mazdaznan songold3

 

              Mazdaznan Nederland

 

Het moment, dat ik voor het eerst in aanraking kwam, met Mazdaznan (uitspraak masdasnan), was in 1980. Een goede vriend, had zich verdiept in de Mazdaznan leer, en volgde er de opleiding, tot gezondheidsdeskundige. Op een dag rade hij mij aan, om het boek van Dr.Ottoman Zar Ha’nish “ De macht van den adem ” te lezen. In de plaatselijke bibliotheek, bestelde ik het boek, dat een paar maanden later, voor mij klaarlag. Een mooi groot kleurrijk boek, de tekst, was in een oude Nederlandse stijl geschreven, uitgave naar ik mij herinner 1902. Geïnteresseerd, bladerde ik erin rond, om even de sfeer te proeven. Het voelde plechtig aan, ik werd er stil van, op een of andere manier raakte het mij. De ademhalingsoefeningen, en vooral de teksten, trokken mijn aandacht, maar ook de gebeden, die op een uitademing, gelezen moesten worden. Deze teksten hebben dan op deze site, een speciale plaats gekregen. Maar eerst ga, ik graag verder met mijn verhaal. 
4+4 copia.jpg

.

 

 

 

 

 

 

www.universelevrede.nl

info@universelevrede.nl

 

 

 

MAZDAZNAN

 

mazdaznan teken

 

dr

 

Dr.Ottoman Zar Adhust Ha’nish

 

 

 

Voorwoord

Inleiding

In de aanloop van mijn opleiding
De geschiedenis van Mazdaznan

Wie is Dr. Otoman Zar Adhust Ha’nish

Meesterschap over het leven

De essentie van de Mazdaznan leer

Enkele fundamentele denkbeelden

Mazdaznan levenswijze

Mazdaznanfamilie

Mazdaznan filosofie

De Mazdaznan zon

De Mazdaznan gedachten

De Universele aspecten volgens Mazdaznan.

De Mazdaznan vrijheidsboodschap

Anahita

Ainyahita

Aredvi Sura Anahita

Zarathoestra

Zarathoestra 2

De leer van Zarathoestra

De voortzetting van de leer

Een oerreligie!

 

 

Ziekte en oorzaak van ziekte

Electriciteit en magnetisme

Electro-magnetische krachten

polariteiten

 

 

Diagnostiek of leer der zelfkennis

De niet bekende drie-eenheid

De endocriene klieren (spiritueel)

De leer van de adem(intelectueel

De voeding (materieel)

 

 

Onze endocrieneklieren

De oplossing

Klierkunde

Voedingskunde
Ademkunde

Endocriene klier oefeningen

Het klierwezen

 

 

De Mazdaznan voedingsleer
Mazdaznan

Aanbevelingen voor het

Samenstellen

Van maaltijden

Door:

Dr.O.Z.A.Ha’nish

Wat is voeding

Dieetlijst

 

 

Mazdaznan

De leer der individuele voeding

Inleiding

 

De voeding als scheppingsproces

 

Werkelijke genezing door de Mazdaznan voeding

 

Waarom individuele voeding

 

De keuken is het laboratorium van de gezondheid

 

Hoe voltrekt zich het verteringsproces?

 

Biochemische elementen

 

Intus susceptie

 

Voorbeelden van samenstellingen van voeding

 

Lijstjes voor de keuken

 

Grondwetten voor gezonde voeding

 

 

 

Een natuurlijk biologisch ritme

 

Voorjaarsvasten

 

 

Het hoge doel van voeding

Transsubstantiatie

Leukokytos

 

 

Gahlama

De macht van de Adem

Yima adem oefening

Airyama adem oefening

Gebeds formulieren

 

 

Het open boek der natuur

Onze natuur

De 12 zinnen

Harmonileer

Het goede handelen

Vitaliteit

 

 

Tuinbouwwenken

Kruidenleer

Mazdaznan huismiddelen

Groenten en fruitkalender

Mazdaznan boekenlijst

Mazdaznan woordenlijst

VMG

 

 

De khinvatbrug

De 5e hartekamer

De stamboom van Jezus van Nazareth

Syncretisme

 

 

wat kan Mazdaznan ons bieden?

 

Zarathoestra blijft tot ons spreken!

 

canada.jpg

 

Madaznan Canada

Home | Monthly Food Tips | Online Shop | Life 4SYS(Forces) Mazdaznan

 

Klik hier op video’s    enairgetics    en endocrieneklieroefeningen; gentlegym.

 | Videos Links | Contact Us

mazdaznan songold3

voorwoord

In mijn werk dat ik op internet geplaatst heb, is materiaal van Dr.Ha’nish dat hij geschreven heeft rond 1902. De taal, en de toon is niet van onze tijd, maar omdat ik niets van de kracht van zijn woorden wens af te doen, laat ik het in zijn origine en aan u om er de juiste toon in te herkennen.

Er zijn veel bronnen die melding geven van Zarathustra en zijn afkomst. Met de tijd zullen er afwijkingen zijn ontstaan, met de allereerste oer profeet Zarathustra. Maar waar gebeurd dit niet! De tijd heeft tot doel, om ons steeds verder te doen laten ontwikkelen, alleen zijn we met z’n allen verdwaald en de weg kwijt. Deze verwarring is nodig, om uiteindelijk innerlijk een keus te maken. Ook ik ben onderweg net als u. Dankzij onze ervaring kunnen we nu het vermogen ontwikkelen, om onze herkomst weer te herinneren en onze zuiverheid te herstellen.

 “Vele bronnen komen tot ons, en blijven voort durend in de geest van de tijd, tot ons spreken” Ook onderstaande historische, tekst documenten van o.a. Dr.Ha’nish, wil ik u niet onthouden. Leest u zelf, trek uw conclusie, of verzoek u zelf in te leven in de geest van die tijd, en tracht het te verwoorden met uw woorden, in een liefdevolle toon, zoals ook Dr.Ha’nish die bedoeld heeft.

mazdaznan songold3

Inleiding

Het moment, dat ik voor het eerst in aanraking kwam, met Mazdaznan (uitspraak masdasnan), was in 1980. Een goede vriend, had zich verdiept in de Mazdaznan leer, en volgde er de opleiding, tot gezondheidsdeskundige. Op een dag rade hij mij aan, om het boek van Dr.Ottoman Zar Ha’nish “ De macht van den adem ” te lezen. In de plaatselijke bibliotheek, bestelde ik het boek, dat een paar maanden later, voor mij klaarlag. Een mooi groot kleurrijk boek, de tekst, was in een oude Nederlandse stijl geschreven, uitgave naar ik mij herinner 1902. Geïnteresseerd, bladerde ik erin rond, om even de sfeer te proeven. Het voelde plechtig aan, ik werd er stil van, op een of andere manier raakte het mij. De ademhalingsoefeningen, en vooral de teksten, trokken mijn aandacht, maar ook de gebeden, die op een uitademing, gelezen moesten worden. Deze teksten hebben dan op deze site, een speciale plaats gekregen. Maar eerst ga, ik graag verder met mijn verhaal.

De aantekeningen, die ik uit dit boek van dr.Ha’nish heb gemaakt, zijn tot op de dag van vandaag, dicht bij mij geweest. Regelmatig neem ik de map met aantekeningen in mijn handen, de ademhalingsoefeningen en gebeden op een uitademing, en de endocriene oefeningen, zijn voor mij een favoriet oefeningsonderdeel, ze geven mij kracht, ontspanning en bevorderen mijn fysieke en geestelijke ascension.

Zo kwam ik via mijn vrienden, Linette en George Ubben, niet alleen met Mazdaznan in aanraking, maar ook reikten zij mij boeken aan, die ik uit hun privé collectie, mocht lenen over: filosofie, het boeddhisme, Zen, verschillende vormen van yoga, verschillende Oosterse leraren, etc. Ook andere bronnen, psychologie, oude sagen, mythologieën, Keltische verhalen, oeroude sprookjes, trokken mijn aandacht. Wanneer het niet mogelijk was om via privé bezit, een boek te lenen, was de bibliotheek in mijn woonplaats, die reeds aan mijn keus van literatuur gewend was geraakt, de volgende mogelijkheid. Vaak moest ik wachten op de door mij aangevraagde boeken, maar  altijd was het de moeite meer dan waard.

Jaren later, gaf George mij een aantal Madaznan boeken, gevolgd door een jaren lange verzameling van naslagwerk, en studiemateriaal. Zijn aanbeveling: “doe er iets goeds mee”.  Maar ook ontmoetingen met Mazdaznan leraren, gezondheidskundigen, belangstellenden en de kalantaar van de Mazdaznan beweging, voor het Nederlandse taalgebied, Dhr.Tammo Sypkens inspireerden mij.

Innerlijk was ik er al klaar voor, maar op voor mij “ het juiste moment ” was de impuls daar, om de eerste serieuze stap, richting de leer van Mazdaznan, en om de opleiding te gaan volgen tot Mazdaznan leraar/gezondheidsdeskundige.

Van nature leef ik al, in de geest van Mazdaznan. Deze was al door de jaren heen, tot mij doorgedrongen, ik zou kunnen zeggen: Mazdaznan zit al in mij en is mij, maar er is nog heel veel te ontdekken, en dat is hetgeen wat innerlijk nog verscholen ligt. Voor nu, is het goed, zo als het is.

Het Mazdaznan leraarschap heb ik inmiddels mogen ontvangen op 15 juli 2011,uitgereikt door Tammo Sypkens, Kalantaar van het Nederlandse taal gebied. Bij deze benoeming behoort het grijze koord  van het leraarschap, dat Tammo ceremonieel mij heeft omgedaan.

Hoe wens ik Mazdaznan aan u voor te stellen!

Er zijn velen die zich door Mazdaznan hebben en nog steeds laten onderrichten. Mazdaznan is dan ook een internationale leer. Ik kan enkel mijn ontwikkelingen en ervaringen weergeven, in de hoop dat u net zoals ik, erdoor geraakt zult zijn. Mazdaznan kent o.a. het volgende: Dat is de ademleer, panopraktiek, masage, kuren, varetarische voedingskunde. (vegetarisme).

mazdaznan songold3

In de aanloop van mijn opleiding bij Mazdaznan

 

Ben ik op aanvullend onderzoek uit gegaan. Mijn doel was, gevolg te geven aan een innerlijke oproep, om tot de kern van al het levende door te dringen. Belangrijk was om de verbanden tussen het grotere geheel waartoe wij allen behoren te kunnen overzien, en deze te herkennen in mijzelf en daarmee ook in ieder mens en in al het levende. Zo ook de vraag: Wie ben ik? Wat is de oorsprong van mijn wezen? Hoe zijn mijn lichamen opgebouwd? Hoe verloopt de aarde evolutie en de evolutie van de mens! Wat zegt deze menselijke evolutie over mij?  Is er een “herkennen”. Daarvoor moest ik ver terug vorsen in het ontstaan van de mens.

Mijn vriendin Henriëtte, wees mij op het bestaan van de antroposofische bibliotheek. ‘ Rudolf Steiner ’. Al gauw, had ik een boek in handen, waar de oer profeet Zarathustra in stond beschreven. Maar daar bleef het niet bij. Ik kreeg het gevoel overspoeld te worden met boeken die een onderwerp wijdde aan Zarathustra. Het kwam mij voor, dat deze boeken met daarin informatie over de oer profeet Zarathustra uit het schap sprongen en zich zo aan mij aanboden. Wat was hier de link met Zarathustra en de 1e cultuur periode in de ontwikkeling van de aarde en de mens! Ik hoefde niet te zoeken, de boeken presenteerde zich zelf, en alle informatie die ik benodigde viel uiteindelijk als een puzzel in elkaar.

Wat is de rol van de aarde in de evolutie van de mens? Hoe hebben zich de wezensdelen van de mens zich ontwikkeld?  Om niet te verdwalen in al het materiaal, vond ik het belangrijk om eerst de basis van de mens; zijn evolutie, maar ook de evolutie van de aarde in haar verschillende uiterlijkheden te bestuderen. Waar was het moment dat het bewustzijn van de mens zijn intrede deed, en hoe zag deze ontwikkeling van de mens eruit ten tijde de evolutie van vóór de grote vloed, waar men nog in een dag en nacht bewustzijn leefden, en hierdoor in een constante verbondenheid was met de goddelijke wereld.

Gevolgd door de bewustzijnsontwikkelingen van de mens in de verschillende cultuurperioden, van na de zondvloed. Belangrijk voor mij was, om de ontwikkeling van het bewustzijn te volgen en het verlangen dat men ondervond in de 1e cultuurperiode na de zondvloed, om zich wederom in eenheid met het Goddelijke te verenigen en de komst van Christus op aarde. Waardoor de mens in staat gesteld werd, zich weer met het Goddelijke te verbinden. Deze onderwerpen waren volop aanwezig. Maar ook een bijbelstudie, bleek een belangrijke aanvulling te zijn. In de boeken van Dr.Ha’nish en Rudolf Steiner wordt de bijbel vaak aangehaald als aanwijsbaar bewijs en onderbouwing op het geschrevenen.

In hun boeken tonen sommige thema’s, een onderlinge overeenkomst, en soms overlappen ze elkaar R. Steiner beschrijft ongeveer het volgende in het Johannes Evangelie; “Tegen het eind van de Atlantische tijd blijkt, dat de uiterlijke en innerlijke verhoudingen voor de mens het gunstigst waren op een bepaald gebied van de aarde, nl. in de nabijheid van het huidige Ierland. Tegenwoordig ligt dat gebied onder water; toentertijd bestonden daar zeer gunstige condities. Daar nu ontstond binnen het Atlantische volk een zeer begaafde groep mensen, die het best de aanleg bezaten tot het ontwikkelen van een menselijk bewustzijn.

De leider van dit kleine volk, dat in de theosofische literatuur als de “Oersemieten” bekend is, was een groot ingewijde, die de verst gevorderden uit zijn volk uit koos en met hen naar het Oosten trok. Ze gingen door Europa heen naar Azië, in de buurt van Tibet; daarheen trok een betrekkelijk klein, maar spiritueel zeer ver ontwikkeld deel van de Atlantische bevolking. Vanuit dit gebied straalden de verschillende culturen uit naar allerlei delen van de aarde. De eerste stroming ging naar India en daar ontstond onder de geestelijke uitstraling van deze machtige individualiteit de oud-Indische cultuur. De oer cultuur van de heilige Rischi’s. Dit waren leraren, die in de terug liggende tijden de mensheid de eerste na-Atlantische cultuur geschonken hebben.”            

We zien dus dat de mens  na de Atlantische watervloed ook wel “zondvloed” genoemd, als herders en nomaden over de aarde trekt en een eerste vorm van religie ontwikkelt, die we vinden in de meer praktische verbondene met de aarde, zich vestigend in Tibet. Zarathustra!. Waarna de contemplatieve gerichte mens  zich vervolgens afscheid, om zich te vestigen in India dat zich ontwikkelt tot het Boeddhisme. Via het Zarathusisme ontwikkelt zich het christendom. Maar in alle vormen van religie is de leer van Zarathustra terug te vinden.

De mens ontwikkelt zich meer en meer een bewustzijn”. Echter de zuiverheid van het eerste moment, heeft in kracht ingeboet. Maar er is een sterke  innerlijke behoeften, om zich te her verbinden met het goddelijke, en het ontstaan van religie, en daarmee ook het oer Christendom. In Zarathustra vinden we volgens Dr.Ha’nish de eerste oer profeet, een groot geestelijk leider, die zijn volk over Ahura Mazda predikt. Het menselijk bewustzijn, richt zich uiteindelijk tot het ontwikkelen van een individuele ontwikkeling, die verkeert begrepen wordt en zich ontwikkelt tot het heersen en overheersen van de mens en alle hen toevertrouwde natuur. Dit leidt tot de uiteindelijke breuk met God. Zo is het Johannes Evangelie, in beider leer; als in de Antroposofie als bij Mazdaznan een belangrijk spiritueel document, waar het gaat om de menselijke ontwikkeling, die de weg naar God wijst, en hoe deze terug te vinden is in de brieven die door de schrijver van het Evangelie “Johannes” aan de zeven gemeenten gegeven is.

In de literatuur van o.a.Dr.Ha’nish en Rudolf Steiner, stuit ik regelmatig op een overeenkomstige omschreven ontwikkeling van de mens, ten tijde de verschillende cultuurperioden. Er zijn duidelijke raakvlakken. De gedachten gangen van Dr.Ha’nish en Rudolf Steiner, overlappen elkaar. Echter de gebruikte woorden, termen verschillen onderling, maar bedoeld wordt mijns inziens hetzelfde. Onafhankelijk van elkaar zijn er overeenkomsten maar zijn beide een eigen weg ingeslagen in het onderwijzen van de mens.

Dr. Ha’nish en Rudolf Steiner waren tijdgenoten. Dit wil niets zeggen. Het is mij niet bekend of beide zich ook persoonlijk kenden. Opvalt dat beide begin de vorige eeuw, met de woorden, de taal, en toon, vanuit de geest van die tijd spraken. Om de geschriften goed tot mij te laten doordringen, en te kunnen begrijpen in de voor mij bekende woorden, heb ik deze als het ware, meerdere male moeten herkauwen. Het gaat om een verinnerlijking van de tekst. Wat wordt er bedoeld? Waar gaat de tekst over? In welke tijdsgeest is het boek geschreven? Is het ook mijn waarheid? Is er ook een herkenning in mij? Lijdt het tot een beter inzicht? Hoe zou ik nu deze tekst interpreteren in de huidige tijdsgeest? Zonder iets van deze oude energieën te ontnemen?

Mijns inziens, is er veel gedachtegoed, symboliek en historische documenten, die het verdienen, om op waarde te worden geschat, in de geest van de tijd. Het is geschiedenis, en een deel van ons, het vormt ons. Dat is de uitdaging! We blijven constant in beweging, en de tijd beweegt met ons mee. Of het allemaal zo vergaan is, zoals Dr.Ha’nish of Rudolf Steiner deze schrijft, daarvoor zijn bewijzen te vinden in ons zelf. De uitdaging is, om er innerlijk naar op zoek te gaan.

mazdaznan songold3

De geschiedenis van Mazdaznan

 Dr. Med. Otoman Zar-Adusht Hanish (1844-1936) stichter en elektor van de Mazdaznan-Beweging, Chicago, Los Angelos.Wat is, betekent Mazdaznan?

MA-ZDA-ZNAN betekent: de oergedachte meesterlijk volbrengen.

Mazdaznan is de tegenwoordige naam voor de oeroude levensfilosofie van Zarathoestra Spitama, 6900 v.Chr in Oost-Iran. Mazdaznan is geen kerk, geen sekte en geen vereniging, maar een filosofie voor vrijdenkers voor het dagelijkse leven.

In het Avestisch, de oertaal van de Europese talen, betekent MA=groot of goed, ZDA=Eeuwigwerkende Intelligentie, ZNAN=beoefenaar, leerling zijn. Rond 12.000 jaar v.Chr. ontstond in Hoog-Tibet het blanke ras, dat zich ca. 8.000 v.Chr. splitste in 2 groepen: de contemplatieven, de Veda-Ariërs, trokken Oostwaarts naar India; de aktiever aangelegden, de Avesta-Ariërs, westwaarts. Sankriet en Avestisch zijn vroeger gesproken zustertalen. Reeds als jong meisje raadpleegde Ainyahita, in de Avestische geschiedenis bekend als Anahita, Ishtar, Isis, Ceres, Demeter enz. haar innerlijk zelf, waar God Ahoera Mazda haar vragen "beantwoordde". Zij leefde ca. 9600 v.Chr. aan de samenvloeiing van Sanpoe en Bramapoetra, waar nu Lhasa ligt. De ons overleverde "antwoorden" vormen nog steeds de diepe grondslag en kern van de grote wereldgodsdiensten, ook van het Christendom, dat zijn geloof aan één enkele God aan haar te danken heeft.

De eerste profeet, Zarathoestra Spitama (er kwamen later meer Zarathoestra profeten) ca. 6900 v.Chr. in Oost-Iran, schiep, voortbouwende op Ainyahita, zijn Gatha’s en de Zend-Avesta, het Levende Natuurwoord, waarin reinheid in gedachte, woord en daad voorop stond.

Zend Avesta, AVE=levende, STA=woord; ZEND is een taal welke in Oost-Iran werd gesproken en die de basis zou zijn waaruit alle westerse talen zijn voortgevloeid.

De gedachtengangen van Zarathoestra zijn door Zen(d)-leraren over de 5 continenten verspreid. De ideeën vindt men later terug bij Laotse en Confucius (600 v.Chr.), bij Boeddha (557 v.Chr.), bij Mohammed (530 n.Chr.)

Gedurende vele geslachten leefden Zarathoestrische families ononderbroken hun reine leven, zodat uit één van deze families Jezus Christus kon worden geboren, die veel meer wist en meedeelde over reinheid in gedachte, woord en daad, over schepping, ontwikkeling en vervolmaking en over genezing dan er in de Bijbel wordt verhaald.

Heden ten dage leven er nog steeds Zarathoestrische families en stammen in ontoegankelijke gebieden in de Kaukasus en mogelijk ook in de Demavend. Hier genoot Dr.Hanish, de stichter van deze universele leringen, zijn opleiding, bezocht na een succesvolle studie ca. 1880 de toenmalige paus Leo XIII(1878-1903); deze paus was zwak en ziekelijk, maar kreeg door de goede raad van Dr.Hanish zoveel vitaliteit, dat hij "geloof en wetenschappen" als astronomie en fysica met elkaar in overeenstemming bracht en zo aan de R.K. kerk een prestige bezorgde, onbekend sinds de middeleeuwen; zijn herstelde gezondheid vergunde hem een langdurig bestuur, dat hij tot zijn overlijden op 93-jarige leeftijd uitoefende. Dr. Hanish kwam als gast aan vele Europese hoven: de Britse koninklijke familie kreeg van koningin Victoria (1819-1901) een Mazdaznan leraar, Charles Kingsley, de auteur van "Waterchildren".

Dr.Otoman Zar Adoesht Hanish, geboren in Teheran in 1844. Op 9-jarige leefdtijd werd hij in ernstige zieke toestand, als laatste redmiddel, naar het klooster El Kharman gebracht. Hij werd hier behandeld met voedingsvoorschriften, ademhalingsoefeningen en leefregels. Tot zijn dertigste jaar bleef hij in het klooster en werd onderwezen in alle takken van wijsheid. Daarna werd hij de wereld ingestuurd, zoals elke 60 jaar vanuit deze universele hogeschool waar de Zarathoestrische waarheden bewaard zijn gebleven, leraren worden uitgezonden naar de verschillende continenten. Dr.Hanish is heengegaan te Los Angelos in Californië op 29 februari van het schrikkeljaar 1936, hij heeft weinig geschreven, maar des te indrukwekkender "het levende woord" verkondigd in toespraken.

Op een van zijn reizen ontmoette Dr.Hanish de heer en mevrouw Sypkens uit Nederland. In 1926 werd Mr.Sypkens, die tot dan toe een advocatenpraktijk in Amsterdam had, benoemd tot kalantaar (=overbrugger) voor het Nederlandse taalgebied. De familie Sypkens is in Amsterdam nog steeds het inspirende centrum van de Mazdaznan-Beweging in ons land.

Dr.Hanish noemde Mazdaznan de onfeilbare wetenschap van het leven, en de absolute transcendentale filosofie van de eeuwigheid. Samen doen ze hun werk in geest-ziel-lichaam van de mens. Ons denken, voelen en willen zijn van de funkties van bloed, zenuwen en hersencellen, met hun intelligenties afhankelijk. De eerste en belangrijkste van die functies, die wij in ons leven tegenkomen, is de ADEMHALING ; wij ademen niet genoeg in om het leven steeds te kunnen vernieuwen en niet genoeg uit, om de longen te bevrijden van koolzuur en andere gassen, die uit de stofwisseling van het lichaam ontstaan en die het lichaam kwijt moet; die afvalgassen werken giftig en ze mogen niet opnieuw in de ademhaling en in de bloedsomloop worden toegelaten.

De adem is het grondbeginsel van het leven en het ritme van de inademing en de uitademing met het daartussen liggende binnenhouden en buitenhouden van de adem, bepaalt of en hoe het verstand en het lichaam zich zullen ontwikkelen. Alle pijn of ziekte waaronder wij lijden vindt zijn oorzaak in onvoldoende uitademing. Als het koolzuur en de andere afvalgassen in het lichaam blijven, storen ze niet alleen de zuurstofmenging van het bloed, maar ze maken het bloed ziek door de afzetting van afgewerkte, uitgeleefde of bijtende stoffen. Voelen we ons lichamelijk niet wel, dan gebruiken we de YIMAOEFENING die onmiddellijk verlichting brengt en die pijn en die ziekte een halt toeroept. Niet dat deze oefening ziekte uitroeit, maar de ziekte kan niet verder voortwoekeren, in afwachting van andere, natuurlijke middelen, kuren e.d. tot genezing, zoals beschreven in de Mazdaznan Gezondheidsgids.

mazdaznan songold3

Wie is Dr. Otoman Zar Adhust Ha’nish

Zijn vaders naam was Sarmatian De Caspianya, en was van Russische koninklijk bloed; neef van Tsaar Nicolas van Rusland. Zijn moeder was de Perzische prinses van Azerbaidzjan ( een noordelijke provincie van Iran) van Zoroatische godsdienst. Zij trouwden in Teheran. Twee jaar later Teheran 19 december 1844 werd een zoon geboren, die ook Sarmatian De Caspianya heette. Dr.Ha’nish, zoals wij in onze kringen hem kennen, is van Pools-Russische afkomst. Zijn vader was in Teheran  diplomaat aan het Russische consulaat. Zijn moeder liet hem zijn eerste onderricht geven in het Johanniterklooster van Odessa, een gemeenschap van het oorspronkelijk Christendom, dat in veel opzichten aan het Zoroastrisme verwant is. Hij werd geboren met een ernstige hartafwijking. De aorta zat niet goed aangesloten op het hart en daarom moest het hart 12 mm overwinnen.

De grootouders stonden in contact met de  gemeenschap in de bergen van de Himalaya genaamd: de tempel van El Kharman. Om het kind te helpen overleven werd hij uit vertwijfeling door de ouders op de zeer jonge leeftijd, voor genezing naar een geheime orde van de Zarathustrians in het hoog gebergte van Tibet gebracht. Hij werd in deze gemeenschap opgenomen onder voorwaarde  dat hij spoedig de wereld zou intrekken om de zuivere leringen van de oorspronkelijke Zarathoestra te verbreidden. Deze gemeenschap bestond reeds 9000 jaar, gevormd om de kennis te bewaren, door alle eeuwen heen, voor de mensheid. De tempels van El Kharman liggen in de ijzige streek van de Himalaya. Men schept aldaar hun eigen klimaat door het gebruik van vrije energie, die direct uit de stratosphere wordt aangetrokken; nu de Van Allen gordel genoemd.

De naam Ottoman Zar-Adust Ha’nish werd hem bij de intrede in de tempelgemeenschap gegeven.”Zar-Adoesht” betekent in het Avestisch Zarathoestra. Hij moest van al het wereldlijke afstand doen. Hij verbleef daar een en twintig jaren, in wat genoemd wordt de gemeenschap der uitverkorenen. Hier studeerde en praktiseerde hij de Zarathustrische leer. Hij werd behandeld met voedingsvoorschriften, ademhalingsoefeningen en leefregels. Wanneer zijn opvoeding ten einde loopt, ontvangt hij na ook onderwezen te zijn in alle wijsheden, de titel van een priester “Rab Magus der Tempel van El-Kharman.  De naam Otoman Zar Adusht  Ha’nish, zijn orde naam betekent;

Zar Adusht betekent= Vredesvorst, prins van de vrede en rechtschapenheid.

Hanish betekent: “de wijze”.

Hoewel de Parsi’s van India niet precies konden noemen, kenden zij deze orde niettemin onder de naam van Firdo’s (paradijs) en zij weten dat van tijd tot tijd deze Meesters van het Licht (Sahib Dilan) een Dastoer, een Meester, voorzien van een speciale opdracht, de wereld instuurden. De Meesters van de Koninklijke familie van Mazda waren bereid voor de jonge Otoman te zorgen, maar op de voorwaarde dat hij een der hunne zou zijn en geen lid meer van zijn wereldlijke familie

Dr.Med.Otoman Zar Adusht Ha’nish (19 december 1844 Teheran – 29 februari 1936 Los Angeles) Deze grote meester is de grondlegger van de huidige Mazdaznan beweging met de oeroude Zarathoestrische principes van het 12.000v.Chr. in de Himalaya (Hoog Tibet) ontstaan, en over Europa verspreid.

Mazdaznan is het Oerchristendom waarvan je in het huidige Christendom nog vele aanwijzingen terug kunt vinden. Enige top personen uit deze oerreligie zijn: Ainyahita; 9600 v.Chr.Himalaya, Zarathoestra Spitama; 6900 v.Chr. Baktrië Oost Iran, Jezus van Nazareth; Galilea Syrië. En als laatste leraar profeet voor het aquarius tijdperk Dr.Med. Otoman Zar Adusht Ha’nish.

Dr. Ha’nish heeft ons de naam Mazdaznan gegeven om onderscheid te maken met de heden in India levende Zoroasters of Zarathoestriërs, daar dezen hier en daar van de oerprincipes zijn afgeweken. Het woord Mazdaznan betekent in de Zendtaal: Mazdayasnian of leerling van de hoogste gedachte.

Dr.Ha’nish stelde zich in op de nieuwe evolutie van de westerse wereld door goede uitvindingen te doen op het gebied van landbouw en het licht (edison) en Henry Ford met de ontwikkeling van de auto en Burbank met de ontwikkeling van bloemen en vruchten. Het is Dr.Med.Ha’nish geweest die Europa animeerde om de Verenigde Naties op te bouwen via Woodrow Wilson.

Gedurende de eerste wereldoorlog 1914-1918 ontving Dr.Ha’nish op 28 juni 1915 op de wereldtentoonstelling te Panama, van de voorzitter Calvin Brown een medaille van het Internationaal Vredes Congres, wegens zijn met Mazdaznan gepresteerde arbeid voor de vrede.

Het is niet onwaarschijnlijk dat deze medaille werd uitgereikt n.a.v. de publicatie van de “14 punten” die de Amerikaanse president Wilson bij de vredesonderhandelingen op tafel bracht en die door Dr.Ha’nish voor Wilson waren opgesteld. Hoewel de 14 punten niet alle tot hun recht kwamen, ontstond er niettemin de “Volkenbond” uit. Deze was dus tot zekere hoogte het gevolg van de invloed van Mazdaznan, sinds deze eeuw de naam voor deze universele leringen.

De huidige Mazdaznan beweging is óók een religieuze beweging en een voortzetting van het werk van de oeroude Melchizedek orde, de oudste bekende geestelijke orde in de bijbel (Hebr.4,7 en 9). Wij lezen in de bijbel dat Abraham (2082v.Chr) uit het Ur der Chaldeëen (Mesopotamië) destijds in de Melchizedek tempel te Jeruzalem ingezegend werd als hogepriester met brood en wijn. Ook Jezus Christus is hier door zijn vader de hogepriester Elye Eli van Karmel ingezegend. Dr.Ha’nish zegt dat volgens de karakterleer Jezus op 23 mei is geboren: Stier-Tweeling.

Jerusalem is een Zarathoestrische stad; van oorsprong door Assyriërs, of Zarathoestriërs, met een zonnetempel gebouwd. Jerusalem  is vredesstad of hiëro-solyma (zonnestad) De Sumeriërs noemen het uru-sa-limu. Hebr.1-7-10: “Want deze Melchizedek koning van Salem is priester van de allerhoogste God, die Abraham bij zijn terugkeer van het verslaan van de koningen tegemoet kwam en hem zegende, aan wie ook Abraham de tienden van alles gegeven heeft. En is koning van Salem, Koning des Vredes zonder vader zonder moeder, zonder geslachtsregister, zonder begin van dagen of einde des levens en de zoon van God gelijk gesteld, blijft hij priester voor altoos”.

Hebr.VII 11-28 “Christus is hogere priester dan de Levitische priester Aäron”. Hebr.VI 20 “Jezus voor ons als voorloper is binnen gegaan naar de ordening van Melchizedek en hoge priester geworden”. Jezus bracht het oeroude Zarathoestrische feest van brood- en-wijn als ritueel aan de mensheid. Dr.Ha’nish was afgezant van deze oeroude orde der Melchizedek (Hebr.VIII 11-18) en Dr. Ha’nish bracht ons de erfenis-van-wijsheid terug.

Dr.Ha’nish had vele titels, hij was arts, priester, dichter schrijver, tuinman, voorlezer, leraar, maar van dit alles was hij toch wel in de ware zin van het woord “Dokter” (Latijns “doceo”) een leraar, een wijze leraar der mensheid. 

Als vrijwillige jongeman verliet hij na een verblijf van 21 jaar, de innerlijke tempel Community van El-Kharman en trok hij de wereld in met de opdracht om de leer van Zarathustra ( overeenkomstig de leer van Jezus van Nazareth) te verkondigen in de wereld. Vanuit de Universele Hogeschool wordt  eens in de 60 jaar leraren uitgezonden naar de verschillende continenten.

 

Professor Ardesher Sorabji Wadia of Poona, stond in nauw contact met Dr.Ha’nish. Aan de auteur van “A mazdaznan mystic”, Nanabhoy F. Marna vertelde Professor Wadia in een briefwisseling met de auteur, dat de prins als een gesloten boek zijn ervaringen bij de Zartoshti Saints  zoveel als mogelijk voor zich zelf hield. Zelf vertelde dr. Hanish, wel dat hij vanaf zijn 3e/4e  jaar tot zijn 17e/18e, door de Zarathustrische heilige mannen getraind is. Dat hij na 14 jaar uitgezonden werd om de boodschap van de leer de wereld in te brengen.

De professor vond het dan ook verbazingwekkend,dat ondanks dr.Ha’nish zijn ervaringen in het klooster, voor zich te houden, de Zarathoshti Khshnoomic leer en waarheden in de betekenis in Dr.Hanish beweging Mazdaznan terug te vinden. Dr.Ha’nish vond zijn privé zaken nooit belangrijk genoeg om erover te spreken, maar het zijn missie was om de leer te verspreiden het belangrijkste was. Dit geeft ruimschoots de verklaring en de rechtvaardiging van het hardnekkige stilzwijgen met betrekking tot zijn identiteit.

In de meeste biografieën schrijft men, dat Dr.Hanish 25 jaar verbleef in het klooster, na zijn eigen zeggen was dit 14 jaar. Mogelijk is hij ook nog naar de provincie Demavend in de Iraanse hoogland gebracht. Bij de Saheb-Delaan Sahebs of Demavan 3½ jaar. In mijn onderzoek blijft dit onduidelijk. Echter zijn er ook stemmen die zeggen dat Dr.Ha’nish op beide plaatsen is geweest in het hooggebergte van Tibet en in het hooggebergte van Demavand in Iraan. 

Verder onderzoek brengt mij bij een verhaal over Behramstra Shroff geboren in Bombay 3e augustus 1857 +7e juli 1927, die omstreeks honderd jaar geleden in zijn 18e levensjaar, in de omgeving van de berg Demavand een groep Zarathustis ontmoette van de Ilm –e- Khshnoom orde, en er voor 3½ jaar verbleef en de leer en praktische onderricht ontving, hij beschreef de heilige mannen als spiritueel hoog ontwikkelde dicht bij God staand. Na deze tijd verliet hij de orde maar mocht de leer de eerste 30jaar niet verbreiden. Na deze jaren gaf hij lezingen en schreef boeken die nu nog heden vele Zarathustrische aanhangers raadplegen.  Doel van zijn missie was de leer te herstellen en de mens op het goede pad te brengen. 

Otoman Zar Adusht Ha’nish, reist door heel Europa, bezoekt de hoofdsteden, verkrijgt de graad van doctor in drie faculteiten, komt vaak in kringen waar de geest van de tijd liberale, progressieve en individualistische ideeën inblaast; ofwel in kringen van wetenschap, hygiëne, ontdekkingen en uitvindingen. Hij maakt kennis met geleerden, kunstenaars, musici, schrijvers, wijsgeren; met sociologen en staatslieden. Hij telt onder zijn vrienden, Franz List, graaf Tolstoi, Nietsche, aan wie hij de boektitel “Also sprach Zarathustra” aanbeval.

Hij kwam bij Koningin Victoria van Engeland. Dr Hanisch kwam als gast aan vele Europese hoven: de Britse koninklijke familie kreeg van koningin Victoria (1819-1901), een Mazdaznan leraar, Charles Kingsley, de auteur van “Waterchildren”. Het bewijs dat Dr.Ha’nish in Engeland was wordt weergegeven door de Britse munt die en cirkel met daaronder een kruis toont. Dit was zijn teken. Ook was Dr.Ha’nish aanwezig bij de kroning van Koningin Victoria.

Dr. Ha’nisch, bezocht, na een succesvolle studie de toenmalige paus Leo XIII (1878-1903), deze paus was zwak en ziekelijk, maar kreeg door de goede raad van Dr.Hanisch zoveel vitaliteit, dat hij “geloof en wetenschappen” als astronomie en fysica met elkaar in overeenstemming bracht, en zo de R.K.Kerk een prestige bezorgde, onbekend sinds de middeleeuwen; zijn herstelde gezondheid vergunde hem een langdurige en krachtig bestuur, dat hij tot zijn overlijden op 93 jarige leeftijd uitoefende.

Hij heeft verscheidene wetenschappelijke wereldreizen gemaakt, archeologische opgravingen in Azië en Amerika geleid. Hij heeft overal zijn gedachtegoed gezaaid, vernieuwers aangemoedigd, geleerden, uitvinders en kunstenaars geïnspireerd. Edison wijdt aan hem zijn eerste elektrische lamp “Mazda Light”, nog steeds in de reclames te zien.

Iedere beweging, iedere tendens tot emancipatie, die zich in het laatste derde deel van de 19e eeuw voordoet, draagt ontegenzeggelijk zijn stempel, maar een centrum om zich voorgoed neer te zetten en van waaruit hij de Mazdaznan-Beweging over de wereld zou kunnen uitstralen, heeft hij nog niet gevonden. Dit zou pas in 1890 gebeuren in Chicago. De beschaving heeft tot dan de vooruitgang altijd naar het westen gezocht. Onweerstaanbaar door Amerika, het land van de onbegrensde mogelijkheden, aangetrokken, verlaat hij Europa in het eind van de 19e eeuw en vestigt zich in een van de oostelijke staten, waarschijnlijk Massachussets en vervolgens Chicago, veel later pas in Los Angeles, California.

Sinds 1890  verbleef Dr. Ha’nish in Chicago, waar hij zijn medische graad behaalde in 1900. In 1890 werd hij de stichter en elektor van de mazdaznan beweging in Chicago, Los Angeles. Het eerste mazdaznan centra, het 2e centra kwam in New York in 1902. De eerste 10 jaar verspreid de leer zich in de USA. Het hoofdkwartier is in Chicago. In 1916 wordt het verplaatst naar Los Angeles. Midden 1980’s wordt het hoofdkwartier in Chicago verhuisd naar Encinitas, California. Vanaf de jaren 1970, zijn er centra’s in: Engeland, Mexico, België, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Canada en Nederland

In Amerika ontdekt hij een groep Mazdaznan die uit Azië zijn gekomen en die al werkt onder de naam “Orde van de Zon”. En toen koos hij, overeenkomstig zijn vroegere aanwijzingen zijn woonplaats, waar “de Poorten van het Westen zich openen in de Poorten van het Oosten. Jarenlang was hij werkzaam als medicus, als genezer van ontelbare, zo geheten ongeneselijke gevallen, altijd bezig met experimenten met betrekking tot de wetten van de evolutie, maar ook stelt hij zich tot taak de Verenigde Staten tot en modern land te vormen, op alle gebieden de vooruitgang in te luiden, het onderwijs te verbeteren, de bestaansvoorwaarden uit te bouwen, het leven te vereenvoudigen, zich beter te leren voeden en betere kleding te gebruiken, zuiniger en wetenschappelijker, want de ontwikkeling van zijn intelligentie en gelijke tred met de tijdgeest te houden, was zijn doel.

Hij is een echte liberaal en individualist. Het is aan hem te danken, dat de wereld van de arbeider minder werkuren per dag krijgt, een zaak die hij met woorden en financiën propageerde in een tijdsbestek, waarin dit een zuivere utopie leek. Toen hij in California kwam, was dit land een woestijn, een goed klimaat, maar een bodem waar niets groeide, vol van zand, grint en schelpen, een land dat niet bestemt leek om de tuin te worden, waarin hij het heeft getransformeerd door irrigatiewerken, cultuurprocédés, die op biologie zijn gebaseerd en een rationele chemische bemesting. Hij verleende overal steun en aanmoediging aan de uitvindingzin, die als de verlossende geest van onze tijd wordt beschouwd, omdat hij de mensen verplichtte aan de sleur van de routine te ontkomen en individueel te gaan denken.

Tegen het eind van de 19e eeuw, toen hij nog universitaire lessen over de evolutie gaf, besloot dr.Ha’nish een tastbaar bewijs te geven van het feit dat het Goddelijke in ieder van ons aanwezig is. Hij deed zijn proeven in Oxford en slaagde erin, met behulp van enorme vergrotingen in de kern van de embryonale cel te fotograferen en vervolgens in het luchtledig blaasje in de vijfde hartekamer van het hart. Maar de autoriteiten hebben alle documenten vernietigd, het scheen ontoelaatbaar te zijn dat een goddelijke invloed uitging, die de mens gedurende zijn aardse leven individueel van binnen uit zou kunnen leiden.

Vanaf dat moment werden alle leerstoelen over Evolutie op alle hogescholen gesloten. Krachten, hebben alles gedaan om deze werkelijkheid voor de openbaarheid te verbergen.

De grootste openbaring die Dr.Ha’nish deze wereld gegeven heeft, was die van het werkelijke Zelf, in de 5e hartkamer. Waar het zich een plaats ingenomen heeft bij de ontvangenis en daar blijft tot de fysieke dood, met de laatste ademzeug verlaat het ons lichaam om in andere sferen verder te leven.

Met de “Paarlen van Ainyahita”, vertaald uit de Zendtaal, uitgegeven in 1913, en met de openbaring van de hoogste toestanden in het menselijk wezen in de vijf kamers van het hart, bekroont dr.Ha’nish zijn Mazdaznan werk met een diadeem van goddelijk licht.

De evolutionist Haeckel zei na zijn kennismaking met dr.Ha’nish “Paarlen van Ainyahita”, dat deze wijsheid hem 40 jaar studie zou hebben bespaard, als hij ze eerder zou hebben gekend. En zo talloze andere bekende persoonlijkheden. Maar altijd schuift hij andere naar voren en blijft zelf in het onbekende.

De wereld heeft de weldaden van zijn werk in ontvangst genomen en daarvan behouden wat ze van stoffelijk voordeel achtte, zonder er zich rekenschap van te geven dat de werkelijke vooruitgang in de individuele geleide cultuur van het hart en intelligentie is gelegen. De wereld heeft alles genomen wat ze konden grijpen, maar de wereld heeft de man teruggestoten, omdat ze niet bij machte was zijn grootheid, zijn hoogte, zijn karakter, zijn rijkdom van geest te “verwezelijken”. En zo blijven die in de ogen van de wereld onbegrijpelijk. Hij trekt zich tenslotte terug uit de openbaarheid van het publieke leven, om zich krachtiger te kunnen wijden aan de bevordering van het Mazdaznan leven onder hen die het Grote Werk en de Stichter ervan hadden onderkend. Er ontstaat een ware familiegeest, op deze manier is hij in staat de Boodschap via zijn leerlingen in de wereld te brengen.

In 1902 geeft hij en maandblad uit “The Federator”, dat later het “Mazdaznan Magazine” is geworden, hierin propageert hij o.a. de volkenfederatie, de hereniging van alle volken onder één banier.

De gouden sleutel, de alles overkoepelende lichaamsfunctie uit de Mazdaznan Tempel, de Macht van de Adem”, “Healt and Breath Culture”, (Chicago 1902) “Art de Respiration”, In de tijd dat Dr Hanish in de USA was, werden de mazdaznan oefeningen door hem of zijn studenten, in een driemaanden lang durende opleiding, geleerd en gepraktiseerd. Eerst in 1902 liet dr.Hanisch de inhoud van dit onderricht, onder de titel healt and breath culture uitgeven. Om zo de studenten een naslagwerk mee te geven, voor verdieping van de leer, maakt de praktische toepassing duidelijk, waarop hij altijd zo aandrong, omdat die van het hoogste belang was, niet alleen voor de gezondheid en de harmonische ontwikkeling van het lichaam en zijn organen.

Maar ook voor de ontwikkeling van de zintuigen en de intelligentie en, boven alles, omdat de Bewuste Ademhaling de middelaar is tussen het aardse en het oneindige, tussen individu en het heelal. De enige weg, waarlangs ieder aards wezen het spoor van zijn oorsprong kan terugvinden, zich van zijn goddelijke oorsprong bewust kan worden en kennis kan krijgen van de God die in hem leeft. Want “Adem is Leven” Het is de bewuste adem, die het juk van vooroordelen afschudt, die de slagbomen van onkunde opruimt, die de mensen bevrijdt van de belemmeringen in het stoffelijk bestaan en die hun inspiratie en de openbaring verschaft, de noodzakelijke tegenwoordigheid van geest ter vervulling van hun plicht.

Sinds 1907 wordt de leer door studenten naar andere landen gebracht, met het voornemen de ware boodschap van de leer van Zarathustra te herstellen.

In Europa en vooral in Duitsland waar de voormalige Californische farmer familie David en Frieda Ammann zich vestigde in 1907. Geboren op 11 oktober 1858 in Surat, India, in een familie van missionarissen, werd David Amman weldra bekend en geacht als Vader David, bijgestaan door zijn vrouw Moeder Frida en zijn beide dochters Lucy en Hedwig. Hij was een vurig man, energiek en begiftigd met een onwankelbaar geloof. Zo volbracht hij een groot werk in de Duits sprekende landen als leraar en spreker met zij hoofdkwartier in Leipzig. Van daaruit verbreidde de Beweging zich weldra over de grote steden van Duitsland en Duits-Zwitserland, waar hij tal van centra stichtte, die toen Loges heetten. In 1915 stichtte Vader David, in Herrliberg de Mazdaznan gemeeschap “Aryana”.

Tegelijk school en seminarium, hotel en kolonie, war de Boodschap werd gebracht in theorie en praktijk en in een ware ‘familiegeest’ Dr. Ha’nish, bezocht de familie regelmatig. Een van de meest trouwe volgers van Dr.Ha’nish was, de abstracte schilder Johannes Ittens, deze gaf les aan de Bauhaus School. Veel Bauhaus studenten praktiseerden Mazdaznan en mediteerden, regelmatig en waren vegetariër. Vanuit Herrliberg straalde Mazdaznan geleidelijk uit over alle landen van Europa.

Na de vele wereldreizen setteld zich Dr. Ha’nish in 1917 te Mainly, in Callifornia, Los Angeles. Waar hij de tempel “ Reorganized Mazdaznan Tempel Association of God” stichtte.

Na de plotselinge dood van Vader David, in Frankfurt am Main tijdens een lezing te Frankfurt am Main, op 23 januari 1923, kwam dr.Ha’nish herhaaldelijk de overal ontstane schoolcentra bezoeken. De werkkracht van dr.Ha’nish leek wel een wonder, Tachtig jaar oud en van een hoogst tere gezondheid houdt hij nog iedere dag een stuk of vier toespraken, elk van twee uur, en dat veertien dagen achtereen. Al zijn toespraken zijn geïnspireerd, voor de vuist weg, en nooit met enige notitie in zijn hand. Op de dagen dat er moet worden gereisd, dient de auto hem als rustplaats, om de volgende morgen in een andere stad weer te beginnen.

In 1926 werd dhr.C.Sypkens, die tot dan toe een advokatenpraktijk in Amsterdam had, benoemd tot “Kalantaar”=overbrugger, voor het Nederlandse taalgebied.

Mr.Cornelis Sypkens M.D.,Sc.D. Geboren 15 januari 1894 Den Haag, overleden 9 juni 1984 te Amsterdam, en zijn vrouw W.C. van Andel +(Stephania) geboren 19 juli 1900 te Pajacombo (Sumatra) trouwden in 1923 te Den Haag. Dit was tot hun geluk, want op zekere dag vroeg nicht Eveline Sypkens aan Kees en Minnie (later door Dr.Ha’nish Stephania genoemd) of zij meeging naar een lezing van een Mazdaznan arts Dr.Med.J.Oberdörffer. Zijn leermeester Dr.Med.Ha’nish had hem gevraagd om in Holland lezingen te geven. Uit deze lezingen bleef een klein groepje vrienden over, waaronder Kees en Minnie.

De heer Jonkheer W.Sandberg, begon met de beweging op touw te zetten. Maar door privé moeilijkheden hield hij ermee op en gaf het werk Kees Sypkens in handen. De vrouw van Jonkheer Sandberg Emy Sandberg-Frankamp, een trouwe Mazdaznan die voor ons het boek “Ainyahita” uit het Engels heeft vertaalt. In hun huis begon Kees elke avond na zijn werk, op een primitief drukpersje de allereerste Mazdaznan vlugschriften te zetten. Zo begonnen zij hun werkzaamheden in 1924 als team in de Mazdaznan beweging te Amsterdam. In1926 wordt C.Sypkens in Praag door Dr.Med. Ha’nish samen met zeven kalantaren (bruggenbouwers) benoemd tot Kalantaar. Dr.Ha’nish overhandigde bij de plechtigheid een certificaat van het kalantaarschap van de Nederlands sprekende landen.

The reoganized

Mazdaznan Tempel Association of God

Chartered by the state of California

Diploma

This cerifies that

Cornelis Sypkens

Having complied with the requirements of the Medical Department

Of this association has been made

Doctor of the Mazdaznan Science and Doctor

Of Panopractic

Bij het op- en uit bouwen van de Beweging was Vader Sypkens de stuwende kracht in intellectueel en spiritueel opzicht, terwijl zijn vrouw Stephania van Andel, meer de materiele kant van Vader Sypkens wist aan te vullen.

In Mazdaznan is het de gewoonte dat een kalantaar zijn opvolger als kalantaar benoemd. Mr.C.Sypkens heeft hiervoor zijn zoon Tammo Otoman benoemd. Ook Henri Sorge, de Mazdaznan leider uit Amerika heeft Tammo aangewezen als zijn wereld-opvolger. Deze plechtigheid heeft plaats gevonden op 13 december 1980 te Amsterdam. Tammo ontving hierbij symbolen waaronder het witte koord-des-verbonds en het grijze koord van het leraarschap wat zijn vader gedragen had.

De basis boeken die vader Sypkens in de Nederlandse taal heeft gebracht zijn: klierkunde, De Macht van de Adem, Harmonieleer, Gezondheidsgids, Huwelijksleven, Zelfkennis, Oefeningen voor de Endocriene Klieren, Panopraktiek, Geheugen-oefeningen, Adem is Leven, Regeringsprogram, De in de stof werkende Wetten, en de vijf kamers van het Hart. Tevens het maandblad vanaf 1925. Zo is een grote bekende beweging als Mazdaznan ontstaan in vriendelijke samenwerking met andere geestelijke bewegingen. Mazdaznan is de oerbron van religie en volgens de huidige wetenschappelijke onderzoekers, zijn alle andere bewegingen in de loop der eeuwen eruit voortgekomen

I declare with our father of the pure faith through the reality of his Holy one Zarathustra, to stand for good thought, good word, good deed.

Dr.otoman Zar Adusht Ha’nish.

Zoals Zarathustra kwam ook Dr.Ha’nish de berg af en terecht in de chaos en het lawaai van de buitenwereld om de boodschap onder de mensen te brengen. Deze boodschap kan met drie woorden worden samengevat:

Goede gedachte

Goede woord

Goede daad

Hu Mata – Hu Hata – Hu varashta

Wanneer dr.Ha’nish tracht om de oeroude leer, in de oorspronkelijke die de reinheid  van 7000 v.Chr. behouden had te verkondigen, stootte hij op veel tegenstand, Men zag het gevaar van verlies van invloed, wanneer Dr.Ha’nish de mens naar bewustzijn voerde. Hij kreeg vele kritieken op zijn leer. Vanuit de regerende klasse ondervond dr.Ha’nish voortdurend bedreigingen en aanvallen op zijn leven. Politici, de medische wetenschap, de kerk en het bedrijfmonopool.

Alle regerende instituten, die de mens over de hele wereld onderdrukken, wenden zich tegen hem. Men herkende al heel snel, dat zijn boodschap de reine waarheid, hun existentie ondermijnde, wanneer zij door de massa aangenomen werd. Men trachtte met alle middelen, die zij tot hun beschikking hadden, hem het zwijgen op te leggen. Maar zonder enig gevolg. Dr.Ha’nish ontwapende iedere vijand, zonder acht te slaan op zijn eigen veiligheid, ging hij door met zijn boodschap te verkondigen en de zoekende te helpen waar hij ook ging.

De boodschap die deze meester en licht drager in de wereld bracht, beroerde de menselijke ziel en bracht deze in beweging. Zijn werk was groots en alleen te begrijpen wanneer wij ons de moeite nemen, om met open geest deze leer  onderzoeken. Die Dr.Ha’nish ons mensen aanbood onder de naam Mazdaznan.

Het woord Mazdaznan is afkomstig uit de Zendtaal en betekend: De Meestergedachte. Omdat het een verzamelwoord is betekent het ook “Licht”, zoals het hoogste Wezen, ook genoemd wordt in het oude Zarathustrische Avesta (Ahura Mazda). Dit “Licht” breidde zich uit naar de buurlanden als oud Iraan, zoals India, Tibet, China,Egypte, Babylon, het Chaldaïsche Rijk, Palastina, Griekenland, Rome en de hele wereld.

Het Mazdaznan systeem voor zelfontwikkeling, omvat alle fases van het leven en heeft tot doel ons te verlossen van de tegenstellingen der aardse en hemelse bereiken. Dr.Hanish werk was er op gericht, aan de ene kant de mens bewust te maken van hun innerlijke krachten, om zodoende het geboorterecht op te eisen. Anderzijds de heersende klassen, de leiders van die tijd, bewust te maken over hun verantwoording tegenover miljoenen menselijke wezens waar over zij zich uitspraken.

Stap voor stap, in het begin zeer langzaam, met veel tegenwerking werden er veranderingen geaccepteerd, en de mensen omgeschoold, zodat zij konden opademen en het leven van een menselijk wezen, konden gaan leven. Hier spreek ik dan van de vroege 19e eeuw, waar de heersende klassen veel macht bezaten. Ook nu zien we de verdrukking. Dr.Ha’nish was voor zijn tijd de ware pionier van het komende tijdperk van licht en leven.

Op het gebied van gezondheid en economie was Dr.Ha’nish een van de eerste, die in natuurlijke mate leefde, en zuivere vruchten en groenten invoerde voor vegetarische restaurants, reformwinkels sapbar’s e.d. Het was aan zijn invloed en zijn onvermoeibare streven toe te schrijven, dat frisse salade en een tot nu toe onbekende voeding, als tropische vruchten en nieuwe soorten graan, ingevoerd konden worden. Op het gebied van voeding zijn er ontelbare demonstraties gegeven, van wetenschappelijke samengestelde gerechten, de combinaties en voorbereiding van de recepten voor een dieet, die aan iedere ziel aangemeten is.

Hij veranderde het bestaan van ieder individueel door aan  voeding de noodzakelijke waarden voor de gezondheid te geven en daarmee luidt hij het tijdperk van de reformvoeding in, gegrond op een wetenschappelijk vegetarisme met veel variatie, het “variëtarisme”, waarvan alle moderne voedingssystemen, met kleinere en grotere afwijkingen zijn afgeleid.

Op voedingsgebied was hij de eerste die van een tot dan onbekend beginsel uitging, dat hij “vitamine” noemde, gevolgd door de duidelijke uitleg van de rol die de vitaminen spelen in de verschijnselen van de assimilatie en de omzetting, de transsubstantiatie.

Op medisch gebied, wees hij op de betekenis van ons zenuwstelsel, en de functie van ons klierensysteem. Wat voor de Westerse medische denken nog een mysterie was.

Dr.Ha’nish was de eerste die in Amerika een auto reed, waarvoor hij met 100 dollar boete bestraft werd. Henry Ford was zijn student. Evenals Edison, die zijn eerste uitvinding de gloeilamp de naam “Mazda” gaf. Hij was de eerste die het idee en het gebruik van de telefoon voorzag, zowel de radio, wat aan de kant en teruggehouden werd door destijds machtige monopoliën, die tot op heden nog werkzaam zijn.

Onder vele andere dingen voorspelde Dr.Ha’nish, dat er snel twee nieuwe uitvindingen zullen komen, namelijk een aardse en hemelse schijf. Met de eerste zullen we op aarde met iemand kunnen spreken, waar die zich ook bevindt zelfs in de ruimte. Een soort van polshorloge combinatie van radio en tv. Met de tweede uitvinding kunnen we diegene zien die zich van ons verwijderde heeft. Dus aan de andere kant van het leven bevindt. Edison en Professor Steinmetz, hebben aan zo’n project gewerkt.

Dr.Ha’nish verkondigde de orthodoxe kerk, aan alle sprookjes en lijden rond het priesterschap en alle valse begrippen, waar men de gewone mens aan blootstelde te onthullen. Om zo de gewone mens de sleutel te geven tot de werkelijke vrijheid; lichamelijk, geestelijk en spiritueel. Vele wonderbaarlijke veranderingen zijn ingetreden sinds het einde van de 19e eeuw, alle dank zij de leer van Mazdaznan. Zodat wij ons de volgende 2000 jaar in een nieuw tijdperk kunnen begeven en alle voorspellingen van Dr.Hanish zich direct voor onze ogen zich vervullen.

Tot aan zijn laatste dag spreekt en zingt hij met volle stem (zonder microfoon) helder en duidelijk en zelf toont hij met hoeveelheid gratie en behendigheid de ritmische lenigheids- en ontspanningsoefeningen kunnen worden gedaan. Op de wereld gekomen met een wankel lichaam, wist deze bovenmenselijke mens zich te handhaven, dankzij een onverzettelijke wil, dankzij de bewuste adem, dankzij zijn diepe kennis van God en van de natuur, terwijl hij een en negentig jaar lang in een toestand van activiteit bleef verkeren, die alle verstand te boven gaat.

Toch leek het in maart 1931 of een zware ziekte hem noodlottig zou worden, maar hij herstelt zich op een zeer wonderbaarlijke wijze. Laat zich tegen de aandrang van al zijn vrienden in, plaatsen op een boot naar Europa bestellen en in juni is hij op nieuw in Parijs, dan in Amsterdam, Londen, Leipzich, Praag etc. Op de podia geeft hem het leven een nieuwe reden van bestaan, zijn meeslepende woorden en zijn humor staan weer vooraan in de rij van zijn eindeloos vele talenten. “In de zwakken ben IK machtig!”

Hij is in deze wereld gekomen om de mensen van en paar algemene zonden te verlossen; dwaling, ziekte en leed, terwijl hij ons de “vrede die alle menselijke verstand te boven gaat” voor houdt en ons op het hart drukt “de waarheid zal ons vrij maken!” Liefde en rechtvaardigheid, in evenwicht gehouden door intelligentie tekenden op zijn gelaat een eeuwige jeugdigheid en zijn overal doordringende woorden, rijk aan stembuigingen, gaven een nieuw begrip aan de macht van het Scheppende Woord. Intussen, ondanks zijn bovenmenselijke inspanning om het Koninkrijk Gods op aarde te verwezenlijken en de liefde in de harten van de mensen wakker te roepen , voelt hij dat er zich een belemmering voordoet die hij niet kan overwinnen.

Vanaf 1932, op zijn laatste Europatournee, waarin hij bijna een jaar achtereen reisde, voelt hij een onheil aankomen. “In de hemel is de oorlog verklaard”, zei hij op een dag. “En met de beste wil kunnen de mensen niets meer doen om die op te houden.”

Bij het Lichtorakel op Oudejaarsavond leest hij in de hiëroglyfen van de vlammen, de verwoesting van Europa en hij raad de aanwezigen hoofdstuk 24 van het Mattheus-evangelie te lezen.

In 1934 maakt hij nog een grote tournee in Amerika.

De nazi’s verboden de mazdaznan in 1935, De nazis ten spijt behoorde volgens de leer ook de Joden, tot het oorspronkelijke blanke ras. In 1946, werd Mazdaznan, door de Westerse Allianties toegestaan. Tot op de dag van vandaag heeft Mazdaznan over de hele wereld honderd duizenden aanhangers geschat wordt 200.000.

 In 1936 heeft hij iets in de vlam gelezen en zegt: “is dit werkelijk waar? Zo ja, Uw wil geschiede! Of die van Gods tegenspeler, ik buig mijn hoofd en schik mij in het onvermijdelijke.”  In februari vatte hij kou en van San Francisco in Los Angeles teruggekomen, stierf hij een paar dagen later.

Zij lichaam werd verast en overeenkomstig zijn wens werd de as vanaf de top van een berg in de wind verstrooid. 

Dr.Ha’nish, stierf op 29 februari 1936, te Los Angeles, California.  Enkele tot de Mazdaznan aanhangers behoren: Henry Ford en Thomas Alva Edison, die zijn eerste gloeilamp Mazda noemde. Ook Willem Sanberg, directeur van het tedelijk museum van Amsterdam 1945-1962, Antroposoof Karl Heise, beeldhouwer Carl Fischer en abstracte schilder Johannes Tillens.

Neem uw plaats in bij de krachten van het licht.

Door de strijd en inspanning der mensheid, ontwaakt een heldere gelukkige morgen.

Mogen wij allen onze plaats innemen in dit grootte gemeenzame strijd van het licht tegen de duisternis.

Zodat wanneer onze tijd van gaan gekomen is, wij ook tegen elkaar kunnen zeggen.

Deze wereld is beter geworden omdat ik erin geleefd heb.

Zo zij het en tot deze mogen alles gedijen.

Dr.Ha’nish

Dr.Ha’nish verkondigde op indrukwekkende wijze “het levende woord”.  

 

mazdaznan songold3

Meesterschap over het leven

Meesterschap over het leven, kan door eigen werkzaamheid worden verkregen. Het is geen kwestie van leeftijd. Iemand van tachtig kan met veel profijt gebruik maken van de methoden van Mazdaznan. Een aantal van deze methoden is ook geschikt voor kleine kinderen.

Een slechte conditie kan voorlopige beperkingen opleveren, bij de keuze van de oefeningen, doch met vlijt en toewijding kunnen veel mogelijkheden worden herwonnen.

Wie vooral zelfstudie en zelftraining gericht is, vindt in het boek “Meestergedachte en Meesterschap” Een inleiding in de levenskunst volgens Zarathoestrische tradities, geschreven door dr.P.G.Bosch, een geschikte manier om direct aan de slag te gaan. Wie begeleiding op prijs stelt, of meer te weten wil komen, treft op deze site de nodige gegevens aan. Hetzelfde geldt voor degene in wie de wens ontstaat zelf Mazdaznan leraar te worden.

Mazdaznan is geen vereniging, je kunt er dus geen lid van worden. Om praktische redenen, met name voor de coördinatie van de activiteiten, is er een: Stichting Mazdaznan Beweging (SMB)

Er is een twee maandelijks tijdschrift deze is het verbindende element, waarin artikelen o.a. de vermelding van activiteiten en boeken is opgenomen.

Mazdaznan is géén kerk, orde, instelling of vereniging, maar kent aan de term spiritualiteit een levenswijze toe welke intens naar het geestelijke streeft. De meestergedachte geeft de voorkeur aan “gericht op de geest” of “behorende tot de geest”, waarbij de “geest” de eeuwige en onaantastbare kern van de mens (en andere wezens) is. Bij een spirituele levenswijze trachten wij ons voortdurend door de geest te laten inspireren en het levensplan uit te voeren waarmee wij door de geest als het ware op de aarde zijn gezet. Spirituele groei is nader komen tot het doel waarvoor wij hier zijn.

Wij” zijn de persoonlijkheden in het leven van alledag, onze lichamen bewonend. Bij onze “terugkeer” (in Mazdaznan spreken we van “thuiskomst”) hopen wij een rijke en gerijpte oogst aan de geest, ons eigen Zelf, te kunnen aanbieden. Daartoe is het wél zaak onze tijd en krachten niet te verdoen aan zaken zonder eeuwigheidswaarde. (Matteüs 6, 19-21): “Verzamelt u geen schatten op aarde, waar ze door mot en worm vergaan u schatten in de hemel, waar ze niet door mot of worm vergaan en waar dieven niet inbreken om te stelen. Waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.”) 

Gediplomeerde mazdaznan gezondheidsdeskundigen en leraren zijn verenigd in de: Vereniging Mazdaznan gezondheidsdeskundigen (VMG)

mazdaznan songold3

“De essentie van de Mazdaznan leer”

- Dr.O.Z.A.Ha’nish. Hij heeft de leer en de praktijk van Zarathoestra Spitama (volgens onze overlevering ongeveer 6900 voor Christus geboren),  opnieuw voor het voerlicht van het wereldtoneel gebracht. De naam Mazdaznan is uit oud-Perzische woorden samengesteld: ma(groot, goed), zda(weten, denken, kennis), znan(afkorting van yazan, beheersen, meesterlijk toepassen) Dit wordt weergegeven als “(Grote)Meestergedachte”.

- Het gaat hier om een levenshouding, een levenswijze die zich via een uitermate praktische aard, richt op gezondheid, vitaliteit, ontplooiing van krachten en talenten, groei van bewustzijn en inzicht in de fundamentele vragen van het leven. Tevens onderwijst de leer hoe een mens gezond kan blijven. Er wordt gestreefd naar een optimale ontwikkeling van lichaam ziel en geest. Dit optimale is bij iedere mens in potentie aanwezig.

- Om een optimale gezondheid en een daaruit voortvloeiende optimale ontwikkeling te helpen bereiken, biedt Mazdaznan een breed scala aan zelfhulp mogelijkheden en methoden o.a. voor denk- en leefwijze door met name gerichte oefeningen en voedingswijze.   

mazdaznan songold3

Mazdaznan kent enkele eenvoudige fundamentele denkbeelden:

 

Sta op eigen voeten!

-Leun niet tegen anderen. Wees zelfstandig, aanvaard verantwoordelijkheid voor uw eigen leven, eigen gezondheid, eigen materiële omstandigheden en een eigen ontwikkeling en groei naar inzicht.

-Neem nooit ongevraagd advies aan. De behoefte aan advies of hulp moet door u zelf zijn vastgesteld, uit eigen overleg zijn voortgekomen. Aanvaard slechts dat advies of hulp waarvan uw verstand, uw intuïtie en uw gevoel u zonder voorbehoud de juistheid verzekeren.

-Ga voor elk besluit te rade bij u zelf. Gebruik voor ieder probleem en iedere kans de mogelijkheden die in u zelf zijn, de krachten die u zelf hebt, de inzichten die u heeft maar misschien nog tot bewustzijn moet brengen. Alles wat u nodig heeft is in U.

Bemoei je met je eigen zaak!

-Handel wanneer u handelt enkel uit mededogen, niet uit medelijden, maar handel zó dat aan de vrijheid en de zelfverantwoordelijkheid van de ander géén afbreuk wordt gedaan.

-Handel uit mededogen, maar zó dat de ander in zijn waardigheid ongeschonden blijft.

-Behandel iedereen met respect, oordeel niet over anderen, bekritiseer niet,

-Behandel ook u zelf met respect.

-Offer u niet op, wees goed voor anderen maar behoud uw eigen ruimte en wijs onredelijke verzoeken af.

-Reserveer tijd, om u met uw diepste innerlijk te verbinden en werk aan u zelf.

Alles is goed!

-Pieker en klaag niet, iedere toestand is een uitingsvorm van ons handelen, leerzaam! Een gelegenheid om ons van onze fouten bewust te worden en die te corrigeren. Ieder probleem heeft een oplossing, zoek deze bij u zelf, in wat u kunt doen, of nalaten. Niet in het gedrag van de ander moet u uw heil zoeken.

Alles kan beter!

-Al handelend komt u van goed naar beter. De moeilijkheid is goed, het overwinnen daarvan is beter. Het probleem is goed, de oplossing is beter. Het verdriet is goed, het verwerken daarvan is beter. Iedere keer bent u gegroeid, gezonder geworden, wijzer geworden, dus beter.   

mazdaznan songold3

De mazdaznan levenswijze

Met alle oefeningen en maatregelen, zijn in de eerste instantie gericht op ontwikkeling en ontplooiing, groei, verfijning, verdieping, op intensivering en verrijking van het leven, op succes waar succes heilzaam is. Alle Mazdaznan methoden en middelen, komen daarbij in aanmerking als therapie. Maar het begrip  van een eigenverantwoordelijkheid nemen, staat hoog in het vaandel van de Mazdaznan leer, ‘dus zelfhulp.’ Dienstverlening is te verkrijgen m.b.t. panopraktiek, darmbad, massage en gesprekken over moeilijkheden en mogelijkheden. Een Mazdaznan therapeut werkt niet met industriële geneesmiddelen, en niet met het mes. En combineert soms de dienstverlening  met andere disciplines als: homeopathie, reflexonen en andere energetische therapieën. De Mazdaznan kent verschillende soorten kruidenthee, oliën, zalven, reinigingsmiddelen, etc. Welke naar probleem kunnen worden toegepast. Ze hebben een aanvullend karakter en kunnen nuttig zijn voor mensen die het medicijn – denken moeilijk los kunnen laten.

Mazdaznan is pas in de 2e instantie een genezingssysteem. Beter is het toepassen, wanneer men gezond om gezond te blijven en als ontwikkeling systeem. Want  zo als vele onder ons weten, is het individu hier op aarde om de unieke ontwikkelingsmogelijkheden welke dit leven biedt te gebruiken.

Probeer tenminste één plek in uw omgeving ten behoeve van anderen weer tot een paradijs te maken. Want onze opdracht is, iets voor deze aarde en haar kinderen te doen.

mazdaznan songold3

Mazdaznanfamilie

Het woord “Mazdaznan” is afkomstig uit de Zendtaal. Mazdaznan beduidt zoveel als de grote meestergedachte, die alles beheerst of kortweg “Meestergedachte”.

Mazdaznan is evenals het Zarathoestrisme in oeroude tijd ontstaan als de opkomende zon in de duisternis, om de sluimerende wereld Licht te brengen en de harten der mensen tot grotere activiteit op te wekken.

Hoewel Mazdaznan zo oud is, dat alle navorsing de aanvang nog niet kan ontdekken, is zijn boodschap steeds in nieuwe vorm in alle tijdperken verkondigd.

Mazdaznan, als gemeente van hen die deze boodschap aannemen en verder helpen verbreiden, vormt een familie of het gezin van Mazda, dat echter niets gemeen heeft met kerken, sekten, scholen of verenigingen. In de kerken bestaan geestelijke ambten. In het Mazdaznan-gezin is echter ieder priester of priesteres, koning of koningin; d.w.z. priester- en koningschap zijn niet gereserveerd voor enkele bevoorrechten, maar verenigbar met elk beroep of stand. Mazdaznan heeft zijn eigen familie-zeden en gebruiken, familie-etiketten betreffende het leven in het algemeen als ook voor diverse perioden en let derhalve niet op de gewoonten van andere families.

Want het ligt in de aard der dingen dat elke familie zijn eigen huisregelement heeft.

In de Mazdaznan-familie stelt de man het mannelijke en de vrouw het vrouwelijke principe Gods op aarde voor, wat een buitengewoon grote verantwoording voor beiden betekent. Want wie God vertegenwoordigt hier op aarde, moet goed en vriendelijk zijn, of hij wil of niet, moet te allen tijde een goed voorbeeld geven, moet alles begrijpen en daarom alles vergeven kunnen, moet alles verwezenlijken, ver vooruit zien, overzicht hebben, daadkrachtig zijn, hij mag nooit versagen, hij moet een profeet, ziener, en toekomstvoorspeller zijn, sterrenkundige, kortom hij moet in staat zijn, in alle gebieden van de gedachte door te dringen. Dit alles en nog veel meer behoort er toe om God hier op aarde te vertegenwoordigen.

In vroege tijden meenden men, dat de hoogste plaats, die men onder de mensen kon bekleden, die van plaatsvervanger van Christus op aarde was. In de Mazdaznan-familie geldt echter ieder mens sedert heugelijke tijden als drager van het Christusprincipe. De Christus gedachte is oeroud, was reeds aan de Grieken bekend vóór de heiland verscheen en bestond reeds in Perzië in de dagen van Koning Cyrus en lang vóór die tijd. Weliswaar is het Cyrus niet gelukt, de Christusgedachte in plaats van de klasse- en standswaan onder de massa ingang te doen vinden, evenmin als dat tot heden aan een ander gelukt is. Het kan daaraan liggen, dat wij, zoals de Heiland reeds zei: “Wel op aarde, maar niet van deze aarde te zijn”. Wij zijn hier op aarde uit verschillende richtingen uit de ruimte bijeen gekomen, hebben echter alle bijzonderheden meegebracht uit de streek waar we vandaan komen.

Als Goddelijke wezens of entiteiten komen wij uit verschillende richtingen van het Heelal en volgens Goddelijk plan hebben wij ons hier op aarde verzameld. Daarom stuit men op haast onoplosbare problemen om alle mensen tot een volledige eenheid te versmelten.Maar allen, die doordrongen zijn van dit besef, scharen zich achter het banier van Mazda en vergroten de koninklijke Mazda-familie die van goeden wil en bereid is, het universele plan te verwezenlijken. Uit de onuitputtelijke Mazda-wijsheid scheppen haar afgezanten, begunstigers en verkondigers vrij en zelfstandig, zonder op iemand te steunen, terwijl zij van hun kant alle richtingen en bewegingen steunen, die streven naar lotsverbetering der mensen.

Daarom zien we hen als “mannen/vrouwen in witte klederen”door de eeuwen heen in alle landen elk edel streven achter de schermen met raad en daad bijstaan.Soms treden deze mannen en vrouwen op als opvoeders van jonge mensen, die een taak wacht, soms als”vreemde”om in een bepaalde kring hun edel doel te volvoeren. Speciaal bij een kentering letten zij op tekenen destijds. Ontdekken ze de overeenkomstige ster of krijgen zij een bepaalde ingeving, dan is hun geen obstakel te veel, geen last te zwaar, geen weg te lang. Het vervullen van hun edele opgave gaat vóór alles!

Reeds nadat het duidelijk geworden was, dat de door Luther in geleide Reformatie niet de gehoopte, totale geestelijke vernieuwing zou brengen tegenover het degenererende Paulinisme, kwamen afgezanten uit het verre oosten naar Europa, die zich “Mobeds” noemden, wat in het Perzisch; verkondiger, boodschapper, profeet betekent. Ze riepen onafhankelijk van de Reformatie, een nieuwe geestelijke beweging in het leven, die in de Vrijmetselarij overging en twee fundamentele problemen had op te lossen; zowel met het zwaard strijdende als in de politiek heersende Paulinisme ten val brengen.

Tengevolge van deze beide hindernissen was tot dusver de zuivere Christosleer steeds weer bezweken, hoe ze ook trachtte vaste voet te krijgen en zich te verbreiden. Eerst een nieuwe impuls uit het verre oosten, leidde de beslissende kentering in. Een bijzondere grote activiteit ontplooiden de “Witte mannen” eind 18e eeuw begin 19e eeuw door het zaad tot vernieuwing van het geestelijk leven in geheel Europa uit te strooien, om de mensen nader tot elkaar te brengen en door samenwerking en levende omgang het Eenheids-begrip wakker te maken.

Dit moest leiden tot een krachtige bewustwording der Universele Gedachte, waarin alle mensen één zijn en de vooruitstrevenden elkaar ontmoeten om door samenwerking resultaten te verwerven, die nog nooit mogelijk waren geweest. De stoot tot hun aktiviteit in Europa gaf het werk van de oriëntalist Abraham Hyacinthe Anquétil-Duperron,(1731-1805) die in 1761 uit Surat in India naar Europa (Frankrijk) terugkeerde. 

Het was hem met grote moeite gelukt, de laatste resten van de Zend-Avesta te vertalen, met behulp van de Pers Dastur Darab. Dit was een nazaat van Dastur Nahareosing Dhaval, die in 720 na Chr. Ongeveer tachtig jaar na de verovering van Perzië door de Mohammedanen, met een groot aantal geestverwanten naar India was uitgeweken. Hier leefden en werkten deze Perzen in alle stilte de volgende eeuwen en bewaarden de reine Zarathoestrische leer, zo als die door hun voorvaderen ongeveer 1200 v.Chr. van Backtrië naar Iran was overgebracht.

Hij verbleef 7 jaar in India, waar Parsi priesters hem de Avesta vertaalde. De eerste Franse vertaling van de Zarathustrische geschriften, werd door hem  in 1771 gepubliceerd, De Zend Avesta, de Heilige geschriften van de Zoroasteriant “a life of Zarathustra (Grieks = Zoroaster)

Ongeveer vijf jaar na de eerste uitgave der Avesta-vertaling geraakten de Paulinistische kringen in geheel Europa in verwarring. Vooral de orthodoxen vreesden dat het opkomend materialisme, vermomd als nieuwe literaire ontdekking de dogmatische Bijbelverklaring zou aantasten, en verklaarden daarom de vertaling van Duperron als vervalsing of verminking. Deze verdachtmaking werd echter door het onderzoek van objectieve geleerden ontzenuwd. En nadat eenmaal het manuscript voor echt verklaard was, wijdde zich de ene geleerde generatie na de andere aan de studie der Zarathoestrische heilige geschriften.

Maar ook hebben sindsdien vele scholen deze leer gebruikt;Swedenborg, Voltaire, Emmanuel Kant, Spinoza, Renan, Schopenhauer, Max müller, Spencer, Haeckel, Jackson en vele anderen hebben vrijelijk uit deze bron geput, zonder de bron ervan te vermelden.

Otoman Zar Adusht kwam eeuwenlater ook in aanvaring met de kerk, toen deze nog predikten; “de mens is zondig en is het niet waard om door de stof te kruipen”, leerde O.Z.A.Ha’nish de woorden van Jezus:”Gij zijt de tempel van de levende God.” Waarop hij prompt in de gevangenis werd gegooid en van elke kansel tot duivel verklaard.

De Engelse vrijmetselarij stond in goed aanzien en benutte het Zarathoestrische ritueel, dat sedert de publicaties van Du-Perron bekend was geworden. Er wordt zelfs beweerd, dat deze zijn studies van de heilige geschriften in Surat in opdracht van de Engelse Vrijmetselarij had ondernomen.

In ieder geval hadden de Engelse vrijmetselarij reeds in 1713 z.g. “Mobeds” of Perzische leraren uit India uitgenodigd om hen de Perzische tekens en symbolen uit te leggen. In het openbaar traden de “witte mannen” in Engeland niet op de voorgrond, maar ze werkten als eenvoudige particulieren en verspreidden veel kleine brochures en verhandelingen, die ook in ontwikkelde kringen toegang en waardering vonden. De “Chats with Nature” of praatjes over de natuur, bevatten veel leerzame beschouwingen over insecten, planten, mineralen, edelstenen, de planeten en hun bewoners en trachtten de lezer tot nadenken aan te sporen.

Reeds in 1740 ging een deel der “Mobeds” van Engeland naar Duitsland om daar als “vreemden” Zarathoestrisch werk te verrichten. In Duitsland bestond destijds een grote afkeer tegen het formele Christendom, zodat men van oud-Germaans vormen gebruik maakte om tenminste bij de ontwikkelden een aanknopingspunt te vinden. In hun tijdschrift “Oosterse studies en causerieën” publiceerden die “vreemden” veel interessants over vliegen, spinnen, muskieten, vogels en andere dieren en planten en baarden daarmee groot opzien in de zogenaamde ontwikkelde klassen. Hoe bevruchtend ze werkten tonen de publicaties van en Fichte (1762-1814),  Kant ( 1724-1804), Hegel (1770-1831), Hahn (1758-1819), Zinzendorf (1700-1760), en anderen.

In de aanvang van de 19e eeuw werden in Duitsland, Frankrijk, Rusland en Amerika onder verschillende benamingen pogingen gedaan, het Zarathoestrisme in te voeren, warbij de familie van Mazda enkele mannen als boodschappers of zendelingen afvaardigde, die naar eigen inzicht als voorgangers moesten optreden. Het gevolg daarvan was dat vele richtingen, bewegingen en scholen ontstonden, die voor de “Meestergedachte” de weg bereidden. Even opvallend als ze waren gekomen, trokken zij zich in 1844 van hun arbeidsterrein terug en lieten de nieuwe bewegingen en cultuurgroepen zich zelf verder ontwikkelen. Een nieuwe geestelijke stroom ging door de hele cultuurwereld en had tot gevolg dat de twee doelstellingen van de Vrijmetselarij volgens plan werden verwezenlijkt, n.l. het met het zwaard strijdende politieke Paulinisme te liquideren. Duitsland en Engeland werden door Bismarck (1815-1898) en Gladstone (1809-1898) zó machtig, dat de invloed van het Paulinisme voor goed verdween.

Door het feit dat de Amerikaanse koloniën zich van het Engelse moederland hadden losgescheurd (1783) was een Staat ontstaan, die volkomen onafhankelijk was van het politieke Paulinisme. Steeds meer cultuurstaten makten zich in de loop van de tijd vrij, zodat ook de tweede lang voorbereide en grootscheepse actie der Vrijmetselarij tegen de knechting van de mensheid volledig succes had, waarmede deze haar opdracht had volbracht. Eerst nu konden de mensen weer vrij ademen, en de ster der hope kon gaan stralen in de verwachting dat nu eindelijk de Zarathoestrische Chrystos-gedachte alle stammen van het blanke ras naar hun hoger doel zou voeren.

Dat het Paulinisme zich tegen de Vrijmetselarij kantte en de strijd tegen hen met gebruikmaking van de methoden en middelen uit de vervolging van de Oerchristenen voerde, kan ons niet verwonderen. De hoofdzaak is, dat de macht van het Paulinisme over het blanke ras gebroken is.

Enige tijd later, nadat de “witte mannen” zich hadden teruggetrokken in 1844, zagen ze zich genoopt, hun arbeid in zekere mate weer op te nemen en van tijd tot tijd deze of gene persoonlijk te ondersteunen, van wie men kon aannemen, dat hij de vooruitgang van de beweging zou stimuleren. Intussen drong de Geest van de tijd de dingen naar een culminatiepunt om het hoogste tot aller welzijn te verwezenlijken.

Daarom stichtte dr.O.Z.A.Ha’nish in het jaar 1890 het eerste Mazdaznan-Centrum in Amerika.

 

Dr.Otoman Zar Ha’nish, was de eerste, die de bron open vernoemde en de sluier van een leer trok, die het gezien te worden verdiende. Maar ook, omdat deze oeroude wijsheden in alle filosofische systemen tot op heden doorwerken.

Dr.Hanish heeft de gehele door hem teruggebrachte leer de naam Mazdaznan gegeven. Uit liefde voor de mensheid gaf hij de leer terug, die vergeten of verkeerd begrepen werd, nadat hij de waarheid en de voordelen van de levensregels eerst op zichzelf beproefd had. Hij achtte het zijn heilige plicht om zijn medemens, de weg naar vooruitgang te openen. Zodat de natuur met haar vele wonderen en daarmee God herkend zou worden. In 1899 werd Het Centrum van deze inmiddels sterk gegroeide beweging naar Chicago verlegd. In het jaar 1902 verscheen hier het eerste Mazdaznan-tijdschrift in de Engelse taal.

Sedert 1909 heeft de beweging een soort familieorganisatie, met het doel, de Zarathoestrische-boodschap te verbreidden, wat haar “opdracht”is.De leden van deze Mazdaznan-familie zijn in hun openbaar optreden eenvoudig en bescheiden, steeds bereid raad te verschaffen en te helpen waar nodig is. Zij passen zich met hun uiteenzettingen bij de bestaande omstandigheden aan, laten zich echter nooit in met agitaties, discussies of debatten over de Zarathoestrische boodschap.

Zij ondersteunen alles wat het algemeen welzijn bevordert. Ze zijn zich van de alomtegenwoordigheid Gods bewust, en dat is voldoende om hen voortdurend het principe van de Zarathoestrische leer voor ogen te doen houden: “Goed denken, Goed spreken, Goed handelen”! Ze doen hun gebeds- en ademhalingsoefeningen en laten zich door de zachte stille stem uit hun binnenste leiden op hun verlichte weg. Ieder lid van de Mazdaznan-familie blijft onopvallend en eenvoudig in beweging, wier enig doel is, ieder individu weer de weg naar de ware Religie te wijzen.

In elk geval is door het werk van dr.O.Z.A.Ha’nish voor de verbreiding van de Mazdaznan-beweging in het openbaar sedert 1890 de Zarathoestrische leer voor iedereen in alle cultuurstaten toegankelijk geworden. Alle ernstige en oprecht zoekenden kunnen er nu grondig kennis mee maken en alle geboden voordelen praktisch benutten.

Dit appèl geldt voor allen, zonder onderscheid van standen of geloof./ iedereen is vrij om deze leer aan te nemen of te verwerpen.

De Mazdaznan-boodschap komt tegenwoordig onder de mensen in de vorm van en leer-opvoedings- en ontwikkelingssysteem, dat door geen denkend mens weerlegd kan worden, want het berust op de wijsheid der Oneindigheid die onfeilbaar is. Wie hiertegen toch bedenkingen aanvoert, verraadt slechts eigen onkunde. Als leer-systeem ruimt Mazdaznan van de aanvang af misvattingen uit de weg en geeft ons een beter inzicht.

Sedert duizenden jaren vindt men in zijn geschriften eenvoudige middelen tot behoud van de gezondheid door ontspanning, uit- en inademen, en de adem inhouden bij volkomen kalmte. Als we echter alle bijzonderheden van het leer-systeem zouden willen bestuderen, zou dat te veel tijd vergen. Men zou zich 21 jaar alleen aan deze studie moeten wijden. Het is daarom eenvoudiger en belangrijker voor iedereen, zo snel mogelijk tot het opvoedings-systeem over te gaan, met de ook daaraan verbonden ademtechniek, zodat de gaven en talenten vrijkomen, die ons de weg naar nieuw leven moeten banen.

Dit systeem gaat ons ieder persoonlijk aan. Men heeft daarbij alleen met zichzelf te maken en dat is goed, want zelfbehoud is de eerste wet in de natuur.Na de opvoeding komt de ontwikkeling en dan volgt de volkomenheid trap voor trap. Voor de ontwikkeling is het nodig, dat we steeds op verruiming en verbetering uit zijn en ons bewust worden van de trapsgewijze ontwikkeling in de hele schepping.

Het individu als drager van de Goddelijke intelligentie kan in deze wereld dezelfde ontwikkelingsweg gaan als deze bij het schepen van Het Heelal. Ieder moet en kan zijn eigen wereld opbouwen, bewust van eigen gezag en verantwoordelijkheid als vorst. Daarom gold steeds: “Man en vrouw moeten zichzelf worden!”

Het ontwikkelingssysteem is noch Onderwijs- noch Opvoedingssysteem en berust niet op tekstboeken, spreuken, uit het hoofd leren of belezen zijn, maar is veeleer een zekere berusting of innerlijke overgave. Het is tevens een bezinning op onze ware bestemming, op wat we voorstellen, wat we verwachten, wat in ons verborgen ligt, hoe wij de verborgen dingen openbaren en het Oneindige in het tijdelijke zichtbare gestalte kunnen geven.

In een ontwikkelingssysteem doorvorst men geen voorwerpen van de objectieve natuur, houdt men zich niet bezig met zgn. wetenschappelijke of filosofische onderwerpen, want dat zou ons nog meer verwarren. In tegendeel, dat moeten we juist vergeten om uit de dwaling van het verleden te geraken.

Christus zeide:” Weet gij dan nog steeds niet, dat gij zijt de Tempel van de Heilige Geest!” Iedereen is een tempel, d.w.z. een plaats voor onderwijs, opvoeding en ontwikkeling onder leiding van Gods Geest. In dit lichaam wordt ons alles geopenbaard wat de Godheid behelst. En dat is de volmaaktheid

Die de Godheid in zich bergt en met onze hulp wil en zal openbaren, zodra we daar toe loutering van ons lichaam, de mogelijkheid geschapen hebben.

mazdaznan songold3

Mazdaznan filosofie

De Leer der ZELFKENNIS; van Dr.O.Z.Ha’nish, door Mr.C. Sypkens+, M.D.,Sc.D, en Stephanie Sypkens-van Andel+.

Ken u Zelf;

Oorsprong, doel en bestemming, zijn de drie grote fazen van het leven, en niet voordat wij tot de diepste grond van ons hart zijn doorgedrongen, kan het leven met zijn fazen ons bewust worden. De studie tot zelfkennis, is een onontkoombare eis, indien wij begrip van het leven willen verwerven; het is de sleutel die de schatkamer van het Weten voor ons opent. Zelfkennis vraagt om analysering; niet alleen van de anatomie

en de functies van het lichaam, maar het vraagt ook begrip van ons innerlijk wezen: van over het Vanwaar, het Waar en het Hoe. Het leven zoal wij mensen deze kennen, is slechts een van de attributen van de Eeuwige intelligentie, die zich openbaart in verband met tijd en ruimte en door middel van de toestanden van de stof: schepping, ontwikkeling en vervolmaking.

Het hogere zelf van de mens is en blijft altijd hetzelfde, evenals het doel van zijn streven, waar men zich op de ontwikkeling trap ook bevindt. Het geïndividualiseerde hogere Zelf van de Eeuwige Intelligentie is evenals deze, ook Eeuwig en  onveranderlijk en volmaakt; het blijft vrij van de verwikkelingen van magische begoocheling, waaraan alles op aarde onderhevig is. Elke vorm van leven banen ervaringen zich een weg naar het hogere, het eigenlijke doel van het leven. In elke fase van ontwikkeling ontvangt de mens bewust of onbewust leiding van zijn Hogere Zelf, het tot individu geworden Goddelijke Beginsel, zetelt in elk mensenhart. Een studie der Mazdaznan diagnostiek, ook genoemd de studie van basis en temperament of Leer der Zelfkennis poogt ons nader tot het begrip van de eigenschappen van dat ongeëvenaarde bouwwerk, de tempel van de levende God, het lichaam van de mens.

mazdaznan songold3

De Mazdaznan zon

De Mazdaznan zon, is een oud, kosmisch, symbool, dat als speld, hanger, tekening, vlag gebruikt wordt om gelijkgezinden te herkennen en om de gedachten te bepalen.

In het midden van een witte ondergrond (de kleur van harmonie en vrede) ziet men een punt. Deze punt symboliseert het hart van de oerintelligentie. Daaruit ontstond de gehele schepping, die ongelooflijk wijd en uitgebreid is, maar tegelijkertijd in zichzelf besloten. Vanuit dit punt ziet men een gelijkbenig kruis. De verticale lijn ervan duidt op de geest uit de hemel, de horizontale lijn duidt op de materie (mater-moeder) en de aardse en tussenmenselijke verbondenheid. Beide lijnen moeten elkaar gelijkwaardig doorkruisen om evenwicht te verkrijgen en om tot harmonie in ons te komen.

De Rode kleur, linker ondersegment in de niet-eindigende cirkel, is de kleur van het materiële. In de eerste 7 jaren van elke 4x7 jaren, die een mens leeft, predomineert dit materiële ongeacht diens persoonlijkheidsstructuur.

De Blauwe kleur, linksboven, is de kleur van het verbinden, het spirituele, het bewust worden van, het weet krijgen van…(de 2e 7 jaren van elke 4x7 jaren)

De Gele kleur, rechtsboven, is de kleur van het verstandelijke aspect. Niet alleen van het intellectuele, maar meer van het intelligente. (de 3e 7 jaren van elke 4x7 jaren).

Tenslotte de Witte kleur, zoals reeds geschreven, de kleur van harmonie en vrede. Ook van reinheid, van synthese van de vorige fasen. (de 4e 7 jaren van elke 4x7 jaren).

Gedurende deze 7 jaren is er ook gelegenheid eerdere verwaarloosde delen alsnog in te halen en in te voegen in het geheel van de persoonlijkheid.

Het zonnesymbool heeft 12 stralen (vergelijk de 12 zintuigen) die alle kanten uitstralen.

De 4 segmenten geven ook de 4 jaargetijden van onze planeet aan, lente, zomer, herfst, winter.

Kortom de zon is een symbool van vuur, van wetten, op macro en micro niveau.

www.universelevrede.nl

info@universelevrede.nl

november 2008

mazdaznan songold3

De Mazdaznan gedachte

 

De oorsprong van de Mazdaznan gedachte ligt bij Dr.Ottoman Zar Adush Ha’nish. Die de Mazdaznan beweging naar Europa bracht. Tijdens zijn 21-jarig verblijf in het klooster ‘El-kharman’ in het Ghin-Ghan gebergte in Tibet, heeft hij de kennis van de heilige boeken uit de oudheid en vooral de Zend-Avesta tot zich genomen.

De grootouders stonden in contact met de  gemeenschap in de bergen van 

Als jong kind werd Dr.Ha’nish, uit vertwijfeling door de ouders op de zeer jonge leeftijd, voor genezing naar een geheime orde van de Zarathustrians in het hoog gebergte van Tibet gebracht. Hij werd in deze gemeenschap opgenomen onder voorwaarde  dat hij spoedig de wereld zou intrekken om de zuivere leringen van de oorspronkelijke Zarathoestra te verbreidden. Deze gemeenschap bestond reeds 9000 jaar, gevormd om de kennis te bewaren, door alle eeuwen heen, voor de mensheid. De tempels van El Kharman liggen in de ijzige streek van de Himalaya. Men schept aldaar hun eigen klimaat door het gebruik van vrije energie, die direct uit de stratosphere wordt aangetrokken; nu de Van Allen gordel genoemd. De naam Ottoman Zar-Adust Ha’nish werd hem bij de intrede in de tempelgemeenschap gegeven.”Zar-Adoesht” betekent in het Avestisch Zarathoestra. Hij moest van al het wereldlijke afstand doen. Hij verbleef daar een en twintig jaren, in wat genoemd wordt de gemeenschap der uitverkorenen.

 

Wanneer we de gedachten gang van de Avestanen of het Zend-volk in Oost-Iran en Kaukasus, terug vervolgen dan is er op een gegeven moment onder de bezielende leiding van wijze mannen, een verandering ontwaakt in het denk patroon van de mens.

Er is een begin ontstaan waarin het Monotheïsme een belangrijke plaats is gaan innemen.

Wanneer iemand onder zijn herkomst wenst na te gaan, dan keert hij/zij terug naar de bron van ons jongste zijn naar dit jongste volk dat de bakermat is van ons bestaan. En wanneer we deze basis in ons zelf herkennen, eerst dan kunnen we voortgaan in onze evolutionaire ontwikkeling.

We gaan inzien dat de mensheid, in de bron aan elkaar gelijk is. 

Zo ook komen we bij de ontwikkeling van religie, aan elke religie moet een voorafgaande zijn geweest. Waarbij alle grote leraren hebben begrepen dat zij alle er aan God moesten geven, welke ‘naam’ zij de Oerschepper, de Oerintelligentie, ook gaven.

Elk mens is een individualiteit, en draagt als volwassene de eigen verantwoordelijkheid mee als mens. Maar momenteel zijn er zuivere religieuze wetten en geboden nodig, zodat deze ons kunnen leiden en wij er ons aan

kunnen vasthouden als een basis in ons leven. Met als doel gemeenschappelijk en individueel aan een toekomst te kunnen bouwen.. Om uiteindelijk iedere verbondenheid los te laten, die ons met uiterlijkheden en verschillen gevangen houdt. Om uiteindelijk die band van inzicht en herkenning te gaan ervaren die ons allen, met elkander verbind.

Veranderingen, brengen verwarring en moeilijkheden. Kom elkaar tegemoet,  individueel, nationaal, internationaal als inter-planetarisch, zodat we van elkaars ervaringen kunnen leren, eerst dan kan er vrede ontstaan en wederzijds begrip en tolerantie.

Uit mijn werkstuk: De geschiedenis van de Avesta

Bron: Mazdaznan

www.universelevrtede.nl

mazdaznan songold3

De Universele aspecten volgens Mazdaznan.

De mens is geest en bezit lichaam, denkvermogen en zielenleven. Hiermee heeft de mens alle gelegenheid en mogelijkheid om voor zichzelf te zorgen; hij kan willen, hij kan denken en hij kan voelen en hij kan het resultaat van willen, denken en voelen omzetten in de praktijk, om het daar op zijn deugdelijkheid te toetsen. Dit is de reden waarom de mens die geest is, hier op deze aardbol verblijft met een stoffelijk lichaam, waarmee hij dan ook experimenteert.

Als de mens de geestelijke waarden d.m.v. zijn denken verlaat en zich op minder geestelijke en meer stoffelijke vreugden en genoegens toelegt, wordt hij onherroepelijk ziek en als die ziekte hem voldoende gaat hinderen, zoekt hij genezing van zijn lichaam, vaak ook van zijn ziel.

Zijn nu nog beperkte denkvermogen en de op de beperking gebaseerde reclame hebben hem in de waan gebracht, dat je kunt genezen door van buitenaf iets in je lichaam op te nemen, wat er oorspronkelijk niet in hoorde. Zo kwamen de poeders en de pillen, en een paar decennia geleden, de injecties in zijn (zo kostbare) bloed. Reacties daarop waren de alternatieve/additieven traditionele geneeswijzen uit vroeger jaren.

Allemaal goed en wel, maar de oorzaak van de ziekte zat in het verlaten van de oorspronkelijke oergedachte van de Geest, die altijd aan zichzelf gelijk blijft, want die is geschapen naar Gods beeld en gelijkenis; en bij God is ziekte ondenkbaar. Om de óórzaak van een ziekte weg te nemen zal de mens de geest, die hij in zijn diepste innerlijk is en die in het hart zetelt weer moeten volgen en aangezien de geest altijd sterker is dan de stof (waaruit het lichaam bestaat) kan de geest dan ook het lichaam weer genezen.

Toch gebeurt dat niet, omdat het denkvermogen, een van de instrumenten van de geest, zich door de stoffelijke geneugten op dwaalwegen laat leiden. En dat is de reden waarom ziekten zich openbaren. Om dat denkvermogen te leren betere wegen te bewandelen dan dwaalwegen, kan de mens zijn denkvermogen in sterker en inniger contact brengen met de geest in het hart, en dat kan hij doen met behulp van zijn lichaam, het instrument van de geest, dat een uitnemende leerschool biedt in de DRIE GROEPEN ORGANEN DIE ZICH IN BORST-, BUIK- EN BEKKENHOLTE bevinden en die in directe verbinding staan met respectievelijk:

Het verstandelijke denken

De voeding en

De wedergeboorte en de verjonging van onze cellenstaat, met op de tweede   plaats de voortplanting.

 

Boven was sprake van "omzetten in de praktijk". Omzettingen bewerkstelligen veranderingen en veranderingen kunnen verbeteringen zijn, zodra onze gedachten zich op het proces van ontwikkeling en vooruitgang richten: Schepping

Ontwikkeling en vooruitgang

Ontplooiing in de richting van de vervolmaking.

Bedenk : wat de mens zaait, dat zal hij maaien.

Wij zingen:Ik ben hier op aard’ dat ik beter bouwland maak

dat ik woestenijen tot 'n paradijs ontgin

tot een paradijs, dat voor God en Zijn

Bondgenoten steeds een waardige woonplaats zij.

                                                                                             

mazdaznansymbool2.gif
Mazdaznan vrijheidsboodschap

1. Mazdaznan verklaart: dat de algehele kwijtschelding van ziekte, zonde en zorgen, alsmede de persoonlijke in overeenstemming zijn met de geest van de tijd, met ons eigen goede gedrag en met mate van ons vertrouwen op de verlosser “vrijheid”of: “Zoals de mens denkt, zo is hij!”

2. Mazdaznan verklaart: als de menselijke oorsprong, de eeuwig werkende Godsgedachte Mazda, waar in en waar door alle dingen in harmonie komen.

3. Mazdaznan verklaart: ieder mens heeft recht op een aandeel van de goederen van deze wereld in die mate, als zijn individuele intelligentie daar gebruik van vermag te maken en overeenkomstig zijn persoonlijke bijdrage tot de schepping en haar ontwikkeling, gemeten naar de maatstaaf van volmaaktheid, ofwel: “Wat de mens zaait, zal hij maaien!”

4. Mazdaznan verklaart: De eeuwig werkende Godsgedachte Mazda doordringt het heelal, openbaart Zijn wil door levendige werkzaamheid, zijn voornemens door talloze vormen in onze verschijningswereld en bewijst daarmee onbegrensd te zijn in de mogelijkheden der materie.

5. Mazdaznan verklaart: de Materie en haar ontwikkeling in de vier dimensies als vaststaande feiten, Maar de juiste beoordeling dezer feiten is afhankelijk van ons begripsvermogen en of wij in de veelvoud der openbaringen een samenhangend geheel herkennen ofwel het monisme in het panisme en het panisme in het polyisme.

6. Mazdaznan verklaart: het oudste en meest omvattende opvoedingssysteem van het individueel-kollektief denken te zijn; want het omvat, voor zover dat mogelijk is, alle grond waarheden, die in de Aryanen of Zendvolk belichaamd zijn, zoals Ainyahita ze wezenlijk vastlegde, Zarathoestra vernieuwde, Jezus bewees en bevestigde, Genesis verbeeldde en de evolutiewetenschap ze in het licht van de openbaarheid gegeven heeft. Zij onthult de menselijke oorsprong, streven en doel, lost de meest ingewikkelde levensvragen op, heeft’s mensen volmaaktheid tot doel door middel van ervaring en waarneming en geleid door inspiratie en de Natuur. Het leersysteem is zo geniaal opgebouwd dat men zich afvraagt of het door mensen uitgedacht, of door God geopenbaard is.

mazdaznan songold3

Anahita

9600 jaar geleden leefde in Hoog-Tibet, de koningsdochter Ainyata

Ainyahita, die als stammoeder, van het zo genaamde blanke ras, directe inzichten van God vernam, die opgenomen werden in de Gatha’s en de Zend-Avesta. De priester Zarathustra, kreeg van Ainyahita, bekend als Anahita, de opdracht de monotheïstisch religie te verkondigen, die zich in de loop van tijd door misverstanden van de oorspronkelijke gedachte verwijderd had. In de toekomst moet het de wereldreligie geven, die met aanvang van het 1000 jarige wereldvredesrijk. 

De toekomstige religie van de wereldvrede kan alleen worden gecreëerd met het streven naar individualiteit ( goed woord – goede gedachte – en goede daad)  en niet door sociale hervormingen.

( Aantekeningen van Dr.Hanish in het jaar 1960) op aarde moet voortkomen.

Rond 12.000 jaar v.Chr. ontstond in Hoog-Tibet het blanke ras, dat zich ca. 8.000 v. C. splitste in 2 groepen: de contemplatieve, de Veda-Ariërs, trokken oostwaarts naar Indië (Parsi): de actiever aangelegde, de Avesta-Ariërs, westwaarts. Sanskrit en Avestisch zijn vroeger gesproken zustertalen.

Reeds als jong meisje raadpleegde Ainyahita, in de Avestische geschiedenis  bekend als Anahita, Ishtar, Isis, Ceres, Demeter, Venus, etc., haar Innerlijke Zelf, waar God Ahoera Mazda haar vragen “beantwoordde”.

Zij leefde ca. 9600 v. C. aan de samenvloeiing van Sanpoe en bramapoetra, waar nu Lhasa ligt.

Zij behoorde tot de cultuur van het oorspronkelijke blanke Aryan ras.

De aan ons overgeleverde “antwoorden” vormen nog steeds de diepe grondslag en kern van de grote wereldgodsdiensten, ook van het Christendom, dat zijn geloof aan één enkele God aan haar te danken heeft.

De eerste profeet, Zarathustra( spreek uit: Zarathoestra) Spitama (er kwamen later meer Zarathustrische profeten) ca. 6000 v. C. in Oost Iran, schiep, voortbouwende op Ainyahita, zijn Gatha’s en de Zend-Avesta, het Levende Natuurwoord, waarin reinheid in gedachte, woord en daad voorop stond.

Zend Avesta, Ave= levende, Sta = woord; Zend is een taal welke in Oost Iran werd gesproken en die de basis zou zijn waaruit alle talen zijn voortgekomen.

Op grote stenen liet Hamoerabi, 1910 –1880 v. Chr. in zijn machtsgebied deze levensregels inbeitelen, zodat de Hoge priester Jethro op de Sinai in staat was, later, 1385 v. C. de “10 geboden” aan Mozes te geven.

Gedurende vele geslachten leefden Zarathustrische families ononderbroken hun reine leven, zodat uit één van deze families Jezus Christus kon worden geboren, die veel meer wist en meedeelde over reinheid in gedachte, woord en daad, over schepping, ontwikkeling en vervolmaking en over genezing dan er in de bijbel wordt verhaald.

Heden ten dage leven er nog steeds Zarathustrische families en stammen in ontoegankelijke gebieden in de Kaukasus en in de Demavend.

De Zend Avesta van de Zarathustrische leer, is de oeropenbaring van het oudste geloof in God, De God waar ook Noah aan trouw bleef. Abraham was niet de eerste die in één God geloofde. Er zijn aanwijzingen van deze oorspronkelijke leer van vóór de Aziatische zondvloed van 3030v.Chr. of zelfs eerder. Het is ook goed mogelijk dat geschriften uit deze tijd een dezer dagen opduiken.

Rudolf Steiner, zag in Ahura Mazda, de kosmische Christus, voordat hij naar de aarde afdaalde en door een grote witte ( het blanke ras) cultuur waargenomen of herkend, genoemd werd.

Overigens worden de Parsen ook door vele Moslemitische geestelijken in Iran tot de mensen van het schrift genoemd. Zoals Christenen en Joden, omdat zij in dezelfde God geloven. Ook was Saleman –e- Farshi, die door zijn verbinding met Mohammed tot het ontstaan van de Islam bijdroeg en later in Libanon de gemeenschap der “Drusen” gronde, een geleerde van Zarathustrische oorsprong (Dastur Dinyar, Hogepriester in Iran onder de regering van Noshirwan -e- Adil)

De originele geschriften van Zarathustra de “Zend Avesta” worden op verschillende geheime plaatsen bewaard. In 300/400naChr. Werden ze samengevoegd. Enige delen zijn weer verborgen. De basis zijn de Gatha’s die in oud Perzische spraak gereciteerd werden.

Ahura Mazda= het witte Licht”, het pad naar dit Licht voert langs de drie ons wel bekende regels: Goede gedachte, goed woord en goede daad. Dat ons naar het hogerbewustzijn leidt en ons bevrijd van de dwang des levens op aarde.

 

Volgens Dr.Ha’nish is Zarathustra, de oer-Zarathustra, geboren omstreeks 6900 v.Chr. In Rhaga, in de omstreken van het huidige Teheran. Boze machten hebben getracht om zijn incarnatie te voorkomen. Ook in zijn baby- en kindertijd is getracht hem te doden, o.a. door de hogepriester Karap. Zijn moeder is van Koninklijke afkomst, en maagd. Haar naam was Poroesha. Zij baarde Zarathustra in eenzaamheid, in een woud. Zarathustra vertoonde reeds bij zijn geboorte bijzondere kenmerken aan handen, voeten, zijde en hoofd. Deze kenmerken zouden gevolgen zijn van de strijd, die hij had moeten voeren tegen de zielen van gestorven priesters en andere boze machten.

Ook tijdens zijn verkondiging van de leer, ondervond Zarathustra veel en bittere weerstand. Tenslotte kreeg hij net als Boeddha, ondersteuning van een koning. Zarathustra bereide zich 30 (!) jaar voor, en begon zijn reformatorische werk, na een visioen waarbij Vohoemanoe hem verscheen. Hij reisde rond, van de Hindoekoesh tot in Klein-Azië (momenteel Turkije) Tien jaar lang, zonder enig resultaat. Wel had Zarathustra zeven grote visioenen, van de zeven Amesha Spienta’s (dit zijn heilige onsterfelijken) in mensengedaante verschenen atributen van God(Mazda) en voorbeelden van de deugden welke de mens moet nastreven:

Vohoe Manoe, de goede gedachte, de zachte innerlijke stem (symbool: huisdier)

Asha Vahista, waarheid, gerechtigheid Gods (symbool: vuur)

Kschetra Vairya, godsvrede (symbool: lucht)

Spenta Armaiti, overgave en toewijding aan God, mildheid, goedheid, liefde als scheppende kracht (symbool: aarde)

Ha-Oervatat, levenskracht, gezondheid, reinheid, schoonheid, vruchtbaarheid (symbool: water)

A-meretat, onsterfelijkheid, eeuwigheid ( en duurzaam goede resultaten van denken, woorden en werken) 

Sra-Oscha, gehoorzaamheid, trouw aan het verbond, trouw aan het levensdoel de aarde te bevrijden.

Zarathustra is vertwijfeld, hij heeft nog niemand bekeerd, en roept Mazda aan. Die achtte de tijd van bekering nog niet gekomen en deed Zarathustra inzien welke praktische wegen de mensen moeten gaan, om uit hun verkommering te komen.

Zarathustra werd echter aangevallen door de hele “tegenschepping” ( de verloedering), onder aanvoering van Angromainyoes (Ahriman) Deze is de schepper van de zeven ondeugden: twijfel’ haast, heerzucht, ontevredenheid, oppervlakkigheid (beïnvloedbaarheid), vernielend denken, en ontrouw. 

Na nog eens 10 jaar, bekeerde Zarathustra als eerste zijn neef Metioma en twee jaar later koning (Khan) van Iran, Visjtasp. De geestelijkheid en de hofhouding, moesten zich (tandenknarsend) bekeren, maar begonnen een lastercampagne. Zarathustra werd gefolterd, en in de gevangenis geworpen en tot de kruisdood (!) veroordeeld.  

Hij genas echter het paard van de koning en werd vrijgelaten. Visjtasp, was nu geheel overtuigd van de goddelijke zending van Zarathustra. Het hele volk nam het Zaratustrisme aan. Het land bloeide op, en het volk ondervond welstand. De omwonende werden jaloers. Arjasp, koning van de Toeren (Toerkmenen) viel binnen met 300.000 man, maar werd verdreven door Visjtasp met 140.000 man. Dit was de eerste heilige oorlog. Visjtasp begon een onverstandige kruistocht tegen de ongelovigen in alle delen van Iran. Het land werd daardoor verzwakt. Arjasp viel weer binnen en verwoestte steden en cultusplaatsen. Zarathustra werd met het zwaard tijdens het bidden in een tempel van Nasjadar gedood. Hij was 77 jaar (!) De zoon van Visjtasp verdreef de Toeren en verwoestte Toeranië. Dit was de tweede heilige oorlog. Na de dood van Zarathustra werd de  zuiverheid van het Zarathustraisme, in stand gehouden door Yamaspa ( volgens de Zend-Avesta, Zarathustra’s schoonzoon) De leer verbreidde zich snel. (zie ook Zarathustra verzamelde informatie).

lichtnis van maria

Ainyahita

Ainyahita leefde 9600 v C. in Tibet op een hoogvlakte in een bergstreek, met woeste, hoge sneeuwtoppen, in een hut. Zij zat op een rots en paste op de schapen. Het was een mooie jonge vrouw van bijna 13 jaar, gekleed in een wit linnen gewaad en om haar middel draagt zij de kosti, “het koord van Verbondenheid” en de “staf van Gezag”. Ainyahita, leefde met de natuur en bij zonsopkomst hief zij haar handen omhoog naar de Zon en sprak de heilige spreuken en begroetingen aan de komende dag. Dan heeft zij een visioen. God, Mazda vraagt haar 2 bloembedden in orde te maken en daar zonnenbloemen in te kweken, 1 voor Mazda, 1 voor haarzelf. De bloemen voor Mazda worden te goed verzorgd, haar eigen bloemen verwaarloosd, maar toch bloeien deze het beste en de zonnebloem van Mazda gaat dood. Ainyahita is ontroostbaar. Haar vader troost haar met de woorden van troost uit het boek “boek der Koningen”( macht van de adem)  en las haar moeder de liefelijke spreuken uit het “boek van het gezin” ( prenatale opvoeding), maar Ainyahita was niet te troosten. Later hoedde zij haar “schapen” en haar Innerlijke Stem spoorde haar aan tot ademoefeningen en gebeden. Dan hoort zij weer de stem van Mazda, die haar vraagt te luisteren wat Spyenta Mainyoes (goede gedachten) aan haar openbaart. Door Ainyahita’s te goeden zorgen kreeg het zaad (symbool van groei, ontwikkeling, ontplooiing en rijpheid) geen kans haar volle leven te ontplooien, het natuurlijke evenwicht werd verstoord. Ainyahita luisterde en overwoog de gedachte en stemde in met de Goede Gedachte, overdacht in stilte alles wat zij gehoord had en sliep de slaap des rechtvaardigen.

Ainyahita, geldt als cultuurmoeder van de moderne beschaving. Zij werd vereerd in de bloeiperioden van de Perzische, de Griekse en de Romeinse cultuur, zoals opgegraven afbeeldingen ons leren. Men vindt er de beginselen van alle wereldgodsdiensten, die er later uit ontstonden en zo droeg zij de namen: Ishtar, Atargatis(vuurpriesteres), Isis, Artemis, Diana, Aphrodite, Proserpina, Semelé, Cybelé, Venus, Juno, Attis, Bellona, Heilige Maagd, Pasha-Mamma etc.

Aan Ainyahita, als heilige reine jonkvrouw werd het verlossingsplan voor de bewuste, zesde blanke of witte mens geopenbaard (evolutionaire ontwikkelingsstadia van de mens) via Paradaten van 8000 v. Chr. aan Zarathoestra Spitama, 6900 v. Chr. overgeleverd. Deze Zarathustra leefde in het oosten van Iran ( I-ran-el, Is-ra-el, Mith-ra; Ra=Licht) Uit de kosmos kwam een Lichtstraal tot haar en haar volk en in de 23 paarlen leest u wat haar werd geopenbaard. Het wereldrad van 26.000 jaren, zou in 1960 van onze jaartelling ten einde lopen. De blanke of de witte mens, had dan “verlost” moeten zijn en zijn taak hebben volbracht, zodat dan de volledige bewuste mens ( transparante of kristallen) kon worden geboren, maar “gij hebt niet gewild” en de barensweeën voor deze volledige bewuste mens zijn zwaar.

De paarels van ainyahita

De ontdekking van waardevolle handschriften in de Gobiwoestijn en latere vondsten op de hoogvlakte van Tibet, hebben Dr.O.Z.A.Hanish, ertoe bewogen deze in cuneïform (dat men wel een kosmische oertaal mag noemen)

Geschreven teksten in begrijpelijk Engels te “vertalen”, en in het Amerikaanse Mazdaznan tijdschrift van 1907, 1908, en 1909 te publiceren. En zo kon nu ook een Nederlands boek “ De paarlen van Ainyahita” het licht zien. Het boek is in 23 paarlen verdeeld, die naar men mag aannemen, feitelijke, astronimisch-astrologisch, filosofisch, psychologisch, zinnebeeldig en profetisch de oergedachten weergeven: o.a. Opstanding en Pasen in

Parel 11. Ainyahita moet in het teken Stier rond 21 mei 9600 v.C. zijn geboren en al op haar veertiende jaar, zich uit de sfeer van het hof van haar ouders hebben terug getrokken en zich gevestigd hebben, aan de samenvloeing van de rivieren Sanpo en Bramapoetra, ongeveer waar nu Lhasa ligt, een plaats waaronder volgens sage het hart van de aarde zich bevindt. Parel 15 bevat de profetie voor onze aarde. Zij kwam als het vrouwelijk-moederljke beginsel dat in staat is “het woord Gods in vlees om te zetten”, zeggende:

Ons is een Kind geboren

Ons is een Verlosser gegeven

Zie, hoe wonderlijk

En Hij, ja Hij

Een Raadgever tot Vrijheid.

In Parel 22 ziet Ainyahita, in de loop van de geschiedenis van de blanke mens, dat dan nog moet worden geboren, de topfiguren, van wie een Gezalfde des Heren vervolgt en gekruisigd zou worden; op het zien van dit visioen, valt zij in zwijm en zij zou in de afgrond zijn gestort, wanneer haar trouwe hond, niet haar kleed had gegrepen en haar voor vallen had behoed.

Haar ouders waren Prins Ragata, een herderskoning, en een Prinses uit een ver land. Als Ainyahita, toen zij nog bij haar ouders verbleef, verdrietig was, las haar vader haar voor uit

Ainyahita’s mijmeringen :

“Heer God Mazda, waarheen moet ik mij wenden om

Uw heilig aangezicht te kunnen aanschouwen?”.

 

Zij zocht en onderzocht alles en toen kwam de openbaring tot haar:

 

“Ik zie u in de morgenstond in de flonkering van de dauwdrop,

ik zie u in de bruisende beek,

in de golvingen van de grote stromen die zich in de zee storten

en wier baren slaan tegen de oevers van de tijd;

ik zie U in de grashalm

en in de toppen van de bomen;

als ik mijn ogen ophef naar de hemel zie ik U in de voortdrijvende wolken,

de tekens die uw hand aan het uitspansel schrijft om mij de toestand op aarde duidelijk te maken.

Ik zie al uw talloze eigenschappen in alle vormen van het dierenrijk.

’s Nachts zie ik U in het wassen en afnemen van de maan.

Ik zie U ’s ochtends in het opgaan van de zon,

’s avonds als de zon (Korshed) achter de poorten van het westen ondergaat.

Overal zie ik Uw verheven eigenschappen,

maar in het aangezicht van de mens zie ik U in al Uw volmaaktheid en heerlijkheid,

daar zie ik Uw totale afspiegeling

en Uw openbaring van de Eeuwigheid”.

 

De filosofie van Ainyahita is wonderlijk mooi en er kan al een Zarathoestrisch ideaal in gezien worden.

Bron: Mazdaznan Nederland

De paarlen van Ainyahita geschreven door Dr.O.Z.A.Ha’nish.

Bewerkt door Antoinette Meesters.

1.   matralia2 moedergodin.png

Aredvi Sura Anahita

Aredvi Sura Anahita, is de Avestaanse naam van Ainyahita, vereerd als goddelijkheid van het water en daarmee ook geassocieerd met bodemvruchtbaarheid, genezing en wijsheid. Vrouwe van de wateren. Zoals een godheid Aredvi Sura Anahita is van enorme betekenis voor de Zarathoestriërs.

Ainyahita is de godheid voor wie de Yasna service- de eerste daad van aanbidding- is gericht. (zie Ab-Zohr) De Zoroastrians hebben eerbied voor het water en passen deze eerbied toe bij vele dagelijkse handelingen.

In de Bundahesh worden  Ainyahita vermeld als “Ardwisur Anahid” De twee namen worden onafhankelijk van elkaar behandeld zoals gezegd: Ardwishur, als vertegenwoordiger van de wateren, en Anahid wordt geïdentificeerd met de planeet Venus. Het water van de meren en alle zeeën vinden hun oorsprong met Arswishur. “Anahid i Abaxtari” dit wilt zeggen: Planeet Venus. In een andere

hoofdstuk spreekt men dan “Arwishur die Anahid,de vader en de moeder van het Water.             

Wanneer we naar de oorsprong van de huidige Mazdaznan speuren, dan gaan we ver terug tot in de oertijden, en stoten we op Ainyahita, de overleveringen volgend, leefde zij op de hoogvlakten van Tibet ca. 9600 voor Christus. Zij weide de kudden, van koning Ragata haar vader, een koning over een omvangrijk gebied. Zij koos bewust voor het leven in eenzaamheid omgeven door de hoogste toppen van de Himalaya. Hier kwam de natuur tot haar en nam zij alle pracht en heerlijkheid in zich op.

Door deze omstandigheden, had zij de mogelijkheid om de natuur die haar omgaf goed te bestuderen.en de oerbron van alle scheppingen te doorvorsen, om de oergedachte aan haar stamverwanten te kunnen openbaren.. Door haar  precieze kijk naar de verschillende verschijningsvormen van de natuur, doken er steeds weer vragen in haar op, die zij in ontelbare tweegesprekken met haar God en Heer, Ahoera  Mazda stelde. Door dit twee gesprek kon Ainyahita zich vele waardevolle informatie in haar opnemen. Deze wijsheden waren zo waardevol dat zij voor haar nakomelingen deze op leiplaten neerschreef, zoals men zegt. Afschriften van vele duizenden van deze leiplaten liggen veilig bewaard op bepaalde plekken in de Gobi-woestijn, in de Tibetaanse berg ketens en elders. Zarathoestra verzamelde eeuwen later deze prachtige wijsheden en hij riep de

slapende mensheid opnieuw wakker door de wijsheid van Ainyahita in de vorm van wetten te verkondigen. Deze als de “Paarlen” van Ainyahita  omschreven werden.waarvan een aantal in de Mazdaznan literatuur toegankelijk zijn geven een idee van de geestelijke rijkdom aan gedachten van Ainyahita.. Nog tot vandaag de dag leveren deze documenten van de eerste Oer-Religie stof voor de religieuze, filosofische en wetenschappelijke wereld. Er wachten nog ruim honderd van deze paarlen op vertaling in een moderne taal. Toen professor Haekel, de grootste onder de vertegenwoordigers van de wetenschappelijke ontwikkelingsleer de Mazdaznan uitgave van Ainyahita’s paarlen had bestudeerd, zei hij:”Als ik dit eerder had gekend, zou mij dat 40 jaar van onnodig onderzoek hebben bespaard”

Over haar geboortedag kan men twijfelen tussen 22 mei en 22 juni, haar “paarlen” spreken voor het laatste tijdstip, zodat men met tamelijk zekerheid 22 juni als haar geboortedag kan laten gelden.

Ainyahita, die leven en eeuwigheid in zich belichaamden en die dit tweelings paar van de oneindigheid, dat de scheppingskracht in zich draagt, in één persoon uitbeelde. De scheppingskracht openbaart zich als gevolg van het doen schudden, schokken en in trilling brengen van het atoom door de ether. Atoom en ether zijn de twee gelijkwaardige toestanden van de oneindigheid, waaruit de eindeloze voorraad van elementen met al hun verbindingen voortkomt en die tenslotte de verschijning van werelden en wereldsystemen mogelijk maakten.

Daarom staat het vrouwelijke principe op de vroegste plaats. Het vrouwelijke principe was en is volkomen gelijkwaardig aan het mannelijke, het verenigde liefde en wijsheid in zich en openbaarde voor altijd aan de wereld, dat de liefde, die door de wijsheid wordt geleid, de verlossende macht is, die de bevrijding waarborgt.

Liefde is een universeel beginsel, dat in ieder mensenhart verankerd ligt en dat door de wijsheid moet worden geleid.

Ainyahita heeft ons allen als eerste met haar leven getoond, dat ieder mens zijn verlossing en redding individueel met werken moet veroveren, dat het dus helemaal aankomt op de enkeling alleen. Om die enkeling geestdriftig te maken voor het streven naar volmaaktheid en om hem te bewijzen dat hij zeker daarin zou slagen, kwam later Jezus als de belichaming van de liefde en wijsheid.

Tegenwoordig heeft Mazdaznan zich tot taak gesteld diegene bijeen te zoeken, die de dragers van de boodschap van Ainyahita en als begunstigers van de Chrystosgedachte de laatste wens van Ainyahita willen helpen vervullen, namelijk de weg van de emancipatie, de weg van de verlossing te brengen.

Maar er is nog een aspect dat ik onder de aandacht wens te brengen, het innerlijk leven van Ainyahita of Anahita, was puur, zuiver en vol liefde. Vol liefde voor haar omgeving. Zij doorzag al op jeugdige leeftijd  uiterlijkheden van haar familie heen. Dit woog haar zwaar op het hart, maar zij koos voor de stilte van de natuur. Zij koos voor de stilte die zij innerlijk ervoer en weerspiegeld zag in de natuur.

Wat is stilte? Een ervaring van: vrijheid, vreugde, liefde voor wat de natuur je schenkt en waarmee je omgeven wordt. Deze omarming, het gevoel van vrede, dat het goed is zoals het is. Berusting, begrip in de vele verschillende verschijningsvormen van de schepping.

Door met haar hand, het water te strelen voelde zij liefde, door bij de kudde van haar vader te zijn, geborgenheid, door de luchten te bewonderen voelde zij vrijheid, door de aarde te beroeren voelde zij eerbied, en geborgenheid. Door deze omarming ervaart zij een diepe genegenheid en eerbied voor haar schepper. Deze liefdevolle verbondenheid, die geen enkel uiterlijke bevestiging nodig heeft maakte haar ontvankelijk voor de innerlijke stem van God. Hier worden haar de verschillende kanalen geopend tot verschijningsvormen die enkel Goddelijk zijn. Zo verbonden en een met de schepping, zo een met God. Zo ervaart zij de innerlijke voedende genezende en vruchtbare stromingen gelijk de aardewateren die zij zo lief heeft. Hier krijgt zij van haar geestelijke ouders, haar blauwe mantel en driekroon. Zij opent de deuren van haar ziel en treed naar buiten en aanschouwt de zeeën van de wereld, en het eb en vloed van het leven weerspiegeld in het water. Hemelse muziek omlijst haar visioen zo prachtig en mooi, en enkel zo in haar eenvoud maar vol liefde mag zij zijn. Een hemels schepsel, een goddelijke afgezant op aard. 

Uit mijn werkstuk “Haoma”

www.universelevrede.nl

image006

Zarathoestra

Zarathustra (uitspraak: Zarathoestra)pakte het werk van Ainyahita op, en hij zette naar haar bekentenissen regels en wetten op, bestudeerde zelf de natuur, en ervaart daardoor openbaringen en tweegesprekken met Ahoura Mazda, en zijn Engelen die de mensen bijstaan in hun leven en ontwikkelingen.. Temidden van zijn volk vatte Zarathoestra de Mazda-leer van Ainyahita op om die aan zijn eigen volken aan te bieden om hen een gelukkig persoonlijk leven, ook in de gemeenschap, mogelijk te maken. Zarathoestra leerde niet, dat door het goede denken en door de goede woorden alleen het goede op de aarde was te verwachten, maar hij stelde daarbij ook de eis van het handelen, de eis van de goede daad. En daarmee om te beginnen een goede bewerking van de grond. Hij vergeleek de aarde met een vrouw (materie-mater-moeder), die haar roeping mist, als haar moederlijke taak onvruchtbaar en zonder uitwerking blijft. Hij ging zijn volk voor door een voorbeeldige bewerking van het akkerland en hij toonde de mensen hoe zij dankzij de in hen aanwezige intelligentie de woestijn in vruchtbaar land zouden kunnen veranderen. Omdat de gedachte van de ontwikkeling in hem wakker was, begreep hij dat elk onderdeel van de natuur voor iets nuttigs bestemd is en dat het steeds kan worden verbeterd. Hij begon planten te bestuiven en te enten en hij nam verdere maatregelen, die wij vandaag de dag kennen met het doel nieuwe soorten vruchten, groenten, kruiden, granen en bloemen te kweken door veredeling; en daarmee bewees hij aan zijn omgeving dat er aan de menselijke intelligentie, die van oorsprong goddelijk is, geen grenzen zijn gesteld.

De distel, zo kwam het hem voor, was door gebrekkige verzorging verwilderd. Daarom gebruikte hij zijn waarnemingsvermogen en zijn ontdekkergeest en veredelde de distel tot de artisjok, die waardevolle stoffen voor de zenuwen bevat. Het graan had men zo laten verwilderen, dat alle kracht in de halm schoot en alleen als stro waarde had. Maar hij kruiste verscheidene van zulke grassoorten, totdat ze tot maïs en tarwe uitgroeiden. De tarwe is sindsdien speciaal in de westerse wereld, het zinnebeeld van de allerbeste voeding voor de mensheid geworden, “de staf des levens”, het brood des hemels. Hij kweekte ook druif, het bloed der aarde, hij veredelde de vijg, de kers, de pruim, de appel en hij schonk de lekkerste smaak en de genezende werking aan de granaatappel. Uit het madeliefje kweekte hij de aster en de chrysant. Dit zijn alleen maar een paar van zij vele successen.

Hij legde boomgaarden aan en plantte vruchtbomen, creëerde een paradijs waar dieren goed konden leven en de mensen van de vooruitgang konden profiteren. Zelfs heuvels en bergen mochten geen wildernis blijven. Moraal en ethiek ontplooien zich alleen, als de mensen over ontdekkingen en uitvindingen gaan denken, omdat zij daartoe de natuur in al haar openbaringen nauwkeurig moet

waarnemen en de ingevingen moeten volgen die bij hen opkomen. Land- en tuinbouw zijn voor de mensen een noodzaak. Grondveredeling vond hij het meest belangrijke voor de vooruitgang die hij nodig achtte. De aarde kreeg de gelegenheid om al haar krachten en haar schatten te openbaren.. De aarde zo zei hij verheugd zich, als zij haar aangezicht met al deze fraaie bewerkte tuinen en akkers en de landman zijn schuren vulde.

Zoals de bewerking van de aardbodem de hele aarde gezond maakt en haar goede eigenschappen en mogelijkheden ten toon spreidt, zo wordt ook het lichaam van de mens steeds krachtiger en mooier door nuttige werkzaamheden. Maar de arbeid geeft aan de mens niet alleen goederen maar bovendien ook gezondheid en vooruitgang als beloning. Zarathoestra schrijft de mens zuiver voedsel voor. Hij zorgde ervoor dat er gezonde woningen werden gebouwd en voor een zuivere omgeving voor de nederzetting. Een Zarathoestrhuis wordt zo gebouwd, dat op de begane grond een grote hal in het midden ligt; links van de hal en van de ingang liggen de was-, kleed- en ontvangkamers; dan kwam er een gang, die op de uitgang aan de achterkant uitliep. Rechts van de hal ligt de grote huiskamer over de hele lengte van het huis. De keuken ligt er buiten en is door een aparte gang met het huis verbonden. Rondom de grote hal loopt een gaanderij, die toegang tot de slaapkamers op de eerste etage geeft. Elke kamer heft behalve een venster ook een glazen deur naar buiten. Wie rijk genoeg was versierde de deuren met edelstenen. De bovenkamers komen uit op een veranda, van waaruit men met een touwladder in het zwembad kon afdalen om zijn bad te nemen, voordat de zon opkwam. Rondom de vijver of het zwembad groeiden riet en boomhoge stengels, zodat de badgelegenheid zelfs bij koele weersgesteldheden warm bleef. Met het baden ging een nauwgezette huidbehandeling hand in hand.

In ieder huis brandde in de eerste ruimte naast de ingang het ‘heilig vuur’ om de uit de lucht en de grond komende vochtigheden af te weren en om de lucht zuiver te houden en bederf en vervuiling tegen te gaan.. De Zarathoestriërs waren van mening dat ziekte alleen bij vocht kon gedijen. Daarom brandde er in huis altijd wat Baresna-hout, dat aromatisch en zeer hard is en een heldere vlam geeft. Ieder die er langs liep, legde zo nodig een nieuw blokje op het vuur. De plaats van het vuur was zo gekozen dat men het van uit elk van de boven gelegen slaapkamers kon zien.

Het vuur was voor Zarathoestra niet alleen maar het zinnebeeld van de reinheid, maar tegelijk ook het enige middel om tre voorkoming dat Angro Mainyoes, de geest van relativiteit en van de tegenschepping, geen gelegenheid krijgt de onwelkome gast van een heilige huishouding te worden.

De warmte van het vuur zorgde voor een behaaglijk gevoel, de instandhouding van het ‘heilig vuur in de huishoudelijk haard had ook een hygiënische noodzaak, tot

zelfbescherming met de bedoeling. Alles in het minst oog lopende maatregelen diende ter voorkoming van ziekten.

Zarathoestra gaf nauwkeurige aanwijzingen voor geneeswijze en maatregelen tot genezing, die alle op het beginsel van de reinheid berustten. Verontreiniging van het elementenrijk, de atmosfeer, gold als een regelrechte zonde. Als voornaamste reinigings- en geneesmiddel gold de ‘adem’ die in lied en gebed toepassing vond, ten eerste om te voorkomen, maar ook om te genezen; Hierbij waren dan ceremoniële houdingen voorgeschreven, die elk een speciale werking op de

organen uitoefenen. Daarnaast waren er medicinale kruiden en ontsmettingsmiddelen, terwijl het gebruik van een mes bij operaties of ter opening van de huid slechts als uiterste hulp in nood werd beschouwd.

Op het gebied van de voeding gelde reinheid en daarom ook matigheid als hoogstewet. In de Zarathoestrische documenten wordt een vleesloze voeding geëist en die werd ook in de hogere geledingen van de samenleving, speciaal door de priesters, zelfs in perioden van verval, gehandhaafd. Geen hoogstaand of naar het hogere strevende mens gaf zich aan vleesgebruik over. In de gezinnen nam men alleen vrijdagavonden de maaltijd gezamenlijk. Wat ieder verder voor zich nodig had, nam hij op zijn kamer. De huismeester bereidde alle spijzen en bracht ze naar de eetkamer, die altijd op het noorden lag, omdat de spijzen niet door de zon mochten worden beschenen. Daarvandaan haalde men wat men nodig had en zette de rest weer terug. Ieder waste zijn eigen eetgerei af. De hele week werd er dus niet zoveel gewicht gehecht aan het eten, maar alles concentreerde zich op de gezamenlijke maaltijd rondom de vrijdagavond tafel; daarna had men tot elf uur bijeenkomsten, want elf is het uur waarop aan alle heiligen op aarde en elders de gedachte wordt gewijd.

Men vond het een navolgenswaardige daad om vroeg op te staan, daarom bezat ieder huishouden en toom kippen en een haan die bij het krieken van de dag de slapers met zijn gekraai te wekken. Precies genoeg rust om de leden te strekken en de gewrichten te ontspannen. Op deze grond werden de Zarathoestriërs ook “Baktaren od Baktriërs” genoemd, dwz zij die vroeg opstaan.

De kleding der Zarathoestriërs stond tot in de verre omstreken bekend als eenvoudig en ongekunsteld, maar doelmatig en gemaakt op een manier die aan het innerlijk wezen uitdrukking gaf. Niettemin waren de kleren mooi en waardevol en zo bleven ze door vererving vaak honderden jaren in de familie. Al weken voor de Gahambar, hun halfjaarlijkse bijeenkomst, maakte men de feestkledij gereed, bezette die vaak met edelstenen en men was er trots op in de Gahambar met eigen gemaakte kledij te verschijnen, welke door hun kleurenspel aller bewondering oogstten. Ook de mannen maakten hun kleren zelf. Deze eenvoud verschafte hun zelfbescherming tegen slechte invloeden die een vernielende invloed uitoefenen op de ontwikkeling van de opgroeiende jeugd. Het is juist deze Zarathoestrische gedachte met betrekking tot de economie, voor het lichamelijke, zowel als voor de familie- en staatshuishouding, die tegenwoordig duidelijk de algemene belangstelling tot zich trekt en die langzamerhand iedereen noopt tot de grondbeginselen van het leven terug te keren.

Men hechtte grote waarde aan de religieuze oefeningen. Waarmee ze zich verzekerden van een systematische ontwikkeling van hun denken en van alle nog in hen sluimerende talenten. Zarathoestra wees ook op de waarde van een goed geheugen en oefeningen die ‘morgens en avonds moeten worden gedaan. Over de verhouding tussen beide geslachten golden als volledig gelijkwaardig en gelijkberechtigd binnen hun eigen gebied dat kwam al van jongs af aan tot uiting bij de opvoeding van jongens en meisjes.

Jongens en meisjes werden dezelfde plechtigheden in de gemeenschap als lid opgenomen en ontvingen hetzelfde stemrecht, gelijktijdig met de kosti-band, het zinnebeeld van de religieuze band, die de hele Zarathoestrische familie bijeenhoudt als geestverwanten die zich verheugen in de vriendschap met God.

Man en vrouw verbinden zich als gelijkstaande en gelijkberechtigde door een onlosmakende overeenkomst tot echtelijke vereniging, die de wijding van de hele gemeenschap ontving. Nooit werd de vrouw tot een staat van dienstmeid, slavin of onvrije vernederd. Veeleer was zij de heerseres van het huis, evenzeer als de man de heer des huize was. De vrouw ontving al zijn voorrechten en zij deelde met hem de leiding en beheer van het huis. Zij was het sieraad van het huis.

De taak van de man bij de Zarathoestriërs bestond uit het door arbeid vergaren van de nodige middelen voor het onderhoud van het gezin. Hij zorgde voor de buitenkant van de huiselijke haard. Zijn levensgezellin hield zich dichter bij de innerlijke kant ervan. Zij toonde daar haar bekwaamheden met haar wijsheid in gezinstaken; de kookkunst, in het ontwerpen en samenstellen van werk- en feest kledij, in de huishoudelijke opvoeding van de kinderen en in de aanmaak van gebruiksartikelen die de huisvlijt bevorderen en het huis eer aandoen.

Ook de geslachtsverhoudingen waren aan de wijze en een met de natuurwetten overeenstemmende orde onderworpen.

Het belangrijkste deel van de Zarathoestrische opvoedsysteem vormde de adem en de leer van de verjonging en wedergeboorte.

Alleen diegene die voor een bewuste adem zorgde, kon over de ‘kinvat-brug tot volledig begrip van zijn innerlijk wezen opstijgen, omdat de adem de enige manier was en nog steeds is, waarop het lichtzaad zich uit de ademlucht liet ver garen, en daarvan hangt de verdere uitbreiding van de hersenfuncties af. De wedergeboorte, het ‘tweede leven’ wordt uit water en geest geboren, door de levenswateren van de kiemklieren, in samenwerking met de adem-geest, het pneuma van de Grieken. (dat zowel adem als geest betekent) Met de zorg voor de adem-en-de-geest moet een consciëntieuze geslachtsverzorging gepaard gaan. Alleen de wedergeboren mens kan de aangeboren zelfzucht overwinnen en alleen hij bereikt de ware toestand van religie. Een verbondenheid met God. De adem (vayoe) en de levenswateren (haoma) werden en worden in bezielende liederen steeds opnieuw geprezen. Voor de wedergeborene is het eeuwig leven geen zaak van toekomst meer, want in het heden is hij zich van het eeuwige leven bewust. Het aardse leven is daar alleen maar een fase van. De hoge bewustzijnstoestand te bereiken is het doel, dat het Zarathoestrisme, de oer-religie, aan de mensen voorhoudt, terwijl alle andere dingen, eten, en drinken, rijkdom en macht eer en aards geluk alleen middelen zijn op de weg naar het eeuwig geluk, dat ons deel wordt, zodra wij hebben begrepen wat het eeuwige leven in ons werkelijk is.

Volgens de befaamde oriëntalist Dr.Whitney, die de oude en de nieuwe godsdienstvormen kritisch heeft onderzocht en wiens oordeel bij de hele wereld, ook bij de hogere werenschappelijke kritiek als waardevol wordt erkend, zegt over het Zarathoestrisme: “De Zarathoestrische religie is een van de voortreffelijkste, die ooit op deze aard zijn verschenen, zowel op grond van de buitengewone invloed die ze heeft uitgeoefend alsook vanwege de innerlijke levendige kracht die ze vertoont. Van alle religieuze systemen van de Indo-europese oorsprong en van de oude heidense wereld is zij de edelste en de meest bewonderenswaardige wegens de diepte van haar filosofie, van de geestelijke inhoud van haar beginselen en leringen en van de reinheid van haar moraal. 

Uit mijn werkstuk: Haoma

Bron Mazdaznan

www.universelevrede.nl

mazdaznan songold3

       

Zarathoestra 2

 

Zarathustra ( uitgesproken als: Zarathoestra) vereerde Ahoera-Mazda, (later samengetrokken tot Ormoezd), de Grote Zonnegeest. Achter het fysieke gelaat van de zon nam hij het bovenzinnelijke gelaat van het hoogste Goddelijke wezen waar. Zoals de uiterlijke zon haar levenwekkende stralen naar de aarde zendt, straalde dit wezen zijn eeuwige scheppende kracht naar de aarde uit, waarbij het een werkzame mensheid als werktuig voor zijn scheppingsdrang nodig had. De leer van Zarathustra moet door een grenzeloze verering en liefde voor de hoge zonnegeest bezield geweest zijn.

 

Zarathustra was zich tot zijn dertigste levensjaar niet bewust van zijn grote gave. Het was tijdens de lentennachtevening dat hij, om water te halen voor de Haoma-ceremonie de ‘Rivier van de Vier Stromen’ inliep en plotseling een figuur van licht voor zich zag staan op de oever van de rivier. De figuur riep hem tot zich en bracht hem in tegenwoordigheid van de gezegende onsterfelijke, en toen ook in de tegenwoordigheid van Ahura Mazda. Met het Licht van de Heer omgeven, werden hem de geheimen van het Zijn aan Zarathustra onthuld; van de schepping, de hemelse sferen, van het verleden, het heden en toekomst. Hij begreep zijn opdracht: Deze heilbrengende wijsheid aan alle wezens op aarde te brengen.

 

Na deze wonderbaarlijke ervaring reisde Zarathustra tien jaar lang door een groot gebied, maar bekeerde slechts enkelen. Op een dag kwam hij aan het hof van Koning Vishtaspa van Bactrië, bij het naderen van de monarch, plaatste Zarathustra in zijn handen een stralende vlam, die hem geen letsel toebracht. Vishtaspa was onder de indruk, maar meer door de woorden van de profeet. De hofpriesters, astrologen, geleerden en barden waren argwanend en vijandig. Ze grepen alle mogelijkheden aan om Zarathustra te verwarren, zijn uitspraken te weerleggen en hem te kleineren, en zorgden ervoor dat hij in de gevangenis belande. Maar Zarathustra onwankelbaar geloven in zijn innerlijke verbondenheid met Ahura Mazda. Op zekere dag werd hij bevrijd, nadat hij het zieke paard van de koninklijke familie, op wonderlijke wijze had genezen. Hij won de oprechte steun van de koninklijke familie, maar ook van de wijzen. Zijn leringen zouden zich in Iraan en ver daar buiten verspreiden.

 

Deze en vele andere symbolische verhalen over het leven van Zarathustra, vertellen over de verzoekingen en louteringen van wereldverlossers. Zarathustra was een ingewijde van hoge graad. Volgens de oosterse mysterietraditie combineerde hij bij zijn geboorte de drie elementen van een avatarische neerdaling: de khwarr, zijn hemelse glorie die, zoals men betuigd voor deze incarnatie neerdaalde vanuit de wereld van Licht naar de zon, naar de maan, de sterren, het haardvuur en in zijn toekomstige moeder. De fravashi, zijn beschermende en inspirerende ziel, die naar de aarde werd geleid, nadat deze als gelijke onder de Amesha Spenta’s had verkeerd. De tangohr, zijn zuivere fysieke substantie die tevoren was toevertrouwd aan de zorg van de heren van het water en van de planten. Deze drie kwamen tezamen, en hij werd uit menselijke ouders geboren.

 

De zelfbewuste mens, de Licht mens,  wekt zich zelf op tot de strijd tegen de moeilijkheden ( de vernietigings gezinde geesten) en zij herinneren hem aan zijn geestelijk overwicht en richt zich zelf op door de vrijkomende positieve krachten van het hoger geestelijke. De onbewuste mens valt ten prooi aan de verleidingen en hij blijft op dezelfde trede van ontwikkeling staan als de zwarte machten van de duisternis en vermoeid zich steeds verder in de strijd ermee.  Zodat zijn leven geen nutbrengende ontwikkeling oplevert, noch voor hemzelf, noch voor de gemeenschap. Maar deze mens kan op ieder moment tot inkeer komen en te allen tijde naar het licht opstijgen, waarmee hij de tijd waarin het boze werkzaam is kan bekorten, zodat ieder mens uiteindelijk kan zegevieren. In dit scheppingsproces wordt ook het ontwikkelingsproces van de individuele mens uitgebeeld. De creatief denkende mens moet alle twijfel opzij zetten en de positieve kant van de gedachten naar voren brengen. Daarna moet hij eventuele opkomende hindernissen overdenken, afwegen en wegruimen, zodat hij ten slotte zijn positieve gedachte met volledig succes kan verwezenlijken. 

 

Wie in de tweede fase zich zelf heeft overwonnen, en zich ontwikkeld heeft tot een individueel denkend mens met een vrije wil, behoeft geen aansporing meer en bevindt zich nu helemaal in het Verbond met Ahoera Mazda, met de goede opbouwende schepping. Een middel vanwaar een grote kracht uitgaat  in de strijd tegen het duister zijn de gebedsoefeningen, die het lichaam van alle belemmerende elementen bevrijden.

Uit mijn werkstuk: Haoma.

www.universelevrede.nl

mazdaznan songold3

Mazdaznan

De leer van Zarathoestra

Grote bewegingen bewijzen de waarheid van hun leringen door de mensheid te bevrijden, vrij te maken op alle gebied.

Mozes geeft reinigingswetten, die het volk van Israël gezondheid schenken en uithoudingsvermogen in alle uitdrukking.

Jezus begint met de zending in Galilea, door de zieken te genezen en de vermoeiden op te beuren. Mohammed legt met grote nadruk op de gezondheid van het lichaam en de geest door vasten en gebed- op- adem.

In de sferen van hoogste wijsheid en inzicht en in de eenvoudigste vragen van het leven, bouwden de grote leiders voort op Zarathoestrische wijsheid, neergelegd in de Zend-Avesta. Hoe ’t dagelijks leven in dienst te stellen van het hoogste doel.

Zarathoestra bracht niets nieuws. Hij wenste eenvoudig, dat men zou toepassen wat men geloofde. De mens had het ver gebracht in wetenschap en vinding, maar wat het doel van het leven op aarde vergeten. De rijkdommen van de bodem gingen ten gronde of werden tot onnutte producten verwerkt. Waar eens de paradijselijke schoonheid van de natuur het oog verheugde, leefde nu de heer der schepping in benauwde en onhygiënische omstandigheden. Er ontstonden broedplaatsen voor bacteriën en insecten, ziektekiemen voor het lichaam, langzaam verderf voor de geest.

Zarathoestra vergaarde de filosofie Mazdàznan en gaf ze zijn medemensen als gids, die ’t leven op aarde leidt tot volmaaktheid.

Zarathoestra leerde niet de goede gedachten en het goede woord alleen, veel meer nog de daad… door voorbeeld. De grond bebouwen, maakt de aarde gezond, zodat zij door haar producten energie kan schenken aan de bebouwer. Zo wordt ook de mens krachtiger en wijzer naarmate hij door zijn daden zijn eigen gaven en talenten leert kennen en ontwikkelt. En moeder aarde beloont die arbeid door ’t geneeskrachtig gewas voort te brengen, dat de mens steunt en sterkt in zijn groei. Arbeid is geen vloek en geen plicht. Het is oefening!

Jhr.Wm.Sandberg 1925.

mazdaznan teken

De voortzetting van de leer;

Wij kunnen het leven in z’n diepste zin niet begrijpen, voordat ons lichaam in staat is dat leven volledig te manifesteren. Onze eerste opgave is dus dit lichaam volkomen te leren beheersen en we vinden in Mazdaznan alle aanwijzingen dat doel te bereiken. De vindingen door de wetenschap gedaan op het gebied van maatschappelijke gezondheid, hebben onrust en ziekten niet weten in te perken.

Integendeel….Mazdaznan is gegrond op duizenden jaren ervaring en toepassing door enkeling en gemeenschap en bewezen in alle cultuurperioden. 

Omstreeks 6000 v.Chr. vinden we op de hoogvlakte van Iran (Aryana) reeds een hoogbegaafd volk, te midden waarvan Zarathoestra leefde en leerde. In hun taal, de Zendtaal, schreef hij de Zend-Avesta (:kennis van ’t open boek der natuur; zna, znan, zend: kennen, weten; in het Grieks: gnosis, bij de Semieten: gebr, gebr of hebr.) Vanuit Aryana verspreidde Mazdaznan zich westwaarts eerst naar Chaldea (Magiers) en Mesopothamie, dan over geheel Klein-Azie en langs de kusten van de Middellandse Zee. Abraham, afkomstig uit Ur in Chaldea bracht de Zendleer naar Palestina waar hij gewijd werd, en het brood en wijn ontving, door de vredesvorst Melchizendek (:Koning der Zendpriesters; Zarathoestra, Zaradusht of Zoroaster is geen eigen naam, maar wil zeggen: vredesvorst of Koning van Salem. Het is de titel de hogepriesters van de Zendorde, zoals Jesus, Hebr.5:6, een koning van Salem een hogepriester naar de orde van Melchizendek genoemd wordt.)

En evenals Abraham namen ook de andere stammen op hun tocht westwaarts veel van de levenswijze en levenswijsheid mee uit het gemeenschappelijke vaderland. Wijsheid, die steeds hernieuwd werd door Zend-boden, die scholen stichtten en later in de overlevering als halfgoden vereerd, bleven leven. Dionysos, Orpheus, en Pythagoras bij de Grieken (Dionysische en Orphische mysterien), de Atonreligie bij de Egyptenaren. Bij de Semieten noemde men deze Zend-boden “Gabri-El (Wetende van God). Niet alleen in de geschiedenis van het Christendom spelen deze een grote rol, ook aan Mohammed wordt Allah door Gabriël geopenbaard.

Zo hervinden we overal wegen die ons voeren tot de gemeenschappelijke bron van Avestiaanse wijsheid, die we in Zarathoestra belichaamd ziens. Plato 9400v.Chr. die naast zijn leermeester Socrates en Arisoteles, zijn leerling, één der grootste vertegenwoordigers was van de Zendleer onder de Grieken, erkent dit, zeggen dat, wat hij leert, stamt van Zarathoestra die méér dan 5000 jaar vóór hem leefde.

Augustinus (400 n.Chr.) één der meest gezaghebbende kerkvaders zegt, dan ook terecht: ” Wat men nu de christelijke godsdienst noemt, heeft bij de Ouden bestaan en was steeds aanwezig, vanaf het begin van het menselijk geslacht totdat Christus in het vlees kwam en het Christendom bekend werd door Christus Jezus.

Aan het begin van onze jaartelling vinden we het Zarathoestrisme rijk vertegenwoordigt in de landen rond de middellandse Zee, de Gnosis in Egypte, Neoplatonisme in Griekenland en Klein Azië, Esseners en Nazireërs in Perzië en Palestina. Alexandrië was het brandend middelpunt van geestelijk leven, de stad die Alexander de Groote stichtte en wiens bibliotheek beroemd werd door het exemplaar van de Zend-Avesta dat hij in Iran veroverd had.

Terwijl zo overal de  Zendleer werd geleefd door verschillende groepen en gemeenschappen, treed daaruit naar voren één, die de waarheid van de leer aan zichzelf bewijst: Yehoshua Nazir, Jezus de Nazireeër, in wiens gedachte woord en daad tot eenheid werden. Die met zijn leven bewees, dat ’t koninkrijk Gods in ons en door een ieder geopenbaard kan worden;” Nog groter dingen aan deze zult gij volbrengen.” Hoe…? En hij ademde voor hen en hij zeide, neemt ook gij zo de geest “.

Eerst sinds Anquetil Duperron, in 1762 de Zend-Avesta uit Azie naar Europa bracht en vertaalde, kwam de westerse beschaving weer in direct contact met haar uitgangspunt. En toch, ondanks dat vele duizenden jaren verstreken, is Mazdaznan niet verouderd, Mazdaznan is géén moraalfilosofie, maar is gebaseerd op de natuurwetten, waarnaar ons hele organisme functioneert, die de hoogste functie van ons wezen, het denken, bepalen.

Men stond verbaasd in een 7000-jarig geschrift weer te vinden wat eerst door ’t Christendom geopenbaard, eerst door de moderne wetenschap beredeneert scheen. Weinigen zijn zo verwoed als bedriegers uitgekreten en vervolgd als Anquetil Duperon en later Dr.O.Z.A.Ha’nish, die de Avestaanse wijsheid in zijn geheel publiceerde… totdat men de waarheid zag en zweeg.

Kant, Renan, Schoppenhauer, Goethe, Dr.Max Müller, Dr.Häckl, Jackson, Spinoze, Swedenborg, Voltaire, Spencer en velen anderen putten uit deze bron. De basis van Mazdaznan, die we steeds weer in iedere cultuurperiode herkennen wordt gevormd door:

Ademhalingsoefeningen

Individuele voeding

Wedergeboorte (verjonging)

Deze drie ontwikkelingsfactoren vormen de basis en zijn vrij en open aan een ieder.

image006

Zarathoestra

Zarathustra (uitspraak: Zarathoestra)pakte het werk van Ainyahita op, en hij zette naar haar bekentenissen regels en wetten op, bestudeerde zelf de natuur, en ervaart daardoor openbaringen en tweegesprekken met Ahoura Mazda, en zijn Engelen die de mensen bijstaan in hun leven en ontwikkelingen.. Temidden van zijn volk vatte Zarathoestra de Mazda-leer van Ainyahita op om die aan zijn eigen volken aan te bieden om hen een gelukkig persoonlijk leven, ook in de gemeenschap, mogelijk te maken. Zarathoestra leerde niet, dat door het goede denken en door de goede woorden alleen het goede op de aarde was te verwachten, maar hij stelde daarbij ook de eis van het handelen, de eis van de goede daad. En daarmee om te beginnen een goede bewerking van de grond. Hij vergeleek de aarde met een vrouw (materie-mater-moeder), die haar roeping mist, als haar moederlijke taak onvruchtbaar en zonder uitwerking blijft. Hij ging zijn volk voor door een voorbeeldige bewerking van het akkerland en hij toonde de mensen hoe zij dankzij de in hen aanwezige intelligentie de woestijn in vruchtbaar land zouden kunnen veranderen. Omdat de gedachte van de ontwikkeling in hem wakker was, begreep hij dat elk onderdeel van de natuur voor iets nuttigs bestemd is en dat het steeds kan worden verbeterd. Hij begon planten te bestuiven en te enten en hij nam verdere maatregelen, die wij vandaag de dag kennen met het doel nieuwe soorten vruchten, groenten, kruiden, granen en bloemen te kweken door veredeling; en daarmee bewees hij aan zijn omgeving dat er aan de menselijke intelligentie, die van oorsprong goddelijk is, geen grenzen zijn gesteld.

De distel, zo kwam het hem voor, was door gebrekkige verzorging verwilderd. Daarom gebruikte hij zijn waarnemingsvermogen en zijn ontdekkergeest en veredelde de distel tot de artisjok, die waardevolle stoffen voor de zenuwen bevat. Het graan had men zo laten verwilderen, dat alle kracht in de halm schoot en alleen als stro waarde had. Maar hij kruiste verscheidene van zulke grassoorten, totdat ze tot maïs en tarwe uitgroeiden. De tarwe is sindsdien speciaal in de westerse wereld, het zinnebeeld van de allerbeste voeding voor de mensheid geworden, “de staf des levens”, het brood des hemels. Hij kweekte ook druif, het bloed der aarde, hij veredelde de vijg, de kers, de pruim, de appel en hij schonk de lekkerste smaak en de genezende werking aan de granaatappel. Uit het madeliefje kweekte hij de aster en de chrysant. Dit zijn alleen maar een paar van zij vele successen.

Hij legde boomgaarden aan en plantte vruchtbomen, creëerde een paradijs waar dieren goed konden leven en de mensen van de vooruitgang konden profiteren. Zelfs heuvels en bergen mochten geen wildernis blijven. Moraal en ethiek ontplooien zich alleen, als de mensen over ontdekkingen en uitvindingen gaan denken, omdat zij daartoe de natuur in al haar openbaringen nauwkeurig moet

waarnemen en de ingevingen moeten volgen die bij hen opkomen. Land- en tuinbouw zijn voor de mensen een noodzaak. Grondveredeling vond hij het meest belangrijke voor de vooruitgang die hij nodig achtte. De aarde kreeg de gelegenheid om al haar krachten en haar schatten te openbaren.. De aarde zo zei hij verheugd zich, als zij haar aangezicht met al deze fraaie bewerkte tuinen en akkers en de landman zijn schuren vulde.

Zoals de bewerking van de aardbodem de hele aarde gezond maakt en haar goede eigenschappen en mogelijkheden ten toon spreidt, zo wordt ook het lichaam van de mens steeds krachtiger en mooier door nuttige werkzaamheden. Maar de arbeid geeft aan de mens niet alleen goederen maar bovendien ook gezondheid en vooruitgang als beloning. Zarathoestra schrijft de mens zuiver voedsel voor. Hij zorgde ervoor dat er gezonde woningen werden gebouwd en voor een zuivere omgeving voor de nederzetting. Een Zarathoestrhuis wordt zo gebouwd, dat op de begane grond een grote hal in het midden ligt; links van de hal en van de ingang liggen de was-, kleed- en ontvangkamers; dan kwam er een gang, die op de uitgang aan de achterkant uitliep. Rechts van de hal ligt de grote huiskamer over de hele lengte van het huis. De keuken ligt er buiten en is door een aparte gang met het huis verbonden. Rondom de grote hal loopt een gaanderij, die toegang tot de slaapkamers op de eerste etage geeft. Elke kamer heft behalve een venster ook een glazen deur naar buiten. Wie rijk genoeg was versierde de deuren met edelstenen. De bovenkamers komen uit op een veranda, van waaruit men met een touwladder in het zwembad kon afdalen om zijn bad te nemen, voordat de zon opkwam. Rondom de vijver of het zwembad groeiden riet en boomhoge stengels, zodat de badgelegenheid zelfs bij koele weersgesteldheden warm bleef. Met het baden ging een nauwgezette huidbehandeling hand in hand.

In ieder huis brandde in de eerste ruimte naast de ingang het ‘heilig vuur’ om de uit de lucht en de grond komende vochtigheden af te weren en om de lucht zuiver te houden en bederf en vervuiling tegen te gaan.. De Zarathoestriërs waren van mening dat ziekte alleen bij vocht kon gedijen. Daarom brandde er in huis altijd wat Baresna-hout, dat aromatisch en zeer hard is en een heldere vlam geeft. Ieder die er langs liep, legde zo nodig een nieuw blokje op het vuur. De plaats van het vuur was zo gekozen dat men het van uit elk van de boven gelegen slaapkamers kon zien.

Het vuur was voor Zarathoestra niet alleen maar het zinnebeeld van de reinheid, maar tegelijk ook het enige middel om tre voorkoming dat Angro Mainyoes, de geest van relativiteit en van de tegenschepping, geen gelegenheid krijgt de onwelkome gast van een heilige huishouding te worden.

De warmte van het vuur zorgde voor een behaaglijk gevoel, de instandhouding van het ‘heilig vuur in de huishoudelijk haard had ook een hygiënische noodzaak, tot

zelfbescherming met de bedoeling. Alles in het minst oog lopende maatregelen diende ter voorkoming van ziekten.

Zarathoestra gaf nauwkeurige aanwijzingen voor geneeswijze en maatregelen tot genezing, die alle op het beginsel van de reinheid berustten. Verontreiniging van het elementenrijk, de atmosfeer, gold als een regelrechte zonde. Als voornaamste reinigings- en geneesmiddel gold de ‘adem’ die in lied en gebed toepassing vond, ten eerste om te voorkomen, maar ook om te genezen; Hierbij waren dan ceremoniële houdingen voorgeschreven, die elk een speciale werking op de

organen uitoefenen. Daarnaast waren er medicinale kruiden en ontsmettingsmiddelen, terwijl het gebruik van een mes bij operaties of ter opening van de huid slechts als uiterste hulp in nood werd beschouwd.

Op het gebied van de voeding gelde reinheid en daarom ook matigheid als hoogstewet. In de Zarathoestrische documenten wordt een vleesloze voeding geëist en die werd ook in de hogere geledingen van de samenleving, speciaal door de priesters, zelfs in perioden van verval, gehandhaafd. Geen hoogstaand of naar het hogere strevende mens gaf zich aan vleesgebruik over. In de gezinnen nam men alleen vrijdagavonden de maaltijd gezamenlijk. Wat ieder verder voor zich nodig had, nam hij op zijn kamer. De huismeester bereidde alle spijzen en bracht ze naar de eetkamer, die altijd op het noorden lag, omdat de spijzen niet door de zon mochten worden beschenen. Daarvandaan haalde men wat men nodig had en zette de rest weer terug. Ieder waste zijn eigen eetgerei af. De hele week werd er dus niet zoveel gewicht gehecht aan het eten, maar alles concentreerde zich op de gezamenlijke maaltijd rondom de vrijdagavond tafel; daarna had men tot elf uur bijeenkomsten, want elf is het uur waarop aan alle heiligen op aarde en elders de gedachte wordt gewijd.

Men vond het een navolgenswaardige daad om vroeg op te staan, daarom bezat ieder huishouden en toom kippen en een haan die bij het krieken van de dag de slapers met zijn gekraai te wekken. Precies genoeg rust om de leden te strekken en de gewrichten te ontspannen. Op deze grond werden de Zarathoestriërs ook “Baktaren od Baktriërs” genoemd, dwz zij die vroeg opstaan.

De kleding der Zarathoestriërs stond tot in de verre omstreken bekend als eenvoudig en ongekunsteld, maar doelmatig en gemaakt op een manier die aan het innerlijk wezen uitdrukking gaf. Niettemin waren de kleren mooi en waardevol en zo bleven ze door vererving vaak honderden jaren in de familie. Al weken voor de Gahambar, hun halfjaarlijkse bijeenkomst, maakte men de feestkledij gereed, bezette die vaak met edelstenen en men was er trots op in de Gahambar met eigen gemaakte kledij te verschijnen, welke door hun kleurenspel aller bewondering oogstten. Ook de mannen maakten hun kleren zelf. Deze eenvoud verschafte hun zelfbescherming tegen slechte invloeden die een vernielende invloed uitoefenen op de ontwikkeling van de opgroeiende jeugd. Het is juist deze Zarathoestrische gedachte met betrekking tot de economie, voor het lichamelijke, zowel als voor de familie- en staatshuishouding, die tegenwoordig duidelijk de algemene belangstelling tot zich trekt en die langzamerhand iedereen noopt tot de grondbeginselen van het leven terug te keren.

Men hechtte grote waarde aan de religieuze oefeningen. Waarmee ze zich verzekerden van een systematische ontwikkeling van hun denken en van alle nog in hen sluimerende talenten. Zarathoestra wees ook op de waarde van een goed geheugen en oefeningen die ‘morgens en avonds moeten worden gedaan. Over de verhouding tussen beide geslachten golden als volledig gelijkwaardig en gelijkberechtigd binnen hun eigen gebied dat kwam al van jongs af aan tot uiting bij de opvoeding van jongens en meisjes.

Jongens en meisjes werden dezelfde plechtigheden in de gemeenschap als lid opgenomen en ontvingen hetzelfde stemrecht, gelijktijdig met de kosti-band, het zinnebeeld van de religieuze band, die de hele Zarathoestrische familie bijeenhoudt als geestverwanten die zich verheugen in de vriendschap met God.

Man en vrouw verbinden zich als gelijkstaande en gelijkberechtigde door een onlosmakende overeenkomst tot echtelijke vereniging, die de wijding van de hele gemeenschap ontving. Nooit werd de vrouw tot een staat van dienstmeid, slavin of onvrije vernederd. Veeleer was zij de heerseres van het huis, evenzeer als de man de heer des huize was. De vrouw ontving al zijn voorrechten en zij deelde met hem de leiding en beheer van het huis. Zij was het sieraad van het huis.

De taak van de man bij de Zarathoestriërs bestond uit het door arbeid vergaren van de nodige middelen voor het onderhoud van het gezin. Hij zorgde voor de buitenkant van de huiselijke haard. Zijn levensgezellin hield zich dichter bij de innerlijke kant ervan. Zij toonde daar haar bekwaamheden met haar wijsheid in gezinstaken; de kookkunst, in het ontwerpen en samenstellen van werk- en feest kledij, in de huishoudelijke opvoeding van de kinderen en in de aanmaak van gebruiksartikelen die de huisvlijt bevorderen en het huis eer aandoen.

Ook de geslachtsverhoudingen waren aan de wijze en een met de natuurwetten overeenstemmende orde onderworpen.

Het belangrijkste deel van de Zarathoestrische opvoedsysteem vormde de adem en de leer van de verjonging en wedergeboorte.

Alleen diegene die voor een bewuste adem zorgde, kon over de ‘kinvat-brug tot volledig begrip van zijn innerlijk wezen opstijgen, omdat de adem de enige manier was en nog steeds is, waarop het lichtzaad zich uit de ademlucht liet ver garen, en daarvan hangt de verdere uitbreiding van de hersenfuncties af. De wedergeboorte, het ‘tweede leven’ wordt uit water en geest geboren, door de levenswateren van de kiemklieren, in samenwerking met de adem-geest, het pneuma van de Grieken. (dat zowel adem als geest betekent) Met de zorg voor de adem-en-de-geest moet een consciëntieuze geslachtsverzorging gepaard gaan. Alleen de wedergeboren mens kan de aangeboren zelfzucht overwinnen en alleen hij bereikt de ware toestand van religie. Een verbondenheid met God. De adem (vayoe) en de levenswateren (haoma) werden en worden in bezielende liederen steeds opnieuw geprezen. Voor de wedergeborene is het eeuwig leven geen zaak van toekomst meer, want in het heden is hij zich van het eeuwige leven bewust. Het aardse leven is daar alleen maar een fase van. De hoge bewustzijnstoestand te bereiken is het doel, dat het Zarathoestrisme, de oer-religie, aan de mensen voorhoudt, terwijl alle andere dingen, eten, en drinken, rijkdom en macht eer en aards geluk alleen middelen zijn op de weg naar het eeuwig geluk, dat ons deel wordt, zodra wij hebben begrepen wat het eeuwige leven in ons werkelijk is.

Volgens de befaamde oriëntalist Dr.Whitney, die de oude en de nieuwe godsdienstvormen kritisch heeft onderzocht en wiens oordeel bij de hele wereld, ook bij de hogere werenschappelijke kritiek als waardevol wordt erkend, zegt over het Zarathoestrisme: “De Zarathoestrische religie is een van de voortreffelijkste, die ooit op deze aard zijn verschenen, zowel op grond van de buitengewone invloed die ze heeft uitgeoefend alsook vanwege de innerlijke levendige kracht die ze vertoont. Van alle religieuze systemen van de Indo-europese oorsprong en van de oude heidense wereld is zij de edelste en de meest bewonderenswaardige wegens de diepte van haar filosofie, van de geestelijke inhoud van haar beginselen en leringen en van de reinheid van haar moraal. 

Uit mijn werkstuk: De geschiedenis van de Avesta

Bron Mazdaznan

www.universelevrede.nl

mazdaznan songold3

Een oerreligie

Daarmee zien we Mazdaznan als een voortzetting van de oerreligie van Zarathoestra de grondslag voor de leer van Mozes en Mohammed, Jesuha, Buddha. Mazdaznan is de tegenwoordige naam voor de oeroude levensfilosofie van Zarathoestra Spitama 6900 v.Chr. in Oost Iran. Mazdaznan is géén kerk, géén sekte en géén vereniging, maar een filosofie voor vrij denkers, voor het dagelijkse leven.

mazdaznan songold3

Ziekte en oorzaak van ziekten

Ziekte wordt dus gezien als het uit balans zijn van de polariteiten electriciteit en magnetisme. Volgens Mazdaznan is dit de enige ziekte die bestaat. Deze kan zich uiten in vele verschijnselen. De namen van de verschijnselen zijn niet belangrijk. De bestrijding van de verschijnselen leidt niet tot herstel, daar men niet aangrijpt bij de oorzaak van de ziekte, het verstoorde evenwicht tussen geest (magnetisme) en materie (electriciteit). Het herstellen van dit evenwicht bestaat uit het herstellen van de verstoorde elektrische stroom, doordat zuurvergiftiging, zoutvergiftiging of beide zijn opgetreden. Mazdaznan zegt namelijk, dat alle ziekten beginnen met verzuring of verzouting van het bloed. De zuren en/of zouten gaan vastzitten in het orgaan en het orgaan wordt ziek. Bij deze vergiftigingen is ook het vegatatieve zenuwstelsel aangedaan. Dit geeft aanleiding tot onderbreking van de elektrische stroom en derhalve een disharmonie in de polariteit electriciteit-magnetisme. Bestrijding van de zout- en/of zuurvergiftiging leidt tot verbetering van het desbetreffende orgaan en het zenuwstelsel gaat weer normaal functioneren, waardoor de bovengenoemde polariteit wordt hersteld.

Ziekte wordt overigens gezien als iets onwerkelijks, iets dat geen bestaansrecht heeft. Het is een ziekelijk produkt van de geest. Het ligt dan ook in de lijn van Mazdaznan, dat bij de behandeling van de zieke de positieve gedachte en het geloof in herstel een belangrijke functie hebben.

Ter bestrijding van ziekte staan Mazdaznan drie therapeutische mogelijkheden ten dienst. Dit zijn de leer van de ademhaling (I), de leer van de endocriene klieren (S) en de voedingsleer (M). daarnaast wordt in geval van ziekte gebruik gemaakt van allerlei huismiddeltjes. In het kort wordt hier de achtergrond van de therapeutische mogelijkheden uitgewerkt.

mazdaznan songold3

Electriciteit en magnetisme

Het geestelijk centrum van de mens, zijn hart, ligt gehuld in een bed van magnetisme. De levenkracht, de electriciteit, wordt uit dit centrum van magnetisme geput.

Het magnetisme vertegenwoordigt het geestelijke in de mens. Vanuit het hart straalt dit magnetisme om de mens heen in de vorm van een magnetisch veld. Hiermee kan men verklaren, waarom twee mensen zich tot elkaar aangetrokken of van elkaar afgestoten voelen. De magnetische werkingsvelden passen in het eerste geval wel, in het tweede niet bij elkaar.

De electriciteit vertegenwoordigt het materiële. Ze is de levenskracht, die zich ontwikkelt uit het magnetisme en die wordt tot een zelfstandige grootheid. De electriciteit is in staat kracht te brengen in het materiële bestaan. Alleen door de aanwezigheid van elektrische stromingen kan iemand zijn arm bewegen; zonder electriciteit is men verlamd.

De longen zijn de dynamo’s. Daarin gelden de wetten van magnetisme en electriciteit. De inademing brengt geestelijke rust door het magnetisme (Airyama oefening); de uitademing produceert levenskracht door de electriciteit (Yima oefening). De ingeademde zuurstof bereikt via het bloed de hersenen en maakt daar een door de geest geleid denkproces mogelijk samen met de werkingen van de endocriene klieren. 

 

mazdaznan songold3

Elektromagnetische krachten

Atoom en ether:


De elektromagnetische krachten bepalen in het beginsel alle systemen in ons gehele universum, en daarmee ook het leven op onze aarde. Het universum is een samenhangend geheel en vormt een eenheid met al het levende en al wat geleefd heeft en is in een voortdurende beweging. De atomen met hun processen van ‘deelbaarheid’ en het ether ‘ het principe van beweging’. Het scheppingsproces van deze krachten, het elektromagnetische veld is het fundament, de bouwsteen van alle materie, dat eveneens onderworpen is aan de elektromagnetische wetten. Het zijn de oerkrachten, die aan de basis staan van de evolutie van mens en aarde, van het gehele universum, alles wat ons omgeeft, alles wat leeft en ooit geleefd heeft. Het is een constant inttus-sceptie proces. De Goddelijke intelligentie drukt zich zijn ordening in de zaadkorrel en de zaadkorrel drukt weer uit doormiddel van het ontstaan van de cel.

Onze aarde is en super magneet, met een Noord- en een Zuidpool. Deze magnetische energie is een elementaire energie, waarvan al het levend organisme van afhankelijk is. Zonder deze krachten zou er geen leven mogelijk zijn. Dezelfde magnetische velden zijn ook in de mens vertegenwoordigd en is wanneer er een voortdurende wisselwerking bestaat in volle gezondheid, overeenkomstig met de elektromagnetische krachten, van ons universum. Reeds in de moederschoot,worden wij al aan deze krachten blootgesteld. Dit is een mooi metafoor met de moederschoot van het heelal.

Maar helaas is duidelijk zichtbaar geworden dat daar waar de mens ooit in een harmonische wisselwerking mee leefde, voor nu daarvan niets meer over is, wij zijn meer en meer in disharmonie vervallen.

Er bestaat dus een wisselwerking tussen de elektromagnetische velden in ons met al het levende om ons. Echter wordt de opname ervan ernstig gestoord.

Oorzaken: kilometers beton, hoogspanningsleidingen, elektro-smog, maar ook door een slechte voeding, allerlei onnatuurlijke toevoegingen in en aan onze voedingsmiddelen; kleurstoffen, aromatische stoffen, conserveringsmiddelen, zijn zware giften voor de cel, dan tot nu toe werd aangenomen, te veel dierlijke eiwitten, verschraalde voeding, stofwisselingsproblemen, wat ook invloed heeft is een slechte ademhaling, giftige gassen, chemische stoffen, medicamenten, giftige stoffen als bestrijdingsmiddelen en bemesting, en weinig beweging, stress, alle verstoringen in ons functioneren, verwondingen, spanning, ontstekingen, verkrampingen, psychische stress, chronische pijnen, een verkeerde houding ten opzichte van ons zelf, tegenover de ander en niet te vergeten onze viervoetige familieleden. Want wanneer wij ons leven bezien van uit een eenheid, dan is alles wat leeft ook de plantenwereld een deel van ons wezen. Harmonisch gezien vormt al het levende een eenheid met alles wat is en ooit is geweest. Dus de manier waarop wij met onze planten dieren de mens omgaan en met ons zelf, heeft invloed op ons magnetisch veld in ons en om ons. Waardoor we ons bewust dienen te worden, dat voortzetting van een onbewuste levensstijl invloed heeft op ons functioneren, ons welbevinden; onze lichamelijke en geestelijke gesteldheid.

Ons lichaam bestaat uit wel een biljoenen cellen. Doorgaans werken deze cellen eendrachtig samen, zodat ieder lid bijdraagt tot het welzijn van het geheel. De menselijke cel is wonderbaarlijk en bevat een intelligentie dat zich kenmerkt in veel variaties. Cellen mogen dan wel van elkaar verschillen, in principe lijken alle cellen op elkaar. Het voornaamste deel van de cel is de celkern, deze wordt omgeven door een vloeistof door een reserve van voedingsstoffen; water, eiwitten, vetten, zouten en andere stoffen. De celkern “zwemt” als het ware in zijn omgeving en deze substantie is in zekere mate beweeglijk, elastisch en vloeibaar. De cel verwerkt opgenomen stoffen en zet deze om in energie, of bouwt ze om tot een nieuwe substantie. Dit noemt men ook wel het intus-susceptieproces. De mens is voortdurend aan het intus-susceptieproces gebonden. De drijfkracht van de oergedachte die in principe overal het zelfde is. Op het gebied van de vaste stof erkent men dit proces als in- en uitstulping en als het “in elkaar-overgaan”.

Tijdens dit proces van afbraak en omzetting worden er afvalstoffen geproduceerd. Deze worden stofwisselingsslakken genoemd; koolzuur, urinezuur, en andere zuren en afval producten.

Wanneer dit proces wordt belemmerd, waardoor de afvoer onvoldoende plaats vindt, kunnen er serieuze ziektes zoals o.a. reuma, jicht, en artritis ontstaan. De cel komt onder druk te staan, door een te hoge belasting, waardoor sommige cellen het opgeven en door de harmonische wetmatigheid buiten het proces geplaatst. Waarna ze zich van kwaad tot erger kunnen ontwikkelen, en de oorzaak zijn van het ontstaan van ziektes.

Een constante aanval van vreemde stoffen, die vervolgens in onze bloedbaan terecht komen, veroorzaakt het terugtrekken van het magnetische veld. Alle onderdelen van het menselijk lichaam hebben deze belangrijke magnetische velden nodig, om te kunnen functioneren.

Een uitbreiding van het magnetische veld, noemt de Mazdaznan “Leukokytos”. Wanneer de vreemde stoffen in onze bloedbaan terecht komen trekt zich het magnetische veld zich terug en het ritme van het bloed vertraagd zich. Door de invloed van het magnetische veld vindt er een vertraagde inwerking plaat op ons centrale zenuwstelsel en onze hersenen.

Ook naar mate we ouder worden hebben de rode bloedlichaampjes de neiging zich te vertragen, doordat ze zich aan elkaar plakken. Daardoor kunnen ze minder zuurstof opnemen, waardoor de stofwisseling in de cellen steeds slechter wordt. Een uitbreiding van het magnetische veld “Leukokytos” trekt als het ware de rode bloedlichamen weer los van elkaar. Zodat ze zich vrijelijk kunnen bewegen. De zuurstof en voedingstransport wordt hierdoor weer hersteld. Op het moment dat de cel een uitbreiding van het magnetische veld ondergaat, krijgen de rode bloedlichamen een energie stoot en gaan weer volledig los stromen in de bloedbaan en door hun hernieuwde energie zijn ze beter in staat zuurstof op te nemen en afvalstoffen af te voeren. Dit vitale bloed komt vervolgens in alle cellen. De vitale cellen zetten het lichaam aan tot herstel van het zelfgenezende vermogen van ons lichaam. Het immuunsysteem wordt gestimuleerd de cellen “verjongen” zich.

Op het cellen leven berust de gehele structuur van de mens en zijn gezondheid. Dit houdt in dat wij ons dus danig dienen te voeden, de juiste keuzes combinatie en bereiding maken. Zodat de voeding die wij tot ons nemen een van de mogelijkheden kan zijn op verbetering van ons functioneren.

Een bewuste ademhaling, kan ons helpen onze organen en uiteindelijk ons hele lichaam de mogelijkheid te bieden zich weer te herstellen en zich hernieuwd op te bouwen. We raken onze zuren kwijt waardoor het bloed zich verbeterd en sneller en vrijer stroomt. Het Leukokytos ofwel het magnetische veld heeft zich uitgebreid, waardoor de rode en witte bloedlichamen zich vrij kunnen bewegen. De door de slechte levensstijl belaste longen gaan weer beter functioneren. Zij nemen meer zuurstof op en de ademspier wordt sterker. De borstruimte wordt ruimer en de zenuwen verlevendigen zich.

Evenals een bloem de lucht aantrekt en deze tot etherische oliën en geurstoffen verwerkt, zo moeten ook wij met de adem de elementen uit de lucht tot ons nemen, ze door middel van het pleura-laboratorium in chemicaliën omzetten, om aldus Leukokytos het uitgebreide magnetische veld in het bloed te versterken. Door dit veld worden dan schadelijke stoffen als zuren en zouten uit het bloed verwijderd en nieuwe elementen in het bloed opgebouwd.

Zodra wij zover zijn om onze eigen scheppingskrachten aan te wenden, verwezenlijken wij onze gedachten en onze wensen, hoe hoog of hoe ver reikend ze ook mogen zijn. De electromagnetische velden zijn de basis principes van al het levende. Deze scheppende krachten zijn evenzo in de mens vertegenwoordigd. Het gehele Mazdaznan systeem is op dit principe gebaseerd tot welzijn van ons wezen en de al onze omringende natuur.

Door een bewuste inademing diep en volledig, trekt de alle in de atmosfeer voorhanden elementen en bewegingsgolven (elektromagnetische velden) tot zich en met des te meer uitwerking nemen wij Ga-Llama, het verlevendigende beginsel van de atmosfeer in ons op, dat zich dan ook in hogere mate kan uiten als “Leukokytos” het uitgebreide magnetische veld. Door de uitbreiding van het magnetische veld in het bloed ontvangen ook de zenuwen en de klieren meer verlevendiging.

De verlevendiging en de hogere trillingen worden in de endocriene klieren door de samenwerking van de adem, de stem, onze lichaamshouding, de bewegingen en de gerichte gedachte te voorschijn geroepen, aangewakkerd en voortdurend uitgebreid en tot harmonische samenwerking aangemoedigd, met het doel de hormonen en de etherische stoffen, nodig voor de verlevendiging van het bloed, zenuwen en hersenen, in voldoende mate en evenwicht te kunnen produceren. Binnen in het lichaam van de mens met zijn hormonen ligt de macht tot ontplooiing van de denker die de mens in wezen is Alles wat hij nodig heeft, is al in hem aanwezig, het moet alleen nog in werking worden gebracht. Dat is het middel van gerichte aandacht en zuivere leefwijze en geregelde oefeningen. Hiermee kan de mens niet alleen zijn denkwerk, maar zelfs zijn karakter eigenschappen verbeteren, en de mensheid een stap verder op de weg naar de vervolmaking brengen.

Het geestelijk centrum van de mens, zijn hart, ligt gehuld in een bed van magnetisme. De levenskracht, de elektriciteit, wordt uit dit centrum van magnetisme geput. Het magnetisme vertegenwoordigt het geestelijke in de mens. Vanuit het hart straalt dit magnetisme om de mens heen in de vorm van een magnetisch veld. Hiermee kan men verklaren, waarom twee mensen zich tot elkaar aangetrokken of van elkaar afgestoten voelen. De magnetische werkingsvelden passen in het eerste geval wel, in het tweede niet bij elkaar.

De elektriciteit vertegenwoordigt het materiële. Ze is de levenskracht, die zich ontwikkelt uit het magnetisme en die wordt tot een zelfstandige grootheid. De elektriciteit is in staat kracht te brengen in het materiële bestaan.

Alleen door de aanwezigheid van elektrische stromingen kan iemand zijn arm bewegen; zonder elektriciteit is men verlamd.

De longen zijn de dynamo’s. Daarin gelden de wetten van magnetisme en elektriciteit. De inademing brengt geestelijke rust door het magnetisme (Airyama oefening); de uitademing produceert levenskracht door de elektriciteit (Yima oefening). De ingeademde zuurstof bereikt via het bloed de hersenen en maakt daar een door de geest geleid denkproces mogelijk samen met de werkingen van de endocriene klieren.

Elektriciteit en magnetisme, overeenkomend met respectievelijk het materiële en geestelijke aspect van de mens, dienen in overeenstemming met elkaar te zijn. Is dit niet het geval, dan is er sprake van geestelijk of lichamelijk onwelzijn.

Ziekte en oorzaak van ziekte

Ziekte wordt dus gezien als het uit balans zijn van de polariteiten elektriciteit en magnetisme. Volgens Mazdaznan is dit de enige ziekte die bestaat. Deze kan zich uiten in vele verschijnselen. De namen van de verschijnselen zijn niet belangrijk. De bestrijding van de verschijnselen leidt niet tot herstel, daar men niet aangrijpt bij de oorzaak van de ziekte, het verstoorde evenwicht tussen geest (magnetisme) en materie (elektriciteit). Het herstellen van dit evenwicht bestaat uit het herstellen van de verstoorde elektrische stroom, doordat zuurvergiftiging, zoutvergiftiging of beide zijn opgetreden. Mazdaznan zegt namelijk, dat alle ziekten beginnen met verzuring of verzouting van het bloed.

De zuren en/of zouten gaan vastzitten in het orgaan en het orgaan wordt ziek. Bij deze vergiftigingen is ook het vegetatieve zenuwstelsel aangedaan. Dit geeft aanleiding tot onderbreking van de elektrische stroom en derhalve een disharmonie in de polariteit elektriciteit-magnetisme. Bestrijding van de zout- en/of zuurvergiftiging leidt tot verbetering van het desbetreffende orgaan en het zenuwstelsel gaat weer normaal functioneren, waardoor de bovengenoemde polariteit wordt hersteld.

Ziekte wordt overigens gezien als iets onwerkelijks, iets dat geen bestaansrecht heeft. Het is een ziekelijk product van de geest. Het ligt dan ook in de lijn van Mazdaznan, dat bij de behandeling van de zieke de positieve gedachte en het geloof in herstel een belangrijke functie hebben.

Ter bestrijding van ziekte staan Mazdaznan drie therapeutische mogelijkheden ten dienst.

Dit zijn de leer van de ademhaling (I),

de leer van de endocriene klieren (S)

en de voedingsleer (M). daarnaast wordt in geval van ziekte gebruik gemaakt van allerlei huismiddeltjes. In het kort wordt hier de achtergrond van de therapeutische mogelijkheden uitgewerkt.

Bron:Mazdaznan

bewerkt door Antoinette Meesters
Voor: www.universelevrede.nl 

mazdaznan songold3

De polartiteiten

Electriciteit en magnetisme, overeenkomend met respektievelijk het materiële en geestelijke aspect van de mens, dienen in overeenstemming met elkaar te zijn. Is dit niet het geval, dan is er sprake van geestelijk of lichamelijk onwelzijn.

 

mazdaznan songold3

Diagnostiek of leer der zelfkennis

Zoals reeds eerder vermeld, zijn er drie hersenzones te onderscheiden: de materiële zone, de spirituele zone en de intellektuele zone. Bij een persoon die materieel gebaseerd is, is de materiële hersenzone het sterkst ontwikkeld. Dit is uitwendig zichtbaar aan de vorm van de schedel. Hetzelfde geldt voor spiritueel- en intellectual gebaseerde personen. Het is nu mogelijk, aan de hand van de schedelvorm uit te maken, welke basis en welke inclinaties (geneigdheden) een bepaalde persoon heeft. Dit gebeurt op de volgende manier.

Men construeert een vierkant, waarvan de onderste zijde in het midden de neuswortel raakt en waarvan het begin- en eindpunt ongeveer liggen in het midden van de wenkbrauwen. De zijde is 5 cm lang. Evenwijdig aan deze lijn, op een afstand van eveneens 5 cm, tekent men de tegenoverliggende zijde van het vierkant. Door de uiteinden te verbinden ontstaat een kwadraat van 5 bij 5 cm.

Bij de intellectueel gebaseerde persoon is het geconstrueerde kwadraat volledig vlak. Pas buiten de kwadraatlijnen welft het voorhoofd naar achteren en naar opzij. De wenkbrauwen van deze personen lopen meestal recht en het profiel wordt gevormd door een loodrechte lijn van voorhoofd van naar kin.

Bij de spiritueel gebaseerde persoon buigt het voorhoofd binnen het kwadraat aan beide kanten boven de wenkbrauwen even sterk naar achteren. Onmiddellijk boven de wenkbrauwen is er meestal een plat vlak. Dit is echter niet hoger dan 2,5 cm. Het profiel van de personen heeft veelal een ovaalvorm, waarin de neus overheerst.

De schedelvorm van de materieel gebaseerde persoon is wat minder karakteristiek. Er zijn vele verschillende vormen. Vaak is de schedel bij deze mensen sterk gewelfd boven de oren en de slapen. Bij onduidelijkheid stelt men de diagnose na de intellectuele en spirituele schedelvorm uitgesloten te hebben. Het profiel van deze personen heeft de vorm van een halve cirkel, waarin de mond- en kaakstreek overheersen.

Wat betreft de inclinaties kan men het volgende zeggen. De eerst inclinatie vindt men altijd op de linkerkant van de schedel, dit is de kant van het hart.

De tweede inclinatie vindt men rechts.

Men spreekt van een intellectuele (I) basis met een spirituele (S) eerste inclinatie, wanneer er een plat vierkant op het voorhoofd is, terwijl er een uitbulting van de linker voorhoofdshelft is. Zit deze uitbulting rechts, dan is het spirituele (S) de tweede inclinatie, het materiële (M) is dan de eerste inclinatie.

Voor de spiritueel gebaseerde persoon geldt iets dergelijks. Het halve vierkant is vlak bij deze personen. Als intellectueel de eerste inclinatie is, dan loopt dat platte vlak links nog door naar boven, terwijl het rechts naar achteren wijkt. Is het omgekeerde het geval, dan is er sprake van intellectueel als tweede inclinatie en materieel als eerste inclinatie.

Diezelfde regels gaan op voor de materieel gebaseerde persoon.

Bij een bijzonder evenwichtige ontwikkeling is er dikwijls een verhevenheid tussen de ogen aanwezig of steekt de hele streek van de wenkbrauwen vooruit. Op geen enkele plaats vertoont het hoofd dan asymmetrie, zodat het moeilijk is de inclinaties te bepalen.

Bij twijfel kan men gebruik maken van een meetlint om de gegevens te verkrijgen. Men meet dan van oor tot oor over het voorhoofd, schedeldak en de wenkbrauwen. Dan moet men de maten van de verschillende helften vergelijken om tot typering te komen.

Men gebruikt bij het diagnostiseren de volgende afkortingen: I voor intellektueel; S voor spiritueel; M voor materieel. Men geeft de basis en de inclinaties met drie letters aan. De eerste letter is de basis, de tweede de eerste inclinatie, de derde de tweede inclinatie. MSI betekent bijvoorbeeld een materieel gebaseerde persoon met een spirituele eerste inclinatie en een intellektuele tweede inclinatie. Met hoofdletters of kleine letters kan men daarbij nog aangeven of de basis of inclinaties sterk of zwak zijn ontwikkeld.De bestudering van basis en inclinaties geeft belangrijke informatie over de toestand van het lichaam en zijn organen. Dit zowel tijdens gezondheid als tijdens ziekte.

De buikholte met zijn verschillende organen wordt door de materiële hersenzone beheerst. Bij vermindering van funktie van dit hersengedeelte vermindert de werkzaamheid van de organen in de buikholte.

De bekkenzone met de daarin liggende organen staat in nauwe relatie met de spirituele zone in de hersenen. Niet alleen komt dit hersengedeelte met het funktioneren van de bekkenorganen overeen, ook omgekeerd beïnvloeden de bekkenorganen het spirituele deel van de hersenen. De borstholte heeft als leidende faktor in de hersenen de frontaal gelegen intellektuele zone. Ook de longen en het hart beïnvloeden in sterke mate het functioneren van de hersenzone, die bij intellectueel gebaseerde personen overheerst.

Los van de hierboven genoemde relaties staat de invloed van de verschillende delen van de longen op de hersenzones. De achterste kwabben van de longen zorgen speciaal voor het materiële gedeelte van de hersenen. Het longgedeelte dat naar het diafragma is gekeerd, verzorgt het spirituele hersendeel, en het intellektuele deel van de hersenen wordt speciaal voorzien door de bovenste longkwabben. Hiermee in verband staan ook de verschillende ademhalingstypen, die men aantreft bij de mensen die tot een bepaalde basis behoren.

Mensen die als diagnose hebben ISM (intellectuele basis, spirituele eerste inclinatie en materiële tweede inclinatie) zullen bij ziekte het eerst afwijkingen krijgen aan de organen uit de buikholte (lever, maag, darmen, enz.). Dit zijn organen die bij het materiële van de tweede inclinatie horen. Pas later zullen afwijkingen aan de geslachtsorganen ontstaan (eerste inclinatie=spiritueel). De sterkste organen voor het ISM-type zijn de longen. De therapie zal dan ook aan moeten grijpen bij de zwakste schakel. Men start in zo’n geval met het reinigen van de darm en het voorschrijven van de daarbij behorende voeding.

Vervolgens moeten de geslachtsorganen door zitbaden of compressen en massage weer in orde gebracht moeten worden. Als laatste brengt de juiste ademkracht als representant van de intellectuele basis de patiënt weer in goede gezondheid. Zo kan men voor de verschillende diagnoses de bijpassende therapieën bedenken. Ziekten zijn gewoonlijk fataal als ze in het basisorgaan optreden. Voor het zover is, zal het lichaam gewaarschuwd zijn door het optreden van klachten in de organen van de eerste en tweede inclinatie.

mazdaznan songold3

De niet bekende drie-eenheid

God schiep de mens naar zijn beeld en gelijkenis. Hij bracht in het ‘absoluut zijnde’, het atoom, en het ‘absoluut beweeglijke’, de ether, een ordening aan die wij aangeven als materie, stof.

De ontwikkeling van de eenvoudigste stof naar ingewikkelder vormen leidde tot de menselijke vorm. In principe is de mens volmaakt, maar in zijn uitingen op aarde is hij nog op weg naar volmaaktheid.

deze gang van zaken laat ons een nieuwe drie-eenheid zien: schepping, ontwikkeling en vervolmaking, een kosmische drie-eenheid, die zijn uitwerking o.a. in het menselijk wezen vindt. Het beeld van de mens staat ons voor ogen, zoals ieder van ons zichzelf wel graag zou willen zien; volmaakt naar geest, ziel en lichaam. Deze 3 fazen zijn de uitdrukking van het ondeelbare, eeuwige, hoogste Zelf in het hart van de mens, de plaats waar de Eeuwige intelligentie zich heeft geïndividualiseerd.

De groei van het kind in de moederschoot leert ons, dat het stoffelijk lichaam uit drie kiembladen wordt opgebouwd. uit elk kiemblad groeit een reeks organen. Na 3x3=9 maanden vertoont de mens bij zijn geboorte een lichaam met 3 lichaamsholten (buik-,bekken- en borstholten), elk met zijn specifieke organen (verterings-, voortplantings-, en ademhalingsorganen), die samen de drie-eenheid vormen ter ondersteuning van de talloze functies in het bloed, in de endocriene klieren en in de zenuwen, zodat nu de voorwaarden zijn geschapen om de hersenen met de daarin verankerde gaven te laten werken, gaven die duidelijk met de functies van de genoemde lichaamsorganen in verbinding staan.

Het zijn; 1) de stoffelijke of materiële kant van het menselijk wezen, 2) de geestelijke of spirituele kant, met het gevoel, de verbinding, de voortplanting en 3) de intellectuele of verstandelijke kant. In overeenstemming hiermee zijn de hersenen verdeeld in 3 groepen: een groepbeheerst de materie en ligt als een band vlak boven de ogen en oren; de tweede groep beheerst de spirituele impulsen en ligt onder de top van het schedeldak; de derde groep beheerst het verstandelijke denken en ligt achter de bovenkant van het voorhoofd. 

zo onderscheiden we dus de materiële hersengroep, de spirituele en intellectuele, die wanneer ze als eenheid evenwichtig kunnen samenwerken, voor de vooruitgang van de mens individueel en van de mensheid als collectief van de grootste betekenis zijn.

De indeling in M,S en I is geen verzinsel, ,maar is gegrond op de alleszins merkwaardige gebeurtenissen die aan de geboorte van en mens vooraf gaan. de vorming van het lichaam begint in de bevruchte eicel van het moederlichaam; daar ontwikkelt het embryo zich uit drie kiembladen, welke naar het uiterlijk de vorm hebben van drie in elkaar gezette bekers. De buitenste bekerwand is het buitenste kiemblad of ectoderm, daarin vindt zich men het middelste kiemblad of mesoderm, en ten slotte komt het binnenste kiemblad of entoderm. Uit het ectoderm ontstaat de grijze zenuwstof, waaruit al groeiende het zenuwstelsel, de hersenen en de huid, te voorschijn komen. Dit zijn de I organen. uit het mesoderm ontstaat de oernier en voorts de geslachtsorganen en andere klieren en endocriene klieren. Dit zijn de S organen, zo geheten, omdat zonder de functie van deze organen de geest (spiritus) zich niet in aardse omstandigheden zou kunnen uiten. uit het entoderm groeit het spijsverteringsstelsel, dit zijn de M organen. samen vormen deze organen een drie-eenheidbeginsel in de mens en mocht er bij de geboorte een onvolledigheid aanwezig blijken te zijn, dan kan men de ontbrekende toch tot ontwikkeling brengen.

Bij nadere beschouwing van de mens kan men drie aspecten onderscheiden:

MATERIEEL (M)

SPIRITUEEL (S)

INTELLECTUEEL (I)

Overeenkomstig deze indeling kan men de hersenen verdelen in 3 zones:

Een zone beheerst de materie en ligt als een band vlak boven de ogen en oren.

De tweede zone beheerst de spirituele impulsen en ligt onder de top van het schedeldak.

De derde zone beheerst het denken en ligt achter de bovenkant van het voorhoofd.

Als de mens lichamelijk en geestelijk gezond is, zijn deze drie aspecten met elkaar in evenwicht en vormen ze een functionele eenheid. Elke menselijke actie wordt gevormd door de gezamenlijke werking van de drie hersenzones. Ieder mens is op zoek naar een bepaalde mate van volmaaktheid, een optimaal geestelijk en lichamelijk functioneren. Tijdens het zoeken zal één van de genoemde aspecten overheersen. Dit noemt men de grondaanleg of basis. Zo kan men drie typen mensen onderscheiden:

De materieel gebaseerde persoon. Deze houdt zich het liefs bezig met alles wat de stof betreft, hij wil dingen verzamelen, heeft aardse verlangens en een flink doorzettingsvermogen om materiële dingen te verwezenlijken. Bij de materieel gebaseerde mens bestaat er wat zijn gezondheid betreft een sterk verband met entodermale weefsels, het spijsverteringsorgaan en de buikholte.

De spiritueel gebaseerde persoon. Deze is meer een gevoelsmens. Hij is gewoonlijk op zoek naar het verband tussen hogere krachten, naar relaties tussen God en mens. Hij zoekt contacten met de warmte van het hart en probeert vooral ook ethische en geestelijke dingen te begrijpen. Bij deze persoon bestaat er een sterke relatie met mesodermaal weefsel, met name met het urinewegstelsel en het genitale stelsel, dat vooral in de bekkenholte is gelokaliseerd.

De intellectueel gebaseerde persoon. Deze ordent alles, maakt plannen, analyseert zijn wereld. Hij formuleert scherp en wetenschappelijk en met koele berekening. Bij deze grondaanleg zien we een sterke verbondenheid met de ectodermale weefsels, huid en zenuwstelsel. Het meest geaccentueerde centrum bij deze persoon is de borstholte. Bij ieder mens is een van deze aspecten de basis van zijn hele wezen, zowel geestelijk als lichamelijk. Ook de andere twee aspecten zijn aanwezig en deze noemt men de inclinaties. Deze werken als neigingen of wijzigingen van de basis.

Bij elk mens zijn een basisaanleg en twee inclinaties te onderscheiden. De basis lijkt op de romp, de inclinaties op de vleugels van een vogel, nodig om de romp op te heffen en te laten vliegen. Er is een verschil in ontwikkeling tussen deze drie aspecten. Een te groot verschil zou het vliegen onmogelijk maken, zoals bij een gekortwiekte vogel. Voor de mens is er een natuurlijke harmonie tussen deze drie richtingen nodig om te komen tot een evenwichtig lichamelijk en geestelijk bestaan.

De mens is dus niet alléén lichaam (materieel), of alléén ziel (spiritueel) of alléén geest (intellectueel) Deze drie vormen steeds een onverbrekelijke eenheid. De geest heeft de opperste leiding en houdt ziel en lichaam bijeen. De ziel streeft naar steeds meer bewustzijn. Het lichaam dient als instrument om zich uit te drukken in de stoffelijke wereld. De mens wist met deze drie mogelijkheden ervaring op te doen. Die ervaring kan hij met behulp van zijn hersenen waarnemen, verwerken en als bewustzijn in zijn ziel vasthouden.

De waarneming in de hersenen kan slechts plaatsvinden als het lichaam de benodigde energie levert en als de geest via het denken meehelpt. Het wezen der geneeskunst is dan ook, de geest en de materie zo te laten werken, dat de geest de leiding krijgt over de materie. Dan ontstaat een toestand van gezondheid, die de weg tot volmaking vrijmaakt. De inwerking van de geest is dus van wezenlijk belang voor de genezing. Maar de geest is machteloos wanneer de elektrische stromingen, welke de macht van de geest overbrengen op de organen en andere cellen van het lichaam, tekort schieten.

mazdaznan songold3

De endocriene klieren (spiritueel)

Alle mogelijkheden die in het heelal aanwezig zijn, vindt men terug in de hersencel van de mens. In potentie zijn alle mogelijkheden in elke mens aanwezig. Men gebruikt er slechts een zeer klein gedeelte van. Er bestaat echter een mogelijkheid deze potentie steeds verder uit te breiden. Dit is het gebruik van de endocriene klieren. De endocriene klieren produceren etherische stoffen, die via het perifere zenuwstelsel naar de hersenen worden gevoerd. De etherische stoffen prikkelen de in de hersenen opgeslagen mogelijkheden en zorgen ervoor, dat de mens voort kan gaan op de weg naar begrip van zichzelf en zijn omgeving.

Het stimuleren van de endocriene klieren vindt plaats door bepaalde Mazdaznan-oefeningen. In de oefeningen vindt men steeds drie factoren:

De beweging (M)

De stem (S )

De gedachte (I)

Alle drie factoren brengen trillingen teweeg, de bewegingstrillingen zijn grof, de geluidstrillingen door de stem veroorzaakt zijn fijner en de gedachtetrillingen zijn nog fijner. Samen zetten deze trillingsfactoren de endocriene klieren onder druk, zodat ze hun etherische stoffen kunnen afgeven.

Zoals bekend produceren de endocriene klieren ook hormonen. Zowel bij de productie van hormonen als van etherische stoffen door de endocriene klieren is het belangrijk, dat de gedachtetrillingen zuiver zijn van inhoud, daar anders onharmonische producten afgeleverd worden, die aanleiding kunnen geven tot minder goed functioneren.

Bij iedereen is een zekere mate van klierwerking aanwezig. Zodra deze werking verslapt, houdt de ontwikkeling van de hersenen op. De denkmogelijkheden blijven dan beperkt tot de graad van ontwikkeling die tot dan toe is bereikt. Stimulatie van de endocriene klieren door de oefeningen leidt tot lichamelijke en geestelijke groei, waardoor ziekte minder kans krijgt.De belangrijkste endocriene klieren zijn, van boven naar onder:

Epifyse Hypofyse Schildklier Thymusklier Pancreas Bijnieren Geslachts- en/of verjongingsklieren

De geslachtsklieren zijn het oudste, gezien in de evolutie. Deze klieren zijn ook het belangrijkst, daar ze de overige klieren van inwendige secretie regeren. De geslachtsklieren activeren de andere klieren om hun etherische stoffen aan de hersenen af te geven, mits deze klieren ontvankelijk zijn voor de stimulerende werking van de geslachtsklieren. Deze ontvankelijkheid kan verbeterd worden DOOR HET UITVOEREN VAN DE VERSCHILLENDE OEFENINGEN.

Goed functionerende geslachtsklieren zijn derhalve zeer belangrijk voor het functioneren van de overige klieren. Gezamenlijk zorgt een goed werkend klierstelsel voor een optimale gezondheid.

http://www.armaiti.nl/endocrineklieren.jpg

 

 

 

 

 

 

 

http://www.armaiti.nl/breindenken_small.jpg

 

 

Borst-holte:      (I)

Geest Adem

 

Buik-holte:       (M)

Voeding

Bekken-holte:   (S)

Verjonging

 

De geslachtsklieren zijn het oudste, gezien in de evolutie. Deze klieren zijn ook het belangrijkst, daar ze de overige klieren van inwendige secretie regeren. De geslachtsklieren activeren de andere klieren om hun etherische stoffen aan de hersenen af te geven, mits deze klieren ontvankelijk zijn voor de stimulerende werking van de geslachtsklieren. Deze ontvankelijkheid kan verbeterd worden DOOR HET UITVOEREN VAN DE VERSCHILLENDE OEFENINGEN.

Goed funktionerende geslachtsklieren zijn derhalve zeer belangrijk voor het funktioneren van de overige klieren. Gezamenlijk zorgt een goed werkend klierstelsel voor een optimale gezondheid.

mazdaznan songold3

De leer van de adem ( Intellectueel )

Wie naar vervolmaking streeft, dient in eerste instantie te zorgen voor een gezond lichaam. Gezondheid is afhankelijk van het evenwicht tussen het geestelijk en lichamelijk aspect van de mens. Dit evenwicht is op zijn beurt afhankelijk van de ontwikkeling van de twaalf zintuigen. De mens heeft twaalf zintuigen. Vijf hiervan (gezicht, gehoor, reuk, smaak en tastzin) zijn algemeen bekend. De overige zeven: intuïtie, aanvoelen, overdracht van ideeën, telepathie, geestelijk onderscheidingsvermogen, helderziendheid en verwezenlijking, zijn minder algemeen. Vaak houden we deze laatste groep voor een bovennatuurlijke gave. Toch zijn de mogelijkheden voor deze zeven minder bekende zintuigen bij ieder mens aanwezig. Bij het streven naar vervolmaking (gezondheid) zijn deze zintuigfuncties van essentieel belang. Ze ontvouwen krachten in onszelf, openbaren de grootheid van de schepping, waardoor dingen die men vroeger occult of onbegrijpelijk vond, binnen bereikt komen.

Door middel van de ademhalingsoefeningen kan men systematisch de verschillende zintuigfuncties ontwikkelen.

Zoals we reeds eerder zagen, is de functie van de ademhaling eveneens van veel belang voor het opwekken van elektriciteit. Een gebrekkig functioneren leidt tot disharmonie van de mens. Uiteraard is de ademhaling essentieel voor de uitwisseling van zuurstof en koolzuur.

Het goed functioneren van de longen is de basis voor de gezondheid. Ademhalingsoefeningen dienen dan ook ten grondslag te liggen aan vrijwel elke patiëntenbehandeling.

De voortzetting en afronding van de ademleer ter ontwikkeling van de twaalf zintuigen is de harmonieleer.

mazdaznan songold3

De voeding (materieel)

Voeding wordt niet louter gezien als reactie op de materiële vraag van het lichaam, maar is in de eerste plaats een scheppingsproces, dat voortdurend bijdraagt in de vorming tot een hoger leven.

De cellen die in het voedsel aanwezig zijn, worden omgezet van lagere naar een hogere trap van ontwikkeling. Plantencellen worden omgezet tot cellen die gelijken op dierlijk weefsel en deze tot cellen die gelijkgeschakeld zijn met menselijke cellen. Dit proces noemt men transsubstantiatie.

Alles in de natuur streeft naar deze menswording en naar mate een cel dit doel dichter benadert, wordt hij vrijer.

Het voedsel heeft twee taken te vervullen. Door verbranding moet het zorgen voor voldoende lichaamswarmte. Daarnaast is het voedsel belangrijk voor het onderhoud en de voortdurende opbouw van cellen. Voor deze laatste taak zijn de fijnste bestanddelen uit het voedsel nodig. Dit zijn de zonne-energieën, in de oudheid pneuma der aarde genoemd.Via de adem krijgt de mens het pneuma uit de hemel binnen. Het hemelse en het aardse pneuma worden in het centrum van de mens samengevoegd. De synthese van deze krachten houdt de cellen jong en vitaal, zodat lichaam en geest zich voortdurend in een optimale conditie bevinden.

De Mazdaznan-voedingsleer legt de nadruk op:

-Volwaardigheid van het voedsel. Het mag niet geraffineerd zijn en daardoor ontdaan van voedingszouten en vitaminen.

-Overeenstemming van het voedsel met het jaargetijde, omdat de met elk jaargetijde verschijnende producten hun specifieke geneeskracht hebben voor de ziekten van die periode. Mens, eet van Gods tafel, dus wat de natuur schaft!

Het individuele van de voeding. Bij elk mens past een speciaal voedingspakket (afhankelijk van geslacht, leeftijd en stadium van ontwikkeling).  Men moet leren op de eigen intuïtie af te gaan bij de keuze van zijn levensmiddelen. Ook dient men rekening te houden met wat voor type iemand is. Zo dient het voedsel van een materieel gebaseerde persoon anders te zijn dan dat van een intellectueel gebaseerde persoon. Wanneer de polariserende werking van elektriciteit en magnetisme niet voldoende harmonieus verloopt, moet de niet overheersende pool aangevuld worden. Een overmaat aan elektriciteit uit zich in een zoutvergiftiging (materieel), een teveel aan magnetisme in een zuurvergiftiging. Door voedingsmaatregelen kan het evenwicht hersteld worden.

Goed gecombineerde voeding en een juiste wijze van koken.

mazdaznansymbool2.gif

Onze endocrieneklieren

De oplossing

Klierkunde

Voedingskunde
Ademkunde

Onze endocrieneklieren: Al het levende beweegt zich naar een voortdurende evolutionaire ontwikkeling. Vanuit de kosmos wordt ook de mens hiertoe aangespoord. Maar deze natuurlijke beweging is bij velen tot stilstand gekomen en het resultaat is dat we worden geteisterd door vele lichamelijke en geestelijke ziekten.Wat kunnen we doen om dit proces te keren? om onze kinderen te beschermen! Laten we eens kijken wat voeding met ons doet. Voedsel is momenteel eerder tot een gastronomisch standje geworden, terwijl voedsel de brandstof is voor een goed functionerend lichaam. Voeding is niet meer wat het ooit was, de natuurlijke kracht die in onze voeding aanwezig was is door veel bestrijdingsmiddelen en kunstmatige bemesting verloren gegaan. De natuurlijke planten krachten die gebruikt, werden om onze groenten te beschermen, en te ondersteunen gingen in de ban of werden weggespoten.

Onze voeding wordt gedenaturaliseerd, door ze te ontdoen van gezonde voedzame bestanddelen, er worden lichaamsvreemde additieven aan toegevoegd, om het product een mooie kleur te geven, of langer te kunnen bewaren, ofwel te smaak sterker te maken etc.etc.

Er zijn grotendeels geen eenvoudige voedingsmiddelen meer, vaak komen groenten kilometers van ons vandaan, en zijn daardoor ook seizoen vreemd. Ieder natuurlijke seizoen gebonde product, geeft de benodigde vitamines en mineralen aan ons lichaam dat in dat specifieke seizoen van belang is. Ook is ons moderne voedsel veel te zout of veel te zoet, terwijl ieder natuurlijk product alles in zich heeft wat ons lichaam behoeft. Het enige wat we met ons lichaam doen is het vergiftigen. En onszelf de kans ermee ontnemen om de zelfverantwoordelijkheid te nemen en gezond vooruitstrevend, gelukkig, en tevreden te zijn.

Wanneer wij allen nu eens gaan kijken waardoor ziekten ontstaan en waardoor wij ons zo ongelukkig en ontevreden voelen zijn gaan voelen dan komen we bij de stofwisseling terecht. Dit is de bron waarover niet of nauwelijks gesproken wordt. Maar als wij nu met zijn allen de tijd zouden nemen om even over wat ik nu hieronder neerschrijf, dan ontkomt u er niet aan dat ook u moet toegeven dat dit de waarheid is. Een waarheid die stoelt op een duizenden jaren wetenschap. Een wetenschap die met voeten wordt getreden, maar een wetenschap die het waard is om serieus genomen te worden.

Wanneer we naar onze stofwisseling gaan kijken zien we dat complexe processen die ons lichaam laten functioneren worden gecontroleerd door (lichamelijke)chemische stoffen, die enzymen en hormonen genoemd worden. Het lichaam beschikt over duizenden controlesystemen om goed te kunnen functioneren. De meest belangrijkste de hormonen.

Omdat alle hormonen betrokken zijn bij de stofwisseling, werken ze met elkaar samen om tot een goed resultaat te komen. Hormonen (niet alle)werken trager dan zenuwen, maar hebben daardoor ook een langer resultaat. Hormonen zijn betrokken bij fundamentele levensprocessen.

De hypofyse is de belangrijkste klier van het lichaam deze produceert niet alleen eigen hormonen, maar beïnvloed ook de hormoonproductie van de andere klieren. De hypofyse ligt aan de onderkant van de hersenen en is met een korte steel bestaande uit zenuwweefsel, verbonden aan de hypothalamus. De hypofyse controleert samen met de hypothalamus vele aspecten van de stofwisseling, en daarmee bedoel ik dan te zeggen de chemische processen, die elk onderdeel van het menselijk lichaam helpen functioneren. De rol van de hypothalmus is dat het alle endocrieneklieren verbindt met het zenuwstelsel. Een van de belangrijkst functies is het doorgeven van impulsen en stimuli tussen de hersenen en de organen.

De klieren met inwendige afscheidingen de endocrieneklieren, en daarbij gaat de belangstelling uit naar de hypofyse, de schildklieren, de borstbeenklier, de zonnevlechtklier, de bijnieren, de geslachtsklieren en de pijnappelklier, want deze klieren hebben in het tegenwoordige tijdperk van zenuwen en hersenen de grootste betekenis.Het klierwezen vormt de bron van verjonging voor het hele lichaam. Daarom sluimeren er onbegrensde mogelijkheden in voor zegeningen, die wij in ons leven zo graag verwezenlijkt zouden zien.

De klieren werken in twee richtingen; aan de ene kant geven ze door hun inwendige afscheidingen aan het bloed nieuwe elementenstoffen, aan de andere kant moeten ze door hun uitwendige afscheidingen aan het zenuwwezen nieuwe etherstoffen toevoeren.

De nieuwe elementenstoffen worden door het aderlijke bloed naar de longen geleid, in de longblaasjes met de ingeademde elementenstoffen in verbinding gebracht, omgezet, en door het slagaderlijke bloed in zo nauwe aanraking met de lichaamscellen gebracht, daar worden opgenomen zodat ze langzamerhand het hele lichaam vernieuwen.Daarbij worden de trillingen van de elementenstoffen met die van de lichaamscellen uitgewisseld, waardoor het trillingsgetal van de cel zich verhoogt en de cel fijner maakt. Die verfijning noemt men de vergeestelijking van de lichaamscel, en tenslotte volgt het hele lichaam. ( de zuiverheid van voeding geeft een hogere trilling, hoe meer belast voeding is des te lager de trilling)

De nieuwe etherstoffen van de uitwendige afscheidingen geven de klieren niet vanzelf af, maar ze verzamelen ze en houden ze vast. Ze zijn echter nodig om de grijze hersenstof te verlevendigen en de hersenintelligenties aan te wakkeren. De trillingen van deze klier-etherstoffen worden pas zichtbaar als men ze een miljoen maal vergroot en hun trillingsgetal beloopt honderdduizenden per seconde, zodat we nauwelijks kunnen geloven dat we zo iets kunnen verdragen.( ook hier worden de etherstoffen beïnvloed, door het gekozen natuurlijke en zuivere voeding) Wanneer er te weinig van zulke etherstoffen in onze hersenen komen, dan breidt ons denkwezen zich niet uit (door belaste voeding). We stagneren in onze ontwikkeling, alles staat stil beweegt zich niet, we nemen in gewicht toe, hebben alleen belangstelling voor ons eigen behoud en we worden tenslotte de slaven van onze natuurdrang tot zelfbehoud.

Alle mensen hebben echter dezelfde talenten, gaven en bekwaamheden, maar bij de een worden die teruggehouden of ze zijn bij een ander nog helemaal niet ontwikkeld. Maar zodra we ons verlangen erop richten en ervoor zorgen dat de dienovereenkomstige hersencellen door de klier-etherstoffen worden aangeraakt, dan treden de dienovereenkomstige talenten, gaven en bekwaamheden naar buiten en dienen ons. Het leven gaat weer in ons stromen. klieretherstoffen die zich in de hersenen uitstorten, verwekken hier bij iedere gelegenheid die zich voordoet een soort draadloze overdracht, een radiotoestand, een nieuw inzicht, een verlichting, een opwekking van het innerlijk licht. Zo groeien we in wijsheid en begrip, vergemakkelijken ons het dagelijks leven en ontvangen de ene openbaring na de andere om nieuwe plannen te maken, nieuwe methodes te ontdekken, diepere inzichten te krijgen in de materie, in de aarde, in de mensen, en we dringen voortdurend verder binnen in de oneindigheid.

De anatomische verbindingen tussen de verschillende lichaamsdelen kennen we wel enigszins, maar de verbindingen tussen de intelligenties van de hersencellen en de energieën van de lichaamscellen moeten eerst nog tot ons bewustzijn doordringen.Hoe meer we de onderlinge en wederkerige betrekkingen tussen de verschillende delen van ons lichaam doorgronden, des te duidelijker beginnen wij te begrijpen dat en hoe de klieren op de hersenintelligenties inwerken en ook dat de klieren de brug vormen waarlangs de verruiming in ons denkwezen kan binnenkomen. Zodra wij het klierwezen helemaal in onze macht krijgen en de inwendige en de uitwendige afscheidingen van de klieren volledig en doorlopend aan onze lichaamshuishouding worden afgeleverd, dan verruimen zich ook bij voortduring onze mogelijkheden tot grotere lichamelijke en geestelijke prestaties.

Wat we tegenwoordig klieretherstoffen noemen, noemde men vroeger in het kort 'ether', maar dat heeft niets te maken met de ether die uit alcoholische gisting wordt gewonnen. Met 'ether' had men veel eerder het fijnst denkbare van de ijle substantie van de materie in het dierlijk of menselijk lichaam op het oog, die met de oertoestand van de elementen gelijk staat; daaruit is alles voortgekomen, want hij bergt de oorspronkelijke scheppingsgedachte en de oorspronkelijke scheppingskracht met alle daarbij behorende ontwikkelingskrachten en ontwikkelingswerkingen in zich.

En omdat deze 'ether', wanneer hij zich van uit de klieren via de grijze zenuwstof in de hersenen uitstort, het lichaam met een zekere magnetische warmte doordringt, kwam men in de vroege oudheid al op het idee alcoholische dranken te verstrekken, in de hoop daarmee hetzelfde te bereiken als met de klier-etherstoffen, namelijk de hersencellen tot een levendigere trilling te bewegen: te verlevendigen.

Zo gaf men in India soma aan de leerlingen; de Perzen hadden het Haoma(een halucinerende drank)en de Egyptenaren en de Syriërs hadden de wijn en zelfs de mousserende wijn, de champagne. Bij het alcoholgebruik sloot zich het vleesgebruik aan en dat verhoogde weer het verlangen naar alcohol. Maar als men geestrijke dranken drinkt, verlamt men de klierfunctie en belet ze etherstoffen in de hersenen uit te storten; eindelijk kunnen de klieren, wanneer er alcohol in het lichaam aanwezig is, helemaal geen etherstoffen meer produceren, zodat de ontwikkeling in de hersenen ophoudt en het denkwezen tot stilstand komt. Men neemt dan nog wel toe in jaren, maar niet meer in genade en begrip, en niet meer in wijsheid.

Vrijwel de hele mensheid heeft zich nu sedert duizenden jaren zodanig aan het drinken van alcohol en opaten overgegeven, dat ze nu onder al die verschijnselen van stilstand, achteruitgang en verval ontzaggelijk te lijden heeft en dat heeft een verschrikkelijke chaos in de denkwijze van de hele mensheid aangericht. De geschiedenis van de mensheid leert dat volken die zich aan het alcoholgebruik overgaven, in hun ontwikkeling bleven stilstaan en eindelijk ook achteruit gingen, omdat de gaven, bekwaamheden en talenten, die van de levendigheid van de hersenintelligenties afhangen, niet meer boven het peil konden stijgen.

Ook met een medicament kunnen we geen vat op de klieren krijgen. Alle pogingen die in deze richting zijn ondernomen, zijn mislukt. Zelfs opiatenleiden alleen maar toe moeheid en verslapping en ten langen leste zakt het lichaam in elkaar of er sluipen slepende ziekten aan, zoals verlamming, zenuwziekte, zenuwpijnen e.d., die men met geen enkel middel meer kan genezen. Het is dus bijzonder roekeloos opiaten in te nemen in de verwachting daarmee de klieren meer leven te zullen geven. De klieren nemen van al de dingen die in ons lichaam verwerkt worden, slechts het allerkleinste en allerfijnste deeltje tot zich, door middel van de zenuwen. Het is het fijnste materiaal dat geneigd is door het elementenrijk in het etherrijk over te gaan, door de klieren heen trekt en ze aanspoort inwendige afscheidingen voor het bloed en uitwendige afscheidingen voor de hersenen te produceren. Het is dus onmogelijk de klieren langs directe weg met een of ander stoffelijk middel te bereiken of te voeden. We kunnen ze alleen aanmoedigen hun opbouw en hun functie zelf aan de gang te brengen.

Daartoe moeten we ze van elke druk van de kant van de organen bevrijden en wel door middel van de verbetering van de ademhaling en de voedingswijzeen we moeten het lichaam zo oefenen dat we er tot in de tenen en tot in de toppen van de vingers een hogere graad van trilling in opwekken. Door een verbeterde ademhaling ontlasten wij het lichaam en door een verbeterde voeding houdt het belasten van het lichaam op, en als wij dan onze klieren goed verzorgen en er oefeningen voor doen, dan verruimen zich de prestaties van de hersenen en van onze denkmogelijkheden tot begrip van de eeuwigheid en de oneindigheid.

Onze voeding moet zo veranderd worden dat ze het lichaam niet alleen de noodzakelijke bloedwarmte verschaft, maar tevens ook de vitaminen of levenskrachten, die het proces van de salinen teweeg brengen en in stand houden. Vitaminen zijn de drijfkrachten die zich tijdens de vertering ontwikkelen en uit de versmelting van de vele aparte krachten uit de voedingsmiddelen ontstaan en dan de stoffelijke bestanddelen van het voedsel stuk voor stuk omzetten; daaruit ontstaan de salinen en deze worden na nog vele andere omzettingen via het zenuwstelsel als verlevendigingsmiddel naar de klieren geleid.

Vitaminen bevinden zich dus niet reeds in de spijzen of in de voedingsmiddelen, kunnen dientengevolge ook niet in een winkel worden gekocht, maar ze ontstaan pas gedurende het verteringsproces en de salinen zijn geen mineralen, geen zouten, maar uiterst fijn georganiseerde stoffen die uitsluitend in ons lichaamslaboratorium, in overeenstemming met de mate van omzetting van de voeding, worden geproduceerd.

Als wij de juiste voeding tot ons nemen, dan ontstaan vitaminen, salinen, etherische salinen en verfijnde oliën !

Zonder vitaminen ontstaan er geen salinen in ons, maar er komen uit de voeding dan alleen maar zuren en zouten voort. Als onze spijzen teveel ballastbevatten, dan hebben onze verteringsorganen teveel werk aan afscheiding en uitscheiding van de ballast en dan kunnen er zich geen vitaminen ontwikkelen. De ballast verstikt letterlijk het vitaminenproces. Hoe eerder we dus ophouden teveel en teveel door elkaar te eten, wat van nature niet bij elkander past, dus eenvoudigen voortdurend eenvoudiger in onze voedingswijze worden, des te meer vitaminen ontwikkelen zich bij de vertering, om zo de ontwikkeling van de salinen voor te bereiden.

De salinen worden in het lichaam verdeeld, met behulp van de verschillende organen steeds verder omgezet, komen tenslotte in de klieren en ondergaan hier nog meer omzettingen, die de voorwaarden voor de klierafscheidingen worden. Als nieuwe elementenstoffen van de inwendige klierafscheidingen komen ze in de bloedsomloop en deze draagt ze tot in elke cel om die te verkwikken en te belevendigen.

De trillingstoestandvan de aan de cel langstrekkende saline versmelt met de cel, al naar de mate van overeenkomstigheid; ze verheugen zich in hun gelijkwaardigheid, laten elkander dan geleidelijk weer los en de salinen worden uit het lichaam gestoten om voor nieuwe toevoer plaats te maken. Als deze loop van de salinen in orde is, hebben we altijd een zonnig humeur en we hebben de zekerheid dat wij niet alleen in goede conditie blijven, maar zelfs dat ons leven wordt verlengd.

De salinen zijn dus middelen ter belevendiging en vervolmaking van de lichaamscellen, maar ze worden niet door de cellen verteerd. Zodra de salinen in de bloedstroom langs de cellen passeren, verhoogt zich de intelligentie van de cel en de energieën van de cellen komen in beweging, zodat er in de cel een volmaakter levenbegint en de celintelligentie nu bewust aan de vervulling van zijn taak verder werkt. Zolang er genoeg salinen in het lichaam worden verwekt, zijn we en blijven we aan de arbeid en alle tegenslag aanvaarden wij om er iets beters en waardevols uit te maken.

Op die manier worden ook de klieren zelf onafgebroken verbeterd en verfijnd en zodra er in deze richting een zekere hoogte is bereikt, beginnen de klieren een deel van door hen geproduceerde elementenstoffen nog meer te verfijnen, in etherische olies om te zetten en daaruit de uitwendige afscheidingen te produceren; dit is dan de fijnst mogelijkeetherische substantie, die nu in staat is nieuw leven in de hersencellen te brengen.

Dan is er alleen nog maar een methode nodig om de klieren in hoge vibratie te brengen en ze flink door elkaar te schudden, om ze ertoe te bewegen deze uitwendige afscheidingen, deze geëtherialiseerde salinen aan de grijze zenuwstof af te geven, die ze dan aan de hersenen toevoert. Dan verruimt zich de werkzaamheid van hersenintelligenties en de intelligenties die tot nu toe in slaap waren geweest, beginnen geleidelijk te ontwaken. Wanneer de klieren te weinig etherische oliën en uitwendige afscheidingen voortbrengen, dan gaat men aan ingebeelde ziekten en zwakte toestanden lijden, heeft gebrek aan de volle levenskracht en wordt ontvankelijk voor ziekelijke ideeën en echte ziekten.

De oplossing !

Daarom geeft men kinderen al in hun groei vruchten en groenten die olie bevatten en ander oliehoudend voedsel en als dat niet voldoende is om de levenskrachten van het kind op te voeren, dan krijgt het af en toe, vooral bij regenachtig weer en in de winter, dagelijks één theelepel olijfolie, tot men zeker is dat bij het kind alles normaal verloopt.

Bevinden volwassenen zich in zulk een toestand, dan moeten ze hun lichaam iedere avond wrijven met een doek, die in een sterke oplossing van zout in warm water is gedrenkt; na afloop wrijft men de huid met licht geoliede handen na. Zodra de olie zich met het zout verbindt, zetten de olie en het zout zich onder de huid af en worden door de organen voor de salinenloop aangetrokken. Vroeg in de ochtend wrijft men zich op dezelfde manier met warm zout water af en oliet zich weer in. Tweemaal daags schone sokken of kousen aantrekken.

Als de klieren over voldoende olie beschikken, die zich met behulp van de in het lichaam gebrachte plantaardige olie verder ontwikkelt, dan functioneren alle organen in het lichaam zonder enige moeilijkheid. Daarom bereiden we spijzen, voor zover we ze rauw eten, liefst met olijfolie; en voor zover ze op het vuur worden toebereid, nemen we bij het bakken of braden graag een of andere plantaardige olie. Wie zich eenmaal aangewend heeft groenten met wat plantenolie in een goed sluitende pan, zonder toevoeging van water, dus alleen in eigen sap, te stoven, komt heel gauw tot het inzicht hoe gemakkelijk de zouten van de spijzen zich ontsluiten en zich in het lichaam verder omzetten, en hoe gauw zich zijn gaven, bekwaamheden en talenten ontwikkelen, die als het ware eerst nog op krukken liepen en die zich nu in al hun kracht openbaren. Dat spoort ons dan steeds meer aan onze voedingswijze helemaal anders in te richten en aan de natuurwetten aan te passen

Ons denkvermogen en onze hersencapaciteit verruimen zich niet door veel te eten. Integendeel, hoe meer gerechten we bij een maaltijd gebruiken, des te meer zuren gaan zich vormen, des te harder moeten de uitscheidingsorganen werken en des te minder lust hebben wij om te gaan denken.

Hoe eenvoudiger onze voedingswijze is, des te gemakkelijker kunnen we de hersenfuncties ontplooien. Daarom maken we van nu af aan, onze maaltijden steeds eenvoudiger, brengen ze in overeenstemming met de natuurwetten en vooral ook met de jaargetijden, om er zeker van te zijn, dat er zich rijkelijk veel vitaminen of omzettingskrachten ontwikkelen, die de salinenomloop versterken en aan de gang houden.

Daarom vind ik zogenaamde vegetarische voedingswijze niet voldoende, maar wijs op een variëtarische voeding, een voeding die zich dus voortdurend wijzigt, al naar de omstandigheden, de toestanden, de jaargetijden en de individuele toestand.

Met een eenvoudige en natuurlijke voedingswijze leggen we de grondslag voor het werk aan onze vervolmaking. Brood eten we als brood, appels als appels, bessen als bessen, sla als sla, maar niet alles commercieel verkwakzalverd.

Een eenvoudige, natuurlijke voedingswijze is de rechte weg naar lichamelijke gezondheid en een gelukkig leven, omdat onze hogere gaven, bekwaamheden en talenten zich daarbij ontwikkelen en ook de krachten tot bloei komen, die nodig zijn om de ontwikkeling te verwezenlijken. Wij zien onze weg duidelijk voor ons, verlichten de lasten van het dagelijks leven en dragen ze gemakkelijker en we komen in een toestand van zekerheid en geborgenheid en zelfs van lichamelijke groei, omdat we steeds beter op ons lichaam kunnen vertrouwen en er het maximum in herkennen, dat tot op het allerkleinste is teruggebracht; wij herkennen het lichaam als het minimumheelal.

Daar echter de klieren van nature de geëtherialiseerde salinen verzamelen en eerst door elkaar moeten worden geschud eer ze hun opgestapeld product als uitwendige afscheiding aan de hersenen afgeven, zijn er schuddende klierbewegingen nodigom onze hogere gaven, bekwaamheden en talenten te kunnen ontplooien. Dit doel bereiken we met de oefeningen, Endocrieneklieroefeningen. (Deze oefeningen plus voedingsadviezen zijn in Engeland gebruikt op scholen, waar de kinderen voor de lessen begonnen de oefeningen deden. Met als resultaat dat de kinderen beter gingen leren, meer geconcentreerd, rustiger, en vrolijker waren. Alles wat het lichaam van wat er gegeten en ingeademd wordt, niet kan gebruiken, maarniet uitstoot, gaat over in vergift, dat de werking van zenuwen verlamt, zodat in zo'n geval, zelfs als de klieren voor een deel werken, de vooruitgang maar heel langzaam en in beperkte mate plaats heeft. Onder zulke toestanden lijden tegenwoordig bijna alle mensen over de hele wereld. Daarom is het voor ieder van ons dringend nodig zich in de uitademing te oefenen.

Zingen en fluiten, dansen, springen, alles wat kinderen enthousiast maken.

Sporten, zwemmen. Om ons klierwezen helemaal onder controle te brengen, moeten we dus onze leefwijze veranderen, de voeding in de zin van de Mazdaznan voedingskunde wijzigen en ons een bewuste ademzorg overeenkomstig de Mazdaznan ademkunde eigen maken. Want de Mazdaznan Boodschap is een organische eenheid die op de totale mens betrekking heeft. Wie daar een willekeurig stuk uitsnijdt en zich daarmee als een spelletje bezig houdt, mag niet het in uitzicht gestelde resultaat verwachten; hij valt van de ene ontgoocheling in de andere.Maar wie de Mazdaznan Boodschap ernstig opvat en zich aan haar alzijdigheid spiegelt, voor hem wordt het leven niet een spelletje, maar een spel dat hem onschatbare rijkdommen afwerpt.

Een juiste bewuste ademwijze herstelt de bloedsomloop, vitaliseert het zenuwstelsel, en zet de klierwerking aan tot het produceren van verfijnde stoffen. De longen zijn het hoofdaandrijfmechanisme van het leven.

Door systematisch en ritmisch te ademen gaat het bloed regelmatiger stromen

en vindt er een betere reiniging plaats, door de betere toevoer van de elementen uit de atmosfeer, galama. Als wij goed ademen produceren de zenuwknopen genoeg elektrisch fluïdum om de hersencellen te vitaliseren en de intelligentie te vermeerderen. Omdat de intelligenties van de hersenen de activiteiten van de hersenen coördineren, is er naast nuttig werk geen bijzondere (spier)gymnastiek nodig. Wie in harmonie met zichzelf is kan niet anders dan met lichaam, ziel en geest actief zijn en met zijn 12 ontwikkelende zintuigen nuttig en creatief werken. Daarom is de ontplooiing van de innerlijke kracht van meer waarde dan een uiterlijke opleiding. Wanneer men zichzelf beheerst heeft men aan niemand verplichtingen 

Klierkunde:

Deels om de klieren te vitaliseren en deels om de klieren te stimuleren hun (hogere) vitaliserende werking optimaal te laten uitvoeren. Klieren hebben een inwendige- en uitwendige afscheiding. De inwendige afscheiding bestaat uit hormonen die aan het bloed worden afgegeven. De inwendige afscheidingen activeren de witte bloedlichaampjes tot het produceren van etherische stoffen.

Deze etherische stoffen laten ons magnetische veld ontstaan (leucocytos genoemd) Door bewuste adem kunnen we dit veld doen toenemen.

Ook voeding en vertering spelen hierbij een rol. De uitwendige afscheiding vindt niet vanzelf plaats, een klier moet gestimuleerd worden tot het afgeven van fijnere etherstoffen. Deze klier-etherstoffen komen in de zenuwenbanen waar nieuwe verbindingen plaatsvinden, die weer via de grijze zenuwstof naar de hersenen stromen. In de hersenen verhogen ze trillingstoestand van de hersencellen.

Voedingskunde:

Om de cellen te voeden en te vitaliseren.

Hoe beter de kwaliteit van de voeding en de kwaliteit van samenstelling hoe meer vitaminen er gevormd worden. Door verregaande assimilatie in het lichaam, ondersteund door bewuste adem ontstaan salinen die op deze wijze verder omgezet kunnen worden tot vluchtige, etherische salinen. Deze etherische salinen begeven zich langs alle lichaamscellen inclusief onze klier- en hersencellen. Bij het passeren van de cellen, middels het cellentussenvocht, hebben de etherische-salinen en de celkern een "trillings-uitwisseling". Het is deze ether-uitwisseling die ons vitaliseerd.

Door deze uitwisseling gaan de cellen als het ware "stralen" van levenskracht. Hiermee hebben de salinen hun werk gedaan en verlaten het lichaam. Ook afstemming van voeding gericht op ons temperament, onze basis-aanleg.

Een bewuste levenswijze, met alle oefeningen en maatregelen, zijn in de eerste instantie gericht op ontwikkeling en ontplooiing, groei, verfijning, verdieping, op intensivering en verrijking van het leven, op succes waar succes heilzaam is. Als therapeut werk ik niet met industriële geneesmiddelen, en niet met het mes. En combineert soms de dienstverlening met andere disciplines als: fyto-, en voedings specialiste,met verschillende soorten kruiden theeen, homeopathie, reflexonen en andere energetische therapieën, oliën, zalven, reinigingsmiddelen, etc. Welke naar probleem kunnen worden toegepast. Ze hebben een aanvullend karakter en kunnen nuttig zijn voor mensen die het medicijn – denken moeilijk los kunnen laten.

Dit genezingssysteem is in de 2e instantie een genezingssysteem. Beter is het toepassen, wanneer men gezond om gezond te blijven en als ontwikkeling systeem. Want zo als vele onder ons weten, is het individu hier op aarde om de unieke ontwikkelingsmogelijkheden welke dit leven biedt te gebruiken. Probeer tenminste één plek in uw omgeving ten behoeve van anderen weer tot een paradijs te maken. Want onze opdracht is, iets voor deze aarde en haar kinderen te doen.

Ademkunde

's Morgens al, wanneer, we ons toilet maken, moeten we de tijd voor lange uitademingen gebruiken, minstens driemaal langer uitademen dan inademen. We tellen in gedachte bij het inademen van 1 tot 7 en dan bij het uitademen driemaal van 1 tot 7, of tot 21 en na iedere 7 ademen we nog een eind verder uit en doen dat bijna staccato. Nadat we tot 21 hebben uitgeademd, wachten we een poosje eer we weer inademen, we verlengen die wachttijd geleidelijk, want in die tijd verzamelt zich alweer de afval, die bij de volgende lange uitademing moet worden uitgedreven. Dat is het principe van oeroude uitademings of Yima-oefening. Doen we deze eenvoudige Yima-oefening drie, vier of vijf maal per dag, dan helpen we de organen op zichzelf en ten slotte het hele lichaam zich aan de nieuwe toestand aan te passen. We ontdoen ons van bepaalde zuren, zodat het bloed verbetert, leukokytos ofwel het magnetische veld in het bloed zich uitbreidt en de rode en de witte bloedlichaampjes in hun eigen gebied worden gehouden. De van de afval ontlaste longen nemen nu meer zuurstofop en beginnen die te verzamelen, de ademhalingsspieren worden sterker, de ruimte in de borst verwijdt zich en de zenuwen worden levendiger en vervolwaardigen zich.

Helemaal vanzelf voelen we ons dan geneigd de tegengestelde ademoefening te gaan doen, de inademings- of Airy-yama-oefening, waarbij de nadruk valt op de wachttijd na de inademing. We houden de adem na de 3 perioden (van 7) inademen, ook 3 perioden vast, ademen met open lippen uit gedurende één periode, en weer in gedurende 3 perioden, waarna we 3 perioden wachttijd in acht nemen eer we weer uitademen. Als we deze oefening een paar minuten hebben gedaan, voelen we dat er rust en helderheid in onze hersens komt en na enige oefening in zo sterke mate, dat we een soort innerlijke verlichting voelen, die de geleerden in de psychologie en bij de media zoeken, maar niet vinden.

Hoe beter we ons bij deze twee eenvoudige ademoefeningen aan de adempauzes houden, des te meer geven wij de gelegenheid tot de converte, de omzetting. De Yima-oefening is de uitademingsoefening die alle koolzuurresten en andere giffen buiten het lichaam brengt en zo aan de organen verlichting verschaft. De Airyama-oefening is de inademingoefening waarbij we nieuwe energiestoffen naar binnen krijgen die ten slotte het klierwezen verder helpen. De ingeademde lucht bevat veel meer opwekkende stoffen dan de ether in de alcohol (en de 'drugs, vert.). Men kan zich zelfs alleen al door het inademen in een soort extase brengen.

De Derwisjen veroorzaken door bepaalde inademingoefeningen zulke toestanden met opzet, maar ze overdrijven het, want ze raken in verdoving en in die toestand doen ze onbewust allerlei dingen. Zeker, elke bewuste inademing zal een soort geestdrift of geestvervoering ten gevolge hebben, maar dat gaat niet zo ver dat we daarbij ons hoofd verliezen, integendeel, er ontstaat in de hersenen en in ons denkwezen een grotere helderheid. De longen moeten ons door de inademing alle elementenstoffen leveren dieverder moeten worden verwerkt en de stoffen die geen waarde voor ons hebben, moeten ze weer uitblazen. Als deze waardeloze stoffen niet naar buiten worden gebracht, komen ze in de bloedstroom terecht en dan trekt het magnetische veld in het bloed zich langzamerhand terug of wordt in ieder geval zwakker en de hersenen kunnen zich niet meer ontwikkelen. Daarom moeten wij voor de uitbreiding van ons longwezen zorgen, als we tenminste iets willen bereiken.

De inademing bevordert de bloedsomloop wel niet direct en de uitademing reinigt het bloed ook niet direct, maar de werking bestaat hierin, dat leukokytos, het magnetische veld in het bloed, zich uitbreidt en daardoor kunnen alle organen zich gemakkelijker handhaven en hun taak beter vervullen. Wie verder wil komen en groter begrip wil verwerven, kan eenvoudig niets anders doen dan zijn dynamo's, de longen, versterken en uitbreiden. In plaats dat het celweefsel van de longen er als een zware, onbewegelijke klomp bij ligt, beginnen de cellen de longfunctie uit te breiden, ze worden levendiger en werkzamer en ze verwerken, verfijnen, etheraliseren de ingeademde elementen. De verfijnde elementen verenigen zich in de long- en hartvliezen met de nieuwe elementenstoffen, die het klierwezen aan het aderlijk bloed had afgegeven, zodat daaruit nog hoger geëtheraliseerde en gepolariseerde omzettingsstoffen te voorschijn komen, die na tal van verdere omzettingen door de etherstroom van de klieren in de hersenen worden geleid.

Laten we op de eenvoudige uit- en inademingsoefening de ritmische ademoefeningenvolgen, dan worden ons des te vlugger de betekenis en het belang van het klierwezen duidelijk, omdat we de ritmische ademteugen dan meer uit ons innerlijk ophalen en uithalen. Als we helemaal ontspannen en vredig uitademen en daarbij de onderlijfsspieren in de streek van de navel intrekken, dan krijgen we in ons binnenste een gevoel van warmte, die naar buiten geleidelijk afkoelt, zodat er een vereffening plaats vindt. Maar vereffening moet altijd tot stand komen. De inwendige trillingen moeten zich naar buiten uitstrekken en de inwendige moeten naar binnen trekken, dan kan door de vereffeningen het gepolariseerde bewustzijn ons deel worden .leder van ons heeft al eens bemerkt, dat edele gemoedsbewegingen inspirerendwerken, omdat ze ons aanmoedigen tot diepere ademteugen uit ons binnenste.

Liefdepijn veroorzaakt die volle, diepe, innerlijke inademing, die zuchten en smachten noemen. Als we geen uitweg zien uit een noodtoestand, dan beginnen we te snikken, in de hoop op hulp. Diepe neerslachtigheid, geestelijke, maar ook lichamelijke pijn veroorzaken een druk, zodat we vanzelf de lucht met een kreunen, een kreet van smart of met een luide schreeuw naar buiten stuwen. Zo komen er vereffeningen tot stand en het resultaat is een heldere gedachte die ons een uitweg wijst.

Zodra we dat welbewust en overeenkomstig de regels van de kunst bewerkstelligen, zodra we dus het zuchten, snikken en kreunen tot een bewuste oefening maken, krijgen we door de diepere, vereffening opleverende ademteugen een resultaat, dat in hoge mate verwonderlijk is. Altijd is oefening nodig om vooruitgang te kunnen boeken. Zelfs de meest getalenteerde kunstenaar moet oefenen en steeds opnieuw oefenen om zijn talent te bewijzen, Maar niet het oefenen alleen doet het, het bewuste, met volle aandacht oefenen geeft de doorslag. De gedachte die we in de oefening leggen is het, die de belevendiging, de uitbreiding, de creatie, de ontwikkeling en de vervolmaking tot stand brengt.

www.universelevrede.nl

mazdaznansymbool2.gif

Endocriene klier oefeningen

Het onderzoek van de endocriene klieren, in de wetenschap is een jonge studie. Onder Mazdaznan mensen is ze sinds oeroude tijd beoefend, zowel in theorie als door het doen van oefeningen voor deze endocriene klieren. Dit weten reikt terug tot de tijd van voor Zarathoestra. De wetenschapsman tot onderzoek gedreven, zal misschien niets nieuws ontdekken, maar op zijn minst bevestigt hij stap voor stap de waarheid, die al werd geopenbaard in tijden welke allang achter ons liggen. Alle moeilijk te verklaren begrippen in oude geschriften, worden vanzelf duidelijk wanneer de wetenschap deze met een bepaald woord aangeduid. Veel dingen die men tevoren niet begreep of die ons occult, mystiek, geheimzinnig of onduidelijk voorkwam, vinden nu hun verklaring.

De wetenschapper poogt zijn begrip uit te breiden met behulp van het in hem aanwezige denken. Denken is slechts mogelijk met die hersencellen, die de nodige levendigheid en vibratie bezitten. De in de hersenen aanwezige mogelijkheid breidt zich door het denkwerk slechts uiterst langzaam uit. Met de aanwezige mogelijkheid moet de wetenschapper dan maar tevreden zijn. Mazdaznan bevordert de onafgebroken uitbreiding van de denkmogelijkheid, de verhoging van de levendigheid en de vibratie van de hersencellen door handelingen die men zelf in de hand heeft, namelijk door de functies van de endocriene klieren te verlevendigen en in hogere trilling te brengen, ten gevolge waarvan de denkmogelijkheid in de hersencellen op natuurlijke manier wordt uitgebreid, eerst in de reeds levendige hersencellen en vervolgens in de nog slapende hersencellen.

de verlevendiging en de hogere trillingen worden in de endocriene klieren door de samenwerking van de adem, de stem, de lichaamshouding, de bewegingen en de gerichte gedachte te voorschijn geroepen, aangewakkerd en voortdurend uitgebreid en tot harmonische samenwerking aangemoedigd, met het doel de hormonen en de etherische stoffen, nodig voor de verlevendiging van bloed, zenuwen en hersenen, in voldoende mate en evenwichtig te kunnen produceren.

Binnen in de mens ligt de macht tot ontplooiing van de denker, die de mens in wezen is. Alles wat hij nodig heeft, is al in hem aanwezig, het moet alleen nog in werking worden gebracht. Dat is mogelijk door middel van gerichte gedachten, een zuivere leefwijze en geregeld oefenen. Hiermee kan de mens niet alleen zijn denkwerk maar ook zelfs zijn karaktereigenschappen verbeteren. Door aan de verbetering van de klier functies te werken ontstaat pas de harmonisch denkende mens.

In de eerste jaren van onze vorige eeuw, toen Dr.O.Z.A.Ha’nish zijn woonplaats van El-kharman in het Midden-Oosten naar Chicago III, verlegde leerde zij zijn leerlingen onder meer de oefeningen voor de endocriene klieren te doen. In 1924 toen Dhr. en Mevr.Sypkens – van Andel, met hem kennis maakten. leerden ook zij allerlei oefeningen, waarmee zij hun gezondheid konden verbeteren.

Dr.Ha’nish had van de staat California, toen hij zich in Los Angeles had gevestigd, het recht gekregen een school te stichten en Doctor titels te verlenen. Op 23 mei 1926 gaf hij aan Dhr. Sypkens de titel van Doctor in de Mazdaznan Wetenschap en Doctor in de Panopraktiek, toen hij had voldaan aan de eisen van het Medische Departement van de Mazdaznan School, hetgeen hem recht gaf aan zijn naam de titels M.D.,Sc.D. toe te voegen.

In Canada werden jaren geleden al oefeningen voor de endocriene klieren in Zieken huizen gedaan; Mazdaznan artsen passen ze in hun sanatoria toe, leerkrachten onderwijzen ze in hun scholen met zeer goede resultaten.

De oefeningen zijn eenvoudig en kunnen in elk gezin, op elke lagere, middelbare of hogere school of ook in verenigingen worden ingevoerd. De oefeningen verruimen het bewustzijn en verwezenlijken een toestand van evenwicht, lichamelijk en mentaal.

Bij Mazdaznan, gaat de aandacht vooral uit naar de klieren met de inwendige afscheiding ofwel de endocriene klieren. De hypofyse, de schildklier, de borstbeenklier, de zonnevlechtklier, de bijnieren, de geslachtsklieren en de pijnappelklier, want deze klieren hebben in het tegenwoordige tijdperk van zenuwen en hersenen de grootste betekenis.

De ontwikkeling van de mens hangt niet af van de maatschappij waar wij in leven, maar van de mens zelf, en daar dienen wij onze eigenverantwoordelijkheid te nemen. We kunnen niet oeverloos onze toevlucht zoeken tot genotsmiddelen die ons ongenoegen voor enige tijd bedienen van een gelukkig gevoel. Er is geen enkel medicament , nog opiaat dat enig invloed op de klieren kan uitoefenen. op het laatst zal ons lichaam in elkaar storten, of er sluipen slepende ziekten aan. Het is dus bijzonder roekeloos opiaten te nemen in de verwachting daarmee de klieren meer leven te geven.

Daarom moeten wij onze organen beschermen door middel van de ademhaling en een zuivere voedingswijze. Mazdaznan acht de zogenaamde vegetarische voedingswijze niet voldoende, maar wijst op een variëtarische voeding. Een voeding die zich voortdurend wijzigt, al naar de omstandigheden, de toestanden, de jaargetijden en de individuele toestand. Een eenvoudige, natuurlijke voedingwijze is de rechte weg naar lichamelijke gezondheid en een gelukkig leven, omdat onze hogere gaven, bekwaamheden en talenten zich daarbij ontwikkelen en ook de krachten tot bloei komen.

De klieren nemen van al de dingen die in ons lichaam verwerkt worden, slechts het allerkleinste en allerfijnste deeltje tot zich, door middel van de zenuwen. het is het fijnste materiaal dat geneigd is door het elementenrijk in het etherrijk over te gaan, door de klieren heen trekt en ze aanspoort inwendige afscheidingen voor het bloed en uitwendige afscheidingen voor de hersenen te produceren. Het is dus onmogelijk de klieren langs directe weg met een of andere stoffelijk middel te bereiken of te voeden. We kunnen ze alleen aanmoedigen hun opbouw en hun functie zelf aan de gang te brengen. daartoe moeten we ze elke druk van de kant van de organen bevrijden en wel door middel van de verbetering van de ademhaling en de voedingswijze en we moeten het lichaam zo oefenen dat we tot in de tenen en tot in de toppen van de vingers een hogere trillingsgraad opwekken.

Onze voeding moet zo veranderd worden dat ze het lichaam niet alleen de noodzakelijke bloedwarmte verschaft, maar tevens ook de vitaminen of levenskrachten, die het proces van de salinen teweeg brengen en in stand houden. Vitaminen zijn de drijfkrachten die zich tijdens de vertering ontwikkelen en uit de versmelting van de vele aparte krachten uit de voedingsmiddelen ontstaan en dan de stoffelijke bestanddelen van het voedsel stuk voor stuk omzetten; daaruit ontstaan salinen en deze worden na nog vele andere omzettingen via het zenuwstelsel als verlevendigingmiddel naar de klieren geleid.

Vitaminen bevinden zich dus niet reeds in de spijzen of in de voedingsmiddelen, kunnen dientengevolge ook niet in een winkel worden gekocht, maar ze ontstaan pas gedurende het verteringsproces en de salinen zijn geen mineralen, geen zouten, maar uiterst fijn georganiseerde stoffen die uitsluitend in ons lichaamslaboratorium, in overeenstemming met de mate van omzetting van de voeding, worden geproduceerd. Onze voeding moet zo verandert worden dat ze het lichaam niet alleen de noodzakelijke bloedwarmte verschaft, maar tevens ook de vitaminen of levenskrachten, die het proces van de salinen teweeg brengen en in stand houden

De salinen worden in het lichaam verdeeld, met behulp van de verschillende organen steeds verder omgezet, komen tenslotte in de klieren en ondergaan hier nog meer omzettingen, die de voorwaarden voor de inwendige klierafscheiding worden. Als nieuwe elementenstoffen van de inwendige klierafscheidingen komen ze in de bloedsomloop terecht en deze draagt ze tot in elke cel om die te verkwikken en te belevendigen. De trillingstoestand van de aan de cel langstrekkende saline versmelt met de cel, al naar mate van overeenkomstigheid; ze verheugen zich in hun gelijkwaardigheid, laten elkaar dan geleidelijk weer los en de salinen worden uit het lichaam gestoten om voor nieuwe toevoer plaats te maken. Als de loop van de salinen in orde is, hebben wij altijd een zonnig humeur en we hebben de zekerheid dat wij niet alleen in goede conditie blijven, maar zelfs dat ons leven wordt verlengd. de salinen zijn dus middelen ter belevendiging en vervolmaking van de lichaamcellen, maar ze worden niet door de cellen verteerd. Zodra de salinen in de bloedstroom langs de cellen passeren, verhoogt zich de intelligentie van de cel en de energieën van de cellen komen in beweging, zodat er in de cel een volmaakter leven begint en de cellenintelligentie nu bewust aan de vervulling van zijn tak verder werkt.

Zolang er genoeg salinen in het lichaam worden verwekt, zijn we en blijven we aan de arbeid en alle tegenslag aanvaarden wij om er iets beters en waardevols uit te maken. Op die manier worden ook de klieren zelf onafgebroken verbeterd en verfijnd en zodra er in deze richting een zekere hoogte is bereikt, beginnen de klieren een deel van door hen geproduceerde elementenstoffen nog meer te verfijnen, in etherische olies om te zetten en daaruit de uitwendige afscheidingen te produceren; dit is dan de fijnst mogelijke etherische substantie, die nu in staat is nieuw leven in de hersencellen te brengen. Dan is er alleen nog maar een methode nodig om de klieren in hoge vibratie te brengen en ze flink door elkaar te schudden, om ze ertoe te bewegen deze uitwendige afscheidingen, deze geetherialiseerde salinen aan de grijze zenuwstof af te geven, die ze dan aan de hersenen toevoert. Dan verruimt zich de werkzaamheid van hersenintelligenties die tot nu toe in slaap waren geweest, beginnen geleidelijk te ontwaken. Wanneer de klieren te weinig etherische oliën en uitwendige afscheidingen voortbrengen, dan gaat men aan verzwakte toestanden lijden, heeft gebrek aan de volle levenskracht en wordt ontvankelijk voor ziekten.

Een eenvoudige, natuurlijke voedingswijze is de rechte weg naar lichamelijke gezondheid en een gelukkig leven.

Daar echter de klieren van nature de geetherialiseerde salinen verzamelen en eerst door elkaar moeten worden geschud eer ze hun opgestapeld product als uitwendige afscheiding aan de hersenen afgeven, zijn er schuddende klierbewegingen nodig om onze hogere gaven, bekwaamheden en talenten te kunnen ontplooien. Dit doel bereiken we met de oefeningen, maar we moeten ze ontspannen doen, zodat ze ons niet moe maken. Spannen we de pezen en de spieren, dan bereiken we alleen maar het zelfde als met de gewonen gymnastiekoefeningen. wij kunnen deze positieve ontspanning gemakkelijk volbrengen, als we iedere beweging met onze gedachten volgen, de borst goed welven en hoog houden, de ruggengraat recht houden en de adem door geschikte melodieën regelen. Hoe beter de melodie zich met de oefening verbindt, des te groter is de werking op de hiermee overeenkomende hersencellen, des te eerder verhogen deze hun trillingsgraad en dan worden ze ontvankelijk voor de uitstralingen van de zinnen van de pijnappelklier, waarvan de uitbreiding van het denkwezen in objectief en ook subjectief of abstract opzicht afhankelijk is. Doen we de bewegingen op een magnetische manier, dus zonder kracht te gebruiken, dan bezinnen de hersenen zich op hun taak, zodat onze hogere natuur in staat wordt gesteld van zijn vrije wil, van zijn vrije keuze gebruik te maken, om ons steeds verder hoger op hogere treden van ontwikkeling te leiden, waaraan geen einde is.

Wanneer we in onze voedingswijze langzamerhand zo van alles veranderd hebben en aan de gunstige gevolgen ontdekt dat we op de goede weg zijn, maar wanneer ons nog altijd niet zo goed gelukt ons verder te ontwikkelen en te vervolmaken, al zijn met de beste wil bezield, dan moeten we ons afvragen of we wel voldoende aandacht aan het zenuwwezen en aan de ademhaling hebben gegeven, en wat wij gedaan hebben om niet alleen het bloed van ongerechtigheden te bevrijden, die er zich door een onnatuurlijke voedingswijze in hadden genesteld, maar ook wat we hebben gedaan om de longen van de verzamelde afval en gifstoffen te reinigen, die er zich door onvoldoende uitademing hebben opgehoopt. Alles wat het lichaam van wat er gegeten en ingeademd wordt, niet kan gebruiken, maar niet uitstoot, gaat over in vergift, dat de werking van de zenuwen verlamt, zodat in zo’n geval, zelfs als de klieren voor een deel werken, de vooruitgang maar heel langzaam en in beperkte mate plaats heeft. Onder zulke toestanden lijden tegenwoordig bijna alle mensen over de hele wereld.

Daarom is het voor ieder van ons dringend nodig zich in de uitademing te oefenen.

We ontdoen ons van bepaalde zuren, zodat het bloed verbeterd, leukokytos ofwel het magnetische veld in het bloed zich uitbreidt en de rode en de witte bloedlichaampjes in hun eigen gebied worden gehouden. de van de afval ontlaste longen nemen nu meer zuurstof op en beginnen die te verzamelen, de ademhalingsspieren worden sterker, de ruimte in de borst verwijdt zich en de zenuwen worden levendiger en volwaardigen zich. Hoe beter wij ons aan bijvoorbeeld de Yima en de Airyama ademhalingsoefeningen van de Mazdaznan leer houden, des ter meer geven wij gelegenheid tot omzetting, waardoor alle koolzuurresten en andere giften buiten het lichaam gebracht kan worden. Waardoor we meer nieuwe energiestoffen naar binnen krijgen die tenslotte het klierwezen verder helpen. daarom moeten wij voor een uitbreiding van ons longwezen zorgen, als we tenminste iets willen bereiken. De inademing bevordert de bloedsomloop wel niet direct en de uitademing reinigt het bloed ook niet direct, maar de werking bestaat hierin, dat leukokytos, het magnetische veld in het bloed, zich uitbreidt en daardoor kunnen alle organen zich gemakkelijker handhaven en beter hun taak vervullen.

Om ons klierwezen helemaal onder controle te brengen, moeten we dus onze leefwijze veranderen, de voeding in de zin van de Mazdaznan voedingskunde wijzigen en ons een bewuste ademzorg overeenkomstig Mazdaznan ademkunde eigen maken. Want de Mazdaznan Boodschap is een organische eenheid die op de totale mens betrekking heeft. Wie daar een willekeurig stuk uitsnijdt en zich daarmee als een spelletje bezig houdt, mag niet het in uitzicht gesteld resultaat verwachten; hij valt van de ene ontgoocheling in de andere. Maar wie de Mazdaznan Boodschap ernstig opvat en zich aan haar alzijdigheid spiegelt, voor hem wordt het leven niet een spelletje, maar een spel dat hem onschatbare rijkdommen afwerpt.

Het wezen van al die klieren lijkt op een net of op een spinnenweb, en is in zijn verschillende onderdelen aan plaatselijke verschillende delen van het lichaam verbonden, zodat het ene deel zich niet met het andere kan verenigen. Maar juist die afgescheidenheid waarborgt aan de individualiteit in ons hart de vrije besluitvorming een verbinding tussen alle delen tot stand te brengen, totdat er een volkomen eenheid is ontstaan. Dat is de taak die we in ons leven hebben te verrichten. Als we het plan voor onze eenwording al kant en klaar bij onze intrede in deze wereld met ons hadden meegebracht, dan zouden we nooit en te nimmer de wens voelen opkomen vrij te zijn, een vrije wil te hebben, een vrije keus te doen, vrij te zijn in onze beslissingen en in overeenstemming met onze lichamelijke en geestelijke toestand te handelen. Het loont dus ieder de moeite zich aan de studie en de oefeningen van de klierkunde te wijden, om het leven aan waarde te vervolmaken. De waarde van alle geschapen werelden is niets in vergelijking met een enkel mensenleven dat de drang naar volmaaktheid in zich draagt en daarom eeuwig is. Ons doel moet zijn ons leven als deel van het eeuwige leven te erkennen en tot het eeuwig leven te verheffen, en wel nu, heden, vandaag. Daartoe wil de leer der endocriene klieren, de klierkunde ons de weg effenen.

De hypofyse is een kleine weefselvlecht, zo groot als een erwt en ligt tegen het onderste deel van de hersenen aan, boven het zachte verhemelte en niet ver van de neuswortel. In het begin en naar aard beoefent de hypofyse alleen controle uit over het onderste deel van de hersenen en dus over de materiële gaven, bekwaamheden en talenten die zich het eerst ontwikkelen. Eerst langzamerhand ontwikkelen zich de spirituele en de intellectuele hersendelen. zodra de werking van de hypofyse sterker wordt, voelen we ons tot onderzoek aangemoedigd, omdat het de taak van de afscheidingen van de hypofyse is, onze ontwikkeling op materieel, spiritueel en intellectueel gebied, lichamelijk en geestelijk aan de gang te brengen. de andere klieren hebben een andere taak.

De schildklier zit aan de voorkant van de hals aan beide kanten van het strottenhoofd, bij de keelholte en vlak bij de stembanden; hij vormt een volledig kliersysteem en is blauw-rood of geel-rood van kleur, en daaruit kunnen wij afleiden dat hij een bemiddelende rol speelt. Ontbreken ons de wilskracht en de besluitvaardigheid, dan verhindert onze ontoereikende lichaamshouding de volledige werking van de longtoppen, zodat het bloed niet de noodzakelijke vernieuwingselementen uit de atmosfeer krijgt toegevoerd. Zodra wij ons meer en meer recht houden en de borst gewelfd blijven dragen, werken de longtoppen beter en de klieren en vooral de schildklier gaat meer presteren, onze gedachtegang verandert en onze wilskracht en onze besluitvaardigheid worden sterker. we moeten ons dus vermannen, omdat we allemaal meer of minder nalatig zijn geweest en daardoor negatief, vatbaar en eindelijk zelfs ziek zijn geworden. Zodra wij ons voor de geest roepen dat wij rechtop gaande en oprechte mensen moeten zijn, des te eerder komen wij op de weg naar vooruitgang en naar ons doel, hier op aarde mede-schepper te zijn.

De thymusklier ligt vlak achter het borstbeen, onder de schildklier, terwijl het onderste deel grenst aan het bovenste deel van het hartvlies. Vanaf het hart strekt hij zich naar rechts uit tot de longtoppen en bereikt door middel van de vegatieve zenuwen langs de ruggengraat geleidelijk het hoofd en daarmee de hersenen. De thymus verschaft het lichaam het betere en beste bouwmateriaal, want we mogen niet op zand bouwen, maar moeten dat doen op de rots van zelfvertrouwen; daarom heeft hij ervoor te zorgen dat in ons lichamelijk bestel alles tot zijn recht kan komen en in goede vorm blijft, zelfs de voorliefde voor materiële dingen en dat is nodig om vol goede moed en om in een goed humeur te blijven.

De zonnevlechtklier ligt vlak boven de navel. het is de uitstralingsklier en hij is te vergelijken met een elektrische centrale die de daar opgewekte elektriciteit of uitstralingskracht aan de verschillende kliersystemen afgeeft. Hoe meer onderlinge werking er tussen de kliersystemen bestaat, des te meer openbaart zich in ons de abstracte kant, de Goddelijke aard van ons wezen.

De bijnieren zitten boven op de nieren en vormen als het ware voor de nieren de veiligheidsventielen. Ze zijn wel onafhankelijk van de hersenen, maar toch zijn ze de reflex van de grijze hersenstof, houden het leven van de organen aan de gang en beheersen in hoge mate het zenuwstelsel, doordat ze zelfs verlamde functies weer belevendigen, en als het ware de werkplaats van de grijze hersenstof zijn die het licht voor het wezen van de zinnen in de pijnappelklier verschaft. sterke bijnieren geven ons daarom een lang leven. wij ontwikkelen ons eenvoudig en schuiven alles op zij wat ons in de weg zit, maar zonder te haasten. Van veel dingen moeten we dan vrijwillig afstand doen en in veel opzichten moeten wij toegefelijk zijn, voorstellen e.d. afslaan, ons er buiten houden en tweedracht uit de weg gaan, want dan betreden wij de weg van de eenvoud en de ontwikkeling van onze persoon en reeds vergaarde kennis leidt ons dan binnen in het hogere begrip. Zodra onze vergaarde kennis in begrip opgaat, bereiken wij ons ware doel.

De geslachtsklieren liggen bij de man en vrouw binnen het bekken, bij de man gedeeltelijk ook er buiten. Bij de vrouw horen daaronder de eierstokken en de baarmoeder en bij de man de zaadballen, de zaadblaasjes en de voorstanderklier of prostaat. verrichten wij de oefeningen in de geest waarin ze zijn gegeven, dan helpen ze de geslachtsklieren volmaakte in- en uitwendige afscheidingen te produceren en de verbinding tussen alle kliersystemen in het lichaam te bewerkstelligen, waardoor we dan van een alzijdige ontwikkeling zowel van lichaam als van geest zeker zijn. Maar hoe diep we darbij ook in het gedachtenrijk mogen binnendringen, altijd moeten we erop attent blijven dat God alles in alles is en met de zijnen in contact blijft.

De pijnappelklier of epifyse is een klein rond weefsel, zo groot als een erwt, gelegen op het in de hersenen uitmondende ruggenmerg, boven de derde hersenholte, ongeveer onder de fontanel en gescheiden van de hoofdmassa van de hersenen. hij heeft de vorm van en trechtertje, alsof er iets doorheen gegoten zou moeten worden; de wanden bestaan uit cellen die eveneens trechtervormig zijn. Als de trechteropeningen min of meer verstopt zijn, dan sijpelt datgene wat er doorheen moet, maar langzaam door. De eeuwig werkende Godsgedachte grijpt de teugels, zodra onze gedachtegang, ons gevoel en de overige zinnen zich op de pijnappelklier concentreren; dan geschiedt die ontwikkeling in de kortst mogelijke tijd. Als we in dit leven succes willen hebben, kunnen we niet wanordelijk maar gericht zijn op een zelf gekozen doel zijn, net zolang wij het hebben bereikt. Hoe ver ons denken, voelen, afwegen en oordelen zich ook mogen hebben ontwikkeld, toch mogen wij nooit vergeten, dat de eeuwig werkende Gedachte in ons hart beslissend is voor onze ontwikkeling en dat hij bereid is ons alle schatten van de eindeloze ruimte te openbaren. Hij straalt uit ons hart naar onze omgeving uit en vervult alles wat zich aan onze zintuigen voordoet met leven. 

Hier is een link naar de video over de

U.S.A. Mazdaznan Temple Association "Gentle Gym" in het Engels:

http://www.dailymotion.com/mazdeen/video/6991318

bron; Mazdaznan klierkunde, naar Dr.O.Z.A.Ha’nish Stichter van de Internationale en interdenominationale Mazdaznan Beweging.

In het Nederlands vertaald door; Mr. C,Sypkens, M.D.,Sc.D. Kantelaar van de Mazdaznan Beweging in het Nederlandse taalgebied.

Bewerkt door Antoinette Meesters;

www.universelevrede

mazdaznansymbool2.gif

Het klierwezen

Het klierwezen, vormt de bron van verjonging voor het hele lichaam. Daarom sluimeren er onbegrensde mogelijkheden in voor zegeningen, die wij in ons leven zo graag verwezenlijkt zouden zien. Het systeem van de bloedsomloop houdt met de macht van de ademhaling de werking van de cellen in stand, het zenuwstelsel zorgt dat de functie van de organen blijft voortgaan, maar het klierwezen heeft tot taak de geestelijke krachten wakker te roepen en de ontwikkeling naar een hoger plan te bevorderen, want het kan de levenskrachten die waren uitgeput aanvullen en vernieuwen en nieuwe levenskrachten in het lichaam tot ontwikkeling brengen om nog niet werkende, en om die reden nog onbekende, intelligenties die in de hersencellen zitten opgesloten, tot ontplooiing aansporen.

We proberen ook ons bloed met uitademingoefeningen te verbeteren en het niet langer met verkeerd voedsel te belasten, maar we willen op een natuurlijker voeding overgaan, terwijl we onze zenuwen van druk bevrijden met behulp van ritmische ademoefeningen die de werking van allerlei organen verbeteren. Dat is goed en juist en we worden voor al onze inspanning ook rijkelijk beloont. Maar nu moeten we nog een volgende stap doen die onze zelfbeheersing verbetert, en meer aandacht en zorg aan de klieren wijden, om het doel van onze meest verborgen wensen, de volmaaktheid, te bereiken.

Ons klierwezen heeft een lange ontwikkelingsgeschiedenis achter zich en vormt nog niet zulk een sterke eenheid als de bloedsomloop en het zenuwstelsel; het bestaat uit een groot aantal zelfstandige kliersystemen die elk een andere taak hebben. Voorbeelden zijn de lymfeklieren die belangrijk werk verrichten bij de voedselomzetting, de bloedklieren die witte bloedlichaampjes helpen vormen, de zweetklieren, de talgklieren, de melkklieren, de slijmklieren, de speekselklieren, de amandelen, de maagklieren, de lever, de nieren, de blaas, de darmklieren en vooral de klieren met inwendige afscheidingen ofwel de endocriene klieren; daarbij gaat onze grootste belangstelling uit naar de hypofyse, de schildklieren, de borstbeenklier, de zonnevlechtklier, de bijnieren, de geslachtsklieren en de pijnappelklier, want deze klieren hebben in het tegenwoordige tijdperk van zenuwen en hersenen de grootste betekenis. Maar er zijn door ons hele lichaam verspreid nog vele andere kliersystemen en als we het klierwezen volledig zouden onderzoeken, dan zouden we vinden dat ieder orgaan in het lichaam er deel aan heeft, dat het dat deel van het lichaamsmechanisme vormt dat de groei van het lichaam beïnvloedt en dat daarom in ons lichaam het ene kliersysteem na het andere in werking treedt, zich verbreidt en zich in de fijnste vezeltjes vertakt, om de in de klieren gevormde elementen- en etherstoffen verder te kunnen leiden.

Het klierwezen kan daarom schijnbaar best in orde zijn, zodat we ervan overtuigd zijn dat we niet ziek zullen worden en om die reden dan ook niets voor onze gezondheid doen. Maar plotseling schrompelen we letterlijk in elkaar, omdat een van de vele kliersystemen het opgeeft en gewoonlijk is dat dan het systeem van de schildklieren. Het geeft het op, omdat er nooit op gelet is, omdat het in geen enkele vorm steun heeft gekregen, maar steeds is gebruikt en eindelijk opgebruikt en versleten is, het is uitgeput en daarmee eindigde dan de functionering.

Het klierwezen is de afsluiting in de ontwikkeling van de organen van het lichaam en het heeft nu voor hun vernieuwing, uitbreiding, verfijning, verjonging te zorgen. Onder het vergrootglas bezien, gedragen de klieren zich als een soort chemische fabriek, waarin op verschillende, van elkander gescheiden afdelingen, allerlei chemicaliën worden geproduceerd, die de lichaamshuishouding nodig heeft. Ieder kliersysteem produceert in zijn afscheidingen bijzondere chemicaliën en de klieren met inwendige afscheiding, die dus geen zichtbare afvoerkanalen hebben, vertonen in plaats daarvan een rijk vertakt net van bloedvaten, waardoorheen de inwendige afscheidingen hun nieuwe elementenstoffen in de bloedbaan storten, en tevens vertonen ze talrijke kleine zenuwvezels, waardoorheen de uitwendige afscheidingen hun nieuwe etherstoffen aan de grijze zenuwstof en tenslotte aan de hersenen toevoeren. Het kliefweefsel is zo fijn en heeft zulk een nauwe verwantschap met het zenuwweefsel, dat men een vergrootglas nodig heeft om de verschillen in hun gesteldheid te onderkennen.

Zo was bijvoorbeeld op de ontwikkelingstrap van het vissenlichaam de schildklier nog een geslachtsklier, die bij de overgang van het dierenleven van waterdier naar landdier een belangrijke taak te vervullen had. Daarom hebben de schildklieren bij de mensen een beslissende functie bij de voortgang naar een volgende ontwikkeling fase. Het pasgeboren kind heeft in het begin alleen maar een leverklier, maar nog geen uitgegroeide lever.

Eerst als het geleidelijk meer voedsel gaat opnemen, ontwikkelt de leverklier zich tot een lever en dan volgt als grootste klier de vorming van de maag. Pas bij het negende levensjaar begint zich bij de mens het systeem van de geslachtsklieren te ontwikkelen en daarom is het ook het eindresultaat van de ontwikkeling van alle overige kliersystemen. De klieren werken dus in twee richtingen; aan de ene kant moeten ze door hun inwendige afscheidingen aan het bloed nieuwe elementenstoffen, aan de andere kant moeten ze door hun uitwendige afscheidingen aan het zenuwwezen nieuwe etherstoffen toevoeren. De nieuwe elementenstoffen worden door het aderlijke bloed naar de longen geleid, in de longblaasjes met de ingeademde elementenstoffen in verbinding gebracht, omgezet, en door het slagaderlijke bloed in zo nauwe aanraking met de lichaamscellen gebracht, dat ze langzamerhand het hele lichaam verjongen en vernieuwen. Daarbij worden de trillingen van de elementenstoffen met die van de lichaamscellen uitgewisseld, waardoor het trillingsgetal van de cel zich verhoogt en de cel fijner maakt.

Die verfijning noemt men de vergeestelijking van de lichaamscel, en tenslotte volgt het hele lichaam. Daardoor groeit onze vreugde in het leven van alledag, onze blik reikt verder en dringt door alles heen en we zien het nut van alles wat ons voor ogen komt, we houden óp, onze gedachten te laten ronddolen; de bestaande talenten breiden zich uit, nieuwe talenten worden wakker geroepen en openen nieuwe verschieten. Onze hele levenshouding verandert, we worden inderdaad verrijkt, omdat we ons op ons levenspad hebben omgekeerd in de richting van de oorsprong van ons wezen.

Daar tegenover hebben alle bekeringen uit de wereld van de belijdenissen alleen voorbijgaand een opwekkende werking en er zijn maar weinig mensen die het licht, dat tot zelfkennis en zelfbewustzijn voert, onderkennen en vinden. Maar daar, waar de nieuwe elementenstoffen van de klieren nieuw leven oproepen, daar komt de ware bekering, die standhoudt en die een rotsvaste overtuiging schept, zodat we dan in dit leven het beste en het hoogste bereiken en wij er ons bewust van worden dat het leven eeuwig is, weliswaar niet naar de stof en naar de vorm, omdat de stof alleen maar het omhulsel van het individu, van het Goddelijk Atoom is, maar het is eeuwig in zijn vrije keus zich hier of daar en eindelijk overal te openbaren.

De nieuwe etherstoffen van de uitwendige afscheidingen geven de klieren niet vanzelf af, maar ze verzamelen ze en houden ze vast. Ze zijn echter nodig om de grijze hersenstof te verlevendigen en de hersenintelligenties aan te wakkeren. De trillingen van deze klier-etherstoffen worden pas zichtbaar als men ze een miljoen maal vergroot en hun trillingsgetal beloopt honderdduizenden per seconde, zodat we nauwelijks kunnen geloven dat we zo iets kunnen verdragen. Wanneer er te weinig van zulke etherstoffen in onze hersenen komen, dan breidt ons denkwezen zich niet uit.

We hebben dan alleen belangstelling voor ons eigen behoud en we worden tenslotte de slaven van onze natuurdrang tot zelfbehoud. Alle mensen hebben echter dezelfde talenten, gaven en bekwaamheden, maar bij de een worden die teruggehouden of ze zijn bij een ander nog helemaal niet ontwikkeld. Maar zodra we ons verlangen erop richten en ervoor zorgen dat de dienovereenkomstige hersencellen door de klier-etherstoffen worden aangeraakt, dan treden de dienovereenkomstige talenten, gaven en bekwaamheden naar buiten en dienen ons. Zodra een verruimd kliersysteem met het verruimde zenuwstelsel in harmonisch evenwicht is gekomen, ontstaan er sterke etherische uitstralingen die als het ware rondom het celweefsel van de hersenen zweven, zodat alle cellen die van tevoren nog hadden gesluimerd en waarvan de intelligenties zich nog niet van hun taak bewust waren, door de drievoudige zuivering van bloed, zenuwen en klieren nu worden verlevendigd en tot bewustzijn worden gebracht.

De ontwaakte hersencellen trekken nieuwe trillingen om zich heen, worden zich met behulp van de intuïtie van hun bekwaamheden en taken bewust en schenken ons meer rijkdommen dan een academische studie, welke ook, ons zou kunnen geven. Met iedere verruiming worden de kliersystemen zich bewust van de nieuwe chemicaliën die het zenuwstelsel erin heeft opgeslagen en ze spannen zich in, deze nieuwe chemicaliën te verwerken, om opnieuw van hun kant nieuwe elementenstoffen tot ontwikkeling te brengen die zich weer naar het aderlijke bloed begeven en zich voor een deel in fijnere chemicaliën of etherstoffen moeten omzetten, die weer door de grijze zenuwstof worden opgenomen en aan de hersenen worden toegedeeld, tengevolge waarvan de trillingen van de hersencellen zodanig worden verhoogd dat de celintelligenties worden gedwongen zich met de pijnappelklier te verbinden. Daardoor wordt op zijn beurt het hele zintuigwezen in de pijnappelklier gedwongen de zich openbarende intelligenties met de organen van de zintuigen in verbinding te zetten. Op die manier duikt de ene nieuwe gedachte na de andere op; en zelfs van uit richtingen, waarin we vroeger helemaal niet konden denken, openbaren zich op nieuwe ethergolven nieuwe ideeën; ze scheppen een moderne denkatmosfeer om ons heen, ze verruimen onze geestelijke horizon.

Hieruit vloeit voort dat wij ons beter aan alle toestanden kunnen aanpassen en hoe beter we ons leren aanpassen, des te minder last ondervinden we van de druk van buiten af. Waar we tot nu toe meenden geen gelegenheid of mogelijkheid te hebben, zien wij nu overal gelegenheden om onze plannen te verwezenlijken en zelfs in materieel opzicht ons doel te bereiken. We behoren ons toch niet alleen geestelijk te ontwikkelen, maar we moeten alles wat ons in de zin komt, met behulp van de stof belichamen, evenals de Eeuwigwerkende Godsgedachte alles wat Hij zich heeft uitgedacht, moest verwezenlijken, belichamen; anders zou er immers geen schepping zijn ontstaan. Het wezen van de Eeuwigwerkende Intelligentie is juist daarin gelegen dat Hij steeds weer iets nieuws, iets verrassends schept en daarbij zich niets van grenzen behoeft aan te trekken. Daarom mogen ook wij mensen geen begrenzingen hebben, want begrenzingen belemmeren de vooruitgang en brengen onaangename gevolgen van allerlei aard teweeg.

Op deze manier komen we om zo te zeggen tot bezinning, we bezinnen ons op iets nieuws, op iets beters, we verruimen de horizon van ons denkwezen, omdat er zich steeds nieuwe hersenintelligenties aandienen en ons hun diensten ter beschikking stellen. De klieretherstoffen die zich in de hersenen uitstorten, verwekken hier bij iedere gelegenheid die zich voordoet een soort draadloze overdracht, een radiotoestand, een nieuw inzicht, een verlichting, een opwekking van het innerlijk licht. Zo groeien we in wijsheid en begrip, vergemakkelijken ons het dagelijks leven en ontvangen de ene openbaring na de andere om nieuwe plannen te maken, nieuwe methodes te ontdekken, diepere inzichten te krijgen in de materie, in de aarde, in de mensen, en we dringen voortdurend verder binnen in de oneindigheid. Tenslotte worden onze hersenen zelfs ontvankelijk voor de trillingen van het hart en er wordt ons iets duidelijk: alles wat ons mogelijk werd gemaakt, hebben wij bereikt, omdat wij de Eeuwigwerkende Gedachte in het hart steeds dichter waren genaderd.

Langzamerhand gaan de hartkamers voor ons open, zodat we al een zeker begrip van de zielsverwantschap krijgen en met volkomen zekerheid voelen wat onze weg is. Onze ogen begeven zich meer en meer op geestelijk gebied en de mensen om ons heen zien er voor ons meer vergeestelijkt uit. We begrijpen dat een mens niet is wat hij uiterlijk schijnt, maar dat de werkingen in zijn innerlijk beslissend zijn. Zo leren we door de toestand van de geest steeds beter de illuminatietoestand, de toestand van verlichting begrijpen en tegelijkertijd ontwikkelt het uiterlijk oog zich ook verder, en met behulp van het innerlijk oog Ieren wij ieder ander in zijn geestelijke toestand kennen. Het bestaan van de etherische, naar buiten tredende afscheidingen uit de klieren was tot nu toe maar weinigen duidelijk geworden. Maar nu begint men de onschatbare waarde van deze grote openbaring te begrijpen, omdat die de hoop en de visionaire vermoedens van grote geesten in vervulling doet gaan. Wat eens het voorrecht van enkele weinigen scheen te zijn, is daardoor als het erfgoed van ieder mens individueel erkent, een erfgoed waarop hij krachtens zijn geboorterecht aanspraak heeft.

Zodra het ons lukt ons klierwezen zo aan te vuren dat het in een toestand van hogere trilling wordt gebracht en daardoor zijn etherische, uitwendige afscheidingen in de hersenen stort, dan openbaart zich ten slotte aan ons denkwezen door middel van het zintuigwezen in de pijnappelklier de onbegrensdheid en de onbegrensbaarheid van de Eeuwige Godintelligentie, die in ons hart zijn verblijf heeft ingericht. De anatomische verbindingen tussen de verschillende lichaamsdelen kennen we wel enigszins, maar de verbindingen tussen de intelligenties van de hersencellen en de energieën van de lichaamscellen moeten eerst nog tot ons bewustzijn doordringen. Hoe meer we de onderlinge en wederkerige betrekkingen tussen de verschillende delen van ons lichaam doorgronden, des te duidelijker beginnen wij te begrijpen dat en hoe de klieren op de hersenintelligenties inwerken en ook dat de klieren de brug vormen waarlangs de verruiming in ons denkwezen kan binnenkomen. Zodra wij het klierwezen helemaal in onze macht krijgen en de inwendige en de uitwendige afscheidingen van de klieren volledig en doorlopend aan onze lichaamshuishouding worden afgeleverd, dan verruimen zich ook bij voortduring onze mogelijkheden tot grotere lichamelijke en geestelijke prestaties.

Bijvoorbeeld: als ons begripsvermogen, onze gave voor rekenen en voor getallen en voor het afwegen en het maken van gevolgtrekkingen dankzij de klierafscheidingen tot ontwikkeling is gekomen, dan kunnen we niet alleen een goede aardrijkskundige en aardkundige en kundig in de werkingen van lucht en water in de aarde worden, maar ook een goed sterrenkundige, die in de ruimte aan gene zijde van de aardatmosfeer doordringt. Dat betekent dat de geschiktheid voor hersenwerk, dat in eerste instantie voor het begrijpen van de objectieve wereld van verschijnselen wordt gebruikt, zich ook laat uitbreiden en verruimen om nu de abstracte gebieden te kunnen onderzoeken en de oneindigheid binnen het gebied van onze eigen tegenwoordigheid aan te trekken. Bij velen zijn de desbetreffende hersencellen al van nature zo levendig, dat ze zich in de astronomie als het ware thuis voelen; maar iedereen kan die desbetreffende hersenintelligenties bij zichzelf wakker roepen en dan hetzelfde of soms nog meer presteren dan de geboren astronoom.

Bij een geboren bankier is de gave van het opstapelen, de rekenkunst en het getallenwezen van nature zo wakker, dat hij alles wat hij onderneemt of in zijn zaken behandelt, zo berekent dat hij precies weet of en wanneer hij ergens geld in moet steken of moet weghalen om winst te maken en schade te voorkomen. Bij een geboren kunstenaar zijn begripsvermogen, zin voor maten en gewichten en voor kleuren en ook zijn idealiteit zo wakker en harmonisch dat hij uit elk materiaal een kunstwerk schept. Wat echter de een al bij de geboorte ten deel valt, kan iedereen door middel van de wedergeboorte en de klierbelevendiging in zich ontwikkelen. Wat we tegenwoordig klieretherstoffen noemen, noemde men vroeger in het kort 'ether', maar dat heeft niets te maken met de ether die uit alcoholische gisting wordt gewonnen.

Met 'ether' had men veel eerder het fijnst denkbare van de ijle substantie van de materie in het dierlijk of menselijk lichaam op het oog, die met de oertoestand van de elementen gelijk staat; daaruit is alles voortgekomen, want hij bergt de oorspronkelijke scheppingsgedachte en de oorspronkelijke scheppingskracht met alle daarbij behorende ontwikkelingskrachten en ontwikkelingswerkingen in zich. En omdat deze 'ether', wanneer hij zich van uit de klieren via de grijze zenuwstof in de hersenen uitstort, het lichaam met een zekere magnetische warmte doordringt, kwam men in de vroege oudheid al op het idee alcoholische dranken te verstrekken, in de hoop daarmee hetzelfde te bereiken als met de klier-etherstoffen, namelijk de hersencellen tot een levendigere trilling te bewegen: te verlevendigen.

Zo gaf men in India soma aan de leerlingen; de Perzen hadden het haoma(een halucinerende drank)en de Egyptenaren en de Syriërs hadden de wijn en zelfs de mousserende wijn, de champagne. Bij het alcoholgebruik sloot zich het vleesgebruik aan en dat verhoogde weer het verlangen naar alcohol. Maar als men geestrijke dranken drinkt, verlamt men de klierfunctie en belet ze etherstoffen in de hersenen uit te storten; eindelijk kunnen de klieren, wanneer er alcohol in het lichaam aanwezig is, helemaal geen etherstoffen meer produceren, zodat de ontwikkeling in de hersenen ophoudt en het denkwezen tot stilstand komt. Men neemt dan nog wel toe in jaren, maar niet meer in genade en begrip, en niet meer in wijsheid.

Vrijwel de hele mensheid heeft zich nu sedert duizenden jaren zodanig aan het drinken van alcohol en opaten overgegeven, dat ze nu onder al die verschijnselen van stilstand, achteruitgang en verval ontzaggelijk te lijden heeft en dat heeft een verschrikkelijke chaos in de denkwijze van de hele mensheid aangericht. De geschiedenis van de mensheid leert dat volken die zich aan het alcoholgebruik overgaven, in hun ontwikkeling bleven stilstaan en eindelijk ook achteruit gingen, omdat de gaven, bekwaamheden en talenten, die van de levendigheid van de hersenintelligenties afhangen, niet meer boven het peil konden stijgen, dat in de periode van de opvoeding tijdens de zwangerschap was vastgelegd. Dat was in de tijd van Zarathoestra al zo. De mensen hadden zichzelf vergeten en verloren. Daarom bestond Zarathoestra's eerste eis in onthouding van hallucinerende middelen (opaten)alcohol en vlees, omdat ontwikkeling anders niet mogelijk is.

Na Zarathoestra stond slechts hier en daar een verlichte ziel op, die dezelfde eisen stelde, omdat hij iets groots wilde bereiken. Maar zelfs de reusachtige moeite die Mozes zich gaf, toen hij het volk Israël uit Egypte geleidde, bleven ver beneden verwachting, omdat het volk zo tot verval was geraakt, dat het zelfs in de woestijn niet aan de Godheid wilde denken en zich zowaar een gouden kalf maakte en naar de vleespotten van Egypte terug verlangde. Pas in Daniels' tijd begon men hier en daar de afgodsbeelden stuk te slaan. En tegenover wat voor weerstanden zag Jezus zich gesteld ! Hij stond in Zijn tijd in Zijn klasse volkomen alleen. Hoe moeilijk was het voor Hem aan de mensen ruimere gedachten voor te houden, die met de eeuwigheid van het menselijk wezen verband hielden! Desondanks liet Hij zich door niets van Zijn doel terughouden, de mensen tot hun eigen oorspronkelijke gedachte, tot hun eeuwigwerkende Godsgedachte in hun hart terug te brengen.

Ofschoon de mensen van Zijn tijd Hem niet begrepen, moesten ze toch toegeven dat Hij in Zijn eigen leven een onberispelijk voorbeeld van Zijn eigen boodschap was, zodat er tenminste enkelen waren die Zijn woorden opschreven, woorden die tot de dag van heden van geslacht op geslacht zijn overgeleverd. Dat Hij zelfs Zijn leven op het spel had gezet, heeft niet kunnen verhinderen dat de mensheid geestelijk stil bleef staan. De geestelijken vermaanden de mensen in de volkomen veruiterlijkte godsdienstvorm zich te bekeren; maar dat vatten de mensen anders op en zo ontstonden vlak naast de kerken de kroegen; dáár (be)keerden zij zich. Slechts heel langzaam begon men de 'Christusgeest', de 'Chrystos-Gedachte' te vatten en enkelen kwamen er achter dat de afgodsbeelden de mensen geen begrip verschaften.

Zo ontstond de Godsgedachte in de betekenis van de oorsprong van alle dingen, en dat probeerde men de mensen uit te leggen. Daarna kwam de Hervorming met een ingrijpende vernieuwing, de vrijheid van denken in religieus opzicht. Daarmee werd de poort naar vrijheid voor de hele maatschappij opengestoten: de mens moet denken, zelf zijn gevolgtrekkingen maken en zelf zijn oordeel vormen. Zelfs de omwegen langs het atheïsme, het spiritisme, het theosofisme en dergelijke openbaringen waren nodig om de mensen de weg naar het zelfstandige denken te banen. Ook is het nodig geweest dat onze voorouders hun gebeden en spreuken opzeiden en hun liederen zongen om de tijd voor te bereiden waar we nu van profiteren. Als dat niet was gebeurd, leefden we heden ten dage nog in de duisternis van de middeleeuwen. Maar op die manier ging de beschaving stap voor stap verder, zodat de woorden van de Verlosser ons heden tenminste duidelijk en begrijpelijk worden; het waren woorden, waarmee

Hij 2000 jaar geleden de aandacht vestigde op de grootste waarheden van het mensengeslacht: 'Ik en Abba, de Eeuwigheid, wij zijn één. Wie Mij ziet, ziet Abba, de Oneindigheid. Wat Ik doe, doe Ik niet met Mijn tot de stof beperkte wezen, maar Abba, die in Mij is, drijft Mij aan alles te volbrengen volgens het plan dat Hij in Mij uitdenkt. Weet gij dan niet dat gij God en van God zijt? God woont niet in tempels door mensenhanden gebouwd, maar Hij komt tot de Zijnen in Zijn eigen tijd. Daarom zult gij volmaakt zijn zoals Uw Abba in de hemel volmaakt is!'

Wat een omwentelingen hebben zich sedert de Hervorming voltrokken! Als wij onze bekrompen ideeën en meningen totaal verlaten, ons vrij maken van de slavenboeien van het begrensde denken en onze blik op de bergen richten waar vandaan de hulp tot ons komt, dan duikt het Eeuwige en Oneindige in ons begripsvermogen op en hoe verder we met ons denken stijgen, des te meer verdwijnt de aardse bekrompenheid voor onze ogen.

In deze vrijheid zien we een ruimere horizon; pas met deze verhoogde gedachten zien wij het Beloofde Land; wij zien dan namelijk dat het hoogste geluk ons is beschoren en dat wij als mensen van alles mogen genieten wat in de schepping voorhanden is. Maar de toestand van zelfkennis en zelfbewustzijn krijgen wij niet door stoffelijke prikkels, maar door de verlevendigende klieretherstoffen. Om dat te bereiken moeten we in onszelf belangstellen, ons met onze eigen zaken bemoeien, ons richten op de eeuwigheid en oneindigheid die in ons is, en een mate van gelatenheid bereiken, waarin we alles achter ons laten en zeggen: 'Zie, Heer, hier sta ik! ik heb op de Hogeschool, op de Universiteit veel geleerd, ik heb de natuur, zelfs in de wildernis, bestudeerd, ik heb alle kennis van de theoretici en van alle geloofsrichtingen verzameld, ik heb me met alle wereldlijk weten tot de rand toe gevuld. Nu laat ik dat allemaal achter mij en ik geef mij over aan Abba's wil, aan de Eeuwige die in mij is!'

Alleen door grotere beweeglijkheid en prestatievermogen van het klierwezen komen wij tot begrip van ons innerlijk wezen, zoals de Verlosser zei: 'De mens is zichzelf voldoende tot wet'. Waarom dan altijd maar meer wetten maken, als de reeds gefabriceerde wetten de mensen moreel en ethisch niet hebben verbeterd en ook niet verbeteren konden? Want de ontwikkeling van een mens hangt niet af van de maatschappij, maar van de enkeling, van de mens zelf. Ook met een medicament kunnen we geen vat op de klieren krijgen. Alle pogingen die in deze richting zijn ondernomen, zijn mislukt. Zelfs opiaten leiden alleen maar toe moeheid en verslapping en ten langen leste zakt het lichaam in elkaar of er sluipen slepende ziekten aan, zoals verlamming, zenuwziekte, zenuwpijnen e.d., die men met geen enkel middel meer kan genezen.

Het is dus bijzonder roekeloos opiaten in te nemen in de verwachting daarmee de klieren meer leven te zullen geven. De klieren nemen van al de dingen die in ons lichaam verwerkt worden, slechts het allerkleinste en allerfijnste deeltje tot zich, door middel van de zenuwen. Het is het fijnste materiaal dat geneigd is door het elementenrijk in het etherrijk over te gaan, door de klieren heen trekt en ze aanspoort inwendige afscheidingen voor het bloed en uitwendige afscheidingen voor de hersenen te produceren. Het is dus onmogelijk de klieren langs directe weg met een of ander stoffelijk middel te bereiken of te voeden. We kunnen ze alleen aanmoedigen hun opbouw en hun functie zelf aan de gang te brengen. Daartoe moeten we ze van elke druk van de kant van de organen bevrijden en wel door middel van de verbetering van de ademhaling en de voedingswijze en we moeten het lichaam zo oefenen dat we er tot in de tenen en tot in de toppen van de vingers een hogere graad van trilling in opwekken. Door een verbeterde ademhaling ontlasten wij het lichaam en door een verbeterde voeding houdt het belasten van het lichaam op, en als wij dan onze klieren goed verzorgen en er oefeningen voor doen, dan verruimen zich de prestaties van de hersenen en van onze denkmogelijkheden tot begrip van de eeuwigheid en de oneindigheid.

Onze voeding moet zo veranderd worden dat ze het lichaam niet alleen de noodzakelijke bloedwarmte verschaft, maar tevens ook de vitaminen of levenskrachten, die het proces van de salinen teweeg brengen en in stand houden. Vitaminen zijn de drijfkrachten die zich tijdens de vertering ontwikkelen en uit de versmelting van de vele aparte krachten uit de voedingsmiddelen ontstaan en dan de stoffelijke bestanddelen van het voedsel stuk voor stuk omzetten; daaruit ontstaan de salinen en deze worden na nog vele andere omzettingen via het zenuwstelsel als verlevendigingsmiddel naar de klieren geleid. Vitaminen bevinden zich dus niet reeds in de spijzen of in de voedingsmiddelen, kunnen dientengevolge ook niet in een winkel worden gekocht, maar ze ontstaan pas gedurende het verteringsproces en de salinen zijn geen mineralen, geen zouten, maar uiterst fijn georganiseerde stoffen die uitsluitend in ons lichaamslaboratorium, in overeenstemming met de mate van omzetting van de voeding, worden geproduceerd.

Zonder vitaminen ontstaan er geen salinen in ons, maar er komen uit de voeding dan alleen maar zuren en zouten voort. Als onze spijzen teveel ballast bevatten, dan hebben onze verteringsorganen teveel werk aan afscheiding en uitscheiding van de ballast en dan kunnen er zich geen vitaminen ontwikkelen. De ballast verstikt letterlijk het vitaminenproces. Hoe eerder we dus ophouden teveel en teveel door elkaar te eten, wat van nature niet bij elkander past, dus eenvoudig en voortdurend eenvoudiger in onze voedingswijze worden, des te meer vitaminen ontwikkelen zich bij de vertering, om zo de ontwikkeling van de salinen voor te bereiden. De salinen worden in het lichaam verdeeld, met behulp van de verschillende organen steeds verder omgezet, komen tenslotte in de klieren en ondergaan hier nog meer omzettingen, die de voorwaarden voor de klierafscheidingen worden. Als nieuwe elementenstoffen van de inwendige klierafscheidingen komen ze in de bloedsomloop en deze draagt ze tot in elke cel om die te verkwikken en te belevendigen.

De trillingstoestand van de aan de cel langstrekkende saline versmelt met de cel, al naar de mate van overeenkomstigheid; ze verheugen zich in hun gelijkwaardigheid, laten elkander dan geleidelijk weer los en de salinen worden uit het lichaam gestoten om voor nieuwe toevoer plaats te maken. Als deze loop van de salinen in orde is, hebben we altijd een zonnig humeur en we hebben de zekerheid dat wij niet alleen in goede conditie blijven, maar zelfs dat ons leven wordt verlengd. De salinen zijn dus middelen ter belevendiging en vervolmaking van de lichaamscellen, maar ze worden niet door de cellen verteerd. Zodra de salinen in de bloedstroom langs de cellen passeren, verhoogt zich de intelligentie van de cel en de energieën van de cellen komen in beweging, zodat er in de cel een volmaakter leven begint en de celintelligentie nu bewust aan de vervulling van zijn taak verder werkt.

Zolang er genoeg salinen in het lichaam worden verwekt, zijn we en blijven we aan de arbeid en alle tegenslag aanvaarden wij om er iets beters en waardevols uit te maken. Op die manier worden ook de klieren zelf onafgebroken verbeterd en verfijnd en zodra er in deze richting een zekere hoogte is bereikt, beginnen de klieren een deel van door hen geproduceerde elementenstoffen nog meer te verfijnen, in etherische olies om te zetten en daaruit de uitwendige afscheidingen te produceren; dit is dan de fijnst mogelijke etherische substantie, die nu in staat is nieuw leven in de hersencellen te brengen. Dan is er alleen nog maar een methode nodig om de klieren in hoge vibratie te brengen en ze flink door elkaar te schudden, om ze ertoe te bewegen deze uitwendige afscheidingen, deze geëtherialiseerde salinen aan de grijze zenuwstof af te geven, die ze dan aan de hersenen toevoert. Dan verruimt zich de werkzaamheid van hersenintelligenties en de intelligenties die tot nu toe in slaap waren geweest, beginnen geleidelijk te ontwaken.

Wanneer de klieren te weinig etherische oliën en uitwendige afscheidingen voortbrengen, dan gaat men aan ingebeelde ziekten en zwakte toestanden lijden, heeft gebrek aan de volle levenskracht en wordt ontvankelijk voor ziekelijke ideeën en echte ziekten. Daarom geeft men kinderen al in hun groei vruchten en groenten die olie bevatten en ander oliehoudend voedsel en als dat niet voldoende is om de levenskrachten van het kind op te voeren, dan krijgt het af en toe, vooral bij regenachtig weer en in de winter, dagelijks één theelepel olijfolie, tot men zeker is dat bij het kind alles normaal verloopt. Bevinden volwassenen zich in zulk een toestand, dan moeten ze hun lichaam iedere avond wrijven met een doek, die in een sterke oplossing van zout in warm water is gedrenkt; na afloop wrijft men de huid met licht geoliede handen na. Zodra de olie zich met het zout verbindt, zetten de olie en het zout zich onder de huid af en worden door de organen voor de salinenloop aangetrokken. Vroeg in de ochtend wrijft men zich op dezelfde manier met warm zout water af en oliet zich weer in. Tweemaal daags schone sokken of kousen aantrekken.

Als de klieren over voldoende olie beschikken, die zich met behulp van de in het lichaam gebrachte plantaardige olie verder ontwikkelt, dan functioneren alle organen in het lichaam zonder enige moeilijkheid. Daarom bereiden we spijzen, voor zover we ze rauw eten, liefst met olijfolie; en voor zover ze op het vuur worden toebereid, nemen we bij het bakken of braden graag een of andere plantaardige olie. Wie zich eenmaal aangewend heeft groenten met wat plantenolie in een goed sluitende pan, zonder toevoeging van water, dus alleen in eigen sap, te stoven, komt heel gauw tot het inzicht hoe gemakkelijk de zouten van de spijzen zich ontsluiten en zich in het lichaam verder omzetten, en hoe gauw zich zijn gaven, bekwaamheden en talenten ontwikkelen, die als het ware eerst nog op krukken liepen en die zich nu in al hun kracht openbaren.

Dat spoort ons dan steeds meer aan onze voedingswijze helemaal anders in te richten en aan de natuurwetten aan te passen, zoals het in het Mazdaznanboek 'De Leer van de Individuele voeding' uitvoerig is beschreven. Ons denkvermogen en onze hersencapaciteit verruimen zich niet door veel te eten. Integendeel, hoe meer gerechten we bij een maaltijd gebruiken, des te meer zuren gaan zich vormen, des te harder moeten de uitscheidingsorganen werken en des te minder lust hebben wij om te gaan denken. Hoe eenvoudiger onze voedingswijze is, des te gemakkelijker kunnen we de hersenfuncties ontplooien. Daarom maken we van nu af aan, onze maaltijden steeds eenvoudiger, brengen ze in overeenstemming met de natuurwetten en vooral ook met de jaargetijden, om er zeker van te zijn, dat er zich rijkelijk veel vitaminen of omzettingskrachten ontwikkelen, die de salinenomloop versterken en aan de gang houden.

Daarom ook acht Mazdaznan de zogenaamde vegetarische voedingswijze niet voldoende, maar wijst op een variëtarische voeding, een voeding die zich dus voortdurend wijzigt, al naar de omstandigheden, de toestanden, de jaargetijden en de individuele toestand van ontwikkeling. Met een eenvoudige en natuurlijke voedingswijze leggen we de grondslag voor het werk aan onze vervolmaking. Brood eten we als brood, appels als appels, bessen als bessen, sla als sla, maar niet alles commercieel verkwakzalverd. De vorming van vitaminen en salinen kunnen we ondersteunen door citroenen, olie en kruiden, waardoor er in de maag hogere potenties worden opgewekt. Het eten verteert gemakkelijker. Eén kleine aardappel, rauw gegeten, maakt vitaminen, vijf grote gekookte niet, behalve als ze rauw gebakken en goed gedextrineerd zijn; maar teveel dextrine geeft weer aanleiding tot hardlijvigheid. Eén enkele boon, op de juiste manier toebereid, draagt het scheppende element al in zich. Week de bonen acht uur in koud water, tot het water volledig door de bonen is opgezogen, doe er wat olie bij, sluit het deksel zorgvuldig en bak de bonen gaar. Zulke bonen geven een volledige maaltijd, zelfs al eet men er maar drie of één met wat havervlokken en een beetje witte kool, die in eigen sap gestoofd (gebakken) is, omdat daarbij de vitamine wordt gevormd die de salinering bevordert.

Iedere klier reageert op bijzondere chemische zouten, die met zijn taak overeenstemmen. Als zulke zouten door middel van de salineomloop aan de klier ter beschikking worden gesteld, bevordert dat de lichamelijke gezondheid in het algemeen en de klier kan meer presteren. Zo is bijvoorbeeld het Ierse mos bijzonder rijk aan georganiseerde biochemische zouten, die gunstig op de schildklier werken. In het voorjaar en in het begin van de zomer moesten we daarom bij elke maaltijd een kop thee van Ierse mos drinken en iedere dag een keer pudding van Ierse mos eten. Men kan het mos ook fijn snijden en rauw op sla-tjes en groenten strooien. Gunstig voor de klieren is een maaltijd van een gemengde sla, rauw Iers mos, gebakken sellerrieknol met klontjes van arrowroot (pijlwortel), matzen met lof, kwark en zemelen; daarbij wat mospudding en een kop mosthee, met gedistilleerd water bereid.

Ook kan men de klieren gelegenheid tot grotere prestaties geven door het gebruik van gedroogde steenvruchten of door een stukje kalmoes, viooltjeswortel, jeneverbessen, gedroogde olijven, zoethoutwortel of een schijf citroen op de tong te leggen, tot alles zijn smaak heeft verloren. Een eenvoudige, natuurlijke voedingswijze is de rechte weg naar lichamelijke gezondheid en een gelukkig leven, omdat onze hogere gaven, bekwaamheden en talenten zich daarbij ontwikkelen en ook de krachten tot bloei komen, die nodig zijn om de ontwikkeling te verwezenlijken. Wij zien onze weg duidelijk voor ons, verlichten de lasten van het dagelijks leven en dragen ze gemakkelijker en we komen in een toestand van zekerheid en geborgenheid en zelfs van lichamelijke groei, omdat we steeds beter op ons lichaam kunnen vertrouwen en er het maximum in herkennen, dat tot op het allerkleinste is teruggebracht; wij herkennen het lichaam als het minimumheelal.

Want ons lichaam is het eindresultaat van alle scheppings en ontwikkelingsprocessen en in iedere cel werkt een intelligentie, die met een gebied in de oneindigheid correspondeert. Alleen hierdoor is het ons mogelijk door middel van onze hersenintelligenties met alle gebieden van de oneindigheid in verbinding te treden en dat bewijst, dat we niet alleen objectief, aan objecten, maar ook abstract kunnen denken. Maar dat abstracte denken gelukt ons eerst dan, wanneer de klier-etherstoffen de hersencellen bereiken en ze in een hogere trilling brengen.

Daar echter de klieren van nature de geëtherialiseerde salinen verzamelen en eerst door elkaar moeten worden geschud eer ze hun opgestapeld product als uitwendige afscheiding aan de hersenen afgeven, zijn er schuddende klierbewegingen nodig om onze hogere gaven, bekwaamheden en talenten te kunnen ontplooien. Dit doel bereiken we met de oefeningen, maar we moeten ze ontspannen doen, zodat ze ons niet moe maken. Spannen we de pezen en de spieren, dan bereiken we alleen maar hetzelfde als met de gewone gymnastiekoefeningen.

Wij kunnen deze positieve ontspanning gemakkelijk volbrengen, als wij iedere beweging met onze gedachte volgen, de borst daarbij goed welven en hooghouden, de ruggengraat recht houden en de adem door geschikte melodieën regelen. Hoe beter de melodieën zich met de oefening verbindt, des te groter is de werking op de ermee overeenkomende hersencellen, des te eerder verhogen deze hun trillingsgraad en dan worden ze ontvankelijk voor de uitstralingen van de zinnen in de pijnappelklier, waarvan de uitbreiding van het denkwezen in objectief en ook in subjectief of abstract opzicht afhankelijk is. Doen we de bewegingen op een magnetische manier, dus zonder kracht te gebruiken, dan bezinnen de hersenen zich op hun taak, zodat onze hogere natuur in staat wordt gesteld van zijn vrije wil, van zijn vrije keuze gebruik te maken, om ons steeds verder op hogere trappen van ontwikkeling te leiden, waaraan geen eind is.

Wat baat ons eigenlijk de studie van fysiologie en frenologie, als die ons alleen de uiterlijke kenmerken leert en we precies de lijnen van de neus, van de kin en van de kaakbotten kunnen lezen? Ten slotte lezen we uit een naar voren staande kin toegankelijkheid en genegenheid; maar als tegelijkertijd de moraal niet goed ontwikkeld is, schuilt er achter die kin een tamelijk laagstaande aard, die genotzuchtig en gierig is. Dat is dan een vrij gevaarlijk type, dat alleen aan de buitenkant tam en zacht lijkt. Uit een terugwijkende kin concluderen we tot een intellectueel koel wezen dat lange tijd nodig heeft eer het liefde en genegenheid toont. Maar als we het subjectieve of abstracte denken tot ontwikkeling hebben gebracht, dan bespeuren we door het masker van koele terughoudendheid een welmenende achting, die zich gemakkelijk tot ware vriendschap en onwankelbare trouw uitbreidt.

Hoe meer ons abstracte denken toeneemt, des te meer openbaart zich ook de innerlijke samenhang tussen het bloed, zenuw en klierwezen, zodat het ons dan gemakkelijk valt de toestand in iemands organen te beoordelen en daaruit te begrijpen welke mogelijkheden voor die persoon onder de gegeven omstandigheden open staan. In vroeger tijden was de mens alleen op zijn spierkracht aangewezen en in de strijd om het bestaan moest de zwakste daarbij het onderspit delven. Geleidelijk ontgroeide de mens aan deze dierlijke toestand en hij stelde de mechanische kracht in de plaats van zijn spieren door allerlei soorten mechanische uitvindingen. Hij maakte mechanieken die hij in het begin nog met de hand bediende, dan liet hij dieren het zware werk doen, dan kwam de waterkracht, de stoomkracht, de electrische kracht, dan de explosies of de luchtdruk en de gasdruk en nu is de toepassing van de vrije energie aanstaande.

Dat toont duidelijk dat het subjectieve of abstracte denken van de mens zich voortdurend heeft uitgebreid. Wanneer we in onze voedingswijze langzamerhand zo van alles veranderd hebben en aan de gunstige gevolgen ontdekt dat we op de goede weg zijn, maar wanneer het ons nog altijd niet zo goed gelukt ons verder te ontwikkelen en te vervolmaken, al zijn we met de beste wil bezield, dan moeten we ons afvragen of we wel voldoende aandacht aan het zenuwwezen en aan de ademhaling hebben gegeven, en wat wij gedaan hebben om niet alleen het bloed van ongerechtigheden te bevrijden, die er zich door een onnatuurlijke voedingswijze in hadden genesteld, maar ook wat we hebben gedaan om de longen van de verzamelde afval en gifstoffen te reinigen, die er zich door onvoldoende uitademing hebben opgehoopt. Alles wat het lichaam van wat er gegeten en ingeademd wordt, niet kan gebruiken, maar niet uitstoot, gaat over in vergift, dat de werking van zenuwen verlamt, zodat in zo'n geval, zelfs als de klieren voor een deel werken, de vooruitgang maar heel langzaam en in beperkte mate plaats heeft. Onder zulke toestanden lijden tegenwoordig bijna alle mensen over de hele wereld.

Daarom is het voor ieder van ons dringend nodig zich in de uitademing te oefenen. 's Morgens al, wanneer, we ons toilet maken, moeten we de tijd voor lange uitademingen gebruiken, minstens driemaal langer uitademen dan inademen. We tellen in gedachte bij het inademen van 1 tot 7 en dan bij het uitademen driemaal van 1 tot 7, of tot 21 en na iedere 7 ademen we nog een eind verder uit en doen dat bijna staccato. Nadat we tot 21 hebben uitgeademd, wachten we een poosje eer we weer inademen, we verlengen die wachttijd geleidelijk, want in die tijd verzamelt zich alweer de afval, die bij de volgende lange uitademing moet worden uitgedreven. Dat is het principe van oeroude uitademings of Yima-oefening.

Doen de deze eenvoudige Yima-oefening drie, vier of vijf maal per dag, dan helpen we de organen op zichzelf en ten slotte het hele lichaam zich aan de nieuwe toestand aan te passen. We ontdoen ons van bepaalde zuren, zodat het bloed verbetert, leukokytos ofwel het magnetische veld in het bloed zich uitbreidt en de rode en de witte bloedlichaampjes in hun eigen gebied worden gehouden. De van de afval ontlaste longen nemen nu meer zuurstof op en beginnen die te verzamelen, de ademhalingsspieren worden sterker, de ruimte in de borst verwijdt zich en de zenuwen worden levendiger en vervolwaardigen zich.

Helemaal vanzelf voelen we ons dan geneigd de tegengestelde ademoefening te gaan doen, de inademings- of Airy-yama-oefening, waarbij de nadruk valt op de wachttijd na de inademing. We houden de adem na de 3 perioden (van 7) inademen, ook 3 perioden vast, ademen met open lippen uit gedurende één periode, en weer in gedurende 3 perioden, waarna we 3 perioden wachttijd in acht nemen eer we weer uitademen. Als we deze oefening een paar minuten hebben gedaan, voelen we dat er rust en helderheid in onze hersens komt en na enige oefening in zo sterke mate, dat we een soort innerlijke verlichting voelen, die de geleerden in de psychologie en bij de media zoeken, maar niet vinden.

Hoe beter we ons bij deze twee eenvoudige ademoefeningen aan de adempauzes houden, des te meer geven wij de gelegenheid tot de converte, de omzetting. De Yima-oefening is de uitademingsoefening die alle koolzuurresten en andere giffen buiten het lichaam brengt en zo aan de organen verlichting verschaft. De Airyama-oefening is de inademingoefening waarbij we nieuwe energiestoffen naar binnen krijgen die ten slotte het klierwezen verder helpen. De ingeademde lucht bevat veel meer opwekkende stoffen dan de ether in de alcohol (en de 'drugs, vert.). Men kan zich zelfs alleen al door het inademen in een soort extase brengen.

De Derwisjen veroorzaken door bepaalde inademingoefeningen zulke toestanden met opzet, maar ze overdrijven het, want ze raken in verdoving en in die toestand doen ze onbewust allerlei dingen. Zeker, elke bewuste inademing zal een soort geestdrift of geestvervoering ten gevolge hebben, maar dat gaat niet zo ver dat we daarbij ons hoofd verliezen, integendeel, er ontstaat in de hersenen en in ons denkwezen een grotere helderheid. De longen moeten ons door de inademing alle elementenstoffen leveren die verder moeten worden verwerkt en de stoffen die geen waarde voor ons hebben, moeten ze weer uitblazen. Als deze waardeloze stoffen niet naar buiten worden gebracht, komen ze in de bloedstroom terecht en dan trekt het magnetische veld in het bloed zich langzamerhand terug of wordt in ieder geval zwakker en de hersenen kunnen zich niet meer ontwikkelen. Daarom moeten wij voor de uitbreiding van ons longwezen zorgen, als we tenminste iets willen bereiken.

De inademing bevordert de bloedsomloop wel niet direct en de uitademing reinigt het bloed ook niet direct, maar de werking bestaat hierin, dat leukokytos, het magnetische veld in het bloed, zich uitbreidt en daardoor kunnen alle organen zich gemakkelijker handhaven en hun taak beter vervullen. Wie verder wil komen en groter begrip wil verwerven, kan eenvoudig niets anders doen dan zijn dynamo's, de longen, versterken en uitbreiden. In plaats dat het celweefsel van de longen er als een zware, onbewegelijke klomp bij ligt, beginnen de cellen de longfunctie uit te breiden, ze worden levendiger en werkzamer en ze verwerken, verfijnen, etheraliseren de ingeademde elementen. De verfijnde elementen verenigen zich in de long- en hartvliezen met de nieuwe elementenstoffen, die het klierwezen aan het aderlijk bloed had afgegeven, zodat daaruit nog hoger geëtheraliseerde en gepolariseerde omzettingsstoffen te voorschijn komen, die na tal van verdere omzettingen door de etherstroom van de klieren in de hersenen worden geleid.

Laten we op de eenvoudige uit- en inademingsoefening de ritmische ademoefeningen volgen, dan worden ons des te vlugger de betekenis en het belang van het klierwezen duidelijk, omdat we de ritmische ademteugen dan meer uit ons innerlijk ophalen en uithalen. Als we helemaal ontspannen en vredig uitademen en daarbij de onderlijfsspieren in de streek van de navel intrekken, dan krijgen we in ons binnenste een gevoel van warmte, die naar buiten geleidelijk afkoelt, zodat er een vereffening plaats vindt. Maar vereffening moet altijd tot stand komen. De inwendige trillingen moeten zich naar buiten uitstrekken en de inwendige moeten naar binnen trekken, dan kan door de vereffeningen het gepolariseerde bewustzijn ons deel worden

leder van ons heeft al eens bemerkt, dat edele gemoedsbewegingen inspirerend werken, omdat ze ons aanmoedigen tot diepere ademteugen uit ons binnenste. Liefdepijn veroorzaakt die volle, diepe, innerlijke inademing, die zuchten en smachten noemen. Als we geen uitweg zien uit een noodtoestand, dan beginnen we te snikken, in de hoop op hulp. Diepe neerslachtigheid, geestelijke, maar ook lichamelijke pijn veroorzaken een druk, zodat we vanzelf de lucht met een kreunen, een kreet van smart of met een luide schreeuw naar buiten stuwen. Zo komen er vereffeningen tot stand en het resultaat is een heldere gedachte die ons een uitweg wijst. Zodra we dat welbewust en overeenkomstig de regels van de kunst bewerkstelligen, zodra we dus het zuchten, snikken en kreunen tot een bewuste oefening maken, krijgen we door de diepere, vereffening opleverende ademteugen een resultaat, dat in hoge mate verwonderlijk is.

Altijd is oefening nodig om vooruitgang te kunnen boeken. Zelfs de meest getalenteerde kunstenaar moet oefenen en steeds opnieuw oefenen om zijn talent te bewijzen, Maar niet het oefenen alleen doet het, het bewuste, met volle aandacht oefenen geeft de doorslag. De gedachte die we in de oefening leggen is het, die de belevendiging, de uitbreiding, de creatie, de ontwikkeling en de vervolmaking tot stand brengt. Om ons klierwezen helemaal onder controle te brengen, moeten we dus onze leefwijze veranderen, de voeding in de zin van de Mazdaznan voedingskunde wijzigen en ons een bewuste ademzorg overeenkomstig de Mazdaznan ademkunde eigen maken. Want de Mazdaznan Boodschap is een organische eenheid die op de totale mens betrekking heeft.

Wie daar een willekeurig stuk uitsnijdt en zich daarmee als een spelletje bezig houdt, mag niet het in uitzicht gestelde resultaat verwachten; hij valt van de ene ontgoocheling in de andere. Maar wie de Mazdaznan Boodschap ernstig opvat en zich aan haar alzijdigheid spiegelt, voor hem wordt het leven niet een spelletje, maar een spel dat hem onschatbare rijkdommen afwerpt. Bron: Mazdaznan klierkunde. naar Dr. O.Z.A. Hanish, Stichter van de internationale en interdenominationale Mazdaznan Beweging

In het Nederlands vertaald door Mr. C. Sijpkens, M.D., Sc.D., Kantelaar van de Mazdaznan-Beweging in het Nederlands taalgebied.

Bron Mazdaznan. Bewerkt door Antoinette Meesters voor: www.universelevrede.nl

mazdaznansymbool2.gif

De Mazdaznan voedingsleer

Gezondheid, is een groot goed, maar hoe gaan wij met onze gezondheid om? Heeft het onze interesse, of worden wij teveel door onze dagelijkse rituelen in beslag genomen. Gaan wij niet door tijdgebrek snel naar de supermarkt? Wordt de oorsprong van onze voeding door de vele verwerkingen en chemische toevoegingen, niet snel uit het oog verloren. Eten wij niet al gauw te veel, te vlug, te vet. Is wat wij tot ons nemen al een luxeproduct geworden en doet de veelheid ervan ons al duizelig en afhankelijk maken. Waar is de eenvoud ervan, waar is het belang gebleven voor producten uit onze eigen streek en jaargetijde. Zijn wij dan al zo zeer van onze natuur afgedwaald dat de voeding een ondergeschikte rol inneemt? Is het ons ontgaan dat voeding een prominente rol speelt in onze gezondheid, in onze totaliteit, in ons wezen? Maar niet alleen voor ons mensen is gezondheid van belang, maar denken wij ook aan onze aarde, hoe gaan wij om met onze gewassen? Onze dieren die tot onze voedsel bron behoren. Langzaam worden wij vergiftigd. Meer respect voor onze natuur om ons en in ons zou niet alleen ons zelf goed doen, maar ook zou er geen honger meer in de wereld hoeven worden geleden. Wanneer wij mensen met meer eergevoel voor alles wat onze aarde ons schenkt om zouden gaan.

Dr.med. Theodor Graether, chef arts van het Sanatorium Hohen-Furnsal?Wurtenberg, april 1953. schrijft in zijn artikel:

De voeding speelt een buitengewoon belangrijke rol bij de ontwikkeling van de mens. Voeding en verstand hangen nauw met elkander samen. Voeding kan men zo inrichten dat onze geestelijke ontwikkeling niet wordt belemmerd, maar juist wordt bevorderd, indien de spijzen op een juiste manier zijn samengevoegd. In het algemeen heeft men tot nu toe spijzen gebruikt die niet bij elkaar passen, die ook niet met de krachten in de maag in eendracht kunnen verkeren en die evenmin elkander aanvullen; hoe meer storingen er door toevoer van zulke spijzen in het spijsverteringssysteem optreden, des te minder kunnen de hersenen de krachten uit het lichaam tot zich trekken en controleren; als gevolg vindt men zowel ondervoeding als overvoeding.

Het geheim van een met de natuur overeenkomende voeding is in de juiste samenstelling van de maaltijden gelegen. Er zijn dozijnen methoden en kookboeken en ondanks dat heerst er een algemene onkunde en verwarring met betrekking tot de voeding van de mens. Het is tot op de huidige dag aan de Mazdaznan voorbehouden de juiste weg te wijzen. Zij is het die de mens voor zijn hele leven de juiste levenswijze vermag aan te geven. Elk soort vlees, genotmiddelen, koffie, alcohol, nicotine, enerzijds en anderzijds het te onbeduidend verbruik van gewassen, zoals planten en vruchten, verzwakken de weerstandskracht van het lichaam als geheel; daardoor kan het niet begerig genoeg naar lucht worden, het ademt onvoldoende. Het krijgt te weinig lucht, het verlangt te weinig naar zuurstof. Het gevolg is dat de cellen verslijten en dat het organisme niet meer in staat is magnesium, kalium, ijzer, kiezelzuur en andere mineralen zouten vast te houden en te verwerken; geen wonder dat de cellen degenereren, dat regeneratie zo goed als niet geschiedt en dat vorming van kankerweefsel begunstigd wordt. De voedingsleer van Mazdaznan bevat aanwijzingen, geschikt om het lichaam een algemene bescherming te verlenen, ziektes te voorkomen en ook de terecht gevreesde kanker te verhoeden.


De Mazdaznan voedingsleer

De Mazdaznan Voedingsleer van Dr. Med.O.Z.A. Hanish (1844-1936) wijst u op de volledige ontwikkeling van de mens, waarbij de voeding een belangrijk factor inneemt. "Een ontwikkeling door adem, voeding, verjonging". Men gaat geheel op eigen intuïtie ontdekken, wat de juiste voeding, op het juiste moment is. Een methode om dit te onderzoeken is door te vasten, tot men echt honger krijgt, dan zal zich op zeker moment de gedachte bij u opkomen naar een speciaal voedingsproduct.

Ons voedingspatroon, zal zich naar gelang onze ontplooiing, zich steeds aanpassen. Op een zeker moment zult u bemerken, dat de voeding die u lang als favoriet hebt beschouwd, niet meer door u verdragen wordt en dat u intuïtief gaat zoeken, naar voeding die bij u past, en waarbij u zich goed voelt. Belangrijk is ten eerste, dat wij respect krijgen voor de natuur, dus ook die van ons zelf. Dan zullen wij constateren, dat wij niet alles zo maar tot u neemt, alvorens het product kritisch, te hebben bekeken.

De behoefte aan het eten van vlees zal ons ontvallen, op het moment dat wij respect voor mens en dier gaan ontwikkelen en de keuze voor het eten van vlees achter ons laten. Ook zullen de dierlijke energieën, die zich in ons hebben vastgezet, nadat wij ons aan vlees te goed hebben gedaan, ons lichaam verlaten. Wij zijn van nature geen vleeseters. In Genesis 1:29 staat: "Ik heb u lieden al het zaadzaaiende kruid gegeven, dat op de ganse aarde is en al het geboomte, waarin zaadzaaiende boomvruchten zijn: het zij u tot spijze". Dit is ook een oud-Zarathustrische (6900 v.C) opvatting, wanneer de mensheid zich hieraan gehouden had, dan zou er vrede op aarde zijn.

Maar aan u is de keus, u bent vrij te kiezen wat u wilt eten, ik heb enkel mijn mening hier geëtaleerd. Voeding is een individuele kwestie, de chemie in ons, zal steeds anders op de voeding, die u tot u neemt reageren. Daarom eet met respect, en dankbaarheid in uw hart. De gejaagdheid van onze moderne tijd, geeft energieën af aan ons lichaam, en ons lichaam zal eensgelijks hierop reageren. Een maaltijd moet met liefde bereid worden, dat dan ook, zodat deze liefde wanneer wij de voeding eten, in ons opgenomen wordt. Ons lichaam is een geniaal, waarin stof en geest in harmonie dienen te zijn. Mazdaznan heeft verschillende punten, waar u bij uw voedselkeuze op letten moet:

- dat u voeding tot u neemt, die bij uw leeftijd past

- uw voeding keuze aanpast, bij het jaargetijde

- dat u, uw voeding aanpast aan uw temperament ( basis en neigingen: materieel, spiritueel, en intellectueel)

- Dat u uw voeding, juist combineert. En u, uw voeding niet te lang, en met teveel water kookt, indien u kookt. Kort koken, in weinig tot geen water heeft   de voorkeur.

- Dat u uw voeding goed kauwt, want elk orgaan van het verteringstelsel is nodig, voor de verwerking, van het voedsel.

- Eet ongeraffineerde voeding. Vele voedingsmiddelen worden ontdaan, van hun natuurlijke stoffen, geraffineerd en gedenatureerd.Hierdoor ontstaat, de voortdurende drang naar voeding, omdat er een gebrek is aan natuurlijke aanvullende stoffen.

www.universelevrede.nl

mazdaznansymbool2.gif

Mazdaznan

Aanbevelingen voor het

Samenstellen

Van maaltijden

Wat is voeding

Dieetlijst

Door:

Dr.O.Z.A.Ha’nish

Wat is voeding

 

Wat is voeding

Op die vraag vonden wij de volgende algemene definitie: “De voor de instandhouding van het lichaam noodzakelijke aanvulling van de levende stof die verloren is gegaan door zelfafbraak en van energie die is gebruikt bij het verrichten van arbeid”.

Een van de kenmerken van het leven is de voortdurende zelfafbraak en –opbouw. Wij voeden ons met producten van levende organismen. De bestanddelen van natuurlijke voedingsmiddelen gelijken in grote lijnen op die van het menselijk lichaam. Ook zij bestaan uit organische verbindingen, waarvan de eiwitten bekend staan als de bouwstof, de suikers als de brandstof en de vetten als de stapelstof. De vitaminen niet te vergeten. Elke gram suiker of eiwit levert ongeveer vier, elke gram vet ongeveer negen calorieën. In dit opzicht is dus de voedingswaarde van vet veel groter dan die van suiker of eiwit.

Het voedsel moet echter niet slechts de juiste hoeveelheid arbeidsvermogen vertegenwoordigen, het dient ook op de juiste wijze te zijn samengesteld: Het menselijk lichaam is niet in staat eiwit te vormen uit vet of suiker. Ook als men vast of althans geen eiwit opneemt gaat de eiwitafbraak verder en op een dieet zonder eiwit gaat men op den duur ten gronde. Sommige van de noodzakelijke eiwitbouwstenen (=aminozuren) moeten als zodanig worden toegevoerd, omdat het menselijk lichaam ze niet zelf kan maken.

Druivensuiker is voor de meeste weefsels de onmiddellijk bruikbare brandstof. De voorraad hiervan in het lichaam is overigens niet groot. Hij zou nauwelijks genoeg zijn om 1 dag te dekken. Wanneer de voorraad is uitgeput kan suiker worden gevormd uit eiwit. Indien men voortdurend meer eet dan nodig is wordt men vet, ook als het voedsel weinig of geen vet bevat. Vet kan wel opgeborgen worden en is dus een belangrijke reserve. Zouden we eiwit os suiker opslaan dan zou men een ruim 2x zo groot gewicht nodig hebben. Indien we vasten dan wordt vet losgemaakt en ten dele als brandstof gebruikt. Hierbij ontstaan zure eindproducten die door het lichaam slechts langzaam worden verwijderd en in grote hoeveelheden schadelijk zijn. Zuurvergiftiging kan door suiker worden tegengegaan omdat het lichaam liever suiker dan vetten verbrandt. De natuurlijke voedingsmiddelen zoals die in een gemengd dieet voorkomen bevatten al wat het lichaam nodig heeft; alleen de waterbehoefte wordt er niet door gedekt.

Door verkeerde bewerking en toebereiding van het voedsel kunnen belangrijke bestanddelen (zoals vitaminen) verloren gaan. Welke eisen kunnen we aan voedsel stellen?

1 voldoende voedingswaarde

2 moet eiwitten bevatten

3 voldoende suikers

4 het moet de noodzakelijke vitaminen en zouten in voldoende mate bevatten.

Voldoende eiwit is 1 gram per kg lichaamsgewicht per dag, voldoende vet is ook 1 gram per kg lichaamsgewicht per dag, voldoende suiker is 500 gram per dag, grotendeels in de vorm van zetmeel.

Het is echter niet slechts van belang hoeveel men eet en wat men eet, maar ook hoe en wanneer men eet.

Belangrijke eiwitbronnen zijn: eieren, melk, kaas, peulvruchten.

Belangrijke suikerbronnen zijn: vruchten en granen, boter en nootvruchten.

Van de groene groenten is bekend dat ze een belangrijke bron van mineralen en vitaminen zijn. Koken zonder of weinig water; anders gaan zouten en vitaminen oplossen in water. Temperatuurverhoging (en dat is koken) vernietigd de vitaminen. Groenten stoven is een goede oplossing, het liefst vlak voor het gebruik.

Drink niet tijdens, maar tussen de maaltijden door. Eet op gezette tijden dan “went” het spijsverteringskanaal eraan. Gun jezelf de tijd om te eten. Goed kauwen, wel 36 keer, dan kan de vertering van zetmeel al in de mond beginnen. De verwerking van vet stelt hoge eisen aan het darmkanaal en de opneming ervan in het lichaam gaat langzaam. Een overmatig vette maaltijd is moeilijk te verteren, ook al omdat vet de beweging van de maag remt waardoor de maaginhoud pas laat in de dunne darm wordt uitgestort.

Honger en eetlust zijn de grote regelaars van onze voedselkeuze. In oudere literatuur wordt het onderscheid tussen honger en eetlust wel vergeleken, met het verschil dat er bestaat tussen de geslachtsdaad zuiver ingegeven door de geslachtsdrift en de samenkomst na liefde, die een selectieve daad, dus een keuze inhoudt. Zoals iedere vergelijking nooit geheel opgaat, bevat zij een kern van waarheid. De ontwikkeling van de moderne fysiologie leert ons honger en eetlust beter te begrijpen.

De Mazdaznan voedingsleer ziet in voeding een soort scheppingsproces. Voeding moet ook de ontwikkeling van de menselijke geest en ziel dienen, gericht op de Goddelijkheid. Dr.O.Z.A. Ha’nish wijst er in zijn voedingsleer op, dat voeding niet uitsluitend van stoffelijk standpunt mag worden bekeken. De voeding is een scheppingsproces. Dan pas dient de voeding als steun en hulp op weg naar een hogere menswording. En deze taak kan de voeding alleen vervullen, als ze aan de eisen van de drievuldigheid van het menselijk leven kan beantwoorden:

- de materiele, stoffelijke kant

- de spirituele, moreel ethische, sociologische kant

- de intellectuele, wetenschappelijke kant.

De voeding is niet uitsluitend een fysiologische-chemische kwestie zegt Dr.E.Ludwig, wanneer hij over “individuele voeding” schrijft. Er voltrekken zich immers omzettingsprocessen, dissimilatie en assimilatie, die het gevolg zijn van een scheppende wil. Naast de energie-gevende opdracht van voedsel dienen de fijnste bestanddelen en krachten uit de levensmiddelen, voor al de “zonne-energieen” zoals de Ouden plachten te zeggen; het Pneuma der aarde, de werkzaamste levenwekkende krachten. In de mens vindt een scheppende synthese plaats van levensmiddelen met oerkracht, het Pneuma van de hemel, het levensbeginsel, plaats. Dit hemelse Pneuma kan de mens door de adem tot zich trekken. Hoe bewuster hij/zij de ademhaling doet en beschouwt, in des te grotere omvang ontstaan er in hem/haar nieuwe scheppingen.

jeugdigheid van het menselijk lichaam en mede tengevolge daarvan de frisheid van het zielenleven, zijn afhankelijk van de onafgebroken regeneratie van de lichamelijke cellenstaat. Alleen door nimmer ophoudende scheppingsprocessen is blijvende verjonging mogelijk. Deze scheppende werkingen mogen niet door de voeding gehinderd worden; daarom is het dringend nodig dat de grondregelen voor de voeding, welke principiële betekenis hebben, in acht worden genomen en tot grondslag dienen voor een voedingsleer als die waarover we het hier hebben.

De huidige medische wetenschap schiet nog steeds tekort tegenover het groeiende leger van hart- en vaatziekten, maag- en darmkwalen, reumatiek en stofwisselingsziekten, zenuw- en geestesziekten.

De Mazdaznan voedingsleer brengt de noodzakelijke aanvulling voor de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek om een begin te maken met een gezondere en gelukkigere ontwikkeling, door middel van een gezonde voeding, van de mensheid.

o Mazdaznan legt de nadruk op volwaardig voedsel

o Mazdaznan leert dat de voeding in overeenstemming moet zijn met het jaargetijde

o Mazdaznan beklemtoont de individuele factor bij de voeding rekening houdend met temperament en beroep.

Aldus Dr.Nikolaus Müller.

 

Er zijn dozijnen methoden en kookboeken en ondanks dat heerst er een algemene onkunde en verwarring met betrekking tot de voeding van de mens, de diëtetiek. Geen van allen voegen ze zich naar de universele natuurwet.

Elk soort vlees, genotmiddelen enerzijds en anderzijds het te onbeduidend gebruik van gewassen, zoals planten en vruchten, verzwakken de weerstandskracht van het lichaam als geheel. Daardoor kan het niet begerig genoeg naar lucht worden, het ademt onvoldoende, het krijgt te weinig lucht. Het gevolg is dat de cellen “slijten” en dat het organisme niet meer in staat is magnesium, ijzer, kalium, kiezelzuur en andere minerale zouten vast te houden en te verwerken, aldus Dr.Theodoor Draether. Geen wonder dat de cellen degenereren, dat regeneratie zo goed als niet geschiedt en dat de vorming van kankerweefsel begunstigd wordt.

Ik ben hier op aard’ dat ik, beter bouwland maak

Dat ik woestenijen in een paradijs ontgin

In een paradijs dat voor God en Zijn bondgenoten

Steeds een waardig woonplaats biedt.

Men moet de natuur in ons geweld aan doen op welke wijze ook, maar men moet de natuur in ons ten goede leiden, dan krijgen wij alles van haar gedaan! Wij gaan ons harmoniseren, normaliseren, wanneer de intuďtie in ons de leiding krijgt. De mens is veel ziek en heeft vaak een treuirg bestaan en een ellendig einde. ‘een volk met een “cultuur” mag geen ellende, ziekte, angst en oorlogen hebben. In deze “verlichte en ontwikkelde” tijd kan een ieder d.m.v. cursussen en scholing van een gezondere leefwijze over adem, voeding en verjonging op de hoogte gebracht worden. Wij hebben hersens gekregen om te denken. Mens betekent “denker”. Laat uw verstand werken en uw eigen oordeel en ervaring de doorslag geven!

“Zie ik maak alle dingen nieuw”. Elk orgaan van het verteringsstelsel is nodig voor de verwerking van het voedsel:lippen, tanden, tong, maag, twaalfvinger-darm, pancreas, lever, galblaas, blinde darm, dunne darm en dikke darm. Het voedsel wordt afgebroken, omgezet en opgebouwd tot geheel nieuwe stoffen en krachten. Dr.O.Z.A.Ha’nish zegt het als volgt: het lichaam heeft “potenties”, krachten en fijne stoffen nodig, die in ons nieuw gevormd worden, anders ontstaat stilstand, ziekte, gebrek, dood. In het Mazdaznan “Dietetics and Cookerybook”zegt hij: The kingdom of God does not consist of mere eating and drinking”. Tammo Sypkens.

Dieetlijst

Granen:

Verschillende soorten granen kunnen samen gebruikt worden, en mogen gecombineerd worden met groenten of vruchten ( maar gebruik niet groenten en vruchten in een en dezelfde maaltijd), kleine vruchten, noten, en zuivelproducten.

Peulvruchten: