IMG_3398.JPG

 

 

Over mijzelf
Omgangscode

Werk en opleiding

 

Mijn naam is Antoinette Meesters, geboren op 14 februari 1953 in   Nijmegen. Om 16:15u. Bij mijn doop ontving ik van mijn ouders de namen  Antoinette, Wilhelmina Gertrude Maria en groeide op als oudste in een gezin met 2 kinderen. Om een korte impressie te geven van mijn leven kan ik beginnen om te vertellen dat het anders zien, denken en voelen, vooral in mijn jeugd tot veel verwarrende situaties leidde. Ouders, leraren en andere opvoeders hadden grootse plannen met mij. Gedwongen door deze omstandigheden trachtte ik rebels en eigenwijs zoals men mij omschreef, zoveel mogelijk aan de algemene geldende norm en verwachtingspatronen te voldoen om er toch maar bij te horen. Dat hoorde zo. Maar het gevoel van onbehagen, bekroop mij met de jaren. Waarschuwende signalen vanuit een andere dimensie die mij als kind  vertrouwd waren, werden door mij steeds minder serieus genomen.

 

Maar het Universele Mysterie werkte met een verbazingwekkende kracht, en volharding en kon alsnog via dromen, in mijn bewustzijn doordringen. Zodat ik er aandacht aan begon te geven, en naar verklaringen op zoek ging. Het waren confronterende beelden. Maar ook de meest mooie beelden. De prachtigste muziek de mooiste kleuren, niet van deze wereld. Leerzaam en liefdevol. Maar de macht van de buitenwereld, was nog te aantrekkelijk en de invloed ervan te groot. Steeds zocht ik buiten mijzelf naar erkenning, liefde, vrede, mededogen, geloof en vertrouwen.

 

Uiteindelijk werd mij duidelijk dat deze kwaliteiten in mij Zelf aanwezig waren, in mijn Hart daar waar het altijd al was. Maar ik moest mij weer herinneren, hoe ik naar mijn innerlijke raadgever kon luisteren, om de waarheid te ervaren. Daar waar ik dacht dat ikzelf de touwtjes in handen van mijn leven in handen had, constateerde ik dat GOD, de voorwaarden stelde, die er nodig waren om gevolg te kunnen geven aan hoe HIJ, mij bedoeld heeft. Maar dat ik altijd de vrijheid had om keuzes te maken, en de verantwoordelijkheid van mijn leven in eigen handen moest nemen. Nu kan ik mijn leven vullen, met nieuwe ervaringen. Zo maken oude levenspatronen geleidelijk plaats, voor een nieuwe levenswijze. En hervond ik de kracht van stilte, rust, eenvoud en tevredenheid, het simpele leven de eenvoud ervan, de schoonheid en verbondenheid met alles wat is.

 

Mijn levensdoel, is te komen tot het uitdragen van innerlijke vrede, tot welzijn van ons wezen, en ten overstaan van de wereld. Te komen tot een alles omvattende liefde, en de sleutel tot de waarheid van ons leven.

 

IMG_3390.JPG

 

Dit levensdoel staat in nauw verband, met het ervaren van een universele vrede, en kenmerkt zich in de vreugde, vrijheid en de eenvoud van het zijn, hier en nu in ons en om ons.

 

Wat betekent dit? Momenteel, leven wij in een tijd dat er van alle kanten aan ons getrokken wordt. Deze invloeden zijn omvangrijk. Deze zichtbare en onzichtbare krachten, zorgen ervoor dat wij afhankelijk worden en ons verder van onze heilige krachtbron verwijderen. We raken verstrikt in een netwerk van macht. Door jezelf ervan los te weken, kom je in contact met de mens die jij in wezen bent. Je leert onderscheiden wat werkelijk en onwerkelijk is. Je leert de  verbondenheid van jezelf herkennen, met alles wat is. Je ontwikkelt respect  voor het leven, voordat van jezelf en zo ook voor alles wat leeft.

 

De bedoeling is dat je gaat herkennen, waar de valkuilen zijn, die jou afhouden om in contact met je diepere zelf te komen. Eenmaal herkenbaar, voel je de kracht van het zijn, bevrijdt van alle trekkracht van onwaarheden. Een van deze onwaarheden, is het vermeende gevoel van eenzaam zijn, op je zelf terug geworpen zijn, alleen op de wereld. Maar deze eenzaamheid is een laatste stuiptrekking, van de macht die jou nog voor zich tracht te winnen.

 

In je eigen kracht zijn, geeft je de kans om jouw waarlijke talenten te laten opborrelen, en jou werkelijk laten zijn, die jij in wezen bent. Je leert de verantwoordelijkheid te nemen voor jouw leven. Contacten te onderhouden die voor jou van meerwaarde zijn. Een kind van God, is nooit alleen, maar wordt  beschermd en geleid door de hand van God. Vertrouw op je innerlijke leiding. Vanuit je hart spreekt de Vader, die van al zijn kinderen houd. 

 

IMG_3397.JPG

Omgangscode

In mijn leven heeft zich een dusdanig inzicht ontwikkeld, dat alles wat nodig schijnt te zijn om te leren en te ervaren, dat die mogelijkheden daartoe, in het dagelijkse bestaan ruimschoots aanwezig zijn. De wereld is echter géén presenteerblaadje, waar alle antwoorden op onze  vragen voor handen liggen. Je gaat op zoek naar de voor jouw  juiste formule en komt uit bij de: “eigen verantwoordelijkheid”. Alle mogelijke leerervaringen zullen je in staat leren  stellen, om van binnenuit, waarheid van onwaarheden te onderscheiden. Deze waarheid komt uit de diepten van je hart en komen niet altijd overeen met de waarheden van de ander. Maar er is een diep innerlijk vertrouwen ontstaan, in een leidende Goddelijke Hand.

 

Verantwoordelijkheid:

Bij het bieden van hulp aan de ander staat voorop dat:

-Je het leven ervaart in al zijn facetten en er door gevormd bent. Dat je, bekent bent met de krachten van de natuur en deze krachten eerst op jezelf hebt toegepast, alvorens het de zuiverheid heeft verkregen, om anderen te kunnen helpen.

-Een ander gegeven is, dat je door een tekort aan inzicht snel meelijdt met anderen. Het wordt dan moeilijk om echt iemand te helpen, wanneer je zelf overspoeld wordt met medelijden. Men identificeert zich al snel met die ander, waardoor er geen ruimte ontstaat die de ander kan ondersteunen, bij het vinden van creatieve oplossingen. Dit gaat ten koste van je energie. Bepaal je eigen grenzen, zo respecteer je die ander haar/zijn eigen zelfredzaamheid en creëer je géén afhankelijkheid.

 

-Soms komen we in een situatie waarin ons iets bijzonder aanspreekt, omdat wij ons zelf identificeren met het trauma van die ander en bij ons de wil tot helpen ontstaat om die ander te genezen. Op het moment dat je hierop ingaat gaat dit ten koste van je eigen energie, het is niet zuiver niet tegen over je zelf maar ook vervuilend voor die ander. Wanneer je zelf een goed inzicht hebt over je eigen leven en beschikt over de kennis van een invoelend vermogen waarin je niet je eigen reserves gebruikt, dan pas kunnen we spreken van het helpen genezen.

-Wanneer wij ons niet bewust zijn van onze eigen emoties en gedragingen,

dient de eerste prioriteit te zijn, ons zelf eerst te genezen. Voordat we al het lijden tot ons lijden maken en onze problemen gaan projecteren op anderen. Medelijden en aardige woorden, is geen genezen. Genezing vindt plaats wanneer een werkelijke verandering in de patiënt plaatsvindt. En wel op het moment dat blokkades zich oplossen en energieën transformeren en weer gaan stromen en de bron van genezende levenskrachten is aangeraakt.

 

-Wij mensen zijn vaak niet in staat om te voelen en te denken op een manier die wij zelf willen, maar vullen die behoeft in op een manier die onze omgeving van ons verwacht. Uit deze overheersing ontstaat onzekerheid. Deze personen kunnen zich slecht afgrenzen en onderdrukken hun eigen identiteit. Moeilijk is ook om een duidelijk onderscheid te maken tussen de gevoelens van anderen en hun eigen gevoel. Daardoor zijn zij uitermate manipuleerbaar en afhankelijk. Vaak wordt hun leven gekenmerkt door schuldgevoel. Een goede genezer herkent deze signalen en werkt samen met deze cliënt naar meer zelfbewustzijn en vertrouwen.

 

-Mijn werk is de cliënt bekend te maken met de innerlijke kracht die  in staat stelt zichzelf te genezen. Doormiddel van een energetische behandeling, ontspanningstechnieken of een andere op de persoon aangepaste therapie vorm. Waardoor men méér en méér een dieper contact krijgt, met haar/zijn eigen WEZEN en het ervaren van in de eigen kracht ZIJN, daadwerkelijk zal gaan waarnemen. De verleiding is echter groot dat de cliënt een snelle verbetering aan het adres van de behandelaar toeschrijft, waardoor aan de eigen capaciteiten van de zelfhelende krachten voorbij wordt gegaan.

Elke behandeling zou een uitnodiging moeten zijn tot genezing en geen tot betaalbare consumptie van een dienst.

 

image009.jpg

 

 

huishoudschool foto.jpg

                                              

werk en opleiding

 

 

Van beroep: sociaal pedagogisch werker/groepsleider in het welzijnswerk. Werkzaam als: Energetisch therapeute; middels: Holistic Healing; polariteitenergie een in evenwicht brengende therapie, volgens Dr.Randolf Stone; Reiki behandelaar/master, volgens het Mikao Usui systeem; Spiritueel raadsvrouw: medium, heldervoelend, helderziend -horend, -wetend;  Familieopstellingen: middelaar: een/een, volgens het Systemische fenomenologische systeem van Bert hellinger; Sportmasseur (lid ngs), klassiek-, en ontspanningsmasseur; Mazdaznan leraar gezondheidkunde,  voorlichting, toepassing, en begeleiding, betreffende: Zarathoestrische geneeswijze, Panopraktiek, massage, ademkunde, klierkunde, voedingskunde, kuren, klankresonanties; Mazdaznan levenswijze en levenshouding; Steunpunt voor Mazdaznan Nederland. In opleiding tot Fyto-, en voedingspecialiste. Eigenaresse van praktijk voor gezondheid en Welzijn, InMotion .

 

info

healing

het mediumschap

heldervoelen, -zien, -horen en -weten

intuïtie

spiritualiteit

gezondheid

kruiden

yoga

tao

reiki

transcendentie

polariteitbehandeling

astrologie

tarot

familie opstellingen

        

 

cochlearia_officinalis-echt_lepelblad-03%5B1%5D

Cochlearia officinalis echt lepelblad

 

Healing;

De energie die u tijdens een energetische behandeling mag ontvangen is een universele energie. Deze wordt ook wel: kosmische energie, licht van God, levensfluïde, Chi, Ki, Prana, of liefdes energie genoemd. Het is de kracht die in alles wat leeft werkzaam is. Het is de levensstroom die door al het levende stroomt. Overal aanwezig, en wordt zichtbaar wanneer we kijken met de ogen van ons hart. 

 

Een energetische behandeling, ondersteunt het natuurlijke genezingsproces, vitaliseert lichaam en geest, brengt lichaam en geest in balans, reinigt het lichaam van vergiften, lost blokkades op, biedt ondersteuning en troost in moeilijke tijden, bevordert de ontspanning, doet pijnen verminderen en of verdwijnen Zij werkt positief op alles wat de behandeling ondergaat en kan wanneer aan voorwaarden is voldaan nooit schaden ongeacht iemands conditie en kan een ondersteuning zijn voor de gezondheidszorg. Zij is een zuivere liefdevolle energie, met een eigen intelligentie en weet in welke mate hulp nodig is, zonder dat ik er iets aan kan toevoegen, of aan kan ontnemen. Deze energie is universeel, dus ook voor dieren.

We mogen ons erom verwonderen, als aan een wens gevolg wordt gegeven. We mogen blij zijn met zoveel Liefde, maar ons verder geen vragen stellen. Het Universele mysterie is niet te doortasten. Maar heeft tot doel, de mens in zijn totaliteit te brengen, in evenwicht met zichzelf, en zijn/haar omgeving. 

 

In volledige overgave aan het goddelijk mysterie, maak ik mij ontvankelijk voor de Bron. Op deze manier word ik doorlaatbaar. Dit betekent dat ik mij openstel voor “de Bron van alles wat is”, zonder dat ik bijbedoelingen heb, dus ook zonder de bedoeling om te helen. Zonder de drang iets te veranderen of in te grijpen. Het is dan ook niet aan mij, om te beslissen of iets nodig is, ook niet de vraag of ik iemand kan of mag genezen. Vervolgens verloopt de overdracht van energie, doormiddel van een handoplegging. Mijn handen gaan op of langs uw lichaam. Ik laat mij in de stilte intuïtief leiden, zonder te weten wat er gaat gebeuren. Ik tast in het niets, maar voel mij als iemand waar energie door stroomt, verre golven vanuit de Bron. Ik stel mij beschikbaar als instrument, zonder enig doel. De cliënt ervaart een intense warmte soms rilling van warmte of koude dit naargelang het lichaam behoefte heeft. Over het algemeen ervaart men een diepe ontspanning en het gevoel van liefdevol aanwezig zijn in de volle kracht van het zijn, hier en nu. Dit is uw helende kracht.  

 

Een behandeling geschiedt, in een sfeer van vertrouwen. Mijn rol is het luisteren naar u, u bijstaan en te ondersteunen. Waarbij eenieder door mij liefdevol, onbevooroordeeld, met respect en discretie zal worden benaderd. Niets gebeurt in een mysterieuze sfeer, de behandeling is open en u wordt door mij altijd actief bij de voortgang van de behandeling betrokken. Belangrijk blijft keer op keer, uw eigen verantwoordelijkheid. Bij twijfel raadpleeg dan uw behandelend arts. Het heeft mijn voorkeur, om met de reguliere geneeskunde tot een samenwerking te komen en niet tot een tegenwerking. 

 

info

 

Anagallis_arvensis-06-rood_guichelheil3-F7%5B1%5D

anagallis-arvensis rode guichelheil

 

Het mediumschap, is géén wetenschap die men uit boeken leert, of waar  een diploma voor te krijgen valt. Het is een innerlijk proces, niet waarneembaar aan uiterlijkheden. Een aangeboren gave, men kan er niet aan ontkomen, incarnatie na incarnatie. Het vormt, wijst de weg, ondersteund, begeleid en beschermd. Het zorgt in het dagelijkse leven, voor de juiste condities, zodat een mens kan leren ontdekken, en kan groeien. Eigenlijk een sober pad, vaak eenzaam, soms zelfs pijnlijk, confronterend, maar er is duidelijk een aanwezigheid waarop te vertrouwen is, dat het goed is. Het beweegt zich in een richting, en is door de wil niet controleerbaar. Een zekere mate van overgave, daar waar de vrijheid van keuzes nog schijnbaar is te noemen.

 

Uiteindelijk is te constateren, dat er géén eigen wil aan te pas komt. Het leven is relatief, wat vandaag nog is, bestaat morgen niet meer. De enige zekerheid is te vinden diep in mens wezen. Laat  vrede U leiden, wetende dat er altijd zal worden gewaakt. Nu nog enkel een diepe buiging, stilte en nederigheid is op zijn plaats voor een kracht die zich niet in woorden laat vangen, maar diep mens hart zijn aanwezigheid bevestigd. U WIL GESCHIEDE, Amen.

Het mediumschap; Stelt het medium in staat, zich met de Goddelijke Bron het levensfluïde, dat de wisselwerking is tussen geest en het lichaam te verbinden. Het zijn de elektrische en magnetische stromingen, die het lichaam opgaand en neergaand, verbinden met de kosmos en de aarde. Het is de kracht om zichzelf, zoals ook de ander te genezen en te sterken. Men is een kosmisch wezen, in vrede met zichzelf en het universum.

 

Deze krachten zijn niet zo maar te verkrijgen, men kan er niet zo maar mee omgaan, ze zouden te gevaarlijk zijn, wanneer ze in verkeerde handen zouden terechtkomen. Men krijgt deze krachten alleen wanneer men een waardig bezitter van de LEVENSBOOM vol GOUDEN VRUCHTEN geworden is. Eerst wanneer de steen gepolijst is en zijn omgeving  met de natuur weerspiegelt, dan is alles zo boven zo beneden, en in relatie met elkaar. En kan er op een verantwoordelijke manier mee worden omgegaan, in het belang voor zichzelf en alles IN RELATIE TOT HET ZELF

Het mediumschap kent vele facetten, een ervan is dat een medium  een lichtbaken is, waar overgegane zielen, naar toe getrokken worden. Dit aangetrokken zijn, ontstaat door allerlei oorzaken, dat kan zijn doordat de ziel hulp nodig heeft, bijvoorbeeld door een plotseling overlijden, maar ook wanneer een ziel het aardse niet los wenst te laten, of om uiteen lopende redenen, nog niet wenst over te gaan. Ook dieren zijn hier toe in staat.

 

Het waarnemen van deze energieën, is als het voelen van een aanwezigheid, automatisch volgt het ‘zien’.

Deze momenten zijn te omschrijven als voelt het als een stille aanraking, gevolgd door een plotselinge innerlijke stroom van informatie, een herkenning. Even maakt  de aanwezige energie een verbinding met het medium. Het kunnen emotionele momenten zijn. Er kan een vrolijke sfeer zijn, en soms worden er baldadige fratsen uitgehaald, of bewegen voorwerpen, zonder enig uiterlijke oorzaak. Het kunnen krachtige energieën zijn, andere zijn weer héél subtiel. Maar  ook zijn er mogelijk momenten, waarbij een energetisch contact niet goed voelt. Een gebed, en een liefdevolle verwijzing naar het licht zijn hier gewenst. Soms een vermanend woord, maar altijd in een liefdevolle toon. Angst is voor een medium géén drijfveer. De ervaringen zijn moeilijk in een kader te plaatsten. Het is als het dagelijkse leven, de ontmoetingen die je hebt, de keuzes die je dan maakt. Alleen hebben déze ontmoetingen plaats, via de innerlijke ogen van het hart, en zijn altijd liefdevol. 

 

info

 

heldervoelen, helderzien, helderhoren en weten

cardamine_pratensis-pinksterbloem-04%5B1%5D

cardamine pratensis pinksterbloem

 

heldervoelen, Wanneer in een begin stadia het heldervoelen zich aankondigt, is alles nog geheel onduidelijk en worden de innerlijke signalen, vaak verward met het eigen gevoel. Later leert de ervaring dit te onderscheiden, in het gevoel van de ander, en dat van het eigen gevoel. Deze ervaringen kunnen overweldigend zijn, maar de manier om ermee te leren omgaan, is te vinden in de maatschappij.

 

De maatschappij is een goede leerschool. Confrontaties zijn ervaringsmomenten en leermomenten, relativeren geeft inzicht. Wanneer echter een heldervoelende, een overvloed aan informatie binnen krijgt, en er moeite mee heeft, deze te verwerken, is het belangrijk om te leren luisteren naar de signalen die het lichaam geeft. Dagelijkse oefeningen als bijvoorbeeld: meditatie, gebeden, ademhaling oefeningen, yoga, en lichaam beweging/wandelen, zijn ter ondersteuning.

 

Bescherming ontwikkelt zich van binnenuit, deze zal krachtiger worden, naarmate men meer in de eigen kracht komt. Deze eigen kracht, zal zich steeds meer ontwikkelen wanneer een eigenverantwoordelijkheid wordt opgenomen, en uit de rol van afhankelijkheid wordt gestapt. ‘Naar de ware volwassenheid’ Voorts kan er behoefte zijn, om zich af te zonderen de natuur, de stilte ervan geven innerlijke rust en is genezend. Voor een heldervoelende is het van belang om ieder moment van de dag te trachten, in het hier en nu te zijn, en de dag te leren ervaren als een voortdurende meditatie. Dit geeft een stevige verankering ook wel gronding genoemd.

 

Maar dit neemt niet weg dat men oplettend blijft, op de lichaameigen subtiele signalen.

Heldervoelende zijn in staat om pijnen, emoties en klachten, middels een foto te registreren. Ook een aan de heldervoelende therapeut uitgezonden hulpvraag/ gedachte kan worden opgevangen, en beantwoord worden door een behandeling op afstand. Deze positieve genezende energie, wordt ervaren als rustgevend, sterkend en liefdevol. 

Heldervoelend zijn, heeft voordelen maar ook nadelen. De voordelen zijn dat deze verscherpte zintuigen het mogelijk maken, om anderen beter te helpen, bij het benoemen en loslaten van emoties en blokkades. Nadelen zijn dat er vaak continu signalen binnen komen, waardoor het belangrijk wordt dat een heldervoelende, goed aan een stevig verankering werkt.

 

Ga op zoek naar een voor jouw goede oefening. Werk aan het afgrenzen van je persoonlijkheid, een eigen verantwoordelijkheid nemen is daarbij van belang, zo werk je aan een krachtige verankering en geef je vorm aan je wezen. Maar er zijn ook goede grondingsoefeningen een ieder is in staat de juiste vorm van afgrenzing te ontwikkelen, zonder daarmee zich zelf terug te trekken uit de samenleving.

 

Hooggevoelig

Een wetenschappelijke benadering van een heldervoelende geeft aan, dat een deze, het vermogen heeft om sferen, situaties waarin anderen of een iemand verkeerd, aan te voelen. Heldervoelendheid zijn, word ook wel aangemerkt als  hooggevoelig of hoog sensitief.

Een Hoog Sensitief Persoon, afgekort HSP (Engels: Highly Sensitive Person) wordt iemand aangemerkt, die een gevoeliger zenuwstelsel heeft dan gemiddeld en in het algemeen gevoeliger is voor omgevingsenergie. In het Nederlands wordt "Highly Sensitive" soms vertaald als "hoog sensitief" maar vaker als "hooggevoelig".

Deze mensen nemen indrukken op via hun zintuigen, en omdat HSP's hiervoor gevoeliger zijn, nemen zij subtieler nuances waar. Het subtieler waarnemen van nuances is bijvoorbeeld terug te zien in het snel doorhebben of beïnvloed worden door emoties van anderen, maar ook in het intenser genieten van geuren, smaken en geluiden. Een HSP kan ook snel ontroerd raken, bijvoorbeeld door kunst en muziek.

Daarentegen kunnen HSP's ook last hebben van teveel prikkels. Deze overprikkeling kan bijvoorbeeld ontstaan door het te lang aanwezig zijn in het gezelschap van teveel of te drukke mensen, maar ook door fel licht of hard geluid. Tekort aan slaap of zonlicht of het hebben van honger kunnen een negatief effect hebben op het humeur van een HSP. Als een HSP zichzelf in dit opzicht nog niet begrijpt, kan hij door de nadelen van deze eigenschap (vaak langdurige overprikkeling) soms last krijgen van een depressie.

Soms worden HSP's door anderen gezien als verlegen, bange, zwakke of ongezellige personen. Dit hoeft helemaal niet zo te zijn; door hun gevoeligheid hebben HSP's het echter nodig eerder hun grenzen aan te geven. HSP's hebben vaak het gevoel anders te zijn dan anderen; bovendien wordt hoge gevoeligheid in de Westerse cultuur niet erg gewaardeerd. Daardoor kunnen HSP's onterecht het gevoel krijgen dat er iets aan hen mankeert. Overigens bestaan er naast de "stereotype" introverte HSP's, ook wel extraverte hooggevoelige mensen. Bovendien kunnen er tussen HSP's onderling grote verschillen in bijvoorbeeld karaktereigenschappen, interesses, etc. zijn.

Het is belangrijk te weten dat hooggevoeligheid een eigenschap is, en geen ziekte. Geschat wordt dat 15 tot 20 procent van de mensen hooggevoelig. Ook in de dierenwereld lijkt een vergelijkbaar percentage van de individuen hooggevoelig te zijn. Deze dieren zouden door hun hooggevoeligheid gevaar eerder opmerken en daardoor bijdragen tot het behoud van de soort.

 

achillea millefolium - duizendblad

Achillea millefolium – Duizendblad

 

Helderzien

Het dieper schouwen dan het “gewone” alledaagse zien? Men noemt het al gauw bijzonder. Misschien een beetje angstig, soms ook nieuwsgierig, omdat men denkt dat een helderziende door iedereen heen kijkt en alles weet. Of een andere reactie, dat men graag dingen wilt weten, over zichzelf of iemand anders. Laat ik dit voor op stellen, en dan spreek ik voor mijzelf, dat een helderziende nimmer de behoefte heeft, om met een open vizier rond te lopen, op een manier om te zien hoe een ander in elkaar zit, en zeker niet mee ga in de sensatie, van het willen weten. Wat nog bezwaarlijker is het ongevraagd mededelen. Natuurlijk neemt een helderziende waar, dat kan niet anders, maar dat laat men ‘zijn’, uit respect voor die ander, maar ook voor zichzelf. Het zou voor de helderziende allemaal véél zijn, om met zich mee te dragen.

 

Een helderziende reist graag zonder bepakking! Het is ook niet aan deze, om te oordelen of te veroordelen. Wij zijn allemaal mensen onderweg, in die zin is er een  liefdevolle eenheid met alles wat is vast te stellen.

Voorspellen: daarin zit het woord –voor-, in vooruit vertellen. Men wilt graag weten, het risico is dan groot dat de persoon hoort, wat men graag wenst te horen en hierna gaat leven en een helderziende juist deze signalen registreert. Een voorspelling geeft géén zekerheid, ieder nieuw moment biedt nieuwe mogelijkheden.Voor mijzelf sprekende, vind ik het belangrijkste, dat de mens in zijn/haar eigen kracht gaat staan en de antwoorden in zichzelf gaat ontdekken. Een goede therapeutische begeleiding, kan mogelijkheden bieden.  Het spreekt voor zich dat wat in de toekomst ligt, niet in onze handen is, maar in de handen van God.

 

hepatica_nobilis-leverbloempje-03%5B1%5D

hepatica nobilis-leverbloempje

 

helder horen, is een ervaring die van uit het diepste wezen van de helderhorende, doordringt. Het is géén stem, die spreekt, maar een zacht signaal een innerlijke stem die spreekt, vanuit een diepe waarheid, waarbij de helderhorende innerlijk diep in het hart wéét, dat het juist is. Automatisch schrift, Bij het schrijven, komt het denkend vermogen, niet van pas, alles rolt eenvoudig automatisch via de pen naar buiten. Sprekend medium Wat een medium zegt, komt niet van de persoon, deze is enkel het medium. Nadien weet en medium niet wat er gezegd of geschreven is, en komt het gezegde en geschrevene onbekend voor. In dromen en visioenen, gaan “aankondigingen” vaak via een metafoor de ‘telefoon’.  

 

Arum_maculatum-05-gevlekte_aronskelk2-I4%5B1%5D

Arum maculatum – Gevlekte aronskelk

 

helderwetend
Helderwetend: iemand die helderwetend is, bevat een zéér hoog ontwikkelde intuïtie. Helderwetendheid is simpelweg wat de benaming zegt: het gewoon weten dat iets zo is, ook al is daar geen enkele rationele grond voor. Het voert echter verder dan alleen buikgevoel. Zij die helderwetend zijn, hebben toegang tot meer kennis dan de gemiddelde niet helderwetende mens, omdat het weten zuiver en diep is. Helderwetendheid kan goed worden ingezet bij de begeleiding van anderen bij het loslaten van energieblokkades en het bieden van levens- en gezondheidsadvies.

helder weten, zijn momenten die naar voren komen, duidelijk en zuiver.

 

Dit komt van binnenuit, vanuit een wijsheid die diep innerlijk aanwezig is en op een juist moment de ruimte neemt om naar voren te treden. Hier komt géén innerlijke stem aan te pas en ook geen logica, het is een diep innerlijk weten waaraan geen twijfel, géén maar, of andere vorm dat met het verstand kan oproepen. Hier wordt iets neer gezet wat staat.

Als afsluiting wil ik duidelijk maken, dat niets mens vreemd zou horen te zijn. Het paranormale zou gewoon moeten zijn. Al deze talenten zijn in ons aanwezig ook in u. Als wij maar willen gaan leren luisteren, leren voelen de ogen openen naar wat deze innerlijke waarden van ons willen. De signalen zijn altijd, onvoorwaardelijk liefdevol. Altijd erop gericht om ons bij te staan, te ondersteunen en te laten groeien naar een eenheid met alles wat is.

 

info

     

 

glechoma_hederacea-hondsdraf-03

glechoma-hederacea/hondsdraf

Intuitie
Intuïtie: iedereen heeft de beschikking over intuïtie of te wel buikgevoel. Je intuïtie kan je dingen vertellen die je nodig hebt in je dagelijkse leven, maar ook op je levenspad breder gezien.
Hoe verder je intuïtie, je buikgevoel, ontwikkelt is en hoe meer je erop durft te vertrouwen, hoe meer informatie je zult krijgen voor het leiden van je leven. Je zult helder keuzes kunnen maken die bij je passen en je zult veel eerder weten wat er gedaan mag worden in jouw leven om je weer een stap verder te brengen.
Intuïtie kan vaak lijnrecht tegenover ratio staan en dus is het een dappere zet om meer en meer op je intuïtie, te gaan leren vertrouwen. Het helpt je met de meest eenvoudige tot de meer complexe beslissingen in je leven. Leer en durf te vertrouwen op je intuïtie en je leven neemt nieuwe en betere wendingen aan.

 

info

 

Arum_maculatum-05-gevlekte_aronskelk2-I4%5B1%5D

arum maculatum gevlekte aronskelk

 

Spiritualiteit, is een weten dat we kunnen omschrijven als dat er meer is tussen hemel en aarde dan het gewone dagelijks ervaren. Dromen maken deel uit van dit ongewone dat ons op een veilige wijze kan helpen ons bewust te worden van onszelf in onze omgeving. Dromen zijn daarmee een toevoegende waarde op ons geestelijk groeiproces. Eerst leren we van onszelf  een beeld kunnen vormen over hoe wij zouden willen zijn. Wij leren  erdoor eerst ons zelf te herkennen en te begrijpen, wij leren onze gevoelens te onderscheiden, wij leren om te gaan met anderen op een liefdevolle en verbonden manier. We gaan beseffen dat we deel uitmaken van een groter geheel, dat we verbonden zijn met elkaar.

 

Wanneer wij kwaliteit van leven wensen dienen wij de verantwoordelijkheid voor onszelf te leren dragen.  Zonder daarbij onszelf te veroordelen op momenten dat het niet goed gaat. Ook leren we dit zonder in de richting van een ander te wijzen. We leren met een zekere mate van vertrouwen te accepteren wat er gebeurt. De dag van vandaag is de kracht voor morgen. Zodat wij opvaren in GOD, zoals HIJ dat bedoeld heeft.  

 

De maatschappij is een spannend terrein waar wij onze mogelijkheden leren te ontdekken en uitdrukking te geven aan onszelf meer open en oprechter. Wanneer we nu ons fysieke gewone dagelijkse leven nemen aan de ene kant van de brug en aan de andere kant de spirituele bewuste zijde aan de andere kant is er het beeld van een brug ontstaan. De brug is onze geest. Op de brug staat de wachter, hij is het dromende zelf. Hij heeft de blauwdruk van ons leven. In onze dromen geeft hij uiting aan het moment waar we ons in begeven. Is er iets wat we moeten veranderen, los laten, inzicht tot kunnen krijgen, informatie om je te beschermen, nieuwe wegen in te slaan, informatie om ons bij te staan. Hoewel de boodschap in beeldende vorm tot je komt, zul je op het moment dat je dit nodig hebt het juiste antwoord tot je beschikking staan. Als je het niet te ingewikkeld of beangstigend vindt kun je beide kanten in jezelf integreren. Het helpt je om het leven nog beter te begrijpen en om verder te gaan.

 

info

 

 

Apium_graveolens-07-selderij3-G7%5B1%5D

apium glareolens/selderij

 

Gezondheid is een groot goed, maar hoe gaan wij met onze gezondheid om? Heeft het onze interesse, of worden wij teveel door onze dagelijkse rituelen in beslag genomen. Gaan wij niet door tijdgebrek snel naar de supermarkt? Wordt de oorsprong van onze voeding door de vele verwerkingen en chemische toevoegingen, niet snel uit het oog verloren. Eten wij niet al gauw te veel, te vlug, te vet. Is wat wij tot ons nemen al een luxeproduct geworden en doet de veelheid ervan ons al duizelig en afhankelijk maken. Waar is de eenvoud ervan, waar is het belang gebleven voor producten uit onze eigen streek en jaargetijde. Zijn wij dan al zo zeer van onze natuur afgedwaald dat de voeding een ondergeschikte rol inneemt? Is het ons ontgaan dat voeding een prominente rol speelt in onze gezondheid, in onze totaliteit, in ons wezen? Maar niet alleen voor ons mensen is gezondheid van belang, maar denken wij ook aan onze aarde, hoe gaan wij om met onze gewassen? Onze dieren die tot onze voedsel bron behoren. Langzaam worden wij vergiftigd. Meer respect voor onze natuur om ons en in ons zou niet alleen ons zelf goed doen, maar ook zou er geen honger meer in de wereld hoeven worden geleden. Wanneer wij mensen met meer eergevoel voor alles wat onze aarde ons schenkt om zouden gaan.

 

Dr.med. Theodor Graether, chef arts van het Sanatorium Hohen-Furnsal?Wurtenberg, april 1953. schrijft in zijn artikel:

De voeding speelt een buitengewoon belangrijke rol bij de ontwikkeling van de mens. Voeding en verstand hangen nauw met elkander samen. Voeding kan men zo inrichten dat onze geestelijke ontwikkeling niet wordt belemmerd, maar juist wordt bevorderd, indien de spijzen op een juiste manier zijn samengevoegd. In het algemeen heeft men tot nu toe spijzen gebruikt die niet bij elkaar passen, die ook niet met de krachten in de maag in eendracht kunnen verkeren en die evenmin elkander aanvullen; hoe meer storingen er door toevoer van zulke spijzen in het spijsverteringssysteem optreden, des te minder kunnen de hersenen de krachten uit het lichaam tot zich trekken en controleren; als gevolg vindt men zowel ondervoeding als overvoeding.

 

Het geheim van een met de natuur overeenkomende voeding is in de juiste samenstelling van de maaltijden gelegen. Er zijn dozijnen methoden en kookboeken en ondanks dat heerst er een algemene onkunde en verwarring met betrekking tot de voeding van de mens. Het is tot op de huidige dag aan de Mazdaznan voorbehouden de juiste weg te wijzen. Zij is het die de mens voor zijn hele leven de juiste levenswijze vermag aan te geven. Elk soort vlees, genotmiddelen, koffie, alcohol, nicotine, enerzijds en anderzijds het te onbeduidend verbruik van gewassen, zoals planten en vruchten, verzwakken de weerstandskracht van het lichaam als geheel; daardoor kan het niet begerig genoeg naar lucht worden, het ademt onvoldoende. Het krijgt te weinig lucht, het verlangt te weinig naar zuurstof. Het gevolg is dat de cellen verslijten en dat het organisme niet meer in staat is magnesium, kalium, ijzer, kiezelzuur en andere mineralen zouten vast te houden en te verwerken; geen wonder dat de cellen degenereren, dat regeneratie zo goed als niet geschiedt en dat vorming van kankerweefsel begunstigd wordt. De voedingsleer van Mazdaznan bevat aanwijzingen, geschikt om het lichaam een algemene bescherming te verlenen, ziektes te voorkomen en ook de terecht gevreesde kanker te verhoeden.

 

info

 

anagallis_arvensis_foemina-blauw_guichelheil-04%5B1%5D

blauwe guichelhei

 

Melly Uyldert een citaat  uit haar boek: Lexicon der geneeskruiden.

De kruiden geneeskunde is zo oud als de wereld. Maar het menselijk denken doorloopt verschillende fase. Toen de mens nog in de natuur leefden en hun instinct volgden, zoals de dieren, grepen zij vanzelf naar het kruid, dat zij nodig hadden. Toen hun verstand zich ging ontwikkelen, waardoor zij losraakten uit hun verbondenheid met de natuur en de stem van hun innerlijk overschreeuwden met hun verstandelijke redeneringen, hadden zij nog hun wijze vrouwen en mannen, die hun zeiden, welke kruiden goed waren bij hun ziekten(ontstaan door loslaten van hun instinct). Vóór onze huidige jaartelling, in het tijdperk der druïden, leefden in West-Europa wijze vrouwen (vroed-vrouwen) hetzij alleen in de heuvels hetzij met velen in kloosterburchten, waar zij adellijke jongemeisjes vanaf hun zevende jaar opleidden in een kunde, die wij nu kosmobiologie noemen en die de kennis van de sterrenhemel en van de werking daarvan op aarde (astrologie), de kennis van het mineralen-, planten- en dierenrijk en van de mens naar ziel en lichaam (biologie) en de geschiedenis van goden en mensen omvatte.

 

Praktisch leerden zij er zieken, kraamvrouwen en stervenden verzorgen, raad geven in kwesties van

opvoeding, liefde en andere menselijke verhoudingen, het kweken van groenten, granen en geneeskruiden, het spinnen van wol, het weven van linnen, maar vooral ; de zeden van har stam en de viering va de feesten van het jaar volgens de loop van de zon en man. Op haar veertiende jaar hexa (heks) geworden, leerden zij dienst doen in de woudheiligdommen en werden ingewijd in de natuurlijke samenhangen, waarop de praktische magie is gegrondvest.

Zij leerden sterren wichelen en de heilige dansfiguren beschrijven, de heilige liederen zingen en de runen gebruiken. Op haar een en twintigste jaar mochten zij kiezen tussen een huwelijk of en levenslang verblijf in de burcht als leermeesteres en wijze vrouw of hagedessa. Kozen zij het laatste, dan was haar taak verder driedelig: de goden dienen als priesteres, gemeenschap dienen als helpster in ziele- en lichaamsnoden en de wereldlijke leiders raadgeven als astrologe en profetes. Het waren deze vrouwen, die op nachtelijke bijeenkomsten beslisten over oorlog en vrede, recht spraken, inwijdingen voltrokken, de goden bevroegen en dan de wil der goden aan de volksleiders kenbaar maakten.

 

Ook gingen hadessa’s nachts op haar houten torens, gebouwd in het midden van een ‘sterrenbos’ op het kruispunt van vele paden, de sterren loop  na en stookten daar vuren waarmee zij berichten doorgaven. Of zij gingen, in wit linnen gekleed, met zilveren sikkels bepaalde kruiden verzamelen bij passende maanstanden. Zij kenden de invloed van zon, maan en planeten op de natuur en de mens en al zijn zaken. Zij wisten dat de hemelse krachten in wisselende onderlinge verhoudingen de verschillende soorten stenen, planten, dieren en mensen opbouwen, zodat er een overeenstemming is tussen een bepaalde kosmische krachtbron, zoals een planeet, en de speciaal op zijn trilling afgestemde sten, plant, dier en mens. Daaruit leidden zij af, welke kruiden bij welke mensen en bij welke ziekten behoorden. Zij doorzagen dus de samenhangen. Zij leerden de mensen, hun kruiden te juister tijd te verzamelen en in hun huizen te hangen om tweedracht en ziekte te voorkomen of, zo nodig, te genezen. Zo ontstonden de tradities, die overgingen van moeder op dochter.

 

De Romeinen veroverden het grootste deel van Europa, drongen hun zeden en begrippen, hun denkwijze en cultuur op aan de overwonnen volken en moordden bij het bloedbad van Verden in de tiende eeuw, de op een feestmaal genodigde Germaanse volksleiders uit. De Christelijke kerk maakte zich van de jeugd meester en de kennis van de samenhangen werd vervangen door een dualistische leer van god en de duivel. De wijze vrouwen werden vervolgd en op de brandstapel ter dood gebracht, door verraad en verklikdiensten werd de oude cultuur zo goed als geheel vernietigd, de oude gebruiken werden omgebogen tot kerkelijke feesteen. Van toen af werd het volk geleerd, dat de voedingsgewassen, die de mens voor zich zelf verbouwt, van God afkomstig waren, het vanzelf opkomende onkruid van de duivel. Juist de vanouds als heilig beschouwde kruiden kregen nieuwe namen als: duivelsbeet, duivelsdrek, duivelsklauw. De natuur werd, evenals het menselijk lichaam en evenals de vrouw als minderwaardig beschouwd en veracht.

 

Slechts een deel van de kruidkunde bleef bestaan, onder het landvolk, van geslacht op geslacht doorgegeven in kloosters, waar de monniken Romeinse (oorspronkelijk Griekse) kruidenboeken overschreven en een aantal geneeskruiden in hun eigen hof kweekten. Het oude inzicht in de samenhang werd verwrongen tot de zogenaamde signatuurleer : de kruiden waren door Onze Lieve Heer ten bate van de mens van een teken voorzien, dat hun gebruik voor bepaalde menselijke lichaamsorganen aanwees: harige planten waren goed voor de haargroei, holle stengels voor de holle buizen in het lichaam, zoals luchtpijp en darm; rode sappen waren goed voor het bloed en gele voor de gal; hartvormen van bladen wezen op het hart, levervormen op de lever.

 

Zo verloor de mens in Europa de kijk op en het begrip voor de achtergronden van zijn leven en klampte zich nog slechts vast aan de overgeleverde gebruiken. De geneeskunde, onderwezen aan de universiteiten zette een aantal tradities voort, maar richtte zich voor de verklaring der verschijnselen hoe langer hoe eenzijdiger op de stof, die zij met steeds verbeterde instrumenten verder en verder ontleedde. In plaats van omhoog te zien naar de schepper van de natuur en de hemelse machten. Zo ging men in een vanouds bekend geneeskruid zoeken naar de werkzame stof en vond daarbij o.m. de zogenaamde alkaloïden, die men er uit kon halen en tot medicijn verwerken. Daarmee verbrak men de natuurlijke harmonie van de plant, waarin steeds het ene bestanddeel het andere in balans houdt. Het gaat om de trillingsovereenstemming tussen de harmonie van de gehéle plant en het organisme van de gehéle mens.  Zo grijpt een aantal geneesmiddelen wel op een plantaardig alkaloïde terug, maar deze geïsoleerde en daarna nog verwerkte stof kan verstorend in de harmonie van het menselijk lichaam inwerken.

 

Er zijn goede homeopathische en spagyrische ( volgens aanwijzingen van Paracelsus toebereide) geneesmiddelen het zijn meestal complex-middelen, dus harmonische samenstelling uit verschillende kruiden. Het boek van Melly Uyldert is een ervaren gids voor de toepassing van een natuurlijke leefwijze. Haar boeken over kruiden zijn: De taal der kruiden, en Sterren, Mensen, Kruiden. En Lexicon der kruiden wil een praktisch handboek zijn om tekorten in het lichaam aan te vullen en daardoor de levenskracht van het zich tegen ziekten verwerende lichaam vergroten. Melly Uyldert heeft vele boeken geschreven bekend zijn ook haar astrologie boeken. Ik zou u willen aanraden uit te kijken naar deze boeken omdat deze een wijsheid in zich dragen die de mens van heden goed kan gebruiken om inzicht te krijgen in het gehele universum en in zich zelf. Voor mij zijn haar boeken van onschatbare waarde. Melly Uyldert +, was een gewaardeerd familie lid van het Mazdaznan bewegen.

 

info

 

 

borago_officinalis-bernagie-03%5B1%5D

borago officinalis/bernagie

 

Yoga, I n India leven Hinduistische, Buddhistische, janistische, Christelijke, Mohammedaanse en Humanistische yogi’s hun wereldbeschouwingen en levensovertuigingen, verschillen onderling sterk. Maar toch hebben zij een gemeenschappelijke overtuiging.  Deze overtuiging vindt haar oorsprong in de geest van yoga. Deze geest doordrenkt de  cultuur in India en maakt de Indiërs tot een verdraagzaam volk. Lang voordat de wetenschap van de psychologie bestond, leerden de wijzen van India, wat geestelijke gezondheid is. Zij wezen ook op het verband tussen geestelijke gezondheid en de lichamelijke gezondheid. In ons Westen worden deze vaak als twee doeleinden nagestreefd, de yogi ziet het als één samengesteld doel: een gezonde geest in een gezond lichaam.

 

Meer dan 6000 jaar geleden begonnen Tibetaanse monniken de technieken en theorieën van yoga mondeling aan de leerling door te geven. In het begin waren de lessen geheim, net als de technieken die van yoga afstammen, zoals karate en t’ai chi. Het eerste geschreven verslag van yoga wordt toegeschreven aan de Indiase wijze patanjali, die het hele systeem vastlegde in de tweede eeuw voor Christus. Zijn Yoga Suttras vormen nog steeds een van Indiaas belangrijkste geschriften. Het woord yoga is afgeleid van het oude sanskritisch werkwoord ‘yuj’, dat verbinden of verenigen betekent. De filosofie benadrukt dat alles in het leven dit ideaal moet nastreven, wat in het christendom wordt beschreven als de vrede, die alle begrip te boven gaat. Yoga leert ons dat wanneer we naar evenwicht en natuurlijke harmonie in ons leven zoeken, we een dieper begrip en meer voldoening krijgen. Dan leren we dat bevrediging van binnenuit komt en niet afhankelijk is van de buitenwereld.

 

Mensen die tenminste drie keer per week yoga beoefenen, noemen vaak de volgende voordelen van yoga: gewichtverlies; verlichting van problemen als slapeloosheid, hoofdpijn, rugpijn, verstopping, voorhoofdsholteontsteking en astma; verbetering van evenwicht, en lichaamshouding; verhoogde concentratie; meer kracht en soepelheid; verminderde mentale druk, stress en spanning; verbeterde ontspanning, verbeterde bloedcirculatie en ademhaling en verbeterde conditie van de huid, ogen en haar. Deze en nog veel meer positieve veranderingen doen zich voor wanneer je regelmatig yoga beoefent omdat het een compleet programma omvat dat het hele individu aangaat, lichamelijk, mentaal en spiritueel. Het basisuitgangspunt is dat er een duidelijke relatie bestaat tussen lichaam en geest, die elkaar wederzijds beïnvloeden. Een van de aspecten die yogabeoefening zo de moeite waard maken, is de ontdekking dat lichaam en geest één kunnen zijn in een harmonie van beweging en coördinatie. Je zult open gaan staan voor nieuwe perspectieven waardoor je jezelf beter leert kennen.

 

Yoga is goed voor mensen van alle leeftijden. Je ziet snel resultaat als je voortdurend de oefeningen van dit veelzijdige systeem in de praktijk brengt, omdat bij het loslaten van spanningen grote energiereserves vrijkomen. Met beoefening van yoga worden ook de organen gezonder en gesimuleerd. Het kan zorgen voor de jonge, frisse uitstraling en instelling die iedereen wenst, zodat je energiek, mooi en zelfverzekerd wordt. Yoga verhoogt de bloedcirculatie en vergroot de lenigheid. Je ruggengraat herbergt het centrale en autonome zenuwstelsel. Het hele lichaam profiteert er dus van wanneer je ruggengraat leniger wordt. Bewegen kan plezierig worden wanneer je gewrichten makkelijker gaan functioneren en je spieren soepeler en efficiënter beginnen te werken. Veel mensen voelen zich tot yoga aangetrokken omdat ze fit en soepel willen blijven. Anderen zoeken in yoga verlichting voor een specifieke klacht. Wat je reden ook is, yoga kan een belangrijk deel van je leven worden als instrument voor je gezondheid en zelfontplooiing.

 

info

 

 

 

Muscari_neglectum-troshyacint-06%5B1%5D

muscari neglectum/troshyacint

 

Tao,  is de omschrijving voor een natuurlijke ordening die ons met alles verbindt.

De grote Chinese wijze uit vroegere tijden Lao Tse heeft dit –alles- de ordeningen die de verbindingen hiermee vormen, het TAO  genoemd. Vinden bewegingen in de ordening van tao plaats, dan voelt de mens zich licht en gelukkig, is de beweging tegenovergesteld dan lijden mensen en voelen zich bezwaard. Het natuurlijke stromen wordt gestagneerd ofwel geblokkeerd.  Willen we met de grotere kracht, de goddelijke kracht of met de kracht van tao veranderen, dan is het van belang dat wij onze eigen voorstellingen, angsten of verwachtingen achter ons laten. Net zo als we ons ook niet moeten laten leiden door de wensen, verwachtingen of angsten van de maatschappij. Om deze kracht uit te nodigen is er slechts een ding nodig: een innerlijk ja. Een ja naar dat wat is. In dit ja ligt alles besloten: liefde, vertrouwen en overgave. Zeg ja tegen dit bestaan, tegen dit leven, tegen alles wat is, dan ben je in tao, in God, en is het goddelijke in je. Zeg je nee tegen dit bestaan dan ben je in je ego, van God gescheiden en de goddelijke kracht kan je dan niet bereiken.   

 

De taoïstische principes zijn er niet om u in een keurslijf te persen, maar om ze zinvol aan te passen aan onze individuele behoeftes. Wordt u bewust van onnodige activiteiten die u altijd weer van uzelf vandaan brengen. Bezin u op uw dagelijkse gedachten en gevoelens en vraag u af of u ze werkelijk wilt koesteren of misschien liever van u aflegt. Ga na of er bezigheden zijn die werkelijk aan u iets toevoegen, of zijn het gewoonten die u verder van uzelf verwijderen. Uit innerlijke onzekerheid vergaren wij al snel uiterlijk materiële zaken. Vaak verzamelen wij contacten en vriendschappen, zodat wij met onze directe familie of omgeving niet te diep hoeven gaan. Met Tao mee stromen betekent het oude loslaten, oude ballast, oude gewoontes en oude slechts oppervlakkige contacten afwerpen. Dit is een alsmaar vooruitgaand proces, waarin u zich steeds weer opnieuw afvraagt of u het leven zelf vormgeeft met uw eigen scheppende energie, of dat uw leven door anderen wordt beheerst en u geleefd wordt. 

Sta uzelf toe om ervaringen op te doen, het is niet erg om eens in de fout te gaan. Heb de moed om naar uw intuïtie te luisteren, uw gevoelens uit te drukken en uit te leven en het recht te hebben om onlogisch te zijn. Probeer niet te begrijpen hoe een ander in elkaar zit, of dat men jou moet begrijpen. Het is al meer dan voldoende als jij jezelf begrijpt. Aanvaardt en leef.  

 

Transformeren betekent meer transparantie en meer licht in situaties en gedragswijzen te krijgen. Dit vindt niet alleen in uw gedachten plaats, maar berust op ervaring, inzicht en integratie. Door er alleen maar over te lezen of te praten vindt er in uw leven geen verandering plaats. Integratie houdt in dat u geestelijke ervaringen in uw dagelijkse leven toepast. Integratie betekent in het taoïsme het bewust met elkaar verbinden van de verschillende niveaus van lichaam ziel en geest. Zoek uit wat uw levensopdrachten zijn welke gaven en talenten zijn u eigen. Kijk naar uw zelf als een deel van een prachtig geheel. Welke mogelijkheden liggen nog voor u open. Het is moedig om u naar binnen te richten in de innerlijke stilte en uw menszijn te ontdekken. 

 

Onze cultuur is meer en meer op het materiële gericht. Zodat wij ons afgesloten hebben van de energetische wereld, in ons en om ons. We hebben afgeleerd haar waar te nemen, ontkend dat onze verbinding met haar een wezenlijk deel van ons is. China is zesduizend jaar lang geleefd vanuit een tegenovergesteld wereldbeeld. De mens werd niet gezien als op zich zelf staand los van de kosmos, maar als gevormd onder de invloed van de kosmos. Deze oude Chinese leer en zijnswijze wordt TAO genoemd. Zij is buitengewoon breed en diepgaand.

 

info

 

Stellaria_media-vogelmuur-14%5B1%5D

stellaria media/vogelmuur

 

reiki symbool 

 

The reiki ideals

 

Just for today – thou shalt not anger

Just for today – thou shalt not worry

Thou shall be grateful for the many blessings

Earn thy livelihood with honest labour

Be kind to thy neighbours

 

  

 

het reiki verhaal

 

De methode van Reiki als natuurlijke geneeswijze is een oeroude geneeskunst. Wat nu Reiki genoemd wordt, kende men al in de tijd van Siddhartha Gautama Boeddha 543-490 v.Chr. Weer terug in onze tijd, was er in de 19e eeuw een Japans man die op zoek ging naar de geneeswijzen van Jezus en Boeddha. Hij vond oude relicten in de esotherische leer van India. Deze man heette Mikao Usui. Het traditionele Reiki-verhaal begint in het midden van de 19e eeuw, bij Mikao Usui theoloog en hoofd van een christelijke priesterschool in Kioto, Japan. Op een dag vroegen een paar leerlingen hem, waarom ze tot dan toe niets gehoord hadden over de geneesmethoden die Jezus gebruikt had om te genezen. Usui kon hierop niet antwoorden.

 

Hij begon daarop een zoektocht die 10 jaar zou duren. Bij navraag in de christelijke gemeenschap in Japan vertelde men hem, dat er over deze methoden van healing niet werd gesproken en dat er niets over bekend was. Omdat er opvallende overeenkomsten zijn tussen de geneeswijze van Siddhartha Gautama Boeddha en de historische Jezus, ging Usui op zoek naar informatie in het Boeddhisme. Boeddhistische monniken vertelden Usui, dat de alom spirituele geneeswijze verloren waren gegaan en dat de enige manier om er kennis van te nemen bestond uit het zich verdiepen, in de leerstellingen van Boeddha. Het pad naar verlichting. Dit ondernam Usui. Na jaren ontdekte hij op een dag de 2500 jaar oude in Sanskriet geschreven Buddhi-sutra’s ( heilige boeken) een tekst met formules en symbolen bij een volgeling van Siddhartha Gautama Boeddha, in een Boeddhistisch klooster, die blijkbaar antwoord op zijn vragen bevatten. Het gevonden materiaal bevatte echter geen informatie over de manier waarop de energie kon worden geactiveerd en ingezet.

 

De Sutra’s waren doelbewust ondoorzichtig gemaakt om het vaak krachtige materiaal uit handen te houden van hen die er nog niet aan toe waren om er kennis van te nemen en op juiste wijze te gebruiken. Mikao sprak daarop met het hoofd van zijn klooster waar hij woonde en besloot de volgende ochtend op weg te gaan naar de heilige berg ‘kuriyama’. Usui begon aan een periode van 21 dagen van meditatie, vasten en gebed. Als in de dageraad van de laatste dag in een meditatie hij antwoordt kreeg. Usui zag de reiki-symbolen alsof die op een scherm werden geprojecteerd. Bij elk symbool kreeg hij de bijbehorende informatie die nodig was om de helende energie te activeren. Het was een buitenzintuiglijke weg van herontdekken, van een klassieke geneesmethode. Mikao Usui wist dat hij nu kon helen en gaf deze helende kracht de naam Reiki hetgeen ‘universele levenskracht’ betekent. Voor Mikao Usui begon een nieuwe fase in zijn leven, waarin hij als pelgrim rondreisde en reiki onderwees. Mikao Usui is in het jaar 1930 overleden en ligt begraven in een Zen-tempel in Tokio.

  

Epipactis_helleborine-07-brede_wespenorchis2-I4%5B1%5D

epipactis helleborine/brede wespenorchis

 

Hoe werkt reiki! Als de Reiki-behandelaar iemand met reiki behandeld, dan legt hij/zij de handen rustig heel licht op verschillende zones van het lichaam van de ontvanger. Vaak voelt de behandelaar al heel snel een soort stromen, een gevoel van warmte dat soms tot gloeien kan toenemen, in sommige gevallen een tinteling of koudheid of kou. Deze worden vaak door patiënten even duidelijk gevoeld. Het gebeurt ook dat de patiënt op andere plaatsen warmte waarneemt dan de behandelaar, of dat hij/zij kou voelt waar de behandelaar hitte waarneemt. Een Reiki behandelaar ‘dient’ slechts als kanaal bij het overbrengen van de reiki. Tijdens de reiki behandeling gaat de ademhaling langzamer, de bloeddruk zakt en gevoelens kalmeren. Men reageert in de meeste gevallen ontspannen.

 

De patiënt wordt opnieuw verbonden met de harmonie van het universum en deze harmonie, die hem tot in de kleinste cel doordringt, weet hoe hij gezond en heel kan worden. Op die manier bevordert Reiki de natuurlijke zelf genezing. Hoewel bij de contactbehandeling met Reiki het stoffelijke lichaam van de patiënt gebruikt wordt om via de handen van de behandelaar Reiki energie bij hem/haar naar binnen te brengen, blijft de werking niet beperkt tot het lichamelijke niveau. Zij voltrekt zich op alle gebieden van het lichaam, geest en ziel van de mens. Bij Reiki gaat het erom, de mens in zijn totaliteit te brengen in evenwicht met zichzelf en zijn omgeving. Reiki heeft en eigen logica, zij weet waar en in welke mate Reiki nodig is. Soms gebeurt het dat een patiënt een specifieke klacht heft, maar dat na de behandeling iets heel anders beter geworden is. Ook is het mogelijk medicijnen, voedingsmiddelen, cosmetica, water, enz. effectief te verrijken met reiki energie.

 

info

 

 

 

Zonsondergang.jpg

Transcendentie:

 

De rollen van de opvoeders, zoals wij die kennen, leerden ons, ons te bewegen in de wereld. Het enige waar zij ons niet in vormden, is het meest belangrijke element  in ons leven “het transcendente”. Het groeien naar de volwassenheid van het leven, naar de rijpheid, van het menselijk bestaan dat ons ‘mens-Zijn’ bevestigt.

Zoals wij momenteel naar de werkelijkheid kijken, is deze beperkt tot wat iemand met zijn/haar, vijf zintuigen kan waarnemen. We zien de werkelijkheid als iets dat rationeel benaderd kan worden. Wat er buiten valt is fantasie of onwerkelijk. Transcendentie past niet in dit plaatje. Men heeft het idee opgevat dat transcendentie in ons ervaren niet controleerbaar is.

Maar de wetenschaps mens die empirisch te werk gaat, heeft ontdekt dat  een bepaalde dimensie in ons leven als aanwezig te erkennen. Maar wel een aanwezigheid die niet rationeel te bevatten is, zelfs niet verklaarbaar is, naar welke voorwaarden dan ook.

 

Maar met een bovennatuurlijke kracht die niet af te wijzen is, dringt in onze tijd de waarheid door tot het bewustzijn van de mens, met de wens waargenomen te worden in het leven, in het beleven en in het verantwoordelijk handelen. Langzaam beginnen de mensen zich te openen en wie zich verder wens te verdiepen in de materie, vraagt zich alras af waar? Wie weet waarover het gaat? Wie toont de weg?.

Bij jong en oud bestaat de behoeft aan inzicht en verandering, er is behoefte naar een leraar in welk beroep dan ook: als opvoeder, psycholoog, priester, therapeut noem maar meer. Misschien wel de innerlijke leraar!!, wie is dit? Wat gebeurd er? 

 

Wat is transendentie eigenlijk?

Transendentie is het ongrijpbare, dat in ons wezen doordringt en boven tijd en ruimte en tegenstellingen uitstijgt Goddelijke ZIJN, de Bron. De bron die ons wezen doorstroomt, de Bron die ons steeds weer opneemt en weer voortbrengt en die in ons en door ons, openbaar wenst te worden in de wereld. Hier spreekt men van bijzondere ervaringen, waarin het Goddelijke in Zijn volheid en eenheid een mens raakt, roept en bevrijdt.

Bedoeld wordt, een oneindig geheim dat niet te kennen is. Diens dienaar en getuige te zijn is de bestemming van de mens. Noem het God, Vader/Moeder, Grote Geest, aan u de keus.

 

Zo laat zich ook het diepere wezen van God als dienaar en getuige, zich niet in begrippen vastleggen. Er is alleen aan te duiden waarom het gaat, als men over God spreekt. Er is geen rechtlijnige voorstelling van zijn wezen en werken. Wat Hij is, wat van Hem uitgaat, wat door Hem heengaat is voor ons niet te vatten, van welk kant men ook het licht op Hem laat vallen. Wat we wel kunnen doen, is het van alle kanten bespiegelen vanuit het ene midden wat we Goddelijk noemen. En noodzakelijker wijs dat proberen te benoemen, dat door de spiegelingen doorschijnt.

 

info

 

               

   

lamium_album-witte_dovenetel-04%5B1%5D

album-witte/ witte dovenetel

 

Polariteits behandelingen, Evenwicht brengende polariteits energie is een simpele en effectieve methode, die gebruikt wordt om een diepe genezende ontspanning teweeg te brengen. Door gebruik te maken van de levenskrachtige stroom die van nature door ieders handen vloeit, kunnen wij bij iemand anders energie vrij maken en in evenwicht brengen. Zolang deze energie ongehinderd stroomt voelen wij vrede, vreugde, liefde en gezondheid. Levenskracht is een subtiele vorm van elektromagnetische energie. Het is de stuwende levensstroom en deze is fysiologisch wezenlijk in het lichaam aanwezig. Levenskracht kan voorgesteld worden als een circulerend energieveld dat het lichaam omringt en binnendringt. Het is de bezielende levensstroom en deze wordt op een natuurlijke wijze door de intelligentie van het lichaam geleid.

 

Door de eeuwen heen hebben mensen levenskracht verschillende namen gegeven. Ze is dus geen recente ontdekking. Christus noemde het –licht, de gebruikelijke Chineese term is –ki- of -chi-, Hippokrates noemde het –vis medicatrix naturae- (levenskracht van de natuur) Paracelsus noemde het ‘munia’. Zoals je leest er zijn omschrijvingen te over.

 

Dr. Randolf Stone, de vader van het moderne polariteitssysteem, werd in 1890 in Oostenrijk geboren. Hij emigreerde met zijn vader naar America, vestigde zich in Chicago en werd Amerikaans staatsburger.Dr Stone specialiseerde zich in de osteopathie en in de natuurgeneeskunde. Hij was bovendien een chiropraktiker en had een praktijk van 1914 tot 1972. Ondanks zijn opleiding was dr.Stone niet tevreden met de westerse benadering van de geneeskunde en hij voelde de behoefte om andere genezende technieken te onderzoeken. In China en Frankrijk bestudeerde hij acupunctuur en kruidengeneeskunde. In het Oosten leerde hij reflexologie en andere oosterse massagetechnieken.

 

Tijdens zijn werkzaamheden kwam hij toevallig in aanraking  met de oude spagirische geneeskunst zoals die onderricht werd door de grote doctor Paracelsus von Hohenheim, die in Arabië had gestudeerd. Hierdoor kreeg dr.Stone inzicht in de essentiële wetenschap van de subtiele elektromagnetische velden van het lichaam. In de periode van zestig jaar integreerde dr. Stone deze waardevolle bron van wetenschap in een systeem dat hij polariteittherapie noemde. Op 84 jarige leeftijd trok dr.Stone zich terug. Hij ging in India wonen en benoemde Pierre Pannetier, een natuurgenezer, tot zijn opvolger om de toekomstige ontwikkeling van de polariteittherapie te begeleiden.

 

Het principe van de polariteit is zoals de aarde en de zon noordelijke en zuidelijke polen hebben, zo heeft ons lichaam die ook. Het is zelfs zo dat alles wat op deze planeet rechtop staat, van boven positief en beneden negatief geladen is. Deze onevenwichtigheid wordt door de behandelaar als volgt behandeld: De rechterhand bij de linkerzijde van het lichaam en de linkerhand bij de rechterzijde van het lichaam. D.w.z. wanneer ik iemand behandel dan gaat mijn rechterhand naar de linker zijde en de linkerhand naar de rechterzijde. Wanneer ik de verticale middenlijn van het lichaam behandel, wordt de linkerhand altijd boven in een relatief meer positief gebied geplaatst en de rechterhand wordt beneden in een relatief meer negatief gebiesd geplaatst.

 

Door evenwichtbrengende polariteitenergie wordt de levenskracht in een persoon opnieuw opgeladen. Dit brengt de subtiele elektromagnetische aura-velden rond het lichaam in evenwicht. Wanner de aura in evenwicht is zijn de zenuwen ontspannen. De zenuwen beheersen de spieren en de spieren houden de beenderen bijeen. Het is helemaal niet verbazingwekkend als botten na polariteitbehandeling letterlijk op hun plaats terugvallen. Het is ook mogelijk wanneer mensen die emotioneel overstuur zijn zich kunnen ontspannen Iemand kan in een diepe slaap geraken, na een polariteitbehandeling, of iemand kan het warm krijgen en een ander rilt, als het bloed naar de huid of naar interne organen trekt. Soms voelt men zich in gelukkig. Wees ervan overtuigt, dat die persoon dit alles op dat moment nodig heeft. De levenskracht wordt slechts daarheen geleid, waar deze nodig is om de noodzakelijke veranderingen te bewerkstelligen. Men gaat zich beter voelen. De levenskracht maakt geen onderscheid tussen lichamelijke en geestelijke pijnen. Beide zijn gewoon uitingen van geblokkeerde levenskracht. Wanneer ik een polariteitbehandeling geef, circuleert levenskracht en ondervind ook ik de voordelen ervan. Want wanneer in een cirkel van liefde wordt gegeven en ontvangen, worden allen in de cirkel opgenomen.

 

Literatuur: Richard Gordon: Jouw handen genezen   

 

info 

 

 

 

cochlearia_officinalis-echt_lepelblad-03%5B1%5D

cochlearia officinalis/ echt lepelblad

 

Astrologie, Wat verstaat men onder astrologie, kort samengevat onderzoekt de astrologie het verband of de relatie tussen verschijnselen in het zonnestelsel en verschijnselen op de aarde als deel van het zonnestelsel, om daaruit dan weer af te leiden aard en gedrag van de mens beschouwt als “deel” van de aarde. De mens als aardbewoner wordt dus gezien als onderdeel van de aarde. De astrologie is dus een stelsel dat relaties onderzoekt tussen verschillende soorten verschijnselen. Als grondpatroon geldt, dat de verschijnselen in het zonnestelsel bepalend zijn voor, of van invloed op, datgene wat zich op aarde en in en om de mens afspeelt. De astrologie gaat, gesteund o.a. door en ervaringschat van duizenden jaren, daarbij uit van de hypothese dat er inderdaad verband bestaat tussen de eigenschappen en omstandigheden van een mens, en de situatie of toestand waarin het zonnestelsel zich bevond ten tijde van de geboorte van die mens.

 

Onder zonnestelsel verstaat men het stelsel dat bestaat uit de zon als centraal hemellichaam en die hemellichamen die er in vaste banen omheen draaien, de z.g. planeten.

Men verwijt de astroloog dat hij de “vrije wil” van de mens ontkent en bij zijn beschouwingen uitschakelt en dus de mens slechts ziet als een marionet waarvan de touwtjes “bewogen” worden door bepaalde “bewegende” hemellichamen. De bekende filosoof prof. Bolland, loste het vraagstuk:”Is de wil van de mens vrij of gebonden” op door te zeggen: “De menselijke wil is vrij-gebonden. Afgezien van de aardige woordspeling, zit in deze uitspraak toch een kern van waarheid. Immers, het “hebben van een vrije wil”, houdt nog niet in het “gebruiken van die wil”.

 

Hoe meer een mens zich bewust wordt van zijn mens-zijn en de daar uit volgende verantwoordelijkheid ten opzichte van zijn medemensen, des te meer zal hij de neiging voelen, zo menswaardig mogelijk te handelen. Dit houdt echter in, dat hij voortdurend meer bewust zal trachten, zichzelf en daardoor ook zijn medemensen “vrij te maken en vrij te laten”. Met andere woorden: hij zal er steeds op uit zijn, allerlei “bindingen en gebondenheden” omzetten in vrijwillige verbindingen en gebondenheden” zonder dwang, maar wel met volledig gevoel van verantwoordelijkheid. Dit gehele proces nu is in feite het loswikkelen of ontwikkelen van de “vrije wil”, die in ons allen in meer of mindere mate aanwezig is. De astrologie tracht de mens inzicht te bij te brengen in alles waaraan hij innerlijk zowel uiterlijk gebonden is, opdat die mens zich bewust kan worden van de bestaande speciale mogelijkheden voor zijn “vrije ontplooiing” als mens op velerlei gebied. Nuchter gesproken, volstaat de astroloog met te herhalen wat reeds in alle eeuwen gezegd is, n.l.: “De sterren maken geneigd, maar dwingen niet; de wijze beheerst zijn sterren, de dwaas gehoorzaamt eraan”. Mijn studie astrologie heb ik aangevangen in het jaar 1984, bij  de Stichting werkgemeenschap van astrologen te Utrecht.  

 

info  

 

 

hedera_helix-klimop-04

 

hedra helix/klimop

 

Tarot, is een heel erg oud kaartspel met een open en verborgen kant (occult) De open kant kennen we allen bij de hedendaagse vorm, het klaverjassen en andere spelen die allen hun bron hebben bij het oude TAROT. De gesloten kant, die de mogelijkheden van de mens om zichzelf te leren kennen biedt. Exact genomen is de oudst bekende TAROT, deze van de Visconti-Sforza uit de XV  eeuw. Verder zijn er geschreven bronnen die de TAROT vermelden in een vroege periode nl. 1367 in Basel waar het spel verboden werd. Esoterisch, romantisch gezien zegt men dat het zou gaan over de oerkennis van de Atlantiden, die via de Egyptenaren en de zigeuners in onze streken zou zijn beland.

 

Als inwijdingsweg werd tarot gebruikt, door priesters. Verder inspireerde het spel koningen, filosofen, psychologen, schrijvers en dichters. Maar naar welke landen worden we gevoerd als we de sporen volgen van de Tarot?

Om in Europa zelf te blijven: in het Louvre te Parijs worden Tarot kaarten bewaard, die stammen uit de 14e eeuw. Een van deze spelen werd gebruikt door de franse koning KarelVI. Hij zou er zelfs geestesziek, de laatste jaren van zijn leven in eenzaamheid mee hebben doorgebracht. Verder komen de Tarot kaarten uit de gebieden rondom de Middellandse zee: Italië, Frankrijk en Spanje. Het is waarschijnlijk dat de kaarten door Spaanse vluchtelingen mee naar Spanje zijn genomen. Bronnen vermelden dat op het moment dat de kaarten opduiken ook de eerste zigeuners aangetroffen worden. De zigeuners gebruikte de Tarot kaarten ook. Maar waar komen de zigeuners vandaan? De kaarten zelf vertonen geen Oosterse invloeden, maar zijn Europees en Christelijk van karakter. Terwijl de zigeuners van Egypte, China of India komen.

 

Over het verband van deze gegevens doen verschillende theorieën de ronde. Men stelt dat, de zigeuners de kaarten vanuit Egypte naar Europa gebracht zouden hebben. Er wordt wel gezegd dat zij zouden afstammen van de priesters van Serapis, die hun wijsheidsleer in de Tarot zouden hebben neergelegd na de verwoesting van het Serapeum in Alexandrië. Ook schijnen er in een Egyptische initiatietempel reusachtige reliëfs te zijn, die dezelfde voorstellingen weergeven als de Tarot. De 22 belangrijkste kaarten uit de Tarot komen uit een van de oudste boeken ter wereld en wel ook uit Egypte. Het boek van Hermes Trismegistos, lid van de raad van Osiris en koning van Egypte, bevatte hierover de gegevens.

In die tijd werden magie, astrologie en andere mystieke wetenschappen zeer druk beoefend in het gebied van de Nijl. Na de vernietiging van de grote bibliotheek van Alexandrië, de stad Fez ( gelegen in het huidige Marokko) het intellectuele trefpunt van de wereld vormde. Omdat mensen van heinde en verre hier samen kwamen, maar verschillende talen spraken, was er behoefte aan een gemeenschappelijk communicatiesysteem.

 

Na lang zoeken stelde men een boekje samen, waarin allerlei communicatietekens werden opgenomen. De sleutel daartoe werd doormiddel van gebaren of mystiek schrift van de ene ingewijde op de andere overgebracht. Later zou hieruit Tarot zijn ontstaan, dat in toenemende mate als spel werd gebruikt en steeds minder in zijn geheime kennis begrepen werd. Toth eveneens een Egyptische naam uit de raad van Osiris, zou schriftgeleerde geweest zijn van de Egyptische Goden, heerser over de tijd, maar ook uitvinder van de getallen en de God van wijsheid en magie. Hij is vaak te zien met het hoofd van een Ibis. De 22 door Toth ontworpen kaarten maakten deel uit van de inwijdingsceremoniën van Egyptische priesters. Toen de oorlogen in Egypte toesloegen werd de geheime leer door hierofanten ( tempelbewaarders ) overgedragen aan de zigeuners, die het meenamen naar Europa. Behalve de sporen die naar Egypte leiden zijn er ook aanwijzigen die naar India leiden.

 

Het woord Tar, in de taal van de zigeuners duidt een pak kaarten aan. Deze taal is Romaans, hetgeen een sterk verbasterd Hindustaans is. Tar is in het Hindustaans Tura. Aangezien de zigeuners van oorsprong Indiërs zouden zijn, kan dit een aanwijzing zijn dat de Tarot een geestelijke schepping van de Brahmanen is en eveneens als esoterisch onderricht van hun leer, die behoed en bewaard werd door de zigeuners.Behalve Egypte en India wordt ook nog China vernoemd, maar van voor 1700 zijn uit China geen kaarten meer bekend. Een nog duisterdere afkomst van de Tarot wordt door de verschillende bronnen geduid, namelijk, Atlantis. Dit eilenden rijk Atlantis dat door een vulkanische uitbarstingen in een enkele nacht met miljoenen mensen onder de waterspiegel verdween. De priesters en magiërs van Atlantis, die de ramp hadden voorzien, brachten de wijsheid naar Egypte. Zij deden dit in de vorm van een spel, de Tarot.

 

De wijsheid zou zo tegelijk bewaard blijven en tevens slechts voor enkelen toegankelijk zijn. Namelijk alleen zij die de symbolen begrepen. Deze interpretatie staat en valt echter met het aannemen van het al dan niet bestaan hebben van Atlantis. Uit al deze gegevens blijkt dat de Tarot een groot verspreidingsgebied heeft en dat de symbolisch in haar verwerkte wijsheid met recht ernstig genomen moet worden

Tarot is een weg om toegang te krijgen tot gebieden van ons collectief onderbewustzijn, waartoe we normaal geen of bijna geen toegang tot krijgen als we niet minstens helderziend zijn. Het verhoogt zeker de intuïtie. Tarot is er toe in staat om twee maal na elkaar te antwoorden op de zelfde vraag. Dit vermitst dan bewust, of onbewust getwijfeld wordt aan de juistheid van het antwoord. De kaarten geven dan hierop antwoord. Een en ander impliceert dat de kaarten exact antwoorden op de gestelde vragen. Het is dus zaak om de vragenstelling zo exact mogelijk te doen. Het mysterie is niet te doorgronden dus ook tarot niet. Het doel van tarot is een geestelijk hulpmiddel om mensen te helpen op hun weg in de geestelijke evolutie. Het kan gebruikt worden om evolutiepatronen weer te geven via een antwoord op voorspellende manier. Het dient in elk geval niet, voor roem en geldklopperij.

 

Het zal iedereen duidelijk zijn dat de voorspellende kant van het spel gemakkelijk aanleiding kan zijn tot het doen toenemen of verminderen van de angsten die er bij mensen  heerst. We zijn dus zeker verantwoordelijk als tarot beoefenaar voor wat we zeggen en hoe we dingen zeggen. Het is helemaal niet de bedoeling om de mensen schrik aan te jagen. Het is juist de bedoeling om mensen te helpen. Hun toekomst minder bevreesd te tegemoet te laten zien.

 

info

 

 

 

comarum_palustre-wateraardbei-03%5B1%5D

comarum palustre/wateraardbei

 

Bert Hellinger heeft deze techniek in de laatste 20 jaar in Duitsland ontwikkeld. Het werd snel duidelijk dat familieopstellingen universeel bruikbaar zijn en alle persoonlijke, relationele en opvoedkundige problemen ermee behandelbaar zijn.

 

Familieopstellingen nodigen mensen uit die een nieuwe toegangsweg tot een vervuld en gelukkig leven willen vinden. Veel mensen hebben de ervaring dat ze ondanks intens werken aan zich zelf steeds opnieuw op dezelfde problemen stuiten. Men zit verstrikt in oude familiare patronen die niet alleen uit de persoon zelf voortkomen, maar in de familie van oorsprong onbewust zijn overgedragen. Familieopstellingen maken deze onbewuste patronen zichtbaar. Op een dieper niveau helpt het ons om positief te veranderen.

 

Bij de volgende problemen kan een familieopstelling helderheid bieden: relatieproblemen, bindingsangst, onzekerheid, depressiviteit, vermoeidheid, verslavingsgedrag, suïcidale neigingen, hyperactiviteit, leermoeilijkheden, bij ziektesymptomen,  maar ook voor homeopathie-, supervisie-, astrologie-, organisatie-, beroepopstellingen en nog veel meer. 

Familieopstellingen worden meestal in een groep gedaan maar kan ook een/een. In een familieopstelling stelt de cliënt een onderdeel van zijn leven op waarmee hij/ zij, worstelt en kiest een representant voor zichzelf en voor iedereen die bij het probleem betrokken is. Hij plaatst de representanten volgens zijn innerlijk beeld en gevoel in de ruimte in relatie tot elkaar op. Het magische aan dit werk is dat de representanten op hun beurt en op hun plaats toegang hebben tot de gevoelens en waarnemingen van de echte personen. De therapeut werkt in afstemming met de representanten om een goede oplossing van het probleem te vinden en de natuurlijke stroming van liefde op gang te brengen.

 

Op het einde wordt de cliënt in de verbeterde opstelling gehaald om die op hem te laten inwerken en alle emotionele verstrikkingen los te laten. Familieopstellingen kan je helderheid bieden in je leven, evenwicht en bevrediging in relaties bieden, familiaire verstrikkingen oplossen en je eigen plaats in je leven doen vinden. Familie opstellingen voegt datgene wat zich heeft afgekeerd weer samen. Daarom is het van belang dat de therapeut voor alle deelnemers een hart vol liefde ondervindt. Want wanneer je opstellingen doet, bemerk je dat eenieder een goed hart heeft. De therapeut werkt met dit goede hart. Alles wat in een familieopstelling gebeurd heeft tot doel de liefde tussen de familieleden weer te laten stromen.

 

Mijn ervaring opgedaan in deze opleiding, heeft mij geleerd dat een dure opleiding geen garantie biedt, voor een goede opleiding. Over deze vorm van werken met mensen heb ik grote bedenkingen. Op de therapeut/begeleider rust   een grote verantwoordelijkheid, daarom ga ik ervan uit dat men minimaal  voldoet aan de gedragscode die ik hierboven heb beschreven. Is dit niet het geval kan deze vorm zelfs gevaarlijk zijn. Mijn ervaring is dat ik goede begeleiders daargelaten ook begeleiding heb waargenomen waar dit niet het geval is.

In onze wereld worden vele  behandelingen aangeboden. Soms is er weer een nieuwe vorm aan het firmament, die van zich doet spreken, zoals dit zich voordoet bij het familieopstellen. Ook hier heeft iedere begeleider haar/zijn, eigen werkwijze naar inzicht en ervaring. Daarom adviseer ik altijd dat wat geboden wordt te toetsen naar waarheid in uw hart.

 

Het is ook heel moeilijk om geen opstelling te ervaren in ons dagelijks bestaan. Opstellingen ondergaan wij de gehele dag door, met alles wat wij zoal aan activiteiten ondernemen. Neem nu het voorbeeld wanneer ik in mijn tuin met een plant rondloop en mij innerlijk af vraag waar dit plantje het liefst gepland zou willen worden. Of wanneer mijn buurmeisjes met de poppen spelen en een theevisite organiseren waarbij alle poppen op een bepaalde plaats gezet worden. Daar zit Mollie en daarnaast wil héél graag Piet zitten, of past dit medicijn wel bij mij, is deze nieuwe baan wel goed voor mij en ga zo verder.

 

Het gaat er bij opstellingen erom, om in te voelen waar iets zich het prettigst voelt, dat kan toegepast worden op een plant, bij een mens, maar ook bij een dier, of  medicament etc. Dit uitgangspunt kunnen wij in ons zelf ontwikkelen dit heet intuïtieve ontwikkeling. Een goede gronding en in de eigen kracht zijn in het hier en nu, zijn daarbij belangrijke items. Er zijn over intuïtieve ontwikkeling en hoe je dit voor jezelf kunt ontwikkelen vele boeken geschreven. Mijn werk bestaat eruit deze innerlijke gave bij mijn cliënten naar voren te halen en als ik daar een vorm van ondersteuning bij zou kiezen neem ik als voorkeur een kleine opstellingen het liefst een/op een. Dit  bespaart tijd en biedt duidelijkheid voor dit moment waarin wij leven en is verlost van allerlei overbodige opsmuk interessant of niet deze is en blijft overbodig. Het meest eenvoudige inzicht is de meest krachtige.

 

 

Auteur: Antoinette Meesters
Universelevrede.nl        

 

info

 

 

 

 

 

 

                      

 

Kopie van image001 (640x427)

 

persoonlijke gegevens

 

info opleiding en werk

 

 

Mijn naam is Antoinette Meesters, geboren op 14 februari 1953 in   Nijmegen. Om 16:15u. Bij mijn doop ontving ik van mijn ouders de namen  Antoinette, Wilhelmina Gertrude Maria en groeide op als oudste in een gezin met 2 kinderen. Om een korte impressie te geven van mijn leven kan ik beginnen om te vertellen dat het anders zien, denken en voelen, vooral in mijn jeugd tot veel verwarrende situaties leidde. Ouders, leraren en andere opvoeders hadden grootse plannen met mij. Gedwongen door deze omstandigheden trachtte ik rebels en eigenwijs zoals men mij omschreef, zoveel mogelijk aan de algemene geldende norm en verwachtingspatronen te voldoen om er toch maar bij te horen.

Dat hoorde zo. Maar het gevoel van onbehagen, bekroop mij met de jaren. Waarschuwende signalen vanuit een andere dimensie die mij als kind  vertrouwd waren, werden door mij steeds minder serieus genomen.

 

Maar het Universele Mysterie werkte met een verbazingwekkende kracht, en volharding en kon alsnog via dromen, in mijn bewustzijn doordringen. Zodat ik er aandacht aan begon te geven, en naar verklaringen op zoek ging. Het waren confronterende beelden. Maar ook de meest mooie beelden. De prachtigste muziek de mooiste kleuren, niet van deze wereld. Leerzaam en liefdevol. Maar de macht van de buitenwereld, was nog te aantrekkelijk en de invloed ervan te groot. Steeds zocht ik buiten mijzelf naar erkenning, liefde, vrede, mededogen, geloof en vertrouwen.

 

Uiteindelijk werd mij duidelijk dat deze kwaliteiten in mij Zelf aanwezig waren, in mijn Hart daar waar het altijd al was. Maar ik moest mij weer herinneren, hoe ik naar mijn innerlijke raadgever kon luisteren, om de waarheid te ervaren.

Daar waar ik dacht dat ikzelf de touwtjes in handen van mijn leven in handen had, constateerde ik dat GOD, de voorwaarden stelde, die er nodig waren om gevolg te kunnen geven aan hoe HIJ, mij bedoeld heeft. Maar dat ik altijd de vrijheid had om keuzes te maken, en de verantwoordelijkheid van mijn leven in eigen handen moest nemen. Nu kan ik mijn leven vullen, met nieuwe ervaringen. Zo maken oude levenspatronen geleidelijk plaats, voor een nieuwe levenswijze. En hervond ik de kracht van stilte, rust, eenvoud en tevredenheid, het simpele leven de eenvoud ervan, de schoonheid en verbondenheid met alles wat is.

 

Mijn levensdoel, is te komen tot het uitdragen van innerlijke vrede, tot welzijn van ons wezen, en ten overstaan van de wereld. Te komen tot een alles omvattende liefde, en de sleutel tot de waarheid van ons leven.

 

Dit levensdoel staat in nauw verband, met het ervaren van een universele vrede, en kenmerkt zich in de vreugde, vrijheid en de eenvoud van het zijn, hier en nu in ons en om ons.

 

Wat betekent dit? Momenteel, leven wij in een tijd dat er van alle kanten aan ons getrokken wordt. Deze invloeden zijn omvangrijk. Deze zichtbare en onzichtbare krachten, zorgen ervoor dat wij afhankelijk worden en ons verder van onze heilige krachtbron verwijderen. We raken verstrikt in een netwerk van macht. Door jezelf ervan los te weken, kom je in contact met de mens die jij in wezen bent. Je leert onderscheiden wat werkelijk en onwerkelijk is. Je leert de  verbondenheid van jezelf herkennen, met alles wat is. Je ontwikkelt respect  voor het leven, voordat van jezelf en zo ook voor alles wat leeft.

 

De bedoeling is dat je gaat herkennen, waar de valkuilen zijn, die jou afhouden om in contact met je diepere zelf te komen. Eenmaal herkenbaar, voel je de kracht van het zijn, bevrijdt van alle trekkracht van onwaarheden. Een van deze onwaarheden, is het vermeende gevoel van eenzaam zijn, op je zelf terug geworpen zijn, alleen op de wereld. Maar deze eenzaamheid is een laatste stuiptrekking, van de macht die jou nog voor zich tracht te winnen.

 

In je eigen kracht zijn, geeft je de kans om jouw waarlijke talenten te laten opborrelen, en jou werkelijk laten zijn, die jij in wezen bent. Je leert de verantwoordelijkheid te nemen voor jouw leven. Contacten te onderhouden die voor jou van meerwaarde zijn. Een kind van God, is nooit alleen, maar wordt  beschermd en geleid door de hand van God. Vertrouw op je innerlijke leiding. Vanuit je hart spreekt de Vader, die van al zijn kinderen houd.                                       

 

 

omgangscode

 

antoinette door danny 2031

 

 

In mijn leven heeft zich een dusdanig inzicht ontwikkeld, dat alles wat nodig schijnt te zijn om te leren en te ervaren, dat die mogelijkheden daartoe, in het dagelijkse bestaan ruimschoots aanwezig zijn.

De wereld is echter géén presenteerblaadje, waar alle antwoorden op onze  vragen voor handen liggen. Je gaat op zoek naar de voor jouw  juiste formule en komt uit bij de: “eigen verantwoordelijkheid”. Alle mogelijke leerervaringen zullen je in staat leren  stellen, om van binnenuit, waarheid van onwaarheden te onderscheiden. Deze waarheid komt uit de diepten van je hart en komen niet altijd overeen met de waarheden van de ander. Maar er is een diep innerlijk vertrouwen ontstaan, in een leidende Goddelijke Hand.

 

Verantwoordelijkheid:

 

Bij het bieden van hulp aan de ander staat voorop dat:

-Je het leven ervaart in al zijn facetten en er door gevormd bent. Dat je, bekent bent met de krachten van de natuur en deze krachten eerst op jezelf hebt toegepast, alvorens het de zuiverheid heeft verkregen, om anderen te kunnen helpen.

-Een ander gegeven is, dat je door een tekort aan inzicht snel meelijdt met anderen. Het wordt dan moeilijk om echt iemand te helpen, wanneer je zelf overspoeld wordt met medelijden. Men identificeert zich al snel met die ander, waardoor er geen ruimte ontstaat die de ander kan ondersteunen, bij het vinden van creatieve oplossingen. Dit gaat ten koste van je energie. Bepaal je eigen grenzen, zo respecteer je die ander haar/zijn eigen zelfredzaamheid en creëer je géén afhankelijkheid.

 

-Soms komen we in een situatie waarin ons iets bijzonder aanspreekt, omdat wij ons zelf identificeren met het trauma van die ander en bij ons de wil tot helpen ontstaat om die ander te genezen. Op het moment dat je hierop ingaat gaat dit ten koste van je eigen energie, het is niet zuiver niet tegen over je zelf maar ook vervuilend voor die ander. Wanneer je zelf een goed inzicht hebt over je eigen leven en beschikt over de kennis van een invoelend vermogen waarin je niet je eigen reserves gebruikt, dan pas kunnen we spreken van het helpen genezen.

 

-Wanneer wij ons niet bewust zijn van onze eigen emoties en gedragingen,

dient de eerste prioriteit te zijn, ons zelf eerst te genezen. Voordat we al het lijden tot ons lijden maken en onze problemen gaan projecteren op anderen.

Medelijden en aardige woorden, is geen genezen. Genezing vindt plaats wanneer een werkelijke verandering in de patiënt plaatsvindt. En wel op het moment dat blokkades zich oplossen en energieën transformeren en weer gaan stromen en de bron van genezende levenskrachten is aangeraakt.

 

-Wij mensen zijn vaak niet in staat om te voelen en te denken op een manier die wij zelf willen, maar vullen die behoeft in op een manier die onze omgeving van ons verwacht. Uit deze overheersing ontstaat onzekerheid. Deze personen kunnen zich slecht afgrenzen en onderdrukken hun eigen identiteit. Moeilijk is ook om een duidelijk onderscheid te maken tussen de gevoelens van anderen en hun eigen gevoel. Daardoor zijn zij uitermate manipuleerbaar en afhankelijk. Vaak wordt hun leven gekenmerkt door schuldgevoel. Een goede genezer herkent deze signalen en werkt samen met deze cliënt naar meer zelfbewustzijn en vertrouwen.

 

-Mijn werk is de cliënt bekend te maken met de innerlijke kracht die  in staat stelt zichzelf te genezen. Doormiddel van een energetische behandeling, ontspanningstechnieken of een andere op de persoon aangepaste therapie vorm. Waardoor men méér en méér een dieper contact krijgt, met haar/zijn eigen WEZEN en het ervaren van in de eigen kracht ZIJN, daadwerkelijk zal gaan waarnemen. De verleiding is echter groot dat de cliënt een snelle verbetering aan het adres van de behandelaar toeschrijft, waardoor aan de eigen capaciteiten van de zelfhelende krachten voorbij wordt gegaan.

Elke behandeling zou een uitnodiging moeten zijn tot genezing en geen tot betaalbare consumptie van een dienst.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

huishoudschool foto.jpg

                                            

werk en opleiding

 

Persoonlijke gegevens

 

 

Van beroep: sociaal pedagogisch werker/groepsleider in het welzijnswerk. Werkzaam als: Energetisch therapeute; middels: Holistic Healing; polariteitenergie een in evenwicht brengende therapie, volgens Dr.Randolf Stone; Reiki behandelaar/master, volgens het Mikao Usui systeem; Spiritueel raadsvrouw: medium, heldervoelend, helderziend -horend, -wetend;  Familieopstellingen: middelaar: een/een, volgens het Systemische fenomenologische systeem van Bert hellinger; Sportmasseur (lid ngs), klassiek-, en ontspanningsmasseur; Mazdaznan leraar gezondheidkunde,  voorlichting, toepassing, en begeleiding, betreffende: Zarathoestrische geneeswijze, Panopraktiek, massage, ademkunde, klierkunde, voedingskunde, kuren, klankresonanties; Mazdaznan levenswijze en levenshouding; Steunpunt voor Mazdaznan Nederland. In opleiding tot Fyto-, en voedingspecialiste. Eigenaresse van praktijk voor gezondheid en Welzijn, InMotion .

 

 

healing

het mediumschap

heldervoelen, -zien, -horen en -weten

intuïtie

spiritualiteit

gezondheid

kruiden

yoga

tao

reiki

transcendentie

polariteitbehandeling

astrologie

tarot

familie opstellingen

      

 

cochlearia_officinalis-echt_lepelblad-03%5B1%5D

Cochlearia officinalis echt lepelblad

 

Healing;

De energie die u tijdens een energetische behandeling mag ontvangen is een universele energie. Deze wordt ook wel: kosmische energie, licht van God, levensfluïde, Chi, Ki, Prana, of liefdes energie genoemd. Het is de kracht die in alles wat leeft werkzaam is. Het is de levensstroom die door al het levende stroomt. Overal aanwezig, en wordt zichtbaar wanneer we kijken met de ogen van ons hart. 

 

Een energetische behandeling, ondersteunt het natuurlijke genezingsproces, vitaliseert lichaam en geest, brengt lichaam en geest in balans, reinigt het lichaam van vergiften, lost blokkades op, biedt ondersteuning en troost in moeilijke tijden, bevordert de ontspanning, doet pijnen verminderen en of verdwijnen Zij werkt positief op alles wat de behandeling ondergaat en kan wanneer aan voorwaarden is voldaan nooit schaden ongeacht iemands conditie en kan een ondersteuning zijn voor de gezondheidszorg. Zij is een zuivere liefdevolle energie, met een eigen intelligentie en weet in welke mate hulp nodig is, zonder dat ik er iets aan kan toevoegen, of aan kan ontnemen. Deze energie is universeel, dus ook voor dieren.

We mogen ons erom verwonderen, als aan een wens gevolg wordt gegeven. We mogen blij zijn met zoveel Liefde, maar ons verder geen vragen stellen. Het Universele mysterie is niet te doortasten. Maar heeft tot doel, de mens in zijn totaliteit te brengen, in evenwicht met zichzelf, en zijn/haar omgeving. 

 

In volledige overgave aan het goddelijk mysterie, maak ik mij ontvankelijk voor de Bron. Op deze manier word ik doorlaatbaar. Dit betekent dat ik mij openstel voor “de Bron van alles wat is”, zonder dat ik bijbedoelingen heb, dus ook zonder de bedoeling om te helen. Zonder de drang iets te veranderen of in te grijpen. Het is dan ook niet aan mij, om te beslissen of iets nodig is, ook niet de vraag of ik iemand kan of mag genezen. Vervolgens verloopt de overdracht van energie, doormiddel van een handoplegging. Mijn handen gaan op of langs uw lichaam. Ik laat mij in de stilte intuïtief leiden, zonder te weten wat er gaat gebeuren. Ik tast in het niets, maar voel mij als iemand waar energie door stroomt, verre golven vanuit de Bron. Ik stel mij beschikbaar als instrument, zonder enig doel. De cliënt ervaart een intense warmte soms rilling van warmte of koude dit naargelang het lichaam behoefte heeft. Over het algemeen ervaart men een diepe ontspanning en het gevoel van liefdevol aanwezig zijn in de volle kracht van het zijn, hier en nu. Dit is uw helende kracht.  

 

Een behandeling geschiedt, in een sfeer van vertrouwen. Mijn rol is het luisteren naar u, u bijstaan en te ondersteunen. Waarbij eenieder door mij liefdevol, onbevooroordeeld, met respect en discretie zal worden benaderd. Niets gebeurt in een mysterieuze sfeer, de behandeling is open en u wordt door mij altijd actief bij de voortgang van de behandeling betrokken. Belangrijk blijft keer op keer, uw eigen verantwoordelijkheid. Bij twijfel raadpleeg dan uw behandelend arts. Het heeft mijn voorkeur, om met de reguliere geneeskunde tot een samenwerking te komen en niet tot een tegenwerking. 

 

Anagallis_arvensis-06-rood_guichelheil3-F7%5B1%5D

anagallis-arvensis rode guichelheil

 

Het mediumschap, is géén wetenschap die men uit boeken leert, of waar  een diploma voor te krijgen valt. Het is een innerlijk proces, niet waarneembaar aan uiterlijkheden. Een aangeboren gave, men kan er niet aan ontkomen, incarnatie na incarnatie. Het vormt, wijst de weg, ondersteund, begeleid en beschermd. Het zorgt in het dagelijkse leven, voor de juiste condities, zodat een mens kan leren ontdekken, en kan groeien. Eigenlijk een sober pad, vaak eenzaam, soms zelfs pijnlijk, confronterend, maar er is duidelijk een aanwezigheid waarop te vertrouwen is, dat het goed is. Het beweegt zich in een richting, en is door de wil niet controleerbaar. Een zekere mate van overgave, daar waar de vrijheid van keuzes nog schijnbaar is te noemen.

 

Uiteindelijk is te constateren, dat er géén eigen wil aan te pas komt. Het leven is relatief, wat vandaag nog is, bestaat morgen niet meer. De enige zekerheid is te vinden diep in mens wezen. Laat  vrede U leiden, wetende dat er altijd zal worden gewaakt. Nu nog enkel een diepe buiging, stilte en nederigheid is op zijn plaats voor een kracht die zich niet in woorden laat vangen, maar diep mens hart zijn aanwezigheid bevestigd. U WIL GESCHIEDE, Amen.

Het mediumschap; Stelt het medium in staat, zich met de Goddelijke Bron het levensfluïde, dat de wisselwerking is tussen geest en het lichaam te verbinden. Het zijn de elektrische en magnetische stromingen, die het lichaam opgaand en neergaand, verbinden met de kosmos en de aarde. Het is de kracht om zichzelf, zoals ook de ander te genezen en te sterken. Men is een kosmisch wezen, in vrede met zichzelf en het universum.

 

Deze krachten zijn niet zo maar te verkrijgen, men kan er niet zo maar mee omgaan, ze zouden te gevaarlijk zijn, wanneer ze in verkeerde handen zouden terechtkomen. Men krijgt deze krachten alleen wanneer men een waardig bezitter van de LEVENSBOOM vol GOUDEN VRUCHTEN geworden is. Eerst wanneer de steen gepolijst is en zijn omgeving  met de natuur weerspiegelt, dan is alles zo boven zo beneden, en in relatie met elkaar. En kan er op een verantwoordelijke manier mee worden omgegaan, in het belang voor zichzelf en alles IN RELATIE TOT HET ZELF

Het mediumschap kent vele facetten, een ervan is dat een medium  een lichtbaken is, waar overgegane zielen, naar toe getrokken worden. Dit aangetrokken zijn, ontstaat door allerlei oorzaken, dat kan zijn doordat de ziel hulp nodig heeft, bijvoorbeeld door een plotseling overlijden, maar ook wanneer een ziel het aardse niet los wenst te laten, of om uiteen lopende redenen, nog niet wenst over te gaan. Ook dieren zijn hier toe in staat.

 

Het waarnemen van deze energieën, is als het voelen van een aanwezigheid, automatisch volgt het ‘zien’.

Deze momenten zijn te omschrijven als voelt het als een stille aanraking, gevolgd door een plotselinge innerlijke stroom van informatie, een herkenning. Even maakt  de aanwezige energie een verbinding met het medium. Het kunnen emotionele momenten zijn. Er kan een vrolijke sfeer zijn, en soms worden er baldadige fratsen uitgehaald, of bewegen voorwerpen, zonder enig uiterlijke oorzaak. Het kunnen krachtige energieën zijn, andere zijn weer héél subtiel. Maar  ook zijn er mogelijk momenten, waarbij een energetisch contact niet goed voelt. Een gebed, en een liefdevolle verwijzing naar het licht zijn hier gewenst. Soms een vermanend woord, maar altijd in een liefdevolle toon. Angst is voor een medium géén drijfveer. De ervaringen zijn moeilijk in een kader te plaatsten. Het is als het dagelijkse leven, de ontmoetingen die je hebt, de keuzes die je dan maakt. Alleen hebben déze ontmoetingen plaats, via de innerlijke ogen van het hart, en zijn altijd liefdevol. 

heldervoelen, helderzien, helderhoren en weten

cardamine_pratensis-pinksterbloem-04%5B1%5D

cardamine pratensis pinksterbloem

 

heldervoelen, Wanneer in een begin stadia het heldervoelen zich aankondigt, is alles nog geheel onduidelijk en worden de innerlijke signalen, vaak verward met het eigen gevoel. Later leert de ervaring dit te onderscheiden, in het gevoel van de ander, en dat van het eigen gevoel. Deze ervaringen kunnen overweldigend zijn, maar de manier om ermee te leren omgaan, is te vinden in de maatschappij.

 

De maatschappij is een goede leerschool. Confrontaties zijn ervaringsmomenten en leermomenten, relativeren geeft inzicht. Wanneer echter een heldervoelende, een overvloed aan informatie binnen krijgt, en er moeite mee heeft, deze te verwerken, is het belangrijk om te leren luisteren naar de signalen die het lichaam geeft. Dagelijkse oefeningen als bijvoorbeeld: meditatie, gebeden, ademhaling oefeningen, yoga, en lichaam beweging/wandelen, zijn ter ondersteuning.

 

Bescherming ontwikkelt zich van binnenuit, deze zal krachtiger worden, naarmate men meer in de eigen kracht komt. Deze eigen kracht, zal zich steeds meer ontwikkelen wanneer een eigenverantwoordelijkheid wordt opgenomen, en uit de rol van afhankelijkheid wordt gestapt. ‘Naar de ware volwassenheid’ Voorts kan er behoefte zijn, om zich af te zonderen de natuur, de stilte ervan geven innerlijke rust en is genezend. Voor een heldervoelende is het van belang om ieder moment van de dag te trachten, in het hier en nu te zijn, en de dag te leren ervaren als een voortdurende meditatie. Dit geeft een stevige verankering ook wel gronding genoemd.

 

Maar dit neemt niet weg dat men oplettend blijft, op de lichaameigen subtiele signalen.

Heldervoelende zijn in staat om pijnen, emoties en klachten, middels een foto te registreren. Ook een aan de heldervoelende therapeut uitgezonden hulpvraag/ gedachte kan worden opgevangen, en beantwoord worden door een behandeling op afstand. Deze positieve genezende energie, wordt ervaren als rustgevend, sterkend en liefdevol. 

Heldervoelend zijn, heeft voordelen maar ook nadelen. De voordelen zijn dat deze verscherpte zintuigen het mogelijk maken, om anderen beter te helpen, bij het benoemen en loslaten van emoties en blokkades. Nadelen zijn dat er vaak continu signalen binnen komen, waardoor het belangrijk wordt dat een heldervoelende, goed aan een stevig verankering werkt.

 

Ga op zoek naar een voor jouw goede oefening. Werk aan het afgrenzen van je persoonlijkheid, een eigen verantwoordelijkheid nemen is daarbij van belang, zo werk je aan een krachtige verankering en geef je vorm aan je wezen. Maar er zijn ook goede grondingsoefeningen een ieder is in staat de juiste vorm van afgrenzing te ontwikkelen, zonder daarmee zich zelf terug te trekken uit de samenleving.

 

Hooggevoelig

Een wetenschappelijke benadering van een heldervoelende geeft aan, dat een deze, het vermogen heeft om sferen, situaties waarin anderen of een iemand verkeerd, aan te voelen. Heldervoelendheid zijn, word ook wel aangemerkt als  hooggevoelig of hoog sensitief.

Een Hoog Sensitief Persoon, afgekort HSP (Engels: Highly Sensitive Person) wordt iemand aangemerkt, die een gevoeliger zenuwstelsel heeft dan gemiddeld en in het algemeen gevoeliger is voor omgevingsenergie. In het Nederlands wordt "Highly Sensitive" soms vertaald als "hoog sensitief" maar vaker als "hooggevoelig".

Deze mensen nemen indrukken op via hun zintuigen, en omdat HSP's hiervoor gevoeliger zijn, nemen zij subtieler nuances waar. Het subtieler waarnemen van nuances is bijvoorbeeld terug te zien in het snel doorhebben of beïnvloed worden door emoties van anderen, maar ook in het intenser genieten van geuren, smaken en geluiden. Een HSP kan ook snel ontroerd raken, bijvoorbeeld door kunst en muziek.

Daarentegen kunnen HSP's ook last hebben van teveel prikkels. Deze overprikkeling kan bijvoorbeeld ontstaan door het te lang aanwezig zijn in het gezelschap van teveel of te drukke mensen, maar ook door fel licht of hard geluid. Tekort aan slaap of zonlicht of het hebben van honger kunnen een negatief effect hebben op het humeur van een HSP. Als een HSP zichzelf in dit opzicht nog niet begrijpt, kan hij door de nadelen van deze eigenschap (vaak langdurige overprikkeling) soms last krijgen van een depressie.

Soms worden HSP's door anderen gezien als verlegen, bange, zwakke of ongezellige personen. Dit hoeft helemaal niet zo te zijn; door hun gevoeligheid hebben HSP's het echter nodig eerder hun grenzen aan te geven. HSP's hebben vaak het gevoel anders te zijn dan anderen; bovendien wordt hoge gevoeligheid in de Westerse cultuur niet erg gewaardeerd. Daardoor kunnen HSP's onterecht het gevoel krijgen dat er iets aan hen mankeert. Overigens bestaan er naast de "stereotype" introverte HSP's, ook wel extraverte hooggevoelige mensen. Bovendien kunnen er tussen HSP's onderling grote verschillen in bijvoorbeeld karaktereigenschappen, interesses, etc. zijn.

Het is belangrijk te weten dat hooggevoeligheid een eigenschap is, en geen ziekte. Geschat wordt dat 15 tot 20 procent van de mensen hooggevoelig. Ook in de dierenwereld lijkt een vergelijkbaar percentage van de individuen hooggevoelig te zijn. Deze dieren zouden door hun hooggevoeligheid gevaar eerder opmerken en daardoor bijdragen tot het behoud van de soort.

 

achillea millefolium - duizendblad

Achillea millefolium – Duizendblad

 

Helderzien

Het dieper schouwen dan het “gewone” alledaagse zien? Men noemt het al gauw bijzonder. Misschien een beetje angstig, soms ook nieuwsgierig, omdat men denkt dat een helderziende door iedereen heen kijkt en alles weet. Of een andere reactie, dat men graag dingen wilt weten, over zichzelf of iemand anders. Laat ik dit voor op stellen, en dan spreek ik voor mijzelf, dat een helderziende nimmer de behoefte heeft, om met een open vizier rond te lopen, op een manier om te zien hoe een ander in elkaar zit, en zeker niet mee ga in de sensatie, van het willen weten. Wat nog bezwaarlijker is het ongevraagd mededelen. Natuurlijk neemt een helderziende waar, dat kan niet anders, maar dat laat men ‘zijn’, uit respect voor die ander, maar ook voor zichzelf. Het zou voor de helderziende allemaal véél zijn, om met zich mee te dragen.

 

Een helderziende reist graag zonder bepakking! Het is ook niet aan deze, om te oordelen of te veroordelen. Wij zijn allemaal mensen onderweg, in die zin is er een  liefdevolle eenheid met alles wat is vast te stellen.

Voorspellen: daarin zit het woord –voor-, in vooruit vertellen. Men wilt graag weten, het risico is dan groot dat de persoon hoort, wat men graag wenst te horen en hierna gaat leven en een helderziende juist deze signalen registreert. Een voorspelling geeft géén zekerheid, ieder nieuw moment biedt nieuwe mogelijkheden.Voor mijzelf sprekende, vind ik het belangrijkste, dat de mens in zijn/haar eigen kracht gaat staan en de antwoorden in zichzelf gaat ontdekken. Een goede therapeutische begeleiding, kan mogelijkheden bieden.  Het spreekt voor zich dat wat in de toekomst ligt, niet in onze handen is, maar in de handen van God.

 

hepatica_nobilis-leverbloempje-03%5B1%5D

hepatica nobilis-leverbloempje

 

helder horen, is een ervaring die van uit het diepste wezen van de helderhorende, doordringt. Het is géén stem, die spreekt, maar een zacht signaal een innerlijke stem die spreekt, vanuit een diepe waarheid, waarbij de helderhorende innerlijk diep in het hart wéét, dat het juist is. Automatisch schrift, Bij het schrijven, komt het denkend vermogen, niet van pas, alles rolt eenvoudig automatisch via de pen naar buiten. Sprekend medium Wat een medium zegt, komt niet van de persoon, deze is enkel het medium. Nadien weet en medium niet wat er gezegd of geschreven is, en komt het gezegde en geschrevene onbekend voor. In dromen en visioenen, gaan “aankondigingen” vaak via een metafoor de ‘telefoon’.  

 

Arum_maculatum-05-gevlekte_aronskelk2-I4%5B1%5D

Arum maculatum – Gevlekte aronskelk

 

helderwetend
Helderwetend: iemand die helderwetend is, bevat een zéér hoog ontwikkelde intuïtie. Helderwetendheid is simpelweg wat de benaming zegt: het gewoon weten dat iets zo is, ook al is daar geen enkele rationele grond voor. Het voert echter verder dan alleen buikgevoel. Zij die helderwetend zijn, hebben toegang tot meer kennis dan de gemiddelde niet helderwetende mens, omdat het weten zuiver en diep is. Helderwetendheid kan goed worden ingezet bij de begeleiding van anderen bij het loslaten van energieblokkades en het bieden van levens- en gezondheidsadvies.

helder weten, zijn momenten die naar voren komen, duidelijk en zuiver.

 

Dit komt van binnenuit, vanuit een wijsheid die diep innerlijk aanwezig is en op een juist moment de ruimte neemt om naar voren te treden. Hier komt géén innerlijke stem aan te pas en ook geen logica, het is een diep innerlijk weten waaraan geen twijfel, géén maar, of andere vorm dat met het verstand kan oproepen. Hier wordt iets neer gezet wat staat.

Als afsluiting wil ik duidelijk maken, dat niets mens vreemd zou horen te zijn. Het paranormale zou gewoon moeten zijn. Al deze talenten zijn in ons aanwezig ook in u. Als wij maar willen gaan leren luisteren, leren voelen de ogen openen naar wat deze innerlijke waarden van ons willen. De signalen zijn altijd, onvoorwaardelijk liefdevol. Altijd erop gericht om ons bij te staan, te ondersteunen en te laten groeien naar een eenheid met alles wat is.

     

 

glechoma_hederacea-hondsdraf-03

glechoma-hederacea/hondsdraf

Intuitie
Intuïtie: iedereen heeft de beschikking over intuïtie of te wel buikgevoel. Je intuïtie kan je dingen vertellen die je nodig hebt in je dagelijkse leven, maar ook op je levenspad breder gezien.
Hoe verder je intuïtie, je buikgevoel, ontwikkelt is en hoe meer je erop durft te vertrouwen, hoe meer informatie je zult krijgen voor het leiden van je leven. Je zult helder keuzes kunnen maken die bij je passen en je zult veel eerder weten wat er gedaan mag worden in jouw leven om je weer een stap verder te brengen.
Intuïtie kan vaak lijnrecht tegenover ratio staan en dus is het een dappere zet om meer en meer op je intuïtie, te gaan leren vertrouwen. Het helpt je met de meest eenvoudige tot de meer complexe beslissingen in je leven. Leer en durf te vertrouwen op je intuïtie en je leven neemt nieuwe en betere wendingen aan.

 

Arum_maculatum-05-gevlekte_aronskelk2-I4%5B1%5D

arum maculatum gevlekte aronskelk

 

Spiritualiteit, is een weten dat we kunnen omschrijven als dat er meer is tussen hemel en aarde dan het gewone dagelijks ervaren. Dromen maken deel uit van dit ongewone dat ons op een veilige wijze kan helpen ons bewust te worden van onszelf in onze omgeving. Dromen zijn daarmee een toevoegende waarde op ons geestelijk groeiproces. Eerst leren we van onszelf  een beeld kunnen vormen over hoe wij zouden willen zijn. Wij leren  erdoor eerst ons zelf te herkennen en te begrijpen, wij leren onze gevoelens te onderscheiden, wij leren om te gaan met anderen op een liefdevolle en verbonden manier. We gaan beseffen dat we deel uitmaken van een groter geheel, dat we verbonden zijn met elkaar.

 

Wanneer wij kwaliteit van leven wensen dienen wij de verantwoordelijkheid voor onszelf te leren dragen.  Zonder daarbij onszelf te veroordelen op momenten dat het niet goed gaat. Ook leren we dit zonder in de richting van een ander te wijzen. We leren met een zekere mate van vertrouwen te accepteren wat er gebeurt. De dag van vandaag is de kracht voor morgen. Zodat wij opvaren in GOD, zoals HIJ dat bedoeld heeft.  

 

De maatschappij is een spannend terrein waar wij onze mogelijkheden leren te ontdekken en uitdrukking te geven aan onszelf meer open en oprechter. Wanneer we nu ons fysieke gewone dagelijkse leven nemen aan de ene kant van de brug en aan de andere kant de spirituele bewuste zijde aan de andere kant is er het beeld van een brug ontstaan. De brug is onze geest. Op de brug staat de wachter, hij is het dromende zelf. Hij heeft de blauwdruk van ons leven. In onze dromen geeft hij uiting aan het moment waar we ons in begeven. Is er iets wat we moeten veranderen, los laten, inzicht tot kunnen krijgen, informatie om je te beschermen, nieuwe wegen in te slaan, informatie om ons bij te staan. Hoewel de boodschap in beeldende vorm tot je komt, zul je op het moment dat je dit nodig hebt het juiste antwoord tot je beschikking staan. Als je het niet te ingewikkeld of beangstigend vindt kun je beide kanten in jezelf integreren. Het helpt je om het leven nog beter te begrijpen en om verder te gaan.

 

Apium_graveolens-07-selderij3-G7%5B1%5D

apium glareolens/selderij

 

Gezondheid is een groot goed, maar hoe gaan wij met onze gezondheid om? Heeft het onze interesse, of worden wij teveel door onze dagelijkse rituelen in beslag genomen. Gaan wij niet door tijdgebrek snel naar de supermarkt? Wordt de oorsprong van onze voeding door de vele verwerkingen en chemische toevoegingen, niet snel uit het oog verloren. Eten wij niet al gauw te veel, te vlug, te vet. Is wat wij tot ons nemen al een luxeproduct geworden en doet de veelheid ervan ons al duizelig en afhankelijk maken. Waar is de eenvoud ervan, waar is het belang gebleven voor producten uit onze eigen streek en jaargetijde. Zijn wij dan al zo zeer van onze natuur afgedwaald dat de voeding een ondergeschikte rol inneemt? Is het ons ontgaan dat voeding een prominente rol speelt in onze gezondheid, in onze totaliteit, in ons wezen? Maar niet alleen voor ons mensen is gezondheid van belang, maar denken wij ook aan onze aarde, hoe gaan wij om met onze gewassen? Onze dieren die tot onze voedsel bron behoren. Langzaam worden wij vergiftigd. Meer respect voor onze natuur om ons en in ons zou niet alleen ons zelf goed doen, maar ook zou er geen honger meer in de wereld hoeven worden geleden. Wanneer wij mensen met meer eergevoel voor alles wat onze aarde ons schenkt om zouden gaan.

 

Dr.med. Theodor Graether, chef arts van het Sanatorium Hohen-Furnsal?Wurtenberg, april 1953. schrijft in zijn artikel:

De voeding speelt een buitengewoon belangrijke rol bij de ontwikkeling van de mens. Voeding en verstand hangen nauw met elkander samen. Voeding kan men zo inrichten dat onze geestelijke ontwikkeling niet wordt belemmerd, maar juist wordt bevorderd, indien de spijzen op een juiste manier zijn samengevoegd. In het algemeen heeft men tot nu toe spijzen gebruikt die niet bij elkaar passen, die ook niet met de krachten in de maag in eendracht kunnen verkeren en die evenmin elkander aanvullen; hoe meer storingen er door toevoer van zulke spijzen in het spijsverteringssysteem optreden, des te minder kunnen de hersenen de krachten uit het lichaam tot zich trekken en controleren; als gevolg vindt men zowel ondervoeding als overvoeding.

 

Het geheim van een met de natuur overeenkomende voeding is in de juiste samenstelling van de maaltijden gelegen. Er zijn dozijnen methoden en kookboeken en ondanks dat heerst er een algemene onkunde en verwarring met betrekking tot de voeding van de mens. Het is tot op de huidige dag aan de Mazdaznan voorbehouden de juiste weg te wijzen. Zij is het die de mens voor zijn hele leven de juiste levenswijze vermag aan te geven. Elk soort vlees, genotmiddelen, koffie, alcohol, nicotine, enerzijds en anderzijds het te onbeduidend verbruik van gewassen, zoals planten en vruchten, verzwakken de weerstandskracht van het lichaam als geheel; daardoor kan het niet begerig genoeg naar lucht worden, het ademt onvoldoende. Het krijgt te weinig lucht, het verlangt te weinig naar zuurstof. Het gevolg is dat de cellen verslijten en dat het organisme niet meer in staat is magnesium, kalium, ijzer, kiezelzuur en andere mineralen zouten vast te houden en te verwerken; geen wonder dat de cellen degenereren, dat regeneratie zo goed als niet geschiedt en dat vorming van kankerweefsel begunstigd wordt. De voedingsleer van Mazdaznan bevat aanwijzingen, geschikt om het lichaam een algemene bescherming te verlenen, ziektes te voorkomen en ook de terecht gevreesde kanker te verhoeden.

 

anagallis_arvensis_foemina-blauw_guichelheil-04%5B1%5D

blauwe guichelhei

 

Melly Uyldert een citaat  uit haar boek: Lexicon der geneeskruiden.

De kruiden geneeskunde is zo oud als de wereld. Maar het menselijk denken doorloopt verschillende fase. Toen de mens nog in de natuur leefden en hun instinct volgden, zoals de dieren, grepen zij vanzelf naar het kruid, dat zij nodig hadden. Toen hun verstand zich ging ontwikkelen, waardoor zij losraakten uit hun verbondenheid met de natuur en de stem van hun innerlijk overschreeuwden met hun verstandelijke redeneringen, hadden zij nog hun wijze vrouwen en mannen, die hun zeiden, welke kruiden goed waren bij hun ziekten(ontstaan door loslaten van hun instinct). Vóór onze huidige jaartelling, in het tijdperk der druïden, leefden in West-Europa wijze vrouwen (vroed-vrouwen) hetzij alleen in de heuvels hetzij met velen in kloosterburchten, waar zij adellijke jongemeisjes vanaf hun zevende jaar opleidden in een kunde, die wij nu kosmobiologie noemen en die de kennis van de sterrenhemel en van de werking daarvan op aarde (astrologie), de kennis van het mineralen-, planten- en dierenrijk en van de mens naar ziel en lichaam (biologie) en de geschiedenis van goden en mensen omvatte.

 

Praktisch leerden zij er zieken, kraamvrouwen en stervenden verzorgen, raad geven in kwesties van

opvoeding, liefde en andere menselijke verhoudingen, het kweken van groenten, granen en geneeskruiden, het spinnen van wol, het weven van linnen, maar vooral ; de zeden van har stam en de viering va de feesten van het jaar volgens de loop van de zon en man. Op haar veertiende jaar hexa (heks) geworden, leerden zij dienst doen in de woudheiligdommen en werden ingewijd in de natuurlijke samenhangen, waarop de praktische magie is gegrondvest.

Zij leerden sterren wichelen en de heilige dansfiguren beschrijven, de heilige liederen zingen en de runen gebruiken. Op haar een en twintigste jaar mochten zij kiezen tussen een huwelijk of en levenslang verblijf in de burcht als leermeesteres en wijze vrouw of hagedessa. Kozen zij het laatste, dan was haar taak verder driedelig: de goden dienen als priesteres, gemeenschap dienen als helpster in ziele- en lichaamsnoden en de wereldlijke leiders raadgeven als astrologe en profetes. Het waren deze vrouwen, die op nachtelijke bijeenkomsten beslisten over oorlog en vrede, recht spraken, inwijdingen voltrokken, de goden bevroegen en dan de wil der goden aan de volksleiders kenbaar maakten.

 

Ook gingen hadessa’s nachts op haar houten torens, gebouwd in het midden van een ‘sterrenbos’ op het kruispunt van vele paden, de sterren loop  na en stookten daar vuren waarmee zij berichten doorgaven. Of zij gingen, in wit linnen gekleed, met zilveren sikkels bepaalde kruiden verzamelen bij passende maanstanden. Zij kenden de invloed van zon, maan en planeten op de natuur en de mens en al zijn zaken. Zij wisten dat de hemelse krachten in wisselende onderlinge verhoudingen de verschillende soorten stenen, planten, dieren en mensen opbouwen, zodat er een overeenstemming is tussen een bepaalde kosmische krachtbron, zoals een planeet, en de speciaal op zijn trilling afgestemde sten, plant, dier en mens. Daaruit leidden zij af, welke kruiden bij welke mensen en bij welke ziekten behoorden. Zij doorzagen dus de samenhangen. Zij leerden de mensen, hun kruiden te juister tijd te verzamelen en in hun huizen te hangen om tweedracht en ziekte te voorkomen of, zo nodig, te genezen. Zo ontstonden de tradities, die overgingen van moeder op dochter.

 

De Romeinen veroverden het grootste deel van Europa, drongen hun zeden en begrippen, hun denkwijze en cultuur op aan de overwonnen volken en moordden bij het bloedbad van Verden in de tiende eeuw, de op een feestmaal genodigde Germaanse volksleiders uit. De Christelijke kerk maakte zich van de jeugd meester en de kennis van de samenhangen werd vervangen door een dualistische leer van god en de duivel. De wijze vrouwen werden vervolgd en op de brandstapel ter dood gebracht, door verraad en verklikdiensten werd de oude cultuur zo goed als geheel vernietigd, de oude gebruiken werden omgebogen tot kerkelijke feesteen. Van toen af werd het volk geleerd, dat de voedingsgewassen, die de mens voor zich zelf verbouwt, van God afkomstig waren, het vanzelf opkomende onkruid van de duivel. Juist de vanouds als heilig beschouwde kruiden kregen nieuwe namen als: duivelsbeet, duivelsdrek, duivelsklauw. De natuur werd, evenals het menselijk lichaam en evenals de vrouw als minderwaardig beschouwd en veracht.

 

Slechts een deel van de kruidkunde bleef bestaan, onder het landvolk, van geslacht op geslacht doorgegeven in kloosters, waar de monniken Romeinse (oorspronkelijk Griekse) kruidenboeken overschreven en een aantal geneeskruiden in hun eigen hof kweekten. Het oude inzicht in de samenhang werd verwrongen tot de zogenaamde signatuurleer : de kruiden waren door Onze Lieve Heer ten bate van de mens van een teken voorzien, dat hun gebruik voor bepaalde menselijke lichaamsorganen aanwees: harige planten waren goed voor de haargroei, holle stengels voor de holle buizen in het lichaam, zoals luchtpijp en darm; rode sappen waren goed voor het bloed en gele voor de gal; hartvormen van bladen wezen op het hart, levervormen op de lever.

 

Zo verloor de mens in Europa de kijk op en het begrip voor de achtergronden van zijn leven en klampte zich nog slechts vast aan de overgeleverde gebruiken. De geneeskunde, onderwezen aan de universiteiten zette een aantal tradities voort, maar richtte zich voor de verklaring der verschijnselen hoe langer hoe eenzijdiger op de stof, die zij met steeds verbeterde instrumenten verder en verder ontleedde. In plaats van omhoog te zien naar de schepper van de natuur en de hemelse machten. Zo ging men in een vanouds bekend geneeskruid zoeken naar de werkzame stof en vond daarbij o.m. de zogenaamde alkaloïden, die men er uit kon halen en tot medicijn verwerken. Daarmee verbrak men de natuurlijke harmonie van de plant, waarin steeds het ene bestanddeel het andere in balans houdt. Het gaat om de trillingsovereenstemming tussen de harmonie van de gehéle plant en het organisme van de gehéle mens.  Zo grijpt een aantal geneesmiddelen wel op een plantaardig alkaloïde terug, maar deze geïsoleerde en daarna nog verwerkte stof kan verstorend in de harmonie van het menselijk lichaam inwerken.

 

Er zijn goede homeopathische en spagyrische ( volgens aanwijzingen van Paracelsus toebereide) geneesmiddelen het zijn meestal complex-middelen, dus harmonische samenstelling uit verschillende kruiden. Het boek van Melly Uyldert is een ervaren gids voor de toepassing van een natuurlijke leefwijze. Haar boeken over kruiden zijn: De taal der kruiden, en Sterren, Mensen, Kruiden. En Lexicon der kruiden wil een praktisch handboek zijn om tekorten in het lichaam aan te vullen en daardoor de levenskracht van het zich tegen ziekten verwerende lichaam vergroten. Melly Uyldert heeft vele boeken geschreven bekend zijn ook haar astrologie boeken. Ik zou u willen aanraden uit te kijken naar deze boeken omdat deze een wijsheid in zich dragen die de mens van heden goed kan gebruiken om inzicht te krijgen in het gehele universum en in zich zelf. Voor mij zijn haar boeken van onschatbare waarde. Melly Uyldert +, was een gewaardeerd familie lid van het Mazdaznan bewegen.

 

borago_officinalis-bernagie-03%5B1%5D

borago officinalis/bernagie

 

Yoga, I n India leven Hinduistische, Buddhistische, janistische, Christelijke, Mohammedaanse en Humanistische yogi’s hun wereldbeschouwingen en levensovertuigingen, verschillen onderling sterk. Maar toch hebben zij een gemeenschappelijke overtuiging.  Deze overtuiging vindt haar oorsprong in de geest van yoga. Deze geest doordrenkt de  cultuur in India en maakt de Indiërs tot een verdraagzaam volk. Lang voordat de wetenschap van de psychologie bestond, leerden de wijzen van India, wat geestelijke gezondheid is. Zij wezen ook op het verband tussen geestelijke gezondheid en de lichamelijke gezondheid. In ons Westen worden deze vaak als twee doeleinden nagestreefd, de yogi ziet het als één samengesteld doel: een gezonde geest in een gezond lichaam.

 

Meer dan 6000 jaar geleden begonnen Tibetaanse monniken de technieken en theorieën van yoga mondeling aan de leerling door te geven. In het begin waren de lessen geheim, net als de technieken die van yoga afstammen, zoals karate en t’ai chi. Het eerste geschreven verslag van yoga wordt toegeschreven aan de Indiase wijze patanjali, die het hele systeem vastlegde in de tweede eeuw voor Christus. Zijn Yoga Suttras vormen nog steeds een van Indiaas belangrijkste geschriften. Het woord yoga is afgeleid van het oude sanskritisch werkwoord ‘yuj’, dat verbinden of verenigen betekent. De filosofie benadrukt dat alles in het leven dit ideaal moet nastreven, wat in het christendom wordt beschreven als de vrede, die alle begrip te boven gaat. Yoga leert ons dat wanneer we naar evenwicht en natuurlijke harmonie in ons leven zoeken, we een dieper begrip en meer voldoening krijgen. Dan leren we dat bevrediging van binnenuit komt en niet afhankelijk is van de buitenwereld.

 

Mensen die tenminste drie keer per week yoga beoefenen, noemen vaak de volgende voordelen van yoga: gewichtverlies; verlichting van problemen als slapeloosheid, hoofdpijn, rugpijn, verstopping, voorhoofdsholteontsteking en astma; verbetering van evenwicht, en lichaamshouding; verhoogde concentratie; meer kracht en soepelheid; verminderde mentale druk, stress en spanning; verbeterde ontspanning, verbeterde bloedcirculatie en ademhaling en verbeterde conditie van de huid, ogen en haar. Deze en nog veel meer positieve veranderingen doen zich voor wanneer je regelmatig yoga beoefent omdat het een compleet programma omvat dat het hele individu aangaat, lichamelijk, mentaal en spiritueel. Het basisuitgangspunt is dat er een duidelijke relatie bestaat tussen lichaam en geest, die elkaar wederzijds beïnvloeden. Een van de aspecten die yogabeoefening zo de moeite waard maken, is de ontdekking dat lichaam en geest één kunnen zijn in een harmonie van beweging en coördinatie. Je zult open gaan staan voor nieuwe perspectieven waardoor je jezelf beter leert kennen.

 

Yoga is goed voor mensen van alle leeftijden. Je ziet snel resultaat als je voortdurend de oefeningen van dit veelzijdige systeem in de praktijk brengt, omdat bij het loslaten van spanningen grote energiereserves vrijkomen. Met beoefening van yoga worden ook de organen gezonder en gesimuleerd. Het kan zorgen voor de jonge, frisse uitstraling en instelling die iedereen wenst, zodat je energiek, mooi en zelfverzekerd wordt. Yoga verhoogt de bloedcirculatie en vergroot de lenigheid. Je ruggengraat herbergt het centrale en autonome zenuwstelsel. Het hele lichaam profiteert er dus van wanneer je ruggengraat leniger wordt. Bewegen kan plezierig worden wanneer je gewrichten makkelijker gaan functioneren en je spieren soepeler en efficiënter beginnen te werken. Veel mensen voelen zich tot yoga aangetrokken omdat ze fit en soepel willen blijven. Anderen zoeken in yoga verlichting voor een specifieke klacht. Wat je reden ook is, yoga kan een belangrijk deel van je leven worden als instrument voor je gezondheid en zelfontplooiing.

 

Muscari_neglectum-troshyacint-06%5B1%5D

muscari neglectum/troshyacint

 

Tao,  is de omschrijving voor een natuurlijke ordening die ons met alles verbindt.

De grote Chinese wijze uit vroegere tijden Lao Tse heeft dit –alles- de ordeningen die de verbindingen hiermee vormen, het TAO  genoemd. Vinden bewegingen in de ordening van tao plaats, dan voelt de mens zich licht en gelukkig, is de beweging tegenovergesteld dan lijden mensen en voelen zich bezwaard. Het natuurlijke stromen wordt gestagneerd ofwel geblokkeerd.  Willen we met de grotere kracht, de goddelijke kracht of met de kracht van tao veranderen, dan is het van belang dat wij onze eigen voorstellingen, angsten of verwachtingen achter ons laten. Net zo als we ons ook niet moeten laten leiden door de wensen, verwachtingen of angsten van de maatschappij. Om deze kracht uit te nodigen is er slechts een ding nodig: een innerlijk ja. Een ja naar dat wat is. In dit ja ligt alles besloten: liefde, vertrouwen en overgave. Zeg ja tegen dit bestaan, tegen dit leven, tegen alles wat is, dan ben je in tao, in God, en is het goddelijke in je. Zeg je nee tegen dit bestaan dan ben je in je ego, van God gescheiden en de goddelijke kracht kan je dan niet bereiken.   

 

De taoïstische principes zijn er niet om u in een keurslijf te persen, maar om ze zinvol aan te passen aan onze individuele behoeftes. Wordt u bewust van onnodige activiteiten die u altijd weer van uzelf vandaan brengen. Bezin u op uw dagelijkse gedachten en gevoelens en vraag u af of u ze werkelijk wilt koesteren of misschien liever van u aflegt. Ga na of er bezigheden zijn die werkelijk aan u iets toevoegen, of zijn het gewoonten die u verder van uzelf verwijderen. Uit innerlijke onzekerheid vergaren wij al snel uiterlijk materiële zaken. Vaak verzamelen wij contacten en vriendschappen, zodat wij met onze directe familie of omgeving niet te diep hoeven gaan. Met Tao mee stromen betekent het oude loslaten, oude ballast, oude gewoontes en oude slechts oppervlakkige contacten afwerpen. Dit is een alsmaar vooruitgaand proces, waarin u zich steeds weer opnieuw afvraagt of u het leven zelf vormgeeft met uw eigen scheppende energie, of dat uw leven door anderen wordt beheerst en u geleefd wordt. 

Sta uzelf toe om ervaringen op te doen, het is niet erg om eens in de fout te gaan. Heb de moed om naar uw intuïtie te luisteren, uw gevoelens uit te drukken en uit te leven en het recht te hebben om onlogisch te zijn. Probeer niet te begrijpen hoe een ander in elkaar zit, of dat men jou moet begrijpen. Het is al meer dan voldoende als jij jezelf begrijpt. Aanvaardt en leef.  

 

Transformeren betekent meer transparantie en meer licht in situaties en gedragswijzen te krijgen. Dit vindt niet alleen in uw gedachten plaats, maar berust op ervaring, inzicht en integratie. Door er alleen maar over te lezen of te praten vindt er in uw leven geen verandering plaats. Integratie houdt in dat u geestelijke ervaringen in uw dagelijkse leven toepast. Integratie betekent in het taoïsme het bewust met elkaar verbinden van de verschillende niveaus van lichaam ziel en geest. Zoek uit wat uw levensopdrachten zijn welke gaven en talenten zijn u eigen. Kijk naar uw zelf als een deel van een prachtig geheel. Welke mogelijkheden liggen nog voor u open. Het is moedig om u naar binnen te richten in de innerlijke stilte en uw menszijn te ontdekken. 

 

Onze cultuur is meer en meer op het materiële gericht. Zodat wij ons afgesloten hebben van de energetische wereld, in ons en om ons. We hebben afgeleerd haar waar te nemen, ontkend dat onze verbinding met haar een wezenlijk deel van ons is. China is zesduizend jaar lang geleefd vanuit een tegenovergesteld wereldbeeld. De mens werd niet gezien als op zich zelf staand los van de kosmos, maar als gevormd onder de invloed van de kosmos. Deze oude Chinese leer en zijnswijze wordt TAO genoemd. Zij is buitengewoon breed en diepgaand.

 

Stellaria_media-vogelmuur-14%5B1%5D

stellaria media/vogelmuur

 

reiki symbool 

 

The reiki ideals

 

Just for today – thou shalt not anger

Just for today – thou shalt not worry

Thou shall be grateful for the many blessings

Earn thy livelihood with honest labour

Be kind to thy neighbours

 

  

 

het reiki verhaal

 

De methode van Reiki als natuurlijke geneeswijze is een oeroude geneeskunst. Wat nu Reiki genoemd wordt, kende men al in de tijd van Siddhartha Gautama Boeddha 543-490 v.Chr. Weer terug in onze tijd, was er in de 19e eeuw een Japans man die op zoek ging naar de geneeswijzen van Jezus en Boeddha. Hij vond oude relicten in de esotherische leer van India. Deze man heette Mikao Usui. Het traditionele Reiki-verhaal begint in het midden van de 19e eeuw, bij Mikao Usui theoloog en hoofd van een christelijke priesterschool in Kioto, Japan. Op een dag vroegen een paar leerlingen hem, waarom ze tot dan toe niets gehoord hadden over de geneesmethoden die Jezus gebruikt had om te genezen. Usui kon hierop niet antwoorden.

 

Hij begon daarop een zoektocht die 10 jaar zou duren. Bij navraag in de christelijke gemeenschap in Japan vertelde men hem, dat er over deze methoden van healing niet werd gesproken en dat er niets over bekend was. Omdat er opvallende overeenkomsten zijn tussen de geneeswijze van Siddhartha Gautama Boeddha en de historische Jezus, ging Usui op zoek naar informatie in het Boeddhisme. Boeddhistische monniken vertelden Usui, dat de alom spirituele geneeswijze verloren waren gegaan en dat de enige manier om er kennis van te nemen bestond uit het zich verdiepen, in de leerstellingen van Boeddha. Het pad naar verlichting. Dit ondernam Usui. Na jaren ontdekte hij op een dag de 2500 jaar oude in Sanskriet geschreven Buddhi-sutra’s ( heilige boeken) een tekst met formules en symbolen bij een volgeling van Siddhartha Gautama Boeddha, in een Boeddhistisch klooster, die blijkbaar antwoord op zijn vragen bevatten. Het gevonden materiaal bevatte echter geen informatie over de manier waarop de energie kon worden geactiveerd en ingezet.

 

De Sutra’s waren doelbewust ondoorzichtig gemaakt om het vaak krachtige materiaal uit handen te houden van hen die er nog niet aan toe waren om er kennis van te nemen en op juiste wijze te gebruiken. Mikao sprak daarop met het hoofd van zijn klooster waar hij woonde en besloot de volgende ochtend op weg te gaan naar de heilige berg ‘kuriyama’. Usui begon aan een periode van 21 dagen van meditatie, vasten en gebed. Als in de dageraad van de laatste dag in een meditatie hij antwoordt kreeg. Usui zag de reiki-symbolen alsof die op een scherm werden geprojecteerd. Bij elk symbool kreeg hij de bijbehorende informatie die nodig was om de helende energie te activeren. Het was een buitenzintuiglijke weg van herontdekken, van een klassieke geneesmethode. Mikao Usui wist dat hij nu kon helen en gaf deze helende kracht de naam Reiki hetgeen ‘universele levenskracht’ betekent. Voor Mikao Usui begon een nieuwe fase in zijn leven, waarin hij als pelgrim rondreisde en reiki onderwees. Mikao Usui is in het jaar 1930 overleden en ligt begraven in een Zen-tempel in Tokio.

  

Epipactis_helleborine-07-brede_wespenorchis2-I4%5B1%5D

epipactis helleborine/brede wespenorchis

 

Hoe werkt reiki! Als de Reiki-behandelaar iemand met reiki behandeld, dan legt hij/zij de handen rustig heel licht op verschillende zones van het lichaam van de ontvanger. Vaak voelt de behandelaar al heel snel een soort stromen, een gevoel van warmte dat soms tot gloeien kan toenemen, in sommige gevallen een tinteling of koudheid of kou. Deze worden vaak door patiënten even duidelijk gevoeld. Het gebeurt ook dat de patiënt op andere plaatsen warmte waarneemt dan de behandelaar, of dat hij/zij kou voelt waar de behandelaar hitte waarneemt. Een Reiki behandelaar ‘dient’ slechts als kanaal bij het overbrengen van de reiki. Tijdens de reiki behandeling gaat de ademhaling langzamer, de bloeddruk zakt en gevoelens kalmeren. Men reageert in de meeste gevallen ontspannen.

 

De patiënt wordt opnieuw verbonden met de harmonie van het universum en deze harmonie, die hem tot in de kleinste cel doordringt, weet hoe hij gezond en heel kan worden. Op die manier bevordert Reiki de natuurlijke zelf genezing. Hoewel bij de contactbehandeling met Reiki het stoffelijke lichaam van de patiënt gebruikt wordt om via de handen van de behandelaar Reiki energie bij hem/haar naar binnen te brengen, blijft de werking niet beperkt tot het lichamelijke niveau. Zij voltrekt zich op alle gebieden van het lichaam, geest en ziel van de mens. Bij Reiki gaat het erom, de mens in zijn totaliteit te brengen in evenwicht met zichzelf en zijn omgeving. Reiki heeft en eigen logica, zij weet waar en in welke mate Reiki nodig is. Soms gebeurt het dat een patiënt een specifieke klacht heft, maar dat na de behandeling iets heel anders beter geworden is. Ook is het mogelijk medicijnen, voedingsmiddelen, cosmetica, water, enz. effectief te verrijken met reiki energie.

 

Zonsondergang.jpg

Transcendentie:

 

De rollen van de opvoeders, zoals wij die kennen, leerden ons, ons te bewegen in de wereld. Het enige waar zij ons niet in vormden, is het meest belangrijke element  in ons leven “het transcendente”. Het groeien naar de volwassenheid van het leven, naar de rijpheid, van het menselijk bestaan dat ons ‘mens-Zijn’ bevestigt.

Zoals wij momenteel naar de werkelijkheid kijken, is deze beperkt tot wat iemand met zijn/haar, vijf zintuigen kan waarnemen. We zien de werkelijkheid als iets dat rationeel benaderd kan worden. Wat er buiten valt is fantasie of onwerkelijk. Transcendentie past niet in dit plaatje. Men heeft het idee opgevat dat transcendentie in ons ervaren niet controleerbaar is.

Maar de wetenschaps mens die empirisch te werk gaat, heeft ontdekt dat  een bepaalde dimensie in ons leven als aanwezig te erkennen. Maar wel een aanwezigheid die niet rationeel te bevatten is, zelfs niet verklaarbaar is, naar welke voorwaarden dan ook.

 

Maar met een bovennatuurlijke kracht die niet af te wijzen is, dringt in onze tijd de waarheid door tot het bewustzijn van de mens, met de wens waargenomen te worden in het leven, in het beleven en in het verantwoordelijk handelen. Langzaam beginnen de mensen zich te openen en wie zich verder wens te verdiepen in de materie, vraagt zich alras af waar? Wie weet waarover het gaat? Wie toont de weg?.

Bij jong en oud bestaat de behoeft aan inzicht en verandering, er is behoefte naar een leraar in welk beroep dan ook: als opvoeder, psycholoog, priester, therapeut noem maar meer. Misschien wel de innerlijke leraar!!, wie is dit? Wat gebeurd er? 

 

Wat is transendentie eigenlijk?

Transendentie is het ongrijpbare, dat in ons wezen doordringt en boven tijd en ruimte en tegenstellingen uitstijgt Goddelijke ZIJN, de Bron. De bron die ons wezen doorstroomt, de Bron die ons steeds weer opneemt en weer voortbrengt en die in ons en door ons, openbaar wenst te worden in de wereld. Hier spreekt men van bijzondere ervaringen, waarin het Goddelijke in Zijn volheid en eenheid een mens raakt, roept en bevrijdt.

Bedoeld wordt, een oneindig geheim dat niet te kennen is. Diens dienaar en getuige te zijn is de bestemming van de mens. Noem het God, Vader/Moeder, Grote Geest, aan u de keus.

 

Zo laat zich ook het diepere wezen van God als dienaar en getuige, zich niet in begrippen vastleggen. Er is alleen aan te duiden waarom het gaat, als men over God spreekt. Er is geen rechtlijnige voorstelling van zijn wezen en werken. Wat Hij is, wat van Hem uitgaat, wat door Hem heengaat is voor ons niet te vatten, van welk kant men ook het licht op Hem laat vallen. Wat we wel kunnen doen, is het van alle kanten bespiegelen vanuit het ene midden wat we Goddelijk noemen. En noodzakelijker wijs dat proberen te benoemen, dat door de spiegelingen doorschijnt.                 

   

lamium_album-witte_dovenetel-04%5B1%5D

album-witte/ witte dovenetel

 

Polariteits behandelingen, Evenwicht brengende polariteits energie is een simpele en effectieve methode, die gebruikt wordt om een diepe genezende ontspanning teweeg te brengen. Door gebruik te maken van de levenskrachtige stroom die van nature door ieders handen vloeit, kunnen wij bij iemand anders energie vrij maken en in evenwicht brengen. Zolang deze energie ongehinderd stroomt voelen wij vrede, vreugde, liefde en gezondheid. Levenskracht is een subtiele vorm van elektromagnetische energie. Het is de stuwende levensstroom en deze is fysiologisch wezenlijk in het lichaam aanwezig. Levenskracht kan voorgesteld worden als een circulerend energieveld dat het lichaam omringt en binnendringt. Het is de bezielende levensstroom en deze wordt op een natuurlijke wijze door de intelligentie van het lichaam geleid.

 

Door de eeuwen heen hebben mensen levenskracht verschillende namen gegeven. Ze is dus geen recente ontdekking. Christus noemde het –licht, de gebruikelijke Chineese term is –ki- of -chi-, Hippokrates noemde het –vis medicatrix naturae- (levenskracht van de natuur) Paracelsus noemde het ‘munia’. Zoals je leest er zijn omschrijvingen te over.

 

Dr. Randolf Stone, de vader van het moderne polariteitssysteem, werd in 1890 in Oostenrijk geboren. Hij emigreerde met zijn vader naar America, vestigde zich in Chicago en werd Amerikaans staatsburger.Dr Stone specialiseerde zich in de osteopathie en in de natuurgeneeskunde. Hij was bovendien een chiropraktiker en had een praktijk van 1914 tot 1972. Ondanks zijn opleiding was dr.Stone niet tevreden met de westerse benadering van de geneeskunde en hij voelde de behoefte om andere genezende technieken te onderzoeken. In China en Frankrijk bestudeerde hij acupunctuur en kruidengeneeskunde. In het Oosten leerde hij reflexologie en andere oosterse massagetechnieken.

 

Tijdens zijn werkzaamheden kwam hij toevallig in aanraking  met de oude spagirische geneeskunst zoals die onderricht werd door de grote doctor Paracelsus von Hohenheim, die in Arabië had gestudeerd. Hierdoor kreeg dr.Stone inzicht in de essentiële wetenschap van de subtiele elektromagnetische velden van het lichaam. In de periode van zestig jaar integreerde dr. Stone deze waardevolle bron van wetenschap in een systeem dat hij polariteittherapie noemde. Op 84 jarige leeftijd trok dr.Stone zich terug. Hij ging in India wonen en benoemde Pierre Pannetier, een natuurgenezer, tot zijn opvolger om de toekomstige ontwikkeling van de polariteittherapie te begeleiden.

 

Het principe van de polariteit is zoals de aarde en de zon noordelijke en zuidelijke polen hebben, zo heeft ons lichaam die ook. Het is zelfs zo dat alles wat op deze planeet rechtop staat, van boven positief en beneden negatief geladen is. Deze onevenwichtigheid wordt door de behandelaar als volgt behandeld: De rechterhand bij de linkerzijde van het lichaam en de linkerhand bij de rechterzijde van het lichaam. D.w.z. wanneer ik iemand behandel dan gaat mijn rechterhand naar de linker zijde en de linkerhand naar de rechterzijde. Wanneer ik de verticale middenlijn van het lichaam behandel, wordt de linkerhand altijd boven in een relatief meer positief gebied geplaatst en de rechterhand wordt beneden in een relatief meer negatief gebiesd geplaatst.

 

Door evenwichtbrengende polariteitenergie wordt de levenskracht in een persoon opnieuw opgeladen. Dit brengt de subtiele elektromagnetische aura-velden rond het lichaam in evenwicht. Wanner de aura in evenwicht is zijn de zenuwen ontspannen. De zenuwen beheersen de spieren en de spieren houden de beenderen bijeen. Het is helemaal niet verbazingwekkend als botten na polariteitbehandeling letterlijk op hun plaats terugvallen. Het is ook mogelijk wanneer mensen die emotioneel overstuur zijn zich kunnen ontspannen Iemand kan in een diepe slaap geraken, na een polariteitbehandeling, of iemand kan het warm krijgen en een ander rilt, als het bloed naar de huid of naar interne organen trekt. Soms voelt men zich in gelukkig. Wees ervan overtuigt, dat die persoon dit alles op dat moment nodig heeft. De levenskracht wordt slechts daarheen geleid, waar deze nodig is om de noodzakelijke veranderingen te bewerkstelligen. Men gaat zich beter voelen. De levenskracht maakt geen onderscheid tussen lichamelijke en geestelijke pijnen. Beide zijn gewoon uitingen van geblokkeerde levenskracht. Wanneer ik een polariteitbehandeling geef, circuleert levenskracht en ondervind ook ik de voordelen ervan. Want wanneer in een cirkel van liefde wordt gegeven en ontvangen, worden allen in de cirkel opgenomen.

 

Literatuur: Richard Gordon: Jouw handen genezen     

 

cochlearia_officinalis-echt_lepelblad-03%5B1%5D

cochlearia officinalis/ echt lepelblad

 

Astrologie, Wat verstaat men onder astrologie, kort samengevat onderzoekt de astrologie het verband of de relatie tussen verschijnselen in het zonnestelsel en verschijnselen op de aarde als deel van het zonnestelsel, om daaruit dan weer af te leiden aard en gedrag van de mens beschouwt als “deel” van de aarde. De mens als aardbewoner wordt dus gezien als onderdeel van de aarde. De astrologie is dus een stelsel dat relaties onderzoekt tussen verschillende soorten verschijnselen. Als grondpatroon geldt, dat de verschijnselen in het zonnestelsel bepalend zijn voor, of van invloed op, datgene wat zich op aarde en in en om de mens afspeelt. De astrologie gaat, gesteund o.a. door en ervaringschat van duizenden jaren, daarbij uit van de hypothese dat er inderdaad verband bestaat tussen de eigenschappen en omstandigheden van een mens, en de situatie of toestand waarin het zonnestelsel zich bevond ten tijde van de geboorte van die mens.

 

Onder zonnestelsel verstaat men het stelsel dat bestaat uit de zon als centraal hemellichaam en die hemellichamen die er in vaste banen omheen draaien, de z.g. planeten.

Men verwijt de astroloog dat hij de “vrije wil” van de mens ontkent en bij zijn beschouwingen uitschakelt en dus de mens slechts ziet als een marionet waarvan de touwtjes “bewogen” worden door bepaalde “bewegende” hemellichamen. De bekende filosoof prof. Bolland, loste het vraagstuk:”Is de wil van de mens vrij of gebonden” op door te zeggen: “De menselijke wil is vrij-gebonden. Afgezien van de aardige woordspeling, zit in deze uitspraak toch een kern van waarheid. Immers, het “hebben van een vrije wil”, houdt nog niet in het “gebruiken van die wil”.

 

Hoe meer een mens zich bewust wordt van zijn mens-zijn en de daar uit volgende verantwoordelijkheid ten opzichte van zijn medemensen, des te meer zal hij de neiging voelen, zo menswaardig mogelijk te handelen. Dit houdt echter in, dat hij voortdurend meer bewust zal trachten, zichzelf en daardoor ook zijn medemensen “vrij te maken en vrij te laten”. Met andere woorden: hij zal er steeds op uit zijn, allerlei “bindingen en gebondenheden” omzetten in vrijwillige verbindingen en gebondenheden” zonder dwang, maar wel met volledig gevoel van verantwoordelijkheid. Dit gehele proces nu is in feite het loswikkelen of ontwikkelen van de “vrije wil”, die in ons allen in meer of mindere mate aanwezig is. De astrologie tracht de mens inzicht te bij te brengen in alles waaraan hij innerlijk zowel uiterlijk gebonden is, opdat die mens zich bewust kan worden van de bestaande speciale mogelijkheden voor zijn “vrije ontplooiing” als mens op velerlei gebied. Nuchter gesproken, volstaat de astroloog met te herhalen wat reeds in alle eeuwen gezegd is, n.l.: “De sterren maken geneigd, maar dwingen niet; de wijze beheerst zijn sterren, de dwaas gehoorzaamt eraan”. Mijn studie astrologie heb ik aangevangen in het jaar 1984, bij  de Stichting werkgemeenschap van astrologen te Utrecht.     

 

hedera_helix-klimop-04

hedra helix/klimop

 

Tarot, is een heel erg oud kaartspel met een open en verborgen kant (occult) De open kant kennen we allen bij de hedendaagse vorm, het klaverjassen en andere spelen die allen hun bron hebben bij het oude TAROT. De gesloten kant, die de mogelijkheden van de mens om zichzelf te leren kennen biedt. Exact genomen is de oudst bekende TAROT, deze van de Visconti-Sforza uit de XV  eeuw. Verder zijn er geschreven bronnen die de TAROT vermelden in een vroege periode nl. 1367 in Basel waar het spel verboden werd. Esoterisch, romantisch gezien zegt men dat het zou gaan over de oerkennis van de Atlantiden, die via de Egyptenaren en de zigeuners in onze streken zou zijn beland.

 

Als inwijdingsweg werd tarot gebruikt, door priesters. Verder inspireerde het spel koningen, filosofen, psychologen, schrijvers en dichters. Maar naar welke landen worden we gevoerd als we de sporen volgen van de Tarot?

Om in Europa zelf te blijven: in het Louvre te Parijs worden Tarot kaarten bewaard, die stammen uit de 14e eeuw. Een van deze spelen werd gebruikt door de franse koning KarelVI. Hij zou er zelfs geestesziek, de laatste jaren van zijn leven in eenzaamheid mee hebben doorgebracht. Verder komen de Tarot kaarten uit de gebieden rondom de Middellandse zee: Italië, Frankrijk en Spanje. Het is waarschijnlijk dat de kaarten door Spaanse vluchtelingen mee naar Spanje zijn genomen. Bronnen vermelden dat op het moment dat de kaarten opduiken ook de eerste zigeuners aangetroffen worden. De zigeuners gebruikte de Tarot kaarten ook. Maar waar komen de zigeuners vandaan? De kaarten zelf vertonen geen Oosterse invloeden, maar zijn Europees en Christelijk van karakter. Terwijl de zigeuners van Egypte, China of India komen.

 

Over het verband van deze gegevens doen verschillende theorieën de ronde. Men stelt dat, de zigeuners de kaarten vanuit Egypte naar Europa gebracht zouden hebben. Er wordt wel gezegd dat zij zouden afstammen van de priesters van Serapis, die hun wijsheidsleer in de Tarot zouden hebben neergelegd na de verwoesting van het Serapeum in Alexandrië. Ook schijnen er in een Egyptische initiatietempel reusachtige reliëfs te zijn, die dezelfde voorstellingen weergeven als de Tarot. De 22 belangrijkste kaarten uit de Tarot komen uit een van de oudste boeken ter wereld en wel ook uit Egypte. Het boek van Hermes Trismegistos, lid van de raad van Osiris en koning van Egypte, bevatte hierover de gegevens.

In die tijd werden magie, astrologie en andere mystieke wetenschappen zeer druk beoefend in het gebied van de Nijl. Na de vernietiging van de grote bibliotheek van Alexandrië, de stad Fez ( gelegen in het huidige Marokko) het intellectuele trefpunt van de wereld vormde. Omdat mensen van heinde en verre hier samen kwamen, maar verschillende talen spraken, was er behoefte aan een gemeenschappelijk communicatiesysteem.

 

Na lang zoeken stelde men een boekje samen, waarin allerlei communicatietekens werden opgenomen. De sleutel daartoe werd doormiddel van gebaren of mystiek schrift van de ene ingewijde op de andere overgebracht. Later zou hieruit Tarot zijn ontstaan, dat in toenemende mate als spel werd gebruikt en steeds minder in zijn geheime kennis begrepen werd. Toth eveneens een Egyptische naam uit de raad van Osiris, zou schriftgeleerde geweest zijn van de Egyptische Goden, heerser over de tijd, maar ook uitvinder van de getallen en de God van wijsheid en magie. Hij is vaak te zien met het hoofd van een Ibis. De 22 door Toth ontworpen kaarten maakten deel uit van de inwijdingsceremoniën van Egyptische priesters. Toen de oorlogen in Egypte toesloegen werd de geheime leer door hierofanten ( tempelbewaarders ) overgedragen aan de zigeuners, die het meenamen naar Europa. Behalve de sporen die naar Egypte leiden zijn er ook aanwijzigen die naar India leiden.

 

Het woord Tar, in de taal van de zigeuners duidt een pak kaarten aan. Deze taal is Romaans, hetgeen een sterk verbasterd Hindustaans is. Tar is in het Hindustaans Tura. Aangezien de zigeuners van oorsprong Indiërs zouden zijn, kan dit een aanwijzing zijn dat de Tarot een geestelijke schepping van de Brahmanen is en eveneens als esoterisch onderricht van hun leer, die behoed en bewaard werd door de zigeuners.Behalve Egypte en India wordt ook nog China vernoemd, maar van voor 1700 zijn uit China geen kaarten meer bekend. Een nog duisterdere afkomst van de Tarot wordt door de verschillende bronnen geduid, namelijk, Atlantis. Dit eilenden rijk Atlantis dat door een vulkanische uitbarstingen in een enkele nacht met miljoenen mensen onder de waterspiegel verdween. De priesters en magiërs van Atlantis, die de ramp hadden voorzien, brachten de wijsheid naar Egypte. Zij deden dit in de vorm van een spel, de Tarot.

 

De wijsheid zou zo tegelijk bewaard blijven en tevens slechts voor enkelen toegankelijk zijn. Namelijk alleen zij die de symbolen begrepen. Deze interpretatie staat en valt echter met het aannemen van het al dan niet bestaan hebben van Atlantis. Uit al deze gegevens blijkt dat de Tarot een groot verspreidingsgebied heeft en dat de symbolisch in haar verwerkte wijsheid met recht ernstig genomen moet worden

Tarot is een weg om toegang te krijgen tot gebieden van ons collectief onderbewustzijn, waartoe we normaal geen of bijna geen toegang tot krijgen als we niet minstens helderziend zijn. Het verhoogt zeker de intuïtie. Tarot is er toe in staat om twee maal na elkaar te antwoorden op de zelfde vraag. Dit vermitst dan bewust, of onbewust getwijfeld wordt aan de juistheid van het antwoord. De kaarten geven dan hierop antwoord. Een en ander impliceert dat de kaarten exact antwoorden op de gestelde vragen. Het is dus zaak om de vragenstelling zo exact mogelijk te doen. Het mysterie is niet te doorgronden dus ook tarot niet. Het doel van tarot is een geestelijk hulpmiddel om mensen te helpen op hun weg in de geestelijke evolutie. Het kan gebruikt worden om evolutiepatronen weer te geven via een antwoord op voorspellende manier. Het dient in elk geval niet, voor roem en geldklopperij.

 

Het zal iedereen duidelijk zijn dat de voorspellende kant van het spel gemakkelijk aanleiding kan zijn tot het doen toenemen of verminderen van de angsten die er bij mensen  heerst. We zijn dus zeker verantwoordelijk als tarot beoefenaar voor wat we zeggen en hoe we dingen zeggen. Het is helemaal niet de bedoeling om de mensen schrik aan te jagen. Het is juist de bedoeling om mensen te helpen. Hun toekomst minder bevreesd te tegemoet te laten zien.

 

comarum_palustre-wateraardbei-03%5B1%5D

comarum palustre/wateraardbei

 

Bert Hellinger heeft deze techniek in de laatste 20 jaar in Duitsland ontwikkeld. Het werd snel duidelijk dat familieopstellingen universeel bruikbaar zijn en alle persoonlijke, relationele en opvoedkundige problemen ermee behandelbaar zijn.

 

Familieopstellingen nodigen mensen uit die een nieuwe toegangsweg tot een vervuld en gelukkig leven willen vinden. Veel mensen hebben de ervaring dat ze ondanks intens werken aan zich zelf steeds opnieuw op dezelfde problemen stuiten. Men zit verstrikt in oude familiare patronen die niet alleen uit de persoon zelf voortkomen, maar in de familie van oorsprong onbewust zijn overgedragen. Familieopstellingen maken deze onbewuste patronen zichtbaar. Op een dieper niveau helpt het ons om positief te veranderen.

 

Bij de volgende problemen kan een familieopstelling helderheid bieden: relatieproblemen, bindingsangst, onzekerheid, depressiviteit, vermoeidheid, verslavingsgedrag, suïcidale neigingen, hyperactiviteit, leermoeilijkheden, bij ziektesymptomen,  maar ook voor homeopathie-, supervisie-, astrologie-, organisatie-, beroepopstellingen en nog veel meer. 

Familieopstellingen worden meestal in een groep gedaan maar kan ook een/een. In een familieopstelling stelt de cliënt een onderdeel van zijn leven op waarmee hij/ zij, worstelt en kiest een representant voor zichzelf en voor iedereen die bij het probleem betrokken is. Hij plaatst de representanten volgens zijn innerlijk beeld en gevoel in de ruimte in relatie tot elkaar op. Het magische aan dit werk is dat de representanten op hun beurt en op hun plaats toegang hebben tot de gevoelens en waarnemingen van de echte personen. De therapeut werkt in afstemming met de representanten om een goede oplossing van het probleem te vinden en de natuurlijke stroming van liefde op gang te brengen.

 

Op het einde wordt de cliënt in de verbeterde opstelling gehaald om die op hem te laten inwerken en alle emotionele verstrikkingen los te laten. Familieopstellingen kan je helderheid bieden in je leven, evenwicht en bevrediging in relaties bieden, familiaire verstrikkingen oplossen en je eigen plaats in je leven doen vinden. Familie opstellingen voegt datgene wat zich heeft afgekeerd weer samen. Daarom is het van belang dat de therapeut voor alle deelnemers een hart vol liefde ondervindt. Want wanneer je opstellingen doet, bemerk je dat eenieder een goed hart heeft. De therapeut werkt met dit goede hart. Alles wat in een familieopstelling gebeurd heeft tot doel de liefde tussen de familieleden weer te laten stromen.

 

Mijn ervaring opgedaan in deze opleiding, heeft mij geleerd dat een dure opleiding geen garantie biedt, voor een goede opleiding. Over deze vorm van werken met mensen heb ik grote bedenkingen. Op de therapeut/begeleider rust   een grote verantwoordelijkheid, daarom ga ik ervan uit dat men minimaal  voldoet aan de gedragscode die ik hierboven heb beschreven. Is dit niet het geval kan deze vorm zelfs gevaarlijk zijn. Mijn ervaring is dat ik goede begeleiders daargelaten ook begeleiding heb waargenomen waar dit niet het geval is.

In onze wereld worden vele  behandelingen aangeboden. Soms is er weer een nieuwe vorm aan het firmament, die van zich doet spreken, zoals dit zich voordoet bij het familieopstellen. Ook hier heeft iedere begeleider haar/zijn, eigen werkwijze naar inzicht en ervaring. Daarom adviseer ik altijd dat wat geboden wordt te toetsen naar waarheid in uw hart.

 

Het is ook heel moeilijk om geen opstelling te ervaren in ons dagelijks bestaan. Opstellingen ondergaan wij de gehele dag door, met alles wat wij zoal aan activiteiten ondernemen. Neem nu het voorbeeld wanneer ik in mijn tuin met een plant rondloop en mij innerlijk af vraag waar dit plantje het liefst gepland zou willen worden. Of wanneer mijn buurmeisjes met de poppen spelen en een theevisite organiseren waarbij alle poppen op een bepaalde plaats gezet worden. Daar zit Mollie en daarnaast wil héél graag Piet zitten, of past dit medicijn wel bij mij, is deze nieuwe baan wel goed voor mij en ga zo verder.

 

Het gaat er bij opstellingen erom, om in te voelen waar iets zich het prettigst voelt, dat kan toegepast worden op een plant, bij een mens, maar ook bij een dier, of  medicament etc. Dit uitgangspunt kunnen wij in ons zelf ontwikkelen dit heet intuïtieve ontwikkeling. Een goede gronding en in de eigen kracht zijn in het hier en nu, zijn daarbij belangrijke items. Er zijn over intuïtieve ontwikkeling en hoe je dit voor jezelf kunt ontwikkelen vele boeken geschreven. Mijn werk bestaat eruit deze innerlijke gave bij mijn cliënten naar voren te halen en als ik daar een vorm van ondersteuning bij zou kiezen neem ik als voorkeur een kleine opstellingen het liefst een/op een. Dit  bespaart tijd en biedt duidelijkheid voor dit moment waarin wij leven en is verlost van allerlei overbodige opsmuk interessant of niet deze is en blijft overbodig. Het meest eenvoudige inzicht is de meest krachtige.