mazdaznan songold3

 

 

 

Mazdaznan

Aanbevelingen voor het

Samenstellen

Van maaltijden

 

Door:

Dr.O.Z.A.Ha’nish

 

Dieetlijst

 

Wat is voeding

 

Op die vraag vonden wij de volgende algemene definitie: “De voor de instandhouding van het lichaam noodzakelijke aanvulling van de levende stof die verloren is gegaan door zelfafbraak en van energie die is gebruikt bij het verrichten van arbeid”.

Een van de kenmerken van het leven is de voortdurende zelfafbraak en –opbouw. Wij voeden ons met producten van levende organismen. De bestanddelen van natuurlijke voedingsmiddelen gelijken in grote lijnen op die van het menselijk lichaam. Ook zij bestaan uit organische verbindingen, waarvan de eiwitten bekend staan als de bouwstof, de suikers als de brandstof en de vetten als de stapelstof. De vitaminen niet te vergeten. Elke gram suiker of eiwit levert ongeveer vier, elke gram vet ongeveer negen calorieën. In dit opzicht is dus de voedingswaarde van vet veel groter dan die van suiker of eiwit.

Het voedsel moet echter niet slechts de juiste hoeveelheid arbeidsvermogen vertegenwoordigen, het dient ook op de juiste wijze te zijn samengesteld: Het menselijk lichaam is niet in staat eiwit te vormen uit vet of suiker. Ook als men vast of althans geen eiwit opneemt gaat de eiwitafbraak verder en op een dieet zonder eiwit gaat men op den duur ten gronde.

Sommige van de noodzakelijke eiwitbouwstenen (=aminozuren) moeten als zodanig worden toegevoerd, omdat het menselijk lichaam ze niet zelf kan maken.

Druivensuiker is voor de meeste weefsels de onmiddellijk bruikbare brandstof. De voorraad hiervan in het lichaam is overigens niet groot. Hij zou nauwelijks genoeg zijn om 1 dag te dekken. Wanneer de voorraad is uitgeput kan suiker worden gevormd uit eiwit. Indien men voortdurend meer eet dan nodig is wordt men vet, ook als het voedsel weinig of geen vet bevat. Vet kan wel opgeborgen worden en is dus een belangrijke reserve. Zouden we eiwit os suiker opslaan dan zou men een ruim 2x zo groot gewicht nodig hebben. Indien we vasten dan wordt vet losgemaakt en ten dele als brandstof gebruikt. Hierbij ontstaan zure eindproducten die door het lichaam slechts langzaam worden verwijderd en in grote hoeveelheden schadelijk zijn. Zuurvergiftiging kan door suiker worden tegengegaan omdat het lichaam liever suiker dan vetten verbrandt. De natuurlijke voedingsmiddelen zoals die in een gemengd dieet voorkomen bevatten al wat het lichaam nodig heeft; alleen de waterbehoefte wordt er niet door gedekt.

Door verkeerde bewerking en toebereiding van het voedsel kunnen belangrijke bestanddelen (zoals vitaminen) verloren gaan. Welke eisen kunnen we aan voedsel stellen?

1 voldoende voedingswaarde

2 moet eiwitten bevatten

3 voldoende suikers

4 het moet de noodzakelijke vitaminen en zouten in voldoende mate bevatten.

Voldoende eiwit is 1 gram per kg lichaamsgewicht per dag, voldoende vet is ook 1 gram per kg lichaamsgewicht per dag, voldoende suiker is 500 gram per dag, grotendeels in de vorm van zetmeel.

 

Het is echter niet slechts van belang hoeveel men eet en wat men eet, maar ook hoe en wanneer men eet.

Belangrijke eiwitbronnen zijn: eieren, melk, kaas, peulvruchten.

Belangrijke suikerbronnen zijn: vruchten en granen, boter en nootvruchten.

Van de groene groenten is bekend dat ze een belangrijke bron van mineralen en vitaminen zijn. Koken zonder of weinig water; anders gaan zouten en vitaminen oplossen in water. Temperatuurverhoging (en dat is koken) vernietigd de vitaminen. Groenten stoven is een goede oplossing, het liefst vlak voor het gebruik.

Drink niet tijdens, maar tussen de maaltijden door. Eet op gezette tijden dan “went” het spijsverteringskanaal eraan. Gun jezelf de tijd om te eten. Goed kauwen, wel 36 keer, dan kan de vertering van zetmeel al in de mond beginnen. De verwerking van vet stelt hoge eisen aan het darmkanaal en de opneming ervan in het lichaam gaat langzaam. Een overmatig vette maaltijd is moeilijk te verteren, ook al omdat vet de beweging van de maag remt waardoor de maaginhoud pas laat in de dunne darm wordt uitgestort.

Honger en eetlust zijn de grote regelaars van onze voedselkeuze. In oudere literatuur wordt het onderscheid tussen honger en eetlust wel vergeleken, met het verschil dat er bestaat tussen de geslachtsdaad zuiver ingegeven door de geslachtsdrift en de samenkomst na liefde, die een selectieve daad, dus een keuze inhoudt. Zoals iedere vergelijking nooit geheel opgaat, bevat zij een kern van waarheid. De ontwikkeling van de moderne fysiologie leert ons honger en eetlust beter te begrijpen.

 

De Mazdaznan voedingsleer ziet in voeding een soort scheppingsproces. Voeding moet ook de ontwikkeling van de menselijke geest en ziel dienen, gericht op de Goddelijkheid. Dr.O.Z.A. Ha’nish wijst er in zijn voedingsleer op, dat voeding niet uitsluitend van stoffelijk standpunt mag worden bekeken. De voeding is een scheppingsproces. Dan pas dient de voeding als steun en hulp op weg naar een hogere menswording. En deze taak kan de voeding alleen vervullen, als ze aan de eisen van de drievuldigheid van het menselijk leven kan beantwoorden:

-         de materiele, stoffelijke kant

-         de spirituele, moreel ethische, sociologische kant

-         de intellectuele, wetenschappelijke kant.

 

De voeding is niet uitsluitend een fysiologische-chemische kwestie zegt Dr.E.Ludwig, wanneer hij over “individuele voeding” schrijft. Er voltrekken zich immers omzettingsprocessen, dissimilatie en assimilatie, die het gevolg zijn van een scheppende wil. Naast de energie-gevende opdracht van voedsel dienen de fijnste bestanddelen en krachten uit de levensmiddelen, voor al de “zonne-energieen” zoals de Ouden plachten te zeggen; het Pneuma der aarde, de werkzaamste levenwekkende krachten.

In de mens vindt een scheppende synthese plaats van levensmiddelen met oerkracht, het Pneuma van de hemel, het levensbeginsel, plaats. Dit hemelse Pneuma kan de mens door de adem tot zich trekken. Hoe bewuster hij/zij de ademhaling doet en beschouwt, in des te grotere omvang ontstaan er in hem/haar nieuwe scheppingen.

De jeugdigheid van het menselijk lichaam en mede tengevolge daarvan de frisheid van het zielenleven, zijn afhankelijk van de onafgebroken regeneratie van de lichamelijke cellenstaat. Alleen door nimmer ophoudende scheppingsprocessen is blijvende verjonging mogelijk. Deze scheppende werkingen mogen niet door de voeding gehinderd worden; daarom is het dringend nodig dat de grondregelen voor de voeding, welke principiële betekenis hebben, in acht worden genomen en tot grondslag dienen voor een voedingsleer als die waarover we het hier hebben.

De huidige medische wetenschap schiet nog steeds tekort tegenover het groeiende leger van hart- en vaatziekten, maag- en darmkwalen, reumatiek en stofwisselingsziekten, zenuw- en geestesziekten.

De Mazdaznan voedingsleer brengt de noodzakelijke aanvulling voor de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek om een begin te maken met een gezondere en gelukkigere ontwikkeling, door middel van een gezonde voeding, van de mensheid.

o   Mazdaznan legt de nadruk op volwaardig voedsel

o   Mazdaznan leert dat de voeding in overeenstemming moet zijn met het jaargetijde

o   Mazdaznan beklemtoont de individuele factor bij de voeding rekening houdend met temperament en beroep.

Aldus Dr.Nikolaus Müller.

Er zijn dozijnen methoden en kookboeken en ondanks dat heerst er een algemene onkunde en verwarring met betrekking tot de voeding van de mens, de diëtetiek. Geen van allen voegen ze zich naar de universele natuurwet.

Elk soort vlees, genotmiddelen enerzijds en anderzijds het te onbeduidend gebruik van gewassen, zoals planten en vruchten, verzwakken de weerstandskracht van het lichaam als geheel. Daardoor kan het niet begerig genoeg naar lucht worden, het ademt onvoldoende, het krijgt te weinig lucht. Het gevolg is dat de cellen “slijten” en dat het organisme niet meer in staat is magnesium, ijzer, kalium, kiezelzuur en andere minerale zouten vast te houden en te verwerken, aldus Dr.Theodoor Draether. Geen wonder dat de cellen degenereren, dat regeneratie zo goed als niet geschiedt en dat de vorming van kankerweefsel begunstigd wordt.

Ik ben hier op aard’ dat ik, beter bouwland maak

Dat ik woestenijen in een paradijs ontgin

In een paradijs dat voor God en Zijn bondgenoten

Steeds een waardig woonplaats biedt.

 

Men moet de natuur in ons geweld aan doen op welke wijze ook, maar men moet de natuur in ons ten goede leiden, dan krijgen wij alles van haar gedaan! Wij gaan ons harmoniseren, normaliseren, wanneer de intuïtie in ons de leiding krijgt. De mens is veel ziek en heeft vaak een treuirg bestaan en een ellendig einde. ‘een volk met een “cultuur” mag geen ellende, ziekte, angst en oorlogen hebben. In deze “verlichte en ontwikkelde” tijd kan een ieder d.m.v. cursussen en scholing van een gezondere leefwijze over adem, voeding en verjonging op de hoogte gebracht worden. Wij hebben hersens gekregen om te denken. Mens betekent “denker”. Laat uw verstand werken en uw eigen oordeel en ervaring de doorslag geven!

“Zie ik maak alle dingen nieuw”. Elk orgaan van het verteringsstelsel is nodig voor de verwerking van het voedsel:lippen, tanden, tong, maag, twaalfvinger-darm, pancreas, lever, galblaas, blinde darm, dunne darm en dikke darm. Het voedsel wordt afgebroken, omgezet en opgebouwd tot geheel nieuwe stoffen en krachten. Dr.O.Z.A.Ha’nish zegt het als volgt: het lichaam heeft “potenties”, krachten en fijne stoffen nodig, die in ons nieuw gevormd worden, anders ontstaat stilstand, ziekte, gebrek, dood. In het Mazdaznan “Dietetics and Cookerybook”zegt hij: The kingdom of God does not consist of mere eating and drinking”.  Tammo Sypkens.

 

 

 

Dieetlijst

 

Granen:

Verschillende soorten granen kunnen samen gebruikt worden, en mogen gecombineerd worden met groenten of vruchten ( maar gebruik niet groenten en vruchten in een en dezelfde maaltijd), kleine vruchten, noten, en zuivelproducten.

 

Peulvruchten:

Verschillende soorten peulvruchten kunnen samen gebruikt worden, en ze mogen gecombineerd worden met granen of groenten noten en zuivelproducten.

 

Groenten:

Verschillende soorten groenten mogen samen gebruikt worden, en ze mogen gecombineerd worden met granen, peulvruchten, kleine vruchten, noten en zuivelproducten: maar ze mogen nooit gecombineerd worden met fruit in de zelfde maaltijd.

Uien zijn een uitzondering op deze regel, ze mogen gebruikt worden bij zure vruchten.

Knoflook mag alleen gebruikt worden als smaakverbetering, en als medicijn.

Mierikswortel mag gebruikt worden als aroma, en als medicijn.

Gebruik geen water bij de groenten, behalve bij het maken van bouillon en soep.

Gare groenten moeten bereid worden met geurige kruiden

Suiker mag niet gebruikt worden bij groenten, ongeraffineerde suiker mag gebruikt worden in combinatie met gebakken knollen, zoals aardappelen, rode bieten en rapen.

 

Vruchten:

Verschillende soorten vruchten, mogen samen gebruikt worden, en ze mogen gecombineerd worden met kleine vruchten, noten, en zuivelproducten, maar mogen nooit gebruikt worden in combinatie met groenten in dezelfde maaltijd.

Uitzondering op deze regel zijn appels, citroenen, en limoenen, deze mogen gebruikt worden bij groene groenten zoals sla, kool, selderij, zuring, zeekool etc.

Melk is vaak schadelijk, als het gebruikt wordt bij fruit: gebruik room daarvoor in de plaats.

Drink geen water bij het fruit eten.

Gebruik geen suiker, noch bij rauw, noch bij gaar fruit, honing is toegestaan.

 

Klein fruit:

Zoals bessen, veenbessen, krenten, aardbeien etc.

Verschillende soorten klein fruit mogen samen gebruikt worden, en ze mogen gecombineerd worden met granen, groenten, vruchten, noten, en zuivelproducten.

Gebruik geen suiker of water bij klein fruit, honing is toegestaan

Room is te verkiezen boven melk.

 

Noten:

Er mogen verschillende soorten noten samen gebruikt worden, en gecombineerd worden met granen, peulvruchten, groenten, of fruit  maar zeker niet met groenten en fruit in dezelfde maaltijd, klein fruit en zuivelproducten.

Het liefst in kleine hoeveelheden dat is vaak beter dan het gebruik in grote hoeveelheden. Noten hebben de grootste waarde als ze verwerkt worden tot notencrèmes en notenboters, en gecombineerd met zure sappen.

 

Zuivelproducten:

Zuivelproducten mogen op bepaalde manieren met alle andere voedsel gecombineerd worden.

Gefermenteerde kaas, gebruikt men niet, bij elk ander zuivelproduct.

Bij rauw gebruik zeker geen twee soorten zuivelproducten samen voegen.

De kiem van het ei, moet altijd verwijderd worden, voor het ei verwerkt wordt. Het is de dikke witte substantie die aan de dooier hangt, en het is overduidelijk anders van structuur, dan het overige gewone eiwit.

 

Bindmiddelen:

Sago, Tapioca, johannesbrood, pijlwortel (aerowroot) en veel andere soorten plantaardige meel mogen gebruikt worden bij alle levensmiddelen. Geurige kruiden worden gebruikt bij groenten en een snufje specerijen bij fruit en klein fruit.

 

Een juiste combinatie van voedingsmiddelen, ontwikkelen in het menselijk organisme de geneeskrachtige samenstelling, die nodig is voor herstel, om het bloed te verrijken, het lichaam gezond te houden en de mens in zijn totaliteit te ontwikkelen. Enkele van deze combinaties zijn:

 

(peper) munt bij erwten

anijszaad bij wortelen

karwijzaad bij rapen

mosterdzaad bij maïs

tijm bij asperges

salie bij bonen

dille of karwij bij aardappelen

anijszaad bij bieten

selderijzaad bij pompoen

tijm bij tomaten

 

 

Opbouwende levensmiddelen:

Hiertoe behoren: Granen, noten, melk, melkproducten, eieren, suiker, aardappelen, paddestoelen, plantenoliën, plantenvetten, boter, room.

 

Uitscheidende levensmiddelen:  (reinigend)

Peulvruchten, salades, vruchten, verschillende verse tuinkruiden en wilde kruiden.

 

Aroma’s

Tot de aroma’s worden de volgende zaden gerekend: anijs, karwij, dille, selderij, ook knoflook en viooltjeswortel.

 

Aroma’s mogen in dezelfde maaltijd niet samen gebruikt worden met specerijen, omdat ze zich in de maag niet verbinden.

 

Melkproducten:

Wees matig in het gebruik van boter, kaas, room, eieren en melk: want zij leiden tot verslijming, traagheid en andere verslijmproducerende organisme, welke de werkzaamheid van de slijmhuid beïnvloeden en daardoor verkoudheden, kouvatten, hoesten, katarh, en vele andere onaangenaamheden veroorzaken

 

Koken zonder water:

We mogen granen uitrollen tot vlokken en deze vlokken met vruchtensappen of groentesappen gebruiken, vaak zelfs met water; maar aan groenten mag nooit water worden toegevoegd.

 

Daarom moet men alles, dat met water gekookt zou moeten worden, rauw of gestoofd eten.

 

Als men groenten zonder water kookt behoudt men alle zouten die men probeert op chemische manier na te maken en het niet kan. In de natuur zijn de hoogst-georganiseerde zouten opgesloten; door water toe te voegen veranderen deze en bederven en daardoor lijdt men aan een tekort aan zouten.

 

Deze gegevens zijn ontleend aan de volgende Mazdaznan literatuur:

Wat is voeding: Tammo Sypkens  Mazdaznan tijdschrift April 1992.

Individuele voeding: Dr.O.Z.A.Ha’nish,

Samengesteld door: Stephanie W.Sypkens-van Andel 1974

Mazdaznan Dietics and Cookery-Book U.S.A. 1909, Dr.O.Z.A.Ha’nish

Dieetlijst: samengesteld door Heinz Kihm, fysiotherapeut, Zurich, 1980.

 

Zie voor voeding informatie ook de pagina: gezond en vitaal ouderworden

 

 

 

Terug naar boven