Drug Administration (FDA) noemt nitrosaminen een van de meest krachtige en onberekenbare groepen carcinogenen die tot nu toe ontdekt zijn, en hun rol in het ontstaan van kanker bij de mens baart de deskundigen steeds meer zorgen. Dr. William Lijinsky van Oak Ridge National Laboratory heeft experimenten uitgevoerd waarbij proefdieren nitrosaminen toegediend kregen. Binnen zes maanden vond hij kwaadaardige gezwellen bij honderd procent van de dieren. “ De gezwellen,”zei hij, zitten overal: in de hersenen, de longen, de alvleesklier, de maag, de lever, de bijnieren en de ingewanden”.

Gevaarlijke chemicaliën in vlees

Er zitten talloze potentiële gevaarlijke chemicaliën in vlees en vleesproducten, meestal zonder dat de consument het weet. In hun boek Poison in Your Body (Giffen in uw lichaam) geven Gary en Steven Null ons informatie uit de eerste hand over de laatste foefjes van de bio-industrie. “De dieren worden in leven gehouden en vetgemest door het voortdurend toedienen van tranquillizers, hormonen, antibiotica en 2700 andere soorten medicijnen,” schrijven ze. “Dit proces begint zelfs voor de geboorte en gaat tot lang na de dood door. Hoewel deze medicijnen nog steeds aanwezig zijn in het vlees wanneer u het eet, vereist de wet niet dat ze op de verpakking aangegeven staan”.

De dieren in de bio-industrie lijden door hun ellendige leefomstandigheden aan zoveel ziektes, dat tegenwoordig de medicijnen niet meer via de spuit of via pillen toegediend worden, maar direct door het voeder gemengd worden. Dat is gemakkelijker en goedkoper voor de boer, want de dierenarts komt toch al zo vaak. Zo is het normaal geworden dat gezonde dieren medicijnen gevoerd worden die bestemd zijn voor hun zieke hokgenoten.

Een ander aspect van dubieus medicijngebruik in de varkensmesterijen is het gebruik van verdovende middelen. De mestvarkens, die in hun zes maanden lange leven niets anders gezien hebben dan beton en hun opgepropte hokgenoten, schrikken van het minste geringste. Daarbij komt bij de fok meer rekening wordt gehouden met de vleesmassa dan met de conditie van het hart, zodat plotselinge veranderingen in hun omgeving vaak leiden tot heftige emoties, die nogal eens fataal zijn. Aangezien het vlees van gestorven dieren van slecht kwaliteit is, betekent deze sterfte een geduchte verliespost voor de varkensmester. De plotselinge sterfte doet zich vooral voor op de laatste reis van de varkens, naar het slachthuis. Om te voorkomen dat de dieren sterven aan de “ transportdood “ (in Nederland waren dat ca. 360.000 per jaar), worden tegenwoordig vrijwel alle varkens voor het vervoer behandeld met verdovende middelen die een morfine-achtige uitwerking hebben. Dat de dosis van deze middelen in de vlees producten terecht komt, spreekt voor zich. De overheid is inmiddels wakker geworden en heeft een “ commissie Tranquillizers” samengesteld die al jaren probeert enig inzicht in deze materie te krijgen. Vooralsnog zonder resultaat, zodat wettelijke regelingen nog lang op zich laten wachten.

Natriumnitraat en natriumnitriet zijn chemicaliën die gebruikt worden om het bederf van geconserveerd vlees en vleeswaren, zoals ham, spek, salami, worstjes en vis, te vertragen. Deze scheikundige stoffen reageren met het pigment in het bloed en de spieren en geven het vlees daardoor een frisse rode kleur. Zonder deze stoffen zou de natuurlijke grijsbruine kleur van dood vlees vele potentiële kopers afschrikken.

Helaas maken deze chemicaliën geen onderscheid tussen het bloed van een lijk en dat van een levends mens en veel mensen die per ongeluk grote hoeveelheden naar binnen kregen, zijn door vergiftiging om het leven gekomen. Zelfs kleine hoeveelheden kunnen riskant zijn, in het bijzonder voor jonge kinderen of baby’s. Daarom waarschuwt een commissie van de Verenigde Naties: “nitraat mag onder geen voorwaarde aan babyvoedsel worden toegevoegd.”

Door de smerige en overvolle schuren waarin de dieren in de bio-industrie gedwongen zijn te leven, moeten gigantische hoeveelheden antibiotica worden toegediend. Dit buitensporige gebruik creëert echter als vanzelf resistente bacteriën, die over gaan op degenen die het vlees eten.

Omstreeks 1950 werd voor het eerst vastgesteld dat een geringe hoeveelheid antibiotica toegevoegd aan veevoeder ook een groeibevorderend effect had; de dieren aten niet veel meer, meer groeiden wel sneller. Sinds die tijd heeft het mengen van antibiotica door het veevoeder een enorme vlucht genomen. In 1983 werd in Nederland voor ca.38 miljoen gulden uitgegeven aan antibiotica dat via de dierenarts werd verkocht. Dat is meer dan de helft van de totale uitgave aan dierengeneesmiddelen. In somige landen, zoals Zweden, is het gebruik van antibiotica als groeistimulerend middel verboden, maar in Nederland en België is het, via de EEG-richtlijn van 1970, nog steeds toegestaan.

Volgens sommigen stimuleren hormonen de groei met 5 a 10%, wat een verschil uitmaakt van 45,00 euro per mestkalf.

Kunstmatige hormonen zoals testosteron, progesteron en het kankerverwekende DES (dieethylistibestrol) zijn zeer schadelijk voor de gezondheid en dus in de meeste landen verboden. Sommige voedingsdeskundigen achten het inspuiten met natuurlijke hormonen “ongevaarlijk”, tenzij je toevallig een spuitplek met een hoge concentratie op je bord krijgt, waarna gevolgen als vervrouwelijking en vermannelijking kunnen optreden (het opkomen van borsten bij mannen en kinderen, de baard in de keel bij vrouwen).

In Nederland en België zijn beide soorten hormonen verboden, maar dat er op grote schaal de hand met dit verbod wordt gelicht, bleek bijvoorbeeld in 1985, toen het ene hormoon schandaal na het andere vleesetend Nederland, in rep en roer bracht. Bij een dierenarts in Chaam en in een opslagplaats bij Sittard werden honderden flessen met illegale hormonen aangetroffen. Rond dezelfde tijd werden 550 kalveren in beslag genomen die ingespoten bleken te zijn met verbazingwekkend hoge concentraties groeihormonen. Nog maar het topje van de ijsberg, volgens woordvoerder J.de Jong van Stichting “lekker dier” en de Gentse rechter-commissaris de Wilde. Na hormoonaffaires en arrestaties in België kwam aan het licht dat er maandelijks meer kunstmatige hormonen het land binnengesmokkeld worden dan voldoende zou zijn om de hele Belgische veestapel mee in te spuiten; vandaar de algemene gedachte dat er via België grote partijen hormonen Nederland binnen komen. Bij deze illegale handel, waar honderden miljoenen euro’s mee gemoeid zijn, zijn dierenartsen, boeren en veevoederhandelaars betrokken. Een eenmaal geslacht kalf is alleen nog na moeilijk en langdurig chemisch onderzoek op hormonen te controleren.

Ziekten in vlees

Naast gevaarlijke chemicaliën bevat vlees vaak ziekten van de dieren zelf. Omdat ze opeengepakt worden in een vuile omgeving, dwangmatig gevoed en onmenselijk behandeld worden, lopen slachtdieren veel meer ziektes op dan normaal. De vleescontroleurs proberen het acceptabele vlees eruit te halen, maar onder druk van de industrie en door tijdgebrek is veel vlees dat door de selectie heen komt veel minder gezond dan de koper wel denkt.

Een publicatie van het Amerikaanse Ministerie van Landbouw uit 1972 vermeldt hoeveel kadavers er goedgekeurd werden nadat de aangetaste delen verwijderd waren. Men noemt onder andere een aantal van bijna 100.000 koeien met oogkanker en 3.596.302 gevallen van leverabcessen. De overheid laat ook de verkoop toe van kippen met longinfecties. Bij deze ziekte, die lijkt op longontsteking, verzamelt zich pus en slijm in de longen. Om aan de overheidsnormen te voldoen, wordt de borstholte van de kippen schoongemaakt door middel van vacuümzuiging. Tijdens deze procedure barsten de aangetaste longen echter open en sijpelt er etter in het vlees.

Voeding zonder vlees

Als het vegetarisme ter sprake wordt gebracht, volgt bijna onvermijdelijk de vraag: Hoe zit het met de eiwitten:” Hier op kan de vegetariër met recht antwoorden: “Hoe zit het dan met de olifant? En de stier? En de neushoorn? Zij eten alleen maar gras en ander plantaardig voedsel, waar halen zij hun eiwitten dan vandaan?” Zowel het idee dat alleen vlees eiwit bevat, als de opvatring dat er grote hoeveelheden eiwit nodig zijn voor energie en kracht, is een verzinsel. Tijdens de vertering valt het meeste eiwit uiteen in aminozuren waaruit het is opgebouwd. Deze worden weer omgezet en door het lichaam aangewend voor de groei en de vervanging van weefsels. Van deze tweeëntwintig aminozuren kunnen slechts acht niet door het lichaam zelf gemaakt worden en deze acht zogenaamde essentiële aminozuren komen overvloedig voor in ander voedsel dan vlees. Melkproducten, granen, bonen en noten vormen allemaal hoogwaardige eiwitbronnen. Kaas, pinda’s en linzen bijvoorbeeld bevatten per gewicht meer eiwit dan hamburgers, varkensvlees en biefstuk. In een onderzoek door dr. Fred Stare van de Universiteit van Harvard en Dr. Mervyn Hardinge van de Loma Linda Universiteit werd een uitvoerig vergelijk gemaakt tussen het eiwitverbruik van vegetariërs en dat van vleeseters. Zij stelden vast dat “beide groepen meer dan twee keer de vereiste hoeveelheid essentiële aminozuren binnenkregen en dat deze hoeveelheid soms zelfs ver werd overschreden”.

Voor veel mensen in de welvaartslanden vormt eiwit meer dan twintig procent van de voeding; dit is bijna twee keer zoveel als de Wereld Gezondheidsorganisatie aanbeveelt. Hoewel het lichaam zijn kracht verliest als het weinig eiwit krijgt, kan het lichaam het overtollige eiwit niet gebruiken. Dit wordt dan omgezet tot stikstofhoudende afvalstoffen die de nieren belasten. De belangrijkste energiebron voor het lichaam zijn de koolhydraten. Eiwit wordt alleen als laatste redmiddel door het lichaam aangewend voor energieproductie. Teveel eiwitconsumptie vermindert zelfs de energie van het lichaam. In een reeks vergelijkende uithoudingsproeven onder begeleiding van Dr.Irving Fisher van de Universiteit van Yale, presenteerden vegetariërs twee keer zoveel als vleeseters. Toen Dr.Fisher de eiwitconsumptie van niet vegetariërs met 20 procent verminderde, constateerde hij dat hun prestaties met 33 procent verbeterden. Talloze andere onderzoeken tonen aan dat een goed vegetarisch dieet meer energie verschaft dan vlees. Bovendien bleek uit een onderzoek van Dr.J.Lotkyo en V.Kipani van de Universiteit van Brussel, dat vegetariërs in staat waren lichaamsproeven twee tot drie keer langer vol te houden dan vleeseters en dat ze ongeveer vijf keer zo snel van de inspanning herstelden.

Hoe duur vlees eigenlijk is

In 1975 schreef de futuroloog Alvin Toffler zijn bestseller The Eco-Spam Report. Hierin gaf hij een oplossing voor de voedselcrisis in de wereld. Hij voorzag “de plotselinge opkomst van een religieuze beweging in het Westen, die grenzen stelt aan het eten van rundvlees, waardoor er miljarden tonnen graan worden gespaard en alle mensen in de wereld voldoende te eten hebben.

De oplossing voor het voedselprobleem

Voedseldeskundige Francis Moor Lappé, schrijfster van de bestseller Diet for a small Planet, ( Ned. Uitgave: Eten van Moeder Aarde, Uitg:Elsevier 1984.) zei in een vraaggesprek op de televisie dat we een biefstuk zouden moeten zien als een Cadillac. “Ik bedoel,” zei ze “ dat we in Amerika verslaafd ijn aan benzineverslindende auto’s door de schijnbaar goedkope benzine. Op dezelfde manier zitten we vast aan een vleesrijk dieet dat opgebouwd is uit schijnbaar goedkope granen.

Volgens cijfers van het Amerikaanse Ministerie van Landbouw gaat meer dan negentig procent van al het graan dat in de V.S. verbouwd wordt naar vee: koeien, varkens, lammeren en kippen. Graan dat voor consumptie bestemd is. Toch is het omzetten van graan in vlees nodig voor één kilo rundvlees.

Dr. Aaron Altshul,(  stelt in zijn boek Proteins: Their Chemistry and Politics,

( De uitwerking en de politieke achtergrond van eiwitconsumptie.”-niet in het Nederlands vertaald-) dat de calorie-opbrengst per hectare van granen, groente en peulvruchten twintig maal zoveel mensen kan voeden dan van vlees. In de huidige situatie wordt er op ongeveer de helft van de landbouwgrond veevoer verbouwd. Als het bebouwbare land van de aarde vooral voor de productie van vegetarisch voedsel gebruikt zou worden, zou onze planeet minstens 20 miljard mensen kunnen voeden.

Op basis van dergelijke gegevens zijn voedseldeskundigen tot de conclusie gekomen dat het voedselprobleem in de wereld grotendeels een schijnprobleem is. Zelfs nu al produceren we genoeg voedsel voor iedereen op aarde, maar helaas  wordt het niet efficiënt verdeeld. In een nota gericht  aan de Wereldvoedselconferentie van de verenigde Naties (Rome1974) stelde René Dumont, landbouweconoom van het Nationaal Landbouwinstituut van Frankrijk, het volgende: “De overconsumptie van vlees door de rijken betekent honger voor de armen. Deze verspillende landbouw moet worden veranderd door het verbieden van bio-industrieën waar rundvee met granen wordt vetgemest en zelfs door het aantal slachtrunderen grootscheeps te verminderen.

Levende koeien zijn en waardevol bezit

Het is overduidelijk dat een levende koe de maarschappij meer voedsel verschaft dan een dode, namelijk in de vorm van een constante stroom melk, boter, yoghurt en andere eiwitrijk voedsel. In 1971 stelde Steward Odend”hal van de Universiteit van Missouri een dipgaand onderzoek in naar koeien in Bengalen. Hj stelde vast dat ze geen voedsel aten waar mensen van zouden kunnen leven; in plats daarvan aten ze slechts oneetbare resten van de oogst (zoals rijstvliezen, toppen van suikerriet etc.) en gras.”In principe,” zei hij, “zetten de koeien stoffen die voor de mens weinig directe waarde hebben om in zeer nuttige producten.” Dit zou het einde moeten betekenen van het sprookje dat de mensen in India verhongeren omdat ze hun koeien niet willen doden. Het is interessant om te weten dat India sinds kort haar voedselprobleem te boven schijnt te komen. Deze werden eerder veroorzaakt door langdurige droogtes en politieke onrust dan door de heilige koeien.

Levende koeien produceren eiwitrijk voedsel van hoge kwaliteit in hoeveelheden die de verbeelding te boven gaan. In Europa probeert men doelgericht de productie van zuivel te beperken, maar toch is de Europese Commissie gedwongen gigantische boter-, kaas- en melkpoederbergen op te slaan. In 1976 bereikte de Europese melkpoederberg zijn top: de onvoorstelbare hoeveelheid van 1,4 miljard ton!. Nadat de berg van dit kostbare voedsel met veel moeite was afgegraven door het onder andere tot varkensvoer te verwerken (!), zag de Europese Gemeenschap zich in 1986 weer geconfronteerd met en recordhoeveelheid van 1,36 miljoen ton boter die in de Europese kolhuizen ligt opgeslagen. Hoewel de Europese Ministerraad er om allerlei economische redenen niet toe  kan besluiten om goed gebruik te maken van desze ontzagwekkende voorraden proteïnerijk voedsel, is het overduidelijk dat levende koeien tot de meest waardevolle voedselbronnen voor de mens behoren.

Er bestaan bloeiende bewegingen om zeehonden, dolfijnen en walvissen van de slacht te redden, waarom dan eigenlijk geen beweging om de koe te redden? Alleen al vanuit economisch oogpunt is het een gezond idee, behalve voor iemand die in de vleesindustrie werkt. Daar bestaat toenemende onrust over de groei van het vegetarisme. Vertwijfeld schreeuwen de vleesproducenten ons van de reclameborden toe “vlees… U wet toch waarom, mevrouw?”

Vlees kost meer dan u denkt

De vleesindustrie is een grote economische en politieke macht. Naast de enorme eigen uitgaven om het eten van vlees te bevorderen, sleept deze belangengroep ook een onredelijke groot deel van het belastinggeld in de wacht. Het produceren van vlees is zo verspillend en duur dat deze industrie subsidies nodig heeft om te blijven bestaan. De meeste mensen weten niet hoezeer regeringen de vleesindustrie steunen met rechtstreekse subsidies, leningen onder geringe voorwaarden etc. In 1977 kochten regeringen van West Europa voor bijna anderhalf miljard toen nog guldens aan vleesoverschotten van de boeren en besteedden bovendien nog miljoenen aan de opslag ervan.

Er wordt nog meer belastinggeld weggegooid: wanneer zieke dieren vernietigd worden, betaalt de regering de eigenars een heel behoorlijke schadevergoeding.

De vleesindustrie is een verspiller bij uitstek. In hun boek Population, Resources, and Environmrnt laten Paul en Anne Ehrlich, ons zien dat er maar dertig liter water nodig is om en pond graan te produceren, terwijl er voor de productie van een pond vlees, maar liefst 1200 tot 1300 liter water nodig is.

Paul en Anne Ehrlich, Population, Recources and Environment, W.H.Freeman and Company, 1970, blz.64. 

Schade aan het milieu

Ook op een andere manier moeten we duur betalen voor het eten van vlees: de vleesindustrie is namelijk enorm milieu vervuilend. Het zwaar verontreinigde afvalwater en rioolvocht van de duizenden abattoirs en mesterijen worden beschouwd als een belangrijke  oorzaak van de bodem en waterverontreiniging.

In 1984 kwam in Nederland een nieuw en nauwelijks te opverzien milieu probleem aan het licht toen het CBS cijfers publiceerde van het mestoverschot dat de intense veehouderij (bio-industrie) met zich meebrengt. De gezamenlijke veehouderijbedrijven leveren jaarlijks maar liefst zesentachtig miljoen ton mest op. Als gevolg daarvan ontstaan overal waar de bio-industrie sterk geconcentreerd is enorme mestoverschotten.  Hoewel het verboden is, wordt een belangrijk deel van de mest op het oppervlakte water geloosd. Darnaast komen door overbemesting op akker en grasland allerlei schadelijke stoffen in de bodem en het grondwater terecht, zoals fosfaten, nitraten en zware metalen. In Nederland wordt er bijvoorbeeld jaarlijks zo’n 900.000 kilo koper in de vorm van kope4rsulfaat aan het voedsel van varkens toegevoegd om de groei van deze dieren te bevorderen. Een groot deel daarvan komt via de mest in de grond en het water terecht.

Dit mestoverschot draagt op een schrikarende manier bij aan het veelomvattende probleem van de zure regen. Zo is men tot de constatering gekomen dat de ammoniak die vrijkomt uit de mest voor een groot gedeelte in de lucht vervluchtigt en oplost in regendruppels. Eenmaal op de bodem neergeslagen wordt de ammoniak omgezet in salpeterzuur, waardoor de bodem en het grondwater sterk vervuilen. Een recente berekening laat zien dat ongeveer 80% van de totale ammoniakuitstoot in Nederland afkomstig is van de bio-industrie. Van de totale verzuring die plaatsvindt in Nederland neemt de ammoniakuitstoot 35% voor haar rekening. Bossterfte in Brabant en Limburg is hiervan de zichtbare gevolgen.

Voedselgebrek als oorzaak van oorlog

Het verspillende proces van de vleesproductie, waarvoor veel meer land nodig is dan voor landbouw, is al duizenden jaren een oorzaak van maatschappelijke botsingen. Een hectare land waarop men granen verbouwt, levert vijf keer zoveel eiwit op als een hectare die men voor vleesproductie heeft gereserveerd. Met bonen en erwten is deze verhouding tien op één en een hectare spinazie levert achtentwintig maal zoveel eiwit op.

Zulke economische gegevens waren de oude Grieken reeds bekend. In Plato’s Republiek beval de de grote filosoof Socrates iedereen een vegetarische leefwijze aan, omdat een land op die manier het meest verstandige gebruik van zijn agrarische hulpbronnen zou maken. Als mensen dieren zouden gaan eten, waarschuwde hij, zouden er meer weidegronden nodig zijn. “En het land dat voldoende was om de oorspronkelijke bewoners te voeden, zal nu te klein en ontoereikend zijn, nietwaar Glaucon?”Deze bevestigde dit. “En dus Glaucon, trekken we ten oorlog?” En Glaucon antwoordde hierop: “Zeer zeker!”Een interessant gegeven is dat het eten van vlees en rol speelde in vele oorlogen ten tijde van de Europese koloniale expansie. De Europeanen aten vlees dat met zout geconserveerd was. Om de eentonige en onplezierige smaak van hun voedsel te verhullen en te variëren, kochten ze gretig grote hoeveelheden specerijen. Men kon zulke fortuinen verdienen in de specerijenhandel, dat regeringen en koopleden niet aarzelden om hun belangen met de wapenen veilig te stellen.

Ook tegenwoordig bestaat er nog steeds kans op grootschalige conflicten die uit voedselkwesties voortvloeien. Al in 1974 gaf de CIA een witboek uit waarin gewaarschuwd werd, dat er in de nabije toekomst misschien niet genoeg voedsel voor de wereldbevolking zou zijn, “tenzij de rijke landen hun conumptie van met granen gevoederde dieren snel en ingrijpend verminderen.

Bespaar geld door vegetarisch te eten

Granen, bonen en melkproducten zijn hoewel misschien niet iedereen dat weet, uitstekende bronnen van hoogwaardig eiwit. Per gewicht gerekend zijn vele vegetarische levensmiddelen betere eiwitbronnen dan vlees. Een stuk vlees van 100 gram bevat slechts 20gram eiwit (vlees bestaat voor de helft van zijn gewicht uit water). Ter vergelijking: 100gram kaas of linzen, bevat 25 gram eiwit en 100gram sojabonen, bevat 34gram eiwit. Hoewel vlees minder eiwit bevat, kost het meer. De voornaamste bestanddelen om heerlijke vegetarische maaltijden te kunnen maken, bleken gemiddeld minder dan 5 euro per kilo te kosten. Een pakje cottage Cheese van 200gram dat 1,30 euro kost, voorziet in 60% van de dagelijkse minimum behoefte aan eiwit. Door vegetariër te worden kan de individuele consument gemakkelijk honderde euro’s per jaar besparen en duizenden euro’s gedurende zijn hele leven. Alle Europese consumenten zouden jaarlijks miljarden euro’s besparen. Al met al is het moeilijk te begrijpen hoe iemand het zich kan veroorloven gen vegetariër te zijn.

 

 

pvd logotopleft

Partij voor de dieren

bron:partij voor de dieren/stichting wakker dier

 

voor meer informatie kunt u naar de website gaan van de Partij Voor De Dieren / Stichting Wakker Dier.

Het is vijf voor twaalf de Dieren hebben onze hulp nodig.

 

pvd banner_pvdd

Productiedieren

In ons land worden jaarlijks meer dan 450 miljoen landbouwhuisdieren gehouden. Het gaat hier om tal van diersoorten. Kippen, varkens en koeien, maar ook eenden, kalkoenen en konijnen worden intensief gehouden. De nieuwe trend is aquacultuur: de bio-industrie van de vissen. Te weinig mensen denken echt na voordat zij vlees kopen in de supermarkt of bij de slager. Het vlees dat in de schappen ligt komt van jonge dieren die niet in staat zijn geweest om een ?natuurlijk? leven te leiden. Daglicht zien ze vaak te weinig of niet, de ruimte die ze hebben is minimaal en er is volstrekt geen ruimte om soort eigen gedrag te kunnen uitvoeren. Het enige waar het in de bio-industrie om gaat is het verkrijgen van een maximale productie tegen een zo laag mogelijke kostprijs.

Afbouw intensieve veehouderij

De Partij voor de Dieren wil dat er een einde komt aan deze mens- en dieronwaardige praktijken in de landbouw. Er is geen plaats in een beschaafde samenleving voor een systeem dat geen enkele ruimte laat aan het dier om echt dier te zijn. Producten uit de bio-industrie dienen net als bont gestigmatiseerd te worden als hoogst dieronvriendelijk.

Overheid moet maatregelen treffen:
De Partij voor de Dieren verwacht van de overheid concrete maatregelen om de bio-industrie af te bouwen en diervriendelijke veehouderij te stimuleren.
De PvdD stelt de volgende eisen:

In de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren moeten voor alle dieren die gehouden mogen worden, vergaande ethische- en welzijnsnormen worden gesteld.

In de veehouderij mogen alleen dieren worden gehouden die hiervoor geschikt zijn naar hun aard

Alle dieren dienen een uitloop naar buiten te hebben.

Zij moeten hun soort eigen gedrag kunnen uitvoeren.

Dieren dienen vrij te zijn van stress, pijn en angst.

Transport van dieren mag alleen naar de dichtstbijzijnde slachtplaats, verbod op lange afstand transporten van levende productiedieren.

De diervriendelijke veehouderij moet gestimuleerd worden evenals de productie en consumptie van vegetarische producten.

Dierenwelzijnsheffingen op vlees, etiketteringsplicht en een effectieve aanpak van misleidende keurmerken


Alle partijen dienen hun verantwoordelijkheid te nemen
De Partij voor de Dieren kiest niet voor een beschuldigende vinger naar alleen de boer in de intensieve veehouderij. Natuurlijk zien wij graag dat boeren zelf verantwoordelijkheid nemen en kiezen voor een diervriendelijke methode van veehouderij bedrijven, maar de overheid dient de ondergrens van veehouderij met regels naar boven te leggen. De supermarkten, de verwerkende industrie en alle onderdelen van de keten van dierhouderij hebben ook hun eigen verantwoordelijkheid. Dit betekent dat zij meer moeten betalen voor producten en diensten die de toets der kritiek kunnen doorstaan.

En ten slotte is het de consument die niet alleen kritisch moet staan tegenover de veehouderij maar dat ook moet laten zien in het koopgedrag:
Scharrel, biologisch en vegetarisch zijn die keuzes die een bewuste consument kan nemen die respect heeft voor het leven van het

 

pvd kip

 

Diervriendelijk uit eten 

Afgelopen jaren is het aantal winkels dat biologisch vlees of vleesvervangers verkoopt mede dankzij de acties van Wakker Dier explosief gestegen. Om ook het diervriendelijk uit eten te promoten is Wakker Dier in 2002 gestart met de 'Campagne Diervriendelijke Restaurants'. Vegetarische restaurants of restaurants die biologisch vlees of scharrelvlees op de kaart hebben staan komen in aanmerking voor een certificaat. En hoe diervriendelijker het restaurant, hoe meer sterren op het certificaat

 

pvd met koebert_hollander

Bert Hollander / Stichting de Leemweg

www.koeienrusthuis.nl

 

wakkerdier schoolvarken

Stichting Wakker dier

 

Voor meer informatie naar web site stichting wakker dier

Stichting Wakker Dier vermeld dat, het verhaal van de bio-industrie een niet bepaald vrolijk verhaal is. In de laatste vijftig jaar is de veehouderij van een kleinschalige (ambachtelijke) bedrijfstak veranderd in een grootschalige industrie. Niet omdat de boer dat wilde, maar omdat de spiraal naar groter en meer, die werd aangestuurd door overheid en banken, het vrijwel onmogelijk maakte kleinschalig te blijven werken. In 1950 waren er in ons land bijvoorbeeld nog 'slechts' 2 miljoen varkens. Momenteel zijn dat er zo'n 13 miljoen. Er zijn in Nederland dus vrijwel evenveel varkens als mensen, hoewel je zelden varkens aantreft in het landschap. Waar zitten ze dan??? Verborgen achter hekken in donkere schuren. Als de Nederlandse varkens kop aan staart zouden staan, zouden ze een slinger maken tot aan Australië. En om de dieren in de Nederlandse bio-industrie te voeden is een buitenlands landbouwareaal nodig dat 7x zo groot is als de landbouwgrond in Nederland. Grond die beter benut zou kunnen worden om voedsel te produceren voor de lokale bevolking, die nu vaak honger lijdt.

Jaarlijks worden er zo'n 500 miljoen dieren in de bio-industrie op brute wijze gehouden op ca. 45.000 bedrijven. Op één bedrijf leven vaak duizenden of zelfs tienduizenden dieren. Zij worden eerder gezien als een product dan als levend wezen met gevoel en emoties. Om de kosten laag te houden is het productieproces in de bio-industrie zoveel mogelijk geautomatiseerd. Het voeren gebeurt vaak mechanisch, door de computer gestuurd. Bij storing worden dieren direct de dupe. Mest wordt vaak via een lopende band afgevoerd. In de pluimveehouderij is het voeren, de mestafvoer en zelfs het rapen van de eieren geautomatiseerd. De 'boer' loopt slechts een enkele keer door de stallen om de dode dieren te verwijderen. Individuele aandacht geven aan dieren is in zulke grote bedrijven niet meer mogelijk. Een boer is een industrieel geworden, die voornamelijk de automatische systemen in de gaten houdt en de boekhouding doet.

Na de tweede wereldoorlog gingen boeren steeds meer dieren houden, in steeds kleinere hokken. De prijs van een ei anno 2002 is gelijk aan die van vlak na de oorlog: 10 eurocent. Dat kan alleen maar over de rug van de (legbatterij)kip tot stand zijn gekomen. Door het grote aanbod en de lage prijs werd vlees een massaproduct. Hierdoor werd het mogelijk iedere dag vlees te eten. In de jaren vijftig en zestig werd de basis gelegd voor de bio-industrie zoals we die tegenwoordig kennen. Inmiddels zijn de vroegere boerderijen uitgegroeid tot 1 van de grootste industrietakken van Nederland.

Jaarlijks produceert de Nederlandse veehouderij zo'n 3 miljoen ton vlees en bijna 10 miljard eieren, waarvan meer dan 75% wordt geëxporteerd. Er gaan miljarden euro's om in deze industrie.

De schaalvergroting en automatisering hebben niet alleen gevolgen voor het welzijn van de dieren, maar ook voor het milieu en voor de ontwikkelingslanden. Een groot deel van ons veevoer wordt verbouwd op plaatsen waar heel veel behoefte is aan voedingsgewassen voor mensen. En doordat we zo enorm veel dieren op een kluitje houden en zulke enorme hoeveelheden veevoer importeren, zitten we in Nederland met een mestoverschot.

Ook de gezondheid van de consument is niet gebaat bij grote hoeveelheden vlees. Gelukkig worden steeds meer mensen zich bewust van de negatieve kanten van de bio-industrie. Consumenten, maar ook boeren en vele winkelbedrijven, kiezen steeds vaker voor een dier-, mens- en milieuvriendelijker alternatief, zoals bijvoorbeeld scharrel- of biologisch vlees.

Bio-industrie en dieren

Effecten op: kippen, varkens,koeien,konijnen kalkoenen,geiten,schapen,eenden,struisvogels,vissen

Dieren in de bio-industrie leiden een dieronwaardig bestaan. Ze worden in de eerste plaats gezien als tussenproduct van het eindproduct vlees (of eieren of zuivel). Zo worden meer dan 30 miljoen eendagskuikens jaarlijks doorgedraaid als afvalproduct van de eierproductie. Een dierenleven heeft slechts economische waarde voor de bio-industrie. De meeste biggen worden zonder verdoving gecastreerd en hun staart en hoektandjes verwijderd. Bij kippen wordt vaak een groot deel van de snavel afgeknipt of gebrand. Ook worden groeibevorderende middelen in het voer toegevoegd waardoor veel dieren hun gewicht amper meer kunnen dragen. Dat dieren hieronder lijden is duidelijk als je een keer in zo'n stal, bijvoorbeeld een legbatterij, bent geweest. Het is echter ook wetenschappelijk bewezen. Het welzijn van dieren is goed te meten, bijvoorbeeld aan (stress)stoffen in het bloed of specifiek gedrag. Uit deze onderzoeken van bijvoorbeeld de Landbouwuniversiteit in Wageningen blijkt steeds dat dieren ernstig lijden in de bio-industrie. Uiteraard zijn het knippen van staarten, castreren en andere ingrepen heel pijnlijk. Maar ook de onmogelijkheid om natuurlijk gedrag te tonen, bijvoorbeeld het scharrelen van kippen en varkens in stro of modder, veroorzaakt stress bij dieren. Daarnaast raken dieren gefrustreerd doordat ze in kale, vaak betonnen hokken zitten zonder afleiding. Deze frustratie leidt weer tot stress en vaak ook tot agressie. Bij varkens die bijvoorbeeld wat stro in het hok krijgen zie je geen kannibalisme meer, terwijl dat in de kale betonnen hokken in de bio-industrie een groot probleem is. Helaas voor de dieren heeft de stress en pijn in de bio-industrie meestal geen effect op de productie. Ook in de legbatterij blijft een kip eieren leggen en in betonnen hokken groeien varkens ook, ondanks alle stress.

Steeds meer kritiek op de bio-industrie van dierenbeschermingsorganisaties als Wakker Dier en haar medestanders heeft ertoe geleid dat steeds vaker ook in de politiek om verandering wordt geroepen. Zo zijn de eerste wetten aangenomen om dieren te beschermen tegen de bio-industrie. Voor varkens, kalveren en legkippen zijn bijvoorbeeld minimale huisvestingseisen in de wet opgenomen. Deze stellen echter amper iets voor. Voor legkippen geldt bijvoorbeeld dat ze minimaal 550 vierkante centimeter ruimte moeten hebben. Dat is nog minder dan 1 A4-tje! Ook in deze wetten is dus voornamelijk gekeken naar de economische belangen en niet naar dierenwelzijn. Voor de meeste dieren, zoals bijvoorbeeld vleeskippen of konijnen, zijn echter nog in het geheel geen welzijnseisen. Deze dieren zijn dus eigenlijk vogelvrij in de bio-industrie

wakkerdier schuur

Bio-industrie en de mens

 

De effecten op: voedselprobleem, de boer, vlees en gezondheid, eten zonder vlees. 

Vlees was vroeger een luxeproduct dat alleen bij feestelijke aangelegenheden werd geserveerd. Op de boerderijen scharrelden de koeien, kippen en varkens buiten. Na de tweede wereldoorlog werd vlees steeds meer een massaproduct en steeg de vleesconsumptie enorm. Om aan de grote vraag te voldoen worden alleen in Nederland al meer dan 500 miljoen dieren in kleine hokjes vetgemest Bij veel mensen staat vlees nu dagelijks op het menu. Voor zowel dier als mens is dit echter geen goede ontwikkeling geweest. Gelukkig neemt het aantal mensen dat voor vleesvervangers en voor (diervriendelijk) biologisch vlees kiest toe. De belangrijkste redenen hiervoor zijn gezondheid, dierenwelzijn, derde wereld of milieu. Hoewel er in vlees voedingsstoffen en mineralen zitten, bevat het vaak ook allerlei stoffen die absoluut niet gezond zijn. Denk maar eens aan BSE, hormonen, salmonella of andere bacteriën. De Gezondheidsraad heeft de regering zelfs geadviseerd een waarschuwing. verplicht te stellen op de verpakking van kippenvlees: Pas, op, dit product bevat ziekmakende bacteriën! Jaarlijks lopen honderden mensen ernstige voedselvergiftiging op en overlijden zelf tientallen mensen direct door het eten van vlees. Daarnaast veroorzaakt het eten van vlees bij duizenden mensen een grote bijdrage aan het ontstaan van hart- en vaatziekten of kanker. Het voedingscentrum geeft aan dat vlees absoluut niet nodig is voor een gezonde voeding. De bio-industrie heeft daarnaast ook grote maatschappelijke consequenties. Voor het produceren van een kilo dierlijk eiwit is drie tot dertien kilo plantaardig eiwit nodig. Dat plantaardige eiwit wordt voor een groot deel geïmporteerd uit derdewereldlanden en verergert op die manier het wereldvoedsel probleem. Kies vandaag voor een diervriendelijk leven!
Wakker Dier promoot onder het mom van:"Het kan minder en het kan beter" de verkoop van vleesvervangers en biologisch vlees. Indien u er vandaag als consument voor kiest om te stoppen met het kopen van vlees en eieren uit de bio-industrie dan spaart u daarmee zo'n 35 dieren per jaar een ellendig leven in kleine hokjes en schuren. In plaats daarvan kunt u kiezen voor vleesvervangers en biologisch dierprodukten. De consument bepaalt iedere dag weer met zijn inkopen en consumptie hoe dieren moeten leven.

 

wakkerdier varkens

industrie en milieu

 

Effecten op: mest, biologische landbouw, biotechnologie 

Vroeger was de omvang van de veestapel op bedrijven altijd afhankelijk van de hoeveelheid beschikbaar land. Honderd jaar geleden werden zelfs dieren gehouden speciaal voor de mestproductie; daar werd de grond vruchtbaar mee gemaakt. Na de tweede wereldoorlog is dit evenwicht echter grondig verstoord. Er kwamen steeds meer dieren op steeds minder bedrijven; er ontstond een mestoverschot. Deze dieren produceren veel meer mest dan het akkerland kan verwerken. Hierdoor verdwenen veel planten die alleen groeien op weinig bemeste grond en raakten sloten en grondwater verontreinigd.Voor de kosten van het schoonmaken van het milieu draait de overheid (dus belastingbetaler) op. Maar daarnaast ontvangen vleesproducerende en vleesverwerkende bedrijven nog eens miljoenen subsidie. We betalen dus met z'n allen voor het goedkope stukje vlees door de kosten op ons te nemen van het opruimen van de rotzooi daarna.

Rapporten

voor meer inhoudelijke info, naar www.wakker dier.nl 

Uitspraak rechter over veevoederrapport:

Begin 2005 publiceerde Wakker Dier een geheim gehouden rechercherapport waarin misstanden in de veevoedersector aan de kaak werden gesteld. De vleessector besloot de boodschap te verdoezelen en de boodschapper, Wakker Dier, voor de rechter te dagen. De Rechter bepaalde in deze uitspraak dat Wakker Dier terecht harde kritiek uitte omdat de volksgezondheid in gevaar is.

• uitspraak rechtbank NVP-Wakker-dier:

Dit is de uitspraak van 11 januari waarin de rechtbank de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders sommeert haar uitspraken over Wakker Dier, als zou die een criminele organisatie zijn, te rectificeren op last van een dwangsom.

•proteïne politics

Dr. Marike Vijver beschrijft in dit promotieonderzoek hoe al vanaf 1850 de politiek bewust en onbewust de vleesconsumptie heeft gestimuleerd.

•hoe diervriendelijk is vis
Steeds meer vis (nu al 30%) komt uit viskwekerijen, de snelst groeiende vorm van bio-industrie. Zeevissers halen bij de vis vaak levend de ingewanden eruit. Lees in 1 A4tje over het dierenleed achter vis.

•rapport inventarisatie milieucriminaliteit:
Een onderzoek naar aard, ernst en omvang van ernstige milieucriminaliteit, 2001-2003.(2,3MB!)downloaden duurt enkele minuten.

•carnivoor gaat voor vleesvervanger:
Wakker Dier deed in december 2004 onderzoek onder echte vleeseters naar de mening over vleesvervangers. 2 Weken lang aten 50 carnivoren verschillende vleesvervangers. Lees hier de onderzoeksresultaten (9 kb).

•tv-spot foie gras:
Deze Tv spot werd door de commerciële omroepen geweigerd. Daarom kan Wakker Dier rond de kerstdagen alleen de kijkers van publieke omroepen oproepen geen foie gras te eten. (1.7 mb - Windows Media Player-bestand)

•nieuw schokkend filmmateriaal foie gras:
Een nieuwe spot van onze Franse collega organisatie Stopgavage met dit jaar in het geheim opgenomen videobeelden. (8.5 mb!)

•weilandonderzoek:
Wakker Dier keek in juli 2004 naar de zichtbaarheid van landbouwdieren. Hieruit bleek dat 69% van de weilanden leeg staat. Dit kan komende jaren sterk stijgen omdat steeds vaker koeien het hele jaar op stal staan.

•permanent veterinair comite EU over castratie biggen:
In juli 2004 publiceerde het Permanent Veterinair Comité van de EU een rapport over de onverdoofde castratie van biggen waaruit blijkt dat deze zeer pijnlijk en ook onnodig is; in veel landen worden biggen al niet meer onverdoofd gecastreerd. In Nederland is deze dierenmishandeling helaas nog dagelijkse praktijk.

•tanden knippen: miljoenen biggen hebben kiespijn:
In de bio-industrie worden bij de meeste biggen de hoektanden onverdoofd afgeknipt. Hierdoor komt de tandzenuw bloot te liggen en ontstaan pijnlijke tandzenuw-ontstekingen (=kiespijn). Lees hier meer over deze onderschatte en gruwelijke dagelijkse praktijk uit de bio-industrie.

fotoboek koe in de wei:
Op 2 en 3 april organiseerde Wakker Dier samen met biologische boeren een open dag op biologische bedrijven waar de koeien weer voor het eerst in de lente in 2004 naar buiten mochten. In dit fotoboek een sfeerimpressie van de vreugdesprongen van de koeien.

fotoboek biologisch:
Wakker Dier was afgelopen jaren regelmatig op biologische bedrijven. We willen iedereen graag de leuke foto's laten zien die we steeds hebben gemaakt.

uitloopkip geen schuld aan vogelpest:
De kippenindustrie probeert ten onrechte de schuld van de vogelpest in de schoenen van de uitloopkippen te schuiven. Met onzinnige argumenten stelde zij begin februari voor om kippen maandenlang binnen te houden. Gelukkig trapte minister Veerman hier niet in. Wakker Dier pleit voor echte maatregelen om dierziektes buiten te houden.

de onzin over vogelpest en buitenuitloop:
De kippenindustrie probeert met oneigenlijke argumenten de uitloop van kippen de schuld te geven van de vogelpest. Vooral het voorstel van de PPE om in februari 2004 de kippen allemaal binnen te houden vanwege de vogelpest in Azië is bij Wakker Dier in het verkeerde keelsgat geschoten. Kip en biologische boer worden de dupe van de onwil van de kippenindustrie om echte maatregelen te nemen.

•wakker dier wil etiketteringplicht op vlees:
Discussiestuk gepubliceerd in Dagblad Trouw 18 november 2003: Wakker Dier wil dat de overheid de regie gaat voeren over verplichtte etikettering op vlees over het dierenwelzijn. Zonder overheidsregie zal de vleessector de consument massaal blijven misleiden en daardoor diervriendelijke consumptie frustreren.

minister veerman: geen woorden maar daden svp:
Discussiestuk van Wakker Dier in diverse regionale bladen in november 2003: Stichting Wakker Dier wil dat de discussies die minister Veerman voert over de bio-industrie niet bij woorden blijven maar ook daden opleveren: wettelijke beperking van zaken als onverdoofde castratie, krappe hokken en legbatterijen en stimulering van diervriendelijke producten met fiscale maatregelen en een etiketteringplicht.

•opinie artikel van wakker dier:
Agrarisch Dagblad mei 2003 'over de successen in de legbatterijcampagne' en compagny campaigning

welzijn van ganzen en eenden bij de productie van foie gras:
In 1998 deed het Veterinair Comité van de Europese Commissie onderzoek naar het welzijn van ganzen en eenden bij de productie van foie gras ('vette lever'). Ze concluderen dat de dwangvoedering ernstige welzijnsproblemen veroorzaakt zoals botbreuken, kneuzingen, loopproblemen en ernstige verwondingen aan de nek.

Omgaan met stress

De meeste mensen zijn geneigd stress te zien als een omgevingsfactor, die te maken heeft met de complexiteit van de beschaving van einde van de twintigste eeuw, het zich in het nauw gebracht en belast voelen door combinaties van omstandigheden waarover men weinig of geen controle heeft en waar men het onschuldige slachtoffer van is! Bovendien doen artsen er vaak nogal lang over voordat ze onder de oppervlakte gaan zoeken om uit te vinden wat er aan de ziekte ten grondslag ligt, omdat ze nu eenmaal getraind zijn zieke lichamen te genezen. Het wordt door de leraren met de paplepel ingegoten dat de verantwoordelijkheden van een arts bij het lichaam beginnen en bij het lichaam eindigen. Ook de patiënt zelf heeft er een handje naar  om een eigen ziekte te zien als iets dat wel toevallig met de toestanden in hun leven te maken heeft. Als de arts toch een pogingen onderneemt, om op de eigen verantwoordelijkheid te wijzen, wordt daar door de patiënt vaak met weerstand en wrok op gereageerd.

Artsen die toch een poging doen, om die twee: patiënt en lichaam ergens te ontmoeten en zich begonnen af te vragen, ‘waarom? en wat?’ verbaasde zich te ontdekken dat het aantal ziekten waarvoor hulp werd ingeroepen de oorzaak terug te brengen was tot de emotionele en psychische patronen van het individu. Een groot deel van de ziekten, was ‘psychosomatisch’ oftewel het fysieke gevolg van oorzaken die op een dieper niveau van het menselijke wezen lagen. Je zou die ziekten kunnen zien als symptomen van een emotioneel, mentaal of spiritueel ziektebeeld dat daaraan ten grondslag ligt.

De medische professie heeft inmiddels ingezien, dat een groot aantal ziekten een psychologische component hebben. De term psychosomatisch, wordt voornamelijk gezien als een indicatie, dat er een of andere functie verstoord is, zonder dat daarvoor fysieke grond aanwezig is. (Het zit tussen je oren)

Een groot deel van het probleem, ligt in het denken van het huidige westerse medische model. Aangezien deze denkwijze ertoe neigt mentale en psychische functies, als een soort bijkomstige verschijnselen te beschouwen, is het voor orthodox opgeleide arts, moeilijk om de veronderstelling te aanvaarden, dat dergelijke activiteiten, niet alleen op zich zelf kunnen bestaan, maar dat ze ook in staat zijn, invloed uit te oefenen,op het normaal functioneren, van het lichaam.  Het begrijpen van de verbanden tussen lichaam en geest laat nog steeds veel te wensen over, hoewel in de laatste tien jaren biofeedback-technieken beginnen aan te tonen dat het fysieke lichaam op veel grotere schaal door de geest beïnvloed wordt en dat ziekte en voor een groot deel door psyche beheerst wordt.

Hoe is met voeding stress te vermijden?

Gedurende periodes van stress, richten we ons vaak tot traditionele  troostvoeding zoals: macaroni, en kaas, pizza of ijscrème, ironisch genoeg zijn deze voedingsmiddelen met een hoog vetgehalte, de slechts denkbare keuzen, omdat zij ons een gevoel geven van lethargie( slaperige onverschilligheid)  van het minder in staat zijn, van om te gaan met stress. En niet alleen dat, want stress kan onze bloeddruk opdrijven en de cholesterol niveaus in het bloed doen stijgen, wat een ravage aanricht in onze bloedvaten en het risico op een hartaanval verhoogt.

De beste oplossing? Is vetarme, vezelrijke, koolhydraatrijke maaltijden met veel fruit en groenten. Zij sussen ons zonder onze energie te ondermijnen en geven ons de nutriënten die we nodig hebben om ons immuunsysteem te versterken. Hier is een gids over welk voedsel stress reduceert en welk voedsel stress erger maakt.

Voeding om te gebruiken bij stress

Vezelrijk, koolhydraatrijk voedsel: wetenschappers geloven dat koolhydraten de hersenen ertoe aanzetten om meer seotine te produceren, een hormoon dat ons ontspant. Veel vezels zijn nuttig voor de preventie van nachtelijke schrokpartijen. Voorbeelden van gezonde troostvoeding zijn onder meer gebakken zoete aardappel, minestronesoep, of gesauteerde groenten met rijst.

Fruit en groenten: chronische stress kan ons vermogen om ziekten te bestrijden verminderen. Door het vermeerderen van onze inname van fruit en groenten die antioxidantrijk zijn, kunnen we ons immuunsysteem versterken. Puree van wortel en eikels, bijvoorbeeld is een uitstekende bron van het antioxidant bètacaroteen. En citrusvruchten verschaffen veel vitamine C, een ander stressbestrijdend antioxidant.

Voedsel om te vermijden

Vetrijk voedsel: Vet voedsel zoals vlees of kaas en veel bekende gebakken producten verdikken ons bloed, wat ons dan weer moe, en lusteloos doet voelen.

Cafeïne: Velen onder ons gaan een door stress veroorzaakt gebrek aan slaap te lijf met koffie, thee, of frisdrank (cola) Spijtig genoeg, blijft cafeïne langer in ons systeem dan velen zich realiseren. Minder cafeïne gebruiken kan helpen zowel tegen slaapproblemen als tegen nervositeit.

Suiker: Als koolhydraat, heeft suiker de neiging ons te kalmeren. Het probleem met suiker is dat het een eenvoudig koolhydraat is en dus snel ons systeem binnendringt, waar het een crash veroorzaakt. Anderzijds, kalmeren complexe koolhydraten zoals pasta, bonen en linzen, de zetmeelrijke delen van voedingsmiddelen, ons zonder dit crash gevaar.

Overgewicht

Veel mensen denken dat zij op voeding met een laag calorieën gehalte, gewicht verliezen. Dit betekent vaak dat men zich moet uithongeren tot het dieet niet meer verdraagbaar is. Daarna gaat het gewicht weer naar boven. Gelukkig is er en veel betere manier. Het is gemakkelijk en het biedt ook veel gezondheidsvoordelen.

Het eerste wat u zich moet realiseren is dat het veranderen van eetgewoonten meer moet zijn dan een kort termijn middel voor een doel. Het veranderen van de eetgewoonten is de hoeksteen van een permanente gewichtscontrole. Er bestaat geen manier om “10 kilo te verliezen in twee weken” en dat ook te doen blijven duren. Zeer lage caloriediëten veroorzaken twee nadelen: ze verlagen het metabolisme wat het moeilijker maakt om te vermageren en ze leiden tot schrokpartijen.

De oude mythe was dat pasta, brood, aardappelen en rijst dikmakers zijn. Het is namelijk zo dat koolhydraatrijke voeding perfect is voor een permanente gewichtscontrole. Koolhydraten bevatten minder dan de helft van de calorieën van vet, wat betekent dat het vervangen van vette voeding, door complexe koolhydraten, automatisch de calorieën vermindert. Maar calorieën zijn slechts een deel van het verhaal. Een recent studie in China toonde aan dat Chinezen gemiddeld 20% meer calorieën eten dan Amerikanen, maart zij zijn ook slanker. Dit is gedeeltelijk te wijten aan de sedentaire Amerikaanse levensstijl, maar er is meer dan beweging alleen. Eerdere studies hebben aangetoond dat obese (zwaarlijvige) mensen niet meer calorieën consumeren dan niet-obese mensen. In veel gevallen consumeren ze er zelfs minder.

Het lichaam behandelt koolhydraten verschillend van vetcalorieën. Het verschil hangt samen met hoe het lichaam de energie van verschillende voedseltypes verwerkt. Het is zeer inefficiënt voor het lichaam om energie van koolhydraten op te slaan als lichaamsvet.- Het verbrand 23% van de calorieën van het koolhydraat, maar vet wordt gemakkelijk in lichaamsvet omgezet.

Slechts 3% van de calorieën in vet worden verbrand in het omzettings- en opslagproces. Het is het type voedsel en niet zozeer de hoeveelheid, die het lichaam het meest beïnvloed.

Proteïne

Al hebben proteïnen en koolhydraten, bijna hetzelfde aantal calorieën per gram, voedsel dat rijk is aan proteïnen (voornamelijk dierlijke proteïnen), zijn gewoonlijk ook rijk aan vet. Zelfs “magere” stukken vlees bevatten meer vet dan een gezond lichaam nodig heeft. Dierlijke producten missen altijd vezels. Vezels helpen het voedsel meer bevredigend te maken zonder er veel calorieën aan toe te voegen deze wordt alleen aangetroffen in voedsel afkomstig van planten.

De bouwstenen van het leven

Proteïne (eiwit) is een belangrijke nutriënt, nodig voor het bouwen, onderhouden en herstellen van weefsel in het lichaam. Aminozuren, de bouwstenen van proteïnes, kunnen of door het lichaam gesynthetiseerd worden of opgenomen worden uit voeding. Er zijn 20 verschillende aminozuren in de voeding die we eten maar ons lichaam kan er maar 11 zelf maken. De 9 essentiële aminozuren die niet geproduceerd kunnen worden door ons lichaam, moeten we uit onze voeding halen. Een verscheidenheid van granen, peulvruchten en groenten kan ook alle essentiële aminozuren verschaffen die ons lichaam nodig heeft. Er werd ooit gedacht dat verschillende soorten plantaardige voeding samen moesten gegeten worden om hun volle eiwitwaarde te krijgen, ook gekend als proteïne combinering of proteïne complementeren. Opzettelijk combineren is niet nodig om alle essentiële aminozuren te krijgen. Zolang de voeding een verscheidenheid aan granen, peulvruchten en groenten bevat, worden aan de behoeften gemakkelijk voldaan.

De meeste mensen zijn verwonderd, wanneer ze vernemen dat de proteïne behoefte veel lager ligt dan wat zij consumeren. De Recommended Dietry Allowance (RDA) voor eiwit, voor de gemiddelde volwassene, is slechts 0,8 gram per kilogram lichaamsgewicht. Bronnen van geconsumeerde proteïne dierlijke producten die ook nog eens een hoog gehalte aan vet en verzadigd vet bevatten brengt ons ver boven de aangegeven behoefte aan proteïne.

De proteïne behoefte voor zwangere of borstvoeding gevende vrouwen ligt hoger. Ook actieve mensen hebben ook een hogere proteïne behoefte. Omdat deze groepen extra calorieën nodig hebben, kan gemakkelijk aan de hogere proteïne behoefte voldaan worden door een grotere inname van dagelijks geconsumeerde voeding. Extra porties van peulvruchten, tofu, vleesvervangers of andere proteïne rijke bronnen kunnen helpen om aan noden te voldoen die voorbij aan het huidige RDA gaan.

stofwisseling

De stofwisseling of het metabolisme (metabolè is Grieks voor verandering) is de set van chemische reacties die de metabolisatie, bestaande uit de assimilatie (opbouw, anabolisme) en dissimilatie (afbrak, katabolisme) van organische chemische verbindingen in levende organisme beschrijft. Stofwisseling vindt plaats in iedere cel van een organisme. De bij metabolisme te gebruiken voedingstoffen als: koolhydraten, vitaminen en eiwitten, zijn via het maagdarmkanaal, in sterk verkleinde toestand, opgenomen in de cellen. Doel van stofwisseling is het in stand houden van een organisme door vervanging van cellen en eventueel het doen groeien ervan. Hiertoe worden via het metabolisme, stoffen uit de voedingstoffen gehaald, welke op drie manieren kunnen worden benut: als bouwstenen voor (nieuw) weefsel, brandstof, (energie) of als reserve. Hoe haalt ons lichaam energie en bouwstoffen uit ons voedsel? De belangrijkste componenten in ons voedsel zijn (naast water) koolhydraten, vetten en eiwitten. Deze kunnen niet direct gebruikt worden in het lichaam en moeten daarom omgezet worden in eenvoudiger stoffen. Dan kunnen ze dienen als bouwstof of als brandstof, zodat bruikbare verbindingen kunnen worden gemaakt.

Problemen met proteïnerijke voeding

De laatste jaren is er veel gepubliceerd over proteïnerijke voeding voor gewichtsverlies, ziektepreventie en verbetering van de atletische prestaties. Deze voedingsgewoonten worden nochtans door weinig wetenschappelijk onderzoek gesteund. Studies hebben overigens aangetoond dat het gezondste dieet er een is dat rijk is aan koolhydraten, vetarm is en matig is in eiwitten. Verhoogde inname van volle granen, fruit, en groenten, zijn aanbevolen voor gewichtscontrole en voor het voorkomen van ziekten zoals kanker en hartziekten. Diëten die vetarm zijn, rijk aan koolhydraten en matig in eiwitten worden ook aangeraden voor optimale atletische prestaties. Strijdig met de dieetrage die momenteel gepromoot wordt door sommige populaire boeken, kan een dieet dat rijk is aan proteïne zelfs bijdragen tot ziekten en andere gezondheidsproblemen.

Osteoporose: Van diëten die rijk zijn aan eiwitten, vooral aan dierlijke eiwitten is geweten dat zij er toe leiden dat mensen meer calcium dan normaal uitscheiden via urine en een hoger risico aan osteoporose veroorzaken. Vegetarische diëten, die op adequate wijze voorzien in eiwitten en bovendien ook in calcium door de consumptie van groenbladige groentes, bonen en verrijkte fruitsappen, kunnen bescherming bieden tegen osteoporose.

Kanker:  Al wijst men vet het meest aan als factor die het kankerrisico verhoogt, ook dierlijke eiwitten spelen daarbij een rol. Mee bepaald werd dat bepaalde proteïne die aanwezig zijn in vlees, vis, en gevogelte en die op hoge temperaturen bereid worden, vooral door grillen en bakken, vastgesteld is dat zij verbindingen produceren heterocyclische amines genoemd. Deze substanties worden in verband gebracht met diverse soorten kankers. Een dieet dat rijk is aan volle granen, fruit en groenten is belangrijk voor het verlagen van het kankerrisico, om nog maar te zwijgen van het feit dat zo een dieet ook een gezonde bron van eiwitten toevoegt aan de voeding.

Nierziekte: Wanneer mensen te veel proteïne eten, laat het nitrogeen vrij in het bloed of wordt het verteerd en gemetaboliseerd. Dit belast de nieren die het afval moeten uitdrijven via de urine. Nierproblemen kunnen het gevolg zijn bij mensen die vatbaar zijn voor deze ziekte.

Cardiovasculaire: Diëten die rijk zijn aan vet en verzadigd vet, kunnen iemands risico op hartziekte verhogen. Proteïne diëten moedigen vaak de consumptie van vlees, eieren en zuivelproducten aan, welke allemaal rijk zijn aan cholesterol, vet en verzadigd vet. De meest populaire vorm van proteïnerijk diëten werd omschreven als diëten die excessieve hoeveelheden van deze slagader verstoppende producten bevatten. Adequate proteïne kan geconsumeerd worden door een verscheidenheid aan plantaardige producten die cholesterolvrij zijn en slechts een kleine hoeveelheid vet bevatten.

Sabotage van gewichtsverlies: Veel mensen zien bijna ogenblikkelijk gewichtsverlies als een gevolg van een proteïnerijk dieet. Het gewichtsverlies is echter niet het gevolg van het consumeren van meer proteïne, maar gewoonweg door het consumeren van minder calorieën. Op lange termijn, is de consumptie van deze soort van voeding niet praktisch omdat het kan leiden tot eerder genoemde gezondheidsproblemen. Zoals het geval is met elk tijdelijk dieet, stelt men ook vaak een toename van het gewicht vast wanneer men de eerdere eetgewoonte hervat. Om permanent gewichtsverlies en een optimale gezondheid wenst te bereiken, bestaat de beste strategie onder meer uit een vetarm dieet met granen, peulvruchten, fruit en groenten. Gecombineerd met regelmatige lichamelijke activiteit.

Proteïne checklist: Proteïnerijke voeding is ongezond.

Een adequate maar niet overdadige hoeveelheid proteïne om het lichaamsweefsel, te onderhouden noodzakelijk en kan gemakkelijk bereikt worden op basis van een vegetarische voeding.

Wanneer u onzeker bent over de toereikendheid van proteïne in uw voeding, kunt u een inventaris opmaken. Al zijn alle proteïne behoeften individueel, de volgende richtlijnen kunnen helpen om aan uw behoeften te voorzien, zonder ze te overschrijden.

streef naar 5 of meer porties granen per dag. Bijvoorbeeld ½ beker warme cereals, (ontbijt- granen) of droge cereals, of een snee brood. Elke portie bevat 3 gram proteïne

streef naar 3 of meer porties groenten per dag. Bijvoorbeeld 1 kop rauwe groenten, ½ beker gekookte groenten, of ½ beker groentesap. Elk portie bevat ongeveer 2 gram proteïne.

Streef naar 2 tot 3 porties peulvruchten per dag. Bijvoorbeeld ½ beker gekookte bonen, 1 ons tofu of tempeh, 1 beker sojamelk en 30 gram noten. Proteïne kan erg verschillen, vooral bij soja en rijstmelk, daarom altijd het label controleren. Elk portie bevat ongeveer 4 tot 10 gram eiwit. Vleesvervangers zijn ook een goede bron van eiwitten om aan uw dagelijks voeding toe te voegen.

beweging

Beweging is essentieel, Aerobische beweging versnelt de afbrak van vet in het lichaam en zorgt ervoor dat er geen spieren verloren gaan. Fitness oefeningen en gewichtheffen helpen de spieren te versterken en vergroten de spiermassa. Een combinatie van oefeningen zal helpen om een slanker, steviger en gezonder lichaam te krijgen over een korte tijdspanne. Wandelen is populair, omdat het geen speciale toestellen benodigd en overal en om het even wanneer kan gedaan worden.

Het beste programma om gewicht te verliezen is een dieet dat rijk is aan complexe koolhydraten, vetarm en vegetarisch is en dat aangevuld wordt met regelmatige beweging. Dit is de beste keuze voor een gezonder, langer en gelukkiger leven

Kankerrisico

Kanker behoort tot de meest gevreesde van al de ziekten die de mensen tegenwoordig treffen. Niettegenstaande een overvloed van wetenschappelijke gegevens, blijven de meeste mensen zich evenwel onbewust van hoe zij hun risico op het ontwikkelen van kanker kunnen verminderen. 80% van alle kankers is te wijten aan identificeerbare factoren en dus potentieel te voorkomen. Dertig percent van de kankers zijn te wijten aan het gebruik van tabak, zo veel als 35% tot 50% is te wijten aan voeding. Het is gemakkelijk om deze en andere risico factoren te beheersen.

Wat is kanker?

Kanker begint met een abnormale cel die zich ongecontroleerd begint te vermenigvuldigen. Groepen van dergelijke cellen vormen tumoren en dringen gezond weefsel binnen, vaak uitzaaiend naar andere delen van het lichaam. Carcinogeen zijn substanties die het ontwikkelen van kankerachtige stoffen bevorderen. Ze kunnen afkomstig zijn van voedsel, van de lucht, of zelfs van binnenin het lichaam. De meeste carcinogenen worden geneutraliseerd voor schade kan optreden, maar soms vallen zij het genetisch materiaal (DNA) van de cel aan en veranderen ze het. Een merkbare tumor heeft jaren nodig om zich te ontwikkelen. Gedurende deze tijd, kunnen verbindingen gekend als inhibitoren de cellen tegenhouden om te groeien. Sommige vitamines in planten zijn gekend als inhibitoren. Anderzijds staat voedingsvet bekend als een promotor die abnormale cellen helpt om snel te groeien.

Kankercellen verschillen op een aantal punten van gewone lichaamcellen. In de eerste plaats zijn ze in staat zonder gebruik te maken van zuurstof aan hun energiebehoeften te voldoen. ( op anaerobe wijze) en dit gebeurt via een proces van fermentatie. Dit is hetzelfde proces als dat van gistcellen bij het omzetten van suiker tot kooldioxide en alcohol bij het maken van wijn. Verder heeft de celwand van de kankercel een negatieve elektrische lading. Dit heft tot gevolg dat de cel minder toegankelijk is voor witte bloedcellen, die tot taak hebben kankercellen te isoleren en te vernietigen. Bovendien gelooft men dat de kankercel van een beschermend laagje is voorzien, een ‘schild’, waarmee het de aanval van de witte bloedcellen ak kan slaan. De witte bloedcellen die bij dit proces betrokken zijn, staan bekend onder de naam T-lymfocyten, omdat ze door de thymus oftewel pijnappelklier gemaakt worden, die achter het borstbeen ligt. Deze cellen spelen bij ziekte allerlei verschillende rollen. Kanker krijgt een kans als ze ontoereikend zijn, ze zijn betrokken bij ziekten als multiplex sclerose en bij reumatische artritis. Hun ondoeltreffendheid wordt in verband gebracht met de ziekte van Crohn; het is heel goed mogelijk dat ze ook een rol spelen bij diabetes mellitus. Ook is het zo goed als zeker dat ze een rol spelen bij de hele collectie vreemde ziekten die ‘auto-immuun’ genoemd worden. De conclusie ligt dan ook voor de hand dat ze, als ze niet goed functioneren, aanleiding kunnen geven tot zowat elke ziekte die er bestaat en dat de speciale ziekte die zich op een bepaald moment voordoet, afhangt van de genetische achtergrond en van de omgeving die op de patiënt inwerkt.

T-lymfocyten

Wat is nu eigenlijk de functie van T-lymfocyten? Zij schijnen betrokken te zijn bij de immuunrespons van cellen, bij het vernietigen van kanker en van getransplanteerde organen bij het weerstand bieden van virusinfecties enz. Ook zijn ze verantwoordelijk voor de B-lymfocyten, die tot taak hebben specifieke antilichamen te produceren van ongewilde antilichamen tegen onschuldige antigenen.

Door welke factoren worden ze gestimuleerd en nog werkzamer gemaakt? Het begint er op te lijken dat het dieet op dit punt een alles overheersende rol speelt en dat al die mensen die de rage van het ‘gezond eten’ volgen alles welbeschouwd nog zo gek niet zijn. Een aanwijzing wil ik u geven in de veelheid van bewijzen hieromtrent: in het werk van Robert Zurier aan de universiteit van Connecticut, constateerde dat bij artritis en bij systemische lupus eritematodes (SLE) bij dieren, waarvan bekend is dat dan de

T-lymfocytenproduktie te wensen over laat, een goed resultaat bereikt kan worden door injecties met prostaglandine E1. Het schijnt dat dit de

T-lymfocyten stimuleert en de ziekte onder controle brengt. De thymusklier is rijk aan prostaglandine E1 en er bestaat duidelijk bewijs dat deze stof vanuit verschillende bronnen actief is bij de werking en de rijping van de T-lymfocyten. Wat tot nu toe niet duidelijk is, is of dat prostaglandine E1 door de T-lymfocyten zelf geproduceerd wordt of door de weefsels waarin het actief is. Zuriers werk toont aan dat ze geactiveerd kunnen worden door het toedienen van prostaglandine E1 van buitenaf.

We weten vrij veel over de biochemische kettingreactie waardoor prostaglandine E1 in het lichaam wordt opgenomen. Het begin punt hiervan is het onontbeerlijke onvervaardigde vetzuur linolzuur. De bron hiervan is gedeeltelijk wat er via voedsel in het lichaam binnenkomt en gedeeltelijk wat er in het lichaam is opgeslagen. Dit wordt dan eerst omgezet in gammalinolzuur en dan in dihomogammalinolzuur, voordat het uiteindelijk wordt omgezet in prostaglandine E1.

Er zijn verscheidene factoren die hier een belemmerende of stimulerende werking op hebben. Het mobiliseren van het linolzuur uit de opslagplaatsen in het lichaam kan belemmerend worden koolhydraten die via voedsel het lichaam binnen zijn gekomen. En zo vinden we dan dat het eerste uitgangspunt, dat door degenen die natuurlijk willen eten wordt verkondigd, namelijk een dieet dat arm is aan koolhydraten, duidelijk reden van bestaan krijgt. Het volgende stadium van de kettingreactie, namelijk dat van het omzetten van vrij linolzuur in gammalinolzuur, is nog rampzaliger in de huidige westerse levensstijl. In de eerste plaats is alleen de cisvorm van linolzuur bij het proces betrokken en bevindt 40% van het linolzuur aanwezig in de gehydrogeneerde oliën zich in de transvorm, wat niet alleen volslagen nutteloos schijnt te zijn voor de  prostaglandine-productie maar bovendien het omzetten van de cis-vorm schijnt te beletten. Dar komt nog bij dat een vetrijk dieet, een dieet dat rijk is aan hoogwaardig geraffineerde koolhydraten, gebrek aan insuline zoals bij diabetes, gebrek aan vitamine B6 (pyridoxine) en ouder worden allemaal tot gevolg hebben dat de productie van gammalinolzuur vermindert.

Deze laatste stap vindt bij kankercellen en bij cellen die door een virale invasie belaagd zijn, niet plaats. De cis-vorm van linolzuur komt alleen in planten voor, en niet eens in vele. De rijkste bron is olie geperst uit zaden van de sleutelbloem en van de grassen van de bernagie-familie. Hier vinden we dus alweer een correlatie tussen de overtuigingen van vegetariërs en het functioneren van het lichaam.

Bij deze beschrijving wil ik het laten,  wilt u meer informatie hierover dan kunt u mij mailen

Vezels vechten tegen kanker

In 1970, stelde Dennis Burkitt, een Britse arts, vast dat een vezelrijk dieet ziekten van het spijsverteringskanaal vermindert. Hij stelde vast dat in landen waar de voedingvezelrijk is ( dat wil zeggen, plantaardige voeding ), er maar weinig gevallen waren van dikke darm kanker. Dit geldt voor over de hele wereld. De hoogste vezel inname worden aangetroffen in niet-geïndustrialiseerde landen waar vlees zeldzaam is en waar plantaardig voedsel het menu vult. Dierlijke producten bevatten geen vezels. De USA en andere westerse landen, waar de voeding gebaseerd is op dierlijke producten, hebben de hoogste graad van dikke darm kanker. Niemand weet met zekerheid op welke manier vezels het spijsverteringskanaal beschermt tegen ziekten; er zijn verschillende mogelijkheden. Een ervan is dat vezel in het spijsverteringsproces niet snel verteerd kan worden bij mensen.het beweegt voeding sneller door de darmen en helpt carcinogenen te elimineren. Het trekt ook water naar het spijsverteringskanaal. Water en vezels maken de fecaliën (uitwerpselen) materie volumineuzer, dus carcinogenen worden verdund. Galzuren worden in de darm afgescheiden om vet te helpen verteren; daar, kunnen bacteriën de zuren veranderen in chemicaliën die kanker van de dikke darm bevorderen. Vezels en met galzuren kunnen deze bacteriën binden en er voor zorgen dat ze het lichaam uit worden gedreven. Bacteriën in de dikke darm fermenteren de vezel en scheppen daarbij een zuurdere omgeving zodat galzuren minder toxisch maakt.

Vezels beschermen ook tegen andere vormen van kanker. Studies hebben aangetoond dat darmkanker en borstkanker minder vaak voorkomen bij een vezelrijke voeding. Vezels beïnvloeden de hoeveelheid oestrogenen in het lichaam. Oestrogenen worden normaal in de darm afgescheiden, waar de vezel zich bind met het hormoon en het uit het lichaam verwijdert. Zonder toereikende vezels, kan oestrogeen opnieuw geabsorbeerd worden van de darm in de bloedsomloop. Hoge oestrogeenniveaus worden in verband gebracht met een hoger risico op borstkanker. In de USA is de dagelijkse vezelinname 10 tot 20 gram per dag. Voeding experten raden 30 tot 40 gram per dag aan. De beste bronnen voor vezels zijn volle granen, bonen, erwten, linzen, groenten en fruit. Voedsel dat dicht bij haar natuurlijke staat is, ongeraffineerd en ongepeld, bevat de meeste vezel.

Vet verhoogt het kankerrisico

Talrijke studies wijzen erop dat vet in de voeding iemands risico op kanker verhoogt. Al is de totale hoeveelheid vet die iemand eet van belang, er is bewijs dat dierlijk vet veel schadelijker is dan plantaardig vet. Vet heeft veel effecten binnenin het lichaam. Het verhoogt de hormoonproductie en doet dus het risico stijgen.

Er is een groeiend aantal gezondheidswerkers, dat begint bewust te worden dat het Westerse eetpatroon een absolute ramp is wat gezondheid betreft en dat vele ziekten, met inbegrip van kanker, direct met voeding te maken heeft. Natuurlijk is dit gezichtspunt bij de patiënten niet populair. De mensheid houdt angstvallig aan zijn ingekankerde eetgewoonte vast. Het Westerse dieet wordt gekaraktiseerd door het veelvuldig gebruik van vlees en dierlijke vetten,geraffineerde koolhydraten, waarvan witte bloem en witte suiker een goed voorbeeld zijn, onwaarschijnlijke hoeveelheden verzadigde en meervoudig verzadigde vetzuren en een stevige dosis alcohol en zout. Het heeft een laag gehalte aan vitaminen, noodzakelijke mineralen, groenten en natuurlijke plantenvezels. Maar al te vaak zit het vol met in de fabriek vervaardigde stoffen, die meestal langdurig, in blik of in diepvries opgeslagen zijn geweest. Veel van deze stoffen worden geproduceerd met behulp van de bio-industrie, waarbij ruim gebruik wordt gemaakt van kunstmatige en chemische bemestingstoffen en van het mesten van dieren in volmaakt onnatuurlijke omstandigheden.

Dit is in scherpe tegenstelling met de omstandigheden in vele, primitievere samenlevingen, waar het dieet voornamelijk gebaseerd is op in de natuur voorkomende wortels, zaden, groenten en fruit. Het i spreekt boekdelen dat ook het voorkomen van kanker in die gebieden in scherp contrast staat met dat in de Westerse samenleving.

Een interessante waarneming deed sir Robert McCarrison( Journal of American Medical Association van 7  Januari 1972.) onder de inwoners van het verafgelegen koninkrijk Hunza in de Himalaya. Deze mensen staan erom bekend dat ze verbazingwekkend oud worden en om het feit dat bezoeken van medici uit het Westen uitwijzen dat zich nog nooit ook maar één geval van kanker in Hunza heeft voorgedaan. McCarrison schrijft : “In Hunza zijn er geen gevallen van kanker bekend… Zij hebben een zeer rijke abrikozenoogst. Deze drogen ze in de zon en hun dieet zit er vol mee.”

In 1973 vertelde prins Mohmmed Khan, zoon van de Mir van Hunza, aan verslaggeverr Charles Hillinger van de Los Angeles Times, dat de gemiddelde levensverwachting van zijn mensen 85 was. “vele leden”, zo voegde hij daaraan toe “Van de Raad der Ouden, die mijn vader helpen bij het regeren van de staat, worden ouder dan 100.” De prins vertelde ook dat het niet ongewoon was dat iemand dertig tot vijftig abrikozenpitten at als toetje na de luch. De pit van een abrikoos schijnt rijk te zijn aan de omstreden stof amygdaline, ook wel bekend onder de naam laetryl oftewel vitaminen B17. Afgezien van de abrikoos, die een grondstof bestanddeel van hun dieet vormt, leven de Hunza’s voornamelijk van granen, verse groenten, waaronder boekweit, gierst, alfalfa,erwten, tuinbonen, rapen, knollen, sla, gekiemde peulvruchten en verscheidene bessen.

In rapporten van missionarissen en medici is veel geschreven over kankervrije bevolkingsgroepen van over de hele wereld, van de poolgebieden tot ver in de tropen. Men kan hier natuurlijk tegen inbrengen dat de inwoners van deze gebieden niet blootstaan aan de stress en de vervuiling die onafscheidelijk bij de twintigste eeuwse beschaving! Schijnen te horen. Toch lijkt het mij dat er meer aan de hand is dan alleen vervuiling en stress, wat blijkt als men de kankercijfers vergelijkt met die welke voorkomen bij kleine gesloten groepen mensen die, hoewel ze in de westers maatschappij leven, op grond van religieuze overwegingen strakke dieetregels volgen.

In de staat California bijvoorbeeld,  waar algemeen van bekend is dat er zeer regelmatig industriële nevel en vervuiling heerst, komt er bij de Zevende Dag Adventisten, slechts half zoveel kanker voor als bij de rest van de bevolking. Deze groep heeft etnisch gezien en op het gebied van onderwijs, beroep en cultuur, dezelfde samenstelling als de rest van de bevolking. Het enige grote verschil is hun strikt vegetarisch dieet. Dat kanker toch nog zoveel voorkomt in deze groep komt waarschijnlijk doordat velen zich pas laat tot de sekte bekeren en dat een aantal het niet zo nauw neemt met het vegetarisme.

Een andere groep die vegetarisch leeft en overigens niet rookt en uit geheelonthouders bestaat, zijn de mormonen. De staat Utah, waar 735 Van de bevolking uit Mormonen bestaat, heeft 25% minder kankergevallen dan het gemiddelde van de Verenigde Staten.

Een van de sleutels voor het kankervrij zijn van groepen mensen die vegetarisch leven, kan men vinden als men het leven van de Eskimo’s op de keper beschouwt. Het basisvoedsel van de Eskimo’s is het vlees van de kariboe en van andere grazende dieren en een frambozensoort, die in de poolgebieden in het wild voorkomt. Een specifiek Eskimomaal is sla gemaakt van de inhoud van de maag van kariboe en rendier die vers toendragras gegeten hebben en wel bij voorkeur pijlgras. Deze grassoort is buitengewoon rijk aan nitrilosiden amygdaline, vitamine B17 ( notitie ; de blauwzuurglycosiden, zoals amygdaline. Deze glycosiden behoren tot de N-glycosiden. De stoffen komen veel voor amandelnoten en in de pitten van kersen, appels, pruimen, perziken, abrikozen. Ook in cassave zitten veel van deze glycosiden die voor gebruik uitgewassen moeten worden. Na contact met bepaalde enzymen kan het zeer giftige blauwzuurgas (HCN) vrijkomen )

Maar als de Eskimo zijn traditionele levenswijze verlaat, zoals steeds meer het geval is nu de poolgebieden door olie-exploitatie en het aanleggen van rijen vliegvelden met de hele infrastructuur van bevoorrading en onderhoud die dat met zich meebrengt, opengelegd worden, gaat hij langzamerhand over tot de westerse leefwijze en het westerse dieet en beginnen zijn gezondheidspatronen opvallende overeenkomsten te vertonen met die van de beschaafde westerling.

De sleutel tot het gezondheidspatroon van de eskimo ligt misschien in het nirilosidengehalte dat hij binnenkreeg. Amygdaline, dat al eerder genoemd werd, is ook een bron van nitrilosiden en het is misschien de moeite van het vermelden waard, dat de Hunza’s de abrikozenpit niet alleen aten, maar er ook olie aan ontrokken, die ze bij het koken en als schoonheidsmiddel voor hun vrouwen gebruikten. Reizigers zeggen dat verschrompelde , gerimpelde huid bij de Hunzavrouwen nauwelijks voorkomt. Overigens zijn ook appelpitten rijk aan nitrilosiden eveneens vele andere zaden. Dit is misschien de basis van het traditionele geloof dat als je elke dag een appel een appel eet, je de dokter niet nodig hebt, ofwel snoep verstandig eet een appel.

Dr. Moerman

Een verdere bewijsvoering voor de rol van de voeding bij kanker is afkomstig van onze Nederlandse arts dr.C.Moerman. Moerman had al jarenlang een bijzondere interesse voor kanker en kwam tot de conclusie dat de oorzaak van kanker wel eens gelegen zou kunnen zijn in een verstoring van het metabolisme ( stofwisseling) van het lichaam, waardoor de natuurlijke zelfgenezende capaciteit verstoord wordt. Aan het einde van de tweede wereldoorlog schreef hij een rapport, waar in hij het heeft over de veranderingen die optraden in het voorkomen van kanker na de Duitse bezetting. Onder het nazi-regime was de gehele bevolking gedwongen de eetgewoonten drastisch te veranderen. Dr.Moerman zegt hierover:

“ Wit brood werd vervangen door volkorenbrood en door roggebrood. De suikervoorraden waren eerst bijzonder klein en later was er helemaal geen suiker meer. Er werd, indien voorradig, honig gebruikt. Olievoorraden raakten uitgeput waardoor er geen margarine meer geproduceerd werd en de mensen probeerden aan boter te komen. Voeg hier nog aan toe dat de consumenten probeerden zo veel moegelijk fruit en groenten te pakken te krijgen, hamsterden wat ze konden en van de boeren kochten wat deze kwijt wilden. Om kort te gaan: de mensen verzadigden hun honger met in verhouding grote hoeveelheden natuurlijke producten die rijk waren aan vitaminen. Wat gebeurde er daarna: in 1945 kwam dit gedwongen dieet tot een einde en wat daar het gevolg van was? De mensen begonnen weer witbrood, margarine, afgeroomde melk, veel suiker, veel vlees, en maar weinig groenten en fruit te eten… Kort gezegd: mensen aten te veel onnatuurlijke stoffen en te weinig natuurlijk voedsel, waardoor ze te weinig vitaminen binnen kregen. ( De oplossing van het kankerprobleem(nooit verschenen manuscript, 1962)

Het gevolg hiervan voor het voorkomen van kanker was rampzalig. Er leek een piek te zijn in 1942, waarna het aantal kankergevallen drastisch tot een laagste punt leek te dalen in 1945. Maar na 1945 begon het aantal, met het weer gaan eten van voedsel dat een bepaalde behandeling heeft ondergaan, weer behoorlijk op te lopen en is inmiddels, zoals we al gezien hebben, één van de hoogste ter wereld. Elke niet vooringenomen waarnemer van de gegevens zoals die hierboven gepresenteerd zijn, kan niet anders dan tot de conclusie komen dat de voedingssituatie van het individu een cruciale factor is bij het ontwikkelen van kanker, terwijl natuurlijk ook andere oorzaken een rol kunnen spelen. Het is niet mijn bedoeling te suggereren dat kanker wordt veroorzaakt door slechte voedingsgewoonten. Ik houd echter wel vol dat goede eetgewoonten de kans op de ontwikkeling van kanker in een gegeven situatie heel wat kleiner maken en dat ze goed van pas kunnen komen bij het herstel van kanker.

Enkele belangrijke pijlers van de voedingswijze:

Breng variatie aan in het eten. Alle soorten fruit en groente hebben hun eigen combinatie nuttige bouwstoffen. Wie gevarieerd eet kan verzekerd zijn van voldoende bouwstoffen voor het lichaam. Wissel aardappels regelmatig af met zilvervliesrijst en peulvruchten. Ook kunt u een broodmaaltijd per dag vervangen door bijvoorbeeld havermoutpap of muesli. Vooral wortelen en rode bietjes zijn gezond, die moeten minstens een keer per veertien dagen op het menu staan.

In principe geen vlees, vis of gevogelte. Alleen na overleg met de behandelend arts kan van dit advies worden afgeweken.

Vermijd zoveel mogelijk witmeel producten als witbrood, witte rijst, koek, macaroni en dergelijke. Om ze wit te krijgen zijn de bouwstoffen zo bewerkt dat vrijwel alle vitamines, mineralen en enzymen eruit zijn verdwenen. Het is daarom beter te kiezen voor volwaardige producten als volkorenbrood en zilvervliesrijst waar de waardevolle bouwstoffen nog wel inzitten.

Gebruik geen suiker. Snoep en andere zoetigheid bevat geen bruikbare bouwstoffen voor het lichaam, en vormt alleen een belasting.

Gebruik bij voorkeur biologische groenten, aangezien bestrijdingsmiddelen en chemische geur-, kleur- en smaakstoffen een zware belasting vormen voor het lichaam.

Laat gemaksvoeding liggen. Verse producten verdienen de voorkeur.

Kook groenten niet te lang, omdat anders de voedingsstoffen er ‘uitgekookt’ worden. Veel groenten moeten rauw gegeten worden, omdat dit de beste garantie is dat de waardevolle voedingsstoffen er nog inzitten.

Eet zoveel mogelijk groenten en fruit van het seizoen.

Voor meer informatie kunt u de website van Moerman dieet bekijken.

Het belang van groenten

Niet alleen zijn groenten vetarm en vezelrijk, zij bevatten ook veel kankerbestrijdende substanties. Van carotenoïde, het pigment dat fruit en groenten hun donkere kleuren geeft, werd aangetoond dat zij helpen om kanker te voorkomen. Bètacaroteen, aanwezig in donkergroene en gele groenten, helpt om kanker te voorkomen. Groenten zoals kool, boerenkool, rapen, bloemkool en spruiten bevatten flavones en indoles, waarvan aangenomen wordt dat zij anti-kanker activiteiten hebben. Vitamine C, aanwezig in citrusvruchten en in vele groenten, zou het risico op kanker verlagen. Vitamine C gedraagt zich als een antioxidant en neutraliseert kanker verwekkende chemicaliën die zich in het lichaam vormen. Het blokkeert ook de omzetting van nitraten in kanker verwekkende nitrosamines. Selenium wordt aangetroffen in volle granen en heeft dezelfde anti-oxidante effecten als vitamine C en beta-caroteen, vitamine E heeft ook dit effect. Voorzichtigheid is geboden bij het supplementheren met selenium, dat in hoge dosissen toxisch is.

Alcohol

Overdreven alcoholgebruik doet de kansen op kanker ook stijgen. In combinatie met roken, schieten de risico’s omhoog.

Vegetariërs zijn er beter aan toe

Alle bewijs, wijst in de richting van een vetarm, vezelrijke voeding, dat een verscheidenheid van fruit, groenten, volle granen en bonen bevat, als het beste preventieve voedsel tegen kanker. Niet verwonderlijk, hebben vegetariërs, wiens gewoonten gemakkelijk aan deze voorwaarden voldoen, het laagste risico op kanker. Vegetariërs hebben hogere bloedniveaus van bètacaroteen, ze consumeren meer vitaminen C, bètacaroteen, indoles en vezels. Duitse onderzoekers hebben onlangs ontdekt dat vegetariërs meer dan twee keer de celactiviteit van natural killer cellen hebben dan vleeseters. Natural killer cellen zijn gespecialiseerde witten bloedcellen die kankercellen aanvallen en uitschakelen. Vegetariërs eten ook meer sojaproducten dan vleeseters. Sojabonen bevatten veel substanties die anticarcinogeen zijn, waaronder lignans en fyto-oestrogenen.  Besluit: kanker preventieve voeding is er een dat vezelrijk is, vetarm is en bijzonder arm is aan dierlijk vet en royale porties groenten en fruit bevat. Het houdt ook een minimaliseren of uitsluiten van alcohol in. De beste voedingswijze is een puur vegetarische voedingswijze.

Vegetarische voeding krachtig voor de gezondheid

De wetenschap staat nu ook aan de kant van het vegetarisme. Een veelheid van studies hebben bewezen dat de gezondheidsvoordelen opmerkelijk zijn.

“Vegetarisch”, betekent het vermijden van alle dierlijk vlees, dus ook vis en gevogelte. Vegetariërs die vlees vermijden, maar die wel dierlijke producten zoals melk, kaas, en eieren eten noemt men ovo-lacto-vegetariërs ( ovo=ei; lacto=melk, kaas). Een snel toenemend aantal mensen mijdt evenwel alle dierlijke producten. Deze groep noemt men “pure vegetariërs, of veganisten. Wetenschappelijk bewijs toont aan dat ovo-lacto- vegetariërs gezonder zijn dan vleeseters en dat pure vegetariërs of veganisten het gezondst zijn.

Het tegengaan van hartziekte

Vegetarische voeding helpt om hartziektes te voorkomen.Dierlijke producten zijn de belangrijkste bron van verzadigd vet en de enige bron van cholesterol in de voeding. Vegetariërs vermijden deze factoren. Bovendien helpen vezels ook om cholesterolniveaus te verlagen en dierlijke producten bevatten geen vezels. Een onderzoek toonde aan dat een vetarm vezelrijke voeding in combinatie met stressverlagende technieken, het stoppen met roken, meer beweging, atheros-clerosis ( het verharden van de slagaders) kan omkeren. Voeding dat dierlijke producten bevat zijn vel minder effectief en vertragen alleen maar het proces van atheros-clerosis.

Het verlagen van de bloeddruk

In de vroege jaren 1990, stelden voedingsdeskundigen (nutrionisten) vast dat mensen die geen vlees aten een lagere bloeddruk hebben. Men ontdekte dat vegetarische diëten, binnen de twee weken, iemands bloeddruk beduidend konden verlagen. Deze resultaten traden op, ongeacht de zoutniveaus in de vegetarische voeding.

Voorkomen en omkeren van diabetes

Niet insuline afhankelijke diabetes (die begint bij volwassenen) kan beter onder controle gehouden worden en soms zelfs geëlimineerd worden door een vetarm, vegetarisch dieet, samen met regelmatige beweging. Omdat zo een dieet arm is aan vet en rijk aan vezel en complexe koolhydraten, kan de insuline beter haar werk doen. De diabetisch persoon kan dan gemakkelijker de glucoseniveaus regelen. Al kan een vegetarisch dieet de nood aan insuline niet volledig uitschakelen, bij mensen met insuline afhankelijke diabetes ( die begint in de kindertijd), toch kan de dosis insuline vaak verlaagd worden. Sommige wetenschappers denken dat insulineafhankelijke diabetes veroorzaakt zou kunnen worden door een auto-immune reactie tegen zuivelproducten.

Galstenen, nierstenen en osteoporose

Er werd aangetoond dat vegetarische voeding de kans op het vormen van nierstenen en galstenen verlagen. Voeding die rijk zijn aan proteïne, vooral dierlijke proteïne, hebben de neiging het lichaam ertoe aan te zetten meer calcium, oxalaat en urinezuur af te scheiden. Deze drie substanties zijn de hoofdcomponenten van stenen in het urinekanaal. Britse onderzoekers hebben mensen die een neiging hebben om nierstenen te vormen, aangeraden een vegetarisch dieet te volgen. Ook voeding met veel cholesterol en veel vet (wat typisch is voor een dieet met vlees) spelen een rol in het vormen van galstenen.

Omwille van zulke redenen, hebben vegetariërs ook minder kans op het ontwikkelen van osteoporose. Omdat dierlijke producten calcium uit het lichaam dwingen, kan het eten van vlees botverlies stimuleren. In landen met hoofdzakelijk groenten diëten ( en zonder gebruik van zuivelproducten), is osteoporose minder algemeen dan in de USA, zelfs wanneer calcium inname ook lager is dan in de USA. Calcium is belangrijk, maar er is geen reden om calcium via zuivelproducten in te nemen.

De laatste tijd gaat men er zelfs meer en meer van uit dat voedingscalcium de vorming van nierstenen kan afremmen. Dat calcium vormt in de darmen namelijk een verbinding met oxalaat, een andere stof die verantwoordelijk is voor nierstenen. Oxalaten zitten onder meer in thee, coladranken, witte wijn, rabarber, aardbeien, frambozen, tomaten, chocolade, noten, bieten, spinazie... Ook deze voedingsstoffen werden vroeger met de vinger gewezen. Maar waarschijnlijk is het niet zozeer een te hoge consumptie van oxalaat rijke voedingsmiddelen die verantwoordelijk is voor de vorming van nierstenen, maar wel de combinatie met te weinig calcium. Studies hebben uitgewezen dat niersteenpatiënten niet méér oxalaten eten dan ‘normale’ mensen, maar wel te weinig calciumproducten.

De paardebloem

De werkzame stoffen in paardebloem: Vitamines, bitterstoffen, enzymachtige stoffen, saponine, looistof, mineralen, en sporenelementen, een beetje etherische olie, inuline, choline, eiwitten e.a. de genezende werking van paardebloem stelt dat het kruid (kruid en wortel) de nieren en de lever tot grote activiteit prikkelt; een gunstige invloed uitoefent op het bindweefsel dat sterker doorbloed raakt; dat door het samenspel van de stoffen in de planten de gezondheid in het algemeen wordt verbeterd bij verzwakte mensen. Veel wordt er een voorjaars- en herfstkuur gedaan waarbij het gaat om de bloedzuivering. Paardebloem bevordert de uitscheiding; activeert de nieren en de lever. Men kan

paardebloem tinctuur uit de apotheek nemen of paardebloemthee gebruiken. Alleen moet de kuur ongeveer 4 tot 6 weken duren. Daarna voelt men zich verjongd. Kuurmatig drinkt men tweemaal daags een kopje thee.  

Nieuwere onderzoekingen hebben aangetoond dat men met paardebloem de vorming van galstenen kan beïnvloeden.

Bij veel mensen worden er steeds weer nieuwe stenen gevormd; ze hebben een diathese (aanleg, vatbaar) voor stenen. Daarin kan door paardebloem verandering worden gebracht. Er worden geen nieuwe gevormd en de aanwezige stenen worden ook niet groter als men tweemaal per jaar een paardebloemkuur doet. Opgelost worden de reeds aanwezige stenen echter niet; er treedt alleen een stilstand op en kolieken worden beperkt. Bereiding van de thee: 1 of 2 theelepels gesneden kruid overgieten met 1/4 liter koud water, tot kookpunt verhitten en 1 minuut koken. Na 10 minuten afzeven.

Als door galfoto's is vastgesteld dat er sprake is van galstenen, maar wil of kan men er zich er niet aan laten opereren, dan is het zaak om goed op de voeding te letten. Eet verstandig en vooral niet te veel. Vermijdt alle voedingsmiddelen die pijn kunnen veroorzaken (spinazie, vet, eieren, kunnen een aanval opwekken) Vooral niets meer eten als men een aanval voelt opkomen; eventueel wel af en toe een slokje water nemen. Deze klacht is niet geschikt voor zelfmedicatie; raadpleeg een homeopathische arts of deskundige. Wanneer je een operatie overweegt zou je in afwachting ervan Petasin capsules kunnen gebruiken van Dr.Vogel deze geven enig verlichting van de pijn.

Rammenas (Raphanus sativus niger) is het beste levermiddel dat wij in huis kunnen hebben. Eet er alleen niet te veel ineens van, want dit is erg schadelijk. Bij veelvuldig gebruik, in kleine hoeveelheden, kan hij menige leverpatient voor galsteenkolieken en spijsverteringsstoornissen behoeden. 

Er is een olie kuur om galstenen te verwijderen, een oliekuur bestaat hieruit dat je drie toe vijf deciliter olie ineens in neemt. De olie prikkelt tot een grote uitscheiding, of, nog beter gezegd, uitspoeling van de gal, waardoor de kleine en middel grote stenen naar buiten komen. Voor deze kuur gebruikt men beslist ongeraffineerde olie; olijfolie, walnootolie, of zonnebloemolie, verder wil ik aanraden hier meer informatie over in te winnen bij een natuur arts, die u daarbij ook kan begeleiden. Doe nooit iets zomaar. 

Galsteen koliek is uiterst pijnlijk. Waardoor galstenen ontstaan is niet helemaal duidelijk. Maar wel duidelijk is dat de kans op het krijgen van galstenen vergroot wordt door onze voedingsgewoonten. Bijvoorbeeld het eten van veel vlees. Galstenen bestaan in de westerse landen voor het grootste deel uit cholesterol. Als er te veel cholesterol in de galvloeistof aanwezig is, kunnen zich kristallen vormen. Kleine kristallen veroorzaken minder last, maar ze kunnen groeien tot flinke stenen met enkele centimeters in doorsnee. Verder blijken een trage stoelgang, overgewicht, slikken van de pil zwangerschap en te weinig lichaamsbeweging de vorming van galstenen te bevorderen

Streef naar een goed lichaamsgewicht. Maar als je wilt afvallen doe dit dan niet te rigoureus, dit bevordert namelijk ook de vorming van galstenen. Drink minimaal dagelijks 1 1/2 liter vocht, bij voorkeur mineraalarm niet-bruisend bronwater. Zorg voor geregelde lichaamsbeweging. Ga bijvoorbeeld dagelijks wandelen of fietsen. Om te beginnen bijvoorbeeld 1/2 uur per dag. Voeding: eet veel vezelrijke producten; volkorenbrood, groenten en fruit. Vermijd verzadigde vetten. Geef de voorkeur aan onverzadigde vetten uit zaden en plantaardige oliën. zoals zonnebloemolie, tarwekiemolie, en olijfolie. Eet een of twee keer per week vis. Salades met witlof, molsla (paardebloem), en rammenas( een beetje geraspt)zorgen voor een goede galafvoer. zie ook op mijn site de pagina van gezondheid "gezond ouder worden" 

Vermijd witmeel producten en witte suiker. Onderzoekers hebben vastgesteld dat calciumrijke voeding en weinig geraffineerd suikers de kans op galstenen verkleinen.

Een natuurlijk geneesmiddel vinden we in: Boldocynara, dit middel bevat enkele geneeskrachtige planten die gunstig werken op de galproductie, zoals artisjok, en paardebloem. Boldocynara verlaagt het cholesterolgehalte en helpt galsteenvorming te voorkomen. A.Vogel

Bij twijfel altijd een arts raadplegen. Wees altijd voorzichtig en onderzoek ook zelf je mogelijkheden, voordat je weet met welke keuze je maakt het ook jouw keuze is. Het is jou lichaam, waarvoor jezelf verantwoordelijk bent. Ga er daarom op een gezonde manier mee om.

Astma

In 1985 toonde Zweeds onderzoek aan, dat aan astma lijdende, die gedurende een volledig jaar een vegetarisch dieet volgen, duidelijk minder medicatie nodig hebben en ook minder frequent en minder zware astma-aanvallen hebben. 22 van de 24 personen meldden een verbetering op het einde van het jaar. Allergieën aan zuivelproducten zouden hiervan ten dele de oorzaak zijn.

Zuivelproducten

Zuivelproducten bieden een vals gevoel van veiligheid aan diegenen die bezorgd zijn over osteoporose. In landen waar zuivelproducten over het algemeen niet gebruikt worden, is er zelfs minder osteoporose dan in de Verenigde Staten. Studies hebben aangetoond dat zuivelproducten weinig effect hebben op osteoporose. De Harvard Nurses' Health Study volgde 78.000 vrouwen gedurende 12 jaar en stelde vast dat melk niet beschermt tegen beenderbreuken. Het is zelfs zo dat diegenen die drie glazen melk per dag dronken méér breuken hadden dan diegenen die zelden melk dronken.

Er zijn veel goede bronnen van calcium. Boerenkool, broccoli, spinazie en andere groenten met groene bladeren bevatten calcium dat gemakkelijk door het lichaam opgenomen wordt. Een recent rapport in de American Journal of Clinical Nutrition stelde vast dat calcium absorbeerbaarheid zelfs hoger was voor boerenkool dan voor melk, en besloot dat "groene groenten zoals boerenkool beschouwd kunnen worden als ten minste zo goed als melk in termen van hun calcium absorbeerbaarheid. Bonen zijn ook rijk aan calcium. Verrijkt sinaasappelsap levert ook grote hoeveelheden calcium op een smakelijke manier.

Calcium is slechts een van de vele factoren die het bot beïnvloeden. Andere factoren zijn onder meer hormonen, fosfor, boor, oefening, roken, alcohol, en medicijnen. Eiwit is ook belangrijk in de calcium balans. Diëten die rijk zijn aan proteïne, voornamelijk aan dierlijke proteïne, moedigen het verlies van calcium aan.

Gezonde bronnen van calcium

Calcium is gemakkelijk voorradig in andere bronnen dan zuivelproducten, groenbladige groenten, zoals broccoli en boerenkool, spruitjes, bonen, boonproducten als tofu en met calcium verrijkte sappen, met calcium verrijkte sojamelk, zijn goede calciumbronnen van fytochemicaliën en antioxydanten, terwijl ze weinig vet, geen cholesterol en geen dierlijke proteïne bevatten.

Verdere bronnen zijn: gedroogde vijgen, ontbijt granen, navel sinasappels, rozijnen, broccoli gekookt, spruiten gekookt, boerenkool gekookt, kikkererwten in blik, kidney beans in blik, tofu rauw,

ALGEMENE ZORGEN

Sommige mensen maken zich nog altijd zorgen omtrent het gemak waarmee vegetarische voeding alle essentiële voedingsstoffen kan leveren. Feit is dat het zeer gemakkelijk is om een evenwichtig dieet te hebben met plantaardige voeding. Vegetarisch voedsel verschaft veel proteïne. Het zorgvuldig combineren van verschillend voedsel is niet nodig. Om het even welke verscheidenheid aan plantaardige voeding verschaft meer dan voldoende proteïne voor de noden van het lichaam. Een vegetarisch dieet bevat evenwel wat minder proteïne dan een dieet dat op vlees gebaseerd is, maar dat is zelfs een voordeel, een teveel aan proteïne is in verband gebracht met nierstenen, osteoporose en mogelijk hartziektes en sommige kankers. Een dieet dat gericht is op bonen, volle granen en groenten, bevat toerreikende hoeveelheden proteïne zonder overdosis die vleeseters krijgen.

Calcium kan men gemakkelijk vinden in vegetarische. Vele groenten met donkergroen blad bevatten veel calcium en sommige fruitsappen en cereals (ontbijtgranen) zijn verrijkt met calcium. IJzer is ook royaal aanwezig in volle granen, bonen en fruit.

Vitamine B12

Vegetariërs maken zich terecht zorgen over B12, al bestaat er hiervoor een zeer gemakkelijk alternatief. Vroeger was het niet moeilijk om voldoende van vitamine binnen te krijgen. In culturen met plantaardige voedingsgewoonten groeien de micro-organismen die B12 produceren in de bodem en blijven zij aan de wortelgroenten hangen. Traditionele Aziatische miso en tempeh bevatten grote hoeveelheden B12. Maar met de industrialisatie van de productie en door verbeterde hygiëne, werd deze bron van B12 uitgeschakeld. Vleeseters krijgen B12 door de micro-organisme die leven in het vlees dat zij opeten.

Al zijn gevallen van B12 deficiëntie (tekort) zeer ongewoon, het is toch belangrijk om te zorgen voor een goede, betrouwbare bron van deze vitamine.

Goede bronnen zijn alle gebruikelijke veelvoudige vitamines ( waaronder ook de vegetarische vitamines), verrijkte cereals, en verrijkte soja melk. Groentepasta (Marmite) en Spirulina van M.Roche bevat B12. Vooral zwangere vrouwen en moeders die borstvoeding geven, moeten ervoor zorgen voldoende B12 te hebben.

Gedurende de zwangerschap stijgen de voedselnoden. De meeste artsen raden zwangere vrouwen aan hun voeding aan te vullen met ijzer en foliumzuur, al gebruiken vegetariërs gewoonlijk meer foliumzuur dan vleeseters.

Essentiële vetzuren

Het lichaam haalt vetten die het nodig heeft uit het voedsel dat u eet. Maar er zijn twee essentiële vetzuren die het lichaam niet uit de voeding kan halen en die uit plantaardige voeding gehaald moet worden. Hun namen ( linoleic en linolenic zuur) zijn niet belangrijk. Wat wel belangrijk is, is dat deze elementere vetten gebruikt worden  om gespecialiseerde vetten te bouwen,dit zijn de omega-3 en omega-6 vetzuren.

Omega-3 en omega-6 vetzuren zijn belangrijk voor het normaal functioneren van al het weefsel van het lichaam. Tekorten zijn verantwoordelijk voor een hele reeks symptomen en aandoeningen waaronder abnormaliteiten in de lever en de nieren, veranderingen in het bloed, verminderd groeitempo, verminderde immune functie en huidveranderingen waaronder droogheid en schilferigheid. Toereikende inname van essentiële vetzuren resulteert in talrijke gezondheidsvoordelen. Preventie van atherosclerosis, verminderde incidentie (optreden) van hartziekte en beroerte en verlichten van pijn van symptomen die samengaan met colitis ulcerosa, menstruatie pijn en gewrichtspijn.

Al zijn supplementen en toevoegingen van olie niet nodig in een vegetarisch dieet is een goede bron van omega-3 vetten elke dag nodig. Alfa-linoleic acid (ALA), een vaak voorkomend omega-3 vetzuur, wordt aangetroffen in veel soorten groenten, bonen en fruit. Meer geconcentreerde bronnen kunnen gevonden worden in oliën als lijnzaad, sojaboon, walnoot en tarwekiemen. Maïs, saffloer, zonnebloem oliën zijn over het algemeen laag in ALA.  Omega-6 vetzuren, zoals gamma-linolenic acid, kunnen gevonden worden in meer zeldzame oliën waaronder zwarte bessen, bernagie, evening primrose (teunisbloem) en hennep oliën.

Visolie werd populair als een hulp tegen alles wat met hartproblemen en arthritis te maken heeft. Het slechte nieuws over visoliën is dat omega-3’s in visolie zeer onstabiele moleculen zijn die de neiging hebben te decomposeren en gedurende dit proces gevaarlijke vrije radicalen vrij geven. Onderzoek heeft aangetoond dat omega-3’s in een meer stabiele vorm aangetroffen worden in groenten, fruit en bonen.

Of u nu geïnteresseerd bent in het promoten van gezonde hartvaten of in het verzekeren van een gezonde groei en ontwikkeling bij uw kind, of in het verlichten van pijn, vegetarische voeding rijk aan fruit, groenten en peulvruchten kan u helpen om een adequate inname van essentiële vetzuren te bereiken. Het toevoegen van lijnzaad aan uw salade of gemalen lijnzaad aan uw ontbijt granen zijn eenvoudige manieren om uw van voeding extra omega-3 vetzuren te voorzien.

Plantaardige voeding rijk aan ALA:

Groene bladgroenten (postelein, salade, broccolie, spinazie, etc.

Peulvruchten lima bonen, erwten, of spliterwten, linzen, etc.

citrusvruchten

ALA gehalte van natuurlijke oliën:

lijnzaad 53-62%

walnoot 10%

tarwekiem 7%

sojaboon 7%

GLA gehalte van natuurlijke olieen:

Bernagie olie 42%

Hennep olie 19%

Zwarte bessen olie 17-18%

Teunisbloem olie 8-10%

Groenten, fruit en fyto-oestrogenen voor onze gezondheid

Een inname van 400-600 gram groenten en fruit per dag wordt geassocieerd met vermindering  van veel voorkomende ziektes. Plantaardige voeding wordt eveneens in verband gebracht met een verminderd risico op hartziekte en veel chronische verouderingsziekten

Deze voedingsmiddelen bevatten fytochemicaliën, die antikanker en antiontstekings eigenschappen hebben die tal van gezondheidsvoordelen verschaffen. Veel fytochemicaliën zijn kleurrijk. Zo bevat rood voedsel bijvoorbeeld: lycopeen, het pigment van tomaten, dat gelokaliseerd is in de prostaatklier en betrokken kan zijn in het behoud van de gezondheid van de prostaat en dat ook in verband gebracht word met een verminderd risico op cardio-vasculaire ziekten (hart)

Groene voedingsmiddelen, zoals broccoli, spruiten en boerenkool, bevatten glucosinolaten die eveneens in verband gebracht worden met een verminderd risico op kanker. Look en andere wit-groene voedingsmiddelen in de ajuinfamilie bevatten allyl sulfides, die de groei van kankercellen kunnen inhiberen (beletten) Andere bioactieve substanties in groene thee en sojabonen hebben ook gezondheidsvoordelen. Consumenten worden aangeraden van elk van de zeven kleurgroepen elke dag een portie te nuttigen. Het groeperen van voedsel volgens kleur is een vereenvoudiging, maar het is ook een belangrijke methode om consumenten te helpen verstandige voedselkeuzes te maken en gezondheid te bevorderen.

Vegetarische voeding en gezondheid

Door alle eeuwen heen zijn er mensen geweest die geen vlees aten. Zij worden vegetarieers genoemd, naar het latijnse woord ‘vegetus’, wat betekent: gezond, opgewekt. Men treft onder hen bekende namen als:Jezus van Nazareth, Boeddha, Pythagoras, Socrates, Seneca, Origenes, Swedenborg, Tolstoy, Gandhi.Het hindoeïsme en het boeddhisme, twee van de grootste godsdiensten ter wereld, alsmede het jainisme, ook een Indiase godsdienst, zijn in principe vegetarisch. India is het land waar vegetarisme in groot wordt beoefend (60- 70 procent der bevolking). Het is daar een religieuze traditie, de koe is er heilig. “Ahimsa” betekent letterlijk: ik wil geen leed toe brengen. Het vegetarisme blijkt dus diep religieuze achtergronden te hebben. Het woord ‘religie’, duidt op een hernieuwde binding met God, het Al-leven (relier=opnieuw binden) Een religieus mens is dus niet iemand die de gehele dag gebeden loopt te prevelen, maar die in alle dingen God herkent en zich één voelt met alle schepselen. Daarom is het ook niet moeilijk de juistheid van het vegetarisme aan te tonen aan de hand van het Oude Testament. Geïnteresseerden lezen hierover: Genesis 1: 29; Genesis 9:4; Leviticus 11; Deuteronomium 14; Handelingen 10:11 – 16; Handelingen 15: 19 - 20, 28 - 29; Romeinen  14:21; Korinthiers 8:13. De christen die in het geloof geen kind meer is, zal uit deze teksten kunnen afleiden, dat het vegetarisme een christelijke deugd is. Ook de Katharen, een religieuze gemeenschap uit de middeleeuwen, leefden vegetarisch. Het was een onderdeel van hun leer, een eis op het pad van Menswording. Zij wilden het oorspronkelijke Christendom herstellen. Daar dit tegen de belangen van de bestaande Roomse Kerk inging, werden zij door haar vervolgd en uitgeroeid. In die benarde dagen werd ieder die geen vlees at, ervan verdacht een kathaar (ketter) te zijn. In onze moderne tijd bezitten de meeste Europese landen vegetarische verenigingen, waarin mensen van diverse richting elkaar ontmoeten

Onze kennis inzake de relatie tussen vegetarische voeding en menselijke gezondheid is verre van volledig. Toch heeft zich in de voorbijgaande jaren de rol van vegetarische voeding ingrijpend veranderd. Tal van studies tonen belangrijke en meetbare voordelen aan van vegetarische voeding methoden. Met name de daling van het risico op tal van chronische ziekten en een toename van de levensverwachting. Dergelijk bewijs is afgeleid van studies van vegetariërs en van andere groepen. Terwijl het eten van vlees in verband gebracht wordt met een toenemend risico op tal van chronische ziekten, wordt een overvloedige consumptie van groenten en fruit (ontbijt) granen en peulvruchten allemaal in verband gebracht met een lager risico voor tal van chronische degeneratieve ziekten, zoals hartziekte, diabetes en kanker. Daarom, blijkt dat natuurlijke voeding van plantaardige oorsprong op zichzelf voordelig te zijn voor de preventie van chronische ziekten. Dit is mogelijks zekerder dan de schadelijke effecten van vlees. Vegetarische voeding gewoonten hebben zoals elke andere voedingswijze, potentiële gezondheidsrisico’s, namelijk een marginale inname van essentiële voedingstoffen. Maar, is vanuit het standpunt van volksgezondheid zo dat de gezondheidsvoordelen van een goed gevarieerde vegetarische voeding doet eventuele nadelen ver overstijgen. 

Sport

Voedingprogrammas die een voorsprong geven. Velen experimenteren met vitamines en andere supplementen, proteïnepoeders en pillen, ten koste van een eenvoudige en belangrijke prestatiefactor: voeding. Al spelen genetische, lichamelijke en psychische factoren allemaal een rol in het bepalen van atletische mogelijkheden, toch is het zo dat slechte eetgewoonten en voedingstekorten de atletische prestaties kunnen bepalen.

Door de hoge eisen van activiteiten hebben sporters meer voedsel nodig. Er zijn drie basis brandstoffen waarop het lichaam zich gedurende de oefeningen baseert: koolhydraat, vet en proteïne en meer calorieën van deze brandstoffen zijn nodig om energieniveaus te behalen. De vegetarische voeding is een optimaal sportdieet, door zijn hoge gehalte aan koolhydraten en laag vetgehalte. Het is ook rijk aan vitaminen, mineralen en antyoxidanten. Belangrijke voedingstoffen die het lichaam helpen om energie te gebruiken en het beschermen tegen de stress van training.

Tips

Voeg aan salades een verscheidenheid aan bonen toe, zoals kikkererwten, kidney beans, zwarte bonen. Deze peulvruchten bevatten zoveel als 7 tot 10gram proteïne per portie.

Maak shakes, mix uw zuivelvrije bevroren desserten of zachte tofu met uw favoriete vers of bevroren fruit, samen met sojamelk of rijstemelk voor een stevige, heerlijke roomachtige proteïnerijke shake. Gemarineerde tempeh of vegetarische burgers kunt u grillen of aan een pasta-saus toevoegen om zo een snelle proteïnestoot te geven aan om het even welke maaltijd. Onderweg? Sportrepen en sojapoedershakes, zijn snelle en handige supplementen, die u kunt gebruiken om de proteïne-inhoud op peil te brengen in uw evenwichtige vegetarisch voeding. Vitamine B12 in cereals bijvoorbeeld. Nog belangrijker is een optimale hydratatiestatus. Vochtverlies resulteert in een aantal symptomen waaronder hoofdpijn, moeheid, warmte intolerantie en donkere urine met een sterke geur. Tot de meer ernstige effecten behoren waterkrampen, warmte uitputting. Vochtbehoeften stijgen met de oefening. Drink voor de oefeningen voldoende water, en gedurende de training, na de beweging is water van belang. Water is ideaal als vochtvervanger, in het bijzonder voor activiteiten die minder dan een uur duren. Voor activiteiten die meer dan 60 tot 90 minuten duren, kunnen sportdrankjes die koolhydraten of elektrolyten bevatten nuttig zijn zowel gedurende de oefeningen als erna. Elexctrolyten en koolhydraat kunnen ook opgenomen worden door voedsel, naast het water, volgend op een trainingssessie

Vegetarische voeding

Wanneer u omschakelt naar een vegetarische voeding omwille van uw gezondheid, zult u blij zij om te horen, dat er een bijkomend voordeel is aan vegetarisch eten: het smaakt voortreffelijk en het is leuk om te experimenteren met nieuwe soorten voedsel. U kunt ook uw creativiteit volop benutten. En in tegenstelling wat de markt ons laat denken: niet duur, omdat je bewuster gaat inkopen. Overschakelen naar vegetarische voeding is gemakkelijker dan de meeste mensen denken. U kunt een eenvoudig drie-stappen methode gebruiken om uit te komen bij 9 menus die u graag lust en die gemakkelijk te bereiden zijn, maar ook onderling te combineren zijn.

Eerst denkt u aan drie vegetarische schotels die u reeds graag lust. Roerbakken groenten mengeling, een vegetarische soep, of pasta met tomatensaus, zijn typische voorbeelden.

Ten tweede, denkt u aan drie recepten die u regelmatig klaarmaakt en die gemakkelijk aangepast kunnen worden tot een vegetarisch menu. Uw favoriete stoofschotel kan u bijvoorbeeld gemakkelijk aanpassen tot een vegetarische stoofschotel door het vlees te vervangen met bonen of vleesvervangers.Veel soepen, stoofschotels etc. kunt u met een paar kleine aanpassingen omtoveren in een vegetarische schotel.

En tenslotte, zoekt u nu in vegetarische kookboeken ( deze zijn ook te vinden op 2ehands markten, braderie etc.) naar een paar recepten en experimenteert u gedurende een week of zo met recepten tot u er 3 vindt die u lekker vindt en die gemakkelijk te bereiden zijn. Zo heeft u met minimale aanpassingen aan uw menu, al 9 vegetarische warme maaltijden. Daarna kunt u gemakkelijk vegetarische alternatieven bedenken voor het ontbijt en een licht avondmaal.

Probeer bijvoorbeeld muffins met fruitmoes, Sandwiches besmeerd met humus of vegetarische paté, pasta salades of zelfs restjes van de vorige warme maaltijd, zijn uitstekend voor uw avondmaal of voor een lichte lunch. Duur hoeft een vegetarische maaltijd niet te zijn, u gaat veel inventiever met de producten om, u gaat bewuster inkopen en niets wordt weggegooid, alle restjes aan groenten vinden hun weg in een groenteschotel. Een paar voorbeelden voor vleesvervangers:

Belegvervangers: Bij een koude groenteschotel of op de boterham, kunt u vleesvervangende worst gebruiken die u in zijn geheel in plakjes  kan kopen als beleg. In de handel is ook een uitgebreid assortiment aan vegetarische patés te koop met champignons, provinciaal, pittig, etc.

Gehaktvervangers: u wilt gehakt serveren, gebruik dan de vegetarische quornballetjes of in een saus het quorn gehakt .

Gevogelte vervangers: quorn blokjes met kippensmaak, deze kunt u ook roerbakken met wat kippenkruiden. Voorzichtig met combinaties war zout in zit.

Zuivelvervangers:sojamelk, rijstemelk in verschillende smaken, vanille, chocolade etc.

Pudding: soja pudding zijn er in verschillende smaken en maten u hoeft dus niets te missen en toch eet u plantaardige voeding.

Soja yoghurt, met fruit kunt u in uw betere supermarkt vinden

Room, heeft u nodig voor warme sausen

Vetten: er bestaat een heel assortiment van plantaardige vetten en oliën bijvoorbeeld; ( olijfolie, sojaboter etc.)

Koken zonder ei

Veel mensen kiezen ervoor geen eieren te gebruiken in hun voeding. Ongeveer 70% van de calorieën in eieren komen van vet en een grote hoeveelheid van dat vet is verzadigd. Eieren zitten ook vol met cholesterol ongeveer 213 milligram voor en ei van middelmatige grootte. Omdat eierschalen breekbaar en poreus zijn en de omstandigheden in eierboerderijen “overbevolkt” zijn, zijn eieren ook een prima gastheer voor salmonella, de bacterie die de oorzaak kan zijn voor een voedselvergiftiging.

Eieren worden vaak gebruikt in gebakken producten omdat zij een bindende kwaliteit hebben. Maar slimme koks hebben goede vervangers gevonden voor eieren. Probeer eens een van de volgende eiervervangers uit als u een recept klaarmaakt dat eieren bevat.  Als het recept maar 1 of 2 eieren nodig heeft, kunt u hen vak gewoon weglaten. Voeg er een paar extra soeplepels water aan toe voor elk ei dat u weglaat om de vochtigheid van hetgeen u bereidt op peil te houden.

Eierloze eiervervangers zijn beschikbaar in vele winkels voor natuurvoeding. Dit is niet hetzelfde als verlaagde cholesterol eierproducten die wel ei bevatten. Eiervervangers zonder ei hebben gewoonlijk een poedervorm. Vervang de eieren in uw bereiding door en mengsel van een

poeder-eiervervanger en water, volgens de instructies op de verpakking.

Gebruik 1 soeplepel op een bergje van sojabloem of maiszetmeel met 2 soeplepels water per ei dat u vervangt in gebak.

Gebruik 30gram geplet tofu in plaats van een ei.

In muffins en koekjes, kunt u een halve geplette banaan gebruiken in plaats van ei, al zal daarmee ook de smak van het recept wat veranderen.

Voor vegetarische broodjes en burgers, kunt u een van de volgende bindende ingrediënten gebruiken: tomatenpasta, puree, vochtig gemaakte broodkruimels of havermout.

De top 5 van levensverlengers

De American Association of Retirement People is een niet commerciële organisatie van gepensioneerde Amerikanen die iedere maand een eigen magazine uitgeeft waarin deze maand aandacht voor voeding die je leven kan verlengen:

De top 5 van levensverlengers volgens hun:

Spirulina
Bevat o.a phycocyanine, goede eiwitten en omega vetzuren 

Cranberries, bosbessen en zwarte bessen
Deze bevatten anthocyanines and polyphenolen

Bladrijke groente zoals boerenkool en spinazie
Bevat veel luteïne

Amandelen en walnoten
Bevatten omega 6 vetzuren en phytosterolen (plant sterolen) en vitamine E (tocopherolen).

Lijnzaad (gebroken)
Goede bron van omega 3 vetzuren en vezels 

bronnen: Department of Nutrition, School of Public Healt, Loma Linda Universiteit, and the American Society for Clinical Nutrition – “Diet and Stress in Vascular Disease”. Journal of the Amercan Medical Association, 3 juni 1961, blz.806

Michel J.Hill, M.D., Metabolic Epidemology of Dietary Factors in Large Bowel Cancer.”Cancer research, deel 35,nr.11, afl.2 (nov.1975), blz. 3398-3402; Bandaru S.Reddy, Ph.D. en Ernest L.Wynder, M.D.,”Large-Bowel Carcinogenesis: Fecal Constituents of Population with Diverse Incidence Rates of Colon Cancer.” Journal of the National Cancer institute, 1973, deel 50,blz. 1437-1441.

Dr.Sharon Fleming, ongepubl.brief, 26 febr.1981.

Los Angeles Herald Examiner

Citaat uit Cancer and Other Diseases from Meat Consumtion, Blanche Leonardo, Ph.D.,1979, blz.12

De Food and drug Administration FDA; is ongeveer vergelijkbaar met het nederlandse Ministerie van volksgezondheid.

Dr.William Lijinsky, Regulation of food Addititives and Medical Animal Foods, maart 1971 blz.132.

Deskundigen van de Wereld Voedselorganisatie en de Wereld gezondheidsorganisatie bestudeerde het probleem van voedseltoevoegingen.

Een Hogere Smaak: gebaseerd op het onderricht van; Sri Srimad A.C.Bhaktivedanta Swami Prabhupada.

Ian Pearce: stress, kanker, voeding en meditatie ( de poort naar genezing)

De artikelen op deze website wordt enkel weergegeven als vrijblijvende informatie en zijn geen vervanging voor een geneeskundige behandeling of geneeskundig of voedingskundige advies van welke aard ook. Raadpleeg altijd uw huisarts voor alles wat met uw gezondheid te maken heeft.

Auteur: Antoinette Meesters
www.universelevrede.nl

 

 

crithmum_maritimum-zeevenkel-07%5B1%5D

Crithmum maritimum - zeevenkel

 

Vegetarische RECEPTEN

Voeding en kruiden om te eten en te genezen

De recepten die ik u voorstel, zijn in het algemeen voor iedereen gezond, maar zijn gezien mijn leeftijd, ook gericht om op een gezonde manier, door een meno pauze te komen. De voedsel bronnen en andere natuurlijke stoffen, zal ik trachten zoveel als mogelijk te beschrijven.

Aan deze pagina wordt nog gewerkt….

 

Salades en dressings

Soepen

hoofdgerechten

nagerechten

vleesvervangers

zuivelvervangers

ei-vervangers

 

 

 

 

 

Voorjaarssalade:

salade: gewone gemengde salade waarin u zelf een voorkeur en fantasie in mengt.

Ingrediënten: Paardebloem, molsla ) bieslook

Tarwekiemen, mungboonkiemen, alfalfakiemen, pompoenpitten, zonnebloemzaden, maanzaad, sesamzaad. Zwarte olijven, veta, dressing: citroen, dressing; o.a.olijfolie distelolie,citroen, Herbamare kruidenzout van Dr.Vogel. geroosterd brood ingesmeerd met een stukje knoflook, in blokjes snijden en over of bij de salade gebruiken.Appel, walnoot. Veta, zwarte olijven

 Paardebloem; Al eeuwenlang eten mensen paardebloembladeren. De Kelten aten al molsla ( paardebloembladeren die door lichtgebrek geler, malser en minder bitter zijn) vanaf de tijd van Caesar en via Italië en Frankrijk is dit gebruik over Europa verspreid. De naam molsla komt voor het eerst voor in het oudste kookboek ter wereld. De Platina cremonsis van Bartholomeo Sacchi da Platina uit 1474. Door de bittere smaak zijn de paardebloemen al bij de oude Egyptenaren op het menu gekomen en nog steeds hoort de plant  met knoflook, koriander en komijn tot de smaakmakers van Noord-Afrika. In Griekenland is molsla populair in wintersalades en worden de bloemknopen gebruikt als kappertjes.

 Taraxacum officinale Weber (Compositae), (molsla), paardebloem als salade of als eetlustprikkelende toevoeging aan kaassoorten. Werkzame stoffen: vitamines, bitterstoffen, enzymachtige stoffen, saponine, looistof, mineralen,sporenelementen, een beetje etherische olie, inuline, choline, eiwitstoffen e.a. genezende werking; wil men de werkzaamheid van de paardebloem samenvatten dan kan men zeggen, dat het kruid de nieren en de lever tot grote activiteiten prikkelt; een gunstige invloed uitoefent op het bindweefsel dat sterker doorbloed raakt; dat door het samenspel van de stoffen in de plant de gezondheid in het algemeen wordt verbeterd bij verzwakte mensen. Veel wordt er een voorjaars- en herfstkuur gedaan waarbij het gaat om de bloedzuivering. Paardebloem bevordert de uitscheiding; activeert de nieren en de lever. Men kan een

 paardebloem-tinctuur uit de apotheek nemen of paardebloemthee gebruiken. Dat om het even; alleen moet een kuur ongeveer 4 tot 6 weken duren. Daarna voelt men zich werkelijk ‘verjongd’. Kuurmatig drinkt men tweemaal daags een kopje thee oftewel een eetlepel paardebloemsap. De gunstige invloed van de paardebloem op het bindweefsel verklaart de genezende werking bij reuma en jicht. Het gaat daarbij om stofwisselingsstoringen die de bindweefsels nadelig beïnvloeden. Reumapatiënten stellen steeds weer vast dat ze zich na een paardebloemkuur beter voelen, dat het aantal pijnaanvallen afneemt en ook de hevigheid van de pijn minder wordt. Nieuwere onderzoeken hebben aangetoond dat men met paardebloem de vorming van galstenen kan beïnvloeden. Bij veel mensen worden steeds weer nieuwe stenen gevormd; ze hebben een diathese (aanleg of vatbaarheid) voor stenen. Daarin kan door paardebloem verandering worden gebracht. Er worden geen nieuwe gevormd en de aanwezige stenen worden ook niet groter als men tweemaal per jaar een paardebloemkuur doet. Opgelost worden de reeds aanwezige stenen echter niet; er treedt alleen een stilstand op en kolieken worden beperkt. In de homeopathicum” Taraxacum” wordt gegeven tegen maag klachten, gebrek aan eetlust, leverkwalen en nierkwalen met veelvuldige aandrang tot urineren. Ook bij te weinig urinedrang, stekende pijn in het hoofd en aan de ogen wordt de paardebloem ingezet. Men geeft de tinctuur twee- tot driemal daags 1 tot 3 druppels ofwel de potenties D1 tot D3- telkens 3 tot 5 (max.8) druppels meermaals daags. Paardebloem als huismiddel; in de volksgeneeskunst schrijft men de paardebloem een versterkende werking toe. Bijwerkingen; verse paardebloembladeren veroorzaken bij kinderen die er tevéél van gegeten hebben vergiftigingsverschijnselen. Voorzichtigheid is dus geboden.         

Bieslook; Allium schoenoprasum; fistulosum(grof)

 gewoon bieslook is zo’n veelzijdige plant, dat hij overal in de tuin te gebruiken is. Bieslook doet het prachtig aan een rand voor een border. Of in kruidenpotten en bloembakken. Bieslook kun je heel goed toevoegen aan salades en eiergerechten. Bieslook is mild antispticum  

Kiemen; kiemspruiten bevatten fyto-oestrogenen; fyto-oestrogenen zijn van nature in voedsel voorkomende stoffen die een hormoongelijkend effect hebben. Bijna alle groenten, vruchten en granen bevatten fyto-oestrogenen in wisselende sterkte en samenstelling. Fyto-oestrogenen leveren oestrogeen in plantaardige vorm, reguleren overgangsverschijnselen, beschermen tegen borst- en baarmoederkanker en tegen prostaatkanker, helpen het hart gezond en het cholesterolgehalte laag te houden, voorkomen osteoporose.

Voedingsmiddelen met fyto-oestrogenen, peulvruchten; als sojabonen, linzen, kikkererwten, adukibonen, kidneybonen, erwten, knoflook, selderij. zaden; lijnzaad, karwij, zonnebloempitten. granen; rijst, haver, tarwe, gerst, rogge. fruit; appels, pruimen, kersen, cranberry’s, citrusvruchten.groenten; broccoli, wortelen, rabarber, aardappelen.kiemspruiten; als alfalfa, tauge. bepaalde kruiden en specerijen; kaneel, salie, rode klaver, hop, venkel, peterselie.;

Voedingstoffen;

Meervoudige onverzadigde vetzuren; deze zijn belangrijk voor onze gezondheid. Ze komen voor in noten, zaden, visolie en sommige groenten. De essentiële oliën in noten en zaden behoren tot de omega-6-familie, waartoe ook teunisbloem, zevenster, en bernagie olie behoren. De beste voor regelmatig gebruik zijn; sesamzaad, walnoten, zonnebloempitten, of-olie en soja. Deze essentiële vetzuren helpen bloedstolsels te voorkomen en het bloed dun te houden. Ze kunnen ook ontstekingen en pijn in de gewrichten verhelpen en zijn dus een belangrijk middel in de strijd tegen artritis. Sesam en soja zijn ook een bron van fyto-oestrogenen. Deze essentiële vetzuren houden het hart gezond, beperken pijn en stijfheid van de gewrichten, voorkomen degeneratieve ziekten als artritis, beschermen tegen kanker, zorgen voor natuurlijke gewichtsbeheersing, zorgen voor goede mentale gezondheid en beperken menopauzesymptomen.bronnen van enkelvoudige vetzuren: noten; amandelen, paranoten, walnoten. Zaden; zonnebloem, pompoen, sesam, lijnzaad. Vette vis; makreel, sardines.

Kwaliteit van olie; Zoek naar koudgeperste, ongeraffineerde biologische oliën en extra vierge biologische olijfolie. De laatste is ongeraffineerd, wordt gemaakt van volle, rijpe, onbeschadigde olijven en zonder verhitting geperst.

Ook verhitting van noten en zaden tot hoge temperatuur, bijvoorbeeld roosteren, kan de essentiële oliën die erin zitten beschadigen; strooi ze dus bij voorkeur rauw over salades en groenten. Of verhit ze niet te sterk. 

Antioxidanten;  De vrije radicalen zijn te bestrijden, zuurstof is de basis voor al het plantaardige en dierlijke leven en essentieel voor ons leven. het is echter chemisch reactief en kan dus erg gevaarlijk zijn. Tijdens normale chemische reacties kan zuurstof onstabiel worden, wat tot de oxidatie van andere moleculen leidt, die dan weer vrije radicalen genereren. Vrije radicalen ontstaan ook door het milieu, dat de laatste decennia zoveel schadelijker is geworden door vervuiling, rook en UV-stralen. De vrije radicalen worden in verband gebracht met voortijdige veroudering, kanker, hart- en vaat ziekten en met bruine vlekken op de huid van sommige ouderen. Vrije radicalen versnellen het verouderingsproces doordat ze gezonde cellen vernietigen en collageen aanvallen, het cement dat de cellen bij elkaar houdt en de primaire organische component van bot, krakbeen en bindweefsel. Ze kunnen het DNA in de celkern aantasten en zo celmutatie en kanker veroorzaken. Andere bronnen van vrije radicalen naast de normale biochemische lichaamsprocessen zijn gebakken of gebarbecued voedsel, straling, uitlaatgassen en roken. Ons lichaam bevat bescherming in de vorm van antioxidanten, maar in onze vervuilde samenleving hebben wij meer nodig dan ons lichaam aanmaakt en de beste oplossing is ze dus te eten; eet veel groenten en fruit, liefst biologisch en ongeschild, de schil kan namelijk waardevolle nutriënten en antioxidanten bevatten. Verdere bronnen van antioxidanten zijn; oranje en gele vruchten en groenten als wortelen en pompoenen, vitaminen A./ Fruit( vooral citrusvruchten), groene bladgroenten als broccoli, bloemkool, bessen, aardappelen, bataten vitaminen C./ Noten, avocado’s, zaden, plantaardige oliën, vette vis Vitaminen E./ Paranoten, tonijn, kool, Selenium / Pompoen- zonnebloempitten, vis, amandelen, Zink. 

Komkommer-ratia

Voor 4 personen,

Ingrediënten:

2,5 dl.yoghurt

1 dl. Water

1 grote komkommer ( gesneden in schijfjes van 5mm. Dik)

2 theel. Zout

½ theel. Cayennepeper

½ theel. Komijnpoeder

2 volle eetl.erse korianderblaadjes of peterselie (fijngesneden)

Het is voor een ratia het beste om geroosterd komijnpoeder te gebruiken. Als u die 5 minuten extra kunt vrijmaken, rooster dan de komijnzaadjes in een koekenpan zonder boter of olie tot ze een beetje donker worden en maak ze fijn in een koffiemolen of door er stevig met een deegroller overheen te gaan. Dit geeft de ratia een heel speciale smaak.

Doe de yoghurt, het water, het zout en de cayennepeper in een schal. Meng alles goed door elkaar en voeg de komkommer schijfjes toe. Het komijnpoeder en de korianderblaadjes strooit u erover heen.

 

Marokaanse wortelsalade

Voor 4 personen,

Ingrediënten:

De Marokkaanse wortelsalade is gevuld met: 2 grote sappige ontvelde navelsinaasappels in stukjes gesneden.

350 gram wortels (fijn geraspt)

1 stronk witlof ( klein gesneden)

een snufje kaneel of 1 eetl. Oranjebloesemwater

 

voor de dressing:

1 eetl. Heldere honing

2 eetl. Extra vierge oliefolie

1 eetl. Lijnzaad ( geel)

1 eetl. Citroensap

2 eetl. Koriander (fijngehakt)

vers gemalen zeezout en zwarte peper

variatie: voeg wat licht geroosterde pijnboompitten toe.

Eet smakelijk.

 

Soepen

Soep, Wij zijn geen aanhangers van de soepcultus, evenmin als van de papcultus, maar erkennen graag de weldadige werking van een kop soep of groentebouillon bij koud winterweer. Het traditionele ‘bordje’ vooraf kan ook als hoofdgerecht aanvaardbaar zijn wanneer de soep goed gevuld is. Een dikke soep wordt als volgt bereid. Op basis van linzen voegt u toe: flink wat uien, stukjes aardappel, en peen. Tweede voorbeeld: Op basis van rijst voegt u toe: peen, pastinaak, selderijknol, spruitjes, aardappel, ui, prei, etc. Door het accent steeds op andere groentes te leggen, kan eindeloos worden gevarieerd. Ook tomatensoep heeft rijst als basis. Derde voorbeeld: Op basis van groene erwten voegt men een half uur voor tijd toe: ui, aardappel, peen, selderijknol,. Dit is de bekende erwtensoep. Er kan van elke graan en elke peulvrucht, in combinatie met groenten, een smakelijke en voedzame soep worden bereid. Zout, ( herbamare van dr. Vogel) en fijngesneden tuinkruiden bij voorkeur pas op het bord toevoegen.

Bouillon,

Hiervoor komen in de eerste plaats die delen van de plant in aanmerking die te grof, te taai of te lelijk zijn om zo te consumeren. De buitenste bladeren van kool, sla, andijvie en prei, bladeren en nerven van bloemkool, nerven van boerenkool, bladeren en schillen van koolrabi, merg uit de stronken, houtige wortels en knollen, peulschillen, loof van peen, biet, raap, radijs, schorseneer, cichorei, selderijknol, peterseliewortel, kortom alles wat gewoonlijk als afval wordt beschouwd in de afvalemmer belandt. Vergeet ook niet, er wat uien door te doen. Alles goed wassen, fijnsnijden of hakken, in de pan doen, water erop en gaar koken. Het nat dat u afgiet, is de bouillon. Ook kooknat van groenten kunt u toevoegen. De groenten die overblijft, wanneer u de bouillon heeft afgegoten, kunt u aan uw dieren geven, bijvoorbeeld vermengd met wat rijst of volkorenbrood. Bij mij thuis wordt alles gebruikt kooknat groenten afval, overschotjes,oud brood, niet alleen vanuit economisch oogpunt maar belangrijker nog, bewust te zijn van wat ik eet en hoe, om niet ondoordacht in te kopen en later wanneer het bedorven is weg te gooien. Dit is een modern gebaar van de consumptie maatschappij. Als vegetariër, koop ik in wat ik nodig vind, niet te veel, maar voldoende. Er is een tijd geweest dat ik bijvoorbeeld een kilo appels kocht en er maar een deel van opat, het andere deel werd rot en ik kon het weggooien. De moderne consumptie maatschappij maakt reclame, 1kilo voor dit, 3kilo voor die prijs, we zijn heel snel geneigd om hierin mee te gaan, ook al heb je het niet echt nodig. Let u maar eens op uw eigen gedrag, hoe wordt u beïnvloed in de super?  

Het volgende recept heb ik samengesteld uit restjes voedsel:

tomatengroentensoep

-Kooknat van groenten

-groenten afval

-restje van kikkererwtenpuree

-restje van spaghetti saus

kooknat van groenten die ik de afgelopen dagen bewaart heb, in pan doen, samen met de gewassen en klein gesneden afvalgroenten. Dit aan de kook brengen en zachtjes op een klein pitje laten trekken. Na een niet al te lange tijd het water afgieten en de groenten die achter blijft in een schaal doen. ( Deze groenten heb ik gemengd met rijst en aan mijn honden gegeven als vegetarische maaltijd)

De bouillon aanmengen met het restje pasta saus en het restje kikkererwtenpuree. Dit weer op warmte brengen (niet koken) en opdienen met een toefje peterselie. Eet smakelijk!

Pompoensoep

Om de pompoen goed te kunnen schillen zonder ongelukken, laat ik de pompoen kort koken of stomen. De schil word dan zachter en is beter te snijden. Het vruchtvlees van de pompoen is goed voor de gezondheid, het bevat veel ijzer, caroteen, vitamine C, kalium en vitamine A. Bovendien heeft pompoen een vochtafdrijvende werking. Het vruchtvlees van de winterpompoen is droger, vezeliger en zoeter dan dat van de zomer pompoen en wordt wanneer je de pompoen zou bakken boterzacht. De pompoen pitten, gepeld en gekookt in water of melk helpen bij slapeloosheid en blaasontsteking.

Het volgende recept is voor 4 personen; ingrediënten zijn: 600gram pompoen, 2 prei, 2 eetl. Olie, 1 liter groentebouillon, laurier, tijm, peper en zout.

Snijd de pompoen in stukken en verwijder de pitten, (de zachte schillen lusten mijn honden erg graag) snijd de pompoen in blokjes. Was de prei en snijd deze in reepjes. Voeg in een pan een klein beetje olie en smoor daarin de groenten 7 – 10 minuten. Voeg dan de bouillon , laurier en tijm toe. Breng alles aan de kook en lat het geheel 20 minuten zachtjes doorkoken tot de pompoen zacht is geworden. Druk en deel van de pompoen fijn met en pureestamper, zodat de soep gebonden  wordt. Maak dan de soep met peper en zout af. Gebruik voor het zouten van de soep liever Herbamare van Dr.Vogel, maar dan pas toevoegen op het bord.

Pompoenpuree

Pompoenpuree verkrijg je door de blokjes pompoen met en klein laagje water zachtjes aan de kook te brengen. Daarna wanneer alles boterzacht is het mengsel te pureren met een aardappelstamper of met een staafmixer. Delen van de puree kun je invriezen om later te gebruiken.

 

Pompoen is op velerlei manieren te bereiden, we kunnen blokjes wokken, maar ook de pompoenpuree, verkregen door de pompoen zacht te koken en te pureren. Dit te vermengen met aardappelpuree. Je kunt ook pompoenpuree gebruiken om een spaghetti saus of een macaroni saus mee te vullen.

Vrolijke pompoensoep

Ingrediënten:

- 1 pompoen

- 2 teentjes knoflook

- 2dl slagroom

- 1liter groentebouillon

- sap van 3 uitgeperste sinasappels ( geeft en fris accent aan de soep)

- 1tl. Korianderpoeder (ketoembar)

- klontje boter

- snufje peper

De pompoen schillen ontpitten en in blokjes snijden. Pompoen in boter of olie zachtjes stoven. Knoflook er in uitpersen. Na 5 minuten stoven het sinasappelsap erbij gieten en dan de room en de bouillon. Je kunt in plaats van de room frishkase (creme fraich) of sojaroom gebruiken. Alles pureren met de staafmixer. Als laatste de koriander erdoor roeren en op smaak brengen met de peper en zout.  Eventueel na eigen smaak, de pompoensoep garneren met wat verse blaadjes koriander of peterselie.    

Aduki bonensoep

125 gram adukibonen ( adukibonen zijn kleine rode bonen. Maar u mag ook bruine of andere bonen nemen)

2 eetlepels olie

1 ui, gehakt

1 stengel bleekselderij, gehakt

1 wortel, gehakt

1 teentje knoflook, geperst

2 tomaten, ontveld en kleingesneden

1 eetlepel tomatenpuree

1 laurierblaadje

1 theelepel verse tijm, gehakt

9 dl bouillon of water

zout en peper

1 eetlepel gehakte peterselie als garnering

Laat de bonen gedurende 3 uur in koud water weken; giet ze goed af.

Verwarm de olie in een grote pan ( bij voorkeur kokosolie) en smoor hierin ui,selderie, en wortel zachtjes gaar. Voeg de overige ingrediënten toe, peper en zout naar smaak. Breng dit aan de kook en laat 1 uur zachtjes trekken. Dien de soep warm op, garneer met peterselie. Voor 4 personen.

hoofdgerechten

Kikkererwtenpuree:

Kikkererwten zijn een uitstekende bron van fyto-oestrogenen omdat ze alle vier de isoflavonen bevatten. Voor de erwtenpuree hebben we nodig;

125 gram kikkererwten, één nacht geweekt.

Zout en peper

2 eetlepels tahin (sesampasta)

1-2 teentjes knoflook, geperst

sap van een halve citroen

2 eetlepels olijfolie,(of andere smakelijke olie)

Voor het opdienen:

2 theelepels gehakte munt.

Giet de erwten af en zet ze met ruim koud water op. Breng aan de kook en laat in 2 1/2 uur zachtjes gaar koken. Voeg tegen het eind van de kooktijd en beetje zout toe. Giet af en vang 1,2 dl van het kooknat op. Doe de erwten in een elektrische blender, samen met tahin, knoflook, citroensap, en olie, opgevangen kooknat, ½ theelepel zout en ¼ theelepel peper. Mak er een gladde puree van; breng op smaak met zout en peper. Schep de puree op een bedje van slabladeren en strooi er de munt over. Geef er vers volkorenbrood bij. Voor 4-6 personen.

 

Uientaart voor 4 flinke eters of 6 kleine eters.

Benodigdheden: twee bakblikken (rond)

-500 gram meel ( bij voorkeur volkorenmeel)

-1 pakje gist

-lauw water

-4 eetlepels olie

-6-8 dikke uien

-potje creme fraich

-6 eieren

-½ theelepel nootmuskaat

-½ theelepel koriander

-1 theelepel paprikapoeder

-peper en zout

-½ kilo kaas

Maak van het meel met de gist, het water en de olie een deeg. Laat dit een half uur op een warme plaats afgedekt rijzen.

Snijd de uien in kleine stukjes en bak ze in olie gaar. En laat de uien afkoelen.

Klop de eieren met de crème fraich door elkaar en voeg de specerijen; peper en zout toe.

Kneed het deeg nog een keer door en voeg wat zout toe. Rol het deeg uit over de twee bakblikken. Roer de afgekoelde uien door het ei-crème fraich mengsel en strijk de massa uit over het deeg.

Rasp de kaas en strooi dit over het geheel.

Bak de uientaart ongeveer een half uur op 200° C . De taart is klaar als de kaas bruin begint te worden. Eet smakelijk!

 

Curry met champignons en tofu

Ingrediënten:

200 gram rijst

200 gram champignons

100 gram tofu

1 ui

ananas vers of uit glas

handjevol rozijnen (ongezwafeld)

50 gram kokos

2dl melk

1 gedroogde chili

Knijp de tofu uit, snijd het in blokjes en marineer met 1-2 eetlepels curry ( liefst al een uurtje voordat u gaat koken, zodat de smaak er goed in kan trekken)

Kook de rijst

Doe de kokos in de melk en verwarm deze langzaam al roerend. U kunt deze saus eventueel wat indikken met bijvoorbeeld aardappelmeel. Wrijf de chili klein tussen de vingers en roer het erdoor.

Was en snijd de champignons en de ui en bak ze in de pan. Voeg de tofu toe en bak deze ook ongeveer 10 minuten.

Als de rijst gaar is, doe hem in de pan bij de champignons en de tofu en bak het mee. Voeg de ananas en de rozijnen toe. Voeg nog curry naar smaak toe. Dien op met een schepje kokos. Eet smakelijk!

 

Stoofpeertjes voor 2 personen

Ingrediënten:

600 gram stoofperen

een paar dunne schilletjes van een biologisch geteelde citroen of sinasappel

een stukje pijpkaneel

2 kruidnagelen

1dl.vruchtensiroop of diksap

eventueel een scheutje bessensap

1 eetlepel maïzena of aardappelmeel.

Schil de peertjes, snijd ze in partjes, samen met citroen of sinaasappelschil de pijpkaneel, en kruidnagelen in een laagje water aan de kook brengen. Laat het met de deksel op de pan koken. Voeg indien nodig nog een scheutje water toe. Voeg na minimaal een uur, siroop en eventueel bessensap toe om de peertjes zoet en rood te laten worden. Laat de peertjes ongeveer 15 minuten zachtjes doorkoken. Roer maïzena of aardappelmeel of erowrootmeel met wat water tot een papje. Voeg al roerende zoveel aan het perenvocht toe tot de gewenste dikte is bereikt. Dit gerecht kan zowel warm als koud gegeten worden. Heerlijk bij griesmeelpudding of vanillevla. Eet smakelijk!

 

Chutney van zoetbinders met uien, dragon en rozijnen,

Zoetbinders zijn niet geschikt om uit de hand te eten, maar wel heel lekker als appelmoes, appelflap of taart in chutney, etc. 

Recept van Eric van Veluwen

Ingrediënten:

1 kilo appels (zoetbinders)

½ kilo uien

1 takje dragon

100 gram rozijnen

3dl. Azijn

600 gram suiker

peper en zout

1 takje tijm

Schil de uien en de appels en bak ze in een koekenpan rustig zonder te kleuren. Voeg de azijn en de suiker toe en voeg net zo veel water toe dat ze niet onder staan. Na 20 minuten de rest van de ingrediënten toevoegen en met de peper en zout op smaak brengen. Kokend heet in goed omgespoelde potten scheppen en dichtdraaien. Lekker bij vlees, gekookte aardappelen, vis en falaffel. Eet smakelijk.

 

Falaffel

Voor 25 stuks:

220 gram kikkererwten

1 zeer fijn gehakte ui

1 teentje knoflook uit de knijper

mespunt cayennepeper

1 theel.gemalen koriander

1theel.gemalen komijn

2 eetlepels gehakte peterselie

1 klein ei, losgeklopt

sap van een halve citroen

zout en peper

evt.wat bloem

olie om te frituren

De erwten worden minstens een nacht geweekt. Volgende dag afgieten en in ruim vers water in ongeveer 11/2 uur gaarkoken. Afgieten, en deel van het kookvocht bewaren. Kikkererwten fijnmalen door een roerzeef of in de keukenmachine. Gehakte ui, uitgeperste citroensap, zout en peper erdoor kneden, eventueel wat bloem of juist kookvocht toevoegen om en stevige, samenhangende massa te krijgen. Met vochtige handen kleine balletjes ter grootte van bitterballen draaien, minstens een uur laten opstijven in de koelkast. In de olie goudbruin frituren.

Menutip: Met/in gevulde pitabroodjes (sla, tomaat, komkommer en een yochurtsausje met gehakte munt)

Tip, in het Midden-Oosten een bekende snack voor tussendoor. Als vleesvervanger bij de maaltijd kunnen de balletjes wat groter zijn; het platduwen om ze als ‘burger’ te bakken. Soms kant en klaar in luchtdichte verpakking te koop.

 

Ovenschotel met rijst en groenten

Voor 4 personen

Ingrediënten:

1liter gekookte rijst

200gram broccoli ( in roosjes)

1 middelgrote wortel (in schijfjes)

een handvol spinazie (grondig gewassen en fijngehakt)

2 middelgrote tomaten ( elk in acht stukjes gesneden)

2dl.olijfolie

½ theel. Asafoetida ( te koop in toko’s, is vervanger voor uien en knoflook)

1/3 kop parmezaanse kaas

1½ kop geraspte vegetarische kaas

3 eetl. Broodkruimels

1 theel. Zout

½ theel. Zwarte peper

de oven voorverwarmen op stand 4 Stoom de broccoli en de wortels bijna gaar. Zet een grote koekenpan op het vuur, doe er olie in, voeg dan de asafoetida toe en de tomaten en laat deze 5 minuten bakken. Doe de spinazie nu in de pan. Laat alles nog 3 minuten doorbakken. Meng de rijst en de groenten in een grote kom. Doe er een theelepel zout bij, of wat meer als u geen zout bij de rijst had gedaan. Vervolgens alle andere ingrediënten toevoegen, op 1/3 van de geraspte kaas na. Luchtig doorscheppen. Breng de rijst over in een ovenschaal en strooi de rest van de kaas erover. Dek de schaal af en zet hem in de oven. Na een minuut of tien haalt u het deksel eraf. Laat de schaal dan nog eens 10 minuten in de oven staan. Meteen opdienen. Eet smakelijk

 

Hete bliksem

150 gram fijngesneden appels

1 theel. Nootmuskat

1 theel. Zwarte peper

½ theel. Kaneel

½ theel. Kruidnagel

135 gram aardappelpuree

3 eetlepel gedroogde uitjes

½ theel. Bloem

3 eetlepels olie

100 gram cashewnoten

Breng de fijngesneden appels aan de kook in 5dl. Water en voeg de nootmuskaat, de zwarte peper, de kaneel, en de kruidnagel toe. Laat het 10 minuten koken. Voeg al roerende de aardappelpuree toe. Haal de pan van het vuur en houdt hem warm. Verhit de olie in een koekenpan en fruit hierin de uitjes en de bloem. Voeg scheutje voor scheutje 1,5 dl. Water toe tot er een dunne saus ontstaat. Schep de saus over de bliksem en strooi er noten erover.

Eet smakelijk.

 

De veelzijdige pompoen

Gimsel-Oost Nijmegen

 

De pompoen behoort tot de zelfde familie als de kalebas, komkommer, de courgette en de meloen. Van alle pompoen soorten is de Hokaido de smakelijkste. De smaak, en vooral de zoetheid wisselt van jaar tot jaar. Voor gerechten waar de pompoen niet de hoofdrol speelt en verschillende mediterrane gerechten heeft de Hokaido soms te veel smaak, Patison of Spaghettipompoen zijn dan geschikter.

Pompoenen zijn goed te bewaren, mits niet te koud en droog, dus gewoon in de woonkamer. Een oranje pompoen is dan in de regel houdbaar tot maart. De groene variant vaak langer. Eenmaal aangesneden is pompoen nog wel een paar dagen te bewaren, je moet dan wel de pitten eruit halen.

Het grootste verschil tussen de oranje en de groene pompoen is de dikte van de schil. Zo kookt de schil van en jonge oranje pompoen helemaal zacht, terwijl het aan te raden is om de groene pompoen altijd te schillen. Pompoen is zéér veelzijdig te gebruiken, je kan ze rauw eten, koken, bakken, frituren of verwerken in een zoete of in een hartige taart. 

Hartige Pompoentaart

Meng 250 gram tarwemeel met 75-100gram boter of margarine, 2 tl. Zout en ca. 1 dl. Water tot een zacht en soepel deeg. Zet het deeg een uur in de koelkast. Rol het deeg uit tot ca. 3mm. En bekleed er een springvorm ( of vlaaivorm )mee.

Snijdt een flinke prei in hele dunne ringen en leg die op de bodem en leg daar 500gr. In kleine blokjes gesneden pompoen overheen, strooi er 1 el. Gomassio, 1 el. Fijngesneden basillicum ( of ½ el. gedroogde ) en 1-2 tl. Kerrie of paprika poeder overheen. Bak de taart afgedekt 20 minuten op 220°. Giet dan een mengsel van 2½ dl. Melk, 2 eieren, 1 el. meel en 1 tl. Zout over de vulling heen en strooi er ca. 75 gram oude geraspte kaas of Olde Remeker overheen. Bak de taart nog eens 20 minuten op 200°. I.p.v. te binden met melk en ei, kun je ook een mengsel maken van gare pompoen met groente. Deze massa is stevig genoeg om zonder ei te gebruiken. Bak dan de taart 40 minuten op 200° .

Zoete pompoentaart

Snijdt 90 gram boter door 150 gram bloem en werk het door elkaar tot het kruimelig is. Voeg een tl. Zout toe en ¾ - 1 dl. IJskoud water. Maak er een bal van en leg die in een plastic zak in de koelkast (min. 1 uur). Leg 500 gram blokjes pompoen op de bakplaat in de oven, ca 30 minuten op 200°. Druk in een zeef zoveel mogelijk vocht uit de pompoen.

Rol het deeg uit en leg het in een vlaaivorm van 30 cm. Bestrijk de bodem met eiwit en bak hem 10-15 min. Laat de bodem afkoelen.

Pureer de pompoen en meng het met 150gr. Rietsuiker ( of 100gr. Bruine basterdsuiker (niet bio) en 50 gr. Kristalsuiker), 2 eieren, 1½tl. Vanille poeder, 1½ tl. Kaneel, ½tl. Nootmuskaat, snufje zout en 3½ dl. Slagroom. Giet dat over de taartbodem en bak het 50-60min. Als de deegrand donker wordt dek de taart dan af met aluminiumfolie.

Pompoencurry

Snijdt 2 flinke aardappels en 600 gram pompoen in niet al te grote stukjes, en snijd een ui fijn. Los een kwart blok santen op in een kopje heet water. Verwarm olie in een pan en doe daar 1 tl. Mosterdzaad, 1 tl. Komijnzaad en 1 tl. Fenegriek bij. Voeg de ui toe zodra de mosterd gaat springen. Fruit de ui en voeg de aardappels toe. Doe de pompoen er na 5 minuten bij. Bak het nog een minuut of vijf al roerend door. Voeg 1 tl. Koriander, 1 tl. Kurkuma, ½ tl. Spaanse peper, 1-2 el. citroensap en de santen toe. Laten koken totdat de aardappels gaar zijn. Serveer met rijst. 

 

Nagerechten

 

Appelcake

ingrediënten:

375 gram volkorenmeel

6 kleine eieren

250 gram roomboter

1 eetlepel bakpoeder (zakje 15gr.)

200gr.  rietsuiker 

2 eetl. Kaneel

1 eetl. kardamom

sap ½ citroen

8 appels

85 gram  pecannoten of walnoten graf gehakt

evt. nog schaafsel van hazelnoot als je dat lekker vindt.

85 gram rozijnen

voor de afwerking:

2 eetl. Citroen rasp

4 eetl. rietsuiker.

 

De boter, margarine en suiker crèmig kloppen. De eieren er één voor één bijkloppen. De volkorenmeel met de bakpoeder, de kaneel, en de gemalen kardamom zeven en in delen door het eimengsel spatelen, dan de  grof gehakte noten, rozijnen en hazelnoot schaafsel erbij, tot er geen meel meer zichtbaar is.

En bakplaat met een groot stuk bakpapier bekleden en een rand omhoog vouwen van ±3cm, de hoeken vastzetten met paperclips. Het cake beslag erin scheppen en gelijkstrijken. De appels schillen en elke appel in 8 delen snijden en met citroen besprenkelen ( tegen het verkleuren) De appels in rijen in het beslag drukken. De bovenkant bestrooien met een mengsel van citroenrasp en suiker. De bakplaat middenin een voorverwarmde oven van 175° schuiven en de plaatcake in 40-50 minuten goudbruin en gaar bakken.

Een ander alternatief en zeker zo lekker is het volgende recept

 

Appel nootcake

Ingrediënten:

375gram spelt meel of volkorenmeel

250 gram zachte roomboter

1 pakje vanillesuiker

1 pakje bakpoeder

200gram rietsuiker

3 eieren

200 gram room

3 grote appels (dit is ±500gram in blokjes gesneden appel)

75 gram gehakte amandelen

75 gram walnoten ( hier wordt ook wel 75gram ongezouten pinda’s gebruikt inplaats van de walnoten)

geschaafde amandelen om te bestrooien.

Bereiding:

Boter, suiker, en eieren cremig kloppen. De room erdoor roeren.

Meel, bakpoeder en vanillesuiker eerst goed zeven, dan mengen met de noten en dit mengsel ook toevoegen. Appels schillen, het klokhuis eruit en de appels in grote blokjes snijden en door het deeg mengen. Doe het mengsel in een ronde springvorm van 26cm en bestrooi het mengsel met de geschaafde amandelen.

Plaats de cake in het midden van een voorverwarmde oven180 – 200graden in 70 minuten goudbruin en gaar.

Controleer de cake tegen het einde van de baktijd, want een verbrande cake zou zonde zijn. Om te controleren of de cake gaar is kun je een saté pen gebruiken en deze even in het deeg steken, wanneer er geen cake mengsel aan blijft zitten is de cake gaar.

Bij deze cake is het mogelijk een variatie te maken. In plaats van een ronde springvorm kun je ook een bakplaat nemen. Allerdings verkort dit de baktijd tot ±40 minuten.

Ook is het mogelijk om in plaats van de vanillesuiker, kaneel en kardamon te gebruiken.

Ook de vulling kun je naar eigen smaak of fantasie veranderen. Misschien wat meer zaden als: pompoenpitten of zonnebloempitten! 

Bij rietsuiker hoef je minder in een recept te gebruiken, omdat deze zoeter is dan de gewone witte suiker. Bij een gewoon recept zou er 300gram witte suiker ingaan. Bij de witte suiker zijn alle mineralen uitgehaald, bij rietsuiker zitten er nog enige in bij oersuiker zit er nog alle mineralen in. Witte suiker is giftig voor het lichaam omdat het geheel geraffineerd is en direct in het bloed komt. Riet suiker en oersuiker verdeeld zich overeen langere tijd in het lichaam en de mineralen die er nog in zitten zijn een gezonder alternatief. Maar gebruik suiker met mate. Wanneer je behoefte hebt aan suiker zijn er ook: gedroogde appels of appels, vijgen, dadels, krenten, honig etc.  Dit fenomeen zien we ook bij gewone bakmeel en volkorenmeel en bij nog veel meer andere producten die van granen zijn vervaardigd. Ongerafineerde producten zijn gezonder.

 

Vleesvervangers                  

Als u nog niet zo gewend bent aan een voeding zonder vlees, dan zijn er goede vleesvervangers op de markt verkrijgbaar:
zoals beleg-vervangers.

Bij een koude groenteschotel of op de boterham, kunt u vleesvervangende worst gebruiken, die u in z’n geheel of in plakjes kunt kopen als boterhambeleg. In de handel is ook een uitgebreid assortiment aan vegetarische paté te koop zoals champignons, provencaals, pittig, enz.

Ook erg lekker is een tofusla met kruiden die qua smaak dicht bij een kruidenkaasje ligt. Er bestaat ook “préparé “ voor op de boterham.

 

Slaatjes    

U kunt tofusla (in verschillende variëteiten) gebruiken als slaatje op een boterham, of u kunt bijvoorbeeld een tomaat vullen met “tofusla met zeewier”.

Zo heeft u en vegetarische gevulde tomaat als feestelijk voorgerecht of op uw koude schotel.

 

Stoofvlees

Zin in stoofvlees? U kunt uw stoofvlees bereiden net zoals u gewoon bent, vervang enkel vlees door seitan stukjes. Seitan is een product dat gemaakt wordt op basis van tarwe.

 

Steak

Een steak van seitan, een beide kanten ingewreven met mosterd en even opbakken in de pan, smaakt heerlijk.

 

Gehakt-vervangers

U wilt gehaktballen serveren? Gebruik de vegetarische quornballetjes. U kunt er een tomatensausje bij serveren, met aardappelpuree. Bijvoorbeeld en rauw witlof. Lust u toch graag wat “gehakt”, i uw vegetarische bolognaise saus? Gebruik dan quorngehakt. Dit is een volledige vegetarisch product. Uw gasten zullen het verschil niet eens merken.

 

Braadworst-vervangers:

U heeft trek in een stevige wintermaaltijd van spinazie/andijviestamp met braadworst? Vervang de braadworst door een vegetarische braadworst ( bak in weinig olijfolie, zelf prefereer ik kokosolie omdat deze beter tegen de hoge hitte bestand is) Zo eet u uw lievelingsgerecht in een gezondere versie.

 

Gevogelte vervangers:

U kunt quornblokjes met kippensmak opwarmen en er een witte saus bij maken op basis van sojamelk en een bindmiddel bij voorbeeld pijlwortel.

Zo heeft u een vetarm vegetarisch alternatief voor vol-au-vent. U kunt diezelfde quornbrokjes met kippensmaak ook roerbakken in een weinig olijfolie en gebruiken voor een wokgerecht, of pittig kruiden met kippenkruiden (voorzichtig met combinaties waar veel zout in zit!) Warm of afgekoeld erg lekker.

 

Schnitzel-vervangers

Gepaneerde quornlapjes zijn een vegetarisch alternatief voor een schnitzel

 

Spek

Wist u dat er een vegetarische spek vervanger bestaat? Een plakje ervan gebakken in de pan en op een boterham, is heerlijk. Kan ook gebruikt worden in uw gerechten waar u spek voor nodig heeft.

 

Burgers

Er bestaat een grote variëteit aan vegetarische “burgers”. U kunt rijstburgers, maisburgers, quornburgers etc. vinden in het koelvak. Er bestaan ook burgers met een typische kippensmaak, of met groenten. Dergelijke “burgers” kunt u niet alleen gebruiken als vervanger voor het vlees, de vis of het gevogelte van uw warme maaltijd, maar u kunt ook uw “burger” tussen een warm (grof) broodje leggen, met een blaadje sla, en wat ketchup.

 

Hot-dog

Zin een hot-dog? In de handel zij er de vleesvervangende vegetarische hot-dog worsten verkrijgbaar!

En nog veel meer!!!

 

Zuivelvervangers

Enkele plantaardige zuivelvervangers zijn:

 

Sojamelk

Er is sojamelk in diverse smaken. Er is de natuurlijke smaak ( vaak in groene pakken) die niet gezoet is. Maar deze melk kunt u gewoon drinken, en omdat ze niet gezoet is, is deze melk goed te gebruiken wanneer u in uw warme bereiding “melk” nodig heeft. Naast de natuurlijke soort, is er ook gevitamineerde sojamelk, sojamelk met een vanille, of chocolade smaak. Lust u geen van de smaken sojamelk, dan kunt u ook rijstmelk proberen

 

Pudding

U kunt kleine potjes (1,25dl) of grote doosjes (0,5liter) sojapudding kopen. Sojapudding is er in vele smaken, zoals vanille, chocolade, etc. U hoeft dus uw chocolade pudding niet te missen en toch eet u plantaardige voeding.

 

Yoghurt

Sojayochurt met fruit kunt u in uw betere warenhuis vinden.

 

Room

Heeft u toch wat room nodig, voor uw warme bereiding? Sojaroom biedt de oplossing.

 

Vetten

Er bestaat een heel assortiment van plantaardige vetten en oliën bijvoorbeeld: olijfolie, kokosvet sojaboter, plantaardige margarine, etc.

 

Ei-vervangers

Veel mensen kiezen ervoor geen eieren te gebruiken in hun voeding. Ongeveer 70% van de calorieën in eieren komen van vet, en een grote hoeveelheid van dat vet is verzadigd. Eieren zitten ook vol met cholesterol, ongeveer 213 milligram voor een ei van middelbare grootte. Omdat eierschalen breekbaar en poreus zijn en de omstandigheden in eiboerderijen “overbevolkt” zijn, zijn eieren ook een prima gastheer voor salmonella. De bacterie die in dit land de hoofdoorzaak is van voedselvergiftiging.

Eieren worden vaak gebruikt in gebakken producten, omdat ze een bindende kwaliteit hebben. Maar slimme koks hebben goede vervangers gevonden voor eieren. Probeer eens een van de volgende eivervangers uit de volgende keer als u een recept klaarmaakt dat eieren bevat.

Als het recept maar 1 of 2 eieren nodig heeft, kunt u hen vak gewoon weglaten. Voeg er een paar extra soeplepels water aan toe voor elk ei dat u weglaat om de vochtigheid van hetgeen u bereidt op peil te houden.

Eiloze eivervangers zijn beschikbaar in vele winkels voor natuurvoeding. Dit is niet hetzelfde als verlaagde-cholesterol eiproducten, die wel ei bevatten. Eivervangers zonder ei hebben gewoonlijk een poedervorm. Vervang de eieren in uw bereiding door een mengsel van een poeder-eivervanger en water, volgens de instructies op de verpakking.

 

-         Gebruik 1 soeplepel op een bergje, van sojabloem of maiszetmeel met 2 soeplepels water per ei dat u vervangt in uw gebak.

-         Gebruik 1 Amerikaanse ounce van geplette tofu, in plaats van een ei.

-         In muffins en koekjes, kunt u een halve geplette banaan gebruiken in plaats van een ei, al zal daarmee ook de smak van het recept wat veranderen.

-         Voor vegetarische broodjes en burgers, kunt u een van de volgende bindende ingrediënten gebruiken: tomatenpasta, puree, vochtig gemaakte broodkruimels of havermout.

 

Recepten worden nog aangevuld...

Bronnen: Biologische tuinderij ’t Spoor, Groesbeek
Koken zonder opvliegers; Marilyn Glenville
Een hogere smaak; Swami Prabhupada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zonnewijzer.jpg

Een natuurlijk ritme

 

Wie leeft er nog volgens het ritme van de natuur? Eens liet de mens zich wiegen op de golfslag der tijden, werd gedragen, versleet niet en werd duizend jaar oud in gezondheid. Men had geen problemen, want het Ritme voerde zijn weten aan, de innerlijke stem gaf aan, wat te doen en de inspiratie liet hem spreken in verzen, in de cadans van het Ritme des Levens.

De mens nam de Zon waar in haar loop en beelde dat uit in een zonnewijzer. Ten behoeve van donkere dagen maakte hij zichzelf een klok: hij begon zijn beleven te scheiden. Maar de klok is de verstarring der Tijd!

Aanvankelijk wist de mens, dat het ene uur niet is als het andere, elk uur is een ander deel van het Ritme. Maar op de klok zijn alle uren gelijk. Op de kalender zijn de dagen gelijk. Toen begon de mens te vergeten, dat zij Schepper hem een innerlijke klok en kalender had meegegeven, een betrouwbaar innerlijk gevoel. Wie midden in de nacht ontwaakt, weet van nature hoe laat het is, volgens dat tijdgevoel. Wie overdag uit bewusteloosheid bij komt, voelt het ook aan de omringende sfeer. Maar de meeste mensen zijn hun eigen vermogen vergeten, te vroeg heeft men hen gewend aan de afhankelijkheid van uiterlijke gemakken. Zo ging men leven op de klok en verviel van het wiegende Ritme in de starre, mechanische maat.

Nu weet men niet meer, dat bijvoorbeeld een uur slaap vóór middernacht een heel andere uitwerking heeft dan een uur erna. Dat men in de zomer andere dingen moet doen dan in de winter en ’s ochtends andere bezigheden dan ’s avonds. Men leeft vaak tegen het Ritme in, maakt van de nacht een dag door middel van koffie, van de winter een zomer door hard te stoken, zomergroenten te eten uit blik. En van de zomer een winter door aanleg van een kunstijsbaan. Met zelfvoldoening verbreekt men het Ritme op allerlei manieren en zegt, zich op de borst slaand: en desondanks leef ik nog!

Maar hoe leeft de moderne mens? Met duizend kwalen, angst en depressies, verveling, walging en zelfmoordneiging.

Dat hoeft niet, er is een weg terug. Een derde fase, van herkenning der kosmische wetten en ritmen, waarnaar men vrijwillig kan leven. Om te ontdekken dat het paradijs niet verloren is: het is er al tijd gebleven, alleen zag de mens het niet meer.

Wetten en ritmen blijven en smeulen nog voort in gebruiken, tradities, mythen en zinnebeelden. Herken ze vóór ze geheel verzinken, leef er naar en wees opnieuw in het paradijs. Mellie Uyldert. Uit het boek: Het Levensritme.

Mellie Uyldert, (bekend met de leer van Mazdaznan) veel vindt je van de leringen terug. Mazdaznan kent het levensritme dat tot uiting komt in haar vrouwen en mannen hygiëne. Dr. Hanish schrijft het volgende wat terug te vinden is in het boek vrouwen en mannen hygiëne:

De uitstralende krachten van de maan oefenen een grote invloed uit op de aarde. De twee voornaamste standen van de maan zijn de Nieuwe Maan en de Volle Maan. De observerende praktische landbouwer weet, dat de planten bij wassende maan krachtiger groeien dan bij afnemende maan en dat de groei zijn hoogtepunt bereikt bij volle maan. Hiernaar richt hij zich intuïtief met zijn aanplantingen. Kunstenaars, dichters en zieners hebben hun beste inspiraties bij volle maan, de een bewust, de ander onbewust. Ook de liefde wordt beheerst door de omloop van de maan en volgt dit alles beheersende ritme van de natuur. Wie heeft niet reeds bemerkt, dat de volle maan de gelieven aanspoort tot inniger liefkozingen? Ook het echtelijk leven is aan dit ritme onderworpen. Volle gezondheid komt door volkomen harmonie zijn met de natuur. Wie het verstaat met de natuur één te zijn, kan ook zijn eigen noodlot beheersen en is niet meer onderworpen aan schadelijke invloeden. Natuurlijk leven betekent de door de natuur aangeboden krachten gebruiken.            

Maar gaan we eens kijken hoe de maan ritme in de mens beïnvloed, volgens Melly Uyldert .


Het maan ritme

Behalve de dag en het jaar, is ook de maand voor ons dagelijks leven een belangrijke tijdseenheid. De maand is de tijdsduur, nodig voor een omloop van de Maan oor de dierenriem, zoals wij dat van de Aarde uit kunnen opmerken. In de loop van de maand zien wij de Maan al haar schijngestalten doorlopen: staat zij vlak bij de Zon, van ons uit gezien, dan zien wij haar helemaal niet: het is donker of Nieuwe Maan; na één week is zij op een kwart van haar weg, het is Halve Maan ofwel Eerste Kwartier; na twee weken is zij op de helft van haar omloop en straalt, geheel rond, in volle glans en glorie door het zonlicht, dat zij weerkaatst, nu zij recht tegenover de Zon staat, het is Volle Maan; nu verandert de Wassende Maan in de Afnemende Maan en na drie weken is de Maan op driekwart van haar weg, het is Laatste Kwartier, wij zien haar weer als een Halve Man, maar nu is het de andere helft; na vier weken is de omloop volbracht en na ook nog een stukje van de dierenriem doorlopen te hebben dat de Zon in die maand heeft afgelegd, is de Man weer terug bij de Zon: het is weer Nieuwe Maan.

Bij wassende Maan neemt de invloed van de Maan toe, bij Afnemende Maan wordt ze steeds zwakker. Rond Volle Maan is de Maaninvloed op Aarde het sterkst. De Maan kan zelf geen licht geven. Zij verhoudt zich tot de Aarde, zoals de Aarde zich verhoudt tot de Zon. Zij is afhankelijk, weerspiegelend, zij omhult de Aarde met haar sfeer, zoals de Aarde en de andere planeten doen t.o.v. de Zon. Zij draait niet om haar eigen as, want zij heeft geen IK, zoals de Aarde wel bezit. Wij zien van de Aarde uit altijd dezelfde zijde van de Maan.

De Maankracht werkt op alle gebieden op Aarde en op verschillende manieren. Zij is in beginsel de kracht der verstoffelijking, die een etherisch patroon verdicht tot een overeenkomstige vorm. Vandaar dat zij noodzakelijk is voor alle ontkieming, embryonale ontwikkeling, celdeling en groei. Elk zaadje, elk bevrucht ei heeft het etherische patroon van zijn volledige gestalte al bij zich en het is de Maankracht, die de stoffelijke gedaante opbouwt volgens dit patroon.

De Maan doet dit met behulp van het water, dat door haar wordt beheerst. In samenwerking met de Zon doet zij de getijden van de zee: eb en vloed ontstaan, doordat zij aan water trekt: daar waar zij staat, gaat het water omhoog. Zo trekt de Maan ook aan het water in menselijke, dierlijk en plantaardige lichamen: bij Wassende Maan worden onze lichamen steeds waterrijker, daardoor ook zwaarder; bij afnemende Man worden ze weer geleidelijk minder. (hier is rekening mee te houden wanneer u, u zelf weegt) daarom vangt en eet men schaaldieren bij voorkeur rond Volle Maan, dan zijn ze lekkerder, en knipt men het hoofdhaar bij het begin van Wassende Maan, dan groeit het weliger aan. Hetzelfde geldt voor het maaien van het grasveld. Maar de haag snoeit men bij Afnemende Maan, dan behoeft men het niet spoedig opnieuw te doen. Bewaar-fruit oogst men bij Nieuwe Maan, dan is het op het droogst en gaat niet zo gauw rotten. Maar wat men direct wilt opeten en wat sappig moet zijn, plukt men rond Volle Maan. Het water in ons lichaam is analoog met het aandoeningsleven in de dierlijke en de menselijke ziel. Het is in psychiatrische klinieken gebleken, dat de emotionaliteit en onrust der patiënten het grootst is rond Volle Maan, dus dan moet het personeel voltallig aanwezig zijn.

In het dierlijke en menselijk leven regeert de Maan het gehele gebied van het vloeiende: water, sappen, bloed, klierafscheidingen, lymfe, etc. Alle klieren werken sterker naarmate de Maankracht toeneemt, en omgekeerd. Zo beheerst de Man bijvoorbeeld de afscheiding van het hormoon dat bij een zwangere vrouw op de juiste tijd de weeën inzet voor de bevalling. Als het kind voldragen is, maar het is dicht bij of op Nieuwe Maan, dan is de afscheiding van dat hormoon te gering bij gebrek aan maankracht; de bevalling zet niet in of gaat uiterst traag. (Mijn ervaring is dat bij mijn jongste dochter 3x voordat de weeën echt doorzette een korte periode de weeën ingezet hadden maar niet doorzette en ik weer naar huis kon)  In zo’n geval spuit men tegenwoordig het nagemaakte hormoon in, om de bevalling te bespoedigen. Dit is onjuist men kan beter wachten tot de Maan kracht is toegenomen en het hormoon op natuurlijke wijze wordt afgescheiden en gaat werken. Want een kind geboren op Nieuwe Maan, zal zijn gehele leven een te zwakke Maankracht ter beschikking hebben, met al de last, daaraan verbonden. Hij zal zich terug trekken, de wereld niet aan kunnen, moeite hebben met leren en met het uitvoeren van plannen of opdrachten.       

Elke Maan week heeft een kritiek punt. Nieuwe Maan, Eerste Kwartier, Volle Maan, en Laatste Kwartier. Op het exacte moment daarvan en de drie uren er voor en er na, is de Maankracht het slecht te gebruiken voor de mens, dier en plant en zogenaamde omstandigheden. Precies op deze punten moet men niet op vakantie gaan, een operatie inzetten, een huis of een schip of kunstwerk gaan bouwen, een kind verwekken, een boek gaan schrijven, een contract tekenen, of een trouw belofte doen. De ervaring bewijst, dat dit narigheid mee zou brengen. Bij Nieuwe Maan is er eenvoudig te weinig kracht tot verwerkelijking en op de andere kritieke punten is er disharmonie tussen Zon en Maan, waardoor dat wat verwerkelijkt wordt, niet overeenstemt met de Bestemming of Gods Wil.

De vrouwelijke cyclus wordt geheel door de maan beheerst en vertoont dan ook duidelijk het Maanritme in de loop van een maand; 28 dagen. Vandaar ook dat 28 het getal van het vrouwelijk ritme is, naast de 23 als dat van het mannelijke.

Het Maanritme in het geslachtsleven, is het de Man dat het klierstelsel regeert, zij is een belangrijke factor in het zgn. liefdesleven. Op de golfslag der hormoonproductie drijft het hele gevoels- en liefdeleven van beide geslachten. Verliefde paren wandelen en vrijen ook graag bij maneschijn. De Maan gaat immers over voortplanting. Zij is het, die de man en vrouw tot elkaar drijft met haar eigen bedoeling; de verwekking van nakomelingschap.

De zonneritmen in de mens

In een dag (etmaal) doorloopt de Zon voor onze blik de hemel vrijwel een graad van de Dierenriem, die in het geheel 360 graden telt. Elke graad heeft een eigen patroon, en daardoor zijn geen twee opeenvolgende dagen gelijk, want de krachtstroom van de Zon komt door dat patroon heen, de aardse levenssfeer binnen. Elke graad kleurt een dertigste deel van een zodiakaal teken (dierenriemteken). Elk teken beheerst een twaalfde part van de bolvormige levenssfeer op Aarde. Dit beïnvloedt alle levende schepselen op Aarde.

Bij de geboorte staat de Zon op een bepaalde graad in de dierenriem en maakt daar met haar kracht een gevoelige plek in het etherisch lichaam, dat net als de etherische levenssfeer van Aarde’s lichaam uit twaalf grote en 360 kleine parten bestaat. Na ongeveer een jaar komt de Zon in haar ronde tijd weer die gevoelige plek voorbij en dan slurpt die plek haar kracht op. Dat werkt als een uitstorting van levenskracht

In het lichaam en een uitstorting van wilskracht in de ziel. Het gehele patroon van het etherisch lichaam bij de geboorte (zichtbaar in de geboortehoroscoop) wordt daarbij geactiveerd, en met kracht doorstroomd. Daarom is de verjaardag, die soms op een datum eerder of later valt dan die van de geboortedag, heel belangrijk voor de mens. Op die verjaardag doet men kracht op voor het gehele aanbrekende levensjaar en die wordt dan geleidelijk opgebruikt. Vandaar dan ook dat de laatste maand van iemands eigen jaar zo leeg, zo zwak is, net zoals elke nacht in de kleine uurtjes vlak voor zonsopgang!

In de laatste maand moet men dan ook geen belangrijke of inspannende dingen ondernemen. Zwakke en zieke mensen beleven in die maand dan ook zo’n ongunstige periode, dat vele van hen vlak voor hun verjaardag sterven. De oude voorraad kracht is dan uitgeput en de nieuwe aanvoer net nog niet binnen gekomen.

De verjaardag is dus zeker belangrijk genoeg om er een feestdag van te maken, waarop onze vrienden ons komen geluk wensen. Het is een goede gewoonte, om op de vooravond van de verjaardag niet uitgeput naar bed te gaan omdat men de hele  traktatie voor de volgende dag nog moet klaarmaken – nee, dat zouden nu juist de vrienden maar moeten doen – maar zich terugtrekken en de eigen geboortehoroscoop weer eens rustig over te lezen en zich te vergewissen, in welke opzichten men in het afgelopen jaar verder en hogerop gekomen is (geestelijk) Men zal daarbij bemerken, dat men nu sommige dingen begrijpt, die men het vorige jaar nog niet eens opgemerkte in de horoscoop. Men wordt zich bewust, dat men sommige levenslessen geleerd heeft in dat jaar . Mellie Uyldert een impressie uit haar boek; Het levensritme. 

 

 

                     

waterhanden.jpg

 

De helende kracht van water 

Gezondheid is ons grootste bezit. Water is een kostbaar levenselixer, dat de Grieken en Romeinen reeds in het verleden op hoge prijs stelden; voor de medische erkenning waarvan natuurgeneeskundigen als Priesznitz, Schroth en Kneipp vochten. Fris schoon water – of dat nu uit de kraan of uit een bron komt, is tegenwoordig voor de meeste mensen niet geheel gratis. Maar het is goedkoper wanneer we thuis de voortreffelijke eigenschappen van water voor onze gezondheid kunnen benutten.

 

Sinds de mens bestaat heeft hij water nodig, om te leven. In het begin ging hij naar de bron om daar zijn dorst te lessen, om met water daarvan zijn maaltijden te bereiden en zijn gezicht te wassen. Toen bracht de godsdienst mannen en vrouwen ertoe zich in water onder te dompelen. In het begin was dit uit angst voor het kwaad. Tegenwoordig weten wij via berichten uit het oude China, van de Babyloniers en Perzen, maar ook van de Egyptenaren, dat zij door hun priesters, die tegelijk ook hun geneesheren waren, het water ingestuurd werden om zo kwade demonen en geesten uit te drijven. Als in die tijd iemand ziek werd, betekende dit dat hij van het kwaad was bezeten.

 

En omdat de mens bij overstromingen en dijkbreuken angst voor de macht van het water had, hoopte men ook dat de demonen voor het water op de vlucht zouden slaan. Dus vatte men moed en dook men, om de demonen en daarmee ook de ziekten kwijt te raken, in rivieren en meren met het gehele lichaam onder water. In Centraal Afrika oefenen veel medicijnmannen bij hun stamgenoten deze praktijken nog steeds uit. Hieruit ontstond een nieuwe filosofie: Wie in het water was geweest en daar door schoon was, was gezond en stond in de gunst van de goden. Als eersten werden de Perzen door de godsdienstige hervormer ZARATHUSTRA (Zoroaster) tot wassen en baden aangemaand, zoals tegenwoordig ouders dit bij hun kinderen doen.

 

Zijn oproep luidde: ‘Was u elke dag tot achter de oren, tot aan de ellebogen en de enkels’! Hiermee namen de stichters van godsdiensten en priesters bij die volken de rol van medicus en tegelijkertijd die van hygiëneapostel op zich. Wanneer de godsdienst de Indiërs voorschreef in de Ganges te stappen en zich voor de goden te reinigen, dan had dat voor de volksgezondheid een werkelijke betekenis, ofschoon men dat tegenwoordig nauwelijks zou geloven, omdat men op de dag van vandaag uit het water van de Ganges vuiler tevoorschijn komt dan men erin is gestapt.

 

Ook de moslims en joden werd voorgeschreven zich geregeld te wassen. Oud Egyptische priesters probeerden hun goden een bijzondere genoegen te doen door tweemaal per dag en tweemaal per nacht in de rivier af te dalen. Bij de Grieken moest iedereen baden voor hij mocht bidden of iets aan het orakel mocht vragen. Ook in het Oude testament wordt vermeld dat de mensen in het water gingen om zich van Gods genade te verzekeren.

 

Het geneeskrachtig water moet zo zijn dat het aan bepaalde voorwaarden voldoet. Water, dat ons gezond houdt of gezond maakt,  moet fris zijn en ook goed drinkbaar.

Alleen goedsmakend en zuiver water genees.

Bedorven, onfris, slecht water heeft geen genezende werking op het organisme, behalve wanneer dit water, voor een heel bepaalde. Ongewoon geval, wordt voorgeschreven.

Het moet zo min mogelijk gedenatureerd zijn. Dat wil zeggen: Het moet aan geen enkele te sterke chemische verandering onderhevig zijn geweest.

Het mag niet steriel zijn.

Het moet zijn oorspronkelijke gehalte aan gassen, koolzuur, zuurstof en stikstof, aan mineralen en andere natuurlijke chemicaliën behouden hebben.

 

Het is tegenwoordig niet meer aan te raden uitsluitend leidingwater te drinken. Medici raden aan regelmatig verschillende soorten mineraalwater te gebruiken. Dit bevat noodzakelijke mineralen, smaakt prima en verfrist. Elke gezonde volwassene moet dagelijks minstens één liter vloeistof tot zich nemen. Spijsverterings- en afvoerwegen hebben er geen bezwaar tegen als u dagelijks twee liter drinkt.

 

Wie deze behoefte met mineraalwater dekt neemt vrijwel geen calorieën of joules op en blijft slank. Alle Andere dranken bevatten veel calorieën. U kunt zeer veel soorten mineraalwater kopen, dus heeft ieder de gelegenheid iets naar eigen smaak te vinden.

 

Zo werken mineraalwaters:

De verschillende soorten mineraalwater concentreren hun genezende werking op bepaalde organen van het lichaam

Er bestaan drie hoofdgroepen mineraalwater. De eerste werkt ter ondersteuning van de spijsvertering, de tweede ter ondersteuning van gal en lever en de derde helpt de nieren en werkt tegen jicht en suikerziekte.

- Voor de spijsvertering drinkt u chloridenwaters, die rijk zijn aan chloor en natrium.

- Voor de gal en lever hebt u sulfaatwater met een hoog zwavelgehalte nodig.

- Voor de nieren, tegen suikerziekte en jicht, zijn hydrogeencarbonaatwaters.

Bekijk de etiketten van de flessen altijd heel nauwkeurig; daar staat de samenstelling op.

Alle mineraalwaters die ons worden aangeboden zijn natuurlijk of kunstmatig koolzuurhoudend. In het laatste geval wordt het koolzuur aan het water toegevoegd. Dat heft een goede reden: koolzuur verbetert de smaak van het mineraalwater en verhindert dat het te snel verschraalt. Het gaat bacteriën en kiemvorming in het water tegen.

Bovendien is koolzuur gezond. Het transporteert de opgeloste mineralen van het water door de darmwand naar de bloedsomloop. Ook stimuleert koolzuur de darmwerking en geeft waardevolle zuurstof aan de bloedvaten af. Daarboven stimuleert het de ademhaling. Alerdings zijn er ook gegronde redenen waarom iemand geen koolzuur is zijn mineraalwater wenst en kiest voor stil water. Ik zelf prefereer stil water, vanwege de stimulatie die van het koolzuur uit gaat niet altijd gezond is.

 

Voor meer gerichter werken met water verwijs ik naar het boek, van
H.Bankhofer, De genezende kracht van water. Uitgever Strengholt.  

 
www.universelevrede.nl
Auteur: Antoinette Meesters

 

 

 

 


 
roseroosmenssano.jpg

 

Een gezonde geest in een gezond lichaam

Mens sana in corpore sano

Momenteel zijn we er op gericht ons leven tijdens de korte tijd die we hebben op aarde, zo aangenaam mogelijk te maken. We voorzien ons van allerlei gemak en luxe, gaan sporten om er maar zo mooi mogelijk voor de buitenwereld uit te zien. Begrijp mij niet verkeerd, ik heb niets tegen sporten zolang we het doen om onze gezondheid en omwille van ons zelf, maar komt er een ander aspect om de hoek kijken, en gaat het om die ander, dan zijn we de plank mis geschoten en vallen we in de handen van commerciële instituten die het op ons voorzien hebben.

We gaan maar door, kopen ieder jaar nieuwe kleding, om maar met de mode mee te gaan, om mode’s wille. Kopen gemak voeding, om dat we géén tijd meer hebben, om verse voeding te bereiden, en stoppen ons  vol met chemische toevoegingen, die het lichaam vreemd zijn en ondermijnen. Doen aankopen ver boven ons budget, om maar mee te kunnen doen met de hype, anders prijzen we ons zelf buiten de markt. En de markt profiteert er bij, en spoort ons aan om nog meer te kopen. Zonder na te denken laten wij ons verleiden door allerlei in het voordeel van de commercie bedachte feest of koopjes dagen.

 

Angstig zoals we zijn, voor wat een ander wel niet van ons zal denken, klampen we ons zelf vast aan de suggestie, en de maskers van onze tijd.

We zijn zo onzeker, dat wij ons verhullen in allerlei opsmuk, of onszelf troosten met nieuwe aankopen, of zelfs om een nieuwe spannende ervaring op te doen grijpen we naar alcohol en drugs of naar andere levensbedreigende middelen. We gaan dus gewoon door, zodat we onszelf kunnen ‘behoeden’ voor allerlei ongemak!!!

 

Onze controle op het leven, doet ons streven naar méér, totdat we moe, overspannen, en uitgestreden zijn, van de vele verwachtingen die we nog hebben, en aan moeten voldoen. Bijzonder is het om te weten dat deze buitenissigheden in een klap voorbij kunnen zijn, het heeft géén eeuwigheidswaarde. En wat is er dan van ons over? Maar er is enig vooruitzicht, we kunnen na gedaan werk ontspannen, we gaan op vakantie, zo ver en zo vaak als mogelijk.

 

Maar komt het niet bij u op, dat juist dit streven ons moe maakt!

De werkelijkheid leert ons, dat na zo’n dag of 2 er helemaal niets meer van de ontspanning over is, omdat we steeds weer doodgewoon verder gaan, met roof bouw plegen op ons lichaam. En we hebben het geen eens door!! Jawel, soms toch wel, maar we leunen ons te gemakkelijk aan, tegen het gemak, wat boeit het, en we gaan door met struisvogel politiek.

 

We zitten in een vicieuze cirkel, we zijn geld aan het verdienen, om weer te kunnen ontspannen, en zijn we ontspannen, dan gaat onze gedachten weer uit, naar een nieuwe uitdaging om onze leegte te vullen, en we gaan vervolgens weer als vanouds door. Zolang onze gedachten niet tot rust komen, ondermijnen we ons lichaam, keer op keer dwingen wij ons lichaam, om onder grote spanning te presteren. Zelfs de momenten van ontspanning, zullen na verloop van tijd veranderen in een moment van spanning.

 

Het  belangrijkste is dat we leren om naar onze gedachten te kijken, waar neigen ze toe? Ons lichaam kan door deze aandacht tot rust komen, en het balans van een natuurlijke beweging gaan ervaren.

En inderdaad er is een positieve verandering mogelijk. Een vreugdevolle verlevendiging, zelfs verjonging van het leven, met veel nieuwe mogelijkheden, kansen en keuzes.

 

Maar niet iedereen voelt zich geroepen hieraan deel te nemen. Ons innerlijk lichaam heeft niet altijd die prioriteit, die het eigenlijk iedere dag benodigd, deze wordt bij lange na niet meegenomen, in het dagelijks ritme. Voorlopig blijven de meeste onder ons, aan kijken tegen het leven als tegen een onvermijdelijk lot. In een wereld die ons vooralsnog blijft  voeden met angst, een wereld die ons afhankelijk maakt. En wij laten dat toe!!! Wanneer we de verantwoordelijkheid, niet nemen, blijven we met ons lichaam gebonden in een voortdurende beweging van angst.

Maar als we ervan uit gaan, dat ons lichaam beïnvloed wordt, door onze  gedachten, en dat deze gedachten ons leven en onze gezondheid bepalen. Dan weet men de invloeden van het leven, die ons dagelijks beïnvloeden met enig scepsis te betrachten.

Gedachtekrachten  kunnen je inderdaad, tot een volledig mens maken.

Tenminste wanneer we onze gedachtekracht zouden gebruiken, op een manier waarvoor ze bedoeld is, dan zullen we opnieuw de eenheid met een Goddelijke intelligentie ervaren, waardoor we niet meer hopeloos lopen te dwalen.

 

Wij hebben door, dat wij het zijn, die met onze gedachtekracht deze wereld scheppen. Wij zelf zijn schuld aan de ellende. Wanneer we nu met onze gedachtekracht positiviteit, vertrouwen, begrip en liefde zouden creëren, zou de wereld in ons, en om ons heen er heel anders uit zien. Daar kunt u het toch mee eens zijn.

 

Onze geest kan zich allerlei voorstellingen maken, vanwege de vrije wil. Het is daarom ellendig dat wij ons zo gemakkelijk afhankelijk maken, van de gedachten van anderen. Daardoor zitten we al gauw vastgeketend, in een wereld waar geen uitweg te vinden is. We zien ons zelf als geketend, leeg, ziek en helemaal alleen, in een denkbeeldige wereld waar we ons geluk, en zaligheid, iedere dag van laten afhangen. In zo’n wereld is er niets wat  ons aan onze goddelijke oorsprong doet herinneren! Maar er is een uitweg, op het moment dat je beseft, dat je met goede gedachten goede woorden en goede daden, meer inhoud kunt geven aan je leven, dan is er een reden omwille van de wereld, te juichen.

 

Maar wensen we om deze euforie weer te verlaten en ons wederom  te verdwalen tussen leven en dood, dan is de boodschap van bevrijding uit een uitzichtloze wereld, opnieuw verdwenen.

Dus wordt wakker, neem de eigenverantwoordelijkheid in handen, word zelfstandig, wees nieuwsgierig, geef jezelf die ruimte, voel het als meerwaarde, je bent het  waard, omarm jezelf, adem het leven, ontdek jezelf, ontdek de wereld, lach om het leven, geniet van de eenvoud, wees blij, durf te leven, wees tevreden, stel je zelf vragen. Zing, dans en vier je leven, wees volwassen, weet wie je bent en verwonder je. Dat ben jij!!!heerlijk.

www.universelevrede.nl
Auteur: Antoinette Meesters  

 

 

 

 

 

 

voedingvegetarisch.jpg

 

Vegetarische recepten

De recepten die ik u voorstel, zijn in het algemeen voor iedereen gezond, maar zijn gezien mijn leeftijd, ook gericht om op een gezonde manier, door een meno pauze te komen. De voedsel bronnen en andere natuurlijke stoffen, zal ik trachten zoveel als mogelijk te beschrijven.

 

Voorjaarssalade

Soepen

Hoofdgerechten

Nagerechten
vleesvervangers

zuivelvervangers

ei-vervangers

 

 

Voorjaarssalade

salade: gewone gemengde salade waarin u zelf een voorkeur en fantasie in mengt.

Ingredienten: Paardebloem, molsla ) bieslook

Tarwekiemen, mungboonkiemen, alfalfakiemen, pompoenpitten, zonnebloemzaden, maanzaad, sesamzaad. Zwarte olijven, veta, dressing: citroen, dressing; o.a.olijfolie distelolie,citroen, Herbamare kruidenzout van Dr.Vogel. geroosterd brood ingesmeerd met een stukje knoflook, in blokjes snijden en over of bij de salade gebruiken. Appel, walnoot. Veta, zwarte olijven

Paardenbloem; Al eeuwenlang eten mensen paardenbloembladen. De Kelten aten al molsla ( paardenbloembladen die door lichtgebrek geler, malser en minder bitter zijn) vanaf de tijd van Caesar en via Italië en Frankrijk is dit gebruik over Europa verspreid. De naam molsla komt voor het eerst voor in het oudste kookboek ter wereld. De Platina cremonsis van Bartholomeo Sacchi da Platina uit 1474. Door de bittere smaak zijn de paardenbloemen al bij de oude Egyptenaren op het menu gekomen en nog steeds hoort de plant met knoflook, koriander en komijn tot de smaakmakers van Noord-Afrika. In Griekenland is molsla populair in wintersalades en worden de bloemknopen gebruikt als kappertjes.

Taraxacum officinale Weber (Compositae), (molsla), paardenbloem als salade of als eetlustprikkelende toevoeging aan kaassoorten. Werkzame stoffen: vitamines, bitterstoffen, enzymachtige stoffen, saponine, looistof, mineralen, sporenelementen, een beetje etherische olie, inuline, choline, eiwitstoffen e.a. genezende werking; wil men de werkzaamheid van de paardenbloem samenvatten dan kan men zeggen, dat het kruid de nieren en de lever tot grote activiteiten prikkelt; een gunstige invloed uitoefent op het bindweefsel dat sterker doorbloed raakt; dat door het samenspel van de stoffen in de plant de gezondheid in het algemeen wordt verbeterd bij verzwakte mensen. Veel wordt er een voorjaars- en herfstkuur gedaan waarbij het gaat om de bloedzuivering. Paardenbloem bevordert de uitscheiding; activeert de nieren en de lever.


Men kan een paardenbloem-tinctuur uit de apotheek nemen of paardenbloemthee gebruiken. Dat om het even; alleen moet een kuur ongeveer 4 tot 6 weken duren. Daarna voelt men zich werkelijk verjongd. Kuurmatig drinkt men tweemaal daags een kopje thee oftewel een eetlepel paardenbloem sap. De gunstige invloed van de paardenbloem op het bindweefsel verklaart de genezende werking bij reuma en jicht. Het gaat daarbij om stofwisselingsstoringen die de bindweefsels nadelig beïnvloeden. Reumapatiënten stellen steeds weer vast dat ze zich na een paardenbloemkuur beter voelen, dat het aantal pijnaanvallen afneemt en ook de hevigheid van de pijn minder wordt.

Nieuwere onderzoeken hebben aangetoond dat men met paardenbloem de vorming van galstenen kan beïnvloeden. Bij veel mensen worden steeds weer nieuwe stenen gevormd; ze hebben een diathese (aanleg of vatbaarheid) voor stenen. Daarin kan door paardenbloem verandering worden gebracht. Er worden geen nieuwe gevormd en de aanwezige stenen worden ook niet groter als men tweemaal per jaar een paardenbloemkuur doet. Opgelost worden de reeds aanwezige stenen echter niet; er treedt alleen een stilstand op en kolieken worden beperkt.


In de homeopathicum Taraxacum wordt gegeven tegen maag klachten, gebrek aan eetlust, leverkwalen en nierkwalen met veelvuldige aandrang tot urineren. Ook bij te weinig urinedrang, stekende pijn in het hoofd en aan de ogen wordt de paardenbloem ingezet. Men geeft de tinctuur twee- tot driemaal daags 1 tot 3 druppels ofwel de potenties D1 tot D3- telkens 3 tot 5 (max.8) druppels meermaals daags. Paardenbloem als huismiddel; in de volksgeneeskunst schrijft men de paardenbloem een versterkende werking toe. Bijwerkingen; verse paardenbloembladeren veroorzaken bij kinderen die er teveel van gegeten hebben vergiftigingsverschijnselen. Voorzichtigheid is dus geboden.


Bieslook; Allium schoenoprasum; fistulosum(grof)

gewoon bieslook is zo’n veelzijdige plant, dat hij overal in de tuin te gebruiken is. Bieslook doet het prachtig aan een rand voor een border. Of in kruidenpotten en bloembakken. Bieslook kun je heel goed toevoegen aan salades en eiergerechten. Bieslook is mild antisepticum.

Kiemen; kiemspruiten bevatten fyto-oestrogenen; fyto-oestrogenen zijn van nature in voedsel voorkomende stoffen die een hormoongelijkend effect hebben.

Bijna alle groenten, vruchten en granen bevatten fyto-oestrogenen in wisselende sterkte en samenstelling. Fyto-oestrogenen leveren oestrogeen in plantaardige vorm, reguleren overgangsverschijnselen, beschermen tegen borst- en baarmoederkanker en tegen prostaatkanker, helpen het hart gezond en het cholesterolgehalte laag te houden, voorkomen osteoporose.


Voedingsmiddelen met fyto-oestrogenen, peulvruchten; als sojabonen, linzen, kikkererwten, adukibonen, kidneybonen, erwten, knoflook, selderij. Zaden; lijnzaad, karwij, zonnebloempitten. Granen; rijst, haver, tarwe, gerst, rogge. Fruit; appels, pruimen, kersen, cranberry’s, citrusvruchten. Groenten; broccoli, wortelen, rabarber, aardappelen. Kiemspruiten; als alfalfa, taugé. Bepaalde kruiden en specerijen; kaneel, salie, rode klaver, hop, venkel, peterselie.


Voedingstoffen;

Meervoudige onverzadigde vetzuren; deze zijn belangrijk voor onze gezondheid. Ze komen voor in noten, zaden, visolie en sommige groenten.
De essentiële oliën in noten en zaden behoren tot de omega-6-familie, waartoe ook teunisbloem, zevenster, en bernagie olie behoren. De beste voor regelmatig gebruik zijn; sesamzaad, walnoten, zonnebloempitten, of-olie en soja. Deze essentiële vetzuren helpen bloedstolsels te voorkomen en het bloed dun te houden.

Ze kunnen ook ontstekingen en pijn in de gewrichten verhelpen en zijn dus een belangrijk middel in de strijd tegen artritis. Sesam en soja zijn ook een bron van fyto-oestrogenen. Deze essentiële vetzuren houden het hart gezond, beperken pijn en stijfheid van de gewrichten, voorkomen degeneratieve ziekten als artritis, beschermen tegen kanker, zorgen voor natuurlijke gewichtsbeheersing, zorgen voor goede mentale gezondheid en beperken menopauze symptomen.

Bronnen van enkelvoudige vetzuren: noten; amandelen, paranoten, walnoten.
Zaden; zonnebloem, pompoen, sesam, lijnzaad.
Vette vis; makreel, sardines.

Kwaliteit van olie; Zoek naar koudgeperste, ongeraffineerde biologische oliën en extra vierge biologische olijfolie. De laatste is ongeraffineerd, wordt gemaakt van volle, rijpe, onbeschadigde olijven en zonder verhitting geperst.

Ook verhitting van noten en zaden tot hoge temperatuur, bijvoorbeeld roosteren, kan de essentiële oliën die erin zitten beschadigen; strooi ze dus bij voorkeur rauw over salades en groenten. Of verhit ze niet te sterk.

 

Antioxidanten; De vrije radicalen zijn te bestrijden, zuurstof is de basis voor al het plantaardige en dierlijke leven en essentieel voor ons leven. het is echter chemisch reactief en kan dus erg gevaarlijk zijn. Tijdens normale chemische reacties kan zuurstof onstabiel worden, wat tot de oxidatie van andere moleculen leidt, die dan weer vrije radicalen genereren. Vrije radicalen ontstaan ook door het milieu, dat de laatste decennia zoveel schadelijker is geworden door vervuiling, rook en UV-stralen. De vrije radicalen worden in verband gebracht met voortijdige veroudering, kanker, hart- en vaat ziekten en met bruine vlekken op de huid van sommige ouderen.

 

Vrije radicalen versnellen het verouderingsproces doordat ze gezonde cellen vernietigen en collageen aanvallen, het cement dat de cellen bij elkaar houdt en de primaire organische component van bot, kraakbeen en bindweefsel. Ze kunnen het DNA in de celkern aantasten en zo cel mutatie en kanker veroorzaken. Andere bronnen van vrije radicalen naast de normale biochemische lichaamsprocessen zijn gebakken of gebarbecued voedsel, straling, uitlaatgassen en roken.

 

Ons lichaam bevat bescherming in de vorm van antioxidanten, maar in onze vervuilde samenleving hebben wij meer nodig dan ons lichaam aanmaakt en de beste oplossing is ze dus te eten; eet veel groenten en fruit, liefst biologisch en ongeschild, de schil kan namelijk waardevolle nutriënten en antioxidanten bevatten. Verdere bronnen van antioxidanten zijn; oranje en gele vruchten en groenten als wortelen en pompoenen, vitaminen A./ Fruit( vooral citrusvruchten), groene bladgroenten als broccoli, bloemkool, bessen, aardappelen, bataten vitaminen C./ Noten, avocado’s, zaden, plantaardige oliën, vette vis Vitaminen E./ Paranoten, tonijn, kool, Selenium / Pompoen- zonnebloempitten, vis, amandelen, Zink. Zie ook oliën in het onderwerp gezond en vitaal ouder worden!

 

Komkommer-ratia

Voor 4 personen,

Ingrediënten: 2,5 dl. yoghurt 1 dl. Water 1 grote komkommer ( gesneden in schijfjes van 5mm. Dik) 2 theel. Zout 1 theel. Cayennepeper 1 theel. Komijnpoeder 2 volle eetl. verse korianderblaadjes of peterselie (fijngesneden)

Het is voor een ratia het beste om geroosterd komijnpoeder te gebruiken. Als u die 5 minuten extra kunt vrijmaken, rooster dan de komijnzaadjes in een koekenpan zonder boter of olie tot ze een beetje donker worden en maak ze fijn in een koffiemolen of door er stevig met een deegroller overheen te gaan. Dit geeft de ratia een heel speciale smaak.

Doe de yoghurt, het water, het zout en de cayennepeper in een schal. Meng alles goed door elkaar en voeg de komkommer schijfjes toe. Het komijnpoeder en de korianderblaadjes strooit u erover heen.

Marokkaanse wortelsalade

Voor 4 personen,

Ingrediënten: De Marokkaanse wortelsalade is gevuld met: 2 grote sappige ontvelde navelsinaasappels in stukjes gesneden. 350 gram wortels (fijn geraspt) 1 stronk witlof ( klein gesneden) een snufje kaneel of 1 eetl. Oranjebloesemwater voor de dressing: 1 eetl. Heldere honing 2 eetl. Extra vierge olie olijfolie 1 eetl. Lijnzaad ( geel) 1 eetl. Citroensap 2 eetl. Koriander (fijngehakt) vers gemalen zeezout en zwarte peper

variatie: voeg wat licht geroosterde pijnboompitten toe.

Eet smakelijk.

 

Soepen

Soep, Wij zijn geen aanhangers van de soepcultus, evenmin als van de papcultus, maar erkennen graag de weldadige werking van een kop soep of groentebouillon bij koud winterweer. Het traditionele bordje vooraf kan ook als hoofdgerecht aanvaardbaar zijn wanneer de soep goed gevuld is. Een dikke soep wordt als volgt bereid. Op basis van linzen voegt u toe: flink wat uien, stukjes aardappel, en peen. Tweede voorbeeld: Op basis van rijst voegt u toe: peen, pastinaak, selderijknol, spruitjes, aardappel, ui, prei, etc. Door het accent steeds op andere groentes te leggen, kan eindeloos worden gevarieerd. Ook tomatensoep heeft rijst als basis. Derde voorbeeld: Op basis van groene erwten voegt men een half uur voor tijd toe: ui, aardappel, peen, selderijknol,. Dit is de bekende erwtensoep. Er kan van elke graan en elke peulvrucht, in combinatie met groenten, een smakelijke en voedzame soep worden bereid. Zout, ( herbamare van dr. Vogel) en fijngesneden tuinkruiden bij voorkeur pas op het bord toevoegen.

Bouillon,

Hiervoor komen in de eerste plaats die delen van de plant in aanmerking die te grof, te taai of te lelijk zijn om zo te consumeren. De buitenste bladeren van kool, sla, andijvie en prei, bladeren en nerven van bloemkool, nerven van boerenkool, bladeren en schillen van koolrabi, merg uit de stronken, houtige wortels en knollen, peulschillen, loof van peen, biet, raap, radijs, schorseneer, cichorei, selderijknol, peterseliewortel, kortom alles wat gewoonlijk als afval wordt beschouwd in de afvalemmer belandt. Vergeet ook niet, er wat uien door te doen. Alles goed wassen, fijnsnijden of hakken, in de pan doen, water erop en gaar koken. Het nat dat u afgiet, is de bouillon. Ook kooknat van groenten kunt u toevoegen. De groenten die overblijft, wanneer u de bouillon heeft afgegoten, kunt u aan uw dieren geven, bijvoorbeeld vermengd met wat rijst of volkorenbrood. Bij mij thuis wordt alles gebruikt kooknat groenten afval, overschotjes, oud brood, niet alleen vanuit economisch oogpunt maar belangrijker nog, bewust te zijn van wat ik eet en hoe, om niet ondoordacht in te kopen en later wanneer het bedorven is weg te gooien. Dit is een modern gebaar van de consumptie maatschappij. Als vegetari

ër, koop ik in wat ik nodig vind, niet te veel, maar voldoende. Er is een tijd geweest dat ik bijvoorbeeld een kilo appels kocht en er maar een deel van opat, het andere deel werd rot en ik kon het weggooien. De moderne consumptie maatschappij maakt reclame, 1kilo voor dit, 3kilo voor die prijs, we zijn heel snel geneigd om hierin mee te gaan, ook al heb je het niet echt nodig. Let u maar eens op uw eigen gedrag, hoe wordt u beïnvloed in de super?

Het volgende recept heb ik samengesteld uit restjes voedsel: tomaten-groentensoep -Kooknat van groenten -groenten afval -restje van kikkererwtenpuree -restje van spaghetti saus

kooknat van groenten die ik de afgelopen dagen bewaart heb, in pan doen, samen met de gewassen en klein gesneden afvalgroenten. Dit aan de kook brengen en zachtjes op een klein pitje laten trekken. Na een niet al te lange tijd het water afgieten en de groenten die achter blijft in een schaal doen. ( Deze groenten heb ik gemengd met rijst en aan mijn honden gegeven als vegetarische maaltijd)

De bouillon aanmengen met het restje pasta saus en het restje kikkererwtenpuree. Dit weer op warmte brengen (niet koken) en opdienen met een toefje peterselie. Eet smakelijk!

Pompoensoep

Om de pompoen goed te kunnen schillen zonder ongelukken, laat ik de pompoen kort koken of stomen. De schil word dan zachter en is beter te snijden. Het vruchtvlees van de pompoen is goed voor de gezondheid, het bevat veel ijzer, caroteen, vitamine C, kalium en vitamine A. Bovendien heeft pompoen een vocht afdrijvende werking. Het vruchtvlees van de winterpompoen is droger, vezeliger en zoeter dan dat van de zomer pompoen en wordt wanneer je de pompoen zou bakken boterzacht. De pompoen pitten, gepeld en gekookt in water of melk helpen bij slapeloosheid en blaasontsteking.

Het volgende recept is voor 4 personen; ingrediënten zijn: 600gram pompoen, 2 prei, 2 eetl. Olie, 1 liter groentebouillon, laurier, tijm, peper en zout.

Snijd de pompoen in stukken en verwijder de pitten, (de zachte schillen lusten mijn honden erg graag) snijd de pompoen in blokjes. Was de prei en snijd deze in reepjes. Voeg in een pan een klein beetje olie en smoor daarin de groenten 7 - 10 minuten. Voeg dan de bouillon , laurier en tijm toe. Breng alles aan de kook en lat het geheel 20 minuten zachtjes doorkoken tot de pompoen zacht is geworden. Druk en deel van de pompoen fijn met en pureestamper, zodat de soep gebonden wordt. Maak dan de soep met peper en zout af. Gebruik voor het zouten van de soep liever Herbamare van Dr.Vogel, maar dan pas toevoegen op het bord.

Pompoenpuree

Pompoenpuree verkrijg je door de blokjes pompoen met en klein laagje water zachtjes aan de kook te brengen. Daarna wanner alles boterzacht is het mengsel te pureren met een aardappelstamper of met een staafmixer. Delen van de puree kun je invriezen om later te gebruiken.

Pompoen is op velerlei manieren te bereiden, we kunnen blokjes wokken, maar ook de pompoenpuree, verkregen door de pompoen zacht te koken en te pureren. Dit te vermengen met aardappelpuree. Je kunt ook pompoenpuree gebruiken om een spaghetti saus of een macaroni saus mee te vullen.

Vrolijke pompoensoep

Ingrediënten: - 1 pompoen - 2 teentjes knoflook - 2dl slagroom - 1liter groentebouillon - sap van 3 uitgeperste sinaasappels ( geeft en fris accent aan de soep) - 1tl. Korianderpoeder (ketoembar) - klontje boter - snufje peper

De pompoen schillen ontpitten en in blokjes snijden. Pompoen in boter of olie zachtjes stoven. Knoflook er in uitpersen. Na 5 minuten stoven het sinaasappelsap erbij gieten en dan de room en de bouillon. Je kunt in plaats van de room frishkase (creme fraich) of sojaroom gebruiken. Alles pureren met de staafmixer. Als laatste de koriander erdoor roeren en op smaak brengen met de peper en zout. Eventueel na eigen smaak, de pompoensoep garneren met wat verse blaadjes koriander of peterselie.

Aduki bonensoep

125 gram adukibonen ( adukibonen zijn kleine rode bonen. Maar u mag ook bruine of andere bonen nemen) 2 eetlepels olie 1 ui, gehakt 1 stengel bleekselderij, gehakt 1 wortel, gehakt 1 teentje knoflook, geperst 2 tomaten, ontveld en kleingesneden 1 eetlepel tomatenpuree 1 laurierblaadje 1 theelepel verse tijm, gehakt 9 dl bouillon of water zout en peper 1 eetlepel gehakte peterselie als garnering

Laat de bonen gedurende 3 uur in koud water weken; giet ze goed af.

Verwarm de olie in een grote pan ( bij voorkeur kokosolie) en smoor hierin ui, selderie, en wortel zachtjes gaar. Voeg de overige ingrediënten toe, peper en zout naar smaak. Breng dit aan de kook en laat 1 uur zachtjes trekken. Dien de soep warm op, garneer met peterselie. Voor 4 personen.

 

Hoofdgerechten

Kikkererwtenpuree: Kikkererwten zijn een uitstekende bron van fyto-oestrogenen omdat ze alle vier de isoflavonen bevatten. Voor de erwtenpuree hebben we nodig; 125 gram kikkererwten, een nacht geweekt. Zout en peper 2 eetlepels tahin (sesampasta) 1-2 teentjes knoflook, geperst sap van een halve citroen 2 eetlepels olijfolie,(of andere smakelijke olie)

Voor het opdienen: 2 theelepels gehakte munt.

Giet de erwten af en zet ze met ruim koud water op. Breng aan de kook en laat in 2 1/2 uur zachtjes gaar koken. Voeg tegen het eind van de kooktijd en beetje zout toe. Giet af en vang 1,2 dl van het kooknat op. Doe de erwten in een elektrische blender, samen met tahin, knoflook, citroensap, en olie, opgevangen kooknat, 1/2 theelepel zout en 1/2 theelepel peper. Mak er een gladde puree van; breng op smaak met zout en peper. Schep de puree op een bedje van slabladeren en strooi er de munt over. Geef er vers volkorenbrood bij. Voor 4-6 personen.

Uientaart

voor 4 flinke eters of 6 kleine eters.

Benodigdheden: twee bakblikken (rond) - 500 gram meel ( bij voorkeur volkorenmeel) - 1 pakje gist - lauw water - 4 eetlepels olie - 6-8 dikke uien - potje creme frisch - 6 eieren - 1 theelepel nootmuskaat - 1 theelepel koriander -1 theelepel paprikapoeder - peper en zout - 250gram kaas

Maak van het meel met de gist, het water en de olie een deeg. Laat dit een half uur op een warme plaats afgedekt rijzen.

Snijd de uien in kleine stukjes en bak ze in olie gaar. En laat de uien afkoelen.

Klop de eieren met de crème fraise door elkaar en voeg de specerijen; peper en zout toe.

Kneed het deeg nog een keer door en voeg wat zout toe. Rol het deeg uit over de twee bakblikken. Roer de afgekoelde uien door het ei-crème fraise mengsel en strijk de massa uit over het deeg.

Rasp de kaas en strooi dit over het geheel.

Bak de uientaart ongeveer een half uur op 200 C . De taart is klaar als de kaas bruin begint te worden. Eet smakelijk!

Curry met champignons en tofu

Ingrediënten: 200 gram rijst 200 gram champignons 100 gram tofu 1 ui ananas vers of uit glas handjevol rozijnen (ongezwafeld) 50 gram kokos 2dl melk 1 gedroogde chili

Knijp de tofu uit, snijd het in blokjes en marineer met 1-2 eetlepels curry ( liefst al een uurtje voordat u gaat koken, zodat de smaak er goed in kan trekken)

Kook de rijst

Doe de kokos in de melk en verwarm deze langzaam al roerend. U kunt deze saus eventueel wat indikken met bijvoorbeeld aardappelmeel. Wrijf de chili klein tussen de vingers en roer het erdoor.

Was en snijd de champignons en de ui en bak ze in de pan. Voeg de tofu toe en bak deze ook ongeveer 10 minuten.

Als de rijst gaar is, doe hem in de pan bij de champignons en de tofu en bak het mee. Voeg de ananas en de rozijnen toe. Voeg nog curry naar smaak toe. Dien op met een schepje kokos. Eet smakelijk!

Stoofpeertjes

voor 2 personen

Ingrediënten: 600 gram stoofperen een paar dunne schilletjes van een biologisch geteelde citroen of sinaasappel een stukje pijpkaneel 2 kruidnagels 1dl.vruchtensiroop of diksap eventueel een scheutje bessensap 1 eetlepel maïzena of aardappelmeel.

Schil de peertjes, snijd ze in partjes, samen met citroen of sinaasappelschil de pijpkaneel, en kruidnagels in een laagje water aan de kook brengen. Laat het met de deksel op de pan koken. Voeg indien nodig nog een scheutje water toe. Voeg na minimaal een uur, siroop en eventueel bessensap toe om de peertjes zoet en rood te laten worden. Laat de peertjes ongeveer 15 minuten zachtjes doorkoken. Roer maïzena of aardappelmeel of erowrootmeel met wat water tot een papje. Voeg al roerende zoveel aan het perenvocht toe tot de gewenste dikte is bereikt. Dit gerecht kan zowel warm als koud gegeten worden. Heerlijk bij griesmeelpudding of vanillevla. Eet smakelijk!

Chutney van zoetbinders met uien, dragon en rozijnen,

Zoetbinders zijn niet geschikt om uit de hand te eten, maar wel heel lekker als appelmoes, appelflap of taart in chutney, etc.

Recept van Eric van Veluwen

Ingrediënten: 1 kilo appels (zoetbinders) 1 kilo uien 1 takje dragon 100 gram rozijnen 3dl. Azijn 600 gram suiker peper en zout 1 takje tijm

Schil de uien en de appels en bak ze in een koekenpan rustig zonder te kleuren. Voeg de azijn en de suiker toe en voeg net zo veel water toe dat ze niet onder staan. Na 20 minuten de rest van de ingrediënten toevoegen en met de peper en zout op smaak brengen. Kokend heet in goed omgespoelde potten scheppen en dichtdraaien. Lekker bij vlees, gekookte aardappelen, vis en falaffel. Eet smakelijk.

Falaffel

Voor 25 stuks: 220 gram kikkererwten 1 zeer fijn gehakte ui 1 teentje knoflook uit de knijper mespunt cayennepeper 1 theel. gemalen koriander 1theel.gemalen komijn 2 eetlepels gehakte peterselie 1 klein ei, losgeklopt sap van een halve citroen zout en peper evt. wat bloem olie om te frituren

De erwten worden minstens een nacht geweekt. Volgende dag afgieten en in ruim vers water in ongeveer 11/2 uur gaarkoken. Afgieten, en deel van het kookvocht bewaren. Kikkererwten fijnmalen door een roerzeef of in de keukenmachine. Gehakte ui, uitgeperste citroensap, zout en peper erdoor kneden, eventueel wat bloem of juist kookvocht toevoegen om en stevige, samenhangende massa te krijgen. Met vochtige handen kleine balletjes ter grootte van bitterballen draaien, minstens een uur laten opstijven in de koelkast. In de olie goudbruin frituren.

Menutip: Met/in gevulde pitabroodjes (sla, tomaat, komkommer en een yoghurt sausje met gehakte munt)

Tip, in het Midden-Oosten een bekende snack voor tussendoor. Als vleesvervanger bij de maaltijd kunnen de balletjes wat groter zijn; het platduwen om ze als hamburger te bakken. Soms kant en klaar in luchtdichte verpakking te koop.

Ovenschotel met rijst en groenten

Voor 4 personen

Ingrediënten: 1liter gekookte rijst 200gram broccoli ( in roosjes) 1 middelgrote wortel (in schijfjes) een handvol spinazie (grondig gewassen en fijngehakt) 2 middelgrote tomaten ( elk in acht stukjes gesneden) 2dl.olijfolie 1theel. Asafoetida ( te koop in toko’s, is vervanger voor uien en knoflook) 1/3 kop parmezaanse kaas 1 kop geraspte vegetarische kaas 3 eetl. Broodkruimels 1 theel. Zout 1theel. Zwarte peper

De oven voorverwarmen op stand 4 Stoom de broccoli en de wortels bijna gaar. Zet een grote koekenpan op het vuur, doe er olie in, voeg dan de asafoetida toe en de tomaten en laat deze 5 minuten bakken. Doe de spinazie nu in de pan. Laat alles nog 3 minuten doorbakken. Meng de rijst en de groenten in een grote kom. Doe er een theelepel zout bij, of wat meer als u geen zout bij de rijst had gedaan. Vervolgens alle andere ingredi

ënten toevoegen, op 1/3 van de geraspte kaas na. Luchtig doorscheppen. Breng de rijst over in een ovenschaal en strooi de rest van de kaas erover. Dek de schaal af en zet hem in de oven. Na een minuut of tien haalt u het deksel eraf. Laat de schaal dan nog eens 10 minuten in de oven staan. Meteen opdienen. Eet smakelijk

Hete bliksem: 150 gram fijngesneden appels 1 theel. Nootmuskaat 1 theel. Zwarte peper 1 theel. Kaneel 1 theel. Kruidnagel 135 gram aardappelpuree 3 eetlepel gedroogde uitjes 1 theel. Bloem 3 eetlepels olie 100 gram cashewnoten

Breng de fijngesneden appels aan de kook in 5dl. Water en voeg de nootmuskaat, de zwarte peper, de kaneel, en de kruidnagel toe. Laat het 10 minuten koken. Voeg al roerende de aardappelpuree toe. Haal de pan van het vuur en houdt hem warm. Verhit de olie in een koekenpan en fruit hierin de uitjes en de bloem. Voeg scheutje voor scheutje 1,5 dl. Water toe tot er een dunne saus ontstaat. Schep de saus over de bliksem en strooi er noten erover.

Eet smakelijk.

De veelzijdige pompoen

Gimsel-Oost Nijmegen

De pompoen behoort tot de zelfde familie als de kalebas, komkommer, de courgette en de meloen. Van alle pompoen soorten is de Hokaido de smakelijkste. De smaak, en vooral de zoetheid wisselt van jaar tot jaar. Voor gerechten waar de pompoen niet de hoofdrol speelt en verschillende mediterrane gerechten heeft de Hokaido soms te veel smaak, Patison of Spaghettipompoen zijn dan geschikter.

Pompoenen zijn goed te bewaren, mits niet te koud en droog, dus gewoon in de woonkamer. Een oranje pompoen is dan in de regel houdbaar tot maart. De groene variant vaak langer. Eenmaal aangesneden is pompoen nog wel een paar dagen te bewaren, je moet dan wel de pitten eruit halen.

Het grootste verschil tussen de oranje en de groene pompoen is de dikte van de schil. Zo kookt de schil van en jonge oranje pompoen helemaal zacht, terwijl het aan te raden is om de groene pompoen altijd te schillen. Pompoen is zeer veelzijdig te gebruiken, je kan ze rauw eten, koken, bakken, frituren of verwerken in een zoete of in een hartige taart.

Hartige Pompoentaart

Meng 250 gram tarwemeel met 75-100gram boter of margarine, 2 tl. Zout en ca. 1 dl. Water tot een zacht en soepel deeg. Zet het deeg een uur in de koelkast. Rol het deeg uit tot ca. 3mm. En bekleed er een springvorm ( of vlaaivorm )mee.

Snijdt een flinke prei in hele dunne ringen en leg die op de bodem en leg daar 500gr. In kleine blokjes gesneden pompoen overheen, strooi er 1 el. Gomassio, 1 el. Fijngesneden basilicum ( of 1 el. gedroogde ) en 1-2 tl. Kerrie of paprika poeder overheen. Bak de taart afgedekt 20 minuten op 220graden. Giet dan een mengsel van 2 dl. Melk, 2 eieren, 1 el. meel en 1 tl. Zout over de vulling heen en strooi er ca. 75 gram oude geraspte kaas of Olde Remeker overheen. Bak de taart nog eens 20 minuten op 200graden. I.p.v. te binden met melk en ei, kun je ook een mengsel maken van gare pompoen met groente. Deze massa is stevig genoeg om zonder ei te gebruiken. Bak dan de taart 40 minuten op 200graden.

Zoete pompoentaart

Snijdt 90 gram boter door 150 gram bloem en werk het door elkaar tot het kruimelig is. Voeg een tl. Zout toe en 1 dl. IJskoud water. Maak er een bal van en leg die in een plastic zak in de koelkast (min. 1 uur). Leg 500 gram blokjes pompoen op de bakplaat in de oven, ca. 30 minuten op 200graden. Druk in een zeef zoveel mogelijk vocht uit de pompoen.

Rol het deeg uit en leg het in een vlaaivorm van 30 cm. Bestrijk de bodem met eiwit en bak hem 10-15 min. Laat de bodem afkoelen.

Pureer de pompoen en meng het met 150gr. Rietsuiker ( of 100gr. Bruine basterdsuiker (niet bio) en 50 gr. Kristalsuiker), 2 eieren, 1tl. Vanille poeder, 1 tl. Kaneel, 1tl. Nootmuskaat, snufje zout en 3 dl. Slagroom. Giet dat over de taartbodem en bak het 50-60min. Als de deegrand donker wordt dek de taart dan af met aluminiumfolie.

Pompoencurry

Snijdt 2 flinke aardappels en 600 gram pompoen in niet al te grote stukjes, en snijd een ui fijn. Los een kwart blok santen op in een kopje heet water. Verwarm olie in een pan en doe daar 1 tl. Mosterdzaad, 1 tl. Komijnzaad en 1 tl. Fenegriek bij. Voeg de ui toe zodra de mosterd gaat springen. Fruit de ui en voeg de aardappels toe. Doe de pompoen er na 5 minuten bij. Bak het nog een minuut of vijf al roerend door. Voeg 1 tl. Koriander, 1 tl. Kurkuma, 1 tl. Spaanse peper, 1-2 el. citroensap en de santen toe. Laten koken totdat de aardappels gaar zijn. Serveer met rijst.

 

Nagerechten

appelcake

ingrediënten: 375 gram volkorenmeel 6 kleine eieren 250 gram roomboter 1 eetlepel bakpoeder (zakje 15gr.) 200gr. rietsuiker 2 eetl. Kaneel 1 eetl. kardamom sap 1/2 citroen 8 appels 85 gram pecannoten of walnoten grof gehakt evt. nog schaafsel van hazelnoot als je dat lekker vindt. 85 gram rozijnen

voor de afwerking: 2 eetl. Citroen rasp 4 eetl. rietsuiker.

De boter, margarine en suiker crèmig kloppen. De eieren er een voor een bij kloppen. De volkorenmeel met de bakpoeder, de kaneel, en de gemalen kardamom zeven en in delen door het eimengsel spatelen, dan de grof gehakte noten, rozijnen en hazelnoot schaafsel erbij, tot er geen meel meer zichtbaar is.

En bakplaat met een groot stuk bakpapier bekleden en een rand omhoog vouwen van 3cm, de hoeken vastzetten met paperclips. Het cake beslag erin scheppen en gelijkstrijken. De appels schillen en elke appel in 8 delen snijden en met citroen besprenkelen ( tegen het verkleuren) De appels in rijen in het beslag drukken. De bovenkant bestrooien met een mengsel van citroenrasp en suiker. De bakplaat middenin een voorverwarmde oven van 175graden schuiven en de plaatcake in 40-50 minuten goudbruin en gaar bakken.

Een ander alternatief en zeker zo lekker is het volgende recept

Appel nootcake

Ingrediënten: 375gram spelt meel of volkorenmeel 250 gram zachte roomboter 1 pakje vanillesuiker 1 pakje bakpoeder 200gram rietsuiker 3 eieren 200 gram room 3 grote appels (dit is 500gram in blokjes gesneden appel) 75 gram gehakte amandelen 75 gram walnoten ( hier wordt ook wel 75gram ongezouten pinda’s gebruikt in plaats van de walnoten) geschaafde amandelen om te bestrooien.

Bereiding: Boter, suiker, en eieren crèmig kloppen. De room erdoor roeren.

Meel, bakpoeder en vanillesuiker eerst goed zeven, dan mengen met de noten en dit mengsel ook toevoegen. Appels schillen, het klokhuis eruit en de appels in grote blokjes snijden en door het deeg mengen. Doe het mengsel in een ronde springvorm van 26cm en bestrooi het mengsel met de geschaafde amandelen.

Plaats de cake in het midden van een voorverwarmde oven180 - 200graden in 70 minuten goudbruin en gaar.

Controleer de cake tegen het einde van de baktijd, want een verbrande cake zou zonde zijn. Om te controleren of de cake gaar is kun je een saté pen gebruiken en deze even in het deeg steken, wanneer er geen cake mengsel aan blijft zitten is de cake gaar.

Bij deze cake is het mogelijk een variatie te maken. In plaats van een ronde springvorm kun je ook een bakplaat nemen. Allerdings verkort dit de baktijd tot 40 minuten.

Ook is het mogelijk om in plaats van de vanillesuiker, kaneel en kardamon te gebruiken.

Ook de vulling kun je naar eigen smaak of fantasie veranderen. Misschien wat meer zaden als: pompoenpitten of zonnebloempitten!

Bij rietsuiker hoef je minder in een recept te gebruiken, omdat deze zoeter is dan de gewone witte suiker. Bij een gewoon recept zou er 300gram witte suiker ingaan. Bij de witte suiker zijn alle mineralen uitgehaald, bij rietsuiker zitten er nog enige in bij oersuiker zit er nog alle mineralen in. Witte suiker is giftig voor het lichaam omdat het geheel geraffineerd is en direct in het bloed komt. Riet suiker en oersuiker verdeeld zich overeen langere tijd in het lichaam en de mineralen die er nog in zitten zijn een gezonder alternatief. Maar gebruik suiker met mate. Wanneer je behoefte hebt aan suiker zijn er ook: gedroogde appels of appels, vijgen, dadels, krenten, honig etc. Dit fenomeen zien we ook bij gewone bakmeel en volkorenmeel en bij nog veel meer andere producten die van granen zijn vervaardigd. Ongeraffineerde producten zijn gezonder.

 

 

Vleesvervangers

 

Als u nog niet zo gewend bent aan een voeding zonder vlees, dan zijn er goede vleesvervangers op de markt verkrijgbaar: zoals beleg-vervangers.

 

Bij een koude groenteschotel of op de boterham, kunt u vleesvervangende worst gebruiken, die u in z’n geheel of in plakjes kunt kopen als boterhambeleg. In de handel is ook een uitgebreid assortiment aan vegetarische paté te koop zoals champignons, provencaals, pittig, enz.

Ook erg lekker is een tofusla met kruiden die qua smaak dicht bij een kruidenkaasje ligt. Er bestaat ook “préparé “ voor op de boterham.

 

Slaatjes

 

U kunt tofusla (in verschillende variëteiten) gebruiken als slaatje op een boterham, of u kunt bijvoorbeeld een tomaat vullen met “tofusla met zeewier”.

Zo heeft u en vegetarische gevulde tomaat als feestelijk voorgerecht of op uw koude schotel.

 

Stoofvlees

 

Zin in stoofvlees? U kunt uw stoofvlees bereiden net zoals u gewoon bent, vervang enkel vlees door seitan stukjes. Seitan is een product dat gemaakt wordt op basis van tarwe.

 

 

Steak

 

Een steak van seitan, een beide kanten ingewreven met mosterd en even opbakken in de pan, smaakt heerlijk.

 

 

Gehakt-vervangers

 

U wilt gehaktballen serveren? Gebruik de vegetarische quornballetjes. U kunt er een tomatensausje bij serveren, met aardappelpuree. Bijvoorbeeld en rauw witlof. Lust u toch graag wat “gehakt”, i uw vegetarische bolognaise saus? Gebruik dan quorngehakt. Dit is een volledige vegetarisch product. Uw gasten zullen het verschil niet eens merken.

 

 

Braadworst-vervangers:

 

U heeft trek in een stevige wintermaaltijd van spinazie/andijviestamp met braadworst? Vervang de braadworst door een vegetarische braadworst ( bak in weinig olijfolie, zelf prefereer ik kokosolie omdat deze beter tegen de hoge hitte bestand is) Zo eet u uw lievelingsgerecht in een gezondere versie.

 

Gevogelte vervangers:

 

U kunt quornblokjes met kippensmak opwarmen en er een witte saus bij maken op basis van sojamelk en een bindmiddel bij voorbeeld pijlwortel.

Zo heeft u een vetarm vegetarisch alternatief voor vol-au-vent. U kunt diezelfde quornbrokjes met kippensmaak ook roerbakken in een weinig olijfolie en gebruiken voor een wokgerecht, of pittig kruiden met kippenkruiden (voorzichtig met combinaties waar veel zout in zit!) Warm of afgekoeld erg lekker.

 

Schnitzel-vervangers

 

Gepaneerde quornlapjes zijn een vegetarisch alternatief voor een schnitzel

 

Spek

 

Wist u dat er een vegetarische spek vervanger bestaat? Een plakje ervan gebakken in de pan en op een boterham, is heerlijk. Kan ook gebruikt worden in uw gerechten waar u spek voor nodig heeft.

 

Burgers

 

Er bestaat een grote variëteit aan vegetarische “burgers”. U kunt rijstburgers, maisburgers, quornburgers etc. vinden in het koelvak. Er bestaan ook burgers met een typische kippensmaak, of met groenten. Dergelijke “burgers” kunt u niet alleen gebruiken als vervanger voor het vlees, de vis of het gevogelte van uw warme maaltijd, maar u kunt ook uw “burger” tussen een warm (grof) broodje leggen, met een blaadje sla, en wat ketchup.

 

Hot-dog

 

Zin een hot-dog? In de handel zij er de vleesvervangende vegetarische hot-dog worsten verkrijgbaar!

 

En nog veel meer!!!

 

 

info

 

Zuivelvervangers

 

Enkele plantaardige zuivelvervangers zijn:

 

Sojamelk

 

Er is sojamelk in diverse smaken. Er is de natuurlijke smaak ( vaak in groene pakken) die niet gezoet is. Maar deze melk kunt u gewoon drinken, en omdat ze niet gezoet is, is deze melk goed te gebruiken wanneer u in uw warme bereiding “melk” nodig heeft. Naast de natuurlijke soort, is er ook gevitamineerde sojamelk, sojamelk met een vanille, of chocolade smaak. Lust u geen van de smaken sojamelk, dan kunt u ook rijstmelk proberen

 

 

Pudding

 

U kunt kleine potjes (1,25dl) of grote doosjes (0,5liter) sojapudding kopen. Sojapudding is er in vele smaken, zoals vanille, chocolade, etc. U hoeft dus uw chocolade pudding niet te missen en toch eet u plantaardige voeding.

 

Yochurt

 

Sojayochurt met fruit kunt u in uw betere warenhuis vinden.

 

Room

 

Heeft u toch wat room nodig, voor uw warme bereiding? Sojaroom biedt de oplossing.

 

Vetten

 

Er bestaat een heel assortiment van plantaardige vetten en oliën bijvoorbeeld: olijfolie, kokosvet sojaboter, plantaardige margarine, etc.

 

 

ei-vervangers

 

Veel mensen kiezen ervoor geen eieren te gebruiken in hun voeding. Ongeveer 70% van de calorieën in eieren komen van vet, en een grote hoeveelheid van dat vet is verzadigd. Eieren zitten ook vol met cholesterol, ongeveer 213 milligram voor een ei van middelbare grootte. Omdat eierschalen breekbaar en poreus zijn en de omstandigheden in eiboerderijen “overbevolkt” zijn, zijn eieren ook een prima gastheer voor salmonella. De bacterie die in dit land de hoofdoorzaak is van voedselvergiftiging.

 

Eieren worden vaak gebruikt in gebakken producten, omdat ze een bindende kwaliteit hebben. Maar slimme koks hebben goede vervangers gevonden voor eieren. Probeer eens een van de volgende eivervangers uit de volgende keer als u een recept klaarmaakt dat eieren bevat.

 

Als het recept maar 1 of 2 eieren nodig heeft, kunt u hen vak gewoon weglaten. Voeg er een paar extra soeplepels water aan toe voor elk ei dat u weglaat om de vochtigheid van hetgeen u bereidt op peil te houden.

 

Eiloze eivervangers zijn beschikbaar in vele winkels voor natuurvoeding. Dit is niet hetzelfde als verlaagde-cholesterol eiproducten, die wel ei bevatten. Eivervangers zonder ei hebben gewoonlijk een poedervorm. Vervang de eieren in uw bereiding door een mengsel van een poeder-eivervanger en water, volgens de instructies op de verpakking.

 

 

-         Gebruik 1 soeplepel op een bergje, van sojabloem of maiszetmeel met 2 soeplepels water per ei dat u vervangt in uw gebak.

-         Gebruik 1 Amerikaanse ounce van geplette tofu, in plaats van een ei.

-         In muffins en koekjes, kunt u een halve geplette banaan gebruiken in plaats van een ei, al zal daarmee ook de smak van het recept wat veranderen.

-         Voor vegetarische broodjes en burgers, kunt u een van de volgende bindende ingrediënten gebruiken: tomatenpasta, puree, vochtig gemaakte broodkruimels of havermout.

 

 

 

 

Universelevrede.nl/vegetarische recepten
Bronnen: Biologische tuinderij t Spoor, Groesbeek
Koken zonder opvliegers; Marilyn Glenville
Een hogere smaak; Swami Prabhupada

www.universelevrede.nl
Auteur: Antoinette Meesters

 

 

 

 

 

 

 

 

krekel op vakantie.jpg

Een nieuwe vorm van onderwijs

 

wat is sociologie

selectief waarnemen

vooroordelen

praktijkvoorbeeld

welkome gasten

phanta rei

dualiteit

lijden-vrede

voorbeeld

liefdevolle omarming

de innerlijke waarnemer

individualisatie

de grote uitdaging

er is enkel liefde

 

De nieuwe vorm van onderwijzen, is veeleer een vorm van uitwisseling van inzichten, hoe differentieel de groep ook is. Op deze manier worden alle potenties die in een groep aanwezig zijn aangeboord en benut tot welslagen van het geboden leerprogramma. Ongeacht iemand meer of minder ervaring heeft met het aanbod. Er is géén autoriteit. Eenieder draagt automatisch bij in de ontwikkeling en transformatie van het individu. Er is geen oordeel, enkel onderzoek, vandaar uit, kan eenieder een eigen visie opbouwen. Een visie die niet gelijk hoeft te zijn, maar een plaats mag innemen binnen het geheel. Dit is juist het meest interessante, omdat verschillende uitgangspunten worden belicht, waardoor het niveau van samenzijn, juist tot grote hoogten kan uit groeien.

 

Deze vorm stuit op tegenstand, omdat oude energieën nog vasthouden aan het concept van autoriteit, macht, controle, vooroordelen, en dualiteit. Bij dit concept vallen deze machten weg en wordt er een basis gelegd van respect voor het individu, in het hier en nu, vanuit een liefdevolle benadering. Hier wordt een begin gemaakt voor het individualisering proces van de individuele unieke mens. Het is een uitdaging om in deze vorm samen te komen, anders maar ook wel verassend. Wanneer je uitgaat van vasthoudendheid dan is deze hier niet aan de orde. Hier stroomt het leven door, geen moment is hetzelfde.

 

Wat is sociologie

letterlijk betekent sociologie samenlevingskunde. Het woord is samengesteld uit het Latijnse woord socius ( metgezel; sociëtas = samenleving ) en het Grieksse woord voor Logos (= kennis, kunde, wetenschap )

De term samenlevingskunde wordt nauwelijks nog gebruikt als synoniem van sociologie. Ook maakt deze term niet duidelijk wat sociologie nu precies inhoudt. De praktijkvoorbeelden helpen hier een handje.

Daarbij is sociologie is een kritische wetenschap, daarmee wordt bedoeld dat de maatschappij niet langer als vanzelfsprekend, niet langer heilig is, ze wordt gerelativeerd. De socioloog probeert de samenleving te begrijpen.

 

Selectief waarnemen

Tijdens ons leven, richten we ons meermaals op een doel, krijgen interesses, zijn gemotiveerd en gaan er voor. Soms haken we af en vinden een andere ingang op een andere school, met misschien een geheel andere visie. In het volwassen onderwijs gaat het er veelal anders aan toe, dan wanneer men nog jong is en aan de leerplicht gebonden is. De sfeer is wat onspannender, men weet waarvoor men nog even terug gaat, we willen nog iets leren en wel datgene wat ons aanspreekt, ons boeit. Een ding is niet veranderd, om ons wat gemakkelijker te voelen, sluiten we ons aan bij die mensen, waarbij we iets van ons zelf herkennen. We zoeken steun bij elkaar. Hebben duidelijke voorkeur voor bepaalde omgangsvormen en oordelen al snel over afwijkend gedrag. Vinden iets al gauw vanzelfsprekend, sluiten daarmee nieuwe mogelijkheden uit, beperken onze eigen ontwikkeling mogelijkheden, veroordelen, ja alles wat een vrije geest en onderzoekende geest heeft.

 

-Wanneer we selectief gaan waarnemen, kan dit verdiepend werken. We hebben dan baat bij wat we leren, het stimuleert om meer kennis tot je te nemen.

-Selectief waarnemen kan echter ook leiden tot vooroordelen, conflicten, ongezond gedrag, discriminatie etc. We nemen niet alleen selectief waar maar onthouden ook selectief bijvoorbeeld: we herinneren ons vooral datgene dat wat ons van pas komt.

-Vervolgens reproduceren we ook nog eens selectief, doordat we niet alles vertellen van wat we hebben waargenomen.

-Het selectief waarnemen, selectief onthouden, en selectief reproduceren leidt al gauw tot vooroordelen en stereotypering.

We spreken van een vooroordeel, wanneer er sprake is van een bepaalde min of meer vaste manier van denken, voelen en handelen die een gedeelte van de sociale werkelijkheid in behoorlijke mate vertekend.

-Stereotypen, zijn mensen die een min of meer vaste manier van denken, handelen en voelen. Deze groep mensen waaronder wij als stereotypemens zien: de ambtenaar, de zuiderling, homo’s etc. deze mensen worden niet als unieke persoonlijkheid gezien, maar als vertegenwoordiger van een groepering.

 

Vooroordelen

De kracht van vooroordelen, geven richting aan leden van een groep, voor wat betreft hun gedrag, zo hoeven de groepsleden niet zelf hun gedrag te bepalen. De eenheid in de groep wordt erdoor versterkt, vooral als het om

vijand-vooroordelen gaat. Bijvoorbeeld die ongemotiveerde mede studenten, etc. plus de groep maakt duidelijk welk gedrag zij van de ander verwacht, bijvoorbeeld; de vrouw dient zich als vrouw te gedragen, de stille als een stille, de gek als een gek, de buitenlander als een buitenlander, etc.

 

Het oordeel over ons vijandbeeld is vaak gekleurd en geheel buiten de werkelijkheid. Het valt moeilijk ons deze gedragingen toe te geven. Vaak worden deze vijandbeelden gecreëerd voor eigen voordeel.

-Dit vijandbeeld gehandhaafd voor( handhaving ) van de bestaande orde.

-Men schrijft ( projecteert ) de vijand bepaalde gedragingen en eigenschapen toe die het kenmerk zijn van de eigen groep. 

-Via vijandbeelden worden ( socialisatie) opvattingen van groepsleden beinvloed en gevormd 

-Afschrikkende vijandvoorstellingen rechtvaardigen ( rechtvaardiging) eigen gedragingen.

-( normering ) Men verspreid deze vijandbeelden overeenkomstig de bestaande normen en die geven aan dat je niets anders mag zien dan datgene wat de dreiging bevestigt.

-( versluiering ) vaak dienen vijandbeelden om de aandacht af te leiden van strukturele tegenstellingen in de eigen groep of samenleving.

 

Praktijkvoorbeeld

Je zou denken dat we met z’n allen volwassene zijn, dat het zoeken naar een eigen identiteit, met vol lof afgesloten was en dat we met z’n allen als verantwoordelijke mensen, met een eigen identiteit stevig met beide voeten op aarde, in de maatschappij een plaats hebben ingenomen. Maar we zullen nog lang naworstelen met de regels, die onze ouders en leraren ons gewenst of ongewenst meegaven en waarvan we nog niet los zijn gekomen, om als zelfstandig individu vrij te functioneren.

 

Volwassen onderwijs.

In het jaar 2005, komen veertien volwassen bij elkaar, allemaal met het zelfde doel, om te komen leren. Al heel gauw blijkt, dat een van de deelnemers, bij enkele leden een gevoel van agressie oproept. De sfeer in de groep wordt al gauw beheerst door deze gevoelens. Volgens enkelen zou, laten we hem gemakshalve de naam van Jan geven. Jan te nadrukkelijk aanwezig zijn en men vind dat hij te veel, aandacht naar zich toe trekt. Sommige tonen hun afkeer via mondelinge communicatie, maar ook via een lichamelijke taal. (non-verbaal) Jan wordt midden in de groep geplaatst en iedereen mag zo zeggen, wat men van hem vind. De bedoeling is dat Jan, deze mededelingen zonder protest, gaat ontvangen. Jan zelf  krijgt geen kans, om uit te spreken hoe hij dit gegeven ervaart. Maar ook wordt er in de groep niet besproken, wat er in dit groepsproces gebeurt.

In dit voorbeeld zou een leidinggevende deze situatie, op een zuiver positieve wijze kunnen belichten. Vooral omdat de opleiding pretendeert, mensen voor te willen bereiden, die gaan werken met mensen, waarbij ieder oordeel uitgebannen dient te worden. Uiteindelijk wordt Jan niet in de groep toegelaten en heeft het voor hem, ook geen goed vooruitzicht. Voor de opleiding wordt het ook minder aantrekkelijk als Jan blijft, omdat enkele dreigen met de opleiding te stoppen. Om meer conflicten te omzeilen wordt de conclusie al snel getrokken, men is er één sluitend!!! mee eens, dat Jan de opleiding niet gaat volgen.

 

-Een groot deel van de groep keert zich tegen een persoon, men schrijft ( projecteert ) Jan, bepaalde gedragingen en eigenschappen toe die  kenmerken bevatten van de eigen groep.

-Door Jan midden in de groep te plaatsen, worden via oordeel/ vijandbeelden ( socialisatie) opvattingen van groepsleden beïnvloed en gevormd.

-Door hun afkeer verbaal en non-verbaal te richten aan Jan, werkt deze afschrikkend.
-Afschrikkende vijandvoorstellingen rechtvaardigen ( rechtvaardiging) eigen gedragingen.

-Jan wordt niet tot de opleiding toegelaten, -( normering ) Men verspreid deze vijandbeelden overeenkomstig de bestaande normen en die geven aan dat je niets anders mag zien dan datgene wat de dreiging bevestigt.

-Dat niet iedereen het er mee eens was, werd niet geacht, -( versluiering ) vaak dienen vijandbeelden om de aandacht af te leiden van structurele tegenstellingen in de eigen groep of samenleving.

 

Welkome gasten

In onze maatschappij heerst er veel onwetendheid, over wat de waarde van diversiteit, in zich heeft. In veel opleidingen zouden deze situaties welkome gasten mogen zijn, omdat het inzicht geeft over de wijze van ons functioneren ten opzicht van onze medemens en onszelf. Daarmee wil ik niet aangeven dat alle opleidingen eenzelfde benadering toejuichen. Deze problemen vindt men gauw in opleidingen voor volwassenen, waar géén of onvoldoende geschoolde begeleiding aanwezig is en waar geen toezicht is op het functioneren. Maar om weer terug te komen bij de stof: Het anders zijn het anders denken en functioneren, roept kennelijk veel weerstand op. We vinden dit fenomeen vrijwel overal in onze samenleving terug.

 

De reacties die enkele onder ons de macht geven, om iemand uit te sluiten is een regelrechte aanslag op het leven en functioneren van de persoon in kwestie, maar ook voor die genen die dit veroorzaken.

Het regelrechte uitsluiten van mensen, of groepen is levensbedreigend.

Daarom was in dit waar gebeurde voorbeeld, redelijkerwijs te verwachten, dat de leiding, dit op een zuivere manier zou aangrijpen, om herhaling ervan te voorkomen. Of dit incident een leermoment wordt, is nog de vraag. Het blijft een gemiste kans, wanneer hier niets mee wordt gedaan.

Nu zou men kunnen zeggen, dat alles zijn tijd heeft en dat er een moment komt, waarop enig inzicht ontstaat. Maar waar is dit meer op zijn plaats er iets constructiefs mee te doen, als bij onderwijs, dat gericht is op de maatschappij. En dit begint als heel vroeg in onze kinderschoenen.

Méér aandacht beginnend in onze jongste leerfasen voor sociologie; het zou veel problemen, die we nu zien in onze samenleving, kunnen voorkomen. Voor deze opleiding was dit de toon, waarmee het begin van de opleiding gezet werd en zou tekenend zijn voor het verdere vervolg, van de opleiding.

 

Juist deze ervaring van uitsluiting, zou waardevol zijn geweest voor de individuele deelnemer, als wel voor de groep. Men zou regelrecht, uit het harnas, van goed en het tegendeel stappen en de dualiteit achter zich te laten en de waarde van het individu en van het zelf overstijgen, door te zien/voelen wat hier gebeurt. In plaats de spiegel, het ervaren te erkennen, als iets wat in de eigen persoon oproept, wordt dit uitgesloten en van de hand gewezen.

 

De voortgang in deze praktijk situatie, had tot gevolg dat het onderling kiezen en verkozen worden, zich liet zien, in het vormen van subgroepen. Waarbij de groep die het hardste om aandacht schreeuwt, deze aandacht ook krijgt. Juist waar men in het begin zo op ageerde de spiegel, dat deel in het zelf, dat men zo heeft verworpen, treed hier voor het voetlicht.

De groep vormt een vaste eenheid, met als gevolg er geen aandacht is voor andere inzichten, of mogelijkheden, kritiek wordt lachwekkend en in de kiem gesmoord. Tegenspraak is niet mogelijk of men begint er niet aan, om zo de goede! verstandhouding binnen de groep te waarborgen.Alles is onder controle. De leiding laat het zich welgevallen.

 

Groepsprocessen zijn interessant wanneer er naar gekeken wordt, maar worden gênant wanneer er klakkeloos aan voorbij gegaan wordt.

Wanneer de leiding, zich zou hebben opengesteld als bemiddellaar, met een zuivere kracht, die door zijn aanwezigheid, conflicten weet te elimineren tot leerzame onderdelen van een opleiding. Zou dit voorbeeld, een rijke ervaring opleveren.

 

De individuele mens heeft hier geen kans gezien zijn/haar eigen leraar te zijn door kritisch te kijken naar het geheel en zichzelf. Klakkeloos andere meningen aannemen, is een vorm van afhankelijkheid en afhankelijkheid wordt in stand gehouden wanneer er geen ruimte is voor visie. Visie lijdt tot zelfstandigheid, waar men kan komen tot een overeenstemming of men komt tot een keuze, ongeacht of men eenstemmig is of niet..

 

Een andere vorm van onderwijs zou juist deze mogelijkheden als een dankbaar voorbeeld gebruiken. Gezonde opbouwende kritiek nieuwe ideeën zijn welkome gasten die niets afdoen aan het onderwijs.

 

Phanta rei

Boeken en vaste overtuigingen, worden al gauw als voorbeeld aangehaald, maar wat heeft men eraan, wanneer men zich hieraan vastklampt. Het worden dode dingen, het leeft niet. Wij leven niet wanneer je geen eigen ideeën op na kunt houden, zonder dat ze steeds weer verworpen worden. In de wereld zijn zoveel goede onderzoeken gedaan, dat wanneer wij niet kritisch zouden mogen zijn en er niet opnieuw naar zouden kijken, het dode dingen worden. Wij verstarren, terwijl nieuwe onderzoeken en inzichten, weer een heel andere zicht geven, op alles wat men nieuw onder de loep houdt. Dat maakt het leven interessant en levendig, Phanta Rei (alles stroomt) Wanneer men in een groep zit als bovenstaand voorbeeld denkt men te groeien maar in een bepaalde manier is men afhankelijk aan dat wat er geboden wordt, men creëert een  goeroe. Afhankelijk, angstig om eigen interesses te ontwikkelen of feiten te onderzoeken bang om zich te profileren als kritisch wezen, angst voor creativiteit. Er is ook geen plaats voor omdat elk afwijkend idee uitgesloten wordt.

Phanta rei,  ( alles stroomt ) Steeds in beweging zijn, het laten mee voeren in deze stroom is voor velen confronterend we houden liever alles onder controle en programmeren graag onze toekomst. Gaan onevenheden, het liefst uit de weg bannen ze uit. Maar juist deze onevenheden, zijn een deel van ons bestaan. Alles is ook in ons aanwezig. Hoe druk we ook bezig zijn deze uit te bannen. De kunst is ze te gebruiken als genoden gasten en welkom te heten dank je wel te zeggen. Bedankt voor de geboden kans om mij zelf beter te leren verstaan.

 

 

Dualiteit

Dualiteit is een afgescheiden zijn, van onze innerlijke kracht en wanneer we ons er ver van verwijderd hebben, is het negatieve in ons, de destructieve kracht voor ons zelf, maar ook voor onze omgeving vernietigend. Naarmate de afscheiding groter is, lijkt je omgeving echter de enige werkelijkheid te zijn.

 

Als het bewustzijn niet verbonden is met de diepere betekenis van het leven, zijn we in een voortdurende strijd verwikkeld. Het is moeizaam, om door eigenervaring, te gaan herkennen wat de oorzaak is. Alleen door persoonlijk, de confrontatie aan te gaan met jezelf. Niet door theoretische speculaties, maar door de spiegel, die de maatschappij je voorhoud, te leren herkennen.

 

Je kunt steeds de schuld bij de ander neer leggen, het punt is dat je niet de verantwoording voelt voor je ervaringen en geheel niet bewust bent van de oorzaak ervan. De omschakeling ligt hierin dat je gaat ontdekken  wat, het verschil is tussen lijden en vrede.      

Het zal gaan betekenen, dat je oude structuren afbreekt en nieuwe gaat ontwikkelen. Op de momenten dat je iets ervaart, geef je niet gelijk de ander de schuld. Op het moment dat je, je meer bewust wordt van je innerlijke wereld, ga je de reacties en emoties van jezelf herkennen, voor wat ze werkelijk zijn en wordt je, je bewust van je innerlijke werkelijkheid, maar ook van haar innerlijke destructieve houdingen, maar ook van positief streven en liefde die ook in je aanwezig zijn.

 

De dualiteit herkennen in jezelf en een beweging maken, die de harmonie in jezelf kan herstellen, is een heldendaad. Dit is een innerlijke kracht, die ons allen, ter beschikking staat. Dit is een verticale beweging, naar boven gericht. Een beweging die verlost en die ons brengt bij het wezen, die wij in werkelijkheid zijn, los van alles wat ons gevangen houdt. Zo heeft God ons bedoeld, hier geven we uiting aan zijn wensen, om te groeien in liefde. Om ons allen te zien, als liefdevolle wezens allen onderweg, allen en alles met elkaar verbonden, in eenheid. Alles mag zijn. Daarom mag niets wat leeft en ooit leefde uitgesloten zijn, willen wij de harmonie in ons wezen, en de macro kosmos in balans houden. Want alles wat is, is ook in ons, wij zijn onlosmakend met elkaar verbonden. Het herstellend vermogen in ons, is aanwezig, we zouden er alleen maar naar willen luisteren en er gebruik van willen maken.

 

Lijden en vrede

Hoe meer splitsingen tussen, lijden en vrede duidelijk worden, hoe minder conflicten ze zullen geven, ook ongewenste conflicten zullen verminderen. Waardoor minder, ongewenste ervaringen, op je weg komen. Je zult gaan inzien, dat de ongewenste ervaringen, het gevolg zijn van een, niet verenigbare houding. Wanneer je in staat bent gekomen, beide te verbinden, is er geen ongewenste ervaring, geen conflict. 

Je kunt een keuze maken, een afscheiding kost energie, ze blokkeert je gehele wezen, deze blokkade kun je ontrafelen. Daarvoor geef ik je een voorbeeld, volgende situatie.


Voorbeeld 2

Al gauw word duidelijk, dat wanneer je een eigenheid ontwikkeld hebt als zelfstandig functionerend mens, je, jezelf buiten het groepsgebeuren geplaatst vindt. Wanneer er de behoefte ontstaat, om je zelf aan te sluiten, is het wanneer je graag iedereen wil leren kennen, moeilijk om te rouleren, zelfs bijna onmogelijk. De groepjes vormen een hechte eenheid, waar alle inmenging van buitenaf, als bedreigend ervaren word. Je moet het eens zijn, anders hoor je er simpel weg niet bij. Je zou je kunnen in denken dat ieders eigenheid zou mogen Zijn. Dat er een natuurlijke beweging ontstaat, zodat alle deelnemers de kans krijgen elkaar te leren ontmoeten. Ervan uitgaand dat ieder mens iets waardevols inbrengt en waarvan allen dankbaar gebruik kunnen maken.

 

Het moment komt, wanneer de groepsleden opgedeeld worden in 3 groepen. Een van de medestudenten legt uit, dat van zichzelf uitgaand de behoeft bestaat, om  voor dit moment als toeschouwer aanwezig te zijn. De boodschap werd als zeer bedreigend zelfs buiten alle proporties, vijandig benaderd. In de vorm van: het waarom moest worden verantwoord, omdat men zich niet veilig voelde, men voelde zich bekeken, en andere verbale agressie, de wens werd geuit om verplaatsing van het “probleem naar een andere groep”. De mededeling, van niet te komen om te beoordelen maar om enkel zelf duidelijkheid te krijgen, werden volledig overruled. Er was een duidelijke afwijzing deze padstelling leidde tot niets. Dus verliet de student de groep.

 

Onverdraagzaamheid tegenover individuen, komt maar al te vaak voor. De student was, onthutst en verdrietig. Maar door de kundigheid om dit verdriet te herkennen, verloor de situatie alras de emotionele lading.

Zo’n uitsluiting kan zich in vele gedaantes, in je leven manifesteren de bedoeling is, dat je de emotie die het oproept  herkend. Wanneer je dit kunt is er zo iets als, o ja…dat is het. Even voel je nog de emotie. Je herkent het en het mag zijn. Door er zo van een afstand naar te kijken verliest deze energie de kracht, om zich verder te stapelen in ons wezen. Een emotie kun je niet uitsluiten, het zou als een katapult steeds weer terugkomen in je leven. Maar door te accepteren dat het bij je hoort, dat je de emotie herkent, is het mogelijk om het een plaats te geven zodat het  losgelaten kan worden, het beheerst  je dan niet meer. Je kunt zelfs dankbaar zijn, om deze ervaring tot je te mogen nemen, omdat het je sterkt in je innerlijke vertrouwen. Hoe onlogisch dit ook voor de medestudenten ook klinkt.

 

Liefdevolle omarming

Een manier om een emotie te kunnen dragen is deze; door bij een inademing de emotie te voelen en bij de uitademing deze innerlijk liefdevol te omarmen. Op een wijze waar een vader/moeder, hun kind troost. Wij hebben allemaal wel eens een situatie doorleefd, dat we troosten en werden getroost. De spanning gaat vervolgens over tot ontspanning. Deze innerlijke waarneming voelt aan als een warme vertrouwde en beschermende omhelzing.

Ook bidden is een goede manier om onszelf te helpen. Een voortdurende affirmatie, wat of wie je er ook voor aanroept, een gebed heeft een oplossende werking. De lading die het innerlijke conflict bij ons oproept, is na  korte tijd niet meer in ons systeem. Er bestaat geen conflict . Bij het voortdurend gebed. Waardoor het conflict in ons opgelost wordt, het is er gewoon niet meer. Vraag niet hoe dit kan, het is mijn eigen waarneming, het mysterie geeft zo niet alle geheimen prijs. Maar een gebed zuiver en oprecht wordt altijd beantwoord. 

 

De innerlijke waarnemer

Ons leven wordt gevormd, door wat wij aan ervaringen opdoen. Dit kunnen liefdevolle ervaringen zijn, maar ook die wij als verdrietig, of angstig ervaren. Geen van deze ervaringen kunnen wij uitsluiten, het hoort bij ons, het vormt ons. Zou je het willen uitsluiten, ontken je jezelf en repeteert de ervaring zich steeds weer, in een andere vorm, je bevestig hiermee de energie van de ervaring en we trekken ons zelf in een neerwaartse spiraal.

Ons wezen is er innerlijk op ingesteld, steeds te willen groeien, naar een harmonieuze eenheid en zal steeds weer, nieuwe vergelijkbare situaties in je oproepen. Je kunt deze vicieuze cirkel doorbreken, door te gaan accepteren dat een ervaring, deel uitmaakt van je leven en dat je de macht hebt om deze ervaring, om te keren in iets waardevols. Je hebt het vermogen om jezelf te vergeven en op ieder moment in je leven opnieuw te beginnen.

Door je eigen innerlijke waarnemer te worden, leer je de juiste weg te vinden, om het natuurlijke stromen in je te herstellen. Het moment dat je herkent, komt er ruimte vrij in ons wezen en kan het leven weer in ons stromen. De innerlijke vrede wordt hersteld. En je bent in staat de zin van de ervaring waar te nemen.

 

Individualisatie

Uiteindelijk gaan wij onze eigen weg, als individu, misschien nog een tijd met anderen die ook op het zelfde pad zijn, maar uiteindelijk vinden wij weer nieuwe wegen en mensen waar wij ons prettig bij voelen, dit is een natuurlijke beweging. Ook dan, weer zal er een verwijdering zijn. Er is altijd een beweging naar buiten, het hoort bij ons individualisatie proces. Zie het als de zee, eb en vloed, samen komen en weer verwijderen.

 

De grote uitdaging

Om tot een nieuwe vorm van onderwijs te komen is moed nodig. Onze samenleving heeft moeite met deze cultuuromslag. Vooralsnog staat het beeld van geld, macht, bezit en zekerheid en angst voor verlies van deze zekerheid voor nu en de toekomst, op een hoog plan. De ontwikkeling staat voorop en dat wel zo snel mogelijk. Waardoor we niet door hebben dat we ons zelf aan het vergiftigen zijn.

Het nieuwe leren, zijn groepen die naar men noemt in beweging zijn. Waar je, je bij kunt aansluiten maar vooralsnog vrij bent in je bewegingen. Er is geen macht orgaan, waaraan je dient te voldoen, maar men baseert zich op het uitwisselen van ervaringen en bieden de mogelijkheid jezelf te ontwikkelen. Er is een programma waarmee je werkt, er is geen pressie alleen de vrijheid om iets tot je te nemen en ermee verder te gaan. Hier gaat het om het heden er is nog geen toekomst, enkel maar het nu. Conflicten zijn er niet en zullen er nooit zijn. Conflicten zitten in ons geheugen en uiten zich in ons gedrag, we kunnen ze ontrafelen. Men staat voor een grote uitdaging.

Mogelijkerwijs, zal de tweespalt tussen strijd en vrede worden overbrugd en zal vrede de toekomst zijn, waarin wij allen gezamenlijk ervaringen uitwisselen. Waar iedereen, ongeacht afkomst, cultuur, geaardheid en nog veel meer, een liefdevolle plaats krijgt in de samenleving. Zodat er niemand uitgesloten hoeft te worden. Het is mogelijk het gebeurd al, maar het is nog niet doorgedrongen tot het grotere publiek. Enkelen onder ons, zijn die helden die de verantwoordelijkheid, voor een beter samenleving al hebben opgepakt.

 

Er is waarlijk géén conflict, wanneer je het leven in het

universele ritme kunt ervaren en jezelf daarin kunt bewegen, meegaand stevig verankerd in de aarde, de armen wijd uitgestrekt naar de hemel, flexiebel meegaand. Jezelf kunt buigen nederig kunt zijn.

Er is enkel liefde.

 

Auteur Antoinette Meesters
www.universelevrede.nl